Mededelingen ZWO

 

De laatste stand voor de hulpverlening na de tsunami op Sulawesi is bekend! Via de bank is € 3.645 binnengekomen, wat de stand nu op € 4.958 brengt. Met de verdubbeling door ZWO maken we dus € 9.916 aan Kerk in Actie en hun partners over. Hartelijk dank!

Nog een nieuwe stand voor het ZWO project Bouwen aan een Beter Bestaan! De kijkdozen actie van de kinderen in de wijkgemeente Catharijne heeft het fantastische bedrag van

€ 183,55 opgeleverd. Met de collecte (€ 828.72) is de nieuwe stand € 11.428!

ZWO Project ‘Bouwen aan een Beter Bestaan”.

Wat hebben mensen nodig na een ramp om hun bestaan weer op te bouwen, om veilig en zeker in hun dorpen te wonen, om een toekomst te hebben voor de gemeenschap en vooral voor de kinderen?

In Ethiopië zagen we het afgelopen jaar wat extreme droogte betekent voor gemeenschappen en gezinnen. Deze zomer hebben we zelf een heel klein beetje kunnen meebeleven wat er gebeurt als er niet genoeg regen valt – vergeelde akkers, verlies aan oogsten, lage waterstanden, verstikking van vissen, enz.

Het komende jaar gaan we kijken naar Bangladesh, één van de dichtstbevolkte landen ter wereld, een land dat ligt in ’s werelds grootste rivierdelta. Een land van extreme overstromingen.

De afgelopen zondag (26 augustus) is in de gezamenlijke dienst al de Kerk in Actie folder Bangladesh uitgedeeld en ook in het laatste Kerknieuws hebt u al kunnen lezen over het verschuiven van onze aandacht van het droge Ethiopië naar het vaak veel te natte Bangladesh. Ook hier gaat het over weerbaarheid van mensen en gemeenschappen, over het opbouwen van een beter bestaan.

Op 2 september zullen in de diensten nog informatie folders over Bangladesh uitgedeeld worden. En op zondag 9 september is de eerste collecte voor Bangladesh. Ook de kinderkerken/groepen gaan met ons mee kijken naar Bangladesh.

Samen hebben we al € 7.743,- bij elkaar gebracht. Wij hopen dit in het komende jaar te verhogen (misschien wel verdubbelen?) via collectes en acties zoals de ZWO maaltijd (25 januari 2019). Giften zijn ook welkom: NL47RABO038.52.53.818 t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen o.v.v. ZWO Project Beter Bestaan.

DE ZWO GIFTENRONDE 2018 GAAT WEER VAN START!
Ja, het is weer zover!!!! Als gemeentelid kunt u weer een proje

ct op het gebied van Zending, Werelddiaconaat of Ontwikkelingswerk aan ons voorleggen. Bent u geraakt door, of betrokken bij het werk van een organisatie/stichting die hulp projecten uitvoert in het buitenland, laat het ons weten. Het is belangrijk dat de werkwijze, doelstellingen en financieringsstromen van de organisatie/stichting en het ingediende project duidelijk zijn en gericht op de zwakkere groepen in kerk en samenleving.

Wij willen graag weten WAAROM u aandacht vraagt voor dit speciale project en wat u ondersteunt wilt zien. Dus niet alleen een website opsturen! In uw verzoek vermelden: naam, e-mail, website en (bank)gegevens van de organisatie/stichting; beschrijving van het specifieke doel van project; uw naam, e-mail, telefoonnummer. Indien nodig nemen wij contact met u op voor nadere informatie.

Uw aanvraag het liefst per e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Is dat niet mogelijk dan sturen naar: Commissie ZWO, De Lei 86, 3971, CA Driebergen.
Graag indienen voor 28 april!

Overstromingen Bangladesh en Nepal
overstromingDe laatste tijd heeft u het waarschijnlijk ook gezien of gehoord in het nieuws: Grote overstromingen in Bangladesh en Nepal. Zeker 600 mensen zijn daar de afgelopen dagen omgekomen door verdrinking, beten van waterslangen, ingestorte huizen en modderstromen. In totaal zijn ruim 16 miljoen mensen in de regio getroffen en is er meer dan 510.400 hectare bebouwde grond vernietigd.
Meer dan een derde van Bangladesh en Nepal staat onder water en het regent nog steeds. Volgens lokale autoriteiten is dit de grootste overstroming sinds 1988. De situatie is zo ernstig dat de watersnood tot de heftigste humanitaire crisis in tientallen jaren kan uitgroeien. De overstromingen zorgen voor een wanhopige situatie. Er is onvoldoende toegang tot voedsel, veilig onderdak, veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen, levensonderhoud en adequate voeding.
KerkinActie werkt samen met de zeer ervaren lokale partners in de getroffen gebieden. De teams in Nepal en Bangladesh hebben al geïnventariseerd waar nu als eerste behoefte aan is. Er wordt al noodhulp geboden aan 2000 families in het Gaiabndha district in Bangladesh en 600 families in het Rautahat district in Nepal.
Meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/actueel/2017/08/ruim-16-miljoen-mensen-getroffen-door-overstromingen-in-nepal-en-bangladesh

 

Hongersnood Afrika

Onze actie voor hulp aan de door honger geteisterde landen in Afrika heeft het fantastische totaal bedrag van € 6.280.49 opgebracht. Via de collecten kwam € 1.735,51 binnen en via de bank nog eens € 4.544,98. Gezien de nood en de langdurige hulp die nodig is heeft de Commissie ZWO besloten deze totale opbrengst te verdubbelen en dus wordt een totaal bedrag van Euro 12.560,98 naar Kerk in Actie overgemaakt.
Heel hartelijk dank voor uw gaven.