kerknieuws

 

Jaargang 10, nummer 8, 10-6-2020, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten, allen online

ZONDAG 14 juni

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Aleida de Hoog

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Hariët Tarpeh

Avondmaal

ZONDAG 21 juni

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

JaapJan Boer met Kris Vermaas

 

ZONDAG 28 juni

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. E. Hofman, Gouda

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Jan-Maarten Goedhart

 

ZONDAG 5 juli

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Pim Vrijmoeth

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Hariët Tarpeh

Afscheidsdienst

 

 

Collectebestemmingen

Zondag 14 juni 2020:

Binnenlands diaconaat: dorpskerken

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp.

Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.

Van harte aanbevolen.

 

Zondag 21 juni 2020:

Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug

Jaarlijks zijn er miljoenen mensen op de vlucht. De meesten van hen worden in hun eigen regio, door buurlanden opgevangen. Een deel van de vluchtelingen of asielzoekers komt naar Nederland, soms op eigen gelegenheid, maar ook op uitnodiging van de overheid. Van hen wordt een klein aantal gehuisvest in een van de dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug heeft tot taak de vluchtelingen die thans een verblijfsstatus hebben gekregen te begeleiden bij de eerste stappen om een nieuw leven op te bouwen binnen onze samenleving.

Wij vragen vandaag uw steun voor dit werk

 

Zondag 28 juni 2020: Stichting Voorkom: drugspreventie

St. Voorkom is een verslavingszorginstelling. Een stichting die preventieve voorlichting geeft op scholen door het hele land over alcohol, drugs, gokken, roken en internet. De doelstelling is: Jongeren weerbaar maken tegen het gebruik van verslavende middelen.

Uw steun hebben zij hard nodig.

Zondag 5 juli 2020

Timon is in het bijzonder werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ze richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Van harte aanbevolen!

 

Wijkgemeente Catharijne

 

Een vogel, ze broedt op de waterbaren

zweeft boven de chaos, tijdloos, leeg en woest.

Zij zucht en ze zingt, moeder van de schepping,

brengt ter wereld wat het Woord ten leven roept.                                                          

t. John Bell, vertaling Andries Govaart

Voor aanstaande zondag vouw ik voor de Grote Kerk grote kraanvogels. Terwijl ik bezig ben zoemt het lied van de Geest voortdurend door mij heen: ‘Zij zit als een vogel broedend op het water, onder haar de chaos van de eerste dag’ (lied 701). Ik zong dit lied met Jannie die ondanks haar jonge leeftijd aan het eind van haar leven was. Ze worstelde met de chaos in zichzelf en om zich heen. Toen we alle vier coupletten gezongen hadden kwam er rust. Haar chaos leek in perspectief gezet. Jannie kon in vrede heengaan. Met haar zucht en zing ik nog steeds. De beperkingen die we allemaal moeten ondergaan door de chaos die het virus teweegbrengt, bijvoorbeeld dat we niet mogen zingen in de kerk, daar moet ik van zuchten. En dat ik nog steeds niet fit genoeg ben om weer aan het werk te gaan. De Geest verbeeld als een vogel, die geeft mij rust. Ik heb in april en mei zo’n 1500 kraanvogels gevouwen en gedeeld met diverse mensen. Vouwen is voor mij bidden. Vogels in een formaat dat past in de Grote Kerk: een wolk gebeden. Ik hoop dat ze een tijdje mogen blijven hangen. De Geest is zwevend aanwezig, inspirerend zonder aan te raken. Vuur van God met vlammen vrij, wees ons dag na dag nabij.

 

Elisabeth Posthumus Meyjes

WEER NAAR DE KERK?

We beleven met elkaar een bijzondere tijd. De afgelopen maanden waren er geen bijeenkomsten, nauwelijks persoonlijke bezoeken en geen kerkdiensten. En dat voelt als een groot gemis. Het was verstandig om te doen en is nog steeds verstandig om te doen, maar juist de onderlinge ontmoeting is een wezenlijk onderdeel van de kerkelijke gemeenschap.

