kerknieuws

Jaargang 9, nummer 13, 16-10-2019, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente en de Vrijzinnigen Nederland

  

Kerkdiensten

 

ZONDAG 20 oktober

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Elisabeth Posthumes Meyjes

Heilig Avondmaal, m.m.v. cantorij

’t Hoge Licht

10.00

Mevr. E. van Deventer, Woudenberg, proponent

 

Parklaankerk

10.15

Dr. W. van der Meiden en Dr. R. van der Wal

Open Ruimte

Beukenstein

10.30

Arjen Vaartjes

 

Sparrenheide

10.30

Ds. W. Timmerman

Heilig Avondmaal

Kapel Bartimeus

10.30

Annemiek Dekker

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Dick Westerkamp

 

 

ZONDAG 27 oktober

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Mevrouw Joke de Zwaan

 

’t Hoge Licht

10.00

Mevrouw ds. A. van Veen, Soest

 

Parklaankerk

10.15

Ds. M. de Vries

 

Beukenstein

10.30

Jan Holman

RK voorganger

Sparrenheide

10.30

Ds. L. Schoonderbeek

 

Kapel Bartimeus

10.30

Hanneke Willemse

Belevingsdienst

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Tanja Blokland

 

 

ZONDAG 3 november

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Gerrit van Dijk

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Dr. J. Röselaers

 

Beukenstein

10.30

Ds. S. Janse

 

Sparrenheide

10.30

Ds. W. in ’t Hout

 

Kapel Bartimeus

10.30

Annemiek Dekker

Maaltijd van de Heer

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Hariët Tarpeh

 

Grote Kerk

19.00

Zie Algemene Info

"Herdenken in Driebergen"

 

Collectebestemmingen

 Zondag 20 oktober: Plaatselijke gehandicapten pastoraat

Met deze collecte ondersteunt u het vele werk dat we in onze gemeente doen om samen, mensen met en zonder beperking, kerk te kunnen zijn. Samen leven, samen geloven? Gewoon Doen! Enkele van de vele activiteiten: Pastorale begeleiding, geestelijke verzorging en bevordering van integratie van mensen met een beperking onderling en in het dorp, bijbelgespreksgroepen, individuele catechese, doop- en belijdeniscatechese.

We organiseren om de twee jaar een uitje. Iedere 1e en 3e vrijdagavond van de maand is het Goedenavondcafé geopend van 19.30-22.15 uur, in ’t Hoge Licht, Klaproos 2.

 

Zondag 27 oktober: Hervormingsdag 31 oktober: Stichting Gave

In 1992 begon een groep jonge christenen die zich geroepen voelden met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot Stichting Gave, en ondersteunen ze kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland. Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een interkerkelijke organisatie, zij maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen.

Wij vragen hiervoor uw steun.

Zondag 3 nov.: KiA najaarszending: Onderwijs voor groeiende kerk Zambia

In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor €2.450 krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting.

 

Wijkgemeente Catharijne

Een nieuw begin

Komende tijd zijn er nagenoeg geen gastvoorgangers. Want we zijn als nieuw vast predikantenteam aangetreden en kunnen met u terugzien op de bijzondere dienst van 6 oktober. Alle drie hebben we nogal wat reacties teruggekregen waar we heel blij mee zijn! Die zondag was een begin van een hopelijk mooie, zegenrijke periode met elkaar.

Komende tijd zal een tijd van kennismaking zijn. Ook in het verband van de secties. Per 1 oktober zijn wij als drie predikanten aan bepaalde secties verbonden. Zie het overzicht elders in dit nummer.

Verhuizingen

Ds. Gerrit van Dijk is ‘geland’ op de Rijsenburgselaan, samen met zijn echtgenote Carolien. Zelf zit ik op het moment van schrijven tussen de dozen. Per 15 oktober hoop ik met alles over te zijn in Zeist. Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes zal in november verhuizen. Hieronder laat zij het e.e.a. weten over haar bereikbaarheid:

‘Met een hele vracht doosjes ben ik op 6 oktober geland in wijkgemeente Catharijne.

Martin en ik verhuizen pas eind november naar Culemborg vanuit het hoge noorden.

