kerknieuws

 

Jaargang 9, nummer 15, 26-11-2019, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

 

ZONDAG 1 december 1e Advent

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. G van Dijk

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

Avondmaal

Parklaankerk

10.15

Dr. W.J. van der Meiden

Themaviering

Beukenstein

10.30

Coby v.d. Boogaard 

Avondmaal

Sparrenheide

10.30

Ds. L Schoonderbeek

 

Kapel Bartimeus

10.30

Hanneke Willemse

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Hariët Tarpeh

Avondmaal

 

ZONDAG 8 december 2e Advent

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. A de Hoog

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. W.J. de Hek uit Utrecht

 

Parklaankerk

10.15

Mw. M. Schaik–van Laan

Zondagsviering

Beukenstein

10.30

Kees Maasland (RK)

 

Sparrenheide

10.30

Mevr. J. de Zwaan

 

Kapel Bartimeus

10.30

Wija van der Kaaden

 

Hagedienst

10.30

Huguette Jurriaanse

 

’t Hoge Licht,Traject24

12.00

Jacob Wietsma

 

 

ZONDAG 15 december   3de Advent

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. G van Dijk

mmv Cantorij

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Dr. W.J. van der Meiden

Open Ruimte

Beukenstein

10.30

Ds. Tia Braam

 

Sparrenheide

10.30

Ds. S Janse

 

Kapel Bartimeus

10.30

Annemieke Dekker

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Robert Doornenbal

 

 

Collectebestemmingen

 

Zondag 1 december, 1e Advent

KiA: Kerstcampagne – Collecte voor aidswezen in Zambia

Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem hielp, uit angst dat hij besmet was met het hiv-virus. Laat geen kind er alleen voor staan. In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als gezinshoofd. Zambiaanse kerken sporen deze gezinnen op. Conwa’s schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon afronden. Toch blijkt geld niet voldoende. De zorgen drukken zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden en kerkleiders leren nu hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor tieners zoals Conwa. De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee weken bezoekt hij drie weeskinderen en hun gezinnen. Hij geniet van hun vorderingen op school. We collecteren in onze kerk voor dit werk van Kerk in Actie. Dankzij uw steun kunnen meer maatjes getraind en meer weeskinderen gesteund worden. Laat geen kind er alleen voor staan!

Zondag 8 december, 2e Advent

KiA: Kerstcampagne – Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in de vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine Arbeider, partner van Kerk in Actie, geeft de kinderen onderwijs en maakt ze meer weerbaar, om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 120 jongeren volgen vakonderwijs en leren producten te maken die ze zelf kunnen verkopen. De Kleine Arbeider heeft daarnaast een eigen internetcafé, een cafetaria en een koksopleiding waar kansarme jongeren een beroepsopleiding kunnen volgen.

Wij vragen hiervoor uw steun.

Zondag 15 december, 3e Advent

KiA: Kerstcampagne – Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugddorp De Glind wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren die door allerlei problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden opgevangen in gezinshuizen, die gerund worden door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. De Rudolphstichting, eigenaar van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad bieden richting een goede toekomst. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund.

Helpt u mee?

Het College van Kerkrentmeesters

 

De Algemene Kerkenraad heeft in zijn vergadering van 28 oktober 2019 de begroting voor 2020 vastgesteld. U kunt de details van de begroting inzien op het Kerkelijk Bureau.

Samenvatting

De begroting 2020 sluit met een negatief saldo van € 45.170.

Verwacht wordt dat de baten, na aftrek van samenhangende hogere kosten, uit verhuur een iets grotere bijdrage leveren aan het resultaat. Er is rekening gehouden met interim ondersteuning en de vervulling van vacatures op basis van de (voorgenomen) besluitvorming.

Begroting 2020 – samenvattend overzicht en belangrijkste veronderstellingen

De begroting 2020 in vergelijking met 2019 en de realisatie 2018, geeft het volgende beeld. Dit betreft de geconsolideerde begroting van de kerk en de Stichting Exploitatie Kerkelijke Gebouwen (SEKG)

Toelichting op enkele onderdelen in de begroting 2020

Baten

Baten uit onroerend goed betreft de verhuur van pastorieën en de Grote Kerk zaal. Omzet en horeca SEKG (Stichting Exploitatie Kerkelijke Gebouwen) betreft verhuur van zalen in Nieuw Salem en ‘t Hoge Licht en omzet uit verkoop consumpties. Verwacht wordt dat de SEKG een iets minder goed resultaat zal draaien dan in voorgaande jaren.

Opbrengsten uit levend geld

Voor de raming van de baten uit levend geld 2020 is aansluiting gezocht (per wijk) bij het niveau van de toezeggingen van 2019. In de praktijk zien we dat, o.a. door extra bijdragen boven toezeggingen, de realisatie iets hoger uitkomt dan de toezeggingen.

Lasten gebouwen

Voor 2020 zijn qua onderhoud geen bijzonderheden voorzien.

Pastoraatskosten

In de pastoraatskosten zijn de reguliere stijgingen als gevolg van loonstijgingen verwerkt.

