Richtlijnen KerkNieuws versie 3

Inleiding

Om er zeker van te zijn, dat de informatie zenders rekening houden met de noodzakelijke richtlijnen voor het KerkNieuws, wordt hieronder e.e.a. nader

toegelicht.

Eerst vindt u een korte toelichting, waarom deze richtlijnen noodzakelijk zijn. Daarna worden de richtlijnen beschreven, zodat duidelijk is, wat voor de redactie effectief en efficient werkt. Alleen dan zijn we in staat om een zakelijk KerkNieuws te blijven produceren.

Signalen

 1. De hoeveelheid informatie lijkt met het verschijnen van elk nieuw nummer groter te worden. Dat betekent, dat wanneer er geen beperking zou zijn het aantal pagina’s per definitie toeneemt. We begonnen met maximaal 12 pagina’s en we zitten gemiddeld voor de laatste drie nummers op een aantal van 16 pagina’s.
 2. Dat vraagt om een herbezinning.

  Die keuzes die door de redactie worden gemaakt, blijken voor irritatie bij de toeleveranciers te zorgen. Iedereen wil dat zijn of haar informatie in het KerkNieuws komt. Vanaf KN jrg 4 nr 2 is de redactie strenger opgetreden en kan dus informatie terugsturen of weigeren deze op te nemen als zij niet voldoet aan de basisregels, die aan het einde zijn geformuleerd.
  1. Voor een website maakt het aantal pagina’s niet uit (wel de stijl van schrijven). Voor de 400 mensen die het KerkNieuws nog op papier krijgen (en dat zijn over het algemeen de ouderen onder ons) is het verzendklaar maken een groot probleem als het aantal pagina’s die van 12 overstijgt. Het vouwen wordt moeilijker, er zijn andere enveloppen nodig, de portokosten worden hoger.
  2. Dat zijn gevolgen, die wij met elkaar in de hand dienen te houden.
  3. Natuurlijk willen we met elkaar zo compleet mogelijk zijn, maar de limiet van 12 pagina’s vraagt om een zakelijk selectievermogen van de redactie.
 3. Aangezien de retour mails niet altijd door iedereen op tijd wordt gelezen, kan een verlate inzending leiden tot niet plaatsen ervan. Daarom heeft de redactie het recht om ingezonden informatie te bewerken ( = aanpassen en/of te wijzigingen)

Aanleveren van tekst

Het valt op dat toeleveranciers van informatie 2-3 kenmerken gebruiken:

 • herhalen van informatie in de tekst
 • uitgebreide beschrijvingen
 • overtollige woorden

Toeleveranciers dienen hun teksten zorgvuldig te controleren, om ervoor te zorgen dat de tekst voor minimaal 95 % voldoet aan de gestelde criteria. Die criteria worden aan het eind zo expliciet mogelijk beschreven.

De stijl van schrijven

Wat opvalt is dat toeleveranciers schrijven vanuit hun hart. Men gaat ervan uit dat die teksten ook het meest zullen aanslaan bij de lezers. Dat is niet het geval, omdat

dit leidt tot herhalen van teksten, het gebruik van „wollige” taal.

Het is dan ook logisch, dat toeleveranciers hun teksten zo zakelijk mogelijk schrijven en na correctie aan de redactie sturen. Dat scheelt de redactie een hoop knip en plakwerk. Daarnaast leidt deze werkwijze ook tot een minimale inspanning van de redactie m.b.t. het taalkundig corrigeren.

De verdeling van de inhoud

Tot op heden is de redactie op intuïtieve wijze met de inhoudsverdeling omgegaan. Dat betekent, dat uitbreiding tot nu toe steeds heeft plaatsgevonden. Echter dat schept onbewuste precedenten, omdat de toeleveranciers, die grenzen overschrijden, niet worden gecorrigeerd. Dit zou kunnen betekenen, dat bijv. financiële overzichten niet in het KerkNieuws (papieren versie) worden opgenomen, maar dat er een verwijzing plaatsvindt naar de website waar deze informatie wel is opgenomen.

In de analyse van het aantal pagina’s is de redactie gekomen tot de onderstaande verdeling van informatie over de verschillende onderwerpen. De constatering van de redactie is dat de samenwerking van toeleveranciers en de redactie uiteindelijk moet leiden tot een zekere vastheid van het aantal pagina’s. Hoe kunnen we de samenwerking tussen redactie en toeleveranciers zodanig verbeteren, dat de doelstellingen voor KerkNieuws zonder al te veel aanpassingen worden bereikt?

