kerknieuws

 

Jaargang 10, nummer 5, 01-04-2020, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten, allen online

ZONDAG 5 april, Palmpasen

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds Gerrit van Dijk

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

 

MAANDAG 6 april, DINSDAG 7 april, WOENSDAG 8 april 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

19.30

Vesper

 

 

DONDERDAG 9 april, Witte Donderdag, gez.dienst 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

19.30

Ds. Aleida de Hoog

heilig avondmaal

VRIJDAG 10 april, Goede Vrijdag, gez. dienst

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

19.30

Ds. Gerrit van Dijk

m.m.v cantorij

ZATERDAG  11 april, Stille Zaterdag, gez. dienst

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote kerk

21.00

Ds. Henk Reinders

 
 

ZONDAG 12 april, Pasen

Nieuwe begraafplaats

08.30

Ds. Aleida de Hoog

 

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

familiedienst

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

 

ZONDAG 19 april

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds Aleida de Hoog

 

’t Hoge Licht

10.00

Dr. Kees van der Kooi

 

       

Voor de diensten van de Parklaankerk en Traject 24, zie de wijkberichten.

 

Collectebestemmingen

Zondag 5 april (incl. Stille Week) en12 april (Pasen) 2020:

ZWO-project: Cuba

De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt.

Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft. De economische crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. De kerk wil er voor hen zijn en zet verschillende sociale projecten op, voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Om als kerk beter voorbereid te zijn op deze groeiende diaconale taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.

Helpt u mee om dit project tot een succes te maken?

Zondag 19 april 2020:

Plaatselijke Diaconie: Ouderenwerk / Prinsheerlijk:

Deze zondag is er een collecte voor de eigen diaconie en deze keer specifiek als bijdrage voor de fantastische vakantie week van “Prinsheerlijk” die, naar wij hopen, volgend jaar weer zal worden gehouden.

Tevens besteedt de diaconie ook al jaren veel aandacht aan de ouderen in onze gemeente. Er wordt o.a. een bijdrage gegeven aan het werk van IKO en AVE. Veel bloemetjes voor zieken en ouderen worden ook door de diaconie betaald. De kosten hiervoor stijgen, vandaar dat wij u, de gemeente, vragen om de diaconie in deze projecten te steunen.

Wij vragen uw bijdrage.

KERKDIENSTEN IN DE KOMENDE TIJD, Wijkgemeente Catharijne en Immanuel

We voegen ons als kerk in de getroffen maatregelen, dat betekent tot 1 juni geen gewone kerkdiensten en de kerkdienstuitzendingen met een minimale bezetting. We zijn blij dat we mogelijkheden hebben om beeld en geluid uit de kerk thuis te brengen. En met de inzet van veel gemeenteleden om dit ook zo goed mogelijk te doen. Het betekent wel dat de komende weken zullen zoeken naar wat werkt en wat niet. Uw en jullie reacties zijn daarbij welkom en helpend.

Palmpasen zal gevierd worden in Catharijne en Immanuel met eigen onlinediensten.

Voor de Stille Week is nu het volgende afgesproken. Op maandag, dinsdag en woensdag worden er in de avond vespervieringen uitgezonden. Sobere diensten met lezing en gebed verzorgt door gemeenteleden. Thematiek wordt bepaald door lezingen uit Exodus, de uittocht uit Egypte. De lezingen uit Exodus zijn ook de rode draad in de andere diensten.

Op Witte donderdag is er een gezamenlijke dienst vanuit de Grote Kerk. Over hoe we in deze periode met de viering van het Heilig Avondmaal omgaan leest u hieronder.

Op Goede Vrijdag werken we aan de mogelijkheid om een inbreng van de cantorij te hebben zonder dat ze daarvoor bij elkaar hoeven te komen in de kerk. Moderne middelen helpen om dat mogelijk te maken. Het lijdensverhaal zal gezongen en gesproken vertolkt worden.

Stille zaterdag is de paaswake; het licht van Christus doordringt het donker van de dood. Dat wordt zichtbaar in de kerk. Maar u bent uitgenodigd om dat thuis ook te doen, door een kaars of een ander licht aan te steken. We staan in deze dienst op bijzondere manier stil bij de doop en de gedachtenis daar aan en bij brood en wijn als tekens van leven en verlangen.

Op Paasmorgen vervalt de in eerste instantie geplande vroegdienst. Wel zal er een sobere bijeenkomst zijn op de begraafplaats, zoals in voorgaande jaren waarbij we waken voor voldoende afstand, maar ons verbonden mogen weten met de generaties die ons zijn voorgegaan.

De paasdiensten zijn dan weer uitzendingen vanuit de Grote Kerk en ’t Hoge Licht. We hopen met elkaar gemeenschap en verbondenheid met Christus te mogen vieren en ervaren, ook al kunnen we nu niet samenkomen in onze vertrouwde kerken. We bidden of de Heilige Geest onze harten wil verbinden.

Brief over ‘Brood en wijn – Anno Domini 2020’

Niet van Paulus, maar wel van de voorgangers van de Protestantse Gemeente Driebergen (wijkgemeente Immanuel en wijkgemeente Catharijne)

Aan: de gemeente van de Heer van Pasen,

Het corona-virus bepaalt momenteel alles. In het publieke domein, in de kerk, in ons persoonlijk leven. Dagelijks maken we onze afwegingen: Zal ik dit, kan ik dit, mag ik dit. Hoe zullen we …. Vult u maar in. Zo worden we als voorgangers ook voor tal van vragen gesteld. Een zeer belangrijke is deze: Hoe geven wij onder deze omstandigheden vorm aan de Maaltijd van de levende Heer in de Stille Week.

