pgdriebergen 

Jaargang 9, nummer 11, 03-09-2019, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

 

ZONDAG 8 september

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. T. Verhoeven

Classis predikant

’t Hoge Licht

10.00

Dr. Kees van der Kooi

 

Parklaankerk

10.15

Ds. K. Douwes

 

Nassau Odijckhof

10.30

Elisabeth van Deventer

 

Sparrenheide

10.30

Ds. L. Schoonderbeek

 

Kapel Bartimeus  

10.30

Wija van der Kaaden

Kapeldienst 

Druivenkas Bartimeus

10.30

Het leven vieren met elkaar

Hagedienst

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Edward de Kam

 

 

ZONDAG 15 september

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. A. de Hoog

 

’t Hoge Licht (zie opmerking)

10.00

Ds. H.J. Reinders

Startzondag in Buitenplaats Broekbergen, Kloosterlaantje

Parklaankerk

10.15

Dr. W. van der Meiden

Startzondag

Nassau Odijckhof

10.30

Ds. D. Coppoolse

 

Sparrenheide

10.30

Ds. W. Timmerman

 

Kapel Bartimeus

10.30

Hagedienst

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Tanya Drop-Serostanova

 

 

ZONDAG 22 september

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. M. van Giezen

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

HA

Parklaankerk

10.15

Ds. J. Wit

 

Nassau Odijckhof

10.30

 

Geen dienst i.v.m. verhuizing naar Beukenstein

Sparrenheide

10.30

Ds. W. Timmerman

 

Kapel Bartimeus

10.30

Annemieke Dekker

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Petra van Essen

 

 

 

Collectebestemmingen

Zondag 8 september

Nieuw 2-jarig ZWO project:

De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt. Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft. De economische crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. De kerk wil er voor hen zijn en zet verschillende sociale projecten op, voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Kerken zijn echter nog niet goed voorbereid op deze groeiende diaconale taak. Er is daarom een grote behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Vandaag collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie zoals op Cuba, zodat kerken in woord en daad kunnen getuigen.

We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

 

Zondag 15 september

KiA: Versterk de kerk in het Midden-Oosten:

Bouw de kerk in Syrië weer op

Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede

leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker

veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. Voor

Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de

gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk

betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan

mee! Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij het herstellen van

hun kerk.

Helpt u mee?

 

Zondag 22 september

Oecumenische Vredesdienst: Vrede verbindt over grenzen

Een toepasselijk thema tijdens deze komende vredesweek. De Ambassade van Vrede te Driebergen heeft het thema dan ook toegespitst op de werkers en vrijwilligers uit verschillende landen van de Euro winkel. Die valt onder de Stichting Vluchtelingkinderen en is sinds ruim een jaar gehuisvest in de kerk aan de Oranjelaan. Zoals u weet wordt bij besteding van iedere euro, waarvoor u een kledingstuk, een boek of CD kunt kopen, geld opzij gelegd voor de opleiding van deze jonge mensen. Kortom: er gebeurt veel daar achter de schermen om mensen van overal vandaan, met soms wel of niet een vaste woonplaats, de hand te reiken en te bezien waar ze kunnen wonen, hoe ze zich kunnen ontplooien en verder integreren in hun 'nieuwe' land. Na een gesprek met Jan Willem Willemsen van Vluchtelingenwerk is besloten de collecte van de vredeszondag te bestemmen voor 'bijzondere activiteiten' van het vluchtelingenwerk. Naast de maatschappelijke opleidingen die de studenten volgen is er behoefte aan sport, muzikale vorming, en een creatieve ontwikkeling op welk gebied dan ook.

Van harte aanbevolen.

Wijkgemeente Catharijne

 

Wijkgemeente Catharijne - diensten Grote Kerk

In verband met de invulling door gastpredikanten kan niet altijd alle informatie over de dienst worden gegeven. Volstaan wordt met het noemen van voorganger, organist en andere betrokkenen.

Weet u welkom in onderstaande diensten!

