kerknieuws

 

Jaargang 10, nummer 02, 29-01-2020, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

 

ZONDAG 2 februari

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Aleida de Hoog

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Lisette van Buuren, Rheden

 

Parklaankerk

10.15

André Droogers, Margo van Biezen, Rogier van der Wal en Aad Goddijn

Open ruimte

Beukenstein

10.30

Pater Jan Holman

 

Sparrenheide

10.30

Bart van Empel

 

Kapel Bartimeus

10.30

Annemiek Dekker

 

Druivenkas Bartimeus

10.30

Huguette Jurriaanse

Hagedienst

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Hester Touwen

 
 

ZONDAG 9 februari

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ds. M. van Schaik–Laan

 

Beukenstein

10.30

Arjen Vaartjes

 

Sparrenheide

10.30

Joke de Zwaan

 

Kapel Bartimeus

10.30

Hanneke Willems

Belevingsdienst

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Dick Westerkamp

 

Grote Kerk

19.30

Top 2000 kerkdienst

Major Seventh band

 

ZONDAG 16 februari

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

m.m.v. Cantorij

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ds. H. Schram

 

Beukenstein

10.30

Pastor Kees Maasland

 

Sparrenheide

10.30

Ds. Willem Timmerman

 

Kapel Bartimeus

10.30

Wija v.d. Kaaden

Maaltijd v.d. Heer/ Tuindorp

’t Hoge Licht,Traject24

12.00

Getuigenissen Hasan en Fiston

 

Collectebestemmingen

Zondag 2 februari 2020: Werelddiaconaat: Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

Uw steun is onmisbaar.

Zondag 9 februari 2020: SOFAK, Stichting ondersteuningsfonds allochtone kerken:

SOFAK is een christelijke stichting die interkerkelijk georiënteerd is. Wij waarderen de gezamenlijke traditie waarin wij als kerken staan en het uitgangspunt van onze visie is dan ook de geestelijke eenheid van de kerk van alle eeuwen en plaatsen door de Geest van God. Hierin laten we ons leiden door het principe van Efeze 4: 5: Eén Here, één geloof, één doop. Binnen deze geestelijke eenheid zien wij in de verscheidenheid van kerken het veelkleurige karakter van God terug en is de diversiteit aan kerken wat ons betreft een rijkdom voor Nederland. Praktisch gezien herkennen we de apostolische geloofsbelijdenis als een centrale verwoording van het geloof van de kerken van alle eeuwen. De Bijbel zien wij als het door Gods Geest geïnspireerde Woord van God. Als stichting willen we allochtone kerken ondersteunen. Dat doen we door financiële steun te verlenen, maar ook op verschillende andere manieren. In de ontwikkeling van SOFAK zijn wij onderweg op nieuwe wegen. Financiële ondersteuning is een belangrijk deel van het werk en tegelijkertijd zijn de contacten en begeleiding van kerken verbreed en zijn wij benieuwd waar deze nieuwe wegen ons leiden.

Wij vragen uw steun voor deze stichting.

Zondag 16 februari 2020: ZWO: 2 jarig project Cuba: Kerk zijn in woord en daad

De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt.

Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft. De economische crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. De kerk wil er voor hen zijn en zet verschillende sociale projecten op, voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Om als kerk beter voorbereid te zijn op deze groeiende diaconale taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.

Helpt u mee om dit project tot een succes te maken?

Wijkgemeente Catharijne

Als u dit leest ligt de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen al weer achter ons. Wereldwijd zijn gelovigen vanuit verschillende kerken samen gekomen om te bidden. Je kunt zeggen dat, met de vele kerken die er zijn, ook hier in Driebergen, die eenheid ver te zoeken is. Tegelijk mag je blij zijn dat de beweging naar elkaar er is. En het besef dat het die ene Heer Jezus Christus is die wij allemaal volgen.

Dit jaar was het nieuw dat in Driebergen de hele week door in verschillende kerken gebedsdiensten werden gehouden. Elke dienst was weer anders vorm gegeven. Maar als rode draad was er het verhaal van Paulus naar Rome waarbij hij strandt op Malta en daar buitengewone vriendelijkheid ontmoet van de bewoners. De kerk op Malta spiegelt zich nog altijd in dit verhaal waar het evangelie landt op hun eiland. En daagt ons uit om hetzelfde te doen.

We hopen als kerken elkaar vriendelijk tegemoet te treden, met nieuwsgierigheid naar welke vormen die anderen zo aanspreekt. En we hebben de opdracht om buitengewoon vriendelijk naar buiten te treden als kerken. Hoe gaan we dat doen in Driebergen? Het gebeurt al, gelukkig, en tegelijk is er nog veel meer mogelijk. Laten we dat na een week van bidden gaan ontdekken. Samen.

