PGDriebergen Kerknieuws

Jaargang 9, nummer 4, 2019, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

 

Kerkdiensten

 

ZONDAG 24 maart

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Kees Visser

 

’t Hoge Licht

10.00

Proponent Liesbeth van Deventer

 

Parklaankerk

10.15

Ds. A. Wieringa

 

Nassau Odijckhof

10.30

Denny Mahabier

 

Sparrenheide

10.30

Ds. W. Timmerman

 

Beukenhorst

10.30

Huguette Jurriaanse

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Arnoud Drop

 

 

ZONDAG 31 maart

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Daco Coppoolse

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

 

Parklaankerk

10.15

De heer M. Kruimer

 

Nassau Odijckhof

10.30

Coby v.d. Boogaard

 

Sparrenheide

10.30

Ds. L Schoonderbeek

 

Bartimeus

10.30

Wija van der Kaaden

Kapeldienst

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Jan-Bart bij de Vate

 

 

 

ZONDAG 7 april

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Proponent Alex Brinkman

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Daco Coppoolse

 

Parklaankerk

10.15

Open Ruimte

zondag van de muziek

Nassau Odijckhof

10.30

Arjen Vaartjes        

 

Sparrenheide

10.30

Coby v.d. Boogaard

 

Druivenkas

10.30

Jaap van Eekelen

 

Bartimeus

10.30

Wija van der Kaaden

Tuindorpjongeren

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Hariët Tarpeh

 

Collectebestemmingen

 

Zondag 24 maart: 40 dagentijd

Kinderen in de knel: Stop kinderarbeid in India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een

handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner

voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen

werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken

we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en

kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te

geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee

zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!

Helpt u mee dit werk te ondersteunen?

 

 

Zondag 31 maart: 40 dagentijd

Plaatselijke armoedebestrijding

Ook in Driebergen zijn er mensen die in (stille) armoede leven. Uit een breed kerkelijke onderzoek volgt de conclusie dat de effecten van de kredietcrisis en economische neergang terug te zien zijn in het aantal hulpvragen bij de kerken. Die hulpvragen zijn spectaculair gestegen. Binnen de Protestantse Kerk en de Rooms-katholieke Kerk groeide het aantal hulpaanvragen met meer dan 20%. De kerken zien zich daarom genoodzaakt om nog vaker in te springen om aan meer mensen hulp te kunnen verlenen. Ook de kerken in Driebergen hebben hiermee te maken.

We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Zondag 7 april: 40 dagentijd

KiA: Rwanda 25 jaar na de genocide

In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun

buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar

ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te

vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’.

In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie

kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen

medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande

moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.

Maakt u dit werk mede mogelijk?

 

Van de Algemene Kerkenraad

Kerkrentmeesters

Correctie:

In de vorige KerkNieuws is er een fout gemaakt met het rekeningnummer voor collectebonnen. Het nummer voor de bonnen moet zijn NL39RABO0375225714.

 

Wijkgemeente Catharijne

 

In verband met de invulling door veel gastpredikanten kan niet altijd alle informatie over de dienst worden gegeven. Volstaan wordt dan met het noemen van voorganger, organist en andere betrokkenen. Weet u welkom in onderstaande diensten!

Zondag 24 maart Grote Kerk

Deze zondag is de derde in de veertigdagentijd en heet zondag Oculi (ogen), genoemd naar Psalm 25: 15, Mijn ogen zijn bestendig op u. Voorganger in deze dienst is ds. Kees Visser uit Odijk. Organist is Walter van den Brom en Marieke Schut is lector.

Zondag 31 maart is de blije zondag in de veertigdagentijd en wordt ook wel Klein Pasen genoemd. Op deze zondag nemen we als gemeente bij wijze van spreken een voorschot op Pasen. De Latijnse naam voor deze zondag is Laetare, dit naar Psalm 122: Verblijdt u. Voorganger is ds. Daco Coppoolse, Paul van Oosten bespeelt het orgel en Barend Samsom leest ‘de woorden die opgeschreven staan’.