Om die reden zijn mijn werkdagen tot aan december niet vast. Ik zal aanwezig of bereikbaar zijn op:

Woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 oktober

Maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 oktober

Woensdag 30, donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november

Maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 november

Maandag 11, dinsdag 12 en vrijdag 15 november

Van 17 november tot 1 december ben ik afwezig vanwege de verhuizing.

Vanaf 3 december zullen mijn vaste werkdagen vallen op dinsdag, donderdag en vrijdag

Ik ben dan bereikbaar op telefoonnummer 0345507953 (boodschap graag inspreken) en via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bij de diensten

Zondag 20 oktober Grote Kerk, 10.00 uur

Op deze zondag wordt de lezing uit de boeken van Samuël vervolgd en wel uit 2 Samuël 5: 6-16, 2e lezing is uit Lucas 18: 1-8. In deze dienst zal ook het Heilig Avondmaal worden gevierd. Voorganger is ds. Elisabeth Posthumus Meyjes. Lector is Esther Geitenbeek en het orgel wordt bespeeld door Walter van den Brom.

Zondag 27 oktober Grote Kerk, 10.00 uur

Op deze zondag gaat voor mevrouw Joke de Zwaan. Zij geeft de volgende informatie over de inhoud van deze dienst: ‘Gelezen wordt Exodus 24, 12-18 en Mattheus 15, 21-20. Jezus is anders dan we meestal denken en er is een sterke vrouw die vecht voor haar zieke dochtertje. Een verrassende confrontatie’. Lector is Leen Terlouw en Paul van Oosten bespeelt het orgel.

Zondag 3 november Grote Kerk 10.00 uur

Op deze zondag wordt gelezen: Genesis 12: 1-8 en Lucas 19: 1-10. Ds. Gerrit van Dijk gaat voor, lector is Gerard van Donselaar en Paul van Oosten is organist.

Tenslotte I: Volgende keer neemt collega Gerrit van Dijk deze rubriek van mij over.

Tenslotte II: In het vorige nummer verzuimde ik een gift te vermelden van € 20 t.b.v. de diaconie.

Tenslotte III: Graag tot ziens in de kerk, bij een kring of andere activiteit!

Met een hartelijke groet, namens ds. Elisabeth Posthumus Meyjes en ds. Gerrit van Dijk,

  1. Aleida de Hoog

Contactgegevens predikanten: zie pagina 10

Bedankt!

Er liggen bijzondere weken achter ons. Met een afscheid in Maassluis en de verhuizing naar Driebergen. We zijn ongelooflijk blij met alle gemeenteleden die op welke wijze dan ook hebben meegeholpen in de pastorie. Er is veel werk verzet en mede daardoor lukt het om ons snel thuis te voelen. Onze dank gaat ook uit naar de wijkkerkenraad en allen daarom heen die zich hebben ingespannen voor onze komst en de intrededienst. Dank ook aan collega Aleida de Hoog die het overzicht hield en geen detail vergat. Onze complimenten voor het team van Nieuw Salem voor de perfecte verzorging van die dag. We hebben veel reacties gekregen die hun waardering daarvoor uitspraken. Bedankt ook alle gemeenteleden voor de warme woorden, kaartjes, e-mails en bloemen. We zijn er nog beduusd van. We kijken uit naar de komende weken waarin we ongetwijfeld veel nieuwe gezichten en namen zullen zien en horen. En we zullen proberen om ze te onthouden, maar we zullen ook nog wel een poosje vragen of u ons wilt helpen door uw naam nog een keer te noemen.

Met hartelijke groet, Carolien en Gerrit van Dijk

 

Kennismaken

In de afgelopen maanden heb ik een aantal mensen uit de wijkgemeente Catharijne ontmoet en leren kennen. Maar de meeste van u ken ik nog niet. Ik ga er hard aan werken om daar verandering in te brengen. Dat lukt niet in een paar weken, maar in de eerste periode wil ik er wel veel tijd voor uittrekken. Die kennismaking zal op verschillende manieren vorm krijgen. Over een aantal weken zullen in de pastorale secties waar ik bij betrokken zal zijn, groepsgewijze kennismakingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Daar hoort u tegen die tijd meer over. Verder heb ik Margreet le Clercq bereid gevonden om de afspraken voor individuele kennismaking te beheren. Als u dus kennis met mij wilt maken, mag u haar bellen. Zij kent de ruimte in mijn agenda en maakt een afspraak. U mag haar bellen op nummer 0624688110. Gewoon doen!

