kerknieuws

 

Jaargang 10, nummer 9, 8-7-2020, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten, online

ZONDAG 12 juli

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. W. Greydanus

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

gez. gezinsdienst

Parklaankerk

10.15

Dhr. M. Kruimer

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

 

Laatste meeting online

ZONDAG 19 juli

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Gezamenlijke Openluchtdienst Hydepark *

10.00

Ds. Gerrit van Dijk en

Ds. H.J. Reinders

Met viering Heilig

Avondmaal

Parklaankerk

10.15

Willem van der Meiden

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Zomerontmoeting

 

’t Hoge Licht gez. dienst met Heilig Avondmaal

17.00

Ds. H.J. Reinders en

Ds. W. Greydanus

voor hen die

’s ochtends verhinderd zijn

       * Bij slecht weer in de Grote Kerk

ZONDAG 26 juli

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Gezamenlijke  Openluchtdienst Hydepark *

10.00

Ds. Aleida de Hoog en

Ds. H.J. Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Dr. W. van Veen

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Zomerontmoeting

 

       * Bij slecht weer in de Grote Kerk

     

ZONDAG 2 augustus

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. P. van der Harst

 

’t Hoge Licht

10.00

Arnold van Heusden

 

Parklaankerk

10.15

Willem van der Meiden

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Zomerontmoeting

 

 

Collectebestemmingen

Zondag 12 juli 2020:

Plaatselijk gehandicapten werk / Cafe Goedenavond

Met deze collecte ondersteunt u het vele werk dat we in onze gemeente doen om samen, mensen met en zonder beperking, kerk te kunnen zijn. Samen leven, samen geloven? Gewoon Doen! Enkele van de vele activiteiten: Pastorale begeleiding, geestelijke verzorging en bevordering van integratie van mensen met een beperking onderling en in het dorp, bijbelgespreksgroepen, individuele catechese, doop- en belijdeniscatechese. We organiseren om de twee jaar een uitje.

Uw steun is onmisbaar.

 

Zondag 19 juli 2020: St. De Herberg

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen.

Wij vragen uw steun.

 

Zondag 26 juli 2020: De Hezenberg

Aan de rand van de Veluwe ligt een historisch landgoed, omgeven door een prachtig stukje natuur. Sinds 1946 huist hier Stichting de Hezenberg. Voortgekomen uit protestants-christelijke pastorale zorg, heeft de Hezenberg zich ontwikkeld tot een centrum voor GGZ, Pastoraat en Retraite.

Van harte aanbevolen!

 

Zondag 2 augustus 2020: NBG

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

Wij vragen uw bijdrage.

 

Wijkgemeente Catharijne

ZOMER VAN 2020

Is een heel andere zomer dan de zomer van 1947. Of die van 1976. Grote warme zomers die in de weerboeken voorkomen. De zomer van dit jaar gaat om een andere reden de boeken in. De zomer die volgde op het behalen van een diploma zonder examen, de zomer van de vakantie die niet doorging, de zomer waarbij je nog steeds afstand moet houden, de zomer waarin het leven weer een beetje op gang kwam. Een zomer met de nodige begrenzing en inhouding. Ook in die zomer zijn we samen kerk, zoeken we elkaar, weten we van elkaar af. We moeten op tal van vlakken zoeken naar hoe alles moet in ons leven, op ons werk, in winkels en op de weg. We zijn belangrijk voor elkaar, op elkaar aangewezen, dat beseffen we meer dan ooit.

In verbondenheid met u, met jullie, wensen we ieder toch, hoe ook, een goede zomer. Dat we allen mogen opademen, genieten mogen van het mooie en rijke dat God geeft!

Ds. Gerrit van Dijk, Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, Ds. Aleida de Hoog

Bij de kerkdiensten

Over de gezamenlijke diensten in de zomerperiode en over hoe het verder gaat met weer welkom zijn in de kerkdiensten leest u in de bijdrage van scriba Ron Spruit.

Zondag 19 juli

Deze zondag is de eerste gezamenlijke dienst met wijkgemeente Immanuel op Nieuw Hydepark in de openlucht. Ds. Henk Reinders en ik (Gerrit van Dijk) zagen op het rooster onder meer de lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen staan (Hoofdstuk 8 vers 18-30). Hierin gaat het over het hier en nu en alles wat daarin gebeurt en ons soms moedeloos maakt, maar ook over de hoopvolle tijd die komt volgens de belofte van God. Het is de Geest die onze moedeloosheid ombuigt in hoopvol uitzien. Hoe werkt dat en ervaren we dat ook A.D. 2020 nog wel?

