kerknieuws

Jaargang 10, nummer 11, 4-9-2020, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

 

Kerkdiensten  

ZONDAG 6 september

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Aleida de Hoog

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. D.C. Coppoolse

 

Parklaankerk

10.15

Willem v.d. Meiden

Start viering nw seizoen

Sparrenheide

10.30

Mw. Cathrien Roolvink

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Edward de Kam

 

ZONDAG 13 september

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Mw. Joke de Zwaan

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

Startdienst in Kapel Buitenplaats Broekbergen

Parklaankerk

10.15

Ds. R. Philipp

 

Sparrenheide

10.30

Mw. Lenie Schoonderbeek

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Dick Westerkamp

 Start seizoen

        

ZONDAG 20 september

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

Viering Heilig Avondmaal

’t Hoge Licht

17.00

Ds. Henk Reinders

Avondgebed met viering Heilig Avondmaal

Parklaankerk

10.15

Ds. M. Spoelstra

 

Sparrenheide

10.30

Mw. Elizabeth v. Deventer

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Douwe Semmelink

 

     

ZONDAG 27 september

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. A.W.J. Theunisse, Beekbergen

 

Parklaankerk

10.15

Ds. J. de Wit

 

Sparrenheide

10.30

Ds. Henk Reinders

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Willem Jan de Hek

 

               

Collectebestemmingen

Zondag 6 september 2020: ZWO: 2-jarig project: Cuba:

De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt.

Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft. De crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen.

Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Helpt u mee om dit project tot een succes te maken?

Zondag 13 september 2020: PKN – GroeneKerken

Kerk in Actie zette samen met Tear het programma GroeneKerken op. Hiermee stimuleren en inspireren kerken elkaar om duurzamer te worden. Zo wil de Protestantse kerk aanwezig zijn in de samenleving. Ook in de klimaatmars. Omdat wij ons geroepen voelen te zorgen voor Gods aarde. Omdat we onze zorgen willen uiten en om een appèl te doen op heel onze samenleving. Helpt u mee?

Zondag 20 september 2020: KiA - Versterk de kerk wereldwijd

Als leden van de christelijke gemeenschap worden we dagelijks opgeroepen om samen met christenen wereldwijd invulling te geven aan onze missionaire en diaconale opdracht. Christenen uit andere landen leren ons kritisch naar onszelf te kijken. Geld is belangrijk om het werk mogelijk te maken, maar onze partners vragen ons ook om met hen mee te leven en voor hen te bidden.

Zondag 27 september 2020: Vredeszondag – Vredeswerk Tent of Nations, Israel:

Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.

Wij vragen u hen te steunen.

 

Wijkgemeente Catharijne

 TWEEDE ADEM

Ik loop niet hard en ik rijd ook niet op een racefiets. Degenen die dat wel doen kennen wellicht het fenomeen ‘tweede adem’. Soms zit je er tijdens een flinke inspanning helemaal doorheen en lijkt het alsof je niet verder kunt. Dan kan het gebeuren dat je toch op de één of andere manier nieuwe krachten aanboort. Je vindt een tweede adem, die maakt dat je toch verder kan. Rond het COVID-19 virus gaat het al een poosje over een mogelijke tweede golf. Terwijl velen (en sommigen ook heel letterlijk) nog buiten adem zijn van de eerste golf. We houden onze adem in, ook in de kerk. Zingen wel, maar zachtjes. Regering en wetenschappers roepen dat we een lange adem moeten hebben.

Ik hoop dat we een tweede adem zullen weten te vinden, om ook in de komende maanden waarin beperkingen zullen blijven ook veilige wegen vinden voor ons doen en laten.

Ik geloof dat God ons onze eerste adem geschonken heeft. Maar dat Hij ook een tweede adem geeft. Gods Geest die ons troost, inspireert, nieuw perspectief biedt, juist als wij buiten adem zijn en het niet meer zien zitten. Hoe ervaart u dat en op welke manier kunnen we elkaar inspireren en op adem laten komen?

Gerrit van Dijk

Bij de kerkdiensten

Zondag 6 september

In de coronatijd is een aantal gemeenteleden overleden. Dat is in de diensten gemeld. Maar de stenen met hun naam erop zijn, zoals in de gemeente gebruikelijk, niet in de GedachteNis geplaatst. Op deze zondag doen we dit alsnog. De desbetreffende familieleden zijn hiervoor uitgenodigd. Op deze zondag klinkt Psalm 103, een van de psalmen die we op de zomerkring in ’t Hoge Licht met elkaar lazen en bespraken.