Doorgeefstokjes

Daarnaast heb ik in de kerkdienst van 13 oktober stokjes uitgedeeld. Met daarop ook het nummer van Margreet. Het is de bedoeling dat die stokjes worden meegenomen door mensen die zelf een afspraak willen maken. Maar ook dat je dat stokje daarna zelf doorgeeft aan iemand anders. Waarvan jij denkt of hoopt dat die het leuk vindt om ook een afspraak te maken. En die tweede geeft het stokje weer aan iemand anders door. Enzovoort. Die stokjes mogen worden doorgegeven aan mensen uit de kerk. Maar je kunt ook aan mensen buiten de kerk denken. Durf creatief te zijn. Ik ben benieuwd welke verrassende ontmoetingen daaruit voort gaan komen. En ook hoelang die stokjes van hand tot hand zullen gaan.

Gesprekskringen

Er gebeurt veel op het gebied van Verdiepen en Ontmoeting (V&O) in de protestantse gemeente Driebergen. Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen. Ik verwijs hiervoor naar het V&O programma en naar de zondagsbrieven. Ik hoop velen van u te mogen begroeten.

Gerrit van Dijk


Wijkgemeente Immanuel

Rondom de erediensten

Op zondag 20 oktober hoopt voor te gaan proponent mevr. Elisabeth van Deventer.

Op zondag 27 oktober gaat voor mevr. ds. Arrie van Veen, ambulant predikant te Soest.

Op zondag 3 november hoop ik zelf weer voor te gaan en de prekenserie over Nehemia te vervolgen. We lezen Nehemia 6 over volhouden en doorzetten op de plek waar God je plaatst, juist ook in de kerk. We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!

Kerkelijke Agenda

Wo. 23 oktober:       09.00-10.00 uur Gebedskring bij Alies van der Deijl, tel. 512235

                              10.30-11.30 uur Bijbellezen – Jozef (vanaf 10.15 uur koffie/thee)

Ma. 28 oktober:       20.00 uur Vergadering Algemene Kerkenraad PGD

Wo. 30 oktober:       09.00-10.00 uur Gebedskring bij Alies van der Deijl, tel. 512235

                              10.30-11.30 uur Bijbellezen – Jozef (vanaf 10.15 uur koffie/thee)

20.00 uur Leeskring Samuel Wells – “Wees niet bang voor zwakheid” (blz. 59-100)

Zat. 2 november:     18.30 uur Start Running Dinner (opgave bij Rienard Naberman)

Wo. 6 november:     09.00-10.00 uur Gebedskring bij Alies van der Deijl, tel. 512235

                              10.30-11.30 uur Bijbellezen – Jozef (vanaf 10.15u koffie/thee)

Vr. 8 november:      09.30 uur-10.30 uur Women To Women gebedsgroep bij fam. Doorn, Wethouder Teselinglaan 29.

                              19.30 uur Filmavond ‘Still Alice’–’t Hoge Licht (inloop va 19.15 uur)

Filmavond ‘Still Alice’ – vrijdagavond 8 november

Op vrijdagavond 8 november om 19.30 uur gaan we deze Amerikaanse film uit 2014 kijken. Vanaf 19.15 uur is ’t Hoge Licht open, om 19.30 uur zal ik starten we met een korte inleiding op deze film. Alice, gelukkig getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen, is hoogleraar taalkunde aan Harvard. Ze krijgt een enorme schok te verduren als de ziekte van Alzheimer bij haar wordt vastgesteld. Ze beseft dat haar zorgvuldig opgebouwde leven drastisch zal veranderen. Langzaam maar zeker begint ze de regie over haar eigen wereld te verliezen, terwijl de onderlinge banden binnen de familie steeds meer onder druk komen te staan. Een hartverscheurend en inspirerend portret.

