PGDriebergenKerknieuws

Jaargang 9, nummer 6, 30-4-2019, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

 

ZATERDAG  4 mei

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

St. Petrus Banden

18.45

Mevrouw J. de Zwaan

Dodenherdenking, RvK

 

ZONDAG 5 mei

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. A. de Hoog

 

’t Hoge Licht

10.00

Dhr. S. Both, Lopik.

 

Parklaankerk

10.15

Ds. J. Kubacki

 

Nassau Odijckhof

10.30

Ds. T. Braam

 

Sparrenheide

10.30

Ds B. van Empel

 

Bartimeus 

10.30

Annemieke Dekker

50 dagen tijd

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Laurens Touwen

 

 

ZONDAG 12 mei

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Mevrouw ds. A.Dekker

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

 

Parklaankerk

10.15

ds. H. Schram

 

Nassau Odijckhof

10.30

Denny Mahabier

 

Sparrenheide

10.30

Mevrouw L. van Deventer

 

Bartimeus

10.30

Hanneke Willemse

50 dagen tijd

Druivenkas Bartimeus

10.30

Wija van der Kaaden

Hagedienst

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Jonathan Westerkamp

 

 

ZONDAG 19 mei

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. J. Offringa, Wijk bij Duurstede

m.m.v. Cantorij

’t Hoge Licht

10.00

Ds. F.G. Immink

 

Parklaankerk

10.15

Ds. I. de Jong

 

Nassau Odijckhof

10.30

Mevrouw C. v.d. Boogaard

Avondmaal

Sparrenheide

10.30

Arjen Vaartjes

 

Bartimeus

10.30

Wija van der Kaaden

50 dagentijd

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Jan-Maarten Goedhart

 

Grote Kerk

19.30

Ds. T. Verhoeven, Utrecht

Cantatekoor

 

Collectebestemmingen

Zondag 5 mei: Stichting Joods monument.

Langdurige en zorgvuldige onderzoeken hebben geleid tot het beschikbaar krijgen van veel gegevens over Joden in Driebergen-Rijsenburg gedurende de oorlogsjaren.
De resultaten hebben geleid tot het initiatief een stichting op te richten. De doelstelling van de “Stichting Joods Monument 1940-1945 in Driebergen-Rijsenburg” is het duurzaam onderhoud van het monument, het verzorgen van educatieve activiteiten/projecten voor scholen in de regio alsmede bewoners en bezoekers van Driebergen-Rijsenburg. Overdracht en behoud van kennis en waarden betreffende houding ten opzichte van Joden en andere volkeren wordt benadrukt.  “Gedenken leidt tot verlossing….”  Een plaats om te gedenken is van grote betekenis om richting te bepalen voor de toekomst. Wij vragen speciaal vandaag uw bijdrage.

 

Zondag 12 mei: Diaconaal Centrum “De Ontmoeting”.

Het Diaconale Centrum (Hoofdstraat 113) is in gebruik en “KOEK&EI” draait volop. Aan de reacties te horen is het een groot succes.

Bijna alle rekeningen zijn betaald en we zijn blij dat we binnen de begroting konden blijven. Maar we zouden graag nog wat aan de inrichting van het terrein willen doen en daarvoor vragen we vandaag uw bijdrage. Van harte aanbevolen!

Zondag 19 mei: SOFAK, Stichting ondersteuningsfonds allochtone kerken.

SOFAK is een christelijke stichting die interkerkelijk georiënteerd is. Wij waarderen de gezamenlijke traditie waarin wij als kerken staan en het uitgangspunt van onze visie is dan ook de geestelijke eenheid van de kerk van alle eeuwen en plaatsen door de Geest van God. Hierin laten we ons leiden door het principe van Efeze 4: 5:  Eén Here, één geloof, één doop. Binnen deze geestelijke eenheid zien wij in de verscheidenheid van kerken het veelkleurige karakter van God terug en is de diversiteit aan kerken wat ons betreft een rijkdom voor Nederland. Praktisch gezien herkennen we de apostolische geloofsbelijdenis als een centrale verwoording van het geloof van de kerken van alle eeuwen. De Bijbel zien wij als het door Gods Geest geïnspireerde Woord van God. Als stichting willen we allochtone kerken ondersteunen. Dat doen we door financiële steun te verlenen, maar ook op verschillende andere manieren. In de ontwikkeling van SOFAK zijn wij onderweg op nieuwe wegen. Financiële ondersteuning is een belangrijk deel van het werk en tegelijkertijd zijn de contacten en begeleiding van kerken verbreed en zijn wij benieuwd waar deze nieuwe wegen ons leiden.