We staan nu voor een volgende uitdaging. Versoepeling van de maatregelen maken dat er weer iets meer mogelijk lijkt. Ook daar is veel creativiteit en inzet voor nodig. En zullen we met elkaar moeten uitvinden wat veilig voelt en wat toegevoegde waarde heeft. Veel dingen die we nu missen, zoals samen zingen in de kerk en bijpraten onder het koffiedrinken na de dienst, zullen ook in de komende tijd nog niet mogelijk zijn. En misschien voel je je ook zelf nog niet zeker genoeg om weer naar de kerk te komen op zondag. Of voelt het vreemd dat je je moet aanmelden. En dat je niet zomaar overal mag gaan zitten.

Maar we willen met elkaar stap voor stap zoeken naar wat goed voelt en waar er ruimte is. We hopen in de komende weken ook van elkaar te horen hoe het is, hoe nieuwe manieren van doen beleefd worden. Dat helpt om goede keuzes te maken.

Om te kunnen voldoen aan alle regels is door de kerkenraad een protocol/gebruiksplan Grote Kerk opgesteld. Dit protocol/gebruiksplan staat op de website www.wgcatharijne.nl 

en kan per mail worden opgevraagd bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op de zondagen in juni en de 1e helft van juli gaan wij starten met het uitnodigen van specifieke groepen. Daarna willen we gaan werken met een aanmeldingssysteem. Zie verder het protocol/gebruiksplan. Reacties en ervaringen van hoe het is in de kerk en thuis zijn van harte welkom en helpen om te bepalen waar we goed aan doen in de komende maanden. U kunt ze sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zondag 14 juni

De brandnieuwe gemeente van Handelingen kreeg te maken met een probleem. En vanuit die probleemsituatie ontstond de diaken. En door die persoon, door dat ambt, kwam men toe aan ‘eerlijk delen’. Barend Samsom is de lector deze zondag; hij leest Handelingen 6.  Rogier Postma bespeelt het orgel en zelf – Aleida de Hoog – hoop ik voor te gaan.

Zondag 21 juni

Hoe ging het doophek open voor de heidenen? De eerste gemeente bestond volledig uit Joden. Jezus was een Jood, net als alle leerlingen. Daar kwam verandering in. Het Bijbelboek Handelingen beschrijft die verruiming voor heidenen uitgebreid in een prachtig verhaal over wat Petrus meemaakte rond de ontmoeting met de Romeinse officier Cornelius. In de dienst komen fragmenten uit hoofdstuk 10 en 11 aan de orde.

Job Krijgsman is de lector, Paul van Oosten is organist en Gerrit van Dijk de voorganger.

Zondag 28 juni

Het lijkt heel mooi dat de heidenen ook kunnen toetreden tot de kerk. Maar hoe moet het als verschillende tradities en achtergronden botsen? Moeten heidenen besneden worden om maar wat te noemen? In Handelingen 15 lezen we hoe er een kerkvergadering gehouden wordt om dit probleem op te lossen. Verschillen in de kerk tussen mensen en groepen zijn er nog, helpt zo’n oude tekst ons om hier en nu met die verschillen om te gaan? Leen Terlouw is lector, Paul van Oosten is organist en Gerrit van Dijk voorganger.

Zondag 5 juli

Saulus wordt Paulus. De vervolger wordt verspreider van het goede nieuws. Paulus onderneemt reizen om de boodschap van Jezus uit te dragen. Hij komt in kleine dorpen en grote steden. In Athene struikelt Paulus over de vele godenbeelden. Hij gaat het gesprek aan met Griekse filosofen. Het debat op de Areopagus staat beschreven in Handelingen 17. Je zou zeggen dat in zekere zin die beginperiode in onze tijd opnieuw aan de orde is. Een kerk die klein (geworden) is en bevraagd wordt in de publieke ruimte. Hebben we nog wat aan Paulus’ woorden van toen, of dienen we nu andere argumenten te zoeken? Esther Geitenbeek is lector, Paul van Oosten is organist en Pim Vrijmoeth de voorganger.

