kerknieuws

 

Jaargang 9, nummer 14, 05-11-2019, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

 

ZONDAG 10 november

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes  

Oogstdienst/ voedselbank

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ds. A.F.R. van der Meiden

 

Beukenstein

10.30

Jan Holman (RK)

 

Sparrenheide

10.30

Ds. S. Janse

 

Kapel Bartimeus

10.30

Annemiek Dekker

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Jonathan Westerkamp

 

Grote Kerk

19.30

Vesper Rust en Vrede

Catharijne Cantorij

 

ZONDAG 17 november

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Prof. dr. E. Schroten       

m.m.v. Cantorij

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Lisette van Buuren uit Rheden

 

Parklaankerk

10.15

Dr. C.J. Menken-Bekius

 

Beukenstein

10.30

Coby van den Boogaard

 

Sparrenheide

10.30

Ds. L Schoonderbeek

 

Kapel Bartimeus

10.30

Hanneke Willemse, Annemieke Dekker en Wija van der Kaaden

Laatste zondag

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Laurens Touwen

 

 

ZONDAG 24 november

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Aleida de Hoog en Ds. Gerrit van Dijk  

Laatste zondag kerkelijk jaar

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

Laatste zondag kerkelijk jaar

Parklaankerk

10.15

Ds. N. Meynen

 

Beukenstein

10.30

Kees Maasland (RK)

 

Sparrenheide

10.30

Ds. W. Timmerman

Zondag Voleinding

Kapel Bartimeus

10.30

Wija van der Kaaden

1e advent

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Arnoud Drop

 

Collectebestemmingen

Zondag 10 november

Oogstdienst: Voedselbank. Voedsel inzamelen en collecte:

Afgelopen woensdag was het dankdag. We zamelen vandaag voedsel in ter ondersteuning van de voedselbank. Want ook in Driebergen zijn er mensen die in (stille) armoede leven. De kerken zien zich daarom genoodzaakt nog vaker in te springen om aan meer mensen hulp te kunnen verlenen. Ook de kerken in Driebergen hebben hiermee te maken. Uit een breed kerkelijke onderzoek volgt de conclusie dat de effecten van de kredietcrisis en economische neergang nog steeds zichtbaar zijn in het aantal hulpvragen bij de kerken. Die hulpvragen zijn spectaculair gestegen.

Helpt u mee dit project te ondersteunen?

 

Zondag 17 november

ZWO-project: Kerk zijn in woord en daad

De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt. Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft. De economische crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. De kerk wil er voor hen zijn en zet verschillende sociale projecten op, voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Om als kerk beter voorbereid te zijn op deze groeiende diaconale taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.

Wij vragen hiervoor uw steun.

Zondag 24 november

Stichting INLIA:

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. De INLIA stichtingen signaleren en analyseren problemen, ontwikkelen creatieve en werkbare oplossingen en helpen die uit te voeren. Als partner van mensen, werkend voor een rechtvaardige samenleving. We doen dat voor individuen, groepen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel. Stichting INLIA is:

een netwerkorganisatie die Charterkerken ondersteunt, juridisch adviseur voor zowel asielzoekers als kerken, kennisinstituut op haar terrein, vraagbaak voor rechtshulpverleners en andere professionals op het terrein van asielzoekers-vraagstukken.

Wij vragen uw bijdrage voor deze stichting; uw steun voor dit werk is onmisbaar.

 

Wijkgemeente Catharijne

 

Zondag 10 november

Deze tijd van het jaar staat in het teken van oogsten wat er gegroeid is in de eerdere seizoenen. De akkers raken leeg en de voorraadschuren zijn gevuld. Reden voor dankbaarheid voor wat de aarde ons geeft en de kracht om er voor te werken. In de evangelielezing gaat het ook over dankbaarheid en hoe sommigen daar kennelijk aan voorbij gaan. Bijbellezingen zijn 1 Kronieken 29, 10-16 en Lucas 17, 11-19. Met de kinderen blikken we vooruit op 11 november, de dag van Sint Maarten. In deze kerkdienst worden Ab van Westreenen en Jan Sinke als diaken bevestigd. En Ron Spruit herbevestigd als ouderling (2e termijn). De organist is Wouter Harbers en de lezingen worden gedaan door Gerard van Donselaar. We kijken uit naar een rijk gevulde en feestelijke viering.

Zondag 17 november

Dr. Egbert Schroten is voorganger in deze dienst. We zijn blij en dankbaar dat hij als plaatsgenoot en gemeentelid deze dienst wil invullen. Paul van Oosten is de organist en Geja Achterberg is lector.