Het gaat om de belangrijkste dagen in de kerk. Om de kern van ons geloof. Op Witte Donderdag doen we wat Hij ons opdroeg: Hem te gedenken in zijn én onze gebrokenheid, in zijn strijd en overwinning op de machten, op de dood. Daar raken we nooit over uitgedacht. Ieder jaar merken we dat, vieren we het onder weer andere omstandigheden dan het jaar daarvoor. Nu, in deze dagen, zijn het wel zeer bijzondere omstandigheden.

Als voorgangers hebben we kennisgenomen van de standpunten van de landelijke kerk en van reacties daarop. Als gemeente worden wij door de landelijke kerk gestimuleerd in deze dingen onze eigen afweging te maken.

Meer dan ooit beseffen wij: de viering van de Maaltijd is iets van samen. Samen wordt – hoe verschillend wij ook zijn – onze eenheid zichtbaar in Hem die zich liet breken. Ieder ontvangen wij een stukje van Hem, hebben wij een aandeel in zijn lijden en sterven. Geven wij aan Hem te willen volgen, met vallen en opstaan willen leren ook de minste te willen zijn. Samen vormen wij als stukjes zijn heelheid, dat ene, hele brood.

Er is deze onmogelijkheid: we zijn niet samen. We moeten afstand houden. Het agressieve virus dwingt ons ertoe. Nu zou je kunnen overwegen om de maaltijd op zeer bescheiden schaal in de kerk te vieren, waarbij u thuis toekijkt. Je kunt het ook nog zó uitbreiden dat u thuis zelf brood en wijn gereed zet en/of dat ook nuttigt. Maar dan maken wij verschil. Tussen een klein groepje rond de voorganger en u/jij die thuis zit. Een vredegroet via het scherm?! Samen zingen, vieren, het elkaar in de ogen kunnen zien, de beleving van wat de kern is van ons geloven. Het is er allemaal niet bij. En dan hebben we het er nog niet over hoe het dan precies in de kerk praktisch in dat kleine groepje moet toegaan, bij het breken en delen van het brood…

Hoe dan wel. We zijn allemaal in quarantaine. We kunnen ook zeggen, we zijn allemaal in ballingschap. Ver van ons gewone leven en doen. Dat betekent dat we in ballingschap vieren, bij wijze van spreken ‘het vasten’ nog even voortzetten. Daarbij vieren we vanzelfsprekend wat Jezus ons opdroeg: we gedenken Hem. Maar in die viering zijn we solidair, één in Hem en met u/jullie thuis. Concreet betekent het dat we in de kerk rond de tafel staan met daarop een heel brood en een volle beker wijn. Maar omdat we niet ‘als heel brood’ aanwezig zijn, wordt het brood deze avond niet gebroken en drinken wij evenals u, geen wijn.

Verleden, heden en toekomst. We denken daarbij aan wat Jezus deed, dat is verleden tijd. Maar we zijn in het heden. We vieren in ballingschap. Dat betekent dat het echte vieren, met elkaar, moet wachten. Tot wanneer? Tot het najaar, nog later? Wie zal het zeggen. Een lied zingt: ‘De toekomst is al gaande’...Dat is de toekomst van zijn koninkrijk, als er een Maaltijd is die zijn weerga niet kent.

Lieve gemeente, we zien elkaar niet in deze periode. Toch is onze verbondenheid groot. Dat merken wij aan uw reacties op de online diensten. Het woord ontroering valt daarbij vaak. We stellen ons voor dat we met die ontroering juist in deze verbondenheid rondom het éne brood en de éne beker wijn, samen één in Hem zijn, met Hem verbonden zijn.  

Het is een vreemd en ernstig voorjaar. Maar dat belet ons niet te zingen:

Gij roept het jonge leven wakker,

een tuin bloeit rond het open graf.

Er ruisen halmen op de akker

waar zich het zaad verloren gaf.

En vele korrels vormen saam

een kostbaar brood in uwe naam. (Lied 978: 2)

Met een hartelijke groet,

ds Henk Reinders, ds Gerrit van Dijk en ds Aleida de Hoog

Wijkgemeente Catharijne

 

WAAR IS GOD IN DEZE TIJD VAN CORONA?

Eerlijk gezegd weet ik het antwoord op die vraag niet. Net zo goed als niemand een afdoende antwoord heeft kunnen vinden zolang de mens bestaat en deze vraag opkwam. De coronacrisis bepaalt ons opnieuw keihard bij de fragiliteit van ons leven en hoe weinig grip hebben op het bestaan. Maar als ik toch iets zou moeten zeggen, dan zie ik God ik alle hulp die geboden wordt, in de onderlinge aardigheid die  zich minstens net zo snel verspreid als het virus. Ik zie God in de verpleegkundigen, verzorgenden, artsen en allen om hen heen die dag en nacht in touw zijn om levens te redden. Ik zie God in de creativiteit van bestuurders, in de discipline die de meeste van ons navolgen.

Het corona-virus zal littekens nalaten op veel verschillende manieren. Maar ik geloof dat ons leven er niet door verstikt zal worden. We zullen moeten leren leven met die littekens, tekenen van de dood. Maar is dat niet precies de kern van ons geloof? Wij leren te leven door de littekens van Jezus, de tekenen van de dood. Daarmee, met Hem, staan wij op. Ook vandaag.