Wij vragen uw steun voor deze stichting.

Van de Algemene Kerkenraad

De vergadering van 23 mei werd geopend door ds.T.Verhoeven, zij is classispredikant van de classis Utrecht en als zodanig wil zij graag zoveel mogelijk bezoekwerk afleggen om de gemeenten te leren kennen. Over onze gemeenten kon zodoende uitvoerig informatie worden gegeven.

In de vergadering heeft de AK verder de Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgesteld. Zoals bekend staat in de AVG een aantal eisen ten aanzien van persoonsgegevens. De manier waarop een organisatie omgaat met privacy en persoonsgegevens is beschreven in een zg. privacystatement. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Via een knopje op onze website is de AVG-tekst zichtbaar gemaakt.

Ook is vastgesteld de regeling auteursrecht in kerkelijke zaken. De wijkgemeenten hebben licenties, tegen betaling, ontvangen vanwege het gebruik van een beamer. Dit is geregeld via ons College van Kerkrentmeesters dat, waar nodig, ook nieuwe licenties kan aanvragen op verzoek van een wijkgemeente. Het CvK regelt dit, na gegeven toestemming, allemaal.

Er zijn ook afspraken gemaakt over de beperkingen bij de uitzending van kerkdiensten. De gepubliceerde kerkdiensten worden na twee weken verwijderd, en zijn voortaan alleen via de ledenpagina bereikbaar.

Over de financiële zaken is te melden dat de jaarrekening 2018 van onze gemeente in concept is vastgesteld. Binnenkort komt er weer informatie over de raadpleging hiervan.

Het is verder verheugend dat de komende maand vergaderingen worden gehouden om te kunnen besluiten tot het beroepen van predikanten.

 

Wijkgemeente Catharijne

  

Diensten in de Paastijd in de Grote Kerk

Eén zondag per jaar Pasen vieren is niet toereikend. Daarom zijn er deze zondagen, waarop we vooral zingend op dat grote feest doorborduren. En we raken meer doordrongen van de betekenis van het nieuwe leven voor onszelf, voor de wereld.

Zondag 5 mei 2019, Grote Kerk, 10.00 uur

De naam van deze zondag is ‘Misericordia Domini’. De naam is verbonden met Psalm 33: De aarde is vol van Gods goedertierenheid, Gods barmhartigheid. We lezen deze ochtend uit Genesis 28: 10-22 en het slot van het Evangelie van Lucas en wel 24: 13-35. Aandacht is er ook juist op deze vijfde mei voor de bevrijding van het nazisme. Voorganger is ds Aleida de Hoog, Leen Terlouw is lector en Paul van Oosten de organist.

Zondag 12 mei 2019, Grote Kerk, 10.00 uur

Het is zondag Jubilate. De gemeente wordt gestimuleerd tot jubelen, naar het begin van Psalm 66. Voorganger deze ochtend is mw. ds Annemieke Dekker (Bartimeus). Lector is Gerard van Donselaar en Walter van den Brom bespeelt het orgel.

Zondag 19 mei 2019 Grote Kerk, 10.00 uur

Zondag Cantate heet het vandaag. Een oproep tot zingen. De cantorij gaat juist die zondag daarin voor. De leiding van de dienst is in handen van ds. Jan Offringa uit Wijk bij Duurstede. Lector is Mirjam Dekker en Paul van Oosten bespeelt het orgel.