Zondag 24 november

In onze kerkgemeenschap gedenken we op 24 november, de laatste zondag voordat de periode van Advent begint, degenen die zijn overleden in het afgelopen jaar. Een intens en breekbaar moment waarin je elkaar mag steunen en troosten door aanwezigheid en aandacht. Familie van degenen die zijn gestorven, is in het bijzonder voor deze viering uitgenodigd.

Naast de namen die genoemd zullen worden, is er ook ruimte voor allen die in onze gedachten zijn. Vrienden en familie van elders bijvoorbeeld. Om daar vorm aan te geven willen we u deze zondag in de gelegenheid stellen naar voren te komen om zelf zonder verdere woorden ook een licht ter gedachtenis aan te steken. Soms zegt een gebaar zoveel meer dan woorden. Uit de Bijbel lezen we fragmenten uit Prediker. Hij of zij was iemand die met een opmerkzaam oog naar de mensen keek en hun samenleven. Hij ontdekte dat in die dynamiek voor alles een tijd is, zowel licht als donker. Dit aardse leven is waar we het mee mogen en ook moeten doen, is de ervaring van Prediker. Hoe zit het dan met ons verlangen naar eeuwigheid?

De cantorij werkt mee aan de dienst en Paul van Oosten bespeeld orgel en piano. Lector deze zondag is Job Krijgsman. Wij hopen op een goede en gezegende viering met elkaar.

Onderweg

Lopend of met de (vouw)fiets begeef ik me deze dagen door de straten van Driebergen Rijsenburg onder verkleurende bomen van de ene kennismaking naar de andere. Het is bijzonder om telkens weer een voordeur te zien openzwaaien. Ik voel me zeer welkom en laaf me aan de ontmoetingen met velen van u.  Martin en ik verhuizen de derde week van november en nemen dan twee weken om de boel een beetje op orde te krijgen. Vanaf 3 december ben ik op dinsdag, donderdag en vrijdag aan het werk en bereikbaar.

Elisabeth Posthumus Meyjes

Meeleven met verhuizing en verantwoording gift

Dank voor de vele kaarten en andere blijken van belangstelling bij mijn verhuizing. Hartverwarmend dat meeleven!

Bij een bezoek ontving ik een gift ad € 20,- voor de kerk. Waarvoor hartelijk dank!

Met een hartelijke groet, Ds. Aleida de Hoog

Nieuwe namen

De bladeren dwarrelen in grote getale van de bomen en ik leer bijna in hetzelfde tempo nieuwe namen en gezichten kennen. Intensief, maar goed om te doen. De afspraakstokjes gaan rond en blijf ze vooral doorgeven aan elkaar. Gerichte afspraken worden ingepland. Ik krijg adressen door van de bezoekers in de secties en hoop daar zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. Maar schroom niet om ook zelf te bellen of te mailen als u een pastorale afspraak zou willen maken.

Tot slot een hartelijke groet van ons allemaal!

Gerrit van Dijk

 

Agenda

 • · 6 november 10.30-11.30 uur Bijbellezen – Jozef (vanaf 10.15 uur koffie/thee) in ’t Hoge Licht.
 • · 7 november Economie en geloof, over het boek Economie van goed en kwaad van Tomas Sedlacek. Locatie: Nieuw Salem, van 20.00 tot 22.00 uur.             
 • · Andere data: 4-12, 9-1-2020, 6-2-2020, 5-3-2020. Opgave bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0343-758523.
 • · 12 november IKO-lezing “De aardkorst in beweging” door Jan Lambert. Locatie: ’t Hoge Licht, Klaproos 2 om 10.00 uur
 • · 13 november 10.30-11.30 uur Bijbellezen – Jozef (vanaf 10.15 uur koffie/thee) in ’t Hoge Licht.
 • · 13 november ZIN IN POPMUZIEK Samen luisteren en spreken over de betekenis van (pop)muziek. Locatie: ’t Hoge Licht van 20.00 tot 22.00 uur.
 • · 20 november 10.30-11.30 uur Bijbellezen – Jozef (vanaf 10.15 uur koffie/thee) in ’t Hoge Licht.
 • · 20 november IKO-lezing ” Vogels in de tuin, altijd welkom” door Erwin van Laar. Locatie: Parklaankerk, Parklaan 7 om 10.00 uur
 • · 21 november KIJKBIJBEL van Rembrandt. Veel van wat Rembrandt maakte, is gebaseerd op Bijbelse verhalen. Per avond zullen we een aantal afbeeldingen onder de loep nemen en tegen het licht houden. Locatie: Nieuw Salem. Andere data: 18-12, 16-1-2020, 13-2-2020. Opgave bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0343-758523.
 • · 21 november Levenseinde en hoop. Locatie: ’t Hoge Licht om 20.00 uur.