Gerrit van Dijk

PIM VRIJMOETH STELT ZICH VOOR

Om met de deur in huis te vallen! Vanaf 1 april a.s. zal ik voor een periode van 4 maanden Elisabeth vervangen als predikant.

Wie ben ik dan?: Ik ben Pim Vrijmoeth. Ik ben 26 jaar oud en kom uit Houten. Als eerste opleiding heb ik de theologie gestudeerd in Leuven, België. Deze studie heb ik afgerond in 2017. Daarna heb ik met erg veel plezier een jaar in Engeland gewerkt bij een Anglicaanse Kerk in Londen. De afgelopen 2 jaar heb ik bij Bartiméus gewerkt op verschillende groepen en ook in het pastoraat. Naast mijn werk ben ik bezig met het afronden van mijn opleiding tot predikant aan de Theologische Universiteit Kampen.

Wat leuk is om te vertellen naast mijn werk en studie: Ik houd van sport, zowel om te doen als om naar te kijken en geniet ik van wandelen in de natuur. En niet te vergeten: koffie drinken! In mijn leven heb ik ervaren dat familie en vrienden naast mij stonden in moeilijke tijden. In de ontmoetingen met hen sprak God tot mij. Ik geloof dat God ook dichtbij was en is in deze periodes, zelfs al ervaar ik dat soms niet. Gods liefde voor mij heeft mij een passie gegeven om mensen te ontmoeten en bij te staan in de vragen over het leven en over God.

De komende tijd hoop ik ook jullie te ontmoeten en elkaar te spreken. Op dit moment leven we in een vreemde tijd vanwege het coronavirus. Dat brengt een hoop onzekerheid en onrust met zich mee. Leuke activiteiten die wegvallen. Je moet zoveel mogelijk binnen blijven. Ik kan mij voorstellen dat je daarmee zit. Dat dat veel vragen geeft of je angstig maakt. Graag ga ik ook daarover met jullie in gesprek. Helaas moeten we dat in deze tijd zoveel mogelijk beperken tot bellen of mailen. Heb je behoefte aan een gesprek kan je mij op maandag bereiken. Dan plannen we een afspraak in.

Ik zie ernaar uit om jullie te ontmoeten en veel zegen in deze tijd!

Pim Vrijmoeth ,e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ,telefoonnummer: 06-42281845.

vaste werkdag: maandag

PASTORAAT IN DE KOMENDE TIJD

 

De maatregelen die het coronavirus moeten tegengaan, zijn ingrijpend en raken ons allemaal. Maar vooral diegenen die kwetsbaar zijn en nauwelijks nog contact met anderen hebben. We merken dat mensen binnen en buiten de kerk meer naar elkaar omzien en roepen op om dat te blijven doen. We proberen als kerk zo goed mogelijk de contacten te

onderhouden en een luisterend oor te bieden en waar nodig een praktische hand toe te steken. Het is daarbij wel belangrijk dat we ook horen waar behoefte aan is en dat u zelf ook aangeeft als u telefonisch contact wilt met een pastorale bezoeker, ouderling of predikant. Naast contact op afstand is het nog steeds mogelijk dat zij bezoeken afleggen waar dat contact op afstand ontoereikend is. Bij die bezoeken thuis wordt de oproep om 1,5 meter afstand te houden nageleefd.

Ds. Aleida de Hoog en ds. Gerrit van Dijk zijn hiervoor bereikbaar. Als tijdelijke vervanger voor ds. Elisabeth Posthumus Meyjes gaat Pim Vrijmoeth volgende week aan de slag. Hij is beschikbaar voor de gemeenteleden met beperking.

Om u goed te kunnen bereiken hebben we ook contactgegevens nodig. Van veel mensen hebben we die ook, maar niet van iedereen. Daarom een beroep op u om aanvullende gegevens door te geven. Denk daarbij aan telefoonnummers (vast en mobiel) en e-mailadres. We gebruiken uw gegevens alleen voor communicatie binnen de kerk en gaan er zorgvuldig mee om. Doorgeven kan aan Ron Spruit, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel.: 06-30485346

Grote en kleine bijeenkomsten in kerkelijk verband zijn voorlopig allemaal opgeschort. Dit is voor veel mensen een groot gemis. We denken speciaal aan degenen die het GoedenAvond Café graag bezoeken. We gaan in de komende weken op zoek naar mogelijkheden om online het onderlinge contact vorm te geven in de kerk. En nodigen u uit om daar creatief in mee te denken.

In memoriam

Op maandagavond 2 maart overleed in de hoge leeftijd van 104 jaar mw. Elisabeth Maria Ritchi - de Boer, Sterrenboslaan 6d.  Mw. Ritchi was een krachtige vrouw, lichamelijk en geestelijk. Tot op hoge leeftijd nam zij aan activiteiten in Huize Rehoboth deel en leefde zij mee met kinderen en kleinkinderen. Ze wist precies waar ze mee bezig waren. Ook daarnaast had zij een brede interesse. Zij was een echte juf. Dat was helemaal in haar wijze van leven verankerd. Samen met haar man kwam zij in Driebergen terecht. Op de Akkerhof, een prot.chr. lagere school werd dhr. Ritchi  hoofd. Als hij ziek was, werd hij zonder problemen vervangen door zijn vrouw, als leerkracht, maar ook als hoofd.  Mw. Ritchi kon door de hulp en de steun van haar kinderen thuis blijven wonen, al was dat de laatste maanden verre van gemakkelijk. Zij kon haar leven in de handen van de HEER leggen en op Hem vertrouwen. Dat was haar trouwtekst uit Psalm 37 - juni 1940.  Op maandag 9 maart werd mw. Ritchi begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Traaij. Voorafgaand  was er een dienst in de Grote Kerk. Daarin hebben we God de lof en de dank gebracht voor haar rijke leven. Zij laat veel na aan positieve herinneringen. Menigeen in het dorp zal dat kunnen beamen. Dat zij ruste in vrede.