Verdieping & Ontmoeting

Er is een boekje verschenen met daarin het aanbod aan cursussen, gespreksgroepen en andere kerkelijke activiteiten voor de komende maanden. Het is een rijk geschakeerd geheel. We hopen dat u de mogelijkheden wilt benutten om elkaar te ontmoeten om geloof en leven te delen. En dat uw eigen geloof daardoor verdiept mag worden. Er liggen nog boekjes in de kerk. En u vindt het ook op de website van de kerk.

In memoriam mw. Lucy van der Weide-Mulder

Na langzaam te zijn weggegleden, is uiteindelijk op 14 januari toch nog plotseling overleden mevrouw Lucy van der Weide-Mulder, schoonmoeder van onze diaken Clara Hagen. Vanaf 1988 woonde zij met haar man Gerard na zijn pensionering op Park Sparrendaal. Zij waren trouwe bezoekers van de M&M kerk aan de Melvill van Carnbeelaan. Ook waren ze actief betrokken bij het sociale leven in Driebergen, maakten samen mooie reizen over de gehele wereld en genoten zij bovenal van kinderen en kleinkinderen. Het wegvallen van haar man en maatje na een heftig ziekbed maakte de wereld van mw. Van der Weide plotseling een stuk kleiner, daar had ze het moeilijk mee, maar ze klaagde niet. Het verlies van zoon Aernout was voor haar een nieuwe tegenslag, die ze maar niet kon begrijpen. 

De laatste zeven jaren woonde ze op Bovenwegen, waar ze liefdevol verzorgd werd en waar ze genoot van alle activiteiten. Helaas ging de laatste jaren  haar gezondheid hard achteruit.

Bij de uitvaart klonken woorden uit Openbaring 21. Die woorden gaan ver boven de dood uit en heen. Ze slaan ook een brug naar hen die zij zo miste. Dat zij ruste in vrede.

Uit het predikantenteam

Wat langer ziek!

Afgelopen zondag vierden we het feest van de verschijning met het horen van het verhaal van de bruiloft te Kana. Zo fijn om in de Grote Kerk te zijn in het midden van de gemeente. Dank voor alle berichten, kaartjes, zegenwensen en bemoedigende woorden bij het ziek worden en blijven vlak voor Kerstmis. Via kerkdienst gemist heb ik bijna alle diensten gevolgd waarbij Gerrit en Aleida en Daco Coppoolse voor mij zijn ingesprongen. Geweldige collega’s… Dank daarvoor.

Na zondag is gebleken dat ik me voorlopig wat meer terug moet trekken uit actieve aanwezigheid in de gemeente.

Na een week koorts in december openbaarde zich bij mij een vorm van reuma. Aanvankelijk in ontstekingen in de kleine slagadertjes die de ogen bedienen, later ook ontstekingen in slagadertjes op veel andere plekken in mijn lichaam. Deze ziekte moet met een hoge dosering medicijnen worden onderdrukt om geen schade aan te richten aan de organen die door de slagadertjes van zuurstofrijk bloed (moeten) worden voorzien. Op dit moment zijn het de medicijnen die mijn inzetbaarheid tot een minimum doen afnemen. Voorlopig zal ik niet kunnen voorgaan in diensten en geen bezoeken brengen. De verwachting is dat er wel een werkbaar evenwicht gevonden zal worden binnen afzienbare tijd. Hoe lang dat duurt is nu nog niet te overzien.

Ik ben thuis aan het nadenken over de tijd van de veertigdagen en Pasen die voor ons ligt. We gaan in de periode Exodus lezen, daar verdiep ik me in. Ik probeer aan het zingen te blijven.

Op 6 oktober werd ik bevestigd samen met Gerrit en Aleida in de Grote Kerk tot predikant in uw midden. Bij die gelegenheid deelden we doosjes uit, of u mocht een doosje vouwen van de orde van dienst. Daar wilde ik wel bij helpen, ik had immers vijf jaar de tijd. Zo’n doosje is bedoeld om een geheim in te bewaren. Een persoonlijk geheim, het geheim van het geloof, het magnum mysterium van het kind in de kribbe, het geheimenis van nu nog schouwen in raadselen en straks zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Ik meende dat ik in Driebergen aan het werk ging, volle kracht vooruit, zoveel mogelijk mensen leren kennen, het pastoraat met mensen met een beperking voortzetten, een steentje bijdragen in het vouwen van doosjes, een vorm vinden om de geheimen die er zijn een plaats te geven. En toen werd ik ziek. In welk geheimenis viel ik zelf? U herkent dat vast, die vraag ‘Waarom ik?’ en tegelijk is dat ook wel zelfingenomen, ‘Waarom ik niet?’ We krijgen allemaal een portie, ieder op een andere wijze … Ik kom in opstand tegen de timing van de portie die ik krijg. De gemeente heeft mij geroepen. Ik ben er nog maar vier maanden.