Zondag 8 september Grote Kerk, 10.00 uur

De voorganger in deze dienst is ds. Trinette Verhoeven, sinds vorig najaar onze classis-predikant. Het komt mooi uit dat u deze zondag met haar kennis maakt.  Zondag 6 oktober zal zij namelijk de beroepen predikanten bevestigen, t.w. ds. Gerrit van Dijk en ds. Elisabeth Posthumus Meyjes. En ondergetekende -maar dat betreft een aanstelling, geen beroep- daarbij.  Mooi is dat wij drieën ds. Verhoeven op verschillende manieren leerden kennen! Lector in deze dienst is Mirjam Dekker, het orgel wordt bespeeld door Paul van Oosten.

Zondag 15 september Grote Kerk, 10.00 uur

Dit najaar staan op het alternatieve leesrooster verschillende momenten uit het leven van David centraal. Deze zondag het bekende duel tussen hem en de reus Goliath, te vinden in 1 Samuël 17: 31-58.  Lector is mw. Dixy Veenstra en Walter van den Brom bespeelt het orgel. Ik hoop zelf (ds. Aleida de Hoog) voor te gaan.

Zondag  22 september Grote Kerk, 10.00 uur

Bij de dienst van 22 september

In de Vredesweek organiseert de raad van Kerken een oecumenische Vredesweekviering, om 10.00 uur in de Grote Kerk. Voorgangers zijn: Nelleke Spiljard namens de RK parochie, Joke de Zwaan namens de Hagediensten en Marian van Giezen namens de Catharijnegemeente. Het thema van deze dienst is: ‘Vrede verbindt over grenzen’. Naar aanleiding van het verhaal over Jakob die droomt over een ladder waarlangs engelen omhoog en omlaag gaan (Gen. 28, 10 – 17) denken we na over welke grenzen er tussen en ín ons zijn en hoe we die met elkaar in verbinding kunnen brengen. Enkele gasten zullen vertellen over hoe zij hier in Driebergen verbinding ervaren. Zo maken we dit thema heel concreet en dichtbij. De collecte wordt bestemd voor de 1 Eurowinkel.

Vorming en Ontmoeting

Samen met collega Reinders en het bestuur van Traject 24 is het gekomen tot een programma tot en met december van dit kalenderjaar. U moet het zien als een soort ‘V en O light’.  Dit vanwege de transitie/de komst van de nieuwe collega’s e.d. Samen met hen zal in de loop van het vierde kwartaal een tweede deel van het programma worden bedacht. Collega Gerrit van Dijk heeft voor het najaar al wel een aantal dingen ingebracht. Op zondag 15 september kunt u er kennis van nemen en zal het in de diverse kerkgebouwen verkrijgbaar zijn.

Alles gaat weer beginnen

School kerk en werk. Daar moet je weer op ingericht raken. Het onbezorgde van de zomer maakt plaats voor de ernst van de herfst. De bladeren kleuren, vallen, waaien op, het wordt donkerder. Dit dreigt melancholisch te worden. Maar september kun je ook zien als toegift, als maand van de vruchten, maand van de herinneringen. Dat is voer voor de dichter, de dominee, voer voor wie of wat dan ook.  Want wat we verzamelden, moeten we niet laten vervliegen…  Zie hieronder het gedicht van Jaap Zijlstra. Dat tot besluit, met de wens dat we een mooi jaar tegemoet gaan. Met God, met elkaar. En ook met nieuwe dominees, maar daarover volgende keer meer.

Met een hartelijke groet,

  1. Aleida de Hoog

P.S. Ik ontving nog een gift van € 150,- voor de kerk van N.N. uit dankbaarheid.

September

September, toegift van de zomer.
De appels laten hun stamverband los
en liggen te vondeling in het gras.
Wij rapen de gedachten bij elkaar,
verzamelen wat de zomer bracht,
een oogst van herinneringen.
Daar teren wij op.
Maar de dichter, hij gaat zijn pen
diep in de woorden dopen en legt zijn stem te vondeling
op het papier.
Voor de gelukkige vinder
.

Jaap Zijlstra

 

Uit de kerkenraad

Eind juli is ds. Marian van Giezen gestopt als interim predikant van onze wijkgemeente. In de dienst van 14 juli jl. is zij met een toespraak en bloemen in het zonnetje gezet. Ook via deze weg danken wij Marian voor haar inzet in de afgelopen vacatureperiode met betrekking tot het werk voor jeugd, jongeren en gezinnen en ondersteuning van het pastoraat.