In deze gezamenlijke dienst vieren we ook na lange tijd weer de Maaltijd van de Heer met elkaar. Het is goed om in geloof brood en wijn/druiven met elkaar te delen. We zullen dat doen op een manier die rekening houdt met de aanwijzingen voor onze gezondheid.

Zondag 26 juli

De tweede gezamenlijke openluchtdienst met de wijkgemeente Immanuël op Hydepark. Die zondag geeft het leesrooster Mattheus 13: 44-53 aan; daar gaat het over enkele gelijkenisjes. Een verkleinwoord, maar het gaat over kostbare zaken: een schat in de akker en een kostbare parel. Daar gaan we als kinderen en volwassenen naar op zoek. Hopelijk is het goed weer en beleven we een mooie dienst met elkaar. Collega Henk Reinders en ik (Aleida de Hoog) zijn de voorgangers. Maarten van Kapel is pianist; er is ook een zanggroep met leden van beide wijkgemeenten.

Zondag 2 augustus is de dienst in de Grote Kerk en verwelkomen we Paul van der Harst.

Verlangen naar jou                           

Naar jou sta ik op in de morgenRaak mij aan
Roep de uren, bid het licht
Strompel om water
Naar jou dorst ik door de middag
Lichaam ben ik, ziel smeek ik
Met de schaduwen val ik.
Naar jou woel ik in de nacht –
Slaap je? Raak mij aan
Dat ik rust vind
En naar jou opsta in de morgen.

uit ‘150 psalmen vrij’ Huub Oosterhuis

Onlangs werd ik 63. Aleida raadde mij aan psalm 63 eens te bekijken. In de versie van Huub Oosterhuis werd die psalm een lijflied. Wie langere tijd met lichamelijke kwalen te kampen heeft (gehad) herkent het misschien. Op elk moment van de dag reikhalzend uitzien naar …. Ja, naar wat eigenlijk? Ik weet dat de ziekte niet in één keer over is. Vandaag zal het einde er zeker niet zijn. En toch smacht ik deze morgen naar uitkomst; dat ik weet hoe het verder zal gaan. ’s Middags is het helemaal raak. Dan ben ik al moe van de uren die geweest zijn en verlang ik zo naar…. Ja, naar wat eigenlijk? Ik ga maar rusten zonder te slapen. Dan lig ik te denken en denken. Er trekken schaduwen over mij. De nacht vindt mij opnieuw rusteloos met een kop vol scenario’s. ‘Doe ik het zo, dan zal het moeten lukken.’ Heb ik lekker geslapen dan is het opstaan in de morgen hoopvol. In al die momenten van de dag verlangen, reikhalzend uitzien, smachten, vragen naar ‘JOU’. Wie is die ‘JOU’? In Psalm 63 is het David die spreekt met God. Zijn leven is op dat moment een puinhoop. Hij brengt het pure verlangen naar de Eeuwige tot uitdrukking. Lichaam ben ik, ziel smeek ik.

Met dit lichaam dat te stellen geeft, reikhals ik naar vol meetellen, met hart en ziel zijn.

Dat kan wellicht in enige vorm na de zomer weer. Als ik 63 en een paar maanden ben…..

Elisabeth Posthumus Meyjes

Pastoraat in de komende tijd

Maatregelen die in verband met het coronavirus waren ingevoerd hebben ons allemaal geraakt. Nu stap voor stap versoepeling plaatsvindt, voelt dat als een opluchting. Tegelijk is het ook ingewikkeld, omdat sommige dingen wel weer mogen en anderen niet. Juist in deze fase worden verschillen tussen diverse groepen duidelijker zichtbaar en misschien ook wel pijnlijker.

In de kerk hebben we zo goed mogelijk geprobeerd om contacten te onderhouden. Persoonlijke bezoeken zijn in principe weer mogelijk en vinden ook plaats. Uiteraard nog altijd zonder dat we handen geven en met 1,5 meter afstand. Als u graag bezoek wilt, geef dit dan door. Aan de contactpersoon in uw pastorale sectie of rechtstreeks aan de pastores.