Salarissen en vergoedingen

Dit betreft kosten van organisten.

Kosten beheer en administratie

Naast de kosten voor de bestuurscolleges, kopieerwerk etc. zijn hierin de kosten voor het kerkelijk bureau opgenomen.

Bankkosten

De bankkosten betreffen met name de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille.

Met vriendelijke groet, het College van Kerkrentmeesters

Wijkgemeente Catharijne

 

Moment met de kinderen in de dienst tijdens Advent en Kerst

Het thema van de zondagen van Advent en Kerst is dit jaar: ‘Volg de ster!’. We lezen een aantal verhalen uit het Oude Testament, over voorouders van Jezus die genoemd worden in het Mattheüs-evangelie. De rode draad wordt daarbij gevormd door de wijze mannen uit het oosten die op zoek zijn naar de pasgeboren koning van de Joden. In de heilige boeken van de Joden ontdekken zij – en wij – steeds meer over deze koning.

Mattheüs is naast Lucas de enige evangelist die vertelt over de geboorte van Jezus. Maar eerst vertelt hij iets over de familie waar Jezus van afstamt: de familie van aartsvader Abraham en koning David. In totaal noemt Mattheüs drie keer veertien generaties van Abraham tot Jezus, die allemaal bij een bepaalde periode in de geschiedenis van Israël horen. Met de lange lijst van voorouders maakt Mattheüs duidelijk dat Jezus helemaal bij Israël hoort, en dat de Joodse heilige boeken al veel over hem vertellen. Sommige personen in de lijst hebben nog een extra betekenis: de verhalen over hen kunnen al iets laten zien over wie Jezus is en wat hij gaat doen. Als een ster wijzen ze de weg naar het kind Immanuel, ‘God is bij ons’.

Op de zondagen van advent lezen we teksten over vier van deze ‘sterren’: Juda, Obed, David en Josia. Daarna volgt op kerstochtend het verhaal over de droom van Jozef en de geboorte van Jezus. Op de zondag na Kerst lezen we Psalm 8: een psalm die los staat van het project, maar waarin het toch over sterren gaat. Op de eerste zondag van januari wordt het project echt afgesloten: de wijze mannen vinden Jezus, en eren hem als de nieuwe koning.

Voor het moment in de kerk is er iedere zondag een filmpje, een ster aan een slinger en een projectlied. In de filmpjes volgen we de wijzen op hun zoektocht naar bijzondere sterren, die hen uiteindelijk bij de pasgeboren Jezus brengen. De sterrenslinger laat alle voorouders van Jezus zien. De voorouders over wie we op zondag lezen, hebben een extra grote ster. Bij binnenkomst is deze ster dichtgevouwen. Door hem open te vouwen ontdekken de kinderen over wie het deze keer gaat.

Zondag 1 december – Eerste van Advent

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal met elkaar. Voorganger is ds. Gerrit van Dijk. Paul van Oosten is de organist. De lezingen worden verzorgd door Dixy Veenstra.

Zondag 8 december – Tweede van Advent

Voorganger is ds. Aleida de Hoog. Wouter Harbers is de organist. De lezingen worden verzorgd door Marieke Schut.

Zondag 15 december – Derde van Advent

Voorganger is ds. Gerrit van Dijk. Paul van Oosten is de organist. Muzikale medewerking wordt verleend door de cantorij. De lezingen worden verzorgd door Barend Samson.

 

De GedachteNis

In de Grote Kerk is een speciale ruimte, rechts als je binnenkomt. Het is een plaats van stilte. Hier kun je tot jezelf komen, nadenken, bidden, stilstaan bij je eigen leven of dat van een dierbare, een lichtje voor iemand aansteken. Ons woord gedenken heet in het Hebreeuws ‘zachar’ (dat werkwoord zit verborgen in de naam Zacharia b.v. = De HEER denkt aan mij).

Wie wel eens in Berlijn is geweest, heeft vast het Holocaustmonument bezocht, vlakbij de Brandenburger Tor. Een indrukwekkende plaats. Het is eigenlijk één grote begraafplaats. Alleen, er is daar niemand begraven. Want de mensen om wie het hier gaat, Joodse mensen, hebben helemaal geen graf. Ze zijn vergast, doodgeknuppeld, gefusilleerd in kuilen en greppels. Ontelbare stèles zie je daar in Berlijn. Het verwart je. De verwarring wordt nog extra aangezet, doordat de stenen vloer in golven is aangelegd. Daardoor weet je niet wat je overkomt, als je er loopt. Het duizelt je. Letterlijk en figuurlijk.