De kerkenraad en een aantal vrijwilligers is momenteel druk bezig de komst van de nieuwe predikanten ds. Gerrit van Dijk en ds. Elisabeth Posthumus Meyjes voor te bereiden. Wij verheugen ons al op de dienst van intrede van beide op zondagmiddag 6 oktober.

Het moderamen komt op 3 september weer bij elkaar ter voorbereiding van de eerste vergadering van de wijkkerkenraad op 10 september. Op de agenda staan onder andere verkiezing van een nieuw moderamen, afvaardiging naar de algemene kerkenraad, benoeming en herbenoeming ambtsdragers, de afscheidsdiensten en de dienst van intrede van onze nieuwe predikanten, het opknappen van de pastorie aan de Rijsenburgselaan, waar de familie Van Dijk begin oktober naar toe verhuist, een nieuwe opzet van het pastoraat vanaf 6 oktober, ambtelijke vertegenwoordiging naar de kerkdiensten in Sparrenheide en Nieuw Beukenstein, Diaconie en ZWO, Jeugd, Jongeren en gezinnen en Samen Leven Gewoon Doen.

Op de website www.wgcatharijne.nl zijn in het ledengedeelte onder downloads de verslagen van de laatste vergaderingen weer toegevoegd. Heeft u nog geen toegang tot het ledengedeelte? Die kunt u aanvragen bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dienst van intrede zondag 6 oktober

De dienst begint om 15:00 uur in de Grote Kerk. Let op! De ochtenddienst komt te vervallen.

De bevestiging van ds. Elisabeth Posthumus Meyjes en ds. Gerrit van Dijk zal plaatsvinden door ds. Trinette Verhoeven, classispredikant. In deze dienst zal tevens ds. Aleida de Hoog in een parttime functie aan onze wijkgemeente worden verbonden. Na de dienst zal in Nieuw Salem een receptie zijn waar u Elisabeth, Gerrit en Aleida de hand kunt schudden.

Duurzaamheid

Nog even en dan zullen voorafgaand aan de kerkdiensten geen liturgieën en nieuwsbrieven meer worden uitgedeeld. Voor de liturgie willen we voortaan zo mogelijk geheel gebruik gaan maken van de beamerprojectie. Op de Nieuwsbrief kan u zich abonneren, via onze website, link: http://wgcatharijne.nl/index.php/nieuws-zondagsbrieven. U vult uw naam en uw e-mailadres in en ontvangt dan wekelijks alle informatie (ook de extra Nieuwsbrieven bij overlijdens) per mail. Op naar een duurzamer samenleving. Doet u mee?

Uitzending kerkdiensten via internet

Zie ook de privacyverklaring van de Protestantse Gemeente te Driebergen-Rijsenburg, in te zien via de link: https://www.pgdriebergen.nl/privacy-regels. Bij de scriba kunt u toegang aanvragen voor het bekijken van onze kerkdiensten via internet. De kerkdiensten zijn namelijk niet meer vrij via internet te zien. Gemeenteleden die via een speciaal verstrekte box op TV naar onze kerkdiensten kijken hoeven geen toegang aan te vragen. Zij kunnen de diensten gewoon blijven volgen. Let op dat de te bekijken kerkdiensten na 14 dagen worden verwijderd!

Contactgegevens ds. Aleida de Hoog: telefoon 06-21893914 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Belangrijk! Als u uw naam en telefoonnummer inspreekt, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld! Ook kunt u de scriba bellen, dhr. Ron Spruit: 06-3048534.

 

Wijkgemeente Immanuel

 

Rondom de erediensten

Op zondag 8 september komen we als wijkgemeente voor het eerst weer bij elkaar in ’t Hoge Licht na de zomerperiode. Fijn dat ons gemeentelid en ambtsdrager dr. Kees van der Kooi in deze dienst voorgaat. Zelf ben ik die zondag in mijn eerste gemeente, Zaamslag (Zeeuws-Vlaanderen) waar ik 25 jaar geleden in het ambt van de predikant bevestigd ben. Momenten van herinnering en dank.