Origineel

In de dienst op 10 mei, moederdag is een lied gezongen met een aangepaste tekst die niet geautoriseerd was. Het ging om een lied van Huub Oosterhuis dat origineel te vinden is in het Liedboek 1973 (Gezang 487).

  

Pastoraat in coronatijd

De maatregelen die het coronavirus moeten tegengaan, zijn ingrijpend en raken ons allemaal. Maar vooral diegenen die kwetsbaar zijn en nauwelijks nog contact met anderen hebben. We merken dat mensen binnen en buiten de kerk meer naar elkaar omzien en roepen op om dat te blijven doen. We proberen als kerk zo goed mogelijk de contacten te onderhouden en een luisterend oor te bieden en waar nodig een praktische hand toe te steken. Het is daarbij wel belangrijk dat we ook horen waar behoefte aan is en dat u zelf ook aangeeft als u telefonisch contact wilt met een pastorale bezoeker, ouderling of predikant. Naast contact op afstand is het nog steeds mogelijk dat zij bezoeken afleggen waar dat contact op afstand ontoereikend is. Bij die bezoeken thuis wordt de oproep om 1,5 meter afstand te houden nageleefd.

ds. Aleida de Hoog, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tel: 030-7852218 / 06-21893914

Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00-9.30 uur.

ds. Gerrit van Dijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tel.: 0343-758523 / 06-31515565

Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00-10.00 uur.

Pim Vrijmoeth  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tel.:06-42281845.

vaste werkdag: Maandag

Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 12 mei jl. In deze vergadering ging het om het kerkelijk leven in deze vreemde Coronatijd en het conclusies trekken en verdere stappen afspreken naar aanleiding van onze bespreking over taakgroepen en vergaderstructuur. Op 13 mei kregen we te maken met het nieuwe PKN-protocol, waarna wij ons protocol/gebruiksplan Grote Kerk hebben opgesteld (versie 1.5), dat inmiddels op onze website is geplaatst.

Op 29 mei kwam de eerste verruiming ervan met de volgende tekst (bron website PKN):

“Alhoewel de anderhalve meter afstand tussen mensen leidend is en blijft, kan een voorganger vanaf 1 juni bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving.” Een en ander zal in ons protocol/gebruiksplan worden verwerkt.

De komende zondagen t/m 12 juli, zal worden gewerkt met het uitnodigen van bepaalde groepen gemeenteleden. Daarna willen we gaan werken met een aanmeldingssysteem. Wij informeren u nog hoe wij dat gaan organiseren. De mogelijkheden voor gezamenlijke kerkdiensten in de zomerperiode worden nog onderzocht.

Van belang: de kerkdiensten in de Grote Kerk blijven voorlopig voor iedereen vrij toegankelijk uitgezonden worden via Kerkdienstgemist.nl. Naar verwachting behoren de eerdere storingen in de uitzendingen nu tot het verleden.

De kleine kerkenraad vergadert weer op 9 juni 2020.

Verslagen van de kerkenraadsvergaderingen zijn te lezen in het ledengedeelte van www.wgcatharijne.nl

Met hartelijke groet, Ron Spruit, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wijkgemeente Immanuel

Rondom de erediensten

Op zondag 14 juni hoop ik in de morgendienst voor te gaan en gaan we een nieuwe fase in. Enerzijds is het fijn dat we met meer mensen mogen samenkomen, anderzijds kan er geen samenzang plaatsvinden en zal een zanggroep de lofzang gaande houden. Er wordt een appèl op onze creativiteit gedaan, ook een gave van de Geest trouwens. Aansluitend is er van 11.30-12.15 uur Kinderkerk.

Op zondag 21 juni hoop ik eveneens voor te gaan.

Op zondag 28 juni begroeten we als gastvoorganger Esther Hofman uit Gouda. Aansluitend is er van 11.30-12.15 uur Kinderkerk

Op zondag 5 juli hoop ik dan weer voor te gaan.