Kleine bijeenkomsten in kerkelijk verband zijn vanaf 1 juni weer mogelijk als de regels goed worden nageleefd. We hopen in de komende tijd elkaar daardoor ook weer meer als gemeente in levende lijve te kunnen ontmoeten. Toch kan nog lang niet alles. Voorlopig is er bijvoorbeeld nog geen Goedenavond café. We weten dat velen dit in toenemende mate missen. En we blijven onderzoeken wanneer het weer mogelijk is.

Voor bereikbaarheid zie Adreslijst op pagina 10.

Bijbelleeskring

In het predikantenteam spraken we af dat we deze zomer doorgaan met de Bijbelleeskring. Dit om elkaar ook in deze wonderlijke tijd te ontmoeten, wel op 1,5 m uiteraard. Vanaf donderdag 23 juli tot en met eind augustus lezen we wekelijks in ’t Hoge Licht van 10.30 tot 11.30 een psalm. Vanaf 10.15 uur is er koffie. Op 23 juli lezen we Psalm 42. Het is fijn als u zich van tevoren even opgeeft: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rest mij nog een gift te vermelden ad € 20,- t.b.v. de diaconie die Tiny Liebeek van mevrouw NN ontving.

Ds. Aleida de Hoog

Uit de kerkenraad

De kleine kerkenraad vergaderde op 9 juni jl. De predikanten gaan bekijken welke activiteiten binnen de huidige regels weer aangeboden kunnen worden. Teruggeblikt is op de online diensten van de afgelopen periode, waarbij is vastgesteld dat er hard gewerkt is om de kwaliteit ervan op hoog niveau te krijgen. Helaas werd dit af en toe doorkruist door technische problemen die lastig oplosbaar bleken. Bij het schrijven van dit artikel lijkt het erop dat de ondervonden technische problemen tot het verleden (gaan) behoren. Vooruitgeblikt is naar de junimaand, waarin in de kerkdiensten tot 30 bezoekers mogelijk waren, exclusief predikant, ambtsdragers, kosters, lector, beamisten e.d. Per 1 juli kan worden opgeschaald naar 100 bezoekers. Aanvankelijk was hiervoor een aanmeldingssysteem nodig, de recente verruiming staat tot 100 bezoekers binnen toe zonder aanmelding vooraf. Uit berekeningen blijkt dat in de Grote Kerk circa 100 bezoekers mogelijk zijn bij 1,5 meter onderlinge afstand, mits de gehele 1e verdieping (balkon + galerijen) ook wordt gebruikt. Belangrijk te weten is dat mensen die achter één voordeur wonen géén 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden.

Aangezien veel meer dan 100 gemeenteleden normaal de kerkdiensten bezochten, is besloten een enquête te houden, onder andere om te peilen wie onder de huidige omstandigheden weer wekelijks of regelmatig naar de kerk wil komen. De eerste prognose van de uitslag wijst uit dat het maximaal bezoekers in de komende maanden de 100 niet zal overschrijden. Vooralsnog wordt aanmelden dan niet vereist, maar wel is het belangrijk dat iedere bezoeker zich houdt aan de algemene richtlijnen van het RIVM. Zie ook ons protocol op de website. Mocht in de komende weken blijken dat meer dan 100 gemeenteleden naar de kerk komen, dan zullen we een aanmeldingssysteem gaan hanteren.

De beperking in het aantal bezoekers en het verlangen om van de kerkgebouwen maximaal gebruik te maken hebben er ook toe geleid dat de wijkkerkenraden Immanuel en Catharijne hebben afgesproken dit jaar in de zomer twee in plaats van zes gezamenlijke diensten te organiseren. Deze worden gehouden op landgoed Hydepark, in de open lucht. Groot voordeel van deze diensten is dat in principe iedereen kan komen die dat wil. Wel geldt de 1,5 meter afstandsregel en de voorschriften van het RIVM.

We hebben afgesproken voor deze twee diensten wel te werken met aanmelden. Voor wijkgemeente Catharijne kunt u zich per mail aanmelden bij de scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op donderdagmiddag 16 juli tussen 14.00 en 17.00 uur bij Anja Homburg, tel. 0343520125.

Voor de open luchtdiensten op Hydepark geldt dat deze bij verwacht slecht weer komen te vervallen, dit zal 2-3 dagen van tevoren via nieuwsbrieven en via de website worden gecommuniceerd. We wijken dan uit naar de Grote Kerk, zo nodig met twee diensten.