Het is de verfilming van het boek ‘Still Alice’ van Lisa Genova dat wereldwijd een bestseller werd, in 37 talen vertaald, waaronder in het Nederlands “Ik mis mezelf”.

Entree: € 5,-.

 

God liefhebben met heel je verstand

Dat is het thema van de najaarsconventie van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland. Deze wordt gedurende de komende herfstvakantie gehouden van donderdagmiddag 24.10 t/m zondagmorgen 27.10 op de Kroeze Danne te Ambt/Delden. Het thema gaat over het grote gebod - God liefhebben boven alles en anderen als jezelf - en over de vraag hoe de Heilige Geest daarbij ons verstand inschakelt. En dat is niet alleen voer voor studenten, wetenschappers en intellectuelen. Geest en verstand zijn er voor iedereen. Ook kijken we kritisch naar de wetenschap en de samenleving die zich op de wetenschap beroept. Is er nog ruimte om geloof te erkennen als bron van inspiratie voor je denken en je handelen?

Sprekers zijn René Woudenberg (filosoof en hoogleraar aan de VU) over ‘ons boerenverstand’ ; Gijsbert van den Brink (hoogleraar aan de VU) over ‘omgaan met de evolutietheorie’; Denis Alexander (Faraday Institute for Science and Religion Cambridge) over inspiratie door de Geest en het werk van een wetenschapper.

En verder: workshops, vieringen, ontmoetingen, pastoraat, muziek en natuurlijk het eigen kinder-, jongeren- en Dashprogramma.

Informatie en aanmelden: www.cwn-cwj.nl of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ter inspiratie

 

Geef uw Brood, Heer, aan allen die honger lijden,
en geef honger naar U aan hen die brood hebben,
    want alleen U, Heer, kunt ons verlangen vervullen.


Geef uw kracht aan wie zwak zijn,

en geef nederigheid aan wie zich sterk wanen,
    want alleen U, Heer, bent onze kracht.

Geef het geloof aan degenen die twijfelen,
en geef twijfel aan degenen die denken U te bezitten,
   want alleen U, Heer, bent de waarheid.

Geef vertrouwen aan degenen die angstig zijn, 

en geef uw vrees aan degenen die teveel op zichzelf vertrouwen,
    want alleen U, heer, schraagt onze hoop.

Verlicht hen die U zoeken
en bewaar in uw liefde zij die U hebben gevonden,
opdat ze U blijven zoeken,
   want alleen U, Heer, kunt onze liefde volledig beantwoorden.

Lucien Deiss, in: 365 Gebeden voor elke dag

Tenslotte

Met een hartelijke groet uit de pastorie, in Christus verbonden,

  1. Henk Reinders

Parklaankerk

                

Agenda

15-10-2019 (di):      Bij Rits en Wim, 10.30 – 12.00 uur

18-10-2019 (vr):     Filmhuis ‘Il capitale umano’, 20.00 uur

19-10-2019 (za):     Tuin- en interieurdag, 09.30 – 12.30 uur

20-10-2019 (zo):     90 jaar Parklaankerk, 15.00 uur

29-10-2019 (di):          Huiskamerlunch, 12.30 – 14.00 uur

01-11-2019 (vr):     Chez Baas, 16.00 – 18.00 uur

05-11-2019 (di):      Filmhuis ‘The Rider’, 20.00 uur

 

Open Ruimte: Paulus tussen waarheid en verbeelding

De apostel Paulus, stichter van ‘het christendom’, staat bekend als een theoloog van de waarheid (en niets dan de waarheid). Opvallend is dat Paulus vooral onder filosofen de laatste jaren enorm in de belangstelling staat, maar dan niet als de filosoof van de waarheid, maar als filosoof van bevrijding en visioen. Wat is van beide waar? Theologisch inspirator Willem van der Meiden en classicus/filosoof Rogier van der Wal nemen ons in deze Open Ruimte mee in de beeldvorming (ook letterlijk: afbeeldingen) van Paulus onder theologen en filosofen. Zo peilen we de actualiteit van Paulus met het oog op ons jaarthema: Waarheid & Verbeelding. Was Paulus een kampioen van de verbeelding?
Iedereen is welkom. Er zijn collectemandjes voor de kosten.