We wensen elkaar thuis en in de kerk goede en gezegende diensten toe.

Aanpassingen eredienst vanaf zondag 14 juni a.s.

U zult gemerkt hebben dat de wekelijkse nieuwsbrief een belangrijke bron van informatie is, nog veel meer dan vóór de coronaperiode. De nieuwsbrief is ook altijd terug te vinden op de website van onze wijkgemeente.

Naast de nieuwsbrief voor zondag 7 juni hebt u een extra nieuwsbrief gekregen namens de wijkkerkenraad van de hand van scriba Arie Stans. Neem rustig de tijd deze door te lezen.  Hierin treft u alle aanpassingen aan betreffende de verruiming van de erediensten, hoe u zichzelf kunt aanmelden, en welke maatregelen van kracht zijn. Nieuw zullen de coördinatoren zijn die herkenbaar zullen zijn aan een rode hes met de prachtige tekst “Houd moed, heb lief”. Ook deze nieuwsbrief zal op de website te vinden zijn, net als het verplichte gebruiksplan. Bent u niet computervaardig, klop dan aan bij iemand die dat wel is of bel even naar de scriba. De een zal ernaar uitzien weer in de kerkzaal te mogen meevieren en broeders en zusters te ontmoeten, de ander zal huiverig zijn om deze stap te zetten of wellicht angstig-bezorgd en niet komen. Online en, meer nog, door Gods Geest blijven en zijn we verbonden, ook in al onze verscheidenheid in de omgang met het coronavirus. Weet in elk geval een ding: dat wij als kerkenraad met de vele vrijwilligers ons uiterste best doen om alles volgens de regels van het RIVM te laten lopen. Maar tegelijk zeggen we ook in alle nuchterheid: 100% garantie kunnen wij niet geven dat er niets fout gaat, als gelovigen weten we dat het leven niet maakbaar is en er altijd risico’s zullen zijn. In alles zijn wij in Gods hand geborgen.

Ambtelijke handelingen

Toen bekend werd dat vanaf 1 juni ruimte kwam m.b.t. de erediensten, werd strikt van RIVM en PKN-wege gezegd dat avondmaal, doop, zegenen van ambtsdragers of gemeenteleden en ziekenzalving alleen kon plaatsvinden op 1,5 meter afstand. U voelt de onmogelijkheid hiervan, evenals de geboden uitweg van de ‘doopschelp’. Er kwam vanuit het grondvlak van de kerk, door predikanten en andere ambtsdragers dan ook stevig protest (ja, ook van mijn kant, maar dat zal u niet verbazen). Inmiddels is dit gehoord en valt het beroep van predikant onder ‘contactberoep’. Daar ben ik heel blij mee. Wij zijn niet alleen ons hoofd, wij zijn stoffelijke mensen, uitgerust met zintuigen en het belang van die zintuiglijkheid wordt concreet in de sacramenten en sacramentele handelingen.

U, jij bent welkom op de woensdagochtend of –avond in ’t Hoge Licht

Mooi dat er steeds meer mensen zijn die de weg naar ’t Hoge Licht weten te vinden. Welkom! Graag bieden wij u, jou de gelegenheid om in alle rust een moment van bezinning te ervaren. Even stil te zijn en een plekje te zoeken in de kerk, te zitten bij de brandende Paaskaars, symbool van Christus’ aanwezigheid. U kunt luisteren naar muziek en u mag zelf een kaarsje aansteken. Ook kunt u de tijd nemen voor gebed of meditatie. Er zijn altijd een paar mensen namens onze wijkgemeente aanwezig die u ontvangen met koffie/thee en even de weg wijzen. En mocht u toe zijn aan een goed gesprek met een van hen: dat is altijd mogelijk. Elke woensdagmorgen van 10.00 uur-12.00 uur en elke woensdagavond van 19.30 uur-21.00 uur.

