pgdriebergen

Jaargang 9, nummer 12, 24-09-2019, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

 

ZONDAG 29 september

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. A van Nijen

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Daco Coppoolse

 

Parklaankerk

10.15

Ds. H. Schram

 

Nassau Odijckhof

10.30

Geen dienst

 

Sparrenheide

10.30

Ds. M.A. de Hoog

 

Kapel Bartimeus 

10.30

Wija van der Kaaden

Belevingsdienst

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Willem Jan de Hek

Kerkproeverij

 

ZONDAG 6 oktober

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Geen dienst

 

Grote Kerk

15.00

Ds. G van Dijk

Ds. E Pothumus Meyjes

Ds. A de Hoog

Ds. T Verhoeven

intrededienst van Ds. G van Dijk, Ds. E Postuhumes Meyjes en dienstverband Ds. A. de Hoogh

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ds. J. Kubacki

 

Nassau Odijckhof

10.30

De heer D. Mahabier (PKN) en pastor

K. Maasland (RK)

Eerste dienst in Beukenstein, gezamenlijke opening met RKK

Sparrenheide

10.30

Arjen Vaartjes

 

Kapel Bartimeus

10.30

Wija van der Kaaden

Kapeldienst

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Hariët Tarpeh

Avondmaal

 

ZONDAG 13 oktober

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. G van Dijk

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ds. G.J. Aller

 

Nassau Odijckhof

10.30

Niet bekend

 

Sparrenheide

10.30

Ds. B. van Empel

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Herman van Wijngaarden

 

 

Collectebestemmingen

Zondag 29 september - Vredesweek: Vrede verbindt over grenzen

Als vrede ver te zoeken is.

De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschaps-opbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes.

Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk.

 

Zondag 6 oktober - Israëlzondag: Leren door ontmoeting en dialoog

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël, gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden.

Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

Zondag 13 oktober - Wereldvoedseldag: Bendejongeren opgeleid tot topkok

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Ze leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is er voor 200 jongeren plaats op de kookschool. De school werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken. Anderen worden geholpen om zelf een kleinschalig eethuis te beginnen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere wereld diaconale projecten. Van harte aanbevolen.

Wijkgemeente Catharijne

 

HERINNERING

Eerst dit: voor elke verschijning van Kerknieuws kwam altijd op de maandag voorafgaand aan de kopij-inlevering een herinnering van Pim Mol. Die kwam maandag 16 september niet. Pim lag in het ziekenhuis en het was heel ernstig met hem. Na jaren in ‘blessuretijd’ te hebben geleefd, kwam er ineens een wezenlijke verslechtering. Hij stierf op die maandag van de herinnering, 16 september, in de leeftijd van 74 jaar. De maandag daarop, 23 september was de dankdienst voor zijn leven. Met Pim is een markant gemeentelid heengegaan, hartelijk en toegankelijk, toegewijd ook aan de gemeente. Wij wensen Ida, de kinderen en kleinkinderen steun en nabijheid toe van God en mensen. En: Pim zal geen herinnering meer sturen, maar laten wij in dankbaarheid ons hèm herinneren.

Bij de diensten

In verband met de invulling door gastpredikanten kan niet altijd alle informatie over de dienst worden gegeven. Volstaan wordt met het noemen van voorganger, organist en andere betrokkenen. Weet u welkom in onderstaande diensten!

Zondag 29 september Grote Kerk, 10.00 uur

Op deze zondag gaat ds. Auke van Nijen voor. Het orgel wordt bespeeld door Paul van Oosten en Marieke Schut is lector.

Zondag 6 oktober Grote Kerk, let op: 15.00 uur

Op deze zondag is de kleur rood. Dat is altijd het geval bij bevestiging van predikanten en andere ambtsdragers. Het wil een feest van de Geest zijn op deze dag! Zoals eerder gemeld zal mw. ds Trinette Verhoeven (classispredikant van Utrecht) de bevestiging leiden. Verderop in de dienst houden Gerrit, Elisabeth en ik een soort ‘estafette-preek’. Dat zal voor u en ook voor onszelf een novum zijn… Het zal daarbij gaan om David die op de vlucht voor koning Saul in een spelonk terechtgekomen is. Daar gebeurt iets wonderlijks, iets van een geheim (zie 1 Samuël 24). Het orgel wordt deze middag bespeeld door Paul van Oosten en als lector treden wij die middag zelf op. We hopen met u, met jullie, op een feestelijke en inspirerende dienst!