Terugblik Stille Week en Pasen

Als wijkgemeente Catharijne en in verbondenheid met de wijkgemeente Immanuël kunnen we terugzien op een mooie Stille Week. Door de vacaturetijd hier en daar anders dan waaraan men de laatste jaren gewend was.  Maar de signalen die ons bereiken, zijn positief. Blij zijn we ook met de vespers en de belangstelling daarvoor. Dankzij de inzet van velen, ook degenen die de maaltijd bereidden, was er de hele week een goede, zinrijke sfeer. De zon scheen uitbundig met Pasen. Beginnend op de begraafplaats vierden we het feest van de opgestane Heer die ‘het opnieuw licht deed worden’.  Daarna was er de feestelijke dienst in de Grote Kerk. Ook hier droeg menigeen een steentje bij en genoten we van de cantorij, van orgel- en trompetspel.

Vakantie

Van 10 mei tot einde van deze maand ben ik met vakantie. Ds. Marian van Giezen blijft beschikbaar. Zie de vermelding van haar bereikbaarheid hieronder. Ik hoop op maandag 3 juni weer te beginnen en op Pinksterzondag weer voor te gaan.

Mede namens ds. Marian van Giezen en Kamiel van der Laan met een hartelijke groet,

  1. Aleida de Hoog.

Bereikbaarheid ds. Marian van Giezen: 06-18419992 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Belangrijk: als u uw naam en telefoonnummer inspreekt, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld! Ook kunt u de scriba bellen, dhr. Ron Spruit: 06-30485346

Wijkgemeente Immanuel

Herdenking 4 mei

Op zaterdag 4 mei is er de Nationale Dodenherdenking. Om 18.45 uur is er een herdenkingsbijeenkomst in de R.K. kerk St. Petrusbanden. Vanaf 19.30 uur vertrekt er dan vanaf het Kerkplein een stille tocht langs het Joods Monument naar het Monument in het park De Wildbaan. Om 20.00 uur is er twee minuten stilte en wordt daarna het Wilhelmus gezongen. Wij gedenken opdat wij niet vergeten. Een zeer Bijbelse notie.

Contactmiddag Ouderenpastoraat Immanuel

Op woensdagmiddag 1 mei organiseert het ouderenpastoraat een gezellige ontmoeting voor ouderen in ‘t Hoge Licht. Vanaf 14.30 uur is de kerk open en om 15.00 uur begint het programma. Na samenzang en een eindje oplopen met de Emmaüsgangers, komt mevrouw Fokker uit Hendrik-Ido-Ambacht aan het woord. Zij is een kenner van het werk van W.G. van de Hulst. Velen herinneren zich de boekjes ‘Het huisje in de sneeuw’ , ‘Zo’n griezelig beest’ . Het zal ongetwijfeld een feest van herkenning worden.

De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke warme maaltijd. Van harte welkom.

Informatie en opgave bij Gonnie Heij – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkelijke Agenda

Woensdag 1 mei: 15.00 uur Contactmiddag Ouderenpastoraat

Zaterdag   4 mei: 18.45 uur Herdenkingsbijeenkomst en Stille Tocht

Maandag   6 mei: 20.00 uur Belijdenisgroep in pastorie

Dinsdag    7 mei: 20.00 uur Kerkenraadsvergadering, vanaf 19.45 uur inloop

Woensdag 8 mei: 14.30-16.30 uur Spelmiddag Ouderen in ’t Hoge Licht

Vrijdag    10 mei:   9.30-10.30 uur Women To Women, gebedsgroep bij de fam. Doorn,      

