kerknieuws

 

Jaargang 10, nummer 10, 5-8-2020, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten  

ZONDAG 9 augustus

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. M. Walton

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Reinhard van Elderen, Eemdijk

 

Parklaankerk

10.15

Maria van Schaik - Laan

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Zomerontmoeting

 

ZONDAG 16 augustus

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Erik Schuddebeurs, Houten

 

Parklaankerk

10.15

Willem van der Meiden

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Zomerontmoeting

 

        

ZONDAG 23 augustus

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Aleida de Hoog

 

’t Hoge Licht

10,00

Ds. Margriet van der Kooi

 

Parklaankerk

10.15

Ds. Jarek Kubacki

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Zomerontmoeting

 

     

ZONDAG 30 augustus

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ivo de Jong

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Reguliere bijeenkomst

 

               

Collectebestemmingen

Zondag 9 augustus 2020: PKN Jeugdwerk (JOP)

Bouwen aan jeugdwerk

Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van Jong Protestant. Zij zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Daarom ondersteunt Jong Protestant vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Zodat gemeenten een vindplaats kunnen zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties! Geloofsopvoeding is belangrijk. Wij vragen uw steun.

Zondag 16 augustus 2020: GZB: Nepal – Gehandicapten horen er helemaal bij:

De GZB vraagt uw aandacht voor mensen met een handicap in Nepal.

Zij willen de komende jaren er aan gaan werken dat er binnen de kerk in Nepal meer oog komt voor mensen met een handicap.

Want je zult maar blind zijn of in een rolstoel zitten. Dan loop je tegen heel wat moeilijkheden aan, niet alleen lichamelijk maar ook in sociaal opzicht. Helpt u mee?

Zondag 23 augustus 2020: Plaatselijke Schuldhulpverlening:

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek zeker in deze coronatijd. Overal in het land schieten de professioneel opgeleide maatjes mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. SchuldHulpMaatje geeft géén geld. Wat de vrijwilligers wel doen: zij komen langs en helpen iemand om weer orde op zaken te stellen. De diaconie van de Protestantse Gemeente Driebergen is zeer actief betrokken bij het project SchuldHulpMaatje.

Uw steun is onmisbaar.

 

Zondag 30 augustus 2020: Alpha Nederland

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die ook in Driebergen wordt aangeboden.

Tijdens de coronacrisis gaat Alpha nét iets anders. Omdat het niet mogelijk is om in groepen samen te komen, vindt Alpha online plaats. Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? De Bijbel lezen: waarom en hoe? Hoe zit het met de kerk? Wij vragen uw steun.

Wijkgemeente Catharijne

 Bij de diensten

We kwamen in de gezamenlijke diensten bijeen op Hyde Park en in de Grote Kerk. Goed om dat met elkaar te beleven!  Menigeen kon deze beleving thuis meemaken en genoot van het schitterende camerawerk van de Daltomensen. Met hen zijn we de afgelopen tijd zeer geholpen.

Zondag 9 augustus

Deze zondag hoopt dr Martin Walton voor te gaan, echtgenoot van ds Elisabeth Posthumus Meyjes. Gerard van Donselaar is lector en Paul van Oosten is organist.

Zondag 16 augustus

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer schreef voor en in de Tweede Wereldoorlog veel over geloof en kerk en hoe hij dat voor zich zag in de toekomst. Na 75 jaar zijn zijn teksten, gedachten en vragen nog springlevend en actueel. Over wat geloven betekent en wat het is christen te zijn hield hij in 1932 een preek over een fragment uit de Brief aan de Kolossenzen. Dit gedeelte, hoofdstuk 3 (vers 1 – 17) zal ook in deze dienst klinken en we gaan op zoek naar wat ze ons te zeggen hebben, mede aan de hand van wat Bonhoeffer daarover zei. Voorganger is Gerrit van Dijk, lector Thijs van de Berg, organist Paul van Oosten

Zondag 23 augustus

Dit keer kies ik (Aleida de Hoog) weer eens voor een poëziedienst.  ‘Vogels en vissen’ is het thema. Deze dieren zijn beide op de vijfde dag geschapen. Schepsels van de vrijheid, tekenen van leven. Het leven dat God bedoeld heeft, ook in zijn Zoon, Jezus Christus. We vieren in deze dienst zijn Maaltijd en proeven zijn leven. We lezen Genesis 1: 20-23 en Johannes 21: 3-14. Lector is Dixy Veenstra. Het orgel wordt bespeeld door Paul van Oosten.