 

Zondag 13 oktober Grote Kerk 10.00 uur

Op deze zondag is de voorganger ds. Gerrit van Dijk. Op het rooster staat dan: 2 Samuël 1: 1-16. Paul van Oosten bespeelt het orgel en de heer Thijs van den Berg is lector.

 

Tenslotte

Bijna een jaar geleden startte ik in Driebergen met vervangende werkzaamheden vanwege de vacature van ds. Hans Baart. Gelukkig waren de collega’s Makkinga en Greijdanus er ook nog! Zij hebben mij goed ingewijd in het Driebergse. Samen met Marian van Giezen en Kamiel van der Laan waren wij met onderscheiden taken in de gemeente bezig. Ik kon niet vermoeden dat dit uit zou lopen op het vervolg zoals dat nu voorligt, de constructie met ds. Gerrit van Dijk en ds. Elisabeth Posthumus Meyjes. We hoeven dus geen afscheid van elkaar te nemen! Dat voelt voor mij als iets heel goeds en naar wat ik hier en daar merk, onder u ook. Wel wordt het voor mij nu anders, het volume van mijn werk wordt kleiner. Dat betekent dat ik nu niet meer in alle secties voorkom. Het hoe en wat zal u nog duidelijk worden gemaakt. Daarvoor verwijs ik u naar de Nieuwsbrieven die rond en na 6 oktober uitkomen. Ik heb alle vertrouwen in de samenwerking met de beide collega’s. De eerste overlegmomenten beloven veel goeds.

Tenslotte II

Per 15 oktober hoop ik te verhuizen, zie voor het nieuwe adres het einde van dit bericht. In verband daarmee ben ik die week afwezig en neemt ds. Gerrit van Dijk voor mij waar. Dat doe ik dan weer voor hem als hij later die maand herfstvakantie heeft. En Elisabeth? Hoor ik u vragen. Die werkt tot en met het einde van dit kalenderjaar uitsluitend onder de gemeenteleden met een beperking, dit in verband met haar verhuizing in november en het opstarten in de veel vragende maand december.

Tenslotte III

Dit is het laatste bericht in de vacaturetijd. Hoe het in deze kolommen verder gaat, gaan we als collega’s nog onderling afspreken. Het voelt goed dat er versterking komt, ik zie ernaar uit om samen te gaan werken, het nodige te delen en plannen te maken voor de toekomst, ook en met de voorgangers van de andere wijken. We beginnen als wijkgemeente aan een nieuw hoofdstuk van het ‘Catharijneboek’. Bent u ook zo benieuwd naar het vervolg?

Met een hartelijke groet, ds. Aleida de Hoog

 

  1. Via mw. Doornkamp ontving ik een gift voor de kerk van NN ad € 50; hartelijk dank.

Contactgegevens:

Ds. Aleida de Hoog, Schoonoordselaan 6, 3941 KN Doorn, tel. 0343-476878 of 06-21893914. Per 15 oktober wordt mijn nieuwe adres: Boulevard 22-3, 3707 BN Zeist, gsmnummer en e-mailadres blijven hetzelfde.

De contactgegevens van de nieuwe collega’s zullen zo spoedig mogelijk worden vermeld op de website, in Kerknieuws en op de Nieuwsbrieven.

 

Uit de kerkenraad

Op 10 september vergaderde de wijkkerkenraad voor de eerste keer na de zomer. Als eerste werd een moderamen benoemd tot november: Gijs Schaap, Ron Spruit en ds. Aleida de Hoog als assessor. Vanaf november zal haar plaats worden overgenomen door ds. Gerrit van Dijk. Verder werden Gijs Schaap, Ron Spruit, Harry Smit en Jur Koerts afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad. Deze afvaardiging wordt later nog aangevuld met ds. Gerrit van Dijk.

Ron Spruit is herbenoemd als ouderling-scriba (2e termijn).

Jan Sinke werd benoemd als diaken, hij heeft deze benoeming inmiddels aanvaard. Zijn taak in de Diaconie wordt penningmeester. Conform de kerkorde kunnen bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van gekozene worden ingebracht door stemgerechtigde leden van Catharijne. Deze dienen binnen vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad te worden ingediend.