Oplossingen

Hieronder volgt een aantal richtlijnen, die duidelijk aangeven, waar de grenzen liggen.

Algemene aanwijzingen

 1. A. Stel vast voor welk medium u deze tekst wilt schrijven. Elk medium vraagt om een andere aanpak. Als u echter geneigd bent om een soort persbericht te schrijven, dat voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt, dan geeft u de redactie Carte Blanche om de tekst naar eigen believen aan te passen (in te korten).
 2. B. Stel van te voren vast welke informatie u in de tekst wilt hebben: Wie, Wat, Waar, Waarom/Hoe. Maak duidelijk hoe u die volgorde wilt hebben. Begin de tekst altijd met 1 of 2 zinnen die de essentie van uw informatie weergeeft. Daarna maakt u gebruik van de vijf W’s genoemd in punt B.
  1. Kerkdiensten 1 pagina m.u.v. Kerst, Pasen, Pinksteren en de grote vakantie, dan 2 pagina’s
  2. Diaconie-collecten 0,5 pagina
  3. 3Wijken 1,5 pagina
  4. Immanuel 1,5 pagina
  5. HGG 0,5 pagina
  6. Traject 24 0,5 pagina
  7. Algemene Kerkenraad 1 pagina
  8. Diaconie (algemeen) 0,5 pagina
  9. ZWO 0,5 pagina
  10. Parklaankerk 1 pagina
  11. ISZ 1 pagina
  12. Algemeen en om te doen 2 pagina’s rekening houdend met verschijning van informatie in andere mededelingen
  13. Adressen 1 pagina
  14. TOTAAL 12 pagina’s
 3. Maak uw tekst niet langer dan MAXIMAAL 300 woorden. Gebleken is dat dit voldoende is om de essentie van uw informatie weer te geven.
 4. Hieronder volgt een aantal tekstuele aanwijzingen:Vermijd tangconstructies: delen van de zin die bij elkaar horen, staan dan te ver van elkaar verwijderd. Probeer onderwerp en gezegde zoveel mogelijk bij elkaar te houden. 
  1. gebruik het lettertype Verdana met ptgrootte 10.
  2. Gebruik geen opmaak voor kopjes e.d. Schrijf in platte tekst. De redactie is verantwoordelijk voor de opmaak. Hoe minder toeters en bellen in de aangeleverde tekst staan, des te efficiënter en effectiever kan de redactie haar werk doen. Dit geldt voor ALLE toeleveranciers!
  3. Lees de tekst één keer helemaal zonder dingen te veranderen.
  4. Verbeter type- en spelfouten. Gebruik hiervoor onder andere de automatische spellingcontrole.
  5. Maak lijdende zinnen actief. (Dit is belangrijk. U schrijft geen thesis of een studie-artikel.)
  6. Gebruik eigentijdse woorden.
  7. Zorg dat de tekst er overzichtelijk uitziet en logisch in elkaar zit.
  8. Kijk vervolgens kritisch naar de tekst:
   1. kun je overbodige woorden schrappen?
   2. kun je overbodige zinnen schrappen?
   3. kun je het bondiger zeggen?
   4. staat de tekst in een logische volgorde?
  9. Neem de inleiding onder de loep.
   1. Staan de 5 W’s er in (Wie, Wat, Waar, Waarom en Waartoe (Of hoe))
  10. Welke onderwerpen moeten in de rest van de tekst aan de orde komen?
  11. Verzin een pakkende titel/onderwerp aanduiding.
  12. Verzin een goed slot.
 5. Informatie van andere instanties zoals PCOB e.d. dienen via de algemene website te worden gepresenteerd. Dit hoort niet bij de doelstelling die de AK voor KerkNieuws heeft gesteld.

Bewerking door de redactie

1. Bewerking door de redactie vindt plaats, als de ingeleverde kopij niet voldoet aan de hiervoor gestelde regels.

2. Het is een goede gewoonte, dat toeleveranciers van teksten, ook van hun fouten leren.

3. De criteria voor wel of niet plaatsing zijn hiervoor dik gedrukt of schuin gedrukt weergegeven.

Tot slot

We hopen op deze wijze de arbeid die in het maken van informatieve teksten en in het redigeren van KerkNieuws gaat zitten eenvoudiger te maken en het leesplezier

verder te vergroten.

Driebergen, woensdag 29 april 2015

De redactie