Op zondag 15 september is de startzondag van al het winterwerk in de prachtige kapel van Buitenplaats Broekbergen, Kloosterlaantje 1. Het thema van deze dienst is “Kom, doe mee!”  dit n.a.v. Nehemia 2:11-20, het Bijbelgedeelte dat centraal staat tijdens de startzondag. Nehemia roept het volk op om op te staan en mee te doen aan de herbouw van de muren van Jeruzalem. De Israëlieten gaan aan de slag vanuit het besef dat ze Gods verbondsvolk zijn en in moedig vertrouwen op Zijn beloften. Zo mogen ook wij elkaar aansporen om ingeschakeld te worden bij Gods werk in Zijn gemeente. In deze dienst is (her)bevestiging van ambtsdragers en nemen we afscheid. Na afloop van de dienst is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten rond koffie/thee/limonade met uiteraard weer een keur aan eigen baksels. Dan zijn er allerlei workshops voor jong en oud, en is er wellicht ook nog een mogelijkheid tot rondleiding. En we sluiten af met een geweldige maaltijd, want samen eten is een Bijbelse opdracht en verbindt, ook de generaties. Uiteraard is er kindernevendienst en oppas. Overigens: om de omgeving van Broekbergen zo weinig tot last te zijn: rij met elkaar mee in de auto, of kom indien mogelijk op de fiets of te voet.

Op zondag 22 september vieren wij in ‘t Hoge Licht de maaltijd van de Heer. Zoals Lied 388 zingt: ”Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, want iedere stem geeft klank aan het koor. Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; ze vinden elkaar en niemand gaat voor. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, genadig begin van goddelijk recht.”  In de verkondiging luisteren we opnieuw naar een gedeelte uit Nehemia. Tot de Adventsperiode zullen de preken n.a.v. van dit Bijbelboek zijn. Nehemia neemt ons mee naar de omgang met God en de kernen/uitdagingen van wat gemeentezijn betekent, maar ook naar bedreigingen en valkuilen.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten!

(Her)bevestiging ambtsdragers en afscheid

Wanneer er geen wettige bezwaren zijn ingediend, gaan wij op zondag 15 september met vreugde en dankbaarheid over tot de bevestiging van Jenny van Voornveld-Espeldoorn als ouderling voor het ouderenpastoraat. Daarnaast hebben drie ambtsdragers aangegeven nog een of twee jaar de gemeente te willen dienen, zij zullen worden herbevestigd: Magda Lijftogt (jeugdouderling); Erna Allaart (midden-pastoraat) en Peter Kingma (diaken).

Maar voordat we tot (her)bevestiging overgaan nemen we afscheid van twee ambtsdragers. Allereerst van Carl Altena. Hij is drie jaar ouderling geweest en is in zijn periode van verschillende gremia voorzitter geweest: de wijkkerkenraad, de algemene kerkenraad en het kerkbeheer en dat alles in een bewogen periode van de wijkgemeente en de PGD.

In een bewogen periode heeft ook ouderling Marina Roelofsen gediend, gedurende acht jaar zelfs. Met inzet in de algemene kerkenraad, wijkkerkenraad en in het kinder- en jeugdwerk. Wij nemen afscheid van haar als dienstdoend ouderling van de wijkgemeente. Wel blijft ze nog twee jaar bijzonder ouderling voor het werk in de colloquiumcommissie (toelating tot het ambt van predikant) van de landelijke PKN.

Daarnaast zijn wij dankbaar dat Leo Blom de belangrijke taak van preekvoorziener in onze wijkgemeente op zich gaat nemen. Wij danken hierbij Wim Kortleve, die gedurende een paar jaar deze taak zeer gewetensvol vervulde.

Vorming en Toerusting

Op zondag 15 september is er voor iedereen een nieuwe ‘pakketje’ aanwezig met een brede keus aan vorming en toerusting in wijkgemeente en PGD-breed. Neem, lees en DOE MEE!

 

Als (klein)kinderen andere wegen gaan

Veel ouders en grootouders, ook in onze gemeente, hebben te maken met kinderen en kleinkinderen die verdwijnen uit de kerk of ten aanzien van het geloof heel andere stappen zetten dan we graag zouden zien. Dan vragen we ons af: wat ging er fout? Hebben wij iets verkeerd gedaan, iets laten liggen?