De kerkenraad is nog hard op zoek naar een of twee ouderlingen-kerkrentmeester. Heeft u ervaring en belangstelling op een van de gebieden Beleid, Bestuur, Financiën, Personeel of Onderhoud, en wilt u best nog uw steentje bijdragen, aarzel dan niet om een kerkenraadslid aan te spreken. Belangrijk in onze kerkelijke gemeente is: “we doen het samen!”.

Er is hard gewerkt aan een handboek Catharijne, een soort vademecum waarin de ambtsdragers en vrijwilligers alles kunnen terugvinden met betrekking tot alle mogelijke vieringen in de Grote Kerk. Binnenkort wordt dit vademecum opgenomen in het ledengedeelte van de website.

Geconstateerd is dat er door een aantal vrijwilligers hard is gewerkt om de pastorie aan de Rijsenburgselaan aan binnen- en buitenkant, zowel als de tuin op te frissen en toonbaar te maken.

De zogenaamde domineeskamer in de Grote Kerk wordt geheel opgeruimd en zal vanaf 6 oktober geheel en alleen nog mogen worden gebruikt door de predikanten, in de eerste plaats door ds. Elisabeth Posthumus Meyjes. Dat betekent dat vanaf nu deze ruimte niet meer kan en mag worden gebruikt als (tijdelijke) opslag.

De wijkkerkenraad heeft besloten, en dit is inmiddels door de Algemene Kerkenraad bekrachtigd, dat er samen met de andere wijkgemeenten gezocht gaat worden naar oud-ambtsdragers die samen een poule willen gaan vormen om dienst te doen in Sparrenheide, de kapel van Bartimeus en waarschijnlijk in de toekomst ook in Beukenstein. 

Met genoegen is kennis genomen van wat speelt in de Diaconie en ZWO, van de samenwerking met wijkgemeente Immanuël inzake de catechisaties en van de insteek om te gaan bekijken wat op het gebied van jeugd- en jongerenwerk meer samen kan worden gedaan.

Dienst van intrede zondag 6 oktober

De dienst begint om 15.00 uur in de Grote Kerk. Let op! De ochtenddienst komt te vervallen.

De bevestiging van ds. Elisabeth Posthumus Meyjes en ds. Gerrit van Dijk zal plaatsvinden door mevrouw ds. Trinette Verhoeven, classispredikant. In deze dienst zal tevens ds. Aleida de Hoog in een parttime functie aan onze wijkgemeente worden verbonden. Na de dienst zal in Nieuw Salem een receptie zijn waar u Elisabeth, Gerrit en Aleida de hand kunt schudden.

Met hartelijke groet, Ron Spruit (scriba)

 

Wijkgemeente Immanuel

 

Rondom de erediensten

Op zondag 29 september hoopt uw oud-predikant ds. Daco Coppoolse uit Odijk voor te gaan.

Op zondag 6 oktober vervolg ik de prekenserie over het boek Nehemia. We lezen het indringende gebed van Nehemia in het eerste hoofdstuk. Het is een gebed van inkeer en schuldbelijdenis dat zo aan kan sluiten bij de periode van inkeer die onze joodse broeders en zusters rond Yom Kippoer, Grote Verzoendag kennen. Deze zondag is in de kerk aangewezen als Israëlzondag waarop wij onze liefde voor en verbondenheid met het volk van Israël aandacht geven, ons geworteld zijn in het Eerste of Oude Testament.

’s Middags is er om 15.00 uur in de Grote Kerk de intrede en bevestiging van ds. Gerrit van Dijk en ds. Elisabeth Posthumus Meyjes en de verbinding van ds. Aleida de Hoog aan het ouderenpastoraat. Zelf hoop ik betrokken te zijn bij het kostbare moment van handoplegging en zegen van deze voorgangers en collega’s.

Op zondag 13 oktober lezen we Nehemia 5: 1-13 waarin ook de vraag naar boven komt hoe je omgaat met teleurstellingen in de kerk en misschien wel in God.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe. Fijn als u, jij er bij bent!

Welkom nieuwe predikanten in wijkgemeente Catharijne en PGD

Na een vacante periode is het zondag 6 oktober dan zover dat onze broeders en zusters in wijkgemeente Catharijne 2 nieuwe predikanten ontvangen en met de waarnemende predikant - inmiddels een vertrouwd gezicht - het contact voortzetten. Namens onze wijkgemeente heten we ds. Gerrit van Dijk en ds. Elisabeth Posthumus Meyjes van harte welkom en wensen hen met degenen die hun lief zijn een mooie zondag toe en een gezegende tijd in dit deel van Gods Koninkrijk. We zien uit naar goede en vruchtbare samenwerking. Als ministerie van predikanten c.q. team van pastores raken we hiermee op volle sterkte – vijf dominees in getal: ds. Hariët Tarpeh, ds. Aleida de Hoog, ds. Elisabeth Posthumus Meyjes, ds. Gerrit van Dijk en ondergetekende (overigens wel een grappige gedachte dat ik na anderhalf jaar de langst staande dominee van de PGD ben). Een rijke verscheidenheid in verbondenheid.

