PGDriebergen Kerknieuws

 

Jaargang 9, nummer 3, 2019, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

 

ZONDAG 3 maart

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Alex Brinkman

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. A.J. v Nijen

 

Parklaankerk

10.15

Ds. J. de Wit

 

Nassau Odijckhof

10.30

Arjen Vaartjes

 

Sparrenheide

10.30

Mevr. ds. J. de Zwaan

 

Bartimeus

10.30

Wija vd Kaaden

Maaltijd van de Heer

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Hariet Tarpeh

 

 

Woensdag 6 maart

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

19.30

Ds. M. v Giezen

Aswoensdag

 

ZONDAG 10 maart

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. M.A. de Hoog

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Dr. C.J.Menken-Beklus

 

Nassau Odijckhof

10.30

Coby vd Boogaard

 

Sparrenheide

10.30

Ds. D.Coppoolse

 

Druivenkas Bartimeus

10.30

Huguette Jurriaanse

 

Bartimeus

10.30

Annemieke Dekker

Belevingsdienst

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Wil Doornenbal

 

Grote Kerk

18.30

Ds. M. v Giezen

M.m.v. Jongerenkoor o.l.v. Lieke van Oostenbrugge

 

ZONDAG 17 maart

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. W. Timmerman

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ds. A.R.F. vd Meiden

 

Nassau Odijckhof

10.30

Tia Braam

 

Sparrenheide

10.30

Ds. S. Janse

 

Bartimeus

10.30

Annemieke Dekker

Tuindorpjongeren

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Jonathan Westerkamp

 

Collectebestemmingen

Zondag 3 maart: St. Alpha Cursus Nederland

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha. Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende onderwerpen.  Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? De Bijbel lezen: waarom en hoe? Hoe zit het met de kerk?

Helpt u mee dit werk te ondersteunen?

 

Aswoensdag begin 40 dagen tijd, 6 maart: Werelddiaconaat: ZWO-project Bouwen aan een beter bestaan - Bangladesh

Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut. Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. Uw steun is onontbeerlijk voor dit werk.

 

Zondag 10 maart: KiA: Voorjaarszendingscollecte: Cuba

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z’n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. In Cuba verslechtert de economie echter en neemt de armoede toe. Daarmee groeit ook de diaconale taak van de kerk. Zo wil de kerk er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba daarom met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

 

Zondag 17 maart: KiA: Verlaat de gevangenis … en dan?

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen

kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte,

geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenenzorg Nederland en Exodus

begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo

worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma

geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden. Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk.

 

Van de Algemene Kerkenraad

Het is de bedoeling dat de AK dit jaar vergadert op de volgende data: 22jan - 19mrt – 23apr – 21mei – 18jun – 3of 17sep – 29okt -? dec.

De ANBI-gegevens die op de website behoren te staan, zijn bijgewerkt zodat de gebruikelijke giftenaftrekregeling weer is gewaarborgd.

Het is de bedoeling dat binnenkort de zg. Privacyverklaring voor onze gemeente wordt vastgesteld. Zoals bekend is er sinds mei vorig jaar een nieuwe wettelijke regeling van kracht inzake gegevensbescherming, ook kerken hebben daarmee van doen.

Ook komt binnenkort uit de steigers de regeling Auteursrecht. Het gebruik van bv. licenties moet allemaal geregeld worden, dat geldt hier en daar ook voor zaken die op de websites staan.

Van de wijkgemeente Catharijne is te melden dat het beroepingswerk in volle gang is.

Een klein beetje een noodkreet: er zijn twee voorzitters nodig en wel voor het College van kerkrentmeesters en het College van diakenen. Wie o wie zet de schouders onder een stukje kerkenwerk?

 

Kerkrentmeesters

Graag willen wij u nog eens attent maken op de NIEUWE diverse rekeningnummers die wij voor het ontvangen van bijdragen hanteren. Voor uw vrijwillige bijdrage rek.nr NL28rabo0373718241.

Voor uw bijdrage aan het kerkblad rek.nr NL53rabo0373718276, voor uw bijdrage aan de solidariteitskas rek.nr.NL 75rabo0373718268 en voor uw collectebonnen rek. nr. NLrabo0375225714. Wanneer u dit wilt wijzigen bij uw bankadministratie kunnen wij de diverse bijdragen zeer goed verwerken.

 

Wijkgemeente Catharijne

In verband met de invulling door veel gastpredikanten kan niet altijd alle informatie over de dienst worden gegeven. Volstaan wordt met het noemen van voorganger, organist en andere betrokkenen. Weet u welkom in onderstaande diensten!

Zondag 3 maart, Grote Kerk 10.00 uur

Proponent Alex Brinkman is deze zondag de voorganger. Organist is Walter van den Brom en Mirjam Dekker is de lector.