                                                   Wethouder Teselinglaan 29

Elke woensdagmorgen van 9.00-10.00 uur Gebedskring bij Alies van der Deijl

Terugblik Stille Week/Paasontbijt/Pasen

Als deze editie van Kerknieuws verschijnt liggen de Stille Week en het Paasfeest alweer een ruime week achter ons. We kijken terug op momenten van stilte en bezinning en ook indrukwekkende, veelzeggende rituelen: het Avondmaal, het doven van het licht, de doopgedachtenis, een persoonlijke zegen voor een ieder die dat wilde en het begroeten van het nieuwe Paaslicht. Op de vroege Paasmorgen konden op de begraafplaats rouw en vreugde elkaar ontmoeten om te gedenken en te vieren. Goed om ons zo met elkaar verbonden te voelen, ook bij het gezellige Paasontbijt met zo’n 50 mensen in ’t Hoge Licht, voorafgaand aan een zeer feestelijke Paasmorgendienst. Al met al een zegenrijke tijd waarin we de nabijheid van onze Heer mochten ervaren die zo’n heel andere Weg ging dan wij ooit zouden bedenken.

 

Tenslotte: Misschien staat u er niet altijd zo bij stil maar het kerkelijk jaar gaat gewoon door. De periode tussen Pasen en Pinksteren wordt de Paastijd genoemd. Ook dan hebben de zondagen een speciale naam zoals zondag Jubilate (Jubelt, juicht!) of zondag Cantate (Zingt!). Het is de Vijftigdagentijd, een tijd van vreugde (over Pasen) en verlangen (naar de Geest). Veel heil en zegen voor u allen ook in deze tijd!

(Arie Stans, scriba WG Immanuel) 

 

Ds. Henk Reinders is zoals eerder gemeld vanaf maandag 22 april t/m zondag 5 mei afwezig en niet beschikbaar voor werkzaamheden. Voor dringende pastorale situaties kunt u bellen naar 06-42782587 en spreken met één van de wijkkerkenraadsleden.

 

Parklaankerk

 

Agenda

02-05-2019 (do) :    Stilteontmoeting, 14.00 – 14.45 uur

07-05-2019 (vr):     Filmhuis ‘The darkest hour’, 20.00 uur

15-05-2019 (wo):    Parklaandiner, 17.30 – 20.00 uur

17-05-2019 (vr):     Filmhuis ‘Atanarjuat’, 20.00 uur

18-05-2019 (za):     Tuin- en klussendag, 09.30 – 12.30 uur

Tuin- en klussendag, 18 mei

Zaterdag 18 mei is iedereen welkom om mee te klussen in de tuin en het gebouw van de Parklaankerk. Samen heel praktisch de handen uit de mouwen steken, ieder op de manier die bij hem of haar past. Het zijn altijd inspirerende en bevredigende momenten vol gezelligheid en warmte. Er wordt gezorgd voor koffie en thee met wat lekkers. Iedereen is welkom! We richten ons op 9.30 – 12.30 uur. Wilt u niet op vaste momenten, maar wel af en toe eens helpen in de kerktuin, dan bent u ook daarvoor van harte uitgenodigd. Aanmelden bij Jetty Heuckelbach, tel. 0343 - 411 363.

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

 

Wijkgemeente Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

Op zondag 5 mei spreekt ons gemeentelid Laurens Touwen in de bijeenkomst. Het thema voor zijn toespraak is: Onze glorierijke Heer bevrijdt!

Jonathan Westerkamp (uit Houten/Rotterdam?) is inmiddels een bekende spreker bij ons geworden en hij staat ingeroosterd voor de bijeenkomst van 12 mei.

Op 19 mei spreekt Jan-Maarten Goedhart weer. Jan-Maarten is predikant met bijzondere opdracht, werkzaam bij de IZB als projectleider missionaire trajecten; hij is lid van de Nieuwe Kerk in Utrecht en voorzitter van New Wine Nederland. Hij sprak op 9 december 2018 bij ons en hieronder stukje citeer ik een paar punten uit zijn toespraak destijds.

De tederheid van God

Begin december sprak Jan-Maarten Goedhart over ’De Tederheid van God’ (Jesaja 42:1-9). Hierbij een paar van zijn toespraak-punten:

- God handelt in deze wereld door zijn dienaar (knecht, slaaf); in onze tijd zou je ook kunnen zeggen ‘medewerker’.

- Ook wij zijn ‘medewerkers’ van God; God is aan het werk en wij worden ingeschakeld.