Het doosje dat op mijn bureau staat, blijft een tijdje dicht. Er staat wel het plaatje van de liturgie van 6 oktober. Beeld van uitzicht; licht bij de ingang van de spelonk.

‘Hopen en uitzien naar het licht,

Hopen, weten dat het donker zwicht,

hopen, Christus komt het ware licht.’

(lied 465 in het Liedboek, bidden en zingen in huis en kerk)

neuriet het dan in mij. Ik plak er een vogeltje bij die mij opnieuw leert zingen.

Elisabeth Posthumus Meyjes

Pastoralia

We leven mee met de familie Van Zanten in het plotselinge verlies van hun zoon Jai. Er waren al langere tijd zorgen rond Jai. En Jai zelf kon het leven steeds minder aan. Op 12 januari j.l. was er voor hem geen uitweg meer. Een immense schok voor zijn ouders Ad en Janneke, voor Mariana, Marieke, Ralf en Nova, de overige familie en vrienden. Op woensdag 22 januari was in besloten kring het afscheid op Den en Rust in Bilthoven. Laten we om Ad en Janneke en hun kinderen heen staan, op welke wijze dan ook.

We zijn mèt Henk Vreeken en zijn vrouw Ria dankbaar voor de geslaagde operatie. Het was bepaald geen kleinigheid, maar nu kan weer vooruit worden gekeken en gebouwd worden aan verder herstel.

Rest mij nog melding te maken van een gift, ad € 50 voor de kerk, via Tiny Liebeek ontvangen van een dankbaar gemeentelid N.N.

Ds. Aleida de Hoog

Kerkdiensten

2 februari – Deze zondag lezen we uit Sefanja 2: 3 en 3: 9-13. De evangelielezing is uit Mattheus 5: 1-12, het begin van de Bergrede. Gerechtigheid is wel een sleutelbegrip in deze lezingen. De eerste zondag in februari is ook altijd de zondag van het werelddiaconaat. Mooi dat we juist op deze zondag de maaltijd van de levende Heer vieren. Vanuit Hem, vanuit zijn tafel komt immers de delende beweging op gang… Peter Tabbers is in deze dienst lector, Walter van den Brom bespeelt het orgel en ds. Aleida de Hoog gaat voor.

9 februari – Deze zondag beginnen we met de doorgaande lezing van Exodus (tot en met Pinksteren). We horen hoe het volk zucht onder slavernij en hoe God de klacht hoort en een bevrijdingsbeweging begint. In deze dienst krijgen liederen van Johan de Heer een plek in de dienst. Hij woonde en werkte lang in Driebergen. Hij gaf aan het begin van de 20ste eeuw een liedbundel uit die zijn weg vond naar veel christelijke gezinnen. Is er een lied dat u bijzonder aanspreekt? Geef dat dan door (0343-758523 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en graag daarbij uw motivatie.

9 februari – in de avond is er een bijzonder Top2000kerkdienst. In popmuziek zit meer geloof en zin dan je soms denkt. Wat gebeurt er als je alle onderdelen van een kerkdienst vervangt door popmuziek?

De Top2000kerkdienst bestaat uit 18 popsongs die met korte teksten verbonden worden. Een mooie gelegenheid voor verschillende generaties om samen naar de kerk te komen. Het begint om 19.30 uur en na afloop is er in Nieuw Salem gelegenheid om na te praten met een drankje en hapje.

16 februari – Vanuit het wijde perspectief dat in het 1e hoofdstuk is geschetst zoomen we in op de geboorte van een Hebreeuws jongetje, Mozes, en horen we het onsterfelijke verhaal over hoe hij overleeft in een doodskistje op de Nijl. Hij groeit op in het paleis van de overheersers. Wat doet deze prins als hij in aanraking komt met de slaven waar hij kind van is? Voorganger is Gerrit van Dijk.