Lustrumborrel: 90 jaar Parklaankerk
Op zondagmiddag 20 oktober 2019 vanaf 15.00 uur vieren we met een ‘aangeklede borrel’ met elkaar het 90-jarige bestaan van de Parklaankerk. We doen dit met woord - van Jan Heemstra en Willem van der Meiden - en muziek, en besteden aandacht aan de vroege geschiedenis van de kerk en aan het Driebergen van 1929. We heffen een mooi glas wijn op de herinneringen die we samen koesteren, maar zeker ook op een toekomst vol nieuwe uitdagingen. Komt allen!

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

De komende zondagen zijn dit de sprekers: 20 okt. Dick Westerkamp; 27 okt. Tanja Blokland en op 3 nov. Hariët Tarpeh. De thema’s van hun toespraken/preken worden vaak van tevoren in onze digitale weekbrief of op onze website vermeld.

Bidden: te veel gevraagd?

Over dit thema ging op zondag 6 oktober de toespraak van Hariët Tarpeh. In Lucas 11 gaat het over bidden, aanhoudend bidden. Over vragen - en blijven vragen -, over kloppen - en blijven kloppen -, over zoeken - en blijven zoeken. Jezus spoort aan om ‘onbeschaamd/onbeschroomd’ te blijven bidden. God wil ons graag geven wat we nodig hebben. Al met al best een uitdagende toespraak. Wil je hem nog eens beluisteren, dan kan dat via: www.traject24.nl/toespraken

Vrouwenborrel

Op vrijdag 1 november is er weer de maandelijkse Vrouwenborrel. Van 20.15 tot 22.00 uur ben je van harte welkom. Let op: vanwege de start van de Parenting Children Course is de Vrouwenborrel dit keer bij Ellen Vermaas (Asch van Wijcklaan 11). Hapjes en drankjes staan voor je klaar. En er is weer een bijzondere vrouw die een mooie ervaring met ons deelt. Let op: deze activiteit is niet alleen voor Traject24-vrouwen; iedere vrouw is welkom! Aanmelden mag, hoeft niet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0653627282.

Mannenontbijt

Op zaterdag 2 november is er van 8.00 tot 9.30 uur weer het maandelijkse Mannenontbijt in ’t Hoge Licht. We gaan het hebben over ‘geestelijke disciplines’ (hoofdstuk 10 van Inspiratieboek Man); Laurens en Frank bereiden het samen voor. Ons doel blijft: Onderlinge vriendschappen versterken en broederschap ontwikkelen; mannen enthousiast maken over Gods Woord en Bijbelse principes, met name rond het aspect ‘man-zijn’ en inhoudelijk zoeken we aansluiting bij het jaarthema van de Traject24-kringen. Alle mannen zijn van harte welkom; voor de catering is het fijn als je je even opgeeft: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide

In huis is komen wonen de heer H.J. de Rooy. Na een verblijf in het ziekenhuis is mevrouw London weer teruggekeerd op haar kamer. Op 1 november a.s. vertrekt de Revalidatie afdeling uit Sparrenheide. Voor Revalidatie zijn we nu aangewezen op de ons omringende plaatsen. Na een operatie verblijven mevrouw Walst (in het Zonnehuis in Doorn ) en de heer van Leerdam (in de Waranda) om deze reden elders. Na een zware operatie staat onze organist Johan Voet een lange nabehandeling te wachten. Wij denken ook aan zijn ouders. Een gebaar van medeleven in de vorm van een kaartje/mailtje (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) zal zeker op prijs gesteld worden. Laten we alle zieken en mensen die het moeilijk hebben in ons gebed opnemen. Zoals u misschien wel weet ligt er bij de deur tijdens onze zondag diensten een voorbedeboek. Als u zelf niet in staat bent om er iets in te schrijven vraag gerust aan de kosters of ambtsdrager het voor u te doen. Op 6 oktober jl. was er de mooie intrededienst van ds. Elisabeth Postumus Meyjes, ds. Gerrit van Dijk en ds. Aleida de Hoog in de Grote Kerk. Ook wij zijn dankbaar dat de predikantsplaatsen weer ingevuld zijn. Zij zullen in de toekomst ook wel eens een bezoekje aan Sparrenheide brengen. Het was op 6 oktober ook Israëlzondag. Van mensen die Israël wel eens bezochten hoorde ik het verhaal dat in de bus bij het naderen van de heuvels in Jeruzalem Psalm 122 (Kom ga met ons en doe als wij–Jeruzalem dat ik bemin–wij treden uwe poorten in–u Godsstad mogen wij ontmoeten) werd gezongen. Op 31 oktober a.s. is het Hervormingsdag. In 2017 werd nog groots herdacht dat Maarten Luther 400 jaar geleden zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkapel te Wittemberg gespijkerd zou hebben. Zingend Geloven is weer van start gegaan en is altijd op de 2e maandag van de maand. Koffie/thee vanaf 14.30 uur in de Vierhoutzaal. Ook het koffie drinken na afloop van de zondags dienst is elke 2e zondag van de maand. Wij vinden het fijn als u met ons nog een kopje koffie/thee wilt blijven drinken in de Vierhoutzaal.