Tenslotte

Een hartelijke groet uit de pastorie, in Christus verbonden,

ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

Houdt u de website https://www.parklaankerk.nl/ en de digitale Nieuwsbrief van de Parklaankerk in de gaten voor actuele informatie.

Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

De afgelopen tijd hebben we de bijeenkomsten uitgezonden via YouTube en Vimeo. Dat ging vaak moeizaam en met Pinksteren mislukte dit. Er is gezocht naar andere wegen en het lijkt erop dat we via kerkdienst gemist de beste oplossing hebben gevonden. Of we dan op zondag precies om 12.00 uur gaan uitzenden of toch al eerder, dat zoeken we nog uit en zal worden gecommuniceerd via de website en de digitale nieuwsbrieven.

In het overzicht van de diensten staan de diverse sprekers genoemd. Op zondag 14 juni vieren we bovendien Avondmaal; en hoe dat precies gaat, wordt aangegeven op de website. Op 21 juni is het vaderdag en zijn JaapJan Boer en Kris Vermaas de sprekers; zij schreven een paar jaar geleden het inspiratieboek Man (waar ook het Mannenontbijt vaak uit put). Op zondag 28 juni spreekt Jan-Maarten; hij is predikant met bijzondere opdracht, werkzaam bij de IZB als projectleider missionaire trajecten en voorzitter van New Wine Nederland.

Op 5 juli is de afscheidsbijeenkomst van Hariët Tarpeh. Ook daarvoor zijn de details nog niet bekend.

Minder online?

Vorige keer noemde ik dat er nogal wat nieuwe initiatieven waren ontstaan vanwege corona, zoals onze Online-Inloop op woensdagavond, het Online-Koffiedrinken op zondagmorgen en het Online-Mannenontbijt. De overheidsregels gaan weer meer ruimte bieden, o.a. voor kerkelijke samenkomsten. Hoe we dat binnen Traject24 kunnen invullen is onderwerp van overleg.

Bestuur en koers van Traject24

Eerder dit jaar schreef ik kort over de ontwikkelingen rond de visie en koers van Traject24. De afgelopen tijd hebben Hester en Frank als ‘verkenners’ uitgebreid met veel mensen gesproken over de toekomst van Traject24. Kortgeleden hebben ze hun bevindingen gedeeld met het bestuur en op het moment dat ik dit stukje schrijf, is het gesprek hierover gemeente breed in volle gang.

Meeleven

Ik vind het zelf een hele uitdaging om in deze tijd meeleven te tonen aan mensen om ons heen. Tegelijkertijd weet ik uit ervaring dat een kaartje, een berichtje, een bedankje, een cadeautje, een bloemetje heel veel voor de ander kan betekenen. Dus ik ga er zelf mee door en hoop dat jullie dat ook doen! En dan sluit ik af met een bijbelse aansporing (Hebreeën 10:24): ”Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen…”

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

 

Sparrenheide

 Een hartelijk welkom aan Mw. T. Haalboom-Hazewindus. Zij is op kamer 110 komen wonen. We hopen op een later tijdstip elkaar eens te mogen begroeten.

Voor het kerkelijk jaar hebben we alle hoogtepunten gevierd. De periode tot Advent is de stille periode van het jaar, genaamd Trinitatis. Op maandag na Pinksteren begint de groene tijd. We slaan een nieuwe weg in, geïnspireerd door de Heilige Geest. Rond Pinksteren zat ik te lezen in het nieuwe liedboek en werd getroffen door lied nr. 682 wat mooi in deze onzekere tijd van toepassing zou kunnen zijn: Dit is het wonder: de kracht van de Geest – baart stralend nieuw leven op ’t pinksterfeest – In een onzeker en kwetsbaar bestaan – ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan: sta op en vat moed – en weet het voorgoed – dat goddelijke liefde de wereld begroet.

Ook op de Grote Kerk hangt een spandoek met Houd vol, Heb lief.