Woensdag 6 maart, Aswoensdag, Grote Kerk 19.30 uur

Een viering met een meditatieve toon als start van de Veertigdagentijd voor Pasen. Aswoensdag luidt een tijd in van bezinning, inkeer en soberheid. Dat wordt gesymboliseerd in het oude gebruik om jezelf een askruisje te laten opleggen: as is vanouds een teken van rouw en inkeer. In die sfeer gaan we de weg naar Pasen en gedenken we de weg van lijden en dood die Jezus gegaan is. De lezingen van deze dag roepen op tot inkeer en omkeer. In stilte zullen we onszelf te binnen brengen waarin wij zelf tekortschieten en wat we daarmee zouden willen doen. Voorganger is ds. Marian van Giezen.

Zondag 10 maart, Grote Kerk 10.00 uur

Deze zondag is de eerste in de veertigdagentijd. De zondag heet ‘Invocabit’, genoemd naar Psalm 91: 15 waar staat: “Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden”.  Op deze zondag lezen wij over de verzoeking van Jezus in de woestijn uit Lucas 4: 1-13.  De lezing uit het Oude Testament is Deut. 5: 6-21. Deze dienst is ook een poëziedienst. We zullen het met elkaar ervaren: in gedichten kan soms méér worden gezegd. Organist in deze dienst is Walter van den Brom, Heleen van den Brom is de lector en ds. Aleida de Hoog gaat voor.

Zondag 10 maart, Grote Kerk 18.30 uur (let op! Vervroegde aanvangstijd!)

Dienst, voorbereid door jongeren, rond het thema ‘Klimaat’. Voor iedereen, of je nu mee bent geweest naar de Klimaatmars of niet. We bezinnen ons op onze eigen rol in het klimaatvraagstuk. Voorganger is ds. Marian van Giezen. Zang wordt verzorgd door het RK-jongerenkoor o.l.v. Lieke van Oostenbrugge. Welkom!

Zondag 17 maart, Grote Kerk 10.00 uur

Zondag Reminiscere is de naam van deze zondag. Dit Latijnse woord betekent: ‘Gedenk’. Het komt uit Psalm 25, vers 6: ‘Gedenk uw barmhartigheid, Heer’. Ds. Willem Timmerman gaat voor, Diny Veenstra is de lector en aan het orgel zit Paul van Oosten. Ook de cantorij werkt aan deze dienst mee.

Veertigdagentijd

Op 6 maart begint de veertigdagentijd. Van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

We zijn in deze tijd vaak stil, leven sober, hebben de focus op die ene, op zijn weg, op zijn missie. Die weg leidde naar het kruis. Op Goede Vrijdag staan we daar elk jaar opnieuw bij stil, raken we er niet over uitgedacht. Zóveel liefde, zoveel ruimte waarmee zijn uitgespreide armen ons omvatten…  Dat de haard van zijn aanwezigheid een vreugdevuur zal ontsteken in ons hart!  (naar Lied 536)

Samen voor het Klimaat

Op zondagmiddag 10 maart is er een grote Klimaatmars in Amsterdam, van 13 – 16 uur. Omdat het klimaat ons juist als gelovige mensen ter harte gaat, willen we daar met zoveel mogelijk jongeren en anderen uit Driebergen heen gaan. We verzamelen om 11.30 uur op station Driebergen (spoor 2, trein van 11.42). Wie zich vooraf aanmeldt via http://duurzaamdriebergen.nl  krijgt een gesponsord lunchpakket mee. De reis wordt op eigen kosten en eigen risico gemaakt. Jongeren onder de 14 jaar moeten vergezeld worden door een volwassen begeleider, óf kunnen zich bij ons melden voor een begeleider (maar geen garantie dat we iemand kunnen vinden). Bij terugkomst is er voor wie zich aanmeldt, een maaltijd in Nieuw Salem. Wie niet meewil naar Amsterdam maar wel wil helpen koken: meld je aan!

We besluiten onze Klimaatdag met een viering om 18.30 uur (let op: de viering begint dus een uur eerder dan gewoonlijk!) in de Grote Kerk. De viering wordt voorbereid door een aantal jongeren. Het RK-jongerenkoor o.l.v. Lieke van Oostenbrugge zal zingen en ds. Marian van Giezen is de voorganger. Uiteraard is bij die viering iedereen van harte welkom (of je mee bent geweest of niet)! Tot ziens op 10 maart 11.30 uur op spoor 2!