Meeleven

Op dinsdag 16 september 2019 is na een periode van ziekte op 74-jarige leeftijd overleden Pim Mol. Elke drie weken viel er een mailtje van zijn hand bij mij binnen met de tekst: denkt u eraan om vrijdag voor 18.00 uur uw kopij voor het KerkNieuws in te leveren. Getrouw en nauwgezet was Pim hoofdredacteur van KerkNieuws en redigeerde hij dit blad. Als PGD mogen we hem erkentelijk zijn voor zijn inzet. We bidden zijn vrouw en al degenen die hem lief hadden Gods nabijheid toe in dit verlies. Ook wensen we de redactie sterkte in de lege plek die ontstaan is.

‘Wees niet bang’ Samuel Wells lees/studiekring

“Wees niet bang – met geloof je angst het hoofd bieden”. Dat is de prikkelende titel van het boek van deze anglicaanse priester en hoogleraar uit Londen. “Wees niet bang” is een centrale zin in de Bijbel. Toch gaat het Wells er niet om angst weg te nemen. Angst is op zichzelf genomen niet goed of slecht, zegt hij, het is een emotie die blootlegt wat we liefhebben. Hij moedigt je als lezer aan je angst – met God, of ‘vanuit God’ – recht in de ogen te kijken: ‘Geloof vaagt angst niet weg, maar stelt ons in staat te leven zonder door angst verlamd te worden’.

Het boek is opgedeeld in zes delen: wees niet bang voor de dood; wees niet bang voor zwakheid; wees niet bang voor macht; wees niet bang voor verschil; wees niet bang voor geloof; wees niet bang voor het leven.

Wells schuwt de vragen niet: Geneest God? Waar kan ik heen als mijn geloof verslapt? Hoe kan ik mijn eigen dood onder ogen zien? Is er een evangelie voor de rijken? Wat ga ik doen met mijn leven? Wells heeft oog voor de werkelijkheid van een gebroken bestaan maar wel in het licht van het Goede Nieuws.

Gedurende zes avonden willen met elkaar in gesprek raken n.a.v. dit boek.

Belangrijk is dus je thuis goed voorbereiden door het betreffende deel te lezen. Op de avond zelf is er een opening met gebed, Bijbellezing en lied, met vervolgens een korte inleiding waarna alle ruimte voor gesprek/ontmoeting.

Aanschaffen dus: “Wees niet bang” Samuel Wells € 19,95. Opgave kring bij: ds. Henk Reinders - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Woensdagavonden: 2 oktober en 30 oktober; 27 november; 8 januari; 5 februari; 4 maart.

Waar: ’t Hoge Licht om 20.00 uur start en vanaf 19.45 uur inloop met koffie/thee.

Ter voorbereiding op woensdag 2 oktober: “Wees niet bang voor de dood” – pagina 19-51.

Kerkelijke Agenda

Woensdag 25 sept:  9.00-10.00 uur Gebedskring bij Alies van der Deijl

10.30-11.30 uur Bijbellezen – Jozefverhalen (vanaf 10.15 uur koffie)

20.00 uur Als kinderen andere wegen gaan – Margriet van der Kooi

Vrijdag 27 sept:       18.00-19.30 uur Start jonge tienercatechese in ’t Hoge Licht

Dinsdag 1 okt:         10.30 uur Maandopening Rehoboth – ds. Henk Reinders

Woensdag 2 okt:      9.00-10.00 uur Gebedskring

          10.30-11.30 uur Bijbellezen - Jozefverhalen

          20.00 uur Studie/leeskring Samuel Wells – blz. 19-51

Woensdag 9 okt:      9.00-10.00 uur Gebedskring

                              10.30-11.30 uur Bijbellezen – Jozefverhalen

Vrijdag 11 okt:         9.30-10.45 uur Gebedskring Open Doors, W. Teselinglaan 29