Tieners, twintigers en dertigers van nu maken kennis met een heel andere wereld dan hun ouders en grootouders. Zij stellen andere vragen aan het leven en aan de kerk en hebben veel meer mogelijkheden om daarin ook andere keuzes te maken.

Wat doe je daarmee, als ouder of grootouder? Hoe reageer je op de keuzes van je (klein)kinderen, maar ook: hoe ga je om met de vragen die dat bij jou oproept, met de teleurstelling die je ervaart?

Ons gemeentelid Margriet van der Kooi heeft hierover een prachtig boek geschreven: ‘Als kinderen andere wegen gaan’. Zij gaat haar kennis en inzicht over dit thema met ons delen op woensdag 25 september, 20.00 uur in het ‘t Hoge Licht.

We organiseren deze avond in het kader van het zogenaamde middenpastoraat (40-75 jaar). Daaronder verstaan we het pastoraat onder volwassenen die te jong zijn voor het ouderenpastoraat, maar niet meer bij de “jongvolwassenen” horen. Het middenpastoraat krijgt gestalte door ouderling Erna Allaart, pastoraal medewerker Els Kruidenier en ds. Henk Reinders. Maar mocht u, jij niet tot de groep middenpastoraat horen: ook welkom, hoor!

We hopen u te zien op woensdag 25 september! Vanaf 19.30 uur staan de deuren open,  kunt u koffie/thee/fris bij de balie halen en begint de ontmoeting.

Catechese: maaltijd en ontmoeting

Op vrijdagavond 22 september gaan de oudere tieners/jongeren van start:

Oudere tieners/jongeren van 15 t/m 20 jaar – deze groep komt bij elkaar in de pastorie aan de Oranjelaan 49. Om 18.00 uur wordt begonnen met maaltijd en ontmoeting, daarna komt er een bijbels onderwerp op tafel. Rond 20.00 uur is de afsluiting. Leiding voorlopig: ds. Henk en Ans Reinders, later zal ook de nieuwe predikant ds. Gerrit van Dijk mee gaan doen.

Op vrijdagavond 29 september gaan de jonge tieners van start:

Jonge tieners van 12 t/m 15 jaar – deze groep komt bij elkaar in ’t Hoge Licht. Om 18.00 uur wordt begonnen met maaltijd en ontmoeting, daarna komt er een bijbels onderwerp op tafel. Rond 19.30 uur is de afsluiting. Leiding: Magda Lijftogt en Marina Roelofsen. 

Voor de groep jongere tieners worden er koks gezocht die een maaltijd voor de jongeren klaarmaken!! Dit ter ondersteuning van Magda en Marina – u kunt zich bij hen melden.

Tenslotte

In de afgelopen zomerperiode zijn ons vier gemeenteleden ontvallen aan de dood en hebben een aantal andere gemeenteleden in de naaste familiekring te maken gekregen met verlies. Wat is het dan waardevol om deel uit te maken van een gemeenschap die naar elkaar omziet, voor elkaar bidt en die van verdriet en pijn wél wil weten. De kerk neemt daarin een unieke plaats in die we niet genoeg kunnen waarderen.

Om blijvend aan te bouwen dus, of, zoals het thema voor de startzondag luidt: “KOM, DOE MEE!”

Met hartelijke groet, in Christus verbonden, ds. Henk Reinders

Parklaankerk

                 

Agenda

03-09-2019 (di): Filmhuis ‘Love Simon’, 20.00 uur

06-09-2019 (vr): chez Baas, 16.00 – 18.00 uur

10-09-2019 (di): Warme tafel, 17.30 – 19.30 uur

14 en 15 sept.: Monumentenweekend, Parklaankerk open 13.00 – 16.30 uur*

20-09-2019: Filmhuis ‘Vele hemels boven de zevende’, 20.00 uur

 

*Uitgelicht

 

Een nieuw seizoen, een nieuw thema: Waarheid & Verbeelding
Startzondag 15 september, 10.15 uur