Met hartelijke groet, ds. Marian van Giezen, Kamiel van der Laan en ds. Aleida de Hoog

 

Uit de kerkenraad

De kleine kerkenraad vergaderde 12 februari jl. Belangrijkste bespreekpunten waren de voorbereidingen voor de Paasperiode; het beroepingswerk; invulling van ambtsdrager-vacatures, maar ook gewenste aanvulling van het Beam team en de PakAan groep; de maatregelen die nodig zijn met betrekking tot de nieuwe wetgeving op het gebied van privacy (AVG), onder andere aanpassingen website; de invulling van het pastoraat voor mensen met een beperking; en het komend moderamenoverleg tussen de wijkgemeenten Immanuël, Catharijne en Traject24. U zal gezien hebben dat de website www.wgcatharijne.nl geheel opnieuw wordt opgebouwd. Daarop is onder andere een menu item “Alleen voor gemeenteleden” gekomen. Als proef staan daar thans de contactgegevens en de downloads achter. Een kleine werkgroep is bezig te bekijken welke informatie op dit afgesloten gedeelte zou moeten komen te staan en welke informatie algemeen toegankelijk kan zijn. Tevens op welke wijze de organisatie van gebruikersnamen en wachtwoorden ter hand genomen kan worden.

Een tweede werkgroep is gevormd om een aantal gemeenteleden te gaan benaderen voor het vervullen van vacatures. Wat is er nodig? Om goed te kunnen blijven functioneren als wijkgemeente is uitbreiding met een tot twee diakenen een absolute voorwaarde. Behalve de diaconale presentie in de kerkdiensten en het meebesturen van onze wijkgemeenten is onze Driebergense Diaconie (mede bestuurlijk) actief in Diaconaal centrum De Ontmoeting (Koek en Ei), de Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Eet mee met de kerk enz. Kortom: kerk zijn in de samenleving. Wie doet mee? Verder zijn wij op zoek naar een ouderling die het pastorale werk bestuurlijk wil ondersteunen en naar een ouderling die zich als kerkrentmeester wil gaan inzetten aan de beheerstechnische kant van onze kerkelijke gemeente. Denkt u nu bij zichzelf: ik word niet benaderd maar heb wel interesse of ideeën, laat het mij weten.

Met hartelijke groet, Ron Spruit (scriba) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

EINDE RUMMYCUB-ochtenden in ’t Hoge Licht

Bijna 23 jaar geleden werd door een gemeentelid van wijkgemeente Catharijne (v/h wijk 2) een spelletjes-ochtend georganiseerd in ’t Hoge Licht. De belangstelling hiervoor was toen vrij groot, waarbij het spelen van Rummycub een hoogtepunt vormde. In de loop der jaren liep de deelname echter steeds terug, waardoor besloten moest worden om deze activiteit per 31 januari jl. te stoppen. Mede namens de Diaconie werd op woensdag 30 januari jl. een laatste bijeenkomst gehouden voor de resterende deelnemers en alle vrijwilligsters die in de loop der jaren de koffie etc. verzorgden. De woorden van dank gingen vergezeld van een mooie bos bloemen.

Carien Carton, coördinator.

 

Wijkgemeente Immanuel

Rondom de erediensten

Op zondag 3 maart hoopt ds. Auke van Nijen, emeritus-predikant te Driebergen, voor te gaan.

Op zondag 10 maart, de eerste zondag in de veertigdagentijd, vieren wij het Heilig Avondmaal. Christus nodigt ons, jong en oud, aan Zijn tafel. In brood en wijn wordt ons vergeving, troost en kracht aangereikt en vieren wij dat we aan elkaar gegeven worden.

We lezen Lucas 19: 29-40, over Jezus die opgaat naar Jeruzalem. 

Op zondag 17 maart werkt het kerkkoor o.l.v. Wouter Harbers aan de dienst mee. Een bijzondere en feestelijke dienst. We zijn dankbaar dat ons gemeentelid Kees van der Kooi bereid gevonden is om te dienen als ouderling met als bijzondere opdracht het voorzitterschap van de Algemene Kerkenraad van de PGD. In deze dienst gaan we hem bevestigen en zullen bij de handoplegging ook de wijkgemeenten Catharijne en Traject24 betrokken zijn. Voordat we overgaan tot de bevestiging nemen we afscheid van Hans Gortemaker die gedurende 12 jaar voorzitter van de AK mocht zijn, in meer dan eens geen gemakkelijke perioden in de kerk. We danken God voor zijn inzet, volharding en trouw.

We lezen Lucas 19: 41-48, over Jezus die huilt over Jeruzalem en de handelaren de tempel uitjaagt. Wel een spannend gedeelte bij afscheid en bevestiging ambtsdrager!

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!   