Zondag 7 april heet zondag Judica. ‘Oordeelt mij niet’ (Psalm 43). Proponent Alex Brinkman gaat voor en Job Krijgsman is de lector.

Uit wijkgemeente Catharijne

Samen voor het klimaat

Op zondag 10 maart hebben enkele Catharijne-gemeenteleden, onder wie ook enkele jongeren, deelgenomen aan de grote Klimaatmars in Amsterdam. Gelukkig troffen we nog heel wat meer deelnemers uit Driebergen op het station! Nat en koud was het, maar hartverwarmend om te ervaren met hoevelen we waren. ‘Waar is dat draagvlak? Hier is dat draagvlak!’ riepen we.

Bij terugkomst stond er een met liefde bereide warme maaltijd op ons te wachten in Nieuw Salem. Aansluitend was er de ‘Klimaatdienst’ die eigenlijk ging over onze relatie tot de goede schepping van God. We zongen, samen met het RK jongerenkoor Driebergen (o.l.v. Lieke van Oostenbruggen) begeleid door Robbert Kapitein op de piano, baden en dachten na over onze omgang met de aarde. Veel ideeën over hoe we zelf meer duurzaam zouden kunnen leven en handelen werden gedeeld. U kunt ze nog zien hangen op de flappen in de kerk. En als er een idee tussen staat waarvan u of jij denkt: ‘hé, dat is een goeie’, neem dat briefje dan gerust mee: daar zijn ze voor!

Er zijn plannen gesmeed voor een oecumenisch Klimaatgroepje en een leesgroepje over Groene Theologie. Wordt vervolgd!

Namens de Klimaatmarcheerders, Marian van Giezen

Regen en wind. Dat is op het moment van schrijven zo en niet veel anders. Dat was ook zo op de klimaatzondag, 10 maart, waarover Marian van Giezen hierboven schrijft. Ondanks dat waren er ontzaglijk veel mensen op de been. Mensen die ongerust zijn, bezorgd over de toekomst van de schepping, over de kwaliteit van onze leefomgeving. Het is hèt item van de verkiezingen. Het mag ook deel uitmaken van ons gebed in deze veertigdagentijd. Een tijd van soberheid, bezinning, bewustwording. Een tijd ook waarin we mogen bidden om goede, rechtvaardige bestuurders, die de samenleving voorgaan in oprechtheid en zuiverheid van denken.

Dan nog dit. Mevrouw Thea Jelier, lid van de kerkenraad, onderging op het moment van schrijven een omvangrijke hartoperatie, die gelukkig goed geslaagd is. Zij zal, als u dit leest, waarschijnlijk weer thuis zijn en bezig met revalideren. Iets waar we, mèt Ries en kinderen en -kleinkinderen, dankbaar voor mogen zijn.

Met een hartelijke groet, mede namens Marian van Giezen en Kamiel van der Laan, Aleida de Hoog

 

Wijkgemeente Immanuel

 

Rondom de erediensten

Op zondag 24 maart hoopt proponent mevrouw Liesbeth van Deventer uit Woudenberg voor te gaan. Inmiddels een vertrouwd en gewaardeerd gezicht in onze wijkgemeente. In de kindernevendienst is Lucas 22:14-23 en 22:31-34 aan de orde. In een bovenzaal deelt Jezus brood en wijn uit.

Op zondag 31 maart hoop ik voor te gaan en luisteren we naar Lucas 22:39-53 waar Jezus gevangen genomen wordt.

Op zondag 7 april gaat uw oud-predikant Daco Coppoolse uit Odijk voor. In de kindernevendienst wordt het verhaal verteld dat Petrus tot drie keer toe zegt Jezus niet te kennen, Lucas 22:54-62.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!