We trappen op 15 september 2019 af voor een nieuw seizoen in de Parklaankerk. We kozen na een peiling onder leden van de geloofsgemeenschap voor het thema Waarheid & Verbeelding. Wat ‘waar’ is, staat immers onder druk in de tijd waarin wij leven. Nog niet zo lang geleden ontkende de nieuwe president Bolsonaro van Brazilië glashard het ‘feit’ dat het Amazoneregenwoud in hoog tempo weggekapt wordt en noemde luchtopnamen daarvan verzinsels. Dat ‘waarheid’ als begrip zijn onaantastbaarheid heeft verloren, lijkt een feit. Ook in onze kerken hebben we daar weet van en vrijzinnigen moeten meestal al helemaal niets van ‘de waarheid’ weten. Biedt dat ruimte voor meer verbeelding, voor fantasie en creativiteit? Is leven zonder waarheid een verschraling of juist een kansrijke uitdaging?

In het seizoen 2019-2020 willen we in de Parklaankerk aandacht besteden aan dit thema. We doen dat in vieringen, in onze Open Ruimten, in taal en muziek, in vorm en inhoud, in theologie, filosofie en literatuur. We vragen ook aan onze gastvoorgangers om zo mogelijk met dit thema rekening te houden.

Tijdens de startzondag zal theologisch inspirator Willem van der Meiden het terrein van het thema verkennen. Rogier van der Wal is de organist. Iedereen van harte welkom!

 

Open Monumentenweekend 14 en 15 september

Evenals andere jaren opent de Parklaankerk haar deuren tijdens de Open Monumenten Dagen. Dit jaar vallen ze op zaterdag 14 en zondag 15 september. De Parklaankerk is open tussen 13.00 en 16.30 uur. Er is veel te zien en te horen op deze middagen. Want ook het Heuvelrug Muziekfestival is present. In alle opengestelde gebouwen kan worden geluisterd naar muziek en zang. Het muziekfestival trekt veel bezoek waardoor het in alle gebouwen een gezellig komen en gaan is – een mix van kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden: hartverwarmend. Het organiserend Comité OMD vraagt ons tijdens deze dagen aan te haken aan het gekozen jaarthema. Dat doen we. Dit jaar is het thema: ‘Plekken van plezier’. Voor de Parklaankerk hebben we dat vrij vertaald naar ‘Parklaankerk, plaats van vreugde’. Dit thema is – weer traditiegetrouw - verwerkt in een doorlopende PowerPointpresentatie. Kom langs. We verwachten veel bezoekers. Voel u welkom!


Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

Op zondag 8 september is Edward de Kam de spreker. Edward werkt bij Youth for Christ als Area Directeur voor Europa, ‘t Midden Oosten en Noord-Afrika, en hij is lid van de Traject24-gemeente. Het is altijd boeiend om naar hem te luisteren.

Voor zondag 15 september staat Tanya Drop-Serostanova op het sprekersrooster. Tanya is betrokken bij de 24-7 gebedsbeweging in Nederland, en helpt - zoals ze het zelf verwoordt -’kerken en gemeenschappen een volgende stap te zetten op het gebied van gebed.’ Haar droom is dat de kerk in Nederland een plek wordt waar Gods aanwezigheid voortdurend centraal staat in aanbidding, persoonlijk gebed, voorbede en in een levensstijl van liefde. Tanya (van oorsprong Russisch) is getrouwd met Arnoud, moeder van 2 kinderen en woont in Amersfoort.

Op 22 september spreekt (en musiceert) Peter van Essen weer in onze bijeenkomst. Hij is een bekende in de muziekwereld van de evangelisch-christelijke beweging in ons land; was een aantal jaren vaste begeleider bij het duo Elly & Rikkert, heeft zelf een aantal liederen geschreven voor de Opwekkingsbundel en een groot aantal liederen vertaald. Begin juli was Peter ook bij ons en nam hij ons mee in zijn passie om God te aanbidden middels liederen en muziek.

Klokslag12

Op 8 september (de 2e zondag van de maand) is er ook weer Klokslag12. Dit is een programma voor kids tot 10 jaar. Het programma begint direct om 12 uur, parallel aan de gewone bijeenkomst, in een aparte zaal. Met een broodje en met een creatief en leuk programma. De leiding is in handen van Nelleke van Dalen en Jacqueline Dekker. De laatste tijd zijn er steeds meer dan 20 kinderen. Ouders mogen er gewoon bij zijn, of meedoen aan de bijeenkomst in de kerkzaal.