Geja Achterberg leest deze psalm en het orgel wordt bespeeld door Rogier Postma.

Aleida de Hoog

Zondag 13 september

De Bijbellezingen zijn Exodus 32, 1-7 en Mattheüs 18, 21-35. Teksten over vergeving voor deze zondag. Vergeven: vergeving krijgen en ontvangen, jezelf vergeven, soms ook een te groot woord.

Mozes die de Eeuwige oproept zich om te keren van zijn woede en zich te verzoenen met zijn weerbarstige verbondsvolk. En een gelijkenis over veel, heel veel vergeven, maar waarin ook staat dat niet alles vergeven wordt. In boeiende gesprekken vooraf probeerden we dichterbij deze teksten te komen, stelden we elkaar vragen en ontdekten we mooie invalshoeken.

Joke de Zwaan

Zondag 20 september

De druiven dienen geplukt en de wijnboer werft werkers voor zijn wijngaard. Sommigen beginnen vroeg, andere schuiven later op de dag aan. De wijnboer lijkt naar volledige werkgelegenheid te streven. Aan het eind van de dag geeft hij iedereen loon naar werken. Maar als blijkt dat iedereen hetzelfde krijgt zijn de rapen gaar. Een economisch geladen verhaal. Kunnen wij wat met dit beeld van het koninkrijk van de hemel? In deze dienst werkt de Catharijne cantorij mee onder leiding van Liek van Oostenbrugge.

Gerrit van Dijk

Zondag 27 september

De tweede zondag van de Vredesweek (zie ook hieronder) is normaal gesproken een oecumenische kerkdienst waarin we met verschillende kerken samen bidden voor vrede. Door corona-beperkingen gaat dat nu ook anders. Met z’n allen in één kerk kan niet, maar het idee is om in elke kerk naast de eigen gemeente/parochie ook een aantal gasten te verwelkomen uit andere kerken. Om op die manier de oecumene toch zichtbaar te maken. Bidden voor vrede is misschien nog harder nodig dan andere jaren. In de verschillende kerken in Driebergen en in heel Nederland klinkt de roep om vrede die verschillen verbindt. In de dienst klinkt het verhaal van Daniël, die gedeporteerd is. Hij vraagt of verschil in manier van leven mogelijk is. Helpt dit oude verhaal bij onze worsteling bij het samenleven van verschillende culturen en religies?

Gerrit van Dijk.

Beschikbaarheid en vakantie

Een tijdje geleden bleek mij dat er enige verwarring bestaat over mijn beschikbaarheid. Doorgaans ben ik op dinsdag en vrijdag in Driebergen. Maar als er sprake is van crisispastoraat ben ik er natuurlijk ook wel eens op een andere dag. En ook wel als er overlegmomenten zijn. In die gevallen plak ik er dan nog wel eens een bezoek aan. En vanzelfsprekend ben ik dan in zo’n week niet nog eens twee volle dagen in Driebergen. De moraal van dit verhaal is dat ik er dus meestal dinsdag en vrijdag ben en dat het soms anders is. En dat u mij in geval van nood zeker wel op een andere dag mag bellen. Dit wilde ik aan het begin van het nieuwe seizoen even aan u kwijt.

Dit alles geldt in deze maand bijna niet, omdat ik van 12 t/m 30 september met vakantie ben. Ds. Gerrit van Dijk neemt in geval van crisispastoraat waar.

Rest mij nog een gift te vermelden, via Tiny Liebeek ontvangen ad € 50,- (25,- voor de kerk en 25,- voor de diaconie) van mw. N.N.

Met een hartelijke groet en tot ziens!

Ds. Aleida de Hoog

 

Vredesweek (20 tot en met 27 september)

vrede verbindtDe Vredesweek van 2020 gaat over verschil. De groeiende diversiteit in Nederland roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook racisme en angst voor het onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Daarom kiest vredesorganisatie PAX de komende Vredesweek voor het thema

'Vrede verbindt verschil'.