- Wat op aarde gebeurt, is ook onze verantwoordelijkheid.

- Jezus zelf is Gods dienaar; dit gedeelte uit Jesaja wordt vaak in het Nieuwe Testament geciteerd.

- De stijl van de dienaar (Jezus) is er geen van geschreeuw, van aandacht trekken, maar van spreken met gezag. Jezus dringt zich niet op; Hij gebruikt beelden als een ‘mosterdzaadje’.

- Het feit dat God het ‘geknakte riet niet verbreekt’ en ‘de walmende vlaspit niet uitdooft’ laat zien dat God niet opgeeft, niet loslaat. God kent geen hopeloze gevallen.

- God is zo teder, zo dichtbij. Hij dient ons en vervolgens worden wij geroepen om zelf te gaan dienen.

Mannenontbijt

Zaterdag 4 mei is het weer zover: Mannenontbijt van 8.00 tot 9.30 uur, in ’t Hoge Licht. In april waren we met 18 mannen en ging het over ‘Mannelijkheid omarmen’, ingeleid door Jan van der Meulen. Dit keer staat weer een onderwerp uit het inspiratieboek Man centraal: ‘Invloed van het nest’ (hoofdstuk 4). De auteur merkt o.a. op dat de schrijver van Genesis de loyaliteit van zonen aan hun ouders ook al opmerkte en daarom benadrukt dat een man zijn vader en moeder moet verlaten en zijn vrouw moet aanhangen. Hij moet het oude vertrouwde loslaten; iets nieuws beginnen. Dat ook Jezus dit een belangrijk principe vindt, lees je in Mattheüs 19:4-6, waar Hij dit vers uit Genesis citeert. Wil je over dit onderwerp meedenken/-praten, dan ben je van harte welkom. Voor de catering is het fijn als je je even opgeeft: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide

 

In huis is komen wonen Mw. P.L. van Es. Op de Revalidatie verblijft nog steeds Mw. Kievit. In huis en ook in de aanleunwoningen is er ziekte en zijn er ook zorgen.

De paasdagen zijn voorbij en we gaan op weg naar 4 en 5 mei en Hemelvaart. Onlangs las ik een artikel over een meisje dat naar Auschwitz was gedeporteerd samen met haar moeder. Dr. Mengele vraagt aan het meisje of de vrouw naast haar haar zus of moeder is. Zij (16 jaar) zegt : Mijn moeder. Direct wordt de moeder in een andere rij gezet en ze heeft haar nooit meer gezien. Het meisje overleefde de ‘hel’ maar realiseerde zich achteraf dat ze geen moeder maar zus had moeten zeggen. Vanaf dat moment voelde zij zich schuldig aan de dood van haar moeder. Later wordt zij psychotherapeut en gaat het haar om ‘het slachtoffer in zichzelf’‘ te leren vergeven en om sterker te worden.

Een Bijbelgedeelte dat in de weken van Pasen vaak wordt gelezen is dat Jezus Petrus weer op de been helpt. Petrus had Hem driemaal verloochend, uit angst, terwijl hij eigenlijk anders gewild had net als het meisje van hierboven. Laten we onszelf en elkaar in deze tijd van Pasen en Bevrijding in het Licht van de Opstanding zetten, het Licht dat alle kwaad verdrijft en ons vergeving laat proeven. Zoals er in Matt. 11 : 28 staat – Kom naar Mij toe,allen die vermoeid en belast zijn …. en ik zal je rust geven. 4 mei Dodenherdenking en 5 mei Bevrijdingsdag, gedenkdagen. Vergeet het niet wat het heeft gekost vrij te zijn en om in een land te leven waarin je vrij kunt ademhalen en waar je niet bang hoeft te zijn. Vrijheid is een geschenk en laten we leren van het verleden.

