SL?GD!

Samen Leven? Gewoon Doen!

Geestelijke verzorging voor mensen met een verstandelijke beperking. Een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Driebergen en Bartimeus Doorn.

In Driebergen wonen veel mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, min of meer begeleid zelfstandig. De Protestantse Gemeente en Bartimeus hebben gezamenlijk voor 0,4 ft een pastor aangesteld voor de pastorale zorg, c.q. geestelijke verzorging van deze mensen. Rond de pastor is een werkgroep gevormd, Samen Leven? Gewoon Doen!, waarin ook twee mensen met een beperking zitting hebben. De basis voor dit pastoraat, c.q. geestelijke verzorging vormt het Café Goedenavond, een ontmoetingsplaats voor mensen met beperking. Dit Café is elke eerste en derde vrijdag van de maand van 19.30-22.30 uur open en wordt gehouden in 't Hoge Licht, Klaproos 2, 3972 XP te Driebergen. Let op!! Vanwege de beperkingen inzake Corona is er voorlopig géén GoedenAvond Café.