Wij zien zaken in de Nederlandse samenleving die verontrustend zijn. Onderzoeken wijzen uit dat sociale samenhang afneemt als het aantal mensen met verschillende culturele en etnische achtergronden groter wordt. Ook al staat ons hoofd er nu misschien niet naar, dat kunnen we niet wegdenken. Is door de coronacrisis en alle gevolgen ervan het thema dat we samen met de Ambassades van Vrede kozen achterhaald, of ongepast? Integendeel: wat al in de samenleving zat, wordt uitvergroot. Juist nu blijkt hoe belangrijk saamhorigheid is, hoe vitaal vrede moet zijn. En dat is precies waar we samen met duizenden mensen in Nederland aan werken. Hoe belangrijk het is dat mensen elkaar bijstaan én dat verschillen er mogen zijn. Het vraagt lef om de verschillen op te zoeken. Veel verschillen zijn niet weg te nemen en dat moeten we ook niet willen. We zijn niet allemaal één, het samenleven in zo’n grote diversiteit schuurt en doet pijn, je moet er misschien zelf iets voor inleveren: je eigen, vertrouwde mening of gewoonten. Het vraagt moed om naar de ander, die anders is, toe te gaan.

De Vredesweek is hét moment om elkaar te ontmoeten. Om te ontdekken wat goed is voor jezelf én voor de ander. Zelfs als we misschien niet in grote groepen bij elkaar kunnen komen vanwege het coronavirus, juist dan. Vrede verbindt verschil. Vrede verbindt ons met alle anderen, met elkaar.

Uit kerkenraad Catharijne

Het moderamen vergaderde op 7 juli jl. Gesproken is onder andere over de invulling van de kerkdiensten t/m september, de coronamaatregelen, afwezigheid en waarneming predikanten, verlenging overeenkomst met Pim Vrijmoeth en mutaties kerkenraad per september.

De moderamen vergadert weer op 1 september ter voorbereiding van de wijkkerkenraad op 8 september. Op deze wijkkerkenraad zal een nieuwe moderamen worden gekozen, er zal sprake zijn van afscheid en herbenoeming van kerkenraadsleden en verkiezing van een nieuwe afvaardiging naar de algemene kerkenraad. De coronamaatregelen zullen worden geëvalueerd, onder andere het zingen in de kerk. Er zal een protocol HA tijdens Corona worden vastgesteld. We spreken verder over het optimaliseren van onze vergaderstructuur. Tot slot zullen we bijgepraat worden vanuit de Diaconie en ZWO.

Op de website staat het coronaprotocol en gebruiksplan Grote Kerk, versie 1.8 d.d.

27 juli 2020.

Verslagen van de kerkenraadsvergaderingen zijn te lezen in het ledengedeelte van www.wgcatharijne.nl

Met hartelijke groet, Ron Spruit, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bert, Bedankt!

Heel veel jaar is Bert de Goede de webmaster van Wijkgemeente Catharijneen verzorgt hij samen met het Beam Team de power point presentaties.

Vaak zat Bert op zondag achter de beamtafel en zorgde hij dat de liturgie zichtbaar was op de schermen en dat de dienst uitgezonden werd voor de gemeenteleden die thuis de dienst meebeleefden.

Bert heeft aangegeven dat hij per 1 september met deze taken wil stoppen.

We willen Bert hartelijk bedanken voor al zijn inzet, het nooit tevergeefs een beroep op hem kunnen doen en het er zijn! Geniet van de rust.

Per 1 september neemt Mylène van het Beam Team deze taak van Bert over.

Ron van den Hoek heeft de taak van Bert als beamist op zich genomen; we zijn nog op zoek naar iemand die hem daarbij wil assisteren.

Graag uw reactie naar Anja Homburg, coördinator Taakgroep Kerkgebouw. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 13183503

 

Wijkgemeente Immanuel

 Rondom de erediensten

Op zondag 6 september is ds. Daco Coppoolse onze voorganger, een vertrouwd gezicht voor velen.

Op zondag 13 september verschuiven we onze eredienst naar de prachtige kapel van buitenplaats Broekbergen. Wat ingetogener dan vorige jaren vieren we de start van het winterwerk in de gemeente. We sluiten aan bij het jaarthema van de PKN ‘Het goede leven - Bloeien in Gods licht’. Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven. Ook in de coronatijd met zijn beperkingen voor het kerkelijk leven, zijn angsten, zorgen en gevoelde kwetsbaarheid, schijnt Gods licht. Via de nieuwsbrieven en de website kunt u, kun jij meer informatie vinden.