Collectes

Op 22/9 € 107,95 , op 29/9 € 106,35 en op 6/10 € 78,52. Hartelijk dank.

Gezegend zijn we met de seizoenen – van hogerhand ons toebedeeld – om ons te spiegelen, binnen en buiten, knielen en zaaien, oogsten en danken, leven als de seizoenen is, steeds opnieuw lucht krijgen van Gods schepping.

Een goede gezegende tijd toegewenst.

Namens de pastorale commissie Sparrenheide. Elly Heek-van Doorn

Rehoboth

Welkom
Een hartelijk welkom aan twee nieuwe bewoonsters. In  kamer 111 is mevrouw J.F.A.M. Henderickx-Vrijmoed komen wonen en in kamer 106 mevrouw W.Boersma-Prins; we hopen dat beide dames zich spoedig thuis gaan voelen  in Rehoboth, en we wensen hen een goede tijd toe.


Maandopening
Op dinsdag 5 november om 10.30 uur is er weer de maandopening in de salon. Voorganger is Coby v.d. Boogaard, inmiddels wel bekend bij ons, pianist Gerrit Pijper, ook hem kennen wij.

Namens de pastorale commissie, een hartelijke groet, Tiny Liebeek

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Uit de kerkenraad

De kleine kerkenraad vergaderde op 8 oktober jl. Voor het eerst met onze nieuwe predikanten. Ds. Gerrit van Dijk dankt allen die hebben meegewerkt aan het opknappen van de pastorie en tuin, ds. Elisabeth Posthumus Meyjes dankt allen die hebben meegewerkt aan het voor haar in gereedheid brengen van de zogenaamde domineeskamer. Met genoegen en een warm gevoel wordt teruggekeken op de dienst van intrede op zondag 6 oktober. Er is een verdeling gemaakt van de drie predikanten over de pastorale secties. Deze verdeling is per Nieuwsbrief digitaal verzonden; en is uitgereikt aan de kerkgangers op zondag 13 oktober en is geplaatst in het ledengedeelte van website www.wgcatharijne.nl

Gesproken is over de bereikbaarheid van de drie predikanten in de komende periode, u leest daar elders in dit blad meer over.

Door een werkgroep van de wijkgemeenten Catharijne, Immanuël en Traject24 is gekeken naar de procedure voor het verwelkomen van nieuw ingekomenen. Uitgangspunt is dat wij in Driebergen-Rijsenburg één Protestantse gemeente vormen, met drie kleuren. Op basis van deze notitie wordt gekozen voor het realiseren van een gezamenlijke benadering vanuit de wijkgemeenten Catharijne en Immanuël.

Op vrijdagavond 1 november is er weer “Herdenken in Driebergen”.

In de Grote kerk is afgelopen periode ook veel onderhoud geweest: de vloer is voorzien van een nieuwe waslaag, het orgel en de beamers hebben een onderhoudsbeurt gehad.

Benoeming en (her)bevestiging ambtsdragers

De kerkenraad heeft benoemd als diaken: Ab van Westreenen. Hij heeft deze benoeming inmiddels aanvaard. Zijn bevestiging zal plaatsvinden in de dienst op 10 november a.s. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden en dienen uiterlijk 5 dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.