 

Klimaatmars Zondag 10 maart

Op zondag 10 maart is er een landelijke Klimaatmars in Amsterdam. Vanuit de Dominicuskerk in Amsterdam gaan kerken om 12.30 uur samen op weg naar het startpunt van de mars. Scriba van de PKN ds. René de Reuver zal de deelnemers in de Dominicuskerk de zegen meegeven. Vervolgens gaat om 13.00 uur op de Dam in Amsterdam de Klimaatmars van start. 

Kerken lopen mee om te laten zien dat zij een zorgzame omgang met de aarde belangrijk vinden. "Door mee te lopen aan de Klimaatmars willen we kenbaar maken dat we als gelovigen het zorgen voor Gods schepping erg belangrijk vinden. Paus Fransiscus bracht in 2016 zijn Laudato Si uit waarin hij ons als gelovigen aansprak en opriep om onze verantwoordelijkheid te nemen voor deze aarde die ons is toevertrouwd. We moeten haar ’behoeden en bewaren'. Omdat de klimaatveranderingen schade toebrengen aan mens en natuur, hopen we dat de Klimaatmars zal leiden tot maatregelen die herstel zullen bieden aan aarde en medemens."

Kindernevendienst en veertigdagentijd – Locatie Jeruzalem

In de veertigdagentijd lezen we in de kindernevendienst en eredienst van Bijbel Basics de verhalen die horen bij de dagen voor Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen, tot en met zijn opstanding. We zien ook welke rol Petrus en Pilatus spelen in deze verhalen over het lijden en de dood van Jezus.

Tijdens dit project komen de volgende verhalen uit het evangelie volgens Lucas aan bod: - Jezus gaat naar Jeruzalem (Lucas 19:29-40) - Jezus jaagt handelaars uit de tempel (Lucas 19:45-48) - Jezus deelt brood en wijn uit (Lucas 22:14-23 en 22:31-34) - Jezus wordt gevangengenomen (Lucas 22:39-53) - Petrus zegt dat hij Jezus niet kent (Lucas 22:54-62) - Jezus komt bij Pilatus (Lucas 23:1-7 en Lucas 23:13-25) - Jezus is opgestaan! (Lucas 24:1-12)

De verhalen van dit project horen bij de week voor Pasen: bij Palmzondag en verschillende dagen in de Stille Week. Er is meestal niet op al die momenten kinderdienst. We kiezen er daarom voor om in dit project deze teksten te lezen op de zondagen van de veertigdagentijd en Pasen, omdat we het belangrijk vinden om deze verhalen ook met de kinderen te lezen. En omdat de teksten heel goed passen bij de veertigdagentijd als periode van voorbereiding op Pasen. Het project heet dit jaar: Locatie Jeruzalem. Voor het moment met de kinderen in de kerkdienst is er een plattegrond van de stad Jeruzalem (op het scherm). Elke zondag komt er een 3D-locatie op de plattegrond bij op het scherm en als bouwplaat. Zo volgen de kinderen (en wij met hen!) Jezus op zijn weg door Jeruzalem in de laatste dagen voor zijn dood en opstanding.

Veertigdagentijd – op weg naar Pasen

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Veel christenen gebruiken deze tijd om te bidden en te vasten. Of om daar een nieuw begin mee te maken.

Goede en waardvolle hulpmiddelen kunnen daarbij een steun zijn en richting geven. Op zondag 3 en 10 maart wordt u de veertigdagenkalender van de PKN aangereikt. Elke dag een schriftgedeelte, een vraag ter overweging, gebed en/of een opdracht. Daarnaast stimulerende stukjes over wat er in kerken gebeurt tot en met recepten voor brood.

Prima materiaal voor aan tafel of stille tijd.

Daarnaast wijs ik graag op Bijbelpodcast “Eerst Dit” van de EO/IZB. Voor wie weinig tijd heeft in zijn/haar drukke bestaan maar gedurende 7 minuten toch iets waardevols aangereikt wil krijgen: een bijbelgedeelte, een overdenking, een vraag en een gebed. Van maandag tot en met vrijdag via WhatsApp.

Voor degene die meer tijd heeft om de diepte in te gaan nog een laatste handreiking: Ignatiaanse Veertigdagenretraite – op mobiel of mail: www.ignatiaansbidden.org. Het thema dit jaar: Jezus ging de berg op. De teksten zijn geschreven door pater Gregory Brenninkmeijer sj: Voor godzoekers lijkt God in de veertigdagentijd meer benaderbaar dan anders. Hij is dezelfde, gisteren en vandaag en morgen, maar ik niet.
Ik verander en zoek naar wegen om God in mijn leven zijn plaats te geven.

De weg die deze retraite aanbeveelt, is een weg naar boven. De berg op, Jezus achterna. Hij gaat steeds weer de berg op. Het belooft een niet geringe inspanning te worden, maar ook een onvermoed uitzicht. (G.B.)