Creche

We zijn blij dat er weer nieuwe jonge mensen zijn bijgekomen in onze gemeente die hun kinderen naar de crèchedienst brengen. Dat is één van de redenen dat we nieuwe mensen zoeken: op 22 december en met ingang van 5 januari van het nieuwe jaar 2020. En ondergetekende moet om gezondheidsredenen deze taak neerleggen. Dus: Wie wil één keer per 5 á 6 weken ons kleine ploegje versterken en een keer op onze jonge kinderen passen? U kunt zich opgeven bij Heleen v.d. Brom: na de kerkdienst of telefonisch: 514531 of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Wijkgemeente Immanuel

Rondom de erediensten

    Op zondag 10 november hoop ik voor te gaan. We lezen verder in het boek Nehemia en nemen in onze gebeden ruimte voor dankbaarheid aan God om zijn goede zorgen, voor gewas en arbeid.

Op zondag 17 november gaat voor dominee mevrouw Lisette van Buuren uit Rheden.

Op zondag 24 november is het al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Zondag Voleinding. Wij noemen de namen van hen die ons het afgelopen jaar door de dood ontvallen zijn. We gedenken hun leven, we doen voorbede voor hen die de overledenen na stonden en staan stil bij de hoop en het geloof dat in ons is. Niet voor niets wordt deze zondag ook wel ‘Christus is Koning’ genoemd: in leven en in sterven mogen we ons in Hem geborgen weten. De lijst met namen die we noemen is zeker niet compleet – in de kerkdienst noemen we alleen de namen van gemeenteleden. In de stilte van ons hart komen er natuurlijk ook andere namen boven: van familieleden, vrienden en bekenden buiten de kring van onze wijkgemeente. Hardop en in stilte gedenken wij hen die ons lief waren, die ons zijn voorgegaan. Na het gedenken krijgt ieder de gelegenheid een lichtje aan te steken. In geloof, door onze tranen heen, zingen wij: “Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.”

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe! En vergeet de gastvrijheid niet (Hebreeën 13:2).

Catechese jonge tieners – bezoek aan de synagoge te Amersfoort

In tegenstelling tot eerdere berichten zal het bezoek aan de synagoge  plaatsvinden op zondagmiddag 17 november om 14.00 uur. Een geweldige kans om direct kennis te maken met het joodse geloof en de gebruiken. Dit bezoek met rondleiding is in eerste instantie bedoeld voor de jonge tieners maar mochten er oudere tieners zijn of prille jongvolwassenen, geef je dan op bij Magda Lijftogt of Marina Roelofsen.

Over het tijdstip van vertrek die zondag volgt nog nadere informatie. Belangrijk in elk geval is dat om veiligheidsredenen iedereen zich moet kunnen identificeren.    

Kring Samuel Wells -  Wees niet bang

Met een groep van 20 gemeenteleden hebben we inmiddels twee avonden achter de rug over dit boeiende en inspirerende boek. De eerste keer ging over “wees niet bang voor de dood” en de tweede keer “wees niet bang voor zwakheid”. Na het aansteken van de Paaskaars en kort liturgisch moment, gaan we met het thema aan de slag. Het leidt tot diepgaande en open gesprekken over de fundamenten van ons geloof. Daarbij helpt Wells zeker met her en der pittige opmerkingen die tot nadenken stemmen. Ik geeft er twee aan u, jou door:

“Geloof is geen heldenreis: geloof is de aanvaarding van het gevonden worden door God”

“Tegen een andere christen zeggen: ‘ik heb jou niet nodig’ is in feite tegen Jezus zeggen: ‘ik heb U niet nodig.’

 

Kerkelijke Agenda

Wo. 13 november: 9.00-10.00u Gebedskring bij Alies van der Deijl, tel. 512235

                            10.30-11.30u Bijbellezen – Jozef (vanaf 10.15u koffie/thee)

                            14.30-16.30u Spelmiddag Ouderen in ’t Hoge Licht 

Wo. 20 november: 9.00-10.00u Gebedskring bij Alies van der Deijl, tel. 512235

                            10.30-11.30u Bijbellezen – Jozef (vanaf 10.15u koffie/thee)

Do. 21 november:  20.00u Avond levenseinde en hoop – Ds. Aleida de Hoog en Ds. Henk

                            Reinders, opgave per mail.                    

Vr. 22 november:  18.00-19.30u Maaltijd en Catechese jonge tieners ’t Hoge Licht

Di. 26 november:  20.00 uur Vergadering Wijkkerkenraad Immanuel

Wo.27 november:  9.00-10.00u Gebedskring bij Alies van der Deijl, tel. 512235

                            10.30-11.30u Bijbellezen – Jozef (vanaf 10.15u koffie/thee)

                            20.00-21.45u Kring Samuel Wells – “wees niet bang voor macht”

 

Bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar

God,

ons leven is onzeker,

maar we staan daar niet altijd bij stil.