Overig pastoraat

De situatie van Gerdien Verhoef is op het moment van schrijven ernstig. Eerder al nam zij van velen afscheid. Zij wil u zelf nog groeten door middel van de volgende woorden: “Twintig jaar geleden schoof ik aan in een kerkbank in de Maranatha. Ik werd welkom geheten door Ankie en Gerard (Jansen madh). Ook de dominee kwam langs op de personeelsflat. Als wel gedoopt, maar niet belijdend lid, voelde ik mij welkom. Ik was er niet altijd, maar in de lijdenstijd deed ik extra mijn best. Zeker toen de vespers hun intrede deden. Nog steeds is dit een bijzondere tijd van het jaar voor mij. Ik ben meeverhuisd naar de Grote Kerk. Gelukkig deed hier ook niemand moeilijk over mijn breien… babydekentjes en sjaals met wat extra zegen erin. Toen ik de eerste keer ziek werd, voelde ik de gemeente als een warme deken om mij heen. Om daar iets voor terug te doen, heb ik met genoegen deel uitgemaakt van de beroepingscommissie. En toen kwam de ziekte terug en de warme deken was er weer. Dank daarvoor. Dank ook voor de kaartjes, de gebeden en de aandacht. Liefs, Gerdien”

Bij Bert Kramer (Reelaan 8) heeft de kanker zich opnieuw gemanifesteerd. Voor hem en zijn vrouw Alie een enorme tegenvaller. Het ging immers zo boven verwachting. De aanvullende behandeling geeft extra tijd en ruimte. Daar zijn beiden blij mee. Ook met de aandacht en het meeleven vanuit de gemeente.

Zorg is er ook om de heer en mevrouw Veenendaal, Hoofdstraat 156. Mantelzorger Ad onderging  recent een rugoperatie en Mary moest daarom naar Bovenwegen. Een situatie die voor hen beiden heel moeilijk is.

Meeleven in de huidige omstandigheden vraagt iets. Toch ervaren we ook dit mooie. Dat de verbondenheid sterk is, juist als we elkaar niet zien. Dat troost. Zo kunnen we er zijn op manieren die wel kunnen. Voor bovengenoemde gemeenteleden, voor niet genoemden, voor elkaar, voor wie dan ook.

Met een hartelijke groet met u verbonden door de Heer van Pasen,

Ds Aleida de Hoog

EEN MANTEL

Dank voor alle kaarten en hartverwarmende tekens van meeleven uit wijkgemeente Catharijne. Het tij is gekeerd in die zin dat we nu allemaal deel zijn geworden van een crisis die haar weerga niet kent. Afgelopen zondag zong ik uitbundig mee met de liederen in de dienst in de Grote Kerk, waarin Gerrit voor lege stoelen stond te preken. Ontroerend om met een kaars een paar bloemen een liedboek en de krant naast de laptop zo samen gemeenschap te vormen. Ik heb een foto gemaakt van dat tafereel en die op mijn telefoon gezet. Telkens als ik kijk naar nieuws of berichten of een telefoontje krijg, licht eerst de verbindende lofzang op van die zondag…. Vrienden vroegen mij ‘Wat zongen jullie dan?’ Het eerste wat dan in mij opkomt is: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen geslagen’ (221).

Ik heb een reproductie van een glas in loodraam op het raam van mijn studeerkamer geplakt. Het is een verbeelding van de profeet Jona uit de Janskerk in Gouda. Jona stapt na drie dagen de grote vis uit.  Daar loopt hij in vol ornaat, een jurk van blauw met een overslag van geel onder een rode mantel. Alsof hij ter bruiloft gaat. De mond van de vis is als een graf, ik zie ook Pasen. En ik zie dat rode gewaad dat Jona omhult: ‘Zoals een mantel om mij heen geslagen’

Wie ziek is, heeft zorg nodig en bescherming. In deze tijd dat ik ziek ben, herlees ik gedichten en murmel ik liederen. Het biedt mij omhulling die ik nodig heb. Wie ziek is in de gemeente of wie in een isolement terecht is gekomen door de alomvattende situatie waar we deze dagen met zijn allen in zijn terechtgekomen, hoop ik dat troost kan voelen. Troost in een medemens die belt, een levensteken zendt, op gepaste afstand contact maakt, een verzorgende, in een mooie tekst die verlichting geeft, in een kaartje, in een zonnestraal of een vogel die zingt, in het vertrouwen op God.

Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen.

Dat hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.

Lied 221, de tekst van Huub Oosterhuis is hier om mij heen. Ik hoop ook om u/jullie.

Hartelijke groet Elisabeth Posthumus Meyjes

Wijkgemeente Immanuel

Rondom de erediensten

Op Palmzondag, 5 april, is er een onlineviering vanuit ’t Hoge Licht. Om 10.00 uur hoop ik voor te gaan. We lezen Matteüs 21: 1-11, over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Juichend wordt Jezus binnengehaald, maar wie is Hij? Een nieuwe Koning die reddend zal zijn volgens onze verwachtingen en verlangens? Hosanna, of misschien SOS?