 Zondag 30 augustus

Ds. Gerrit van Dijk is deze zondag de voorganger, Job krijgsman lector en Maarten van Kapel organist.

Rest mij nog een gift te vermelden ad € 20,- voor de kerk van mw. N.N.

Met een hartelijke groet, Ds. Aleida de Hoog

De vogels van de bomen die lopen door de lucht als vederlichte dromen, zij wonen in het licht.

De vogels die daar vliegen zij geven hoog van God zij geven van de liefde van God voor mensen op.

Zij vliegen zo voortvarend zij wiegen in de wind en zingen op de aarde de zon die overwint.

Want God is al hun leven, zij komen niet te kort (...) Hij zal ook ons bewaren, wij eten uit zijn hand.

Willem Barnard, bij Matteüs 6, 25-34

Vogels

Ik lig op mijn rug in de tent. Het is nog nauwelijks licht, maar de vogels zijn al aan het roepen. Terwijl wij langzaam wakker worden en in het gras onder de bomen een ontbijtje tot ons nemen, zingen de vogels zonder ophouden naar elkaar. Vanuit de verte antwoorden soortgenoten: puprrruutsji. De hele dag gaat het gezang door. Pas als de zon ondergaat wordt het stil in het bos.

In mij zingt lied 979 in het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Eigenlijk is dit zingen in de tent, maar daar zal ik dit liedboek ook wel voor mogen gebruiken. De natuur is voor mij een krachtbron. Ik houd me even niet bezig met welke vogels met uitsterven bedreigd worden, maar drink het geluid dat nog levende exemplaren voortbrengen in. Hoog getsjilp, scherp gekras, een korte roep en een hele lange riedel, die steeds hetzelfde is.

Terug in Culemborg zijn het vooral duiven die vliegen en roepen en fladderen en trippelen in de dakgoot. Op het dak van het gebouw achter ons huis nestelt een reiger.

De vogels wonen hoog, in het licht. Ze vliegen voortvarend en zingen als het licht is. Hun leven is overgave aan het vogel zijn. Daar laaf ik mij aan.

Elisabeth Posthumus Meyjes

 Uit kerkenraad Catharijne

Het moderamen vergaderde voor het ingaan van de zomerperiode nog op 7 juli jl. Vooruitgeblikt werd naar alle diensten in de zomerperiode en de personele bezetting. Ook naar de personele invulling, aangezien we twee diensten gezamenlijk met wijkgemeente Immanuel doen in plaats van zes en ds. Elisabeth Posthumus Meyjes in september nog niet zal voorgaan in kerkdiensten. Tot eind september zijn de kerkdiensten ingevuld op de website. De overeenkomst met Pim Vrijmoeth wordt verlengd tot eind november. Zijn werkdag is voortaan de woensdag! De aanvullende overeenkomst met ds. Aleida de Hoog t.b.v. extra ondersteuning in het pastoraat van Catharijne wordt eveneens verlengd tot eind november. Vooruitgeblikt is vast naar de bezetting van de kerkenraad, die in september te maken krijgt met enkele aftredende en enkele te herbevestigen leden; het vergaderschema en eventuele aanpassingen in de vergaderstructuur.

Inmiddels kijken we met genoegen terug op twee fijne diensten gezamenlijk met wijkgemeente Immanuel, waarvan één in de open lucht op landgoed Nieuw Hydepark. Veel dank van ons gaat naar de directie van Nieuw Hydepark voor deze geboden mogelijkheid,

Beide diensten werden met hoge kwaliteit live uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl; ze zijn ook nu nog vrij terug te kijken. Veel dank van ons gaat uit naar het livestreamteam van korfbalvereniging Dalto, dat deze opnames en uitzendingen voor ons verzorgde.

Weer naar de kerk en weer samen zingen

Gelukkig mogen we weer naar de kerk en mogen we zelfs weer samen zingen, met inachtneming van de richtlijnen. Het is belangrijk dat we daarvoor met elkaar afspraken maken om dit veilig te kunnen blijven doen. Zie daarvoor de Nieuwsbrief en onze website www.wgcatharijne.nl Op de website is ook de nieuwste versie van het coronaprotocol en gebruiksplan Grote Kerk opgenomen, versie 1.8 d.d. 27 juli 2020.