We zeggen: ‘Tot ziens!’ of: ‘Tot morgen’,

want we gaan ervan uit

dat we elkaar weer zullen zien.

Pas als dat niet gebeurt dringt tot ons door

hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn.

God,

behoed ons en wees bij ons.

Geef dat we onbevangen

‘tot ziens’ naar elkaar blijven roepen,

maar daarnaast beseffen

dat we niet alles in de hand hebben.

Help ons te leven met de hoop dat U ons vasthoudt,

ook als onze wegen zich scheiden.

Tenslotte

Een hartelijke groet uit de pastorie, in Christus verbonden

 1. Henk Reinders

Parklaankerk

Agenda

05-11-2019 (di): Filmhuis ‘The Rider’, 20.00 uur

07-11-2019 (do): Stilteontmoeting, 14.00 -14.45 uur

08-11-2019 (vr): Café Omzien, 10.30 – 12.00 uur

10-11-2019 (zo): Film & Food met Fellini ‘Roma’ en ‘Satyricon’, 15.00 uur

12-11-2019 (di): Bij Rits en Wim, 10.30 – 12.00 uur

14-11-2019 (do): Warme tafel, 17.30 - 19.30 uur

15-11-2019 (vr): Filmhuis ‘Jackie’, 20.00 uur

26-11-2019 (di): Startavond ‘Vrienden van de Parklaankerk’, 20.00 uur

Café Omzien, vrijdag 8 november, 10.30 uur

Op vrijdag 27 september hebben we het eerste Café Omzien gehouden in de kerk. ‘We’ zijn de drie pastores van de Parklaankerk: Nine Meynen, Maria van Schaik-Laan en Willem van der Meiden. Café Omzien gaat over thema’s als nabestaan, verlies van dierbaren en alleen achterblijven, rouw en zelfbeschikking.
Er kwam op 27 september een mooi aantal mensen op af en de gesprekken waren openhartig en indringend, ondanks (of dankzij) de ernst van het onderwerp. Dat onderwerp was ‘vragen van de laatste levensfase’ en hoe je zulke vragen bespreekbaar kunt maken binnen je eigen leefomgeving. Het was een bijzondere ochtend en we gaan er dus mee door. Op deze bijeenkomsten, verzorgd door (een van) de pastores, staat één thema centraal: er wordt deskundigheid gedeeld en de bezoekers kunnen met elkaar en met de pastores in gesprek gaan over hoe zij hiermee omgaan. In principe zijn de bijeenkomsten, met koffie, thee en wat lekkers, voor iedereen toegankelijk. De opzet is eenvoudig: een inleiding op het thema van een van de pastores, gesprekken van een uur in (niet al te grote) groepen en een afsluiting.
De tweede bijeenkomst van Café Omzien is op vrijdag 8 november 2019, van 10.30 uur tot 12 uur in de Parklaankerk. Het thema is dan: 'Dat maak ik zelf wel uit... of niet?' Het zal met andere woorden gaan over zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid op het einde van ons leven.

Opgave is niet nodig. Inloop vanaf 10.15 uur.

Gedachtenisviering, zondag 24 november, 10.15 uur

Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar gedenken we in de Parklaankerk met woorden, muziek en rituelen de mensen die ons het afgelopen jaar door de dood ontvielen. Dat kunnen ‘eigen’ mensen zijn, maar ook vriend(inn)en of familieleden wier namen door mensen bij ons worden binnengebracht. De viering staat onder leiding van Ds. Nine Meynen, die deze viering vele jaren voor haar rekening heeft genomen, maar dat dit jaar nu voor het laatst doet. Zij neemt afscheid als pastor van de Parklaankerk, na afloop van de viering, maar zal naar wij hopen nog vele jaren in ons midden zijn als lid van de geloofsgemeenschap. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door Rogier van der Wal.

 

Startavond ‘Vrienden van de Parklaankerk’, dinsdag 26 november, 20.00 uur

In de Parklaan in Driebergen staat een prachtig gemeentelijk monument. Het is ontworpen in de stijl van de Amsterdamse School. In dit gebouw vinden allerlei activiteiten plaats, zoals muziekuitvoeringen, filmhuis, begrafenisdiensten, trouwerijen, vieringen enz. Kortom een cultureel belangrijke plek voor Driebergen e.o.

Om de kosten van het onderhoud van deze Parklaankerk te kunnen financieren hebben wij de Stichting Vrienden van de Parklaankerk opgericht.

U kunt hier als vriend ook een bijdrage aan leveren. Denk daarbij aan een periodieke of eenmalige schenking om ervoor te zorgen dat dit prachtige gebouw zijn glans niet verliest. Als vriend verdient u een speciale plek en houden we u op de hoogte van acties en bijdragen die zijn geleverd. De Stichting heeft van de belastingdienst een culturele ANBI-status gekregen. Dit houdt in dat u van uw gift 125% van uw belastingaangifte kunt aftrekken.