Kerkelijke Agenda

Dag

Tijd

Onderwerp

Ma. 4 maart

20.00 u

Belijdenisgroep – Oranjelaan 49

 

20.00-21.00 u

Gebedskring bij Imarda Bikker

Di.  5 maart

10.30 u

Maandopening Rehoboth - ds. Henk Reinders

 

19.45 u

Vergadering Wijkkerkenraad Immanuel

Vr.  8 maart

9.30-10.30 u

Bidden voor vervolgde christenen – W. Teselinglaan 29

 

18.00 u

Maaltijd-ontmoeting-catechese jonge tieners, ’t Hoge Licht

 

18.00 u 

Maaltijd-ontmoeting-catechese oudere tieners – Oranjelaan 49

Wo. 13 maart

14.30-16.30 u

Spelmiddag ouderen in ’t Hoge Licht

Vr.   15 maart

15.00-16.00 u

Koffie met een oortje - ds. Henk Reinders

Ma. 18 maart

20.00 u

Belijdenisgroep – Oranjelaan 49

 

20.00-21.00 u

Gebedskring bij Imarda Bikker

Di.  19 maart

19.45 u

Informatie- en gespreksavond over levenseinde – Grote Kerk

Vr.  22 maart

18.00 u

Maaltijd-ontmoeting-catechese jonge tieners, ’t Hoge Licht

Zat. 23 maart

 

Spiritueel reisje naar Dordrecht

     

Tenslotte

Een hartelijke groet uit de pastorie, in Christus verbonden,

  1. Henk Reinders

 

Parklaankerk

Dag

Tijd

Onderwerp

01-03-2019

16.00-18.00 u

Chez Baas

05-03-2019

20.00 uur

Filmhuis Parklaan ‘Three billboards outside Ebbing, Missouri’

07-03-2019

14.00–14.45 u

Stilteontmoeting

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

 

Wijkgemeente Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

De komende zondagen zijn dit de sprekers: 3 maart Hariët Tarpeh, 10 maart Wil Doornenbal, 17 maart Jonathan Westerkamp. Op 10 maart (de 2e zondag van de maand) is er ook weer Klokslag12, het programma voor kids tot 10 jaar, dat parallel aan de gewone bijeenkomst draait.

De toespraakthema’s worden meestal van tevoren op de website gepubliceerd (www.traject24.nl/agenda) of staan in de Weekbrief van Traject24.

Activiteiten

Voor de komende weken zijn dit de activiteiten die extra aandacht vragen:

1 maart: Begin februari organiseerde Annelies van Dijk een 1e vrouwenborrel onder het motto ‘vrouwen van eigen bodem’, voor vrouwen uit Traject24 en daarbuiten. Een avond van ontspanning, lekkere hapjes, bruisende drankjes en inspirerende vrouwen. Iedereen heeft een ervaring die kan inspireren, motiveren, bemoedigen en bekrachtigen. Tijdens de borrel zal er één vrouw zo een ervaring met ons delen. Van 20.15-22.00 uur bij Annelies, Prins Clausplantsoen 22 (even een berichtje als je mee wilt doen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

2 maart: deze 1e zaterdag van de maand weer Mannenontbijt (van 8.00-9.30 uur) en Liedjestrein (vanaf 10.30 uur); beide in ’t Hoge Licht.

16 maart: ook deze zaterdag dus weer Liedjestrein voor peuters en kleuters (met ouders en/of grootouders!).

Voor de bloei van het dorp…

Begin februari sprak Hester Touwen bij Traject24 over het thema ‘Bidden voor je dorp’. Drie bijbelverzen stonden daarbij centraal:

Jakobus 4:2,3: ”U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.”

Jakobus 5:16,17: ”Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drie-en-een-half jaar lang geen regen gevallen op het land.”

Jeremia 29:7: ”Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.”

Het was een inspirerende toespraak. En hij is nog na te luisteren via www.traject24.nl/toespraken.

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide

Op de Revalidatie afdeling verblijven Mw. Wolfensberger, Mw. R. Kievit (haar verblijf is met enkele weken verlengd) en Mw. K. van Laar. Met mw. van Laar gaat het goed en zij ziet er naar uit om samen met haar man weer naar huis te gaan om te genieten van de tuin. De heer W. Lekkerkerker mag ook één dezer dagen weer naar huis. Vanaf deze kant willen we hem en zijn vrouw nog feliciteren met hun 55-jarig huwelijk. Ik zal onze gesprekjes missen.