In de dienst op 10 november zal tevens Jan Sinke worden bevestigd als diaken en Ron Spruit herbevestigd als ouderling (2e termijn).

Met hartelijke groet, Ron Spruit, scriba

College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen

De jaarrekeningen van de protestantse gemeente Driebergen en van de diaconie liggen vanaf a.s. donderdag ter inzage op het kerkelijk bureau. Geïnteresseerden kunnen deze vanaf die datum inzien. Vanwege omstandigheden is dit iets later dan andere jaren.

 

Café Goedenavond

Op 20 september jl. was er weer de jaarlijkse barbecue. Ook dit was weer een groot succes mede dankzij het mooie weer. Aangezien het 10-jarig bestaan heel groots is gevierd en het Café op 4 oktober jl. 12,5 jaar mocht bestaan, was besloten om dit alleen met de deelnemers te vieren. Iets lekkers bij de koffie en hapjes bij de drankjes. Camiel had met zijn groep een mooi lied gemaakt. Op 18 oktober a.s. komt het Duo Changé een optreden verzorgen. De taakgroep heeft ook al kennisgemaakt met Ds. Elisabeth. Voor haar is alles nog nieuw en gezien haar enthousiasme zien we uit naar een goede samenwerking. Dank ook aan de pastorale begeleiders die in de vacature periode hebben willen inspringen. Het is allemaal heel goed verlopen.

Namens de taakgroep Samen Leven Gewoon Doen, Elly Heek-van Doorn

Herdenken in Driebergen op 1 november 2019

Op veel plaatsen in ons land worden in november de overledenen herdacht. Ook in Driebergen is in de Grote Kerk de gelegenheid voor iedereen om stil te staan bij het verlies van zijn of haar dierbare. Iedere inwoner is dan ook van harte welkom gedurende deze avond. In de kerk is dan ruimte om stil te zijn, een kaars aan te steken en de naam te noemen. Vanaf 19.00 uur is de kerk geopend en kan iedereen vrij inlopen. Gedurende perioden van een half uur zal het afwisselend stil zijn, een gedicht worden gezegd of muziek klinken. Bij binnenkomst kan de naam van de overledene worden opgegeven.

Om 19.30 uur zal er een korte plechtigheid zijn, waarin de opgegeven namen genoemd zullen worden en de naamkaartjes aan een boomtak bevestigd zullen worden. Rond 20.00 uur eindigt deze plechtigheid en is er gelegenheid om samen na te praten met koffie / thee. De boomtak met de kaartjes zal tot eind november in de GedachteNis van de kerk blijven staan.

Deze herdenking is een initiatief van de protestantse wijkgemeente Catharijne en de ondernemingen Alcuon Uitvaartverzorging en Stichting Uitvaartverzorging de Algemene.

Contactpersoon: Berend Ponger tel. 0653352748 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dankbaar

Dankbaar zijn wij voor alle aandacht en blijken van meeleven uit de gemeente tijdens de ziekte van Hendrik Wijnholt en bij zijn overlijden. Trouw bezoek, bloemen, brieven, alle kaarten in Diaconessenhuis en Hospice hebben ons zeer gesteund. Alhoewel wij ons enige maanden op het afscheid van hem hebben kunnen voorbereiden, is het nu zo onwerkelijk dat Henk niet meer onder ons is.Wij merken dat u nog steeds met ons meeleeft na zijn overlijden. Dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst.
Oktober 2019. Greet, kinderen en kleinkinderen.

Spiritueel reisje naar Leiden

2019 en 2020 zijn voor Leiden belangrijke 'jubileumjaren'.

400 jaar geleden zag Rembrandt in deze stad voor het eerste het licht; en

na jaren van ballingschap vertrokken vanuit hier de 'founding fathers' naar Amerika, voor hen een land van belofte, waar zij hun geloof vrijelijk konden belijden. Deze zgn. Pilgrims hebben hun sporen in Leiden nagelaten.