Ernstig ziek, en dan……

Op een dag krijg je van een specialist een enorme klap op je hoofd. Het is een diagnose. Je hebt wat, blijkt ziek, ernstig ziek. Wat doet dat met iemand, wat doet dat met de meest dierbaren? Wie kan je helpen, wie is ervaringsdeskundige. Je blijkt er alleen voor te staan. Het overkwam Barend Samson. Er bleek voor hem toch een remedie. Het stemt hem en zijn familie zeer dankbaar. Hij wil zijn ervaringen met ons delen, samen met zijn vrouw Elly.

Wanneer: woensdag 27 maart om 20.00 uur in ’t Hoge Licht

Leiding avond: ds. Aleida de Hoog    

Tweede filmavond: vrijdag 29 maart, 19.30 uur  Babette's Feast

Een Deense sfeerfilm over verborgen verlangens uit het begin van de 19e eeuw. Aan de verlaten westkust van Denemarken wonen Martina en Philippa, dochters van een strenge protestantse predikant die elk aards genot afkeurt. Tot tevredenheid van de predikant huwen zijn dochters niet, ondanks de wel aanwezige aanbidders. Op een dag arriveert de mysterieuze Babette die het revolutionaire bewind van Frankrijk is ontvlucht. De twee zussen bieden haar onderdak in ruil voor het verrichten van huishoudelijk werk. Na 14 jaar krijgt Babette het bericht dat ze de loterij heeft gewonnen en ze besluit om een enorm Frans feestmaal te maken. Het wordt een diner om nooit te vergeten! En dat ons zeer aan het denken zet…

Leiding avond: ds. Aleida de Hoog en ds. Henk Reinders. Vanaf 19.15 uur is de zaal van ’t Hoge Licht open. Entree: € 5

Samuel Wells, een boeiend theoloog - woensdag 3 april, 20.00 uur ’t Hoge Licht

Samuel Wells behoort tot de Anglicaanse Kerk, is priester in Londen en hoogleraar christelijke ethiek aan het King’s College. Hij schreef inmiddels een flinke stapel populair-theologische boeken die ook in ons land aan bekendheid winnen. ‘Toegankelijke diepgang’ en ‘Gezonde kost voor de ziel’ zijn een paar typeringen die regelmatig terugkeren in de recensies op zijn boeken.

Op deze avond gaan we kennismaken met hem. Dit doen we o.a. door een kort hoofdstuk te lezen uit zijn in het Nederlands vertaalde boek “Hoe zullen we leven?”.

In de veertigdagentijd onderweg naar Pasen past dit hoofdstuk, ‘Teleurstelling’, uitstekend. Het neemt ons mee naar de Emmaüsgangers.

Dringend verzoek: indien u/jij aanwezig wilt zijn deze avond – graag via mail – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - opgeven bij ondergetekende voor 1 april! Ik zal u/jou dan het betreffende hoofdstuk toesturen!

Tevens wil ik op deze avond peilen of er belangstelling is voor een leeskring in het seizoen 2019/2020 over het laatste boek van Wells “Wees niet bang” – met geloof je angst het hoofd bieden. Het boek is opgedeeld in zes nieuwsgierig makende delen: wees niet bang voor de dood, wees niet bang voor zwakheid, wees niet bang voor macht, wees niet bang voor verschil, wees niet bang voor geloof, wees niet bang voor het leven.

Passie en Pasen in de Nederlandse poëzie

Op 10 april, in de veertigdagentijd dus, lezen we hoe dichters het lijden, sterven en de opstanding van Jezus hebben weergegeven. Poëzie, dat is schoonheid van taal, het is vaak ook zeer trefzeker. In gedichten kunnen de diepste dingen vaak in weinig woorden krachtig worden gezegd. Gedichten moeten klinken. Dat gebeurt ook op deze avond, soms via een cd door dichters zelf. Ik hoop met u op een verrijkende avond!

Wanneer: woensdag 10 april, 20.00 uur in ’t Hoge Licht.

