AANMELDING CUBAANSE MAALTIJD

Op 7 februari as vindt de ZWO maaltijd plaats die in het teken staat van het project in Cuba. Via deze link: http://zwodriebergen.nl/ kunt u zich aanmelden
Graag tot 7 februari!

     zwo01

De Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) biedt wereldwijde hulp op het terrein van de Zending, het Werelddiaconaat en de Ontwikkelingssamenwerking. De Commissie ZWO is onderdeel van de Diaconie. Vanuit onze christelijke identiteit willen wij werken in navolging van Jezus Christus, die oproept tot getuigenis, tot naastenliefde, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid.

De Commissie ZWO vraagt de gemeenteleden om over grenzen heen te kijken, om te zien naar mensen ver weg, mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit.

Ons werkveld sluit onder meer aan bij de activiteiten van Kerk in Actie/ICCO (www.kerkinactie.nl) en de Gereformeerde Zendingsbond (www.gzb.nl), die wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties steunen. Deze samenwerking is op gebaseerd op gelijkwaardigheid. Door op deze wijze onze krachten te bundelen, kan het werk professioneler en doelmatiger worden gedaan.

De Commissie ZWO verstrekt giften aan projecten op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en reageert op vragen voor hulp in acute noodsituaties. Verder worden specifieke projecten uitgezocht om opgenomen te worden in het jaarlijkse collecterooster.
Elke twee jaar kiezen we een speciaal ZWO project om onder de aandacht van de gemeente te brengen. Voor 2019 en 2020 is dit een project in Cuba.

Dit keer een Zendingsproject, met als thema: “De kerk bloeit op Cuba”. De inzet is de kerken die nu meer vrijheid krijgen in Cuba te ondersteunen met onder andere het opleiden van predikanten en vrijwilligers. Maar ook het opzetten van diaconale hulp voor kansarmen zoals ouderen en gehandicapten wordt ondersteund. Meer specifieke informatie over dit project is te vinden op de website van Kerk in actie –(link: https://www.kerkinactie.nl/projecten/de-kerk-bloeit-op-cuba#more-info )

De Commissie heeft een beleidsplan opgesteld waarin de taken en werkwijze van de Commissie zijn neergelegd. De Commissie bestaat uit leden van de verschillende PKN wijkgemeenten in Driebergen en werkt dorp breed.
Giften voor ZWO doelen kunnen worden gestort op bankrekening NL47RABO0385253818 van de Diaconie, o.v.v. ZWO en het specifieke doel wat u wilt steunen.

U kunt met ons persoonlijk contact opnemen (Commissie ZWO) of schrijven naar Commissie ZWO van de Protestantse Gemeente te Driebergen-Rijsenburg, De Lei 86 3971 CA Driebergen. Email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.