Wat betekent dit voor de komende weken:

Zondag 12 juli 10.00 uur: Grote Kerk, tot 100 bezoekers, géén aanmelding.

Zondag 19 juli 10.00 uur: Hydepark, wel aanmelden, gezamenlijke dienst met wijkgemeente Immanuël, met viering van het Heilig Avondmaal.

Zondag 19 juli 17.00 uur, ‘t Hoge Licht, gezamenlijke dienst met wijkgemeente Immanuël met viering van het Heilig Avondmaal, voor wie ‘s ochtends niet aanwezig kunnen zijn. Gaarne hiervoor ook aanmelden!

Zondag 26 juli 10.00 uur: Hydepark, wel aanmelden, gezamenlijke dienst met wijkgemeente Immanuël.

Vanaf zondag 2 augustus zijn de diensten van Catharijne in de Grote Kerk, waarbij tot nader order geldt: tot 100 bezoekers geen aanmelding. Voor alle kerkdiensten geldt toezicht op naleven richtlijnen inzake Corona. Zie ook de protocollen.

Van belang: de kerkdiensten in de Grote Kerk blijven voorlopig voor iedereen vrij toegankelijk uitgezonden worden via Kerkdienstgemist.nl. De openlucht kerkdiensten op Hydepark worden opgenomen en zijn op een later tijdstip te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.

Tot slot: de overeenkomst met predikant in opleiding Puim Vrijmoeth, t.b.v. het pastoraat voor mensen met een beperking, wordt met dank aan onze Diaconie verlengd met vier maanden, tot eind november.

Verslagen van de kerkenraadsvergaderingen zijn te lezen in het ledengedeelte van www.wgcatharijne.nl

Met hartelijke groet, Ron Spruit, scriba.

Wijkgemeente Immanuel

Rondom de erediensten

Op zondag 12 juli is er om 10.00 uur in ’t Hoge Licht een gezinsdienst met als thema “Ga je mee op reis!?” Deze dienst, waarin ik hoop voor te gaan, is een gezamenlijke dienst, voorbereid met de jeugdouderlingen/kindernevendienst van Wijkgemeente Immanuel en Catharijne. Het is tevens de laatste dienst voordat de schoolvakanties van start gaan.

Het verlangen om van de kerkgebouwen maximaal gebruik te maken vanwege de beperking in het aantal bezoekers, heeft ertoe geleid dat de wijkkerkenraden van Catharijne en Immanuel hebben afgesproken deze zomerperiode twee in plaats van zes gezamenlijke diensten te organiseren.

De bedoeling is dat beide gezamenlijke diensten in de open lucht gaan plaatsvinden op Hydepark en naar recent is duidelijk geworden blijkt dat er géén beperking is in het aantal deelnemers, mits aangemeld, gezond en op anderhalve meter van elkaar. Zelfs lijkt het mogelijk te worden dat er weer samenzang is, maar daarvoor is nog ‘even’ grondige bestudering van de protocollen nodig.

Op zondag 19 juli is om 10.00 uur de eerste gezamenlijke openluchtdienst op landgoed Hydepark. Voorgangers zijn ds. Gerrit van Dijk en ondergetekende. We zien ernaar uit om ook met elkaar brood en wijn te delen en te vieren dat God goed is en er voor iedereen een plek aan zijn tafel is. Graag aanmelden bij Henk van Voornveld! Er zijn meer dan 140 klapstoelen aanwezig, maar wilt u graag uw eigen stoel meenemen dan kan dat natuurlijk. Na afloop is er gelegenheid tot drinken van koffie/thee/limonade. Mocht onverhoopt blijken dat het die zondag met bakken regent of stormt dan wijken we uit naar de Grote Kerk. Hou daarom de extra nieuwsbrief en mail in de gaten. Voor degenen die ’s ochtends niet kunnen meevieren, is er om 17.00 uur in ’t Hoge Licht gelegenheid tot deelname aan het Avondmaal. Voorgangers zijn dan ds. Aleida de Hoog en ondergetekende. Hier geldt nog meer dan ’s ochtends: graag aanmelden bij Henk van Voornveld.