Zaterdag 12 okt:      9.00-17.00 uur Trainingsdag JOP, kinder- en jeugdwerkleiders, Hydepark

 

Tenslotte

Een hartelijke groet uit de pastorie, in Christus verbonden, ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

                

Agenda

27-09-2019 (vr):     Filmhuis ‘Budrus’, in het kader van de Vredesweek, 20.00 uur

27-09-2019 (vr):     Café Omzien, 10.30 – 12.00 uur

01-10-2019 (di):      Oecumenische studiekring, 15.00 - 17.00 uur

01-10-2019 (di):      Filmhuis ‘Lady Bird’, 20.00 uur

03-10-2019 (do):           Stilteontmoeting, 14.00 – 14.45 uur

10-10-2019(do):      Leeskring Literatuur en Religie, 1e bijeenkomst, 14.00 – 16.00 uur

 

Nieuw: Café Omzien, vrijdag 27 september

Er is vanuit de geloofsgemeenschap van de Parklaankerk veel belangstelling voor thema’s die horen bij de laatste fase van een mensenleven - thema’s als nabestaan, verlies van dierbaren en alleen achterblijven, rouw en zelfbeschikking. Daarom hebben de drie pastores het initiatief genomen voor koffiebijeenkomsten, die we voorlopig Café Omzien hebben gedoopt. Op deze bijeenkomsten staat één zo’n thema centraal: er wordt deskundigheid gedeeld en de bezoekers kunnen met elkaar en met de pastores in gesprek gaan over hoe zij hiermee omgaan. In principe zijn de bijeenkomsten, met koffie, thee en wat lekkers, voor iedereen toegankelijk. Opgave is niet nodig. De eerste bijeenkomst van Café Omzien is op vrijdag 27 september van 10.30 uur tot 12.00 uur in de Parklaankerk. Het thema is dan: Vragen van de laatste levensfase. Inloop vanaf 10.15 uur.

Film in de Vredesweek: Budrus Vrijdagavond 27 september. Vanaf 20.00 uur wordt in de Parklaankerk in het kader van de Vredesweek de film Budrus vertoond, een documentaire van Julia Bacha. De Palestijnse Ayed Morrar verbindt Fatah- en Hamasleden en Israëli's in hun vreedzame strijd tegen de verwoesting van zijn dorp Budrus door de Israëlitische scheidingsmuur. De film laat het succes zien van deze Palestijnse vredestichter. Na afloop is er een nagesprek onder leiding van Martin Kemperman. De film duurt 75 minuten.

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

 

Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

Op zondag 29 september heeft onze bijeenkomst een speciaal karakter. In dit weekend doen kerken door heel Nederland mee met de jaarlijkse editie van Kerkproeverij: de kerk toegankelijk, speciaal voor gasten. Als Traject24 scharen we ons in die rij. Spreker is Willem Jan de Hek, theoloog en architect en verbonden aan de Jacobikerk in Utrecht. Hij studeerde theologie in Utrecht, architectuur aan de Technische Universiteit Delft en werkte als zodanig een poos in China. Het voorbereidingsteam maakt er iets speciaals van, met o.a. lekkere hapjes na afloop. Dus wil je een keer komen ‘proeven’, dan ben je welkom!

Zondag 6 oktober gaat Hariët Tarpeh weer voor en vieren we ook samen Avondmaal. En op zondag 13 oktober spreekt Herman van Wijngaarden weer.

Klokslag12

Op 13 oktober (de 2e zondag van de maand) is er ook weer Klokslag12 voor kids tot 10 jaar. Het programma loopt parallel aan de gewone bijeenkomst, in een aparte zaal. Met een broodje en met een creatief en leuk programma. De leiding is in handen van Nelleke van Dalen en Jacqueline Dekker. De ouders mogen er bij zijn, of meedoen aan de bijeenkomst in de kerkzaal.

 

Van dienstbaarheid naar relatie met God

Een paar weken geleden sprak Tanya Dop in onze bijeenkomst over Exodus 33 (1-6;12-18). Ze deelde met ons haar boeiende observaties. Als God voorstelt dat Hij een engel zal meesturen in plaats van dat Hij zelf meegaat, dan kiest Mozes voor Gods nabijheid, boven het uitvoeren van Gods opdracht. En Tanya stelde ons de vraag: Maak je je meer zorgen om je roeping dan om de aanwezigheid van God? Kies je voor het relatiegesprek met God (wat wij gebed noemen)? Mozes had bijzondere gesprekken met God, in een speciale ontmoetingstent. God sprak met hem ’van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met een vriend’. Het moet er ons in eerste instantie om gaan om God te leren kennen, niet om ons wensenlijstje aan Hem voor te leggen. Geniet van je tijd met God, van zijn aanwezigheid. Tanya’s toespraak kun je nog naluisteren op: www.traject24.nl/toespraken.