Voor vragen e-mail onderstaand adres of bezoek de website.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of www.vriendenparklaankerk.nl

Bank: Triodosbank rekeningnummer: NL 82 TRIO 0379 6663 59 t.n.v. Stichting Vrienden van de Parklaankerk RSIN-nummer: 860057252.

Dinsdagavond 26 november is de startavond van de Stichting Vrienden van de Parklaankerk. Vanaf 20 uur vertellen wij in de Parklaankerk, Parklaan 7 Driebergen, meer over dit unieke gebouw en het belang van deze Stichting. Ook wordt deze avond het programma van het filmhuis voor 2020 gepresenteerd en is er een muzikaal intermezzo. Wij sluiten de avond om half tien af met een drankje en een hapje.

Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

De komende zondagen zijn dit de sprekers: 10 november Jonathan Westerkamp; 17 november Laurens Touwen; 24 november Arnoud Drop. Allemaal mensen die al vaker bij Traject24 toespraken hebben gehouden. De thema’s waarover ze spreken worden in de week ervoor via de website en elektronische weekbrief bekend gemaakt.

Strijd, gebed en overwinning

Hierover sprak Herman van Wijngaarden zondag 13 oktober. In Exodus 17:8-16 wordt gesproken over de Amalekieten; Amalek kan voor ons staan voor de ‘tegenstander, satan’. De Amalekieten vielen aan op het zwakste terrein. Zegt God ons door dit gedeelte wellicht: Trek ten strijde! We moeten bidden (Mozes met Aäron en Chur op de berg) en werken (Jozua met zijn leger in het dal). Soms zijn wij zelf de verhoring van ons eigen gebed.

Drie lessen Exodus:

 1. De strijd wordt beslist door het gebed
 2. Voorbede vraagt om volharding
 3. We hebben concrete handvatten nodig

We zongen een paar inspirerende liederen over God/Jezus die Overwinnaar is (voor eeuwig is uw heerschappij; uw troon staat onwankelbaar vast).

En Herman besloot met twee ‘challenges’:

 1. Is er een onderwerp waarvoor (of iemand voor wie) jij in gebed op de bres wilt springen?
 2. Hoe hoog is voor jou de drempel om gebed voor jezelf te vragen?

Hermans praktische, inspirerende toespraak is nog na te luisteren via www.traject24.nl/toespraken.

Wie melden zich aan voor het GO-team?

Half oktober deelde Hariët Tarpeh haar verlangen om als gemeente samen te strijden in gebed en deed een oproep om je op te geven voor het GO-team (GebedsOndersteund Team). Dit team wil het ‘samen bidden in de gemeente’ gaan faciliteren en komt daarmee bijvoorbeeld tegemoet aan de wens van gemeenteleden om samen voor de bijeenkomst te bidden en na te denken over andere gezamenlijke gebedsmomenten.

Gebed is op de kringen al een thema, maar wat zou het mooi zijn als we gemeente breed meer voor elkaar -  en voor de mensen die we buiten Traject24 ontmoeten - zouden kunnen bidden. Vooral omdat we in gezamenlijk gebed God ontmoeten (Mattheüs 18:19-20) en reactie van God mogen verwachten (Mattheüs 7)!

Voor iets meer achtergrond en motivatie kun je Hariëts beamerpresentatie op de website terugkijken: www.traject24.nl/actueel. Voor info of opgave kun je een e-mail sturen naar Hariët: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

YFC wereldwijd

Regelmatig wordt er in onze bijeenkomsten op zondag voor Edward de Kam en het Youth-for-Christ-werk gebeden. Op donderdagavond 14 november organiseert hij een bijeenkomst waarin een collega uit Mexico en Edward vertellen over het werk van YFC.

José Guiterez, een collega voor YFC America’s, is die week in Nederland te gast en hij neemt ons mee in de leefwereld van jongeren in landen als Venezuela en Mexico. Hoe vindt het evangelie voortgang in dit werelddeel waar jongeren soms ernstig worden bedreigd als ze uit een ‘drugsbende’ willen stappen. Edward zelf zal ingaan op ervaringen van zijn reizen naar verschillende landen zoals Syrië en (Noord-)Ierland. Kortom een avond vol bijzondere verhalen. De avond is van 20.00-21.30 uur in Nieuw Salem.

Het is handig om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen; wil je daarom even een berichtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als je van plan bent te komen?