Geen startzondag maar…

Op zondag 25 augustus sprak Hester Touwen over ’Verbond & Koninkrijk’. Het was een soort dubbel thema: Met enerzijds het begrip ’Verbond’, waar Hester de woorden ’relatie, uitnodiging en zijn’ aan verbond. En anderzijds het begrip ’Koninkrijk’ met de woorden: verantwoordelijkheid, uitdaging en doen. Door de hele bijbel heen zien we dat God begint met een relatie met iemand (Abraham, Mozes, David, Ruth, Esther, enz.) en daarna hen een verantwoordelijkheid geeft.

Relatie staat dan voor: samen-zijn, gezien en gekend worden. En verantwoordelijkheid heeft te maken dat je iets moet doen. En deze twee begrippen zijn dan steeds met elkaar verbonden. En Hester eindigde haar toespraak met de vraag: Welke uitnodiging of uitdaging wens of ervaar jij voor het komende seizoen? Een goeie ’opstarter’ zo aan het begin van seizoen 2019-2020.

Het was een toespraak die zeker de moeite waard is om nog eens na te luisteren (via www.traject24.nl/toespraken).

Mannenontbijt

Op zaterdag 7 september is er van 8.00 tot 9.30 uur weer het maandelijkse Mannenontbijt. We pakken weer een onderwerp bij de kop en ontmoeten elkaar als ‘broeders’. Alle mannen van harte welkom; voor de catering is het fijn als je je even opgeeft: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kringenthema: Gebed

Het thema voor de Traject24-kringen dit najaar is ‘Gebed’. We leren allerlei facetten kennen als we samen in de kringen de filmpjes van de Prayer Course (van Alpha-Nederland) gaan bekijken en bespreken. Dit zijn de onderwerpen die aan de orde komen: Aanbidding, Vragen, Voorbede, Volharding, Luisteren, Geestelijke strijd.

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

 

Sparrenheide

Op de Revalidatie verblijven momenteel nog mevr. H. van Til en de Familie Willems. Zij mogen echter zeer binnenkort weer naar huis en zien daar ook echt weer naar uit.

Op 13 augustus jl. is toch nog wel onverwacht overleden mevr. C. de Jong. Het afscheid vond plaats in Zeist. Mevr. Van Domselaar die van Sparrenheide naar het Woonoord verhuisde, is overleden. Zij is bij haar man begraven op de Nieuwe Algemene begraafplaats aan de Traay.  In de NOH is overleden de heer Jan de Vries die ook geruime tijd in Sparrenheide gewoond heeft. Het afscheid vond plaats op woensdag 28 augustus in Nieuwegein door mevr. Elisabeth van Deventer. Jan de Vries was een geboren en getogen Driebergenaar. Samen met zijn vrouw Jo waren zij jarenlang lid van het Hervormd Kerkkoor en later van het Ouderenkoor. Ook hebben zij veel kerkenwerk gedaan. Onze gedachten zijn bij Sybren de Jong en Jo de Vries die momenteel nog op Sparrenheide wonen. Uit het donker gaan naar het licht. Dat dit voor hen bij wie zij een lege plek achterlaten tot steun mag zijn.

Ook leven we mee met de mensen die lichamelijk steeds meer in moeten leveren en hen die een medische ingreep moesten of moeten ondergaan. Allen die om hen heen staan sterkte en Gods zegen toegewenst.

Onlangs was ik ontroerd toen ik het verhaal hoorde van een zeer gelovige, warme en hartelijke vrouw. Ik heb haar goed gekend en zij heeft veel voor de kerk gedaan. Zij was opgenomen in een hospice en iedere dag zong zij het lied van Psalm 116 : God heb ik lief, want die getrouwe Heer – hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen – Hij neigt zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen – Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. Hoe mooi is dit. In mijn herinnering was dit de eerste psalm die ik leerde op de School met de Bijbel aan de Arnhemsebovenweg (Nu Gezondheidscentrum de Bosrand) van Meester van de Vegt.  Een heerlijke tijd was dat.