Op zondag 26 juli is om 10.00 uur de tweede gezamenlijke openluchtdienst op landgoed Hydepark. Voorgangers zijn ds. Aleida de Hoog en ondergetekende. Een dienst met als thema ‘schatgraven en parels zoeken’. Van harte welkom om mee te vieren. Na afloop is er koffie/thee/limonade. In beide vieringen is er een gezamenlijke zanggroep uit beide wijkgemeenten die ondersteunt in deze laagdrempelige diensten. We zijn als kerkenraden Hydepark zeer erkentelijk voor de geboden mogelijkheden. Overigens wordt er naarstig gezocht naar een mogelijkheid om beide openluchtdiensten via kerkdienstgemist.nl bij u thuis te brengen.

Op zondag 2 augustus gaat om 10.00 uur voor ons gemeentelid Arnold van Heusden. Hij is volop betrokken bij alles wat er plaatsvindt rondom migrantenkerken.

We bidden elkaar thuis voor de pc/laptop, in de kerk of in de openlucht goede en gezegende diensten toe! De Geest van Christus verbindt ons.

Voor alle diensten geldt: Henk van Voornveld noteert graag uw/jouw aanmelding! Wilt u die a.u.b. uiterlijk vrijdag vóór 20.00 uur doorgeven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 06-52646116

Tijdens de zomermaanden is op woensdagochtend ’t Hoge Licht open

Mooi dat er steeds meer mensen zijn die de weg naar ’t Hoge Licht weten te vinden. Welkom! Graag bieden wij u, jou de gelegenheid om in alle rust een moment van bezinning te ervaren. Even stil te zijn en een plekje te zoeken in de kerk, te zitten bij de brandende Paaskaars, symbool van Christus’ aanwezigheid. U kunt luisteren naar muziek en u mag zelf een kaarsje aansteken. Ook kunt u de tijd nemen voor gebed of meditatie. Er zijn altijd een paar mensen namens onze wijkgemeente aanwezig die u ontvangen

met koffie/thee en even de weg wijzen. En mocht u toe zijn aan een goed gesprek met een van hen: dat is altijd mogelijk. Elke woensdagmorgen van 10.00 uur-12.00 uur met vanaf 11.45 uur een kort middaggebed met degenen die op dat moment in het gebouw zijn.

Samen lezen in de Bijbel

Vanaf donderdag 23 juli neemt ds. Aleida de Hoog de fakkel van ds. Gerrit van Dijk over in het samen lezen in de bijbel. U bent dan vanaf 10.15 uur welkom in ’t Hoge Licht waarna er van 10.30-11.30 uur een bespreking van een Psalm plaats vindt. Opgave is niet nodig, koffie/thee staat klaar.

Nieuwsbrief Wijkgemeente

In de afgelopen maanden heeft onze scriba Arie Stans voor een niet aflatende stroom aan nieuwsbrieven en extra-nieuwsbrieven gezorgd èn hoe!! Altijd keurig verzorgd en leesbaar! Wat een geweldig middel om met elkaar verbonden te blijven. In de komende zomerperiode gunnen we ook Arie samen met Rineke enige rust. De nieuwsbrieven verschijnen daarom van 19 juli t/m 23 augustus in iets soberder vorm.

Afwezigheid predikant: pastoraat en voorbede

Van maandag 27 juli tot en met zondag 23 augustus ben ik afwezig i.v.m. vakantie. In dringende pastorale situaties kunt u contact opnemen met scriba Arie Stans, hij weet wie van de predikanten achterwacht is. Hebt u verzoeken tot voorbede of dank in de eredienst dan graag contact opnemen met ouderling Jenny van Voornveld.

Gebed van Frans Cromphout – jezuïet, dichter en Vlaming (1924-2003) Elke dag, ieder uur, ieder ding kan een teken worden van u. Het licht van morgen en avond vertelt ons dat we ons mogen toevertrouwen aan de dagen die komen en gaan. De dingen die vergankelijk zijn en die ons daarom zo lief zijn, de bloemen, de mooie liedjes, het vuur en de lach, zeggen ons dat we wijs moeten omgaan met de tijd die ons is gegeven. Troost ons, kortstondige mensen, troost ons met dingen, omring ons met dingen waarin en waarachter Gij u verbergt.

Uw koninkrijk komt, waar mensen luisteren naar de stem van uw profeten, naar het woord van Jezus.

Uw koninkrijk komt, waar mensen het wagen met hem, met de macht van zijn weerloze liefde.