Op zaterdag 4 mei zal in de Vierhoutzaal in Sparrenheide een korte herdenking zijn van omgekomen England-Spielagenten om 15.00 uur. Ook van buiten Sparrenheide bent u van harte welkom. Zij sprongen in de dood voor onze vrijheid. De Duitse dichter en theoloog Dietrich Bonhoeffer, die in 1945 door de nazi’s werd vermoord, heeft prachtige gedichten in de gevangenis geschreven en het laatste couplet van “Goede machten” luidt: Door goede machten vaderlijk geborgen, wachten wij kalm op wat er komen gaat. God is bij ons in de avond en de morgen – en zonder twijfel elke nieuwe dag.

Zingend Geloven

Op 13 mei a.s. is er weer Zingend Geloven en de volgende is in verband met 2e Pinksterdag verschoven naar 17 juni a.s. Dit is tevens de laatste voor de zomervakantie. Komt u allen met ons meezingen. Koffie/thee staat klaar vanaf 14.30 uur en we beginnen om 15.00 uur. Iedereen van harte welkom.

Collectes

Op 7/4 €105,95 , op 14/4 €81,35 , op 18/4 €90,15 en op 21/4 €141,50. Hartelijk dank.

De pastorale commissie van Sparrenheide wenst u goede gezegende dagen toe.

Elly Heek – van Doorn

Rehoboth

In gedachtenis
Op dinsdag 16 april is de heer P. Greup overleden op de leeftijd van 94 jaar. Moge de goede herinneringen aan hem zijn vrouw en verdere familie tot troost zijn

Namens de pastorale commissie , 
een hartelijke groet,  Tiny Liebeek.

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Pelgrims op het spoor

Van 21 t/m 23 juli wordt er een spectaculaire treinreis door Nederland georganiseerd voor jongeren van 11 tot 21 jaar.

Deze reis zal door onverwachte en uitdagende activiteiten het karakter krijgen van tv-programma’s als ‘Wie is de mol?’ en ‘de Pelgrimscode’.

Waar we heen gaan en wat we gaan doen zullen jullie dus pas ter plekke ontdekken en ervaren. De opdrachten en spellen worden steeds gekoppeld aan christelijke tradities, kerkelijk erfgoed en bijbelverhalen. Daarmee wordt de reis tevens een zoektocht naar wat het geloof of God in jouw leven betekent.

Er is slechts ruimte voor 18 jongeren om mee te gaan, dus geef je snel op. De kosten bedragen €145 voor jongeren uit de Utrechtse Heuvelrug.

Op de website pelgrimsophetspoor.nl (of via deze link: http://threehills.nl/1779-2/0 ) kun je meer lezen, de trailer bekijken en het inschrijfformulier vinden.

Voor verdere vragen kun je terecht bij Kamiel van der Laan, jongerenwerker Grote Kerk (tel. 06 10775240) of Marieke Schut (tel. 0343 531285).

Avonddienst met cantate ‘Also hat Gott die Welt geliebt’

Op zondag 19 mei klinkt in de avonddienst in de Grote Kerk, aanvang 19.30 uur, cantate 68 ‘Also hat Gott die Welt geliebt’ van Johann Sebastian Bach. Bach heeft deze cantate voor 2e Pinksterdag gecomponeerd. De vreugde van het Pinksterfeest is ook te horen!

De titel van de cantate komt uit Johannes 3:16-21 de evangelielezing voor 2e Pinksterdag.

De cantate wordt uitgevoerd door het Cantatekoor en –orkest Driebergen met vocale solisten o.l.v.  Margo van Biezen. Voorganger in de dienst is ds. Trinette Verhoeven, classis-predikant Utrecht. U bent van harte welkom.

Pinksteren: ‘gewoon’ Joods

Binnenkort is het weer Pinksteren. Het feest waarop we vieren dat het evangelie er is voor alle volken. De ervaring van de ‘uitstorting van de Geest’ (Hand. 2) is daarvan de basis.