In Sparrenheide is men begonnen met Ontmoeten op maat. Bewoners kunnen van een afstand een familielid ontmoeten. Als iedereen zich aan de regels houdt kan dit misschien uitgebreid worden. Het bezoekwerk ligt momenteel stil maar we hopen dat dit ook in de nabije toekomst weer mogelijk zal zijn. Voorlopig wordt het niet meer zoals het was. Zelf ben ik ook terughoudend en dat kan geen kwaad. De versoepelingen die er aan zitten te komen zijn mooi maar het is ook verstandig om niet allemaal tegelijk op het zelfde moment alle ruimte te nemen. Het is en blijft een vreemde tijd vol onzekerheid, zorg en verdriet. Toch moeten we ook maar denken aan de mooie dingen waar we dankbaar voor mogen zijn. Het lied van ‘Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, tel ze allen en vergeet er geen.’ Een oude wijze oproep, juist in deze moeilijke tijd.

We leven mee met hen die lichamelijk en of geestelijk steeds meer in moeten leveren. Met de zieken thuis, in ziekenhuis of verpleeghuis en zij die een onderzoek/operatie moeten ondergaan of daarvan aan het herstellen zijn. Met hen die het gemis van een naaste nog zo intens ervaren. Voor de jarigen een gezegend levensjaar gewenst.

U allen Gods kracht en zegen gewenst.

Blijf gezond en met een betrokken groet van huis tot huis.

Elly Heek-van Doorn

 

Rehoboth

In herinnering

Op 13 mei is mevrouw M. Groenewoud-Veenendaal overleden op de hoge leeftijd van 96 jaar. Op 20 mei is zij in besloten kring, na een dienst in de Maartenskerk in Doorn, begraven op de algemene begraafplaats in Driebergen.

Nieuwe bewoner De heer J.D.J. Meijer is op 29 mei in Rehoboth komen wonen, wij hopen dat hij zich spoedig bij ons thuis voelt en wij wensen hem een goede tijd toe in Rehoboth.

Namens de pastorale commissie, een hartelijke groet, Tiny Liebeek.

 

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

 

Van de Algemene Kerkenraad

 Creatieve godsdienstoefening

Zelden is er een tijd geweest waarin we zo sterk aan den lijve voelden wat het betekent om niet op de gebruikelijke manier op zondag samen te kunnen komen en ons geloof te oefenen. Want zo was het: De kerkdeuren stonden open voor ieder, voor jong en oud en op hoogtijdagen zaten we zelfs opeengepakt. De lofzang gaande houden, uit volle borst en daarmee de lof aan God luid verkondigen voor het oog van de wereld, het wordt onder de huidige omstandigheden niet wijs geacht en zelfs verboden. In het oude woord godsdienstoefening wordt ineens iets zichtbaar waar we nu naar op zoek zijn: Hoe oefenen we ons geloof, hoe trainen we ons, hoe brengen we het in de praktijk? Als we het niet doen worden we lui en de spieren slap.

In de Algemene Kerkenraad spreken we erover. Gemeenschappelijk overleggen we hoe er binnen de kaders van het mogelijke zo creatief mogelijk vorm kan worden gegeven aan het kerkelijk leven. Elke wijk is daarin verschillend en zal weer eigen keuzes maken. Elk gebouw heeft eigen mogelijkheden en beperkingen. Maar alles dient in het teken te staan van waar een wijkkerkenraad toe geroepen is, namelijk ‘de gemeente bij het heil te bepalen en bij haar roeping in de wereld te bewaren’. Dat is een zinsnede, die ik ontleen aan de kerkorde van de PKN. De woorden klinken wat officieel, maar zeggen wel waar het in elke wijk, van wat voor kleur en samenstelling dan ook, om zal moeten gaan, ook in Corona-tijd: dat ieder van ons eraan herinnerd wordt bij wie we eigenlijk horen, en waartoe we geroepen zijn.

Kees van der Kooi, voorzitter Algemene Kerkenraad

Een plek onder de zon

In de ochtend van 7 mei 1945 gaven de Duitse strijdkrachten zich formeel over aan de geallieerden,

de 2e Wereldoorlog was in Europa voorbij. Waar moesten de Joodse overlevenden van de concentratiekampen en de onderduik naar toe na hun bevrijding? Hoe moesten zij hun leven opbouwen zonder geld, huis of familie? Zo werden o.a. Amerika en Israël toevluchtsoorden voor velen. 