Op zondag 20 september vieren we als wijkgemeente het Heilig Avondmaal. Wat zijn juist die tekenen van brood en wijn heilzaam in deze tijd waarin we misschien soms ook een beetje de moed dreigen te verliezen. ’s Ochtends om 10.00 uur is er een avondmaals-viering en ook ’s middags om 17.00 uur. De middagviering is een wat kortere viering in de vorm van een avondgebed. Mocht u, jij om wat voor reden dan ook moeite hebben om fysiek aanwezig te zijn, uiteraard is het mogelijk om thuis wijn en brood klaar te zetten en zo via beeldverbinding mee te vieren.

Overigens wordt alleen de ochtendviering uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl.

Op zondag 27 september gaat ds. Adriaan Theunisse uit Beekbergen voor. Hij was al eerder bij ons als gewaardeerde gastvoorganger.

Voor alle diensten geldt: Henk van Voornveld noteert graag uw/jouw aanmelding! Wilt u die a.u.b. uiterlijk vrijdag 20.00 uur doorgeven. Per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 06-52646116

Winterwerk en Kerkelijke Agenda

Als predikanten van de PGD denken we na over het winterwerk in de vorm van catechese, kringen, filmavonden etc. Het coronavirus stelt daarin beperkingen vanwege de anderhalve meter afstand naar elkaar. Ook zien sommige gemeenteleden vanwege gezondheid en/of ouderdom een kring of groepsbijeenkomst niet zo zitten, voelen zich er niet rustig bij. Wel laten we u, jou weten dat we al onze activiteiten zo corona-proof mogelijk houden. In de tweede helft van de maand september ligt de nieuwe winterwerkgids op tafel.

Wat de kerkelijke agenda betreft: uw kerkenraad start weer met vergaderen. U begrijpt dat er veel op ons afkomt en we met elkaar zo goed mogelijk leiding proberen te geven aan onze wijkgemeente. Mooi om te vermelden zijn twee vergaderingen. De eerste is op dinsdag 8 september om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15) – naast bezinning op hoe verder in de coronatijd, ontvangen we het interim bestuur van Traject24 voor kennismaking en nadere ontmoeting. Waardevol. De tweede vergadering is op dinsdag 29 september om 20.00 uur. Dan begroeten wij onze classispredikant, ds. Trinette Verhoeven. Zij bezoekt alle (wijk)kerkenraden van de PKN in de provincie Utrecht. Een pastoraal bezoek dus. Graag spreek ik mijn waardering voor haar uit. Ze is met recht een herder(in)! Toen in maart de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte, heeft zij álle predikanten persoonlijk gebeld met de vraag hoe het hen verging.

Ter inspiratie

Concreet bidden is best confronterend. Je moet dan namelijk eerlijk zijn over wat je echt wilt, waar je concreet mee zit, wat op je drukt of waar naar je naar uitkijkt. Om de opdracht tot gebed van Jezus te beantwoorden, is het belangrijk dat we eerlijk naar onszelf durven zijn, zodat we eerlijk naar God kunnen zijn. Weet je eigenlijk nog wel wat je echt nodig hebt op dit moment? Durf je te verwoorden waarnaar je verlangt of duw je het al een lange tijd weg? Wie bidt, kan zich niet langer verstoppen, of kan zonden of zorgen niet langer wegduwen. God wil dat we concreet bidden en eerlijk zeggen wat we

hopen dat Hij gaat doen.

Bid niet zomaar om een zegen voor de dag maar vraag God concreet om een specifieke zegen voor een specifieke situatie of persoon die dag. Zelf heb ik, sinds ik oefen in concreet bidden, de gewoonte om ’s ochtends mijn agenda open voor God neer te leggen en per afspraak concreet iets te vragen.

Ron van der Spoel, Kort en krachtig over het gebed

Tenslotte

Na goede vakantieweken in Nederland doorgebracht te hebben, zoals velen van ons, ben ik weer aan de slag gegaan. Een bijzondere vakantie was het, dat wel, vanwege het overlijden van Warner den Hertog op 20-jarige leeftijd op 5 augustus en de dankdienst voor zijn leven op dinsdag 11 augustus in de tuin van zijn ouders, zus en broer. Als Warner ons een ding mag leren is het wel: dankbaar zijn voor wat je wél kunt en hebt en daarbij dus niet de beperkingen alles laten gezeggen.