 

 

Agenda

  • 30 januari – Zin in film. Op de rol staat de film Adam’s Apples. We beginnen om 19.30 in ’t Hoge Licht. De kosten zijn € 5,- (inclusief hapje en drankje).
  • 6 februari Economie en geloof, over het boek Economie van goed en kwaad van Tomas Sedlacek. Locatie: Nieuw Salem, van 20.00 tot 22.00 uur.
  • 7 februari – ZWO avond voor en over het project op Cuba. Start (met maaltijd) om 17.30 uur in Nieuw Salem (meer informatie op www.zwodriebergen.nl)
  • 7 februari – Sirkelslag YOUNG van 19.30 -22.00 in Nieuw Salem
  • 13 februari – Samen lezen in de Bijbel: Exodus. Tijd: 10.30 – 11.30 uur (Koffie en thee vanaf 10.15 uur). Locatie: ’t Hoge Licht
  • 13 februari KIJKBIJBEL van Rembrandt. Veel van wat Rembrandt maakte, is gebaseerd op Bijbelse verhalen. Deze keer kijken we naar hoe Rembrandt de Heilige Familie verbeeldt. Locatie: Nieuw Salem, van 20.00 tot 22.00 uur.
  • 19 februari – Zin in popmuziek. Welke popmuziek heeft bijzondere betekenis voor jou en wat raakt je in die muziek? Deze avond is bedoeld om jouw verhaal te delen en muziek te laten horen. Om elkaar te inspireren. Geef bij aanmelding aan of en welke popsong jij wilt laten horen (0343-758523 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Locatie: Nieuw Salem, van 20.00 tot 22.00 uur.

Uit de kerkenraad

De wijkkerkenraad vergaderde op 14 januari jl. Aan de orde zijn onder andere geweest: een terugblik op de diensten in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw; het tijdelijk door ziekte uitvallen van ds. Posthumus Meyjes; de diensten in de Week van Gebed; de huidige vergaderstructuur (kort – wordt vervolgd); invulling van vacatures: Leen Terlouw is benoemd tot ouderling (pastoraat), Harry Smit zag zich genoodzaakt te stoppen als ouderling-kerkrentmeester – voor hem zijn wij op zoek naar een opvolger; een verzoek van de Antiocheens Orthodoxe kerk om op twee zondagen per maand voor hun diensten ‘s middags gebruik te maken van de Grote Kerk – mogelijkheden over en weer zijn afgetast; de TOP2000 dienst op zondagavond 9 februari; vervolgens hebben we ons bij laten praten over waar Diaconie en ZWO zich mee bezig houden; daarna is in informele sfeer het glas geheven op het nieuwe jaar.

Wat betreft de benoeming van Leen Terlouw: conform de kerkorde kunnen bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van gekozene worden ingebracht door stemgerechtigde leden van Catharijne. Deze dienen binnen vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad (Ron Spruit, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) te worden ingediend.

De kleine kerkenraad vergadert weer op 11 februari, het moderamen op 4 februari.

Verslagen van de kerkenraadsvergaderingen zijn te lezen in het ledengedeelte van www.wgcatharijne.nl

Met hartelijke groet, Ron Spruit, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Immanuel

 

Rondom de erediensten

Op zondag 2 februari hoopt ds. Lisette van Buuren uit Rheden voor te gaan.

Op zondag 9 en zondag 16 februari hoop ik in de beide morgendiensten voor te gaan.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!

Actie Kerkbalans 2020

In de afgelopen weken zijn er door vele vrijwilligers weer aardig wat wandel- of fietskilometers gemaakt om alle gemeenteleden in de PGD te voorzien van een prachtig uitgevoerde folder met het verzoek tot een constructieve financiële bijdrage aan de Kerkbalans en zo mogelijk ook aan de Diaconie. Een prachtige folder die nog maar eens streep zet onder enquêteresultaten die vermeldden dat voor protestanten onderlinge verbinding en warmte in de kerk van groot belang zijn. Uw eigen dominee gelooft daar blindelings in zoals de foto op de achterkant verraadt.

Hulde aan alle vrijwilligers, met hopelijk een prachtig resultaat (dus geef royaal!), zodat er ruimhartig verder gebouwd kan worden aan de PGD met haar verscheidenheid in eenheid.

Belijdenis doen

Belijdenis van het geloof doen in het midden van de gemeente – wat betekent dat?

Als we belijdenis afleggen van het geloof, geven wij daarmee antwoord op Gods liefde voor ons. God is degene die ons roept, ons hart en ons leven zoekt.

Voor degene die als kind gedoopt is, betekent belijdenis doen dat je persoonlijk je doop aanvaardt: met je ja-woord geef je te kennen dat je God dankbaar bent dat Hij – toen je nog klein was – in de doop al ja tegen jou zei.

Voor degene die later in zijn of haar leven God heeft leren kennen, betekent het dat je op je ja-woord aan God het teken van de doop mag ontvangen.

Belijdenis doen is een verbintenis tot discipel schap, tot navolging van Jezus Christus en daarmee het loslaten van vrijblijvendheid.