 

In Memoriam

  • Op 2 febr. j.l. is overleden mevr. W. van Dusschoten op de leeftijd van 94 jaar. Jarenlang was zij koster op de NOH. Na een dankdienst in de Grote Kerk, waarbij we konden luisteren naar herinneringen en verwoordingen van kinderen en kleinkinderen, is zij begraven bij haar man Henk. Wil, we zullen je missen.
  • Ook de heer W. Butterman (voorheen bewoner van Sparrenheide en overleden in het Woonoord) is overleden. Een goede man en vader. Hij heeft veel voor anderen en ook de kerk gedaan. Hij hield van Israël en bij zijn afscheidsdienst in de Grote Kerk mochten we ook zingen van Jeruzalem mijn vaderstad. Ook hij is begraven bij zijn vrouw op de Nieuwe Algemene begraafplaats.
  • Op 8 februari jl. is overleden onze bewoonster mevr. H. van Bakhuizen. Ook zij mocht de respectabele leeftijd van 94 jaar bereiken. Na een afscheidsdienst in de Vierhoutzaal door Ds. M. van Giezen is zij begraven bij haar man in Zeist.
  • Gisterenavond bereikte mij het bericht dat mevr. Leny Marlet is overleden. Tot voor kort was zij een regelmatige bezoekster van onze Zondagsdiensten en Zingend Geloven. Ook Leny zullen we heel erg missen. Geve God dat de gedachtenis aan alle overledenen de

Heer tot zegen mag zijn. We wensen alle families kracht, troost en Gods nabijheid toe.

De wereld krijgt weer kleur nu de lente op doorbreken staat. Een nieuw begin! In het kerkelijk jaar leven we toe naar Pasen, het feest waarbij we vieren dat Jezus de dood overwon.

Op woensdag 6 maart a.s. (Aswoensdag) begint de Veertigdagentijd, een tijd van bezinning en inkeer.

Op woensdag 13 maart is er in veel kerken de Dankdag voor het gewas, voor het wel slagen van de oogst en het werk. Plaatsen die afhankelijk zijn van de visserij hebben dit reeds op 15 februari gedaan. In b.v. Urk blijft de vloot dan de hele week thuis. Een mooie traditie.

Zingend Geloven

Op maandag 11 maart is er weer ons maandelijks Zingend Geloven. We hopen dat u allemaal weer komt. De Vierhoutzaal is open om 14.30 uur waar de koffie/thee voor u klaarstaat. We beginnen om 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom, ook van buiten Sparrenheide, om met ons mee te zingen. Op maandag 8 april hebben we een speciale paaseditie van Zingend Geloven. Zet u de datum vast in uw agenda.

Collectes

Op 3/2 €91,90 , op 10/2 € 73,65 en op 17/2 € 172,70. Hartelijk dank.

De pastorale commissie Sparrenheide wenst u een goede, gezegende tijd toe.
Elly Heek – van Doorn

Rehoboth

We mogen twee nieuwe bewoners welkom heten. Op 7 februari is mevrouw T. Klok v. Lienden op kamer 10E komen wonen en op 19 februari mevrouw P.MG. v. Beek-v.d. Stam op kamer 203. We wensen beide dames een goede tijd toe in Rehoboth.
In Herinnering
Op 18 februari is in Woonoord in Doorn Dr. W. Derksen, oud huisarts in Driebergen overleden.
Dr. Derksen heeft ca. 2 jaar in Rehoboth gewoond en was nog maar sinds een paar weken verhuisd naar Doorn. Hij mocht de leeftijd van 89 jaar bereiken.
Maandopening
Dinsdag 5 maart 10.30 uur is in de salon weer de maandopening. Voorganger is ds. Henk Reinders en pianist Gerrit Pijper.

Namens de pastorale commissie, 
een hartelijke groet,  Tiny Liebeek.

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Goedenavondcafé

Ieder eerste en derde vrijdagavond van de maand is het Goedenavondcafé van 19.30 uur – 22.15 uur geopend voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Het café wordt gehouden in ’t Hoge Licht, Klaproos 2.

De eerstvolgende datum is vrijdag 1 maart en op 15 maart a.s. komt het Shantykoor zingen. Het gehandicaptenpastoraat wordt voorlopig waargenomen door Thea Jelier. Aangezien dit best veel tijd kost wordt er gezocht naar een oplossing. Namens de werkgroep SLSD. Elly.

 

Koffie met een oortje

Elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur houden de predikanten (ds. Marian van Giezen, ds. Aleida de Hoog, ds. Henk Reinders en ds. Hariët Tarpeh) inloopspreekuur in Koek en Ei, in het diaconale pand De Ontmoeting. Ook Bert de Goede is nu en dan van de partij. Voor wie een luisterend oor nodig heeft, staan zij klaar. U bent van harte welkom.

 

Iedere vrijdag Soephuis

In De Ontmoeting naast de Grote Kerk is het iedere vrijdag Soephuis: een heerlijke kop verse soep met een stuk brood voor €1. Het Soephuis is open van 11.30-13.30 uur! Ingang via de Hoofdstraat 113 of aan De Lei naast Nieuw Salem. Van harte welkom.