Ergens kun je een trap af naar beneden. En onder al die stèles ga je als het ware het graf in. Een ontzaglijk omvangrijk graf. Daarin is het museum. En in dat museum word je uitputtend geïnformeerd over de grote tragedie van de Holocaust. De landen, de streken, de kampen waar het allemaal gebeurd is, de namen van de families, de Europese steden waar vóór de oorlog zoveel Joodse gemeenschappen woonden, hun namen, hun omstandigheden. Het is indrukwekkend hoe hier vormgegeven is aan dat Hebreeuwse werkwoord ‘zachar’. Dat betekent niet aan iets denken, je iets herinneren en dan weer overgaan tot de orde van de dag. ‘Zachar’ betekent dat je je iets te binnen brengt èn daar uiting aan geeft. Dus je gedenkt en je bekeert je tot God. Je gedenkt de sabbath en je geeft daar vorm aan. Gedenken is in Joodse optiek dus bepaald niet passief.

Terug naar de GedachteNis. Een plaats waar je even kunt verwijlen, alleen of met anderen. Stilte is een schaars goed geworden. In de stilte word je ontvankelijk voor de geluiden, voor wat er in je zelf leeft. De stilte is in de Bijbel niet zelden ook een plaats van wezenlijke ontmoeting tussen God en mens (denk aan Mozes, Elia). Van Jezus wordt nadrukkelijk gezegd dat Hij de stilte zocht. Dat was voor Hem de plaats van gebed, voor contact met zijn Vader. En daarna stond Hij op en ging weer naar de discipelen en naar vele anderen om hen te geven wat zij nodig hadden.

Als u dit leest, zijn op 24 november de namen gelezen van hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvielen. Die namen zijn op stenen geschreven. Zo blijft de naam bewaard. Wij blijven de namen noemen. ‘Heer, herinner u de namen’. Maar daarna staan we op en geven we vorm aan de herinnering. We vatten moed, al zijn we verdrietig. Zo kun je de GedachteNis uitlopen en direct op de drukke Hoofdstraat staan, midden in het leven. Zó kan gedenken kracht geven om verder te gaan.

De laatste jaren is er veel in de GedachteNis gerealiseerd. In de dienst van 8 december geven we hier aandacht aan.

Ds. Aleida de Hoog

Adventsviering ouderen wijkgemeente Catharijne 17 december 2019

Op dinsdag 17 december a.s. organiseert de Taakgroep Pastoraat een adventsbijeenkomst voor (80+) ouderen, aanvang 10.30 uur. De liturgische viering wordt geleid door ds. Aleida de Hoog, met pianobegeleiding door Gerrit Pijper.

Hierna is er een gezellig samenzijn, met aansluitend een lunch om 12.30 uur.

De verwachting is dat de bijeenkomst tot uiterlijk 14.00 uur zal duren.

In verband met de catering verzoeken wij u om u vóór 13 december a.s. aan te melden bij mevr. Liesbeth van der Ploeg; telefoonnummer 0343-520683 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u vervoer nodig hebt, adviseren wij u gebruik te maken van de belbus (tel. 0343-523004) of regiotaxi.

In geval van nood, kunt u zich voor vervoer aanmelden (vóór 15 december) bij mevr. Heleen van den Brom, telefoonnummer 0343-514531, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U bent op 17 december vanaf 10.30 uur van harte welkom.

Namens de sectiecoördinatoren.

 

Uit de kerkenraad

De wijkkerkenraad vergaderde op 12 november jl. met vier nieuwe deelnemers: de nieuwe predikanten Elisabeth Posthumus Meyjes en Gerrit van Dijk en de nieuwe diakenen Jan Sinke en Ab van Westreenen. In deze vergadering stond het thema Privacy centraal. Inmiddels zijn op onze website alle privacygevoelige onderdelen opgenomen in een alleen voor leden toegankelijk gedeelte. Daarnaast zijn onze kerkdiensten via Kerkdienstgemist.nl nog uitsluitend direct te bekijken of terug te kijken als men een eigen account heeft aangemaakt op Kerkdienstgemist.nl en men vanuit Catharijne toegang heeft gekregen tot de gesloten gebruikersgroep. Leden van de Protestantse Gemeente te Driebergen-Rijsenburg kunnen deze toegang aanvragen bij de scriba. Voor de bloemengroet betekent dit dat voortaan weer naam en adres kunnen worden genoemd en getoond. Bij het uitzenden van de kerkdiensten is het gebruikelijk dat niet uitsluitend predikant, ouderlingen en diakenen herkenbaar in beeld zullen zijn, maar ook de kinderen bij het kindermoment. Het is belangrijk dat het ook voor gasten duidelijk waarneembaar is dat er wordt uitgezonden via internet, weliswaar in een gesloten gebruikersgroep. Dus niet openbaar! Er zijn gelegenheden waarbij ook foto’s worden gemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een dienst waarin wordt gedoopt. Nagedacht dient nog te worden hoe hier mee om te gaan. Een vaste fotograaf? Wordt vervolgd.

Zoals bekend doen de ouderlingen en diakenen ook regelmatig dienst in Sparrenheide, Beukenstein (voorheen Nassau Odijkhof) en de kapel van Bartimeus. In samenwerking met de wijkgemeenten Immanuël en Traject24 is een groep van 22 grotendeels oud-ambtsdragers bereid gevonden deze diensten te gaan doen. Een verheugende samenwerking en een verlichting van het ambtswerk van de kerkenraadsleden.