Als u dit leest zijn we alweer aanbeland in september. De vakantie is grotendeels voorbij en de activiteiten beginnen ook weer. De Zilversparren beginnen weer en ook het Zingend Geloven begint weer op 9 september. Op zondag 8 september is er weer koffiedrinken na de dienst. U allen bent van harte welkom.

Voor de bewoners van het Woonoord en NOH komen er spannende weken aan. Zij verhuizen op 17, 18 en 19 september naar Beukenstein. Het is een prachtig pand met veel licht en mooie kamers. De eerste gezamenlijke kerkdienst zal op 6 oktober zijn.

Vanaf deze plaats willen we Anneke Smit en haar man Jaap nog van harte gelukwensen met hun 60jarig huwelijk.

Collectes

Op 11/8 € 141,50, op 18/8 € 124,05 en op 25/8 € 149,20. Heel hartelijk dank.

Namens alle leden van de pastorale commissie wens ik u een goede, gezegende tijd toe.

Elly Heek – van Doorn

Rehoboth

Welkom
Op 2 augustus is mevrouw J.F.A.M. Henderickx – Vrijmoed  op kamer 111 komen wonen. Wij hopen dat zij zich spoedig gaat thuis voelen in Rehoboth.

Verhuizing
De heer A. Boer wonend in kamer 204 is op 29 augustus verhuisd naar Oranjestein in Doorn, wij wensen hem daar een goede tijd toe.

Namens de pastorale commissie, een hartelijke groet,

Tiny Liebeek

Kerkrentmeesters

Het heeft dit jaar wel even geduurd, maar vanaf 4 september ligt de jaarrekening 2018 bij het kerkelijk bureau ter inzage. Eventuele vragen kunt u schriftelijk stellen en zullen dan zo spoedig mogelijk beantwoord worden.

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

De Catharijne-Cantorij begint weer!

De R komt weer in de maand en alle activiteiten beginnen weer, zo ook de cantorij.

Dat kan een mooi moment zijn voor nieuwkomers om in te stappen, want met een nieuw seizoen is het veel makkelijker om samen een frisse start te maken.

Er kunnen bij alle stemgroepen mensen bij.

Repetities en diensten worden begeleid door dirigent Lieke van Oostenbrugge en wij zijn over en weer ook heel blij met deze samenwerking. Meezingen met de cantorij is inspirerend en betekent een grotere betrokkenheid bij de diensten.

De eerstvolgende dienst waar we aan meewerken is op Vredeszondag 22 september samen met het RK-koor Mediant in de Grote Kerk.

Hartelijke welkom op donderdag in de Grote Kerk, waar we repeteren van 19.45 uur tot 21.45 uur.

Wilt u meer informatie? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel 515793

Iko lezing woensdag 18 september om 10 uur in de Parklaankerk “Peter Paul Rubens (1577-1640)” door drs. Jan L. Timmerman

De Vlaamse schilder Peter Paul Rubens was beroemd om de barokke kracht en zwier in zijn werk. Als kunstenaar was hij welkom aan de hoven van Europa en had toegang tot belangrijke personen.

Het was de tijd van de Tachtigjarige Oorlog, een kwestie waar heel Europa zich mee bemoeide. Daarin werd de kunstenaar Rubens de ideale diplomaat en soms zelfs de meesterspion. Geheim agent Rubens!

Zijn schitterende carrière als kunstenaar was soms een dekmantel voor diplomatieke zaken, met als inzet de vrede in de Nederlanden.

Jan Timmerman is kunsthistoricus en verbonden aan de Hollandse Academie, Amsterdam.

Vervoer  Tiny  Kingma 518799

 

 

 

 

 

 

 

Deadline KerkNieuws 12 > 20 september 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (0630485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, 0343476878 of 0621893914; mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ds. Marian van Giezen: (8 uur per week) variabel beschikbaar, 0618419992 of

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (0343517685)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkrentmeesters

Voorzitter: C.E. Altena

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: C.E. Altena

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: A. Stans (0627430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: H.J. Reinders (0610730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter:

Secretaris: Ellen v Amerongen (0343514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: mw. Clara Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: R. Vermaas (0343517768)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant voor bijstand en adviezen:

Ds. Hariet Tarpeh (0610069330)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343518869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

 

Website: www.parklaankerk.nl

 

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden

(06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 

Pastoraal punt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.