Een halve eeuw eerder ontstond het Zionisme. Het toenemend antisemitisme in Europa aan het eind van de 19e en in het begin van de 20e eeuw deed de bevrijdingsbeweging van het Joodse volk ontstaan.

Erets Israël moest voor de Joden ‘politieke en religieuze veiligheid, zelfbeschikking, vrijheid en heropleving van hun nationale cultuur’ veiligstellen. Jeruzalem bleef voor, in en na de 2e WO een grote rol spelen in de harten van Joden. Het had en heeft een centrale plaats in het politieke en religieuze leven van het Joodse volk.

De grootste misdaad in de menselijke geschiedenis “Auschwitz”, dwong veel Joden hun plaats onder de zon opnieuw te bepalen en hun identiteit en leven vorm te geven in een wereld die hen zo wreed had ontkend. Naarstig werd gezocht naar een land dat geschikt zou zijn om het Joodse volk op te nemen. Slechts één land kon hét nationaal tehuis worden voor het Joodse volk, Zion, het land van hun voorvaderen, het toenmalige Palestina. Veel overlevenden uit de concentratiekampen deden verwoede pogingen om daar te komen. Deze immigranten werden gevolgd door honderdduizenden Joden uit de Arabische landen en uit álle landen van de wereld, tot aan vandaag de dag toe. Zo werd Israël het land waar een nationaal thuis gecreëerd werd, het land waar Joden in al hun verscheidenheid zichzelf kunnen zijn.

Volgens Rabbijn David Hartman was niet Hitler de oorzaak van de terugkeer naar Zion, maar “het geloof in de eeuwige geldigheid van het Sinaï verbond. Het is voor onze groei als gezond volk gevaarlijk als de herinnering aan Auschwitz in de plaats komt van Sinaï. Wij zullen altijd rouwen om de herinnering aan Auschwitz, we zullen een gezonde samenleving bouwen dankzij de herinnering aan Sinaï “.

Zo is Israël een levende en fysieke realiteit geworden, een sociale en politieke werkelijkheid en niet meer een abstracte, vergeestelijkte metafoor. Het land en de staat Israël met Jeruzalem als hoofdstad zijn een thuis en een toevlucht voor elke Jood.

Sippy Klercq; Ó Classicale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

 

GZB benoemt ir. Martijn van den Boogaart tot directeur

Ir. Martijn van den Boogaart, oud-zendingswerker GZB en momenteel werkzaam bij de IZB, volgt D.V. 1 september ds. Jan Ouwehand op als directeur van de GZB, zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk.

                                                                    

Martijn van den Boogaart (46) woont in Delfgauw, is getrouwd en heeft 3 kinderen. Na zijn opleiding Electrotechniek aan de Technische Universiteit Delft, begon hij zijn loopbaan als projectmanager en consultant in het bedrijfsleven. Vervolgens was hij 8 jaar uitgezonden naar Malawi als adviseur en programmamanager bij één van de partnerkerken van de GZB. Zijn vrouw Anneke was daar tropenarts in een ziekenhuis van deze kerk. Vanaf 2016 werkt hij bij de IZB, een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van Focus, een programma voor missionaire gemeente-opbouw en hij begeleidt gemeenten bij de uitvoering van dit programma. Binnen IZB-Focus coördineert hij in samenwerking met de GZB ook de verbinding met kerken wereldwijd.

Het aantreden van Martijn van den Boogaart op 1 september 2020 betekent ook het afscheid van ds. Jan Ouwehand als directeur van de GZB. De huidige directeur zal nog tot 1 oktober 2020 werkzaam zijn bij de GZB om een goede transitie te realiseren. Het bestuur van de GZB is dankbaar voor het werk dat Jan voor de GZB heeft mogen doen en nog mag doen de komende maanden.