 

De Binnenkamer

De getijdengebeden in de kapel op Nieuw Hydepark worden gehouden van maandag t/m vrijdag, ’s morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 21.30 uur. U bent van harte welkom een keer zo’n gebed mee te maken. Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://www.bidindebinnenkamer.nl.

Dinsdag 12 maart en 2 april. Heilige strijd

Het is alweer lang geleden dat onze Protestantse Kerk in Nederland zich bezighield met vragen van oorlog en geweld. Bij de oprichting van de PKN verdwenen de hervormde en gereformeerde organen die zich met deze vragen bezighielden en de synode adviseerden. 

Op verzoek van het moderamen van de synode schreef Beatrice de Graaf Heilige strijd, het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad. Dit is een uitbreiding van een eerdere lezing voor de synode. De vereniging Kerk en Vrede publiceerde een reactie op het boek. De kritiek richt zich zowel op de PKN die deze werkwijze koos als op de inhoud van het boek. 

We bespreken het boek en de kritiek van Kerk en Vrede. Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar. De reactie van Kerk en Vrede is bij mij te verkrijgen à 1 euro. Voor wie niet alles kan of wil lezen zijn samenvattingen van het boek en/of reactie Bé Jager aan te vragen.

Wanneer: dinsdag 12 maart en dinsdag 2 april 
Tijd: 20.00-21.30 uur
Waar: Nieuw Salem
Initiatief/info: Bé Jager (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0343-515948)

Als het levenseinde komt

Door toegenomen leeftijdsverwachting, keuze aan medische behandelingen en persoonlijke mondigheid, staat de laatste jaren het gesprek over het levenseinde volop in de belangstelling. Zowel in het publieke debat als in de privésfeer. Wat is waardig leven en sterven? Wanneer is een leven voltooid en wie bepaalt dat? Wat is palliatieve zorg en wat zijn de mogelijkheden van en grenzen aan euthanasie?

Naast medische vragen, speelt de ethiek een rol en ook iemands geloofsovertuiging. Dat laatste merken vooral ook de pastorale medewerkers van de Protestantse Gemeente Driebergen die in gesprekken met deze vragen te maken krijgen.

Omdat zij vermoeden dat de vragen rond levenseinde breder leven is er op dinsdagavond 19 maart een informatie- en gespreksavond in Nieuw-Salem te Driebergen.

Als spreker is uitgenodigd plaatsgenoot dr. Martin Smalbrugge. Hij is specialist ouderengeneeskunde en werkt als hoofd van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker bij de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, te Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich vooral op de zorg voor verpleeghuisbewoners met stemmingsstoornissen (depressie, angst), dementie en beroerte.

Daarnaast is mevr. Fia Oomen als spreker uitgenodigd. Zij werkt als predikant-geestelijk verzorger binnen de Warande Zeist op de psycho-geriatrische, somatische en revalidatieafdelingen. In 2017 verscheen van haar hand het boek “Gebroken glas – praktijkverhalen van een geestelijk verzorger”. Op deze avond deelt zij twee verhalen en is zij met een uitgebreide boekentafel aanwezig.

Aansluitend is er na een pauze gelegenheid om met de sprekers en elkaar verder van gedachten te wisselen over vragen die hun beider bijdrage ongetwijfeld oproepen.

Plaats: Nieuw Salem, Grote Kerk Driebergen, De Lei 86.

Tijd: Dinsdagavond 19 maart a.s. Vanaf 19.30 is de zaal open en is er koffie/thee, om 20.00 uur start de avond.

Hoop doet leven – lezing door Sybe Schaap

In het kader van ons jaarthema “Hoop doet leven” houdt politiek-filosoof en VVD-Eerste Kamerlid dr. Sybe Schaap een lezing over populisme, nepnieuws en valse profeten en religieus perspectief.

Wat is de mogelijke hoop en weerbaarheid waarop de kerk zich beroepen kan?

Sybe Schaap publiceerde in 2017 het boek “De populistische verleiding. De keerzijde van de identiteitsillusie”.

Datum: Maandag 18 maart 2019

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Koningshof, achter de Maartenskerk

Entree: Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)

Hildegard von Bingen – lezing door Wendela Vuylsteke

De Middeleeuwse Hildegard von Bingen is beroemd door de beschrijving van haar visioenen, maar ook door haar muziek, haar kruidenleer en haar miniaturen. Voor haar was liefde de centrale kracht die ieder mens tot bloei en geluk kan brengen.

Wendela Vuylsteke-van Ravels houdt aan de hand van geschriften en muziek een lezing over deze vrouw, die nog steeds populair is omdat haar spiritualiteit tijdloos en universeel is.