Goed om daarmee het nieuwe winterseizoen, met alle onzekerheden, in te stappen, daarbij vertrouwend dat God nooit het werk loslaat dat zijn hand in ons leven begonnen is.

Met hartelijke groet, in Christus verbonden, Henk Reinders

 

Parklaankerk

Deur Parklaankerk op een kier.

De vieringen in de Parklaankerk zijn nog steeds toegankelijk voor een kleine groep mensen. Naast leden en begunstigers van de Parklaankerk zijn ook gasten van harte welkom onder strikte voorwaarden om de vieringen bij te wonen.

Agenda

18-09 (vr): Filmhuis* ‘De man die Ove heet’, 20.00 uur

*Voor de aanpassingen i.v.m. het coronavirus zie www.filmhuisparklaan.nl.

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

 

Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

Vanaf 6 september starten we – na de Zomerontmoetingen – weer met ‘gewone bijeenkomsten’; althans voor zover je in corona-tijd van gewoon kunt spreken. De sprekers vind je in het overzicht aan het begin van dit KerkNieuws. We blijven de corona-protocollen volgen: houden afstand, komen niet als we verkouden zijn, enz. Na de bijeenkomst is er koffie/thee en daarbij proberen we zoveel mogelijk rond de zittafels plaats te nemen en niet bij de statafels. En – als de techniek naar behoren werkt – kunnen we ook thuis via www.kerkdienstgemist.nl de bijeenkomsten online volgen of later terugkijken. Met name voor kwetsbare mensen is dit een uitkomst, omdat ze niet naar de kerk kunnen komen.

Terugblik op de zomer

We hebben 7 Zomerontmoetingen achter de rug, waarin steeds 1 persoon of 1 echtpaar de hele bijeenkomst, inclusief de inleiding verzorgde. Het was heel divers en boeiend om van zoveel verschillende mensen de verhalen van hun leven met God te horen: Laurens & Dorien Touwen, Gosse & Adé Hiemstra, Herman van Wijngaarden, Irene van Houwelingen, Rozemarijn Vrijland, Frank van den Heuvel, Eddy de Pender. Ieder met een eigen verhaal en met leerzame onderwerpen. Ze zijn nog allemaal te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl.

Liefde in de praktijk

Een van de laatste zomerontmoetingen werd ingevuld door Frank van den Heuvel. Hij had een serie prikkelende stellingen over liefde in de praktijk. Een paar ervan geef ik graag aan jullie als lezers van Kerknieuws door:

- Omarm wat op je pad komt.

- Laat geen gelegenheid voorbijgaan om de liefde te laten zien.

- Zoek altijd en voortdurend Gods nabijheid.

- Wees zowel leraar als leerling.

- Keer naar elkaar toe.

- Zorg goed voor jezelf.

Activiteiten en meer

Allerlei activiteiten starten weer na de vakantie periode. In de vorige editie van Kerknieuws schreef ik al over nieuwe mensen op diverse coördinerende plekken. Het moet allemaal zijn weg weer gaan vinden in het nieuwe seizoen en met de nodige zorg voor elkaar vanwege corona.

Inmiddels is Dina de Lange bereid gevonden om mijn secretaris-rol in Traject24 over te nemen. Daar ben ik uiteraard erg blij mee. Haar contactgegevens zijn te vinden in het colofon op de laatste pagina van Kerknieuws. De komende tijd zal ik haar inwerken. Ik blijf voorlopig wel deze rubriek in Kerknieuws schrijven.

Roel Vermaas, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

 

Sparrenheide

Op 29-07 is overleden mw. D.S. van der Horst-Veldhuizen. Haar ouders en later broer/neef hadden een wasserij op de Traay. Eerst vooraan, ter hoogte van de Kringloopwinkel en later verderop waar nu het parkeerterrein van een grote supermarkt is. Haar man had een aannemersbedrijfje aan de Patrimoniumstraat. Mw. v.d.Horst was veel op haar kamer en had met niet zoveel mensen contact. Ds. Aleida v.d. Hoog heeft de dienst in het crematorium geleid. Op 13-08 overleed mw. J. van Geet. Opgenomen op de Revalidatie is zij in het huis komen wonen. Samen met haar man {overleden in 2012 en een goed schaker} was zij in het verleden betrokken bij de Thomaskerk in Zeist. Zij was een trouw bezoekster van onze kerkdiensten en Zingend Geloven. We zullen haar missen.