Het moderamen vergadert weer op 3 december, de kleine kerkenraad op 10 december.

Verslagen van vergaderingen zijn te lezen in het ledengedeelte van www.wgcatharijne.nl

Met hartelijke groet, Ron Spruit, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Immanuel

Rondom de erediensten

Op zondag 1 december vieren we aan het begin van de Adventstijd de maaltijd van de Heer, een voorproefje van het komend bruiloftsfeest. We lezen in aansluiting op het project van de KND Genesis 49: 8-12.

Op zondag 8 december hoopt ds. Willem Jan de Hek uit Utrecht voor te gaan. Een maand geleden is hij tot predikant bevestigd in de Jacobikerk te Utrecht. Vorig najaar is hij al eens bij ons voorgegaan, toen nog als proponent.

Op zondag 15 december hoop ik voor te gaan. We lezen dan uit 2 Samuel 8 over Gods belofte aan David.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!

Volg de ster – project van de KND in de tijd van Advent en Kerst

Op zondag 1 december gaat de adventstijd van start. Het thema van de zondagen van advent en kerst is dit jaar ‘Volg de ster’. Met de kinderen in de nevendienst lezen we een viertal verhalen uit het Oude Testament, over voorouders van Jezus die genoemd worden in het Mattheüs evangelie. Sommige personen uit die lange lijst van voorouders laten al iets zien over wie Jezus is en wat Hij gaat doen. Als een ster wijzen ze de weg naar het kind Immanuel, God is bij ons.

Voor het moment in de kerk is er iedere zondag een filmpje, een ster aan een slinger en projectlied.

Zondag 1 december, 1e advent staat Genesis 49: 8-12 centraal, Juda krijgt van zijn vader Jakob een zegen mee.

Zondag 8 december, 2e advent staat Ruth 4: 11-22 centraal, Obed, zoon van Ruth en Boaz krijgt van de buurvrouwen een zegen mee.

Zondag 15 december, 3e advent staat 2 Samuel 8: 8-11, 17-19 centraal: God belooft aan David dat er altijd iemand uit zijn familie als koning voer Israël zal heersen.

Zondag 22 december, 4e advent staat 2 Koningen 22: 1-2, 11-13 en 23: 1-3, 25 centraal. Koning Josia belooft, samen met het hele volk, dat ze zich vanaf nu weer zullen houden aan Gods wetten.

Woensdag 25 december, 1e kerstdag lezen we de geboorte van Jezus uit Mattheüs 1:18-25.

Levende adventskalender

Een levende adventskalender is bedoeld om mensen met verschillende achtergronden elkaar te laten ontmoeten, samen onderweg naar Kerst. Voor elke dag in de adventstijd is er een adres waar een ieder welkom is op een ochtend (10.00-11.30 uur) of middag (14.30-16.00 uur) voor een kopje koffie/thee en een praatje.

Er is geen thema, de gesprekken lopen zoals het gaat. Soms is een gesprek luchtig, soms wat dieper, net wat er op tafel komt. De laagdrempelige ontmoeting staat voorop.

Iedereen is welkom: kerkelijk en niet kerkelijk. Dit jaar willen we proefdraaien met onze eigen Wijkgemeente Immanuël. Volgend jaar is dan heel Driebergen welkom en zou het mooi zijn als het PGD breed (of nog breder!) uit de verf kan komen.

Voor nu zou het fijn zijn als u dit jaar een buur, kennis, familielid, vriend of vriendin uitnodigt om mee te gaan.

Er staan in de komende periode vanaf zondag 1 december negentien deuren gastvrij open.

Wilt u, wil jij weten waar je welkom bent dan kunt u bellen/mailen naar Erna of Jenny. Ook op de zondagse nieuwsbrief zijn de adressen te vinden.

Erna Allaart, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; telefoon: 0343411092

Jenny van Voornveld, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; telefoon: 0622835197

Adventsviering ouderen Immanuel

Op woensdag 11 december is er voor alle ouderen (75+) in onze wijkgemeente een adventsbijeenkomst in ’t Hoge Licht. Thema: een hoopvolle toekomst – leven met perspectief. Door de pastoraatgroep ouderen is een mooi programma in elkaar gezet. Vanaf 10.00 uur is er inloop en om 10.30 uur starten we: volop ontmoeting, zingen, bidden, een overdenking van ondergetekende, een goed glas en een aangeklede broodmaaltijd. Rond de klok van 13.30 uur beëindigen we deze bijeenkomst. Met elkaar op weg naar kerst. Van harte uitgenodigd en welkom.