Vrouwenborrel

In september zijn de Vrouwenborrels begonnen. De volgende keer is op vrijdag 4 oktober. Van 20.15 uur tot 22.00 uur ben je van harte welkom bij Annelies van Dijk thuis. Hapjes en drankjes staan voor je klaar. En er is weer een bijzondere vrouw die een mooie ervaring met ons deelt. Let op: deze activiteit is niet alleen voor Traject24-vrouwen; iedere vrouw is welkom! Aanmelden mag, maar hoeft niet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0653627282.

 

Mannenontbijt

Op zaterdag 5 oktober is er van 8.00 tot 9.30 uur weer het maandelijkse Mannenontbijt. We pakken weer een onderwerp bij de kop en ontmoeten elkaar als ‘broeders’. Alle mannen van harte welkom; voor de catering is het fijn als je je even opgeeft: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Alpha-cursus

Op zondag 29 september start er een Alpha-cursus, van 17.30 tot 20.30 uur, inclusief een gezamenlijke maaltijd. Meer info verderop in deze Kerknieuws of op deze websites: www.alphacursus.nl, www.traject24.nl/activiteiten of bij Marjolein Nijst 062944 8469.

 

Parenting Course

Dit najaar start er in Driebergen een Alpha Parenting Children Course. Op de vijf vrijdagavonden in november voor ouders met kinderen tussen de 0 en 10 jaar. Meer info verderop in deze editie van Kerknieuws of bij Bart van Dijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./ 06-30551681).

Namens het Traject24-bestuur, Roel Vermaas

Sparrenheide

Op kamer 25 is komen wonen de heer J. Jager. Wij wensen hem een goede tijd toe.

We zitten alweer in de laatste week van september. De dagen worden weer korter. In het huis en ook in de aanleunwoningen zijn er mensen waarvan hun gezondheid achteruit gaat. Het is moeilijk als je alleen bent en veel zorg nodig hebt. De verzorgsters doen allemaal hun best, maar ook in die sector zijn er veel zieken mede door de hoge werkdruk.

Deze dagen wordt er veel aandacht geschonken aan de Operatie Market Garden van 75 jaar geleden. De komende week is het Vredesweek. Vrede lijkt vanzelfsprekend maar niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Vooral in deze tijd van verharding in onze samenleving. Sjalom – in de bijbel komt het heel veel voor. Niet als vrede in de zin van afwezigheid van oorlog maar een toestand zoals God die voor ogen had toen hij de wereld schiep. Rust. Vrede onderling. Een toestand die je voor iedereen toewenst.

De bewoners van het Woonoord en van de NOH zijn deze week verhuisd naar Beukenstein. Wij hopen dat ze zich gauw thuis zullen voelen in het mooie nieuwe gebouw. De eerste gezamenlijke dienst is op 6 oktober a.s.

We hebben de eerste Zingend Geloven van dit seizoen reeds gehad. Wij waren verheugd dat er weer enkele leden van het voormalige Ouderenkoor met ons mee wilden zingen. Heel fijn. De volgende Zingend Geloven is op 14 oktober a.s. om 15.00 uur in de Vierhoutzaal. Koffie/thee staat vanaf 14.30 voor u klaar. We komen u graag ophalen als u niet in de gelegenheid bent om zelfstandig te komen.

Collectes

Op 1/9 € 91,90 – op 8/9 € 94,95 en op 15/9 € 125,95. Hartelijk dank hiervoor.

Namens alle leden van de pastorale commissie wens ik u een goede en gezegende tijd toe.

Elly Heek – van Doorn

 

Rehoboth

In herinnering

Op zondag 8 september is de heer W.J.G. Ruhe overleden, een week voordat hij 92 jaar geworden zou zijn. Moge de goede herinneringen aan hem zijn kinderen klein- en

achterkleinkinderen tot troost zijn.