Mw. A. Dirksen-van Garderen mocht op 19-08 de gezegende leeftijd van honderd jaar bereiken.

De corona is nog lang niet voorbij en ik verwacht dat de huidige situatie nog lang zal duren en dat zal het nodige van ons allemaal vragen. Toch willen we weer op 6 september a.s. beginnen met onze kerkdiensten, uiteraard volgens de RIVM regels. Sinds de laatste keer in maart zijn er een aantal bewoners overleden dus het zou heel fijn zijn als we u in de toch al kleine geloofsgemeenschap op Sparrenheide mogen begroeten, ook als u gewend was om op de tv of computer naar een kerkdienst te kijken.

Dit kunt u ook later doen. Het is goed om elkaar in de ogen te kijken en samen zingen/ bidden en luisteren naar Gods woord. Koffiedrinken na de dienst is helaas nog niet mogelijk. Dankbaarheid is er ook dat Johan weer de samenzang mag begeleiden. Vanaf deze plaats ook hulde aan de organisten die voor hem tijdens zijn ziekte hebben waargenomen. Onlangs hoorde ik een lied en vond dat wel toepasselijk voor onze dienst. Het is nr. 975 uit het Nieuwe Liedboek. Oorspronkelijk afkomstig uit de Iona-Gemeenschap. Het lied roept de mensen op om gemeenschap te vormen in antwoord op de roep van Jezus. Het woordje “hier” in de eerste zin kan betrekking hebben op iedere plek waar mensen elkaar ontmoeten. Het besef van Gods aanwezigheid.

Jezus roept hier mensen samen – die in woord, gebed en lied – Gods aanwezigheid beamen – geen belofte gaat teniet. Prijs nu God, die goed en trouw is – prijs de Zoon, die mensen kent – prijs de Geest die als de Trooster – zich naar ons heeft toegewend.

Zoals u allen weet zit er in ons Diaconale pand aan de Hoofdstraat naast de Grote Kerk sinds geruime tijd het lunchcafé Koek en Ei, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een dagbesteding hebben.

Als vrijwilliger weet ik dat zij allemaal heel blij zijn om weer aan het werk te mogen en het heel erg gemist hebben. Laten we er met zijn allen een mooi project van maken. Ga er eens koffie drinken of lunchen. Ook voor catering, taarten – broodjes – maaltijden kunt u er terecht.

Gods zegen bidden we je toe – Hijzelf gaat steeds vooraan – hoe ook je weg zal gaan.

Geen mens weet waar en wat en hoe, toch mag je altijd hopen: God doet de toekomst open. ( ook te zingen op de wijs van Ps. 121 – Ik sla mijn ogen op en zie ).

Blijf gezond en een hartelijke groet van huis tot huis. Elly Heek–van Doorn

 

Rehoboth

 In herinnering: zaterdag 15 augustus is mevrouw A. Groenewegen – Wesselman overleden, op de leeftijd van 93 jaar. De uitvaart heeft in besloten kring plaats gevonden op maandag 24 augustus.

Maandopening: Op dinsdag 1 september is er weer een maandopening om 10.30 uur in de salon. Voorganger is Kees Maasland, pianiste Marieke v.d. Linden. We zijn blij dat dit weer mogelijk is.

Namens de pastorale commissie , een hartelijke groet, Tiny Liebeek.

 

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Van de Algemene Kerkenraad

Corona-zaken.

In de laatste vergadering van de AK is lof uitgesproken voor alle werk dat heeft geleid tot de totstandkoming van alle protocollen en voorbereidingen voor de komende kerkdiensten. Er moet heel wat gedaan worden vanwege de corona-regels.

In de wijken wordt nog onderzocht of een aanmeldingssysteem kan worden gebruikt voor het kerkbezoek.

Het kan zijn dat er een zekere bangheid is, eerst nog afwachten kan een reden zijn, en er wordt veel online gekeken.

Er is toestemming binnen afgesproken kaders verleend voor een openluchtdienst in Hydepark. Daarover is het nodige overleg geweest met de burgerlijke gemeente.

Financiële zaken.

De jaarrekeningen van de kerk en van de diaconie zijn beschikbaar. Een beknopt overzicht staat op de website onder de Anbi-knop.

De ter inzage ligging voor de gemeente doen we begin september.

KerkNieuws.