De Palmzondag is de opmaat voor de Stille Week, met tot en met Goede Vrijdag elke avond om 19.30 uur en op zaterdagavond om 21.00 uur een gezamenlijke viering vanuit de Grote Kerk.

Van harte aanbevolen om thuis mee te beleven!

Op zondagmorgen, 12 april, is het Pasen, het feest van de opstanding van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Het leven wint het van de dood. Een vast teken van hoop. En ja, wat zouden we dat graag met elkaar in een volle kerk willen vieren. Het mag niet zo zijn en dat doet zeer. Maar komt dat in mindering op de paasboodschap?! Nee, omdat Hij leeft, ben ik niet bang morgen! Dat is vermetele taal, altijd al en nu nog sterker. Van die hoop en verwachting leven wij. En ja, om 10.00 uur is er een onlineviering vanuit ’t Hoge Licht. 

Op zondagmorgen 19 april gaat om 10.00 uur voor ons gemeentelid dr. Kees van der Kooi. Regelmatig is hij ook bij de kleine groep zangers te vinden. Het is deze zondag Beloken Pasen, we sluiten de Paastijd af.

Kerk-zijn in tijden van corona

Met het moderamen van de PKN stem ik van harte in als men schrijft dat het pijnlijk is dat we juist in de Stille Week en Pasen niet bij elkaar kunnen komen. En waar is ook dat de online kerkdiensten een beperkt alternatief bieden.

We missen het bij elkaar zitten in de kerk, we missen het samen zingen van de liederen, het koffie drinken na de dienst, het gesprek met elkaar en nog zoveel meer. Als het er is, is het allemaal zo gewoon, maar als het ineens ontbreekt, voel je ineens waar je gehecht bent.

Tegelijk komt er met inzet en creativiteit van velen veel moois los: in onze wijkgemeente, tussen de wijkgemeenten, in ons dorp. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Zou dat ook niet iets van de Heilige Geest zijn?! We vieren dit jaar Pasen in onze huizen, hoe anders, maar we doen het in diepe verbondenheid met Hem, elkaar en een wereld in nood.

Ouderenmiddag

Voor woensdagmiddag 15 april was er door de groep van het ouderenpastoraat een prachtige middag gepland voor alle 75+’ers in onze wijkgemeente. Het thema: ‘Pasen – leven met littekens’. We kunnen niet bij elkaar komen, maar we kunnen wel naar u toekomen via kerkdienstgemist.nl en dat gaan we ook doen! Ouderling Jenny van Voornveld, pastoraal medewerker Nel van der Werff en ondergetekende gaan u vanaf 15.00 uur meenemen in een mooi Paasprogramma, uiteraard dankzij medewerking van een beamist. Houd ook de nieuwsbrief in de gaten.    

 

Pastoraat

Om oog en hart voor elkaar te houden, hebben we het volgende met elkaar afgesproken:

Ouderenpastoraat (75+): de bezoekdames hebben allemaal een telefooncirkel met een aantal oudere gemeenteleden. Zij zullen regelmatig bellen met de vraag hoe het gaat. Coördinator van het ouderenpastoraat: ouderling Jenny van Voornveld, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of  06-22835197. 

 

Middenpastoraat (40-75 jr.): ouderling Erna Allaart, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of  06-15449848; pastoraal medewerker Els Kruidenier, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-53205693.  Zij zullen waar nodig telefonisch of per mail contact leggen. En natuurlijk  kunt u zelf een van hen ook altijd bellen.

 

Predikant: via de ouderlingen, pastorale medewerkers of bezoekdames wordt hij op de hoogte gehouden, maar u kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met hem opnemen via mail en telefoon. Huisbezoeken vinden alleen in bijzondere situaties plaats. De predikant neemt overigens ook zelf contact-initiatieven via telefoon en e-mail.

ds. Henk Reinders, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of 06-10730732

 

Tenslotte

In de pastorie zijn het net als overal bijzondere weken: Ans geeft zo goed mogelijk les/sturing aan leerlingen van de middelbare school; onze kinderen zien we veel minder en niet met zijn allen tegelijk; zelf mail/app/bel ik vele malen meer – voortdurend inspringend op weer een nieuwe situatie, dankbaar voor de intensieve samenwerking met collega’s Gerrit en Aleida. Daarbij weten we ons vergezeld door een fijne kerkenraad, u als gemeente en gedragen door gebed.

Met hartelijke groet, in Christus verbonden

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

Ook in de Parklaankerk houden we ons aan de voorschriften van de overheid in tijden van corona: geen vieringen, geen maaltijden, geen Witte Donderdag, Pasen en Pinksteren in de kerk, geen pastoraal bezoek in verpleeghuizen, geen Feest van de Geest, geen Filmhuis. Maar er is wel klokgelui en een grote opbloei van saamhorigheid: veel mensen die zich inzetten voor anderen, veel creativiteit met tal van initiatieven. Theologisch inspirator Willem van der Meiden schreef voor onze digitale nieuwsbrief deze meditatie.