Uw rijk wordt zichtbaar voor onze ogen, onder onze handen, als wij gaan waar gij ons zendt en geloven in de kracht van kleine daden.

Bekrachtig ons vertrouwen dat het onmogelijke in deze wereld mogelijk is bij u. Want gij zijt de God der beloften.

 

Tenslotte

De komende zondagen hopen we elkaar op verschillende plekken te ontmoeten en dat is mooi. Daarna breekt een periode van vakantie aan, anders dan anders, maar wel een periode van rust, van opademen waar Ans en ik naar uitzien.

Ik wens iedereen, thuis of op reis, een goede zomerperiode toe. Het gebed van Frans Cromphout mag ons vergezellen.

In Christus verbonden, met hartelijke groet,

Henk Reinders

Parklaankerk

Deur Parklaankerk op een kier

Op 21 juni zijn de vieringen in de Parklaankerk weer begonnen, maar ze zijn slechts toegankelijk voor een kleine groep mensen. Daarbij hebben de leden en begunstigers van de Parklaankerk voorrang. Zij kunnen onder strikte voorwaarden de vieringen bijwonen. Zodra we ruimhartiger mensen kunnen toelaten - en dat willen we natuurlijk het liefst - zullen we u dat laten weten.

Vieringen in de Parklaankerk

Zondag 12 juli:        Zondagsviering met de heer M. Kruimer

Zondag 19 juli:        Zondagsviering met Willem van der Meiden

Zondag 26 juli:        Zondagsviering met dr. W. van Veen

Zondag 2 aug.:        Zondagsviering met Willem van der Meiden

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

 

Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

Op 12 juli hebben we de laatste Online-bijeenkomst voor de zomer. Deze is dus op die zondag te bekijken via kerkdiensgemist.nl. Maar op die dag kunnen we ook weer met een beperkt aantal mensen samen komen in ’t Hoge Licht; dat kan vanaf 12.00 uur. Samen gaan we dan kijken naar die online-bijeenkomst en kunnen we elkaar voor of na de meeting even spreken; op gepaste afstand weliswaar. We hanteren de bekende corona-regels. Vanaf 19 juli beleggen we dan weer onze zogenaamde ‘Zomerontmoetingen’ (zie hieronder).

Zomerontmoetingen

In vorige jaren hadden onze bijeenkomsten in de zomer een apart karakter. Zoals het woord al zegt, lag het accent daarbij op ontmoeten. Steeds werd door één persoon of echtpaar (lid van onze gemeente) de bijeenkomst geleid en de inhoud verzorgd vanuit zijn/haar persoonlijke levensverhaal of -ervaring. We doen dit al een paar jaar en hebben hiermee een passende invulling gevonden voor de zomer, waarbij we toch met minder mensen zijn. Hoe dat dit jaar precies zal gaan is nu nog niet bekend, maar als je wilt komen, houd dan de website en/of de digitale weekbrief in de gaten.

De feestelijk bijeenkomst op zondag 5 juli

5 juli was voor Traject24 een heel speciale zondag…

  • …omdat Traject24 op deze zondag een ‘NIEUWE START’ maakte met een nieuw interim-bestuur. Het huidige bestuur gaf het stokje over aan Hester Touwen, Frank van den Heuvel, Edward de Kam en Rozemarijn Vrijland, die in deze bijeenkomst werden bevestigd;
  • …omdat wij met elkaar afscheid namen van Hariët Tarpeh, die ons 2 jaar als parttime voorganger heeft gediend;
  • …en omdat wij weer als gemeente met meer dan 30 mensen bij elkaar mochten komen na een periode van digitale ontmoeting.

Fijn dat dit allemaal kon plaatsvinden in de tent op het IVA-terrein aan de Hogesteeg; fijn ook dat er voor de kinderen daar een eigen plek was in de buitenlucht.

Mannenontbijt

Het plan is om in juli en augustus weer als mannen op de 2e zaterdag bij elkaar te komen; waarschijnlijk gewoon van 8.00 tot 9.30 uur. Dus: 11 juli en 8 augustus. Meer info in komende Weekbrieven. Wil je meedoen, dan kan dat, maar geef je dan wel even va tevoren op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide

Mw. Deierkauf-Kooijman is verhuisd van flat nr. 6 naar Heerenwegen. Mw. S. Ebbers – Boorsma van Kamer 209 is op 25 juni jl. overleden. Ook Maartje Spee-Romijn is op 22 juni overleden. Ruim een jaar geleden is zij verhuisd van Kraaybeek naar Sparrenheide en dat viel voor haar niet mee. Zij was een regelmatige bezoekster van de Grote Kerk en Eet mee met de Kerk. We zullen haar missen.