Kerkelijke Agenda

Wo. 4 dec.:   09.00 - 10.00 uur                    Gebedskring bij Alies van der Deijl

                    10.30 – 11.30 uur                    Bijbellezen Jozef

Wo. 11 dec:   09.00 - 10.00 uur                    Gebedskring bij Alies van der Deijl

                    10.30 - 11.30 uur                     Bijbellezen Jozef

                    10.30 - 13.30 uur                    Adventsviering ouderen Immanuel

                    15.30 - 17.00 uur                     Kerstviering Sparrenheide

Vr. 13 dec:    09.30 – 10.30 uur                     Women to Women gebedsgroep bij fam. Doorn,

                                        Wethouder Teselingelaan 29

                    18.00 - 19.30 uur          Maaltijd/ontmoeting/catechese jonge tieners – ’t Hoge

                                                             Licht

Wo. 18 dec:   09.00 - 10.00 uur                     Gebedskring bij Alies van der Deijl

                    10.30 - 11.30 uur                    Bijbellezen Jozef (afsluiting Jozeflezingen)

Midden in het leven – over christelijke toekomstverwachting

Recent is met deze titel bij uitgeverij KokBoekencentrum een boek verschenen van de hand van onze gemeenteleden Kees en Margriet van der Kooi. Een boek voor gelovigen en ongelovigen, zoekers en twijfelaars, binnen en buiten de kerk, over wat we mogen verwachten na de dood. Is met de dood alles uit? Kunnen we over die grens heen iets zeggen of weten we er niets van? Als God het geheim is van de wereld, dan biedt zijn trouw een perspectief van hoop. Dat zet de levens van mensen in het licht van Christus en zet de geschiedenis van onze kosmos in het licht van een even radicale nieuwheid. Aan de hand van pastorale ontmoetingen komen in dit boek thematisch enkele onderwerpen aan de orde zoals het verlangen naar oneindigheid, onvoltooid leven en het laatste oordeel.

Een aanrader om te lezen en cadeau te geven juist in deze weken van gedenken en verwachten.

Een hartelijke groet uit de pastorie, in Christus verbonden, ds. Henk Reinders

Parklaankerk

Vieringen in de Parklaankerk

Zondag 01 dec: Themaviering met dr. W.J. van der Meiden

Zondag 08 dec: Zondagsviering met mevrouw M. Schaik – van Laan

Zondag 15 dec: Open Ruimte met dr. W.J. van der Meiden

                

Agenda

03-12-2019 (di):      Filmhuis ‘My happy family’, 20.00 uur

06-12-2019 (vr):     Chez Baas, 16.00 – 18.00 uur

10-12-2019 (di):      Bij Rits en Wim, 10.30 – 12.00 uur

12-12-2019 (do):           Stilteontmoeting, 14.00 – 14.45 uur

 

Themazondag ‘Waarheid & Verbeelding’, 1 december

Theologisch inspirator Willem van der Meiden neemt ons verder mee in het jaarthema ‘Waarheid & Verbeelding’ en is van plan ons dichter bij de kracht van de verbeelding te brengen. Want volgens velen heeft de waarheid haar laatste tijd gehad en is de toekomst aan de verbeelding. Is dat iets om ons op te verheugen?

De muziek wordt verzorgd door organist Jan Boerwinkel. Iedereen is van harte welkom!

Open Ruimte 15 december – Driekoningentriptiek van Felix Timmermans

De manke herder Suskewiet, de palingvisser Pitjevogel en de bedelaar Schrobberbeeck zijn de drie ‘koningen’ uit het Driekoningentryptiek van de Vlaamse schrijver Felix Timmermans (1886-1947). In dit verhaal uit 1923 is alles ‘omweven’ met volkse motieven van vreugde en angst, van geloof en bijgeloof. Op de 3e adventszondag, 15 december, is dit prachtige Vlaamse verhaal in de Parklaankerk te horen uit de mond van voordrachtskunstenaar Marinus den Oudsten. Twee jaar geleden bracht hij ons met zijn vertelkunst in vervoering met het beroemde verhaal A Christmas Carol van Charles Dickens, nu brengt hij ons in winterse sferen met deze drie schilderachtige ‘koningen’ in het Vlaamse boerenland. Veertig minuten duurt de voorstelling zelf, met een pauze ergens tussendoor en koffie na.
Zondag 15 december 2019, Aanvang 10.15 uur: Open Ruimte in de Parklaankerk: zondagmorgen anders, geen viering maar een bezielingsmoment met muziek, theater, filosofie of literatuur. Iedereen is welkom - er zijn collectemandjes voor de kosten. Koffie na afloop. Geen beter moment in de Driebergse advent!

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

 

Traject24

 

Bij de zondagse bijeenkomsten

De komende zondagen zijn dit de sprekers:

1 december Hariët Tarpeh (we vieren dan ook avondmaal).

8 december Jacob Wietsma; Jacob sprak in april al eens bij ons. Hij studeerde theologie en volgde de predikantenopleiding aan de VU Amsterdam. Daarvoor studeerde hij af als werktuigbouwkundig ingenieur aan de TU Delft. Hij combineert een docentschap Wis- en Natuurkunde met het voorgangerschap van TheChurch (Bunnik).

15 december: Robert Doornenbal; Robert is een van de voorgangers van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Houten en spreekt regelmatig bij ons.

De thema’s waarover ze spreken worden in de week ervoor via de website en elektronische weekbrief bekend gemaakt.