Op brekebenen, Willem van der Meiden

In mijn boekenkast staat een klein maar fijn boekje van Gé Klijn. Ds. G.P. Klijn (1907-1970) werd na de oorlog eindredacteur van het blad de Open Deur, dat door het oecumenische instituut Kerk en Wereld in Driebergen werd uitgegeven. Hij heeft dat werk tot zijn dood gedaan. Van 1982 tot 1994 mocht ik zelf in navolging van hem dat mooie werk ook doen. Gé Klijn woonde in Driebergen aan De Wetstein Pfisterlaan. Zijn weduwe, Lydia Klijn-Ballnet, heeft daar nog tot haar dood in 2001 gewoond. Zij organiseerde de Nederlandse delegaties naar de populaire Duitse Kirchentage. Gé Klijn was een bekwaam journalist met een groot pastoraal hart. Ik herinner hem uit mijn kinderjaren - ik woonde toen op het terrein van Kerk en Wereld - als een bijzonder vriendelijk mens en een groot liefhebber van de natuur.
Op het eind van de oorlog zat Klijn gevangen in kamp Amersfoort. Het boekje in mijn boekenkast, een bundel artikelen uit Open Deur, heet ‘Nooit zong de merel zoals toen’ en verscheen postuum in 1970. In het titelverhaal vertelt Klijn hoe hij te midden van alle ontberingen van het kamp ontroerd werd door het voorjaarsgezang van de merels. Het was voor hem een troost en een teken dat ‘en toch’ de dood niet het laatste woord heeft en dat het leven doorgaat, ook al zou hij dat zelf misschien niet meer meemaken. Het gezang van de merels was voor hem een teken van de opstanding, een Paasgroet.
Het zijn onwezenlijke tijden. Bijna alle mensen die dit lezen zijn aan huis gekluisterd, alleen of met hun gezin. Sommigen zijn zelfs verstoken van bezoekers, omdat het risico van besmetting te groot is. De ratio leert dat er een eind zal komen aan deze uitzonderlijke situatie, maar vertelt ons ook dat het nog best geruime tijd kan duren. Ook in de Parklaankerk moeten we naar bevind van zaken handelen en ons aanpassen, houden we ons aan de landelijke voorschriften en hopen we er het beste van. Geen vieringen tot 1 juni, geen kringen en gezamenlijke maaltijden, geen Pasen en Pinksteren in de kerk en geen Feest van de Geest. Aan de andere kant bloeit de saamhorigheid en het omzien naar elkaar. Spontaan staan tal van onze kerkmensen anderen bij die geïsoleerd dreigen te raken. Het is bijna een cliché geworden maar deze spontane caritas - toch al ruim voorhanden in onze gemeenschap - is hartverwarmend. Het zijn evenzoveel signalen dat we niet bij de pakken neerzitten en dat onder druk van de omstandigheden enorm veel creativiteit opbloeit om medemenselijkheid onderling gestalte te geven.
Nooit zong de merel zoals toen. De passages uit het dagboek van Anne Frank die mij het meest ontroeren zijn die waarin ze uiting geeft aan haar smartelijke verlangen om naar buiten te kunnen: die ene boom waarop ze kan uitkijken staat voor alle bomen, de vogels, de natuur, de vrijheid. Dat die natuur buiten doorgaat, geeft haar verdriet én hoop in haar lockdown in het Achterhuis. Onze situatie van nu is natuurlijk niet te vergelijken met de oorlogservaringen van Gé Klijn en Anne Frank. Maar de merels die wij in de stad - ik woon in Utrecht - ook vanuit ons huis horen, de prunus in de straat, de lobelia en magnolia in ons voortuintje, geven ons wat monotone leven van de laatste weken toch glans en verkwikken ons gemoed.

De troost van de lente - ik moest denken aan het al wat oudere lied van Huub Oosterhuis: Honderd bloemen. Het eerste couplet gaat als volgt:


Honderd bloemen mogen bloeien. Grond en lucht genoeg voor alle zaden knollen anjelieren. Stenen moeten stenen blijven. Mensen vliegen hoog als goden. Maar de zuring en de klaver mogen bloeien honderdvoud.
Zo gaat het in dit lied nog even door met de ontbolsterende natuur, de melodie van Bernard Huijbers meandert omhoog en omlaag en dan gaat het laatste couplet zo:


In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, tochtig labyrint van woorden, woont een mens, op brekebenen, lelie van het veld, met ogen tranend bijna blind van zoeken naar een plek die water geeft.
Moge saamhorigheid bloeien honderdvoud.

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

Traject24

        Bij de zondagse bijeenkomsten

Door Corona kunnen we op zondag niet bij elkaar komen. We zoeken daarom steeds naar nieuwe wegen voor contact. Een paar dagen geleden heeft Hariët Tarpeh gedaan wat ze nooit eerder deed: een filmpje opnemen met een woord van bemoediging. En ook voor ons als Traject24 is het hiermee voor ’t eerst dat we op YouTube een filmpje hebben gezet. Je kunt het zien/horen via deze YouTube-link: https://youtu.be/gCQRGSaBzjs.

Maar je kunt ook op YouTube zoeken op de naam ’Hariët Tarpeh’ en dan kom je waarschijnlijk ook hier uit.

Plannen voor zondag 5 april

Een paar mensen zijn bezig om uit te zoeken wat er nodig is om volgende week zondag om 12.00 uur een bijeenkomst te organiseren in ’t Hoge Licht; met een klein aantal mensen en deze dan via kerkdienstgemist.nl uitzenden. Details daarover zullen we op de website zetten of via de digitale Weekbrief doorgeven.