Welkom

Op vrijdag 20 september is mevrouw E.J.C. Los–Driesschen komen wonen in kamer 204. Wij wensen haar een goede tijd toe in Rehoboth. Mevrouw B. Hoogeveen-Hoeksma wonend in kamer 109 is op 17 september verhuisd naar de nieuwe locatie Landgoed Beukenstein, we hopen dat zij zich daar gaat thuis voelen.

Maandopening

Op dinsdag 1 oktober om 10.30 uur is er weer een maandopening, voorganger ds. Henk Reinders pianist de heer Roel Valk.

Avondmaalsviering

Op dinsdag 15 oktober om 15.00 uur vieren we de maaltijd van de Heer in de kleine salon. Voorganger is dan ook ds. Henk Reinders, pianist Gerrit Pijper. U bent allen van harte welkom.

Geestelijk verzorger

Marijke Zuilhof heeft afscheid genomen in Rehoboth, vanaf 1 september heeft Kees Maasland haar taak over genomen, wij heten hem van harte welkom in Rehoboth en vertrouwen op een goede samenwerking.

Namens de pastorale commissie, een hartelijke groet, Tiny Liebeek

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Zaterdag 12 oktober

Uitnodiging van Lieke van Oostenbrugge (dirigente van de cantorij): Omdat ik vanuit de kerk, mijn familie en mijn vriendenkring al jaren de vraag krijg wanneer ik nou eens in de buurt kom zingen, leek het me leuk om een soloconcert te organiseren in mijn geboortedorp. Op 12 oktober gaat het dan eindelijk gebeuren: samen met pianiste Hanke Scheffer verzorg ik een liedrecital met liederen van onder andere Robert Schumann en Richard Strauss. Het concert begint om 20.00 uur, de deuren van de Grote Kerk zijn open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. Wel vragen we een vrijwillige bijdrage om de kosten te kunnen dekken. Het richtbedrag voor de bijdrage is €10 per persoon. Na afloop van het concert bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee. De eerste consumptie is gratis, daarna is het voor eigen rekening. Ik zie u graag op 12 oktober in de Grote Kerk!

Groeten, Lieke van Oostenbrugge

Alpha-cursus in Driebergen

Op 29 september gaat een nieuwe Alpha-cursus van start. In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken we met elkaar wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren we naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen. De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 17.30 tot 20.30 uur in de huiskamer van Arnhemsebovenweg 62 in Driebergen. In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!

Alpha geeft jou, je vrienden, familie of buren de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op www.alphacursus.nl, www.traject24.nl/activiteiten of neem contact op met Marjolein Nijst 062944 8469.

Parenting Course

Dit najaar starten Bart en Annelies van Dijk met het geven van de Alpha Parenting Children Course. Dit is een cursus van 5 avonden voor ouders met kinderen tussen de 0 en 10 jaar. De cursus geeft ouders een inspirerende en motiverende methode om met opvoeding aan de slag te gaan. De cursus zal plaatsvinden iedere vrijdagavond in november: 1, 8, 15, 22 en 29. Van 19.30 tot 22.00 uur. Locatie volgt nog. Zij hopen elkaar te kunnen inspireren, motiveren, maar ook erkenning en herkenning te geven in de prachtige taak die je als ouders hebt gekregen. Voor meer informatie óf om je op te geven kun je bij Bart en Annelies terecht. Opgeven kan tot 15 oktober. Bart van Dijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0630551681) 0f Annelies van Dijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0653627282).

Let op: deze cursus is niet alleen voor Traject24-leden, maar voor elke ouder die mee wil doen!

Running Dinner 2018 - Zaterdag 10 november a.s.

Doet u weer mee? Ontmoet gemeenteleden in hun eigen huislijke sfeer.

Dit jaar organiseren we het Running Dinner op zaterdagavond 10 november

Heronder vindt u een inschrijfformulier met alle gegevens.

Het inschrijfformulier kunt u op zo 21 en 28 oktober deponeren in de RD-box, die in de koffieruimte van uw kerk zal staan. U kunt dit ook naar ondergetekende toesturen. Het adres is: Melvill van Carnbeelaan 18A, 3971 BE Driebergen.

U kunt als stel of echtpaar meedoen, maar ook als alleenstaande.

Tip! Neem eens spontaan een kennis mee als je niemand weet waarmee je een koppel zou kunnen vormen!

Meer weten? Volg de komende weken de informatie via de beamer in uw kerk of informeer bij Rienard Naberman. Tel: 0644138840.