Ziekte en zwakte

Begin november sprak Hariët Tarpeh in onze bijeenkomst over Jakobus 5:13-18. Waar hier over ziekte gesproken wordt, kan de Griekse grondtekst ook vertaald worden met zwak-zijn, krachteloos. En wat je in zo’n geval moet doen is: Bidden en anderen voor je laten bidden. In dit gedeelte haalt Jakobus Elia aan en bij Elia gaat het niet om ziekte, maar om zwakte. Elia staat ook wel bekend om zijn depressief-zijn; hij gaat sterk op en neer in zijn gevoel.

Vers 15 wordt in de nieuwe bijbelvertaling weergegeven met: ”Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan.” Maar je zou dit vers ook kunnen vertalen met: ”…de zwakke zal herstellen en de Heer zal hem weer bezielen.”

Dus als je je geestelijk ZWAK voelt: bid en verwacht; bid samen met anderen; laat voor je bidden. En als je je geestelijk STERK voelt… Ga dan een uitdaging aan waar je geloof voor nodig hebt (dan ervaar je je zwakte).

Hariëts toespraak kun je – net als een aantal andere recente toespraken - nog naluisteren op: www.traject24.nl/toespraken

Vrouwenborrel

Op vrijdagavond 6 december is er weer de maandelijkse Vrouwenborrel. Van 20.15 uur tot 22.00 uur ben je van harte welkom bij Annelies van Dijk thuis (Prins Clausplantsoen 22). Hapjes en drankjes staan voor je klaar.

En er is weer een bijzondere vrouw die een mooie ervaring met ons deelt. Let op: deze activiteit is niet alleen voor Traject24-vrouwen; iedere vrouw is welkom!

Aanmelden mag, maar hoeft niet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0653627282.

Mannenontbijt

Zaterdag 7 december is er ook weer het maandelijkse Mannenontbijt; van 8.00 uur tot 9.30 uur in ’t Hoge Licht. We bespreken hoofdstuk 14 uit Inspiratieboek Man, over ‘Kracht van broeders’. Casper Bakker en Jan Doorn zullen de inleiding verzorgen. Een citaat uit het boek; ”Kameraadschap kan uitgroeien tot vriendschap wanneer twee of meer kameraden ontdekken dat ze een bepaald inzicht of een bepaalde belangstelling of zelfs maar smaak gemeen hebben die de anderen niet zo kennen en waarvan ze tot dat moment dachten dat ze die schat (of last) alleen met zich meedroegen.” (C.S. Lewis).

Iedere man is welkom! Ook als je nooit eerder kwam of geen lid bent van Traject24.

Voor de catering is het fijn als je je even opgeeft: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Te druk om te bidden

Op de kringen van Traject24 staat dit najaar GEBED centraal. Van Maarten Luther (1483-1546) is de 500 jaar oude uitspraak: ”Wie geen tijd heeft om te bidden, werkt harder dan goed van hem vraagt.” Om over na te denken…

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide

 

Mevrouw Walst mocht na een revalidatie elders gelukkig weer naar haar eigen kamer terugkeren. De Heer van Leerdam verblijft na een revalidatie nog in de Warande in Zeist en we hopen hem binnenkort weer op Sparrenheide te mogen begroeten. Ook onze organist Johan Voet maakt zware dagen mee. De kaartjes die hij toegestuurd krijgt doen hem en zijn familie goed. Laten we hem in ons gebed opnemen.

Op het moment van schrijven krijgen we nog de Eeuwigheidszondag waarop we de namen zullen noemen van hen die van ons heen gingen in het afgelopen jaar. We steken de kaarsen aan en noemen de namen. De kaarsen worden aangestoken aan de paaskaars dat het symbool van de overwinning van het leven is over de dood door Jezus Christus. We hopen dat deze dienst een mooi moment van bezinning mag zijn waarin we samen troost en bemoediging zoeken.

Zondag 1 december a.s. is het alweer 1e Advent. Wachten en verlangen totdat het eindelijk gebeuren gaat. Wat werd voorspeld in de profetenzangen: wachten tot God het woord vervult in daad. Ook in huis merk ik dat er steeds meer bewoners lichamelijk moeten inleveren. Probeer vast te houden aan de tekst van het oude vertrouwde lied van Johannes de Heer: Tel uw zegeningen. Ik weet wel dat het moeilijk is als je op dat moment niet zoveel zegeningen ervaart, maar nog zelf je kopje koffie/thee kunnen drinken of nog een praatje kunnen maken is ook een zegening.

Zondag 8 december a.s. is er weer koffie drinken na afloop van de dienst. De voorganger is Mevrouw J. de Zwaan. Iedereen is van harte welkom.

Op 9 december is er weer Zingend Geloven. Koffie/thee vanaf 14.30 uur en om 15.00 uur beginnen we.

Op 11 december is er weer onze jaarlijkse Adventsviering in de Vierhoutzaal. We beginnen om half 4 en dit zal ongeveer een uurtje duren. Dominee Henk Reinders zal een korte meditatie houden. Komt allen en de toegang is vrij.