Verslagen van de kerkenraadsvergaderingen zijn te lezen in het ledengedeelte van www.wgcatharijne.nl

Met hartelijke groet, Ron Spruit, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wijkgemeente Immanuel

 Rondom de erediensten

Op zondag 9 augustus gaat om 10.00 uur voor ds. Reinhard van Elderen uit Eemdijk, hij is al eerder bij ons voorgegaan en het is fijn hem te begroeten.

Op zondag 16 augustus begroet u, jij vermoedelijk een nieuw gezicht: ds. Erik Schuddebeurs, emeritus-predikant te Houten. Hij is al jaren nauw betrokken bij de Charismatische Werkgemeenschap Nederland.

Op zondag 23 augustus hoopt ons gemeentelid ds. Margriet van der Kooi voor te gaan.

Op zondag 30 augustus hoopt ds. Henk Reinders zelf weer voor te gaan.

We bidden elkaar thuis achter de pc/laptop, in de kerk of in de openlucht goede en gezegende diensten toe! De Geest van Christus verbindt ons.

Voor alle diensten geldt: Henk van Voornveld noteert graag uw/jouw aanmelding! Wilt u die a.u.b. uiterlijk vrijdag vóór 20.00 uur doorgeven. Per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 06-52646116

Tijdens de maand augustus is op woensdagochtend ’t Hoge Licht open

Graag bieden wij u, jou de gelegenheid om in alle rust een moment van bezinning te ervaren(NB woensdag 26 augustus is de laatste keer). Even stil te zijn en een plekje te zoeken in de kerk, te zitten bij de brandende Paaskaars, symbool van Christus’ aanwezigheid. U kunt luisteren naar muziek en u mag zelf een kaarsje aansteken. Ook kunt u de tijd nemen voor gebed of meditatie. Er zijn altijd een paar mensen namens onze wijkgemeente aanwezig die u ontvangen met koffie/thee en even de weg wijzen. En mocht u toe zijn aan een goed gesprek met een van hen: dat is altijd mogelijk. Elke woensdagmorgen van 10.00 uur - 12.00 uur met vanaf 11.45 uur een kort middaggebed met degenen die op dat moment in het gebouw zijn.

 Afwezigheid predikant: pastoraat en voorbede

Van maandag 27 juli tot en met zondag 23 augustus is onze wijkpredikant afwezig i.v.m. vakantie. In dringende pastorale situaties kunt u contact opnemen met scriba Arie Stans, hij weet wie van de predikanten achterwacht is. Hebt u verzoeken tot voorbede of dank in de eredienst dan graag contact opnemen met ouderling Jenny van Voornveld.

CWN Najaarsconventie, 22-25 oktober 2020

Soms loop je met je ziel onder je arm. Je weet niet goed waar je het moet zoeken: waar zou jouw ziel, of die van een ander, een plek kunnen vinden en een beetje rust? We vragen ons af of er zoiets bestaat als een Tent voor de Ziel, een tijdelijke rustplaats waar je samen met anderen, getroost, verrast, aangezet wordt om te leven. Ook als je rusteloos bent, of op de vlucht misschien. Is de kerk jouw Tent voor de Ziel? Of misschien zelfs die oude dorpskerk?

Sprekers: Samuel Lee over verlangen naar een nieuw soort christendom; Jacobine Gelderloos over blijvend behoefte aan gemeenschap en rituelen. Voor de gelovige millenniums spreekt Rikko Voorberg. Er is een viering met Reinier Sonneveld en de band Mensenkinderen. Uiteraard is er een geweldig kinder- en tienerprogramma, dienst van voorbede, handoplegging en ziekenzalving.

Van harte welkom op de nieuwe locatie De Betteld in Zelhem, met een zoveel mogelijk corona-proof programma. Verdere informatie: www.cwn-cwj.nl .