Prachtige routes zijn in deze sfeervolle stad uitgezet, die elkaar voor een groot deel kruisen, zowel in tijdspad als in letterlijke zin. De datum voor dit uitstapje is zaterdag 9 november. Vervoer per trein. De reis en de kosten van eten en drinken voor deze dag zullen, (reis op basis van de kortingkaart), € 45,00 zijn.

Opgave en info bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0343515793, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(Mieke) 0654703902 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0627461974.

 

Najaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Jemen                            

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale

landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het

goede doel. Deze keer is er gekozen voor humanitaire hulp aan Jemen.

Actiedag in Driebergen

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Op zaterdag 19 oktober a.s. kunt u in Driebergen kleding en schoenen inleveren bij de R.K. Kerk Sint Petrus’ Banden aan het Kerkplein. De vrijwilligers zijn hier dan van 10.00-12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen.

 

Getijdengebeden op Nieuw Hydepark

Maak het stil in jezelf en bid mee / Maandag t/m vrijdag om 9.30 en 21.30 uur in de kapel van Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50 in Doorn, of via het internet

Workshop psalmzingen.

Op 6 nov. 2019 zal ds. Gert Landman voorafgaand aan het avondgebed het lezen en zingen van onberijmde psalmen inoefenen. Aanvang 20.00 uur in de kapel. Iedereen is van harte welkom! Voor meer info en contactgegevens: www.bidindebinnenkamer.nl

 

 

Herbergmiddag

Geloven na incest: hoe is het mogelijk?!

Over pastoraat aan volwassenen met een incestverleden.

Donderdagmiddag 28 november a.s. is er in het Koetshuis van PDC de Herberg te Oosterbeek een bijeenkomst voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.

Het godsbeeld ontwikkelt zich in de vroege jeugd en Krijgt vorm door ervaringen met volwassenen van wie ouders de belangrijkste zijn. Het is de vraag wat er gebeurt als een kind een traumatische gebeurtenis als incest meemaakt. Dr. A.W. (Adriana) Balk-van Rossum uit Ede, deed jarenlang onderzoek naar en promoveerde in 2017 op dit onderwerp. Zij wil de onderzoeksresultaten met ons delen, maar vooral ook praktische richtlijnen geven voor het pastoraat. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot gesprek.

De middag begint om 13.30 uur (koffie is om 13.00 uur klaar) en wordt om 15.30 uur afgerond. Kosten: € 10. Inlichtingen en opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bankrekeningnr. NL58RABO0302263330. Sluitingsdatum: 25 november.

Running Dinner 2019 - Zaterdag 2 november a.s.

Doet u weer mee? Ontmoet gemeenteleden in hun eigen huislijke sfeer.

In KerkNieuws 12 is een inschrijfformulier gevoegd met alle gegevens.

Het inschrijfformulier kunt u op 21 of 28 oktober deponeren in de RD-box, die in de koffieruimte van uw kerk zal staan. U kunt dit ook naar ondergetekende toesturen. Het adres is: Melvill van Carnbeelaan 18A, 3971 BE Driebergen. U kunt als stel of echtpaar meedoen, maar ook als alleenstaande.

Tip! Neem eens spontaan een kennis mee als je niemand weet waarmee je een koppel zou kunnen vormen! Meer weten? Volg de komende weken de informatie via de beamer in uw kerk of informeer bij Rienard Naberman. Tel: 0644138840.

Deadline KerkNieuws 14 > 1 november 2019

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (0630485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, 0343476878 of 0621893914; mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Gerrit van Dijk, 0343758523 of

0631515565; 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, 

Tot december variabel aanwezig, gaarne inspreken. Vanaf december bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Tot nadere aankondiging: 0505532194;

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (0343517685)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters

Voorzitter: H. Smit

mail: p/a secretaris

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

 

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: M. Nijenmanting

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen v Amerongen (0343514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: Ds. H.J. Reinders

Scriba: A. Stans (0627430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds. H.J. Reinders (0610730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
   

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: mw. Clara Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: R. Vermaas (0343517768)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant voor bijstand en adviezen:

Ds. Hariet Tarpeh (0610069330)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

 

Website: www.parklaankerk.nl

 

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden

(06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 

Pastoraal punt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.