Zou je graag deze stap willen maken of daar samen met anderen eens rustig over doorpraten?! Neem dan met mij contact op: 06-10730732 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkelijke Agenda

30 jan: 19.30 uur Filmavond ‘Adams apples’ - ’t Hoge Licht

31 jan: 18.00 uur Eten met de kerk – Nieuw-Salem

04 febr: 09.00-10.00 uur Gebedskring bij Alies van der Deijl

             13.30 uur Taakgroep Ouderen-en Middenpastoraat, Schippersdreef 15

           20.00 uur Kring Samuel Wells-Dl 5, Wees niet bang voor geloof, blz. 201-238

12 febr: 09.00-10.00 uur Gebedskring bij Alies van der Deijl

           14.30-16.30 uur Spelletjesmiddag in ‘t Hoge Licht

13 febr: 10.30-11.30 uur Samen Lezen in de Bijbel - Exodus

14 febr: 09.30-10.30 uur Women to Women gebedsgroep, Wethouder Teselinglaan 29

           18.00 uur-19.30 uur Tienercatechese met maaltijd

18 febr: 20.00-22.15 uur Vergadering wijkkerkenraad, vanaf 19.45 uur inloop

19 febr: 09.00-10.00 uur Gebedskring

20 febr: 10.30-11.30 uur Samen Lezen in de Bijbel- Exodus

 

Ter inspiratie – Johannes 1: 29, 30

Laat ons net zoals de Doper verlangen om Jezus te ontmoeten. Er zijn veel manieren om dat te doen, maar ze vertrekken allemaal bij hetzelfde fundament: het evangelie opnieuw ter hand nemen en er met volharding naar luisteren. Laat ons de bladzijden van het evangelie openslaan en ons hart erdoor laten raken en dan zullen we zien dat de Heer ons tegemoet komt. We zullen Hem zien als ‘een lam dat de zonde van de wereld wegneemt’, als degene die onze last, ons angst, onze kruisen, onze twijfels, onze onzekerheden en onze zonden op zich neemt.

Mgr. Vincenzo Paglia

 

Tenslotte

Een hartelijke groet uit de pastorie,

in Christus verbonden, ds. Henk Reinders

Parklaankerk

 

Agenda

04-02 (di): Filmhuis ‘On a faille être amies’, 20.00 uur

06-02 (do): Stilteontmoeting, 14.00 – 14.45 uur

07-02 (vr): Chez Baas, ontmoetingsmoment, 16.00 – 18.00 uur

07-02 (vr): Café Omzien*, 10.15 – 12.00 uur

11-02 (di): Bij Rits en Wim, 10.30 – 12.00 uur

Uitgelicht

Open Ruimte: poëzieviering over ‘reizen’, zondag 2 februari

Voor de vijfde keer organiseert de Parklaankerk een bijzondere poëzieviering, met veel gedichten en andere teksten, zang en andere muziek. De poëzieviering wordt verzorgd door Margo van Biezen (teksten en zang), André Droogers (teksten), Aad Goddijn (piano en teksten) en Rogier van der Wal (orgel en teksten). In deze viering staan de vier stadia van reizen centraal: afscheid, reizen, pelgrimage en thuiskomst.
Zes keer per jaar is het in de Parklaankerk Open Ruimte. Dan is de zondagmorgen in de Parklaankerk anders van karakter dan tijdens onze overige vieringen. We geven dan de ruimte aan mensen met talenten en bevlogenheid die zij graag met velen willen delen. Iedereen is welkom! Voor de onkosten staan collectemandjes achter in de kerk. Er is koffie na afloop.

Café Omzien, vrijdag 7 februari

Het derde Café Omzien heeft als thema ‘Omgaan met verlies, overblijven en nabestaan’. In Café Omzien in de Parklaankerk (10.15-1200 uur) praten we in vertrouwelijke sfeer met elkaar over een pastoraal thema dat velen van ons raakt: hoe gaan we om met het einde van het leven, dat van ons en dat van dierbaren? Een van de pastores van de Parklaankerk leidt het thema in en daarna praten we verder in kleinere groepen. Iedereen is welkom. Inloop vanaf 10 uur. Er is koffie en thee en iets lekkers.

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

 

Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

Op zondag 2 februari spreekt Hester Touwen; op 9 februari Dick Westerkamp. 16 februari leggen we het accent op de getuigenissen van Hassan en Fiston.

De thema’s van de toespraken worden meestal in de elektronische weekbrief vermeld en op de website.

Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar… dat was het thema waar Marije Vermaas-Boer begin januari in de bijeenkomst over sprak. Ze deed dit aan de hand van het leven van Jozef. Ze zei onder meer: “In Genesis maakt God zich bekend als ‘Ik ben…’. Hij is er op die plekken waar soms onmogelijkheden zijn. Gebed voor Sara, voor Rebekka, voor Rachel ging vooraf aan de geboorte van Isaak, Jakob en Jozef…”

Het verhaal van Jozef leest in de bijbel als een roman; lees het zelf maar eens in Genesis. Jozefs verhaal in grote lijnen: Dromen, lievelingetje met de mooiste jas, verkocht als slaaf, vals beschuldigd, in de gevangenis…

Maar Jozef heeft - in de gevangenis - innerlijke ruimte voor zijn omgeving: het is een onzekere situatie, maar hij doet enorm zijn best en blijft trouw aan God. In Genesis 40:6,7 staat dat het Jozef opviel dat de schenker en de bakker er slecht uitzagen. Dat is een les voor ons: aandacht hebben voor mensen om ons heen.

Marije eindigde met suggesties voor goede voornemens: Minder gehaast zijn; innerlijke ruimte creëren; aandacht hebben; je laten raken. Dit alles vanuit het vertrouwen dat God zelf voor ons zorgt: we komen niets te kort; Hij is erbij.

Gemeente-info-uur

Het bestuur van Traject24 wil de gemeente graag over een aantal onderwerpen informeren en meningen vragen. Daarvoor is een gemeente-ontmoeting gepland voor zondag 9 februari, aansluitend aan de zondagse bijeenkomst. In deze dagen krijgen de Traject24-leden hierover schriftelijk informatie (per e-mail). Het bestuur nodigt gemeenteleden uit hun mondelinge of schriftelijke inbreng te geven op de onderwerpen die aan de orde komen. Uitgangspunt is de vraag: Wat is in het belang van de ontwikkeling van Traject24 en onze missie ’Samen Jezus leren volgen in deze tijd’?

Training Mindful Leven

Zaterdag 18 januari was de 1e avond van de training Mindful leven (totaal 5 zaterdagavonden). Rozemarijn had ons beloofd om na elke training één oefening voor de hele gemeente beschikbaar te stellen. Deze eerste, Basisoefening ADEM, is op de website gezet: www.traject24.nl/activiteiten/mindful-leven.

Omdat deze 1e training al snel was volgeboekt, wordt een 2e training later dit jaar overwogen. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Rozemarijn: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Mannenontbijt

Begin januari hebben we bij het Mannenontbijt tijd genomen om te praten over hoe verder te gaan met deze maandelijkse ontmoeting. We zijn enthousiast over ‘ons mannen-moment’ eens per maand: de relaxte ontmoeting, de openheid, het gesprek, het voorbereiden in tweetallen, enz. Dus we gaan ermee door. Voor de komende maanden steeds de 2e zaterdag van de maand. Er zijn ook wel wensen voor extra dingen: naar buiten, iets ondernemen, ‘een berg beklimmen’, iets doen voor de omgeving, enz. We zullen zien hoe dit gaat uitpakken. De eerstkomende keer is dus zaterdag 8 februari (8.00-9.30 uur in ’t Hoge Licht); Laurens Touwen en Jan Doorn bereiden het dan voor en kiezen een onderwerp uit het boek Man.

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

 

Sparrenheide

In het huis zijn weer een aantal nieuwe mensen komen wonen. Wat de aanleunwoningen betreft, daar is Mw. G. Jager komen wonen. Fijn dat zij nu dichtbij haar man kan zijn. Ook Mw. Pen zal binnenkort naar de aanleunwoning verhuizen. Allen een goede tijd op Sparrenheide toegewenst.

Het volgende Zingend Geloven is op maandag 10 februari. Aanvang 15.00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 14.30. Iedereen van harte welkom en we komen u graag halen en weer terugbrengen. Op zondag 9 februari is er weer koffie drinken na de kerkdienst. Voorganger is dan Mw. Joke de Zwaan. We hopen dat u allemaal weer komt. Zet u de data vast in uw agenda ?

De afgelopen week was er de jaarlijkse week van Gebed waarin gebeden wordt voor de eenheid van christenen en de wereld maar we kunnen natuurlijk ook bidden voor onze naaste en onszelf. Een mooi lied hierbij vindt ik Psalm 139. Heer, die mij ziet zoals ik ben. Dieper dan ik mijzelf ooit ken.

Ruim twee weken geleden werden we opgeschrikt door het bericht dat onze ambtsdrager en voorzitter van de pastorale secties Meindert Kingma met een darmbloeding opgenomen was in het ziekenhuis. Het was een hele kritieke periode voor hem en zijn gezin. Gelukkig gaat het nu een klein beetje vooruit. Vanuit de Sparrenheide gemeenschap wensen we hem Gods zegen toe en ook voor degenen die om hem heen staan.