Tenslotte:

We kijken terug op twee mooie gezamenlijke diensten. Een ervan in de open lucht op Hydepark en de ander in de Grote Kerk wegens onzekere weersvooruitzichten. Wat opviel was de grote inzet van veel mensen uit beide Wijkgemeenten. Een ieder met zijn/haar talenten: het ging in een uitstekende sfeer. Prachtig om onder een open hemel op Hydepark het Avondmaal te vieren. Heel bijzonder! En waar het in de eerste dienst ging over het werk van de Geest ging het in de tweede over het zoeken en vinden van de ware schat. Waardevol om naar terug te kijken en opnieuw te overdenken!

We zitten inmiddels midden in de vakantieperiode. Het woord “vakantie” is afgeleid van “vacare” (Latijn). Het betekent zoveel als: vrij van verplichtingen. Een tijdje niet steeds maar doorrennen want dan kom je nooit eens bij jezelf. En juist ook als kerk is het prima om even de pas in te houden, die ander nabij te zijn, soms in stilte, vakantietijd of geen vakantietijd. Blijven staan en stil worden is ook een voorwaarde om de woorden en het hart van de naaste te verstaan. Een opgave voor ons allemaal, want wij zijn de kerk met elkaar. Een keer niet snel aan elkaar voorbij lopen: het kan weldadig aanvoelen!

Ik wens u allen een gezegende vakantietijd toe met de nabijheid van God en mensen!

Arie Stans (scriba Wijkgemeente Immanuel)

 

Parklaankerk

Deur Parklaankerk op een kier

De vieringen in de Parklaankerk zijn begonnen maar nog steeds toegankelijk voor een kleine groep mensen. Daarbij hebben de leden en begunstigers van de Parklaankerk voorrang. Zij kunnen onder strikte voorwaarden de vieringen bijwonen. Zodra we ruimhartiger mensen kunnen toelaten laten we u dat laten weten.

Agenda

04-08 (di): Filmhuis* ‘The wife’, 20.00 uur

11-08 (di): Filmhuis* ‘Le grand bain’, 20.00 uur

*Voor de aanpassingen i.v.m. het coronavirus zie www.filmhuisparklaan.nl.

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

 

Traject24

 Bij de zondagse bijeenkomsten

We hebben de eerste 3 zomerontmoetingen gehad. Het is fijn om weer fysiek bij elkaar te komen. Op 9, 16 en 23 augustus geven daaraan een vervolg; we beginnen dan om 12.15 uur, maar vanaf 12.00 uur ben je welkom. Er is ook weer mogelijkheid om elkaar rond koffie/thee te ontmoeten; op gepaste corona-afstand uiteraard. Eén persoon of echtpaar (lid van onze gemeente) leidt de bijeenkomst en verzorgt de inhoud vanuit zijn/haar persoonlijke levensverhaal of -ervaring. Op zondag 30 augustus weer onze eerste ‘gewone’ bijeenkomst. Details komen op de website en/of in de digitale weekbrief.

En – als de techniek naar behoren werkt – kunnen we ook thuis via www.kerkdienstgemist.nl de bijeenkomsten online volgen of later terugkijken.

Wie coördineert wat?

Het interim-bestuur deelt het volgend bericht mee:

In de afgelopen periode hebben er meer mensen nagedacht over de bijdrage die ze willen en kunnen leveren aan Traject24. Dit leidt ertoe dat er nieuwe mensen een coördinerende rol gaan vervullen op vertrouwde plekken. We zijn heel erg blij met de grote betrokkenheid van zo veel mensen bij Traject24. En dat gaat verder dan alleen coördinatie. Maar om het een beetje overzichtelijk te houden beginnen we met te noemen wie daar een rol in vervult. Dit overzicht wordt ongetwijfeld verder aangevuld in de komende tijd.

 • Dina de Lange heeft toegezegd de secretarisrol in het interim-bestuur te willen en kunnen vervullen.
 • Wipkje Marchal gaat aan de slag als coördinator voor de kinder- en jongerenprogramma’s.
 • Irene van Houwelingen wordt de bijeenkomsten-coördinator.
 • Herman van Wijngaarden blijft inhoudelijk betrokken voor de kring-invullingen en start als sprekerscoördinator.
 • Ellie Doorn is kringcoördinator.
 • Lisa Stoffer wordt samen met Rozemarijn de muziekcoördinator.
 • Marjolein Nijst gaat met een team aan de slag voor de communicatie.
 • Feiko Vermeulen en Jan Doorn sturen het geluidsteam aan.
 • Albert Brunnenkreef blijft op zijn post als koster-coördinator.
 • Rein Zoethout zet zijn betrokkenheid in de ZWO-werkgroep voort.
 • Jan-Jaap Snoep is onze Kerkrentmeester.