Een quote van 500 jaar geleden

Maarten Luther (1483-1546): ”Wanneer je ’s avonds gaat slapen, neem dan iets, een woord of zin, uit de Bijbel met je mee naar bed. Overweeg het in je hart en herkauw het als een dier om vervolgens rustig in te slapen. Het moet niet te veel zijn, liever te weinig, maar doordenk het goed en probeer het te begrijpen. En als je de volgende morgen opstaat, zul je het aantreffen als de oogst van gisteren.”

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide

 

Op het moment van schrijven zijn mevr. Walst en de heer van Leerdam nog aan het revalideren. We hopen dat ze weer gauw naar huis of eigen kamer mogen terugkeren. Kort na de verhuizing naar Beukenstein is mevr. P. Boeder (voormalig bewoonster van Sparrenheide) op 86 jarige leeftijd overleden. Wij denken aan haar nabestaanden. De vorige keer schreef ik al dat onze organist Johan Voet nog een lange nabehandeling moet ondergaan. Gelukkig kan hij terugvallen op zijn lieve familie.

Ook in huis en in de aanleunwoningen zijn er mensen met zorgen. Laten we hen allen in ons gebed opnemen.

Op 6 november is er de jaarlijkse Dankdag voor gewas en arbeid. Op deze dag werd vroeger ook in onze kerk een viering gehouden om God te danken voor de verkregen gewassen. Tegenwoordig wordt de nadruk meer gelegd om projecten van de voedselbank te steunen. Ook werden er fruitbakjes klaargemaakt voor zieken en ouderen. Ook ik mocht samen met mijn gezin en vader deel nemen aan het klaarmaken en herinner mij nog dat het een vreugdevolle dag was zo samen met mensen van andere kerken. Dit alles in mijn tijd onder de leiding van de dames Boot en de Graaf. Best wel jammer dat tradities verloren gaan.

Op onze avondmaalstafel hebben we nu ook antependia. Door het sluiten van een aantal kerken waren deze over en mogen wij ze in Sparrenheide gebruiken. Deze komen uit de Grote Kerk en bij het bekijken ervan ontdekte ik dat deze met de hand gemaakt zijn door de dames Wil Diepeveen en Joke de Vaal. Hoe wonderlijk mooi is het dat deze antependia weer een bestemming krijgen.

Op zondag 10 november a.s. is er weer het maandelijkse koffiedrinken. De voorganger volgens rooster is Ds. S. Janse. We vinden het fijn als u weer na afloop van de dienst een kopje koffie/thee wilt blijven drinken. Ook als u niet in de gelegenheid bent om de dienst bij te wonen mag u gerust aanschuiven. Iedereen is van harte welkom.

Op zondag 24 november a.s. is er weer de jaarlijkse Gedachtenisdienst waarin we de overledenen van het afgelopen jaar in Sparrenheide zullen herdenken. De voorganger is Ds. W. Timmerman. Laten we de nabestaanden een warm welkom geven.

Het eerstvolgend Zingend Geloven is op maandag 11 november a.s. Iedereen (ook van buiten Sparrenheide) is van harte welkom om samen een uurtje christelijke liederen te zingen. Marijke Zuilhof zoekt altijd een thema uit maar mocht u een favorietnummer hebben dan kunt u dit aan haar doorgeven.

De opbrengst van de collectes zijn : Op 13/10 € 121,70 – op 20/10 € 136,44 en op 27/10 € 106,90. Hartelijk dank. Tot slot nog dit: Van mijn lieve vader hoorde ik de uitspraak van Ds. De Groot die van 1942-1946 in de Grote Kerk stond en later naar Apeldoorn verhuisde waar hij predikant werd in de kerk van voormalig koningin Wilhelmina. Hij zei vooraf aan de collecte meestal : laat het niet zijn als de hagel op het zinken dak maar als het geluid van de vallende bladeren in de herfst.

Namens de pastorale commissie goede gezegende dagen toegewenst. Elly Heek-van Doorn

 

Rehoboth

 

Welkom
Een hartelijk welkom aan een  nieuwe bewoonster. Op 15 oktober is mevrouw A.G.J. van der Hoek bij ons komen wonen in kamer 109. Wij wensen haar een goede tijd toe in Rehoboth.
Namens de pastorale commissie, een hartelijke groet, Tiny Liebeek

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Van de Algemene Kerkenraad

In de afgelopen periode is de Jaarrekening 2018 ter inzage geweest. Bezwaren zijn niet ingediend. Inmiddels is de Begroting 2020 opgesteld en binnenkort is er op het kerkelijk bureau gelegenheid dit stuk te raadplegen.

Koffiedrinken: elke maand, op de 1e en 3e donderdagmorgen, is het in Nieuw Salem koffiedrinken voor senioren, van 10.30 tot 12 uur. De organisatie van het gebeuren wordt door de PCOB verzorgd. Van harte welkom.