Collectes: Op 3/11 € 67,65, op 10/11 € 152,30 en op 17/11 € 91,40.

Namens de pastorale commissie wens ik u gezegende dagen toe, Elly Heek–van Doorn

Rehoboth

Advent - Kerstviering

Zondag 1 december is weer de 1e Adventszondag en bereiden we ons voor op het Kerstfeest.

Maandag 17 december om 10.30 uur is er een kerstviering in de salon. De voorganger is Kees Maasland en aan de piano Marieke van der Linden.

U bent allen van harte welkom, we hopen op een fijne viering met elkaar.

Namens de pastorale commissie, een hartelijke groet, Tiny Liebeek

 

 

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Vrijwilligers gezocht Bartimeus Kerstbelevingstochten 2019

Op vrijdagavond 13 december en op zaterdag 14 december organiseren wij voor bewoners van Bartiméus wederom kerstbelevingstochten op het terrein van Bartiméus in Doorn. We gaan op reis langs verschillende plekken uit het kerstverhaal. Ieder jaar is het weer een groots feest. Om samen met onze bewoners op reis te kunnen gaan, zoeken we mensen die het leuk vinden een handje te helpen.

We zoeken: begeleiders om mee te lopen met groepen, figuranten die een rol willen spelen in een van de scenes uit het verhaal, mensen die hand- en spandiensten kunnen verlenen.

Je kunt je opgeven voor een gedeelte van het programma

- Vrijdagavond van 17.00-21.00 uur

- Zaterdagmiddag van 13.00-17.00 uur

- Zaterdagavond van 18.00-21.00 uur

Help jij ons mee om de kerstbeleving weer net zo groot succes te maken als voorgaande jaren? Geef je dan op via onderstaande link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PiOIY7nq-ku6Ecxn6A-BnmVl6ygX6sdLibyyEf11wGtUMFA5UFU0QlU3S0wyQldIWTNDNkpFQzNBUiQlQCN0PWcu

Internationale Kerststallenexpositie 2019 Amersfoort

Alweer voor de 35e keer organiseren wij de Internationale Kerststallenexpositie in de Sint Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan 28, 3818 WK te Amersfoort. Deze kerk is 104 jaar oud en gebouwd in neogotische stijl en geeft daarom de tentoonstelling een bijzondere sfeer. We mogen ons verheugen op een jaarlijks grote belangstelling van bezoekers uit het gehele land.

De expositie wordt gehouden van vrijdag 6 t/m zondag 15 december 2019.

De openingstijden zijn: zaterdagen 9.30–17.00 uur, zondagen 12.30–17.00 uur, overige dagen 12.00–21.00 uur.

Ook dit jaar hebben we een nieuwe collectie van bijna 250 kerstgroepen uit Afrika, Azië, Zuid-Amerika en Europa, waaronder uit de Provence in Frankrijk een kerstgroep van meer dan 45 Santons, geplaatst in een miniatuur dorpje. Voor de kinderen is er een kerststallen speelhoek en voor de inwendige mens het Petit restaurant de Herberg.

Tijdens de avonduren en op zaterdag en zondag zullen ca. 25 zangkoren uit de wijde omgeving van Amersfoort zorgen voor een vocale omlijsting van deze expositie.

Toegangsprijzen: Volwassenen € 2, Kinderen 4-12 jaar €0,50 Kinderen jonger dan 4 jaar gratis.

Op donderdag 12 december is er van 19.30-20.15 uur een Kerst sing-along in de Sint Ansfridus kerk. Er worden Nederlandstalige kerstliederen gezongen, ondersteund door een gelegenheidskoor. Kinderen zijn van harte welkom.

Op zaterdag 14 december is er van 19.30-21.15 uur een Kerstconcert. De kerk is open vanaf 19.00 uur. De entreeprijs is inclusief toegang tot de Kerststallen expositie en koffie/thee. Info op www.sintansfridus.nl/kerststallen

De organisatie is in handen van vrijwilligers en de gehele netto opbrengst komt ten goede aan een project van de E Solo Foundation om een gezonder gewicht van kinderen op Aruba te realiseren. Meer informatie vindt u op www.sintansfridus.nl/kerststallen

Iko lezing woensdag 11 december in de Parklaankerk om 10.00 uur

“Het Magnificat van Bach” door Camiel Verhamme

Niet ieder die het Magnificat van Bach kent zal weten dat er twee versies van dit werk bestaan.

De eerste en nauwelijks bekende was tevens Bachs eerste grootschalige werk dat hij in 1723 in Leipzig schreef ter gelegenheid van het kerstfeest. Sinds de late Middeleeuwen was het traditie om aan het Magnificat vier Duitse en Latijnse lofzangen toe te voegen. Bach heeft dat ook gedaan en u zult die vier zogenaamde Lauden vandaag ook kunnen beluisteren.