Op 14 juni jl. mocht de heer Cor van Dam nog zijn 94e verjaardag vieren. Enkele dagen daarna werd hij opgenomen in het ziekenhuis en zijn gezondheid ging heel snel achteruit.

Omringd door zijn dierbaren is Cor op 20 juni overleden. Tot aan de Coronatijd was Cor nog één van onze lectoren. Hij heeft in zijn leven veel kerkenwerk gedaan. Iedere zondag na de kerkdienst nodigden Cor en Hannie mensen uit om mee koffie te gaan drinken. De uitvaartdienst was op woensdag 1 juli jl. in de Grote Kerk. Mooie herinneringen werden gesproken door kinderen en kleinkinderen. Het oudste achterkleinkind had zelf een mooi gedicht voor Opa geschreven en dit ook zelf voorgelezen. Het gemis zal groot zijn.

O naam, eeuwige ademtocht, een sterveling ben ik, als eens mijn eigen adem stokt dan draagt mij uw muziek. We bidden alle nabestaanden Gods troost en nabijheid toe.

Wie had enkele maanden geleden kunnen denken dat er een wereldwijde crisis zou ontstaan door het coronavirus? Er zijn toen maatregelen genomen om verdere uitbreiding van besmetting zo goed mogelijk in te dammen. Dit heeft in Sparrenheide goed uitgepakt en de bewoners mogen nu na zeer lange tijd weer hun familieleden ontmoeten. Ik wil het hier nog maar eens gezegd hebben: helden zijn het, de mensen in de zorg. Toch moeten we allemaal nog heel voorzichtig zijn. Het is niet zo maar een griepje. We weten nog altijd niet hoe het virus zich verspreidt. Corona maakt haar slachtoffers willekeurig, Laat het “nieuwe normaal” alsjeblieft tijdelijk zijn en laten we ons houden aan de voorschriften. Over handen wassen was het al eeuwen zo. Lees maar eens Markus 7 – Als ze op de markt geweest zijn, wassen ze eerst hun handen, pas daarna gaan ze eten. Ik weet nog niet wanneer er weer kerkdiensten in Sparrenheide gehouden kunnen worden maar zodra er nieuws is hoort u dit van ons. Uit gesprekken met een aantal van u bleek dat dit toch wel een gemis is. Ondanks de online diensten en diensten op tv ervaart u toch een lichamelijk en misschien ook wel geestelijk gemis. Laten we dan maar voor onszelf bidden en of zingen (dat mag in uw eigen huis) Heer ik hoor van rijke zegen – die Gij uitstort keer op keer – Laat ook van die milde regen – dropp’len vallen op mij neer.

Afgelopen vrijdag mocht ik weer een aantal maaltijden van Eet mee met de Kerk bij een aantal van u bezorgen. Het was goed om elkaar weer eens te ontmoeten.

Tot slot hoop ik dat we binnenkort weer samen mogen komen.

Een bemoedigende en hartelijke groet.

Elly Heek- van Doorn

Rehoboth

Sinds 22 juli is er weer meer bezoek mogelijk in Rehoboth, vanuit de pastorale commissie mogen we ook de bewoners op de kamers weer bezoeken, nog niet in de salon. Kees Maasland, de geestelijk verzorger, is woensdag 1 juli ook weer begonnen. Kees kan en mag de bewoners wel in de salon bezoeken. Fijn dat contact weer mogelijk is.

Namens de pastorale commissie, een hartelijke groet, Tiny Liebeek

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

 Getijdengebeden op Nieuw Hydepark

Maak het stil in jezelf en bid mee.

Op maandag t/m vrijdag om 9.30 en 21.30 uur in de kapel van Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50 in Doorn (bijna dagelijks is er een voorganger). Of bid mee via internet op die tijd of later. Ga naar www.bidindebinnenkamer.nl klik op live streaming, dan zie je of er een voorganger is en klik vervolgens op de foto van de kapel, dan kun je live of later meebidden.