Ook afgelopen week kreeg onze organist Johan Voet een mooi bericht. Na een scan bleek dat het goed met hem gaat. We hebben hem al een paar keer kunnen ontmoeten in de kerk en hij zal zijn orgelspel zeer binnenkort weer hervatten. Johan en zijn familie zijn heel dankbaar voor de grote belangstelling die heel veel mensen getoond hebben door middel van kaarten, telefoontjes en gebed. Een mooi lied om te zingen maar ook de tekst kunt u als gebed gebruiken is “Jezus hoor ons bidden op dit stille uur, Heer kom in ons midden met uw heilig vuur, dan zijn wij reisvaardig voor wat komen mag, en zien met verlangen naar de jongste dag.”

Er zijn veel zorgen en wij leven mee met allen die geconfronteerd worden met lichamelijk ongemak. Veel sterkte en geduld toegewenst.

Langs deze weg wil ik ook de mensen van Sparrenheide en ook die uit de gemeente bedanken voor de complimenten voor het Sparrenheide nieuws. Ik doe dit met veel genoegen en wordt door u gestimuleerd om door te gaan. Vaak is mij gevraagd           hoe kom je toch telkens aan inspiratie? Het kost mij wel moeite maar dan denk ik maar dat God mij die gave heeft gegeven. De ene keer lukt het beter dan de andere.

Collectes

De bloemenbus heeft het mooie bedrag van € 39,50 opgebracht. Iedere zondag staat deze op de tafel bij de ingang. Van harte aanbevolen.

Op 5/1 € 101,10 , en op 12/1 € 117,70. Hartelijk dank hiervoor.

Namens de pastorale commissie een bemoedigende groet, Elly Heek – van Doorn

Rehoboth

 

In herinnering
op 14 januari is toch nog onverwacht overleden mevrouw J.A. Hoedeman – Wiersma, op de leeftijd van 87 jaar.
Welkom
We mogen de heer A. Schimmel welkom heten. Hij is op 3 januari bij ons komen wonen, we wensen hem een goede tijd toe in Rehoboth.
Maandopening
Dinsdag 4 februari is er weer een maandopening in de salon, aanvang 10.30 uur. Voorganger is Coby v.d. Boogaard, pianiste Marieke v.d. Linden.
Avondmaalsviering
Op dinsdag 18 februari is er een avondmaalsviering in de klein ruimte, aanvang 15.00 uur. Voorganger is ds. Aleida de Hoog, aan de piano Marieke v.d. Linden.

Namens de pastorale commissie, een hartelijke groet, Tiny Liebeek.

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Gastvrouw of stafvervanger de Herberg

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek biedt mensen, jong en ouder, een paar weken rust en liefdevolle aandacht. We hopen dat ze na een verblijf sterker, maar vooral ook met nieuw perspectief, naar huis gaan.

Het werk in de Herberg gebeurt voornamelijk door vrijwilligers. We zijn o.a. op zoek naar een gastvrouw overdag en stafvervangers voor de avond of in het weekend. Heb je interesse? Neem contact met ons op en loop eens een keer vrijblijvend mee. Zie (ook voor andere vacatures) www.pdcdeherberg.nl.

Zendingswerkers maken het verschil

Via de GZB zijn ruim 60 zendingswerkers uitgezonden. Dat zij echt een toegevoegde waarde kunnen hebben voor lokale kerken blijkt wel uit het verhaal van Antonie en Cora Treuren. Zes jaar lang hebben zij de Presbyteriaanse Kerk in Colombia mogen dienen als diaconaal toerusters. Samen met deze kerk hebben zij gezocht naar wegen om als kerk meer zichtbaar te zijn in de samenleving. Hieruit is het programma Somos Diáconos (Wij zijn allemaal diakenen) voortgekomen. Dankzij dit programma zijn er in de kerk in Colombia prachtige initiatieven ontstaan, zoals sport- en spelactiviteiten om kinderen van straat te houden, samenkomsten voor eenzame ouderen en douches voor zwervers. De kerk is steeds meer zichtbaar geworden in de samenleving: in woord én daad. In december zijn Antonie en Cora naar Nederland teruggekeerd.

Gebrokenheid in Namibië

In Namibië heeft ds. Daan van der Kraan de afgelopen vier jaar aan het interkerkelijk seminarie NETS een bijdrage mogen leveren aan de opleiding van een nieuwe generatie predikanten. In Namibië is op papier ongeveer 90% van de bevolking christen. Ondanks dat is er veel gebrokenheid: éénoudergezinnen, veel zelfmoorden, veel huiselijk geweld en veel verkeerslachtoffers per hoofd van de bevolking. Veel mensen zijn dan ook getraumatiseerd. Via Trauma Healing Network, waar Judith van der Kraan zich voor heeft ingezet, zijn de afgelopen jaren honderden mensen geholpen bij het verwerken van hun trauma’s en ook zijn vrijwilligers opgeleid die op hun beurt weer mensen kunnen helpen.