 

Deadline KerkNieuws 13 > 11 oktober 2019

Running Dinner 2019

                    

                      Op zaterdag 2 november 2019 vindt voor de 11e keer het Running Dinner plaats.

 


Dit Running Dinner is een initiatief van de wijkgemeente Immanuël.

We willen hiermee gemeenteleden van de PGD in huiselijke sfeer met elkaar in contact brengen.

Het Running Dinner bestaat uit een 3-gangen menu en vindt plaats in wisselende samenstelling op drie verschillende adressen in de huiselijke sfeer van de deelnemers.

Bij een Running Dinner is geen sprake van rennen (running), maar deelnemers dienen wel de tijd in de gaten te houden (de klok tikt door!) om op tijd op het volgende adres aanwezig te zijn.

Deelnemers kunnen kiezen voor het verzorgen van een voor-, hoofd-, of nagerecht naar keuze.

Bij een voor- of hoofdgerecht kiest u ervoor om mensen bij u thuis te ontvangen.

Het dessert wordt gezamenlijk op één adres gehouden, waar alle deelnemers elkaar ontmoeten.

Verzorgers van een dessert-deel brengen hun dessert vooraf aan de avond naar dit dessertadres.

Wilt u meedoen, maar kunt u zelf geen gasten ontvangen of is koken voor u een bezwaar, geef u dan op voor het verzorgen van een deel van het dessert of neem contact met ons op.

Om praktische redenen houden we dit evenement alleen in Driebergen, daarom vragen we aan deelnemers van buiten Driebergen om zich enkel op te geven voor het verzorgen van een dessert.

In onderstaande aanmeldingsstrook geeft u aan welk gerecht uw voorkeur heeft en hoeveel gasten u thuis aan tafel kunt ontvangen. De avond begint om 18.30 uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur.

Uw opgave moet uiterlijk maandag 21 oktober a.s. bij ons binnen zijn.

U kunt de onderstaande aanmeldingsstrook inleveren op zondag 13 en 20 oktober in de daarvoor bestemde R.D.-box van ’t Hoge Licht of in de brievenbus doen van:

Rienard Naberman, Melvill van Carnbeelaan 18A, 3971 BE Driebergen; tel. 0644138840

Het team: Rienard Naberman en Henk Reinders.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                          Aanmeldingsstrook voor Running Dinner 2019

 

Ik neem met ……. personen deel aan het Running Dinner van zaterdag 2 november a.s.

Naam: ……………………………………..   (contactpersoon/gastadres)   

Adres: ……………………………………..

…………………………………………….

Tel: ………………………………………..   E-mailadres: …………………………………..…

Partner/vriend/vriendin:

Naam:…………………………………………………………………………………………….

Mijn/onze 1e voorkeur:  verzorging  □voorgerecht  □hoofdgerecht  □ dessert voor 6 personen

Mijn/onze 2e voorkeur:  verzorging  □voorgerecht  □hoofdgerecht  □ dessert voor 6 personen

(geef twee verschillende voorkeuren op zodat wij een goede indeling kunnen maken)

Wij kunnen thuis bij een voor/hoofdgerecht . . . gasten aan tafel ontvangen.

                                                                             (uzelf niet meegerekend)

Mijn dieetwensen zijn:…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

□ Wij zijn bereid gastadres te zijn voor het nuttigen van het gezamenlijk dessert.

    Wij kunnen maximaal  …… personen ontvangen. (helft deelnemers hoeft niet te kunnen zitten)

 

In Memoriam

Maandag 16 september is Pim Mol, hoofd van de redactie van KerkNieuws, overleden. Pim heeft zich de afgelopen 10 jaar met grote bevlogenheid ingezet voor KerkNieuws. De redactie is Pim heel veel dank verschuldigd. We zullen hem enorm missen.

 

Rose Marie van Asselt, Marian Manten, Karin Breukink – Redactie KerkNieuws

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (0630485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, 0343476878 of 0621893914; mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ds. Marian van Giezen: (8 uur per week) variabel beschikbaar, 0618419992 of

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (0343517685)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkrentmeesters

Voorzitter: C.E. Altena

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: C.E. Altena

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: A. Stans (0627430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: H.J. Reinders (0610730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Secretaris: Ellen v Amerongen (0343514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: mw. Clara Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: R. Vermaas (0343517768)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant voor bijstand en adviezen:

Ds. Hariet Tarpeh (0610069330)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

 

Website: www.parklaankerk.nl

 

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden

(06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 

Pastoraal punt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 


 J