Even een terugblik

In onze zomerontmoeting van 26 juli vertelde Adé Hiemstra hoe zij op een EO-weekend had geleerd om te leven met D-D-D: Dagelijkse Discipline rond Dankbaarheid. Elke dag stil staan bij iets waar je dankbaar voor bent en dat uitspreken naar God. Een mooie en eenvoudige les om toe te passen. Het thema van deze ontmoeting was ‘Het kennen van God’. Gosse Hiemstra legde uit dat dit kennen gaat om het vertrouwd leren omgaan met God. En hij sloot af met een Engels citaat van Charles Spurgeon (Engelse baptistenpredikant, 1834-1892, hij werd wel ’prins der predikers’ genoemd): ‘God is te goed om onvriendelijk te zijn en Hij is te wijs dat Hij zich zou vergissen en wanneer we zijn hand niet kunnen ontdekken, dan moeten we op zijn hart vertrouwen.’

Mannenontbijt

Voor zaterdag 8 augustus staat weer een Mannenontbijt gepland, gewoon van 8.00 tot 9.30 uur. Meer info in komende Weekbrieven. Wil je meedoen, dan kan dat, maar geef je dan wel even op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide

Langs deze weg verwelkomen wij Bram en Jannie de Jongh in de aanleunwoning. Wij hopen dat ze nog vele jaren samen hier mogen wonen. Bram is voor velen geen onbekende. 26 jaar koster geweest in de Grote Kerk en samen hebben zij met hun dochters ongeveer 20 jaar in een huis achter de Grote Kerk gewoond.

Met ontroering vernamen wij het bericht van overlijden van Mevr. A. v.d. Kwast. Op 20 november mocht zij nog haar 94e verjaardag vieren. Met liefde en respect gedenken wij alles wat zij voor Sparrenheide heeft mogen betekenen. Wij zullen haar missen bij de zondagvieringen en Zingend Geloven. Nu ik dit opschrijf wordt ik verdrietig als ik er aan denk dat sinds onze laatste viering in maart wij een groot aantal bewoners moeten missen die ook altijd in de zondagvieringen kwamen. Dit komt toch wel hard aan bij de toch al kleine geloofsgemeenschap in Sparrenheide.

De afgelopen maanden hebben we allen in een onzekere tijd geleefd. Corona is ingrijpend geweest voor het maatschappelijk leven en voor velen van u persoonlijk. Vooral de eerste maanden werden we teruggeworpen op onze eigen omgeving en kon er bijna niets meer. Gelukkig zijn er een aantal versoepelingen maar veel activiteiten en dus momenten van even samenzijn, het leven delen, zijn weggevallen. Het is nu wel zo dat de angst ons niet meer zo beheerst. We passen ons aan en zoeken elkaar (voorzichtig!) met verstand weer op. Pas op: het Coronavirus slaapt niet en is ook niet op vakantie. Het maakt zo nodig overuren. Pas als er een afdoend vaccin is, waarop iedereen een beroep kan doen, kunnen de teugels weer helemaal los. We moeten onze kwetsbaarheid wel onder ogen zien. Tot die tijd past ons dankbaarheid dat we deze crisis met zijn allen zo goed mogelijk doorstaan hebben. En nog steeds geldt, in de woorden van Paulus: Houdt moed, Heb lief. 

We zullen doorgaan, opstaan en weer doorgaan. Met geestkracht, niet verloren en niet zonder hoop.

Van twee mensen van buiten die trouw in onze zondagvieringen kwamen heeft de één een operatie gehad wat best is tegengevallen en de ander kreeg een niet zo mooi bericht en gaat een traject van behandelingen in. Laten we hen en ook zij die eenzaam of alleen zijn, zij die moeite hebben met het ouder worden, in ons gebed opnemen.