Leiding: ds. Aleida de Hoog

Opgave het liefst per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkelijke Agenda

Di. 26 maart: 19.45 uur      Vergadering moderamen wijkkerkenraad

Wo.27 maart: 20.00 uur      Vergadering moderamina wijkgemeenten PGD – Nieuw-Salem

20.00 uur      Ernstig ziek, en dan….. een persoonlijk verhaal - ’t Hoge Licht

Vr. 29 maart: 18.00 uur      Slotavond oudere tieners – ontmoeting/maaltijd/catechese

                                        Oranjelaan 49

19.30 uur      Filmavond Babette’s Feast in ’t Hoge Licht – zaal open vanaf

                                       19.15uur . Entree € 5

Ma. 1 april:   20.00 uur      Belijdenisgroep in pastorie

                    20.00 uur      Gebedskring bij Imarda Bikker

Di. 2 april :    20.00 uur      Vergadering wijkkerkenraad – inloop vanaf 19.45 uur

Wo. 3 april:   20.00 uur      Introductie op theoloog Samuel Wells – ’t Hoge Licht

Wo. 10 april: 14.30-16.30  Spelmiddag ouderen in ’t Hoge Licht

20.00 uur      Passie en Pasen in de Nederlandse poëzie - ’t Hoge Licht

Vr. 12 april:   9.30-10.30    Women To Women, gebedsgroep bij de fam. Doorn,      

Wethouder Teselinglaan 29

Elke woensdagmorgen van 9.00-10.00 uur Gebedskring bij Alies van der Deijl

Ter Inspiratie

Bidden is je handen openen voor God. Het is een langzaam opgeven van de krampachtigheid waarmee je je handen dichtgeknepen hield én een toenemende bereidheid je bestaan te aanvaarden, niet als een bezit dat verdedigd, maar als een gave, die ontvangen moet worden.
Bidden is daarom allereerst een levenshouding, die je in staat stelt te midden van deze wereld een stilte te vinden, waarin je ontvankelijk wordt voor de beloften van God en hoop vindt voor jezelf, je medemens en de gemeenschap, waarin je staat. Biddend ervaar je God in een zachte bries, in de nood en vreugde van je medemens, in de eenzaamheid van je eigen hart.

Henri Nouwen, uit: ‘Met open handen’.

 

Tenslotte

Een hartelijke groet uit de pastorie, in Christus verbonden,

  1. Henk Reinders

 

Parklaankerk

 

Agenda

24-03-2019 (zo):     Filmhuis Parklaan, Film & Food ‘The Square’, 14.00 uur

02-04-2019 (di):     Filmhuis Parklaan, ‘The Post’, 20.00 uur

04-04-2019 (do):    Stilteontmoeting, 14.00 – 14.45 uur

05-04-2019 (vr):     Chez Baas, 16.00 – 18.00 uur

Open Ruimte

Zondag 7 april staat de hele dag in het teken van muziek. Muziek was en is een wezenlijk onderdeel van de traditie en de actualiteit van de Parklaankerk. Ze speelt een belangrijke rol in de vieringen. Daarnaast worden er concerten gegeven en de kerk gebruikt als oefenruimte.

Op de Zondag van de Muziek zijn er tal van activiteiten:

  • Een feestelijke viering met en over muziek als spirituele beleving met Rogier van der Wal, Willem van der Meiden en anderen.
  • Vertoning van de film ‘The Ten Commandments’ met live orgelimprovisaties van organist Gijs van Schoonhoven.
  • Een concert ter ere van Didy Meyer. Programma volgt.
  • Versnaperingen tussendoor.

De verschillende programmaonderdelen zijn los bij te wonen, maar u bent de hele dag van harte welkom.


Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

 

 

Wijkgemeente Traject24

 

Bij de zondagse bijeenkomsten

Op 24 maart spreekt Arnoud Drop, directeur van Alpha-Nederland. Zijn thema is ’Barmhartigheid wil ik, geen offers’, met een overdenking rondom Mattheüs 9:1-13. Arnoud schrijft: ’Jezus daagt ons in dit stukje uit om eens goed te overdenken wat dit te zeggen heeft: Barmhartigheid wil ik, geen offers. Dus dat gaan we dan maar doen! Wat heeft het ons eigenlijk te zeggen?’

31 maart wordt de bijeenkomst helemaal ingevuld door de kring van Wipkje. Spreker is dan Jan-Bart bij de Vate. Jan-Bart is betrokken bij de organisatie 4e-Musketier en kerkt met zijn vrouw en kinderen in Den Haag waar hij actief is als oudste en jeugdleider. Om God beter te leren kennen volgde hij deeltijd een opleiding theologie. In het dagelijks leven werkt hij, ná een aantal jaren in het stichtingswezen, als marketeer bij een oer-Hollands bedrijf.

Op 7 april spreekt Hariët Tarpeh weer bij ons; het thema voor die zondag is nu nog niet bekend.

 

Enkele Activiteiten

- Liedjestrein (voor peuters en kleuters - met ouders en/of grootouders!) in ’t Hoge Licht, vanaf 10.30 uur, op zaterdag 30 maart. En alvast de datum voor het eindfeest: 13 april.

- Vrouwenborrel op vrijdagavond 5 april, van 20.15-22.00 uur bij Annelies van Dijk, Prins Clausplantsoen 22; stuur haar even een berichtje als je wilt meedoen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

- Mannenontbijt op zaterdagochtend 6 april, vanaf 8.00 uur. Deze keer anders dan anders: Jan van der Meulen uit Brussel komt een inleiding/presentatie geven over onze plek als christen-mannen. Een wat andere opzet dan normaal en daarom zeker het overwegen waard om als man – als je nog niet eerder meedeed – deze keer eens langs te komen. Voor de catering is het fijn als je je even opgeeft: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Ontmoeting met Jezus!

Op zondag 3 maart sprak Hariët Tarpeh over ’De kracht van een ontmoeting met Jezus’. Ze zette de ontmoetingen van Jezus met de ’rijke jongeling’ en met Zacheüs tegenover elkaar. Beiden ontmoeten Jezus, maar de één geeft na die ontmoeting niets weg en de ander juist buitensporig veel. De één was gericht op ‘wat moet ik doen?’ (een doener); de ander op ‘Jezus zien’ (een Jezus–genieter). Eigenlijk zou je God moeten vragen om je ogen te openen en dan te zien dat Jezus meer waard is dan alles!

Lucas 4:18 vat Jezus’ missie samen: aan ARMEN het goede nieuws brengen; vrijheid bieden aan GEVANGENEN en ONDERDRUKTEN; zicht geven aan BLINDEN.

Hariët noemde dit het ‘onderste-boven’ Koninkrijk van God; daarmee krijgen we duidelijk zicht op Jezus.

Met als gevolg Jezus’ ‘onderste-boven’ programma:

  1. a) Gods primaire liefde voor buitenstaanders en armen.
  2. b) Ons (cultuurbepaalde) waardensysteem gaat op de kop.
  3. c) Ingrijpende gevolgen: radicaal vrijgevig, dienend, vergevend, transparant.

Hariëts inspirerende toespraak is nog te beluisteren via www.traject24.nl/toespraken.

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide

 

Op de Revalidatieafdeling verblijven nog mevrouw R. Kievit en mevrouw W. van Zijl. De Heer en Mevrouw van Laar mochten naar huis terugkeren. Mevrouw A. Stinnissen is opgenomen in het ziekenhuis. In de appartementen is mevrouw H. Hengtsmengel komen wonen. Van de appartementen is mevrouw J.A. Jubbega verhuisd naar de Meerzorg.