Datum: Dinsdag 26 maart 2019

Tijd: 20.00 uur

Locatie: De Koningshof, achter de Maartenskerk

Entree: Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)

Deze en andere activiteiten kunt u vinden op de website www.protestantsegemeentedoorn.nl

Contact kerngroep O#V: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Concert door Vrouwenkamerkoor Driebergen in de Grote Kerk

Op zondagmiddag 10 maart wordt in de Grote Kerk een concert verzorgd door VKKD rond het werk ‘Folksongs of the four seasons’ van Vaughan Williams. De pianobegeleiding is in handen van Menno Boogaard, zoon van de in onze kerk bekende wijlen Meindert Boogaard. Menno is o.a. vaste pianist van het Haagse Toonkunstkoor. Het werk bestaat uit oude volksliederen die het boerenleven beschrijven door het jaar heen. Het is in 1950 met 3000 dames uitgevoerd in de Royal Albert Hall, maar ook met de kleinere bezetting van het VrouwenKamerKoor blijft het prachtige muziek in Engelse laatromantische stijl om te beluisteren. De wisseling van de jaargetijden zal worden gemarkeerd door piano intermezzo’s en met enkele bijpassende liederen van Edward Elgar, zoals The snow. Een fotopresentatie zorgt voor de bijbehorende sfeerbeelden. Grote Kerk, 10 maart om 15 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.vrouwenkamerkoordriebergen.nl of bellen met voorzitter Jacqueline van Kleef (0343-520175).

 

Iko lezingen

Dinsdag 12 maart om 10 uur in ’t Hoge Licht: “Een lezing over Commedia dell’Arte” door Kamiel v.d. Laan

De Italiaanse theatervorm Commedia dell’arte vormt wereldwijd de basis voor komedies. Sinds het ontstaan rond 1550 vind je het terug in stukken van Shakespeare, in de boeken van Charles Dickens en in circussen. Nog steeds laat men zich inspireren door commedia; het vormt de basis van films als ’The Lion King’ en zelfs van soapseries. Voor het eerst mochten ook vrouwen toneelspelen en werd acteren een beroep. Daarnaast had commedia een missie: van stad tot stad werd in een geheime brabbeltaal verkondigd dat de wereld niet plat was maar rond! Kamiel studeerde ‘Writing for Perfomance” aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij vertelt over het ontstaan en de ontwikkeling en speelt samen met een van zijn studenten om het verhaal te illustreren.

 

Woensdag 20 maart om 10 uur in de Parklaankerk: “Een reis door de geschiedenis van het porselein, van China naar Nederland” door Marianne Tonies

Marianne Tonies is porseleinschilder. Misschien hebt u nog een oud porseleinen potje, vaasje of bord in de kast staan waarover u meer wilt weten. Marianne kan u veel vertellen over bv. het merk, de decoratie of de streek waar het vandaan komt. Kijk uw kasten na voor u naar de lezing komt en breng uw dierbare voorwerpen mee.

 

Deadline KerkNieuws 4: 15 maart 2019

Kerkelijk Bureau

Wijkgemeente Catharijne

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Website: www.pgdriebergen.nl

Per adres: Kerkelijk Bureau

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Website: www.wgcatharijne.nl

Telefoon: 0343-513570

Scriba: R. Spruit (06 30485346)

%Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 0343-476878 of 06-21893914;

Voorzitter: J.C.A. Gortemaker (0343-516238) Scriba: J. Koerts (0343-512869) mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ds. Marian van Giezen: (8 uur per week) variabel beschikbaar. e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-18419992

   

Kerkrentmeesters

Wijkgemeente Immanuel

Voorzitter: C.E. Altena

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Per adres: Kerkelijk Bureau

Secretaris: K. Allaart

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: C.E. Altena

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Scriba: A. Stans (06-27430666)

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

Voorzitter: A.A. Dekker (0343-518826) Secretaris: Ellen van Amerongen (0343-514883)

Wijkgemeente Traject24

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Bijdragen: NL47RABO0385253818

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2 Website: www.traject24.nl

 

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768) Asch van Wijcklaan 11, 3972 ST Driebergen

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Per adres: Kerkelijk Bureau

Predikant voor bijstand en adviezen:

Voorzitter: H.H.W. Weeda (0343-520986)

Ds. Hariet Tarpeh (06-10069330

Secretaris: E. van Amerongen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

 
   

ISZ De Brug

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.parklaankerk.nl

Website: www.iszdebrug.nl

Theologisch inspirator:

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

Dr. W. van der Meiden (06-10968882)

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal meldpunt: Anje Leender (0343-515190)

Scriba: Elly Heek (0343-518869

Penningmeester: L. Janssen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.