Volgend jaar hoopt de AK weer te vergaderen en wel op de volgende data: op de dinsdagavonden 21 jan – 17 mrt – 21 apr – 19 mei – 16 jun – 15 sep – 27 okt – 15 dec.

Andere zaken die onder meer aan de orde kwamen: start Kerkbalans, gebruik kerkgebouwen en verhuur, de aanvraag uit het innovatiefonds voor een project dat is opgezet door Traject24, ook is oud-ambtsdragers gevraagd of zij zo nu en dan beschikbaar zijn voor zich voordoende kerkelijke activiteiten.

De Classis heeft ons bericht gekregen dat wij er geen voorstander van zijn dat emeriti nog maar voor twee jaar mogen worden beroepen in plaats van de vier jaar volgens de huidige regeling.

Waar nodig kunt u voor berichtgeving als e-mail gebruiken Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Liederencyclus Rust en Vrede van Huub Oosterhuis

“Teksten en muziek die je raken”

In deze tijd aan het einde van het jaar wordt door velen stilgestaan bij de overledenen.
De CatharijneCantorij zal op 10 november ‘s avonds de liederencyclus Rust en Vrede uitvoeren. Deze ‘gezangen voor uitvaart en afscheid’ zijn geschreven door Huub Oosterhuis en getoonzet door Tom Löwenthal. Het zijn teksten en muziek die je raken en waar je stil van wordt!

De cantorij staat onder leiding van dirigente Lieke van Oostenbrugge. De muzikale begeleiding is door Paul van Oosten - orgel, Bas Verheijden - piano en zijn dochter Sterre Verheijden - viool. De solopartijen worden gezongen door Inge van Keulen en Lieke van Oostenbrugge. Ook is in de meeste liederen een deel gemeentezang opgenomen.

Iedereen is welkom op zondag 10 november om 19.30 uur in de Grote Kerk.
De uitgangscollecte is, na aftrek van enkele noodzakelijke kosten, bestemd voor de Voedselbank.

Iko lezing in ’t Hoge Licht  dinsdag 12 november om 10 uur

 “De aardkorst in beweging” door Jan Lambert

De buitenste rand van de aarde is een zeer dunne schil van gesteenten, die continu in beweging is. De daarop liggende continenten verplaatsen zich daardoor, zodat Amerika en Europa ongeveer 3 cm per jaar uit elkaar gaan. Deze verschuiving is ook verantwoordelijk voor o.a. aardbevingen, gebergtevorming, tsunami’s en vulkanisme.

Welke processen zitten hier achter? In deze lezing zal nader ingegaan worden op de ontdekkingstocht hiernaar. Een zeer actueel onderwerp door Jan Lambert, bioloog/geoloog.

Iko lezing Parklaankerk woensdag 20 november om 10 uur

 ” Vogels in de tuin, altijd welkom” door Erwin van Laar

Deze dia lezing behandelt het leven van de vogels in de tuin door de vier  jaargetijden heen. Aan de hand van het opknappen en herinrichten van een oude tuin kijken we hoe het vogelleven zich ontwikkelt. Door het ophangen van nestkasten kunnen we het plezier in de tuin nog aanzienlijk vergroten.

Erwin van Laar is natuurfotograaf en liet ons eerder genieten van prachtige natuuropnamen en leuke verhalen.

Voor vervoer: Tiny Kingma 518799

Levenseinde en hoop

In maart j.l. is er over het thema levenseinde een voorlichtingsavond in de Grote Kerk geweest bedoeld voor een breed publiek. Door de inleiders van die avond -  Martin Smallbrugge specialist ouderengeneeskunde VUmc en mw. Fia Oomen, geestelijk verzorger – werd zeer verhelderend gesproken over de begrippen, achtergronden en protocollen rond voltooid leven, euthanasie en palliatieve zorg. 

Tegelijk kwamen er ook vragen naar boven rond Bijbelse noties als het leven als een geschenk van de Schepper, compassie met de lijdende mens en de belijdenis van hoop op eeuwig leven. Wat is de betekenis daarvan in het debat rond levenseinde?

In het voorjaar bezochten ds. Henk Reinders en ds. Aleida de Hoog een symposium (georganiseerd door de PKN) over levenseinde en de rol van de pastor in dit debat. Zij willen als een vervolg op maart verslag doen van de uitermate positieve en inhoudsrijke bijdragen van deze dag. 

Plaats en tijd: ’t Hoge Licht, op donderdag 21 november om 20.00 uur.

Vanaf 19.45 uur inloop met koffie/thee. In verband met de koffie en de thee graag opgave bij ds. Henk Reinders of bij ds. Aleida de Hoog, het liefst per e-mail. 