Tot slot kan ik u melden dat wij voornemens zijn om op zondag 6 september a.s. weer te starten met onze zondagvieringen, uiteraard volgens de RIVM regels. Nadere gegevens volgen zo spoedig mogelijk. We hebben toch wel gemerkt dat men het mist. Het elkaar ontmoeten, samen Gods woord aanhoren, samen zingen en bidden.
Met een bemoedigende betrokken groet van huis tot huis.

Elly Heek – van Doorn

 

 Rehoboth

Langzamerhand is er gelukkig  meer bezoek mogelijk en kunnen wij als  pastorale commissie onze bezoeken weer brengen. Wel proberen we zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te houden, wanneer dat moeilijk is hebben we een mondkapje op. Het is goed om te merken dat ook een aantal bewoners het fijn vinden dat we er weer zijn.
De pastorale commissie had dinsdag 4 augustus vergadering, er is besproken wat weer opgepakt kan worden.
Het streven is om in september te starten met de maandopeningen in de salon.

Namens de pastorale commissie , 
een hartelijke groet,  Tiny Liebeek.

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Bijbelleeskring

In het predikantenteam spraken we af dat we deze zomer doorgaan met de Bijbelleeskring. Dit om elkaar ook in deze wonderlijke tijd te ontmoeten, wel op 1,5 m uiteraard. Vanaf donderdag 23 juli tot en met eind augustus lezen we wekelijks in ’t Hoge Licht van 10.30 tot 11.30 een psalm. Vanaf 10.15 uur is er koffie. Het is fijn als u zich van tevoren even opgeeft: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

‘Koek & Ei’ zoekt vrijwilligers. Iets voor jou?

Lunchcafé  ‘Koek & Ei’ heeft de corona lockdown redelijk goed overleefd, al hebben de medewerkers de sluiting wel erg moeilijk gevonden. Iedereen was blij toen we begin juni weer open mochten, zij het volgens bepaalde spelregels. Het gaat gelukkig weer goed en, nu de versoepeling doorzet, komen er allerlei plannen boven borrelen voor de nabije toekomst. Bij voorbeeld het bereiden van maaltijden en het uitbreiden van de catering.

Vandaar deze oproep voor vrijwilligers. Die zijn nog steeds van harte welkom, vooral als ze enige ervaring hebben met de begeleiding van mensen met een (verstandelijke) beperking en/of met werken in de horeca. Immers, dat blijft de kerntaak van ‘Koek & Ei’: het bieden van een zinvolle dagbesteding in een horeca setting aan mensen met een (verstandelijke) beperking of andere achterstand tot de arbeidsmarkt. Spreekt dat je aan en wil je komen helpen? Je komt in een heel leuk team terecht. Meld je aan of vraag informatie bij de leiding van ‘Koek & Ei’, Edric, Christine of  Alexandra, tel. 0343-702286 of via de website www.koekeneidriebergen.nl . En, o ja, het zou wel fijn zijn als je een vaste dag of dagdeel zou kunnen komen. Dat maakt de planning een stuk makkelijker.

Namens het team van ‘Koek & Ei’ en het bestuur van stichting ‘FF Anders’,

Egbert Schroten. 

2019: wereldwijd 40 miljoen bijbels verspreid

Nog niet eerder werden wereldwijd zoveel complete bijbels verspreid als in 2019: bijna 40 miljoen. De top vijf van landen waar dit gebeurde, bestond uit Brazilië, China, de VS, India en Nigeria. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de 151 Bijbelgenootschappen, vandaag in zijn rapport over 2019. Ook onder kinderen werden veel bijbelboekjes verspreid. Daarbij speelt de Nederlandse Samenleesbijbel een opvallende rol.

 Samenleesbijbel wereldwijd succes

LeesbijbelIn het UBS-rapport valt het grote aantal bijbeluitgaven voor kinderen op. In 2019 werden 3,7 miljoen kinderbijbels en -bijbelboekjes verspreid. Daaronder vallen onder meer edities in verschillende talen van de Prentenbijbel en de Samenleesbijbel, ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). ‘De Samenleesbijbel  is populair zowel in Nederland als in andere landen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Recent verscheen een Duitse editie en binnenkort een Franse. Over een Spaanse sample werden onze collega’s in Honduras zo enthousiast, dat ze een speciale editie ervan compleet vertaalden:

de Bibla Familiar 100 pasos. Ze hebben de vragen en opdrachten bij de Bijbelverhalen geschikt gemaakt voor kinderen in hun land. Het NBG heeft 30.000 exemplaren gesponsord voor gratis verspreiding. Momenteel wordt deze uitgave vertaald in het Arabisch voor christenen in Syrië, Irak, Jordanië en Libanon, en in het Portugees voor gebruik in Mozambique, Angola en Portugal.’