In Joodse ogen en binnen de orde van de Joodse ‘hoge feesten’ (Ex. 23: 14-17) passen de gebeurtenissen die in Handelingen 2 beschreven zijn gewoon bij het Wekenfeest (de Joodse naam voor Pinksteren) of oogstfeest (Ex.23: 16) Het belangrijkste daarin is dat op de datum van het pinksterfeest de Eeuwige Zijn wet, Zijn Thora, aan Israël gaf. Volgens de traditie precies op de 50ste dag na de uittocht van het volk Israël uit Egypte; dus 7 weken na Pasen. Alle (orthodoxe) Joodse mannen gebruiken de hele nacht voor de 50ste dag, de 6e van de maand Sivan, voor Thora-studie. Daarna gaan ze in vreugde naar buiten om elkaar deelgenoot te maken van het verkregen inzicht dat de Eeuwige hun gaf, via de woorden van de Thora, door Zijn Geest (!). Vroeger gingen ze naar het tempelplein, tegenwoordig naar de Klaagmuur. Let erop: De studie van de Thora (Tenach, Talmoed, etc.) geeft de opening waardoor het mogelijk is dat de verlichting van de Geest kan optreden. Niet, wat de standaard christelijke uitleg is, omgekeerd.

Als je het bovenstaande weet, begrijp je een stuk beter wat er in Handelingen 2 gebeurt en hoe ‘gewoon’ Joods dat is: Petrus heeft kennelijk de afgelopen nacht Joël 3 bestudeerd. In de vroege morgen vertelt hij zijn volksgenoten, joden en proselieten, de conclusies van zijn studie. Ze horen hem aan en hebben, in geheel Joodse stijl, zo hun opmerkingen, instemmingen en twijfels. Er wordt in Handelingen 2 melding gemaakt van het opmerkenswaardige feit dat ieder hoort en begrijpt wat Petrus zegt. In de taal waarin ze geboren waren. Door de studie en confrontatie met die heilige taal in de voorgaande nacht, verstaan ze alles wat Petrus zegt.

En de cynici onder hen die zeggen dat Petrus en zijn vrienden vol zoete wijn zijn, zijn ook best realistisch. Een glaasje vreugdewijn na zo’n lichamelijke zware studie zal geen uitzondering geweest zijn.

Piet Booij, © Classicale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

Jaarverslag GZB 2018: het aantal uitzendingen neemt toe

In 2018 was de GZB betrokken bij 56 uitzendingen. Ook is er een grote groep nieuwe zendingswerkers benoemd. Zij bereiden zich momenteel voor op hun uitzending later dit jaar naar onder andere Indonesië, Bosnië en Centraal-Azië.

De GZB is dankbaar dat zoveel jongeren en ouderen zich geroepen voelen om elders op deze wereld in woorden en daden het Evangelie te delen. En dat er gemeenten en particulieren zijn die dit werk ondersteunen. De GZB droomt van een kerk die groeit. In veel landen is dat het geval, vaak kleinschalig zoals in Thailand, maar soms ook stormachtig zoals op Cuba en de Filipijnen. De kerk waar de GZB in de Filipijnen mee samenwerkt, is sterk gefocust op het planten van nieuwe gemeenten. In een periode van vier jaar tijd zijn er maar liefst 250 gemeenten bijgekomen! Door deze enorme groei is er grote vraag naar goed opgeleide voorgangers. Niet alleen op de Filipijnen, maar ook in andere landen zoals Costa Rica, Zimbabwe en Algerije draagt de GZB daaraan bij.

De inkomsten van de GZB in 2018 waren € 8.185.000. Uit gemeenten kwam € 3.057.000, particulieren gaven € 2.154.000. Voor noodhulp ontving de GZB € 483.000 en uit nalatenschappen € 1.363.000. Om alle uitzendingen mogelijk te maken en om aan de vraag vanuit kerken waar de GZB mee samenwerkt voor steun aan missionaire en diaconale projecten te voldoen is het noodzakelijk dat de inkomsten stijgen.