Andere mogelijkheden

Als we zelf niet bij elkaar kunnen komen, dan kunnen we natuurlijk ergens digitaal een plek zoeken voor bemoediging, aansporing vanuit Gods Woord, van aanbidding. Naast de diensten via kerkdienstgemist.nl (van bijvoorbeeld wijkgemeente Catharijne of Immanuël) zijn dit mogelijkheden:

- Meditaties op televisie: NPO2 om 9.20 uur.

- Hour of Power op RTL5; zondag om 8.00 uur en herhaling om 9.00 uur.

- Livestream-uitzendingen van Mozaiek0318 (11.00 uur: www.mozaiek0318.nl), of de Lichtboog (9.00 en 11.30 uur: www.delichtboog.nl).

- Nog eens een toespraak uit Traject24 beluisteren van de afgelopen maanden: www.traject24.nl/toespraken.

In onze extra Weekbrief van 20 maart schreef Hariët Tarpeh bemoedigende woorden; ik citeer ze graag hier:

“Angst doet veel met je. Dat ontdekte ik vorige week nog toen onze baby Juan voortdurend moest hoesten en kokhalzen, zelfs zo erg dat hij het er benauwd van kreeg. Toen het op een nacht leek alsof er geen einde aankwam, merkte ik dat mijn eigen lichaam begon te trillen. Dat moment van doodsangst zal ik niet snel vergeten.

Mogelijk ben je niet angstig, maar door het luisteren naar het Corona-nieuws steeds bezorgder geworden. Misschien ben je ook geschrokken van de overlijdensberichten. En hoe verleidelijk is het dan om veilig in je eigen coconnetje te gaan zitten. Deur op slot, letterlijk en figuurlijk.

Dat laatste deden de discipelen na Jezus’ dood in eerste instantie ook. En ze hadden, net als wij, genoeg reden om bang te zijn en zich niet onder de mensen te begeven.

Jezus geeft vervolgens een prachtig cadeau aan bange mensen: ‘Vrede voor jullie’. Vervolgens zendt Jezus zijn leerlingen erop uit om discipelen te maken. Als we in Handelingen lezen dat leerlingen daadwerkelijk lijden en zelfs omkomen, verschuilen de leerlingen zich niet opnieuw, maar slaan ze samen aan het bidden voor… hun eigen veiligheid? Nee, voor het krijgen van vrijmoedigheid (!) om het goede nieuws door te vertellen.

Ook wij hebben goud in handen voor de wereld om ons heen. Wij kennen het medicijn tegen angst. Gods volmaakte liefde voor ons sluit angst uit (1 Johannes 4:18) en is niet stuk te krijgen. Natuurlijk moeten we ons houden aan de regels voor fysieke distantie.

Maar wat zou er gebeuren als we in kleine groepjes (kringen) voor elkaar bidden (desnoods digitaal)… om vrijmoedigheid en creativiteit om Gods liefde in woord - bijvoorbeeld via de telefoon/app/zoom - en daad te verspreiden? Weten angstige mensen in onze straat en ons netwerk ons (onze telefoonnummers) te vinden? Kunnen we elkaar daarin ondersteunen?

Dat neemt niet weg dat we zelf soms bang kunnen zijn. En dat we soms geen ander houvast lijken te hebben dan het bezingen van Gods liefde als het donker wordt. Maar zingen = 2x bidden en het zal niet de eerste keer zijn als daardoor deuren en harten open gaan.”

Ik wens iedereen sterkte, wijsheid en kracht toe in deze bijzondere tijd!

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide

Ook hier in Sparrenheide hebben we te maken met het Coronavirus. We zijn in oorlog met een onzichtbare vijand.

De deuren van het huis zijn op slot en niemand mag er bezoek hebben. Alle grote activiteiten gaan niet door wat heel jammer is want de bewoners keken er echt naar uit. Alle hulde nu voor de verzorgers die op kleinschalige manier de bewoners toch bezig weten te houden.

Voor de familie Schneider is het heel verdrietig dat man en vader Jan tijdelijk is opgenomen in de Amandelhof. Het zou heel fijn zijn als er een plekje op de Meerzorg vrij komt zodat ze weer samen mogen zijn. Laten we de zorgen meenemen in ons gebed. Een kaartje zou de familie veel steun geven.

De laatste zondag dat er een kerkdienst was mochten we lezen uit Exodus 3 waarin Mozes de opdracht van God kreeg om naar de farao te gaan en de Israëlieten uit Egypte moest leiden. God antwoordde : Ik zal er zijn en dit deed mij gelijk denken aan het mooie lied van Sela : Ik zal er zijn.

Zowel kerkdiensten als Zingend Geloven gaan voorlopig niet door. Onze Johannes de Heer Zingend Geloven is ook opgeschoven.

Hartverwarmend is het dat kinderen uit de buurt van Sparrenheide kaartjes hebben gemaakt en die in de bus hebben gedaan. Een aantal van hen komt dagelijks langs om te zwaaien. Mooi initiatief.

Het voordeel van de afgelopen dagen is dat het mooi weer was. Wat hebben we het soms nodig. Een lentezonnetje kan zoveel goed doen. Om niet te vergeten dat het leven mooi mag zijn en de moeite waard. Net als vele anderen ben ik ook lekker in de tuin bezig geweest. Kennelijk is er eerst een crisis nodig voor veel mensen om te beseffen dat we niet alles zelf in de hand hebben.