(Foto: NBG-buitenlandcoördinator Paul Doth (midden) in Honduras met de Samenleesbijbel)

 Dankzegging

Velen van ons zullen het gebed “Here, zegen deze spijze, amen”

al op jonge leeftijd hebben geleerd. Zo zijn we het gewoon gaan vinden om een zegen te vragen voor de maaltijd. Een moderner gezongen gebed voor het eten is: “Voor dit eten en Thank Youdrinken, danken wij de Heer”. Dit laatste komt al dichter bij hoe in het Jodendom het zegengebed of dankgebed voor het eten wordt geformuleerd. Daarin staat God centraal; de zegenbede is op God gericht in plaats van op wat wij van Hem ontvangen. Zo’n Joods gebed heet een beracha (meervoud: berachot).

De berachot hebben een vaste structuur. De zegenbede begint met “Gezegend Gij, Here onze God, Koning van het heelal of Koning van de wereld”. In dit zegenen of lofprijzen wordt God erkend als de Zegenaar. God wordt aangesproken in de 2e persoon, als Gij, dat impliceert nabijheid (onze God). Het tweede deel van de beracha is wat formulering betreft afhankelijk van de situatie waarvoor wordt gedankt. Bijvoorbeeld bij het brood, ...”die brood voortbrengt uit de aarde” of bij de wijn, …”die de vrucht van de wijnstok geschapen heeft”. Wat opvalt is dat in dit deel van de beracha meer distantie doorklinkt door het gebruik van de 3e persoon. God is nabij, maar is tegelijkertijd ook De Heilige, de geheel Andere.

Het uitspreken van berachot als erkenning van de grootheid en heiligheid van God en tevens dat alle dingen, de grote en kleine zegeningen van iedere dag, uit Zijn hand worden ontvangen. In het Joodse onderwijs worden alle gewone, aardse dingen verbonden met God, de Schepper en Eigenaar. Als je dit steeds weer bedenkt door het uitspreken van deze zegenbeden of lofprijzingen is niets meer vanzelfsprekend. Het brengt je tevens tot actief handelen, tot betrokkenheid op de schepping, op je naaste.

Tot slot een uitspraak van een rabbi die ons te denken geeft: “Degene die plezier ontleent uit deze wereld zonder een gepaste zegen te geven, is als hij die op illegale wijze plezier ontleent uit een heilig, gewijd object. Immers de Talmoed leert dat alles op aarde Gods heiligdom is en dat daarom zelfs materiële objecten een vorm van heiligheid bezitten. Alles behoort tot de Eeuwige, wij ontvangen het uit Zijn hand en mogen het onder dankzegging gebruiken.

In Psalm 24 wordt het zo verwoord: “Van de Ene is de aarde en wat haar vervult, de wereld en wie daarop zijn gezeten” (Naardense Bijbel).

Albert van der Woude

Ó Classicale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

Bedankbericht

Vanwege de grote belangstelling is het niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken.

Daarom wil ik u via deze weg heel hartelijk danken voor uw medeleven bij het overlijden van mijn lieve man Cor van Dam.

Hannie van Dam-Kaemingk.

ook namens onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

 

Deadline KerkNieuws 11 >  28 augustus 2020

  

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343-513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (06-30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, (030-7852218) of 06-21893914; mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Gerrit van Dijk, (0343-758523 of

06-31515565); 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pim Vrijmoeth Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel.: 06-42281845; vaste werkdag: Maandag

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, 

(Wegens ziekte niet telefonisch bereikbaar)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (0343-533167)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters

Voorzitter: H. Smit

mail: p/a secretaris

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: M. Nijenmanting

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen

(0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: Ds. H.J. Reinders

Scriba: A. Stans (06-27430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds. H.J. Reinders (06-10730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: mw. Clara Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant voor bijstand en adviezen:

Ds. Hariet Tarpeh (06-10069330)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Website: www.parklaankerk.nl

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden

(06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal punt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343-518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.