Martijn: “Wat mij aanspreekt bij de GZB is het verlangen om wereldwijd het goede nieuws van Gods Koninkrijk te delen, in woorden en daden. Ik vind het een voorrecht dat we dat samen doen met medechristenen uit de hele wereld. Het is verrijkend om in ontmoetingen met hen te horen hoe zij op hun plek in het dagelijks leven Jezus volgen. Ik merk dan veel overlap met wat ik hoor in gemeenten waar ik nu werk. Ik hoop daarom dat ik met mijn ervaringen in het buitenland en bij de IZB kan bijdragen aan nieuwe vormen van verbinding tussen gemeenten in Nederland en gemeenten en organisaties op andere plekken in de wereld. We kunnen veel van elkaar leren en samen bereiken we meer mensen.”

Het bestuur van de GZB is dankbaar dat Martijn van den Boogaart directeur van de GZB zal worden. “We kennen Martijn goed; als zendingswerker in Malawi heeft hij het werk van de GZB missiologisch en theologisch helpen vormgeven. In zijn werk bij de IZB heeft hij leiding gegeven aan programma’s binnen IZB-Focus en heeft hij de gemeenten die ook het werk van de GZB dragen diepgaand leren kennen. Die ervaringen geven ons veel vertrouwen, en geeft ruimte voor Martijn om wederkerig de verbinding te leggen tussen de missionaire roeping van gemeenten die de GZB steunen, de GZB en de partnerkerken van de GZB in het buitenland.” Het bestuur is ook dankbaar dat de invulling van de vacature van directeur als gevolg van de coronacrisis geen vertraging heeft opgelopen.

Het aantreden van Martijn van den Boogaart op D.V. 1 september 2020 betekent ook het afscheid van ds. Jan Ouwehand als directeur van de GZB. De huidige directeur zal nog tot 1 oktober 2020 werkzaam zijn bij de GZB om een goede transitie te realiseren. Het bestuur van de GZB is dankbaar voor het werk dat Jan voor de GZB heeft mogen doen en nog mag doen de komende maanden.

Indien de ledenvergadering in de tweede helft van 2020 zal besluiten tot invoering van het voorgestelde Raad van Toezicht model, zal de functie van directeur worden omgezet in directeur-bestuurder.

Tijdelijke verplaatsing Kerkelijk Bureau

Wegens verbouwing is het Kerkelijk Bureau tussen half mei en half juli verplaatst naar een andere zaal. U kunt daar voor dringende zaken terecht op donderdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur. Wij zijn ook bereikbaar per telefoon: 0613183503 (Anja Homburg) of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Getracht zal worden de distributie van Kerknieuws op de gebruikelijke wijze doorgang te laten vinden. Om de grote hoeveelheid papieren exemplaren te verminderen vraagt het College van Kerkrentmeesters nogmaals dringend  degenen die Kerknieuws op papier ontvangen te overwegen of zij ook alleen met een digitale versie kunnen volstaan. Wit u in dat geval, via uw mail, dit doorgeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Van de Redactie van KerkNieuws

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 21 april jl. is besloten dat KerkNieuws voortaan éénmaal per 4 weken zal verschijnen.

 

Deadline KerkNieuws 9 >  3 juli 2020

 

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343-513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (06-30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, (030-7852218) of 06-21893914; mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Gerrit van Dijk, (0343-758523 of

06-31515565); 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pim Vrijmoeth Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel.: 06-42281845; vaste werkdag: Maandag

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, 

(Wegens ziekte niet telefonisch bereikbaar)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (0343-533167)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters

Voorzitter: H. Smit

mail: p/a secretaris

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: M. Nijenmanting

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen

(0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: Ds. H.J. Reinders

Scriba: A. Stans (06-27430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds. H.J. Reinders (06-10730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: mw. Clara Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant voor bijstand en adviezen:

Ds. Hariet Tarpeh (06-10069330)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Website: www.parklaankerk.nl

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden

(06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal punt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343-518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.