Voor meer informatie: Barend Samsom 0343532471 of 0651424535.

Diaconaal Centrum DE ONTMOETING

Inmiddels zijn er drie keer tassen samengesteld onder het motto Samen Sterk, EET MEE met de kerk. We zijn al weer bezig met de volgende tas, die voor 7 augustus kan worden besteld bij Lidy Nijhof (517890).

Als het allemaal goed gaat, hopen we in september weer in Nieuw Salem samen te eten: vrijdagavond 4 september en zaterdagavond 5 september. We kunnen dan op gepaste afstand samen aan tafel, met een maximum van 45 personen. We hopen tijdig te melden hoe dat zal gaan.

Het SOEPHUIS is ook weer van start gegaan: vanaf 3 juli is er weer iedere vrijdag van 11.30 tot 13.30 uur een kop heerlijke verse soep verkrijgbaar in De Ontmoeting voor € 1.  We houden ons hier ook aan de regels.

De tweede donderdag van de maand is er KLEUR JE DAG, dat we samen met de PCOB organiseren. Een lekker kopje koffie en onderwijl nieuwtjes uitwisselen, lief en leed delen en lekker kleuren. Kleurpotloden en kleurplaten zijn ter plekke. Plaats: De Ontmoeting.

Wist u overigens dat iedere eerste en derde donderdagmorgen van de maand er koffie drinken is in Nieuw Salem? Een initiatief van de Ouderenbonden? U kunt zo aanschuiven, met in acht nemen van de anderhalve meter regel

In dit najaar hopen we te starten met DE WERELDKEUKEN in De Ontmoeting. Nieuwe Nederlanders laten ons kennis maken met hun keuken. U hoort er meer over!

GZB start noodhulpactie rond corona

De GZB is de noodhulpactie ‘Honger door corona, de kerk deelt uit’ begonnen. Met de campagne wil de zendingsorganisatie de honger bestrijden die in de wereld is ontstaan door de coronapandemie. Een bijzonder aspect is dat gemeenteleden hun voedselpakket delen met anderen.

De GZB krijgt de afgelopen tijd steeds meer aanvragen van partnerkerken voor ondersteuning van hun voedseluitdelingen. Partnerkerken van de GZB zijn, nadat de coronacrisis toesloeg, onmiddellijk in actie gekomen. Ze richten zich daarbij met name op gezinnen die in de knel zijn gekomen.

Zo stak de Pokhara Christian Community (PCC) in Nepal meteen de handen uit de mouwen, toen dagloners door de coronacrisis hun baan kwijt raakten. Vanwege de sterke banden die de kerk heeft met wijkbewoners, weten ze precies welke mensen hulp nodig hebben. Juist vanwege die diaconale opstelling kregen ze snel toestemming van de overheid om voedsel uit te delen. Gemeenteleden worden gevraagd hun pakket te delen met nog armere wijkbewoners. De pakketten zijn daar groot genoeg voor.

Met de actie stelt de GZB ook noodhulppakketten ter beschikking aan gezinnen in Colombia, Rwanda en Mozambique.

De GZB roept Nederlandse christenen op € 20 te doneren voor een noodhulppakket. Daarmee krijgen christenen elders een voedselpakket met de vraag de inhoud te delen met mensen in nood die niet tot de kerk behoren. Met een gift worden zo twee gezinnen geholpen.

Doneren kan via www.gzb.nl/dekerkdeeltuit of via een Tikkie op een van de advertenties.

De noodhulpactie vindt plaats op initiatief van de GZB, in samenwerking met Kerken helpen Kerken.

 

Deadline KerkNieuws 10 >  31 juli 2020

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343-513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (06-30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, (030-7852218) of 06-21893914; mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Gerrit van Dijk, (0343-758523 of

06-31515565); 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pim Vrijmoeth Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel.: 06-42281845; vaste werkdag: Maandag

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, 

(Wegens ziekte niet telefonisch bereikbaar)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (0343-533167)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters

Voorzitter: H. Smit

mail: p/a secretaris

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: M. Nijenmanting

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen

(0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: Ds. H.J. Reinders

Scriba: A. Stans (06-27430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds. H.J. Reinders (06-10730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: mw. Clara Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant voor bijstand en adviezen:

Ds. Hariet Tarpeh (06-10069330)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Website: www.parklaankerk.nl

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden

(06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal punt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343-518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.