In het vorige stukje heb ik door de haast een foutje gemaakt. Op 13 maart jl. was het Biddag voor het gewas en bij de overledenen stond Mevrouw Bakhuizen, dit moet Mevrouw van Yperen-Bakhuizen zijn. We hebben mooie diensten gehad. We mochten lezen uit Lucas 6, soms best moeilijk te begrijpen. Leest u het maar eens na. Met liefde voor de zondaar, hoe moeilijk ook. Dat laatste is echt heel moeilijk en toch ….. Ook dat is de weg van de navolging van Christus. We zijn al even op weg in de veertigdagen(vasten)- tijd. Ook spreekt men van lijdenstijd. Vroeger waren er 7 zondagen. Men koppelde de zondagen aan de zeven kruiswoorden. Met advent hebben we elke week een kaars als teken van licht in ons leven, Jezus komt steeds dichterbij. In sommige kerken worden ook in deze tijd kaarsen aangestoken en elke week wordt er één gedoofd. Hoe verder in de lijdenstijd hoe donkerder het wordt.

Tegenwoordig is er altijd wel een dag van, of een week van iets. We hebben de Nationale Boomfeestdag gehad en het was ook de week van de Schepping. Heel mooi om even stil te staan hoe we als rentmeesters op een verantwoorde, duurzame manier de aarde kunnen bewaren. In het Liedboek staan prachtige liederen over de schepping. Ik vind het Glorialied “Zonne en maan, water en wind, de bloem en het kind schiep onze God. Hemel en aard heeft hij gemaakt, Schepper wij willen u danken” heel mooi.

 

 

 

Zingend Geloven

Op maandag 8 april a.s. is er een speciale Paaseditie van Zingend Geloven. Komt allen. We beginnen om 15.00 uur en de koffie/thee met een paastraktatie staat voor u klaar.

 

Collectes

Op 24 februari €149,70, op 3 maart €120,50 en op 10 maart €118,45. Hartelijk dank hiervoor.

De pastorale commissie Sparrenheide wenst u een goede tijd toe.

Elly Heek – van Doorn

Rehoboth

 

In de afgelopen weken hebben we drie nieuwe bewoners mogen begroeten.
Op kamer 1 mevrouw B.E. van Velze-Braathen, op kamer 105 mevrouw C.L. Kreling-van Eck en op kamer 204 de heer A. Boer.
We hopen dat zij zich spoedig thuis gaan voelen bij Rehoboth.

Paasviering
Maandag 8 april om 10.30 uur is er de paasviering in de salon. Voorganger is Coby v.d. Boogaard, pianist is Gerrit Pijper. Ook zullen enkele leden van de Catharijne cantorij hun medewerking verlenen.

Namens de pastorale commissie, een hartelijke groet,

Tiny Liebeek.

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

 

Paasgroetenactie 2019

Zoals al vele jaren sturen we ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: ´"Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!"

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

U kunt de kaarten kopen tussen 10 maart en 7 april voor € 1,80 per stuk. Ze moeten verstuurd worden voor 9 april en worden op Palmzondag en Pasen uitgedeeld aan de gedetineerden.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

Namens ZWO en Diaconie,

Elly Heek, Rein Zoethout en Ellen van Amerongen

 

 

 

 

Sam’s Kledingactie helpt bij wederopbouw Sulawesi

Sam’s Kledingactie zamelt al ruim 50 jaar kleding in voor Mensen in Nood. Samen met honderden vrijwilligers wordt jaarlijks honderdduizenden kilo’s kleding ingezameld. De netto-opbrengst van de kleding wordt besteed aan hulpprojecten over de hele wereld.

Sam’s Kledingactie heeft voor het komend voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid, een nieuw goed doel uitgekozen. De opbrengsten van uw ingeleverde gebruikte en nog bruikbare kleding en schoenen gaat voor de eerste helft van 2019 naar een project in Sulawesi. Sulawesi is op 28 september 2018 getroffen door een aardbeving en een tsunami, met aardverschuivingen tot gevolg. De verschillende aardverschuivingen hebben 2.087 mensen gedood en meer dan 211.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Veel mensen leven onder een zeil in ontheemden kampen in de buurt van hun oorspronkelijke dorp. Ze beschikken nauwelijks over voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Onder deze zware omstandigheden zal wederopbouw een lange tijd in beslag nemen.

De inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood vindt dit voorjaar weer plaats op: 13 april 2019.

Locatie: Kerkplein (Sint Petrus’ Banden) te Driebergen-Rijsenburg

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Informatieavond Interserve op 28 maart

Op 28 maart organiseert Interserve een informatieavond voor mensen die hun talenten willen inzetten in het buitenland. Interserve is het uitzendbureau waar geloof werkt. Zij zendt mensen uit naar Azië en de Arabische wereld om als christen in hun vakgebied te werken.

Lisette Bonk, bij Interserve verantwoordelijk voor werving en promotie: “Vaak zijn christenen benieuwd hoe ze hun talenten kunnen inzetten in het buitenland. Regelmatig hoor ik vragen als: kan ik met mijn beroep iets betekenen in het buitenland? Hoe kan ik geloof en werk combineren? Maar ook: moet ik kiezen voor een lange termijn uitzending of is het beter om voor korte tijd naar het buitenland te gaan? Tijdens de informatieavond laten wij graag zien waar Interserve voor staat. Jonathan heeft een aantal maanden in Kazachstan gewerkt en zal deze avond zijn ervaringen delen. We merken dat dit soort verhalen altijd erg motiverend is en een goed beeld geeft van de mogelijkheden om uitgezonden te worden.”

Tijdens de avond is er ook gelegenheid om individuele vragen te stellen. Dat gebeurt tijdens een zogenaamde speeddate. Lisette: “Tijdens de speeddate gaan we kort in op de persoonlijke situatie en wensen van de deelnemer. Zo proberen we te inventariseren wat zijn of haar specifieke vragen zijn. Sommige vragen kunnen we gelijk beantwoorden, voor andere is uitgebreider contact nodig. We proberen voor iedereen een plek te vinden waar hij of zij het beste past. Dat vraagt maatwerk.”

De informatieavond vindt plaats op donderdagavond 28 maart.

Locatie: Kantoor Interserve, Hoofdstraat 55, Driebergen-Rijsenburg.

Geïnteresseerden kunnen zich melden door contact op te nemen met Lisette Bonk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 0343 – 745400.

 

 

Deadline KerkNieuws 5: 5 april 2019


Adressen

Kerkelijk Bureau

Wijkgemeente Catharijne

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Website: www.pgdriebergen.nl

Per adres: Kerkelijk Bureau

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Website: www.wgcatharijne.nl

Telefoon: 0343-513570

Scriba: R. Spruit (06 30485346)

%Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 0343-476878 of 06-21893914;

Voorzitter: C. van der Kooi

Scriba: J. Koerts (0343-512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ds. Marian van Giezen: (8 uur per week) variabel beschikbaar. e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-18419992

   

Kerkrentmeesters

Wijkgemeente Immanuel

Voorzitter: C.E. Altena

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Per adres: Kerkelijk Bureau

Secretaris: K. Allaart

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: C.E. Altena

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Scriba: A. Stans (06-27430666)

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

Voorzitter: Vacant

Secretaris: Ellen van Amerongen (0343-514883)

Wijkgemeente Traject24

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Bijdragen: NL47RABO0385253818

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2 Website: www.traject24.nl

 

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768)

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Per adres: Kerkelijk Bureau

Predikant voor bijstand en adviezen:

Voorzitter: mw. Clara v.d. Weide-Hagen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Ds. Hariet Tarpeh (06-10069330)

Secretaris: E. van Amerongen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

 
   

ISZ De Brug

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.parklaankerk.nl

Website: www.iszdebrug.nl

Theologisch inspirator:

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

Dr. W. van der Meiden (06-10968882)

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Scriba: Elly Heek (0343-518869

Penningmeester: L. Janssen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.