Tot slot voor degenen die internet hebben. In het nieuwe liedboek(1003) staat een lied Stil is de straat, mensen in huizen verdwenen . Een aangepaste tekst is er in de viering in Tilburg op 22 maart j.l. gezongen. Het refrein is uit het liedboek waarvan ik u de tekst graag wil meegeven:

Komt er, God een nieuwe morgen als een teken van uw trouw. Worden wij bevrijd van zorgen?  God, kom gauw.

Op weg naar Pasen, van de opstanding wens ik u allen een goede gezegende tijd toe .

Elly Heek – van Doorn

                                 

Rehoboth

Ook voor de bewoners van Rehoboth  is het een moeilijke tijd, geen bezoek meer van man of vrouw, geen bezoek meer van kinderen of andere contactpersonen.
Activiteiten van buiten gaan niet door, ook de geestelijk verzorger Kees Maasland moet deze periode thuis blijven, zo gaat ook de geplande Paasviering hier niet door.
Dit alles om onze bewoners te beschermen tegen besmetting van het corona virus.
We wensen de zorgmedewerkers en alle andere personeelsleden toe dat zij hun werk mogen doen in goede gezondheid. Moge God ons allen nabij zijn in deze moeilijke tijd.

Namens de pastorale commissie, een hartelijke groet, Tiny Liebeek.

Hagediensten

De diensten voor de komende drie weken gaan niet door!

Het contact met de Hagedienstleden en de mensen er om heen wordt onderhouden via de e-mail Nieuwsbrief en via de website: www.hagediensten.nl

In de Nieuwsbrief schrijven leden over hun gedachten bij de bijbeltekst van die zondag.

10 April: Exodus 12, 29-42 en Psalm 51

11 april:  Exodus 13,17 -15,1a en 15,1b - 18

19 april:  Exodus 15, 22 - 16,27 en Pslam 78, 1-28

03 mei:   Nehemia 9, 6-15 ; 1 Petrus 2,19-25

Gewerkt wordt aan een thuisliturgie voor Goede Vrijdag die per e-mail zal worden rondgestuurd. 

Over alternatieven voor de andere diensten die geannuleerd zijn,  wordt nog overlegd.

Teun van der Ven
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., secretaris Stuurgroep Hagediensten, 0343-517095

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Kerknieuws en het Coronavirus

Iedere 3 weken is het een drukte van belang op het kerkelijk bureau.

Nadat de drukker een doos met 400 exemplaren van KerkNieuws heeft gebracht,

gaan de vrijwilligers op het kerkelijk bureau aan de slag!

Looplijsten worden uitgedraaid, stapeltjes worden klaargemaakt voor de

19 bezorgers die op pad gaan om kerknieuws  vóór de zondag bij u in de bus te doen.

Een papieren exemplaar leest makkelijker dan op een beeldscherm is een veel gehoorde verklaring om voor dat eerste te kiezen.

En dan… opeens… worden we overvallen door het Coronavirus en dat legt ons en ons

dagelijks leven lam. Alle maatregelen zijn er op gericht zomin mogelijk contacten te hebben.

Je wilt graag dat alle (meelevende) gemeenteleden op de hoogte zijn van het nieuws uit de gemeente.  De digitale ‘bezorging’ is geen probleem, maar de papieren versie dus wel. 

Na overleg met College van Kerkrentmeesters en de Algemene kerkenraad, en de predikanten is het volgende besloten:

  • We gaan iedereen waarvan we het e-mailadres hebben invoeren in het KerkNieuwsbestand, zodat deze mensen in ieder geval het KerkNieuws nu digitaal kunnen lezen.
  • We vragen u te overwegen om KerkNieuws voortaan digitaal te gaan ontvangen.  Dat kan via de website: www.pgdriebergen.nl. U spaart het milieu en wij hoeven minder kunst en vliegwerk uit te halen om te zorgen dat u op de hoogte blijft. Dat vinden we heel belangrijk!
  • Van de adressen die dan overblijven, te denken valt aan o.a. bewoners van Sparrenheide, Beukenstein en beukenhorst maken we bezorglijsten en dan maar hopen dat er genoeg mensen bereid zijn om ze rond te brengen. Een aantal gaan per post.

Vast onze hartelijke dank voor de medewerking, 

Jan Nicolai, Anja Homburg,  Kerkelijk bureau.

GROTE KERK DRIEBERGEN DICHT EN TOCH OPEN

De Grote kerk is voorlopig open op woensdag en op zaterdag. Voor wie op zoek is naar een ruimte waar je even tot rust kunt komen, stil kunt staan bij alles wat er gebeurt, naar muziek kunt luisteren, een kaarsje aansteken en mag bidden. Er is ook altijd iemand aanwezig bij wie je terecht kunt met je verhaal, je zorgen en vragen in een persoonlijk gesprek waarbij we voldoende afstand bewaren èn een luisterend oor bieden.

De openstelling van de Grote kerk is op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 en op zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur.

 

 

Deadline KerkNieuws 6 > 17 april 2020

 

 

 

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343-513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (06-30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, (0343-476878) of 0621893914; mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Gerrit van Dijk, (0343-758523 of

06-31515565); 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, 

bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag.

(050-5532194);

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (0343-517685)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters

Voorzitter: H. Smit

mail: p/a secretaris

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: M. Nijenmanting

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen v Amerongen

(0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: Ds. H.J. Reinders

Scriba: A. Stans (06-27430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds. H.J. Reinders (06-10730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: mw. Clara Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant voor bijstand en adviezen:

Ds. Hariet Tarpeh (06-10069330)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Website: www.parklaankerk.nl

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden

(06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal punt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343-518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.