Eind december zijn Daan en Judith van der Kraan naar Nederland teruggekeerd. Daan blijft echter in dienst van de GZB en gaat aan de slag als GZB-coördinator en zendingswerker voor de regio Zuidoost-Azië.

Kijk voor meer informatie op www.geloofincolombia.nl en/of www.gzb.nl/daanenjudith.

GZB blikt terug op 2019: nieuwe manier van werken werpt eerste vruchten af

Samen met partnerkerken heeft de GZB het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in het versterken van lokale gemeenten. Hoe kunnen we hen helpen bij het delen van het Evangelie, in woord én daad?

Afgelopen vrijdag hield de GZB haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Samen met partnerkerken is nagedacht over de vraag: wat hebben plaatselijke gemeenten in hun situatie nodig om te groeien in hun missionaire en diaconale opdracht? Binnen de programma’s die daarvoor zijn ontwikkeld, wordt veel meer dan in het verleden samengewerkt aan concrete doelen. Deze nieuwe manier van werken werpt inmiddels z’n eerste vruchten af. Samen met de kerk in Nepal zorgen we ervoor dat mensen met een handicap er helemaal bij horen in de gemeente. In Slowakije willen lokale gemeenten de komende jaren Gods liefde delen met de Roma-gemeenschap, een bevolkingsgroep waar bijna niemand oog voor heeft.

Verder is de GZB dankbaar dat het aantal uitzendingen de afgelopen jaren is toegenomen; inmiddels zijn er meer dan 60 zendingswerkers. Het wordt echter steeds moeilijker om dit aantal te continueren en daarvoor de benodigde fondsen binnen te krijgen. Het onlangs gestarte initiatief ‘Zendingsmaatje’ is dan ook van groot belang.

In 2020 hoopt de GZB de overgang te maken naar een ander bestuursmodel. Een Raad van Toezicht-model doet meer recht aan de praktijk dan het huidige bestuursmodel. De huidige directeur, ds. Jan Ouwehand, wil zich beschikbaar stellen voor een mogelijke roeping uit de gemeente. Daarom zal de GZB op zoek gaan naar een nieuwe directeur-bestuurder. Het bestuur is dankbaar voor alles wat Jan Ouwehand de afgelopen tien jaar voor de organisatie heeft mogen betekenen.

Cubaanse Avond - 7 februari 17:30-20:30 uur in de Grote Kerk 

Kom in Cubaanse sferen op vrijdagavond 7 februari! Ter gelegenheid van ons nieuwe ZWO-project hebben we ook het ZWO-diner in een nieuw jasje gestoken: een Cubaanse Avond vol Cubaans eten, muziek, Spaanstalige activiteiten en informatie over Cuba. Vanaf 17:30 uur is iedereen welkom..

De opbrengst komt ten goede aan het tweejarig project van Kerk in Actie - Cuba. Na jaren van godsdienstbeperking, bloeit de kerk in Cuba weer op ondanks dat er nog geen volledige vrijheid van godsdienst is. Kerk in actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt de kerken bij het opzetten van diaconale projecten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen, Bijbels en Bijbelgesprekskringen.

Eregast deze avond is Dianet Martínez Valdés. Zij is voorzitter van de christelijke studentenbeweging op Cuba en verantwoordelijk voor muziek in de Presbyteriaanse Kerk. Zij is een van de kartrekkers op locatie en zal gedurende de avond vertellen over de situatie ter plekke en een muziekworkshop organiseren. 

Je kunt je nu al opgeven voor deze avond als volgt:

Ga naar de website: www.zwodriebergen.nl, bestel een ticket door op de button naar keuze te klikken (€ 20), reken af en print de ticket (goed bewaren en meenemen!).

Of op 7 februari bij de ingang van de zaal: contant of pinnen

Voor informatie ga naar een van de onderstaande personen:
Trudy Groot             06 40 99 21 75

Rein Zoethout         06 53 28 33 99

Clara Hagen            06 31 95 98 80

 

Deadline KerkNieuws 3 > 14 februari 2020

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343-513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (06-30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, (0343-476878) of 0621893914; mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Gerrit van Dijk, (0343-758523 of

06-31515565); 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, 

Vanaf december bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Tot nadere aankondiging: (050-5532194);

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (0343-517685)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters

Voorzitter: H. Smit

mail: p/a secretaris

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: M. Nijenmanting

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen v Amerongen

(0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: Ds. H.J. Reinders

Scriba: A. Stans (06-27430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds. H.J. Reinders (06-10730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: mw. Clara Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant voor bijstand en adviezen:

Ds. Hariet Tarpeh (06-10069330)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Website: www.parklaankerk.nl

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden

(06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal punt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343-518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.