 

 

Landelijke ontmoeting ‘Geraakt door verlies’  

Op zaterdag 30 november organiseert de stichting Als kanker je raakt de landelijke ontmoetingsdag ‘Geraakt door verlies’ in Doorn. Deze dag is voor iedereen die een familielid, vriend(in), naaste heeft verloren aan kanker of aan een andere ziekte. Spreker is Manu Keirse.

Wanneer iemand van wie je houdt is overleden, is dit één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Er is rouw in je hart, de wereld om je heen lijkt stil te staan. Deze dag is voor iedereen die een weg zoekt in het leven met het verlies, maar ook in het leven dat weer verder gaat.

Gastspreker is Manu Keirse, Manu Keirse is hoogleraar, klinisch psycholoog en schrijver van een tiental boeken over rouw, waaronder “Helpen bij verlies en verdriet”. Arie van der Veer, predikant, presentator van EO programma’s en oprichter van Als kanker je raakt houdt een korte overdenking.

Praktische informatie
De ontmoetingsdag is van 10.30 – 14.00 uur in Het Brandpunt, Postweg 18, Doorn. De toegang is gratis. De lunch wordt verzorgd. De dag wordt geleid door Annette Westerhuis. Alle begeleiders hebben zelf een naaste verloren. Iedereen is welkom. Je kunt je aanmelden op: www.alskankerjeraakt.nl of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Over de stichting
De stichting Als kanker je raakt is in 2011 opgericht op initiatief van ds. Arie van der Veer en geestelijk verzorger Rita Renema-Mentink en heeft als doel mensen te ondersteunen die geraakt worden door kanker d.m.v. ontmoeting, gesprek en (geloofs)bemoediging.

 

GZB helpt kerk in door geweld getroffen noordoosten van Syrië

“Help ons alstublieft!”

Na de plotselinge grootschalige militaire inval van Turkije in Noordoost-Syrië is er grote onrust en onzekerheid ontstaan onder de bevolking. Veel mensen zijn op de vlucht en de situatie ter plekke is gespannen. In het getroffen gebied liggen drie gemeenten (Kamishly, Hassakeh en Malkieh) van de partnerkerk van de GZB, de Nationale Evangelische Synode van Syrië en Libanon (NESSL). De afgelopen jaren hadden deze gemeenten het relatief rustig, al waren ook hier verschillende aanslagen van IS. Afgelopen week is de situatie abrupt veranderd en verkeert de bevolking, waaronder 40 tot 50 duizend christenen, in grote ongerustheid. Er is angst, maar er zijn ook heel praktische problemen:

 • · In Hassakeh is een cruciale waterinstallatie getroffen en is er gebrek aan schoon drinkwater.
 • · In Kamishly is er te weinig brood vanwege het uitvallen van een aantal bakkerijen.
 • · De scholen in Kamishly zijn tijdelijk gesloten vanwege de onveiligheid.
 • · De voedselprijzen zijn explosief gestegen terwijl het gemiddelde maandsalaris ongeveer 80 USD bedraagt.
 • · De winter staat voor de deur met sterk dalende temperaturen, waardoor er extra brandstof nodig is.

De GZB vraagt om gebed en financiële hulp voor de kleine maar actieve kerken in de regio. Zij doen wat zij kunnen om de nood te lenigen, maar hun middelen zijn beperkt. Wilt u hen helpen, maak dan een gift over naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 met vermelding ‘noodhulp Syrië’ of doneer online via www.gzb.nl/syrie.

Workshop Cross Nature 

Op maandagochtend 11 november, van 10.00-12.00uur, geeft Cross Nature een workshop over beschermde diersoorten en wat je dichtbij huis zelf kunt doen. Het is in de bibliotheek van Driebergen. Cross Nature is een christelijke stichting die zich inzet voor het beschermen van bedreigde diersoorten. Deze workshop gaat vooral over alle kleine dingen die je zelf kunt doen: over wat is goed voor de natuur en voor de dieren in je omgeving. Duurzaamheid: begin bij je zelf!

 

Deadline KerkNieuws 15 > 25 november 2019

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (0630485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, 0343476878 of 0621893914; mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Gerrit van Dijk, 0343758523 of

0631515565; 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, 

Tot december variabel aanwezig, gaarne inspreken. Vanaf december bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Tot nadere aankondiging: 0505532194;

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (0343517685)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters

Voorzitter: H. Smit

mail: p/a secretaris

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

 

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: M. Nijenmanting

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen v Amerongen (0343514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: Ds. H.J. Reinders

Scriba: A. Stans (0627430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds. H.J. Reinders (0610730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
   

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: mw. Clara Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: R. Vermaas (0343517768)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant voor bijstand en adviezen:

Ds. Hariet Tarpeh (0610069330)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

 

Website: www.parklaankerk.nl

 

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden

(06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 

Pastoraal punt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.