GZB benoemt ds. Geert Lustig tot zendingswerker voor Frankrijk

Frankrijk is één van de meest geseculariseerde landen van Europa en het Evangelie van Jezus Christus is voor veel Fransen totaal onbekend. In de meeste dorpen en steden is de kerk slechts een monument en geen plek van samenkomen en viering. De UNEPREF, een kleine evangelisch gerefor­meerde kerk en partnerkerk van de GZB, wil graag bestaande gemeenten toerusten, zodat gemeenteleden kunnen groeien in geloof en zich gaan inzetten om met anderen het Evangelie te delen. Om dat te bereiken zullen zogenaamde Focustrajecten worden ingezet. Focus is door de IZB ontwikkeld voor missi­onaire toerusting en revitalisatie van bestaande gemeen­ten. De IZB en de GZB zullen samen invulling geven aan de Focustrajecten binnen de UNEPREF, waarbij het de inzet is om ook te komen tot een wederkerig leerproces, samen met gemeenten in Nederland die een Focustraject volgen. De synode van de UNEPREF heeft de GZB gevraagd om een predikant beschikbaar te stellen om de kerk te ondersteunen in dit proces. Ds. Lustig zal de Focustrajecten in Frankrijk gaan begeleiden en coördineren. Daarnaast gaat hij als predikant samenwerken met een Franse predikant in de regio Montpellier. Dat biedt hem de mogelijkheid om de Franse context beter te leren kennen en om zelf te ervaren wat kerk-zijn in Frankrijk betekent.

In september start hij samen met zijn vrouw Florien een voorbereidingstraject waarna zij eind dit jaar of begin volgend jaar samen met hun dochter Marleen zullen worden uitgezonden.

Groei aantal medewerkers GlobalRize meer dan verdubbeld.

Opzienbarend is de groei van het aantal medewerkers van GlobalRize. In jaar tijd is het aantal daarvan verdubbeld van 120 naar meer dan 250. Nog komt men handen tekort om geloofsvragen te beantwoorden en mensen te begeleiden bij de gratis online bijbelcursus.

Dit valt te lezen in het onlangs uitgekomen jaarverslag 2018 van de zendingsorganisatie die zich helemaal richt op de verkondiging van het Evangelie via internet. Met name het team van chat medewerkers is sterk gegroeid. Uit de hele wereld komen vragen binnen via de facebookpagina die nu nog alleen in het Engels aangeboden wordt. Veel vragen worden gesteld door mensen die wel christen zijn maar die gaandeweg in het leven daarvan vervreemd raakten. Door persoonlijke omstandigheden ontstaan levensvragen die alles met levensovertuiging te maken hebben. Het is veilig om deze vragen via internet te stellen. De medewerkers van GlobalRize reageren, bidden en verwijzen door naar een kerk of één van de cursussen. Bij het volgen van zo’n cursus krijgen mensen online persoonlijke begeleiding. Een deel van de extra medewerkers zijn woonachtig in andere landen. Zij zijn bekend met de context van waaruit vragen gesteld worden. Alle medewerkers worden aangestuurd vanuit het kantoor in Oldebroek. In de eerste maanden van 2019 werden nog 20 extra vrijwilligers genoteerd.

Een speciale doelgroep is vrouwen. Onder de naam SheRises werden in 2018 anderhalf miljoen vrouwen bereikt met Bijbelse boodschappen die vooral gericht zijn op empowerment en bemoediging.   

Het verkorte jaarverslag is in te zien op https://www.globalrize.nl/2019/04/15/jaarverslag-2018/--

Deadline KerkNieuws 7 > 17 mei 2019

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (0630485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, 0343476878 of06-21893914; mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ds. Marian van Giezen: (8 uur per week) variabel beschikbaar. 0618419992 of

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (0343517685)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

Kerkrentmeesters

Voorzitter: C.E. Altena

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: C.E. Altena

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: A. Stans (0627430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: H.J. Reinders (0610730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter:

Secretaris: Ellen v Amerongen (0343514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

   

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: mw. Clara v.d. Weide-Hagen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: R. Vermaas (0343517768)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant voor bijstand en adviezen:

Ds. Hariet Tarpeh (0610069330

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343518869

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   
 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

 

Website: www.parklaankerk.nl

 

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden (06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 

Pastoraal punt: Anje Leender (0343515190)

 

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.