ZWO Project ‘Bouwen aan een Beter Bestaan”.

Wat hebben mensen nodig na een ramp om hun bestaan weer op te bouwen, om veilig en zeker in hun dorpen te wonen, om een toekomst te hebben voor de gemeenschap en vooral voor de kinderen?

In Ethiopië zagen we het afgelopen jaar wat extreme droogte betekent voor gemeenschappen en gezinnen. Deze zomer hebben we zelf een heel klein beetje kunnen meebeleven wat er gebeurt als er niet genoeg regen valt – vergeelde akkers, verlies aan oogsten, lage waterstanden, verstikking van vissen, enz.

Het komende jaar gaan we kijken naar Bangladesh, één van de dichtstbevolkte landen ter wereld, een land dat ligt in ’s werelds grootste rivierdelta. Een land van extreme overstromingen.

De afgelopen zondag (26 augustus) is in de gezamenlijke dienst al de Kerk in Actie folder Bangladesh uitgedeeld en ook in het laatste Kerknieuws hebt u al kunnen lezen over het verschuiven van onze aandacht van het droge Ethiopië naar het vaak veel te natte Bangladesh. Ook hier gaat het over weerbaarheid van mensen en gemeenschappen, over het opbouwen van een beter bestaan.

Op 2 september zullen in de diensten nog informatie folders over Bangladesh uitgedeeld worden. En op zondag 9 september is de eerste collecte voor Bangladesh. Ook de kinderkerken/groepen gaan met ons mee kijken naar Bangladesh.

Samen hebben we al € 7.743,- bij elkaar gebracht. Wij hopen dit in het komende jaar te verhogen (misschien wel verdubbelen?) via collectes en acties zoals de ZWO maaltijd (25 januari 2019). Giften zijn ook welkom: NL47RABO038.52.53.818 t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen o.v.v. ZWO Project Beter Bestaan.