De tekst van het reeds geruime tijd bestaande redactiestatuut is hier en daar aangepast en is nu vastgesteld [juni2020]. Ook staat op de website de Schrijfwijzer zodat ieder kan lezen welke wensen de redactie heeft voor het ingezonden tekstmateriaal.

Pastoraat.

In de komende AK-vergadering komt o.a aan de orde de notitie Pastoraat en geestelijke zorg in de tehuizen.

De vraag is wat er per 1 september kan bij het Goedenavondcafé, vooral afstand houden is moeilijk. Er is veel zorg in die groep.

Jur Koerts

  

Ter inzage kerkrentmeesters jaarrekening:

De komende twee weken ligt bij het kerkelijk bureau de kerkrentmeesters jaarrekening ter inzage en wel op de maandag morgen en donderdagmorgen.

  Penningmeester  Prot Gemeente Driebergen 

Frits Reimers

 

Leger des Heils: ‘Zet de kerk open tegen eenzaamheid’

Leger des Heils‘Gooi de kerkdeur open ook op doordeweekse dagen, juist nu, in het hoogseizoen. En zorg dat er iemand is met een pot koffie’. Deze oproep doet manager Margo Merts-Tinga van het Leger des Heils in Amsterdam’ in een podcast van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) die afgelopen weekend online kwam. ‘Zo bied je als kerk een plek waar eenzame mensen terecht kunnen.’

Mensen mogen nu wel weer naar de buurtactiviteiten komen, maar de angst voor het coronavirus is niet weg, merkt Margo Merts. Ze is als regio-officier eindverantwoordelijk voor zowel de buurtactiviteiten als voor de kerkdiensten van het Leger des Heils in Amsterdam. Ze heeft eenzaamheid als speciale opdracht in haar takenpakket. Niet alleen onder ouderen ziet zij eenzaamheid, ook onder moeders met schoolgaande kinderen. En onder jongeren. ‘Ik kom bijvoorbeeld jongeren tegen van een jaar of 18 die het net niet redden en dan – ook door hun eigen gedrag – los zijn geraakt van hun familie en netwerk.’

 

Tips

In de podcast geeft Merts tips om wat aan eenzaamheid te doen. ‘Probeer de ander te kennen, ook in je eigen straat. Juist als christenen zouden we niet zo bang moeten zijn om net als Jezus gewoon op iemand af te stappen en te vragen: “Misschien ken je me nog niet, maar ik wil graag van je horen hoe het eigenlijk met je is.” Of doe een kaartje in de bus met de boodschap: “Zullen we eens koffiedrinken, we wonen dicht bij elkaar maar ik ken je nog niet”. Niks doen is het ene uiterste, alles overnemen van iemand het andere uiterste. Als de ander bijvoorbeeld een verslaving of psychisch probleem heeft, doe dan in elk geval iets. Verwijs hem of haar naar een professional of naar het Leger des Heils. En laten kerken ervoor zorgen dat er een plek is waar eenzame mensen terecht kunnen. Waar ze kunnen zijn wie ze zijn.’

Wat deel jij?

De podcast met Merts is onderdeel van de NBG-campagne ‘Wat deel jij?’ Die heeft als doel mensen te inspireren tot daden van barmhartigheid: bedroefden troosten, eenzamen bezoeken, hongerigen voeden, zieken verzorgen, goede raad geven, elkaar vergeven en zorgen voor de schepping. Via een speciale nieuwsbrief krijgen geïnteresseerden tweewekelijks een nieuwsbrief met een blog of podcast, een persoonlijk verhaal en een praktische activiteit. Aanmelden kan via bijbelgenootschap.nl/watdeeljij.

 

Deadline KerkNieuws 11 >  28 augustus 2020

 

 Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343-513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (06-30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, (030-7852218) of 06-21893914; mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Gerrit van Dijk, (0343-758523 of

06-31515565); 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pim Vrijmoeth Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel.: 06-42281845; vaste werkdag: Maandag

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, 

(Wegens ziekte niet telefonisch bereikbaar)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (0343-533167)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters

Voorzitter: H. Smit

mail: p/a secretaris

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: M. Nijenmanting

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen

(0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: Ds. H.J. Reinders

Scriba: A. Stans (06-27430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds. H.J. Reinders (06-10730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: mw. Clara Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: Dina de Lange (06-43902179

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: vacant

Benader voor vragen de secretaris of het bestuur:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Website: www.parklaankerk.nl

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden

(06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal punt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343-518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.