In deze lezing krijgt u wat meer te horen over de achtergrond van het Magnificat, maar de hoofdzaak zal bestaan uit een behandeling van elk van de delen waaruit het werk van Bach bestaat, waarbij de nadruk telkens zal liggen op de relatie tussen de tekst en de muziek. Anders gezegd: welke zogenaamd retorisch-muzikale middelen gebruikte Bach om de inhoud van de tekst tot zijn recht te laten komen.

Camiel Verhamme is musicoloog en liet ons al vaak van schitterende muziek genieten. Vervoer: Tiny Kingma 518799.

NIGHT OF LIGHT

Vrijdag 13 december is het weer zover voor de 5e keer, NIGHT OF LIGHT gelijktijdig met de Kerstmarkt op de Traaij, en net zoals vorig jaar in samenwerking met de Raad van Kerken Driebergen.

We delen kaarsjes uit, de kerststal staat in de Kerk, de kerk is enkel met kaarsjes versierd. U ontvangt een kaartje waarop alle kerkdiensten staan vermeld die rondom kerst in ons dorp worden gehouden!

Kaarsjes aansteken in de Grote Kerk, waar de stilte kan worden gezocht, muziek geluisterd en een kopje koffie/thee en warme chocolademelk klaar staat.

Wij hopen u te ontmoeten.

Spiritueel reisje 14 december naar Vierakker en Vorden in de Achterhoek

In Vierakker bezoeken we de “Willibrorduskerk”. Het interieur van deze parochiekerk is uitbundig vormgegeven in een overdadige-barokke stijl. Het werk van de kunstenaars en ambachtslieden, behorende tot de z.g. “Utrechtse School in de neogotiek”, wordt gerekend tot een van de meest belangrijke, nog bestaande 19e eeuwse binnenruimten van Nederland. Wij worden door een plaatselijke gids rondgeleid.

In Vorden hopen we de “Dorpskerk, ook wel de “Antoniuskerk” of de “Hervormde kerk” te bezoeken. In 1995 zijn enkele van de interessante muurschilderingen weer zichtbaar gemaakt. Na de lunch bezoeken we het “Heiligenbeeldenmuseum” in Kranenburg bij Vorden. Hier kunnen we genieten van de “Kerstgroepententoonstelling” uit de collectie van Jacob Graansma. De nadruk van zijn collectie ligt op oude groepen uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Italië.

Alles bij elkaar een spirituele voorbereiding voor het komende Kerstfeest. Dit reisje is ook geschikt voor mensen die niet gemakkelijk lopen. Verwachte kosten: €45 p.p. inclusief koffie, lunch, entrees en reiskosten. Vervoer per auto: We starten om 9.00 uur.

Opgave deelname uiterlijk 9 december: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0613249834; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Mieke) 0654703902; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0627461974.

Kerstconcert Kerkkoor Driebergen zondag 15 december om 19.30 uur

Afgelopen jaar was voor het Kerkkoor Driebergen een inspirerend jaar.

Na verschillende optredens in de maanden april en juni staat er zondag 15 december een bijzonder en mooi feestelijk Kerstconcert op het programma.

Er worden highlights gezongen zoals Joy to the world, A Christmas Alleluia, oh Holy Night en meer. Na deze highlights zingt het Koor het ‘Kerstoratorium Een Nieuw Begin’; muziek: Johan Bredewout, tekst Hans de Ruiter. Verschillende musici verlenen hun medewerking zoals Loes van Schothorst, sopraan en spreekstem; Robert Cekov, viool; Inge Clement, hobo; Trudi Bos, fluit; Sjaak Verboom, piano; Willem Harold Boog, orgel; Laurens van Egmond, trompet; Jaap Klootwijk, slagwerk.

Dit alles staat onder leiding van dirigent Wouter Harbers.

Het Concert begint om 19.30 uur in de Grote Kerk, Driebergen. De kerk is open om 19.00 uur. Toegang is gratis; collecte aan het einde van het concert ter bestrijding van onkosten.

Wij heten u van harte welkom en neem uw vrienden en familie mee.

DaaromKerst

U kunt een gratis kerst-cd of adventsboekje bestellen via www.daaromkerst.nl

Het adventsboekje, speciaal voor kinderen, is een aanrader!

Daarom Kerst wil mensen op een toegankelijke wijze laten ervaren waar het met Kerst echt om draait. We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken.

KerkinActie

 

 

Deadline KerkNieuws 16 > 13 december 2019

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343-513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (06-30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, (0343-476878) of 0621893914; mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Gerrit van Dijk, (0343-758523 of

06-31515565); 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, 

Tot december variabel aanwezig, gaarne inspreken. Vanaf december bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Tot nadere aankondiging: (050-5532194);

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (0343-517685)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters

Voorzitter: H. Smit

mail: p/a secretaris

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: M. Nijenmanting

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen v Amerongen

(0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: Ds. H.J. Reinders

Scriba: A. Stans (06-27430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds. H.J. Reinders (06-10730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: mw. Clara Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant voor bijstand en adviezen:

Ds. Hariet Tarpeh (06-10069330)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Website: www.parklaankerk.nl

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden

(06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal punt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343-518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.