PGDriebergenKerknieuws 

 

Jaargang 9, nummer 2, 2019, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

 

ZONDAG 10 februari

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. M.A. de Hoog

m.m.v. Kerkkoor

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ds. M. van Schaik-Laan

 

Nassau Odijckhof

10.30

Arjen Vaartjes

 

Sparrenheide

10.30

Ds. L. Schoonderbeek

 

Kapel Nieuw Hydepark

10.30

Aline Barnhoorn

 

Bartimeus

10.30

Hanneke Willemse

Belevingsdienst

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Hester Touwen

 

Grote Kerk

19.30

 

Taizé vesper

 

ZONDAG 17 februari

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. D. Coppoolse

Heilig Avondmaal

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ds. J. Kubacki

 

Nassau Odijckhof

10.30

Ds. Tia Braam

 

Sparrenheide

10.30

Ds. S. Janse

 

Bartimeus Kapel

10.30

Annemiek Dekker

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Peter Bakker

Heilig Avondmaal

 

ZONDAG 24 februari

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. S. Janse

 

’t Hoge Licht

10.00

Mevr. L. van Deventer

 

Parklaankerk

10.15

Ds. M.M. van Zoest

 

Nassau Odijckhof

10.30

Coby v.d. Boogaard

Heilig Avondmaal

Sparrenheide

10.30

Ds. W. Timmerman

 

Bartimeus Kapel

10.30

Jaap van Eekelen

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Edward de Kam

 

Collectebestemmingen

 

Zondag 10 februari:

Vrije collecte Traject 24: Jeugdleiderstraining Oekraïne

In de oorlogsregio Donetsk in Oekraïne werkt Youth for Christ samen met lokale kerken voor het welzijn van kinderen en jongeren. In zeven kerken zijn Day Care Centra. Elke dag komen daar buiten schooltijd groepen van zestien kinderen. Ouders zijn vaak afwezig. Zij werken lange dagen buitenshuis en vaak ook in het buitenland. In deze buitenschoolse opvang bieden twee leiders per groep een sfeer van veiligheid en ontspanning. De kinderen krijgen er een warme maaltijd, kleding die schoon en heel is en huiswerkbegeleiding. Natuurlijk wordt er ook veel gespeeld en geknutseld en horen ze verhalen uit de Bijbel. Af en toe kunnen ze er als groep op uittrekken. Het is moeilijk om leiders te vinden die langere tijd de betrouwbare volwassenen voor deze kinderen zijn. Velen zoeken elders werk om de spanningen te ontlopen en meer te verdienen. Samen met de kerken wil Youth for Christ blijven werken aan vrede, herstel en ontspanning. Hiervoor werven zij nieuwe leiders die getraind gaan worden om vakbekwame zorgverleners te worden. Zij helpen kinderen en jongeren hoop te blijven houden. Hoop op een toekomst in een land waar hun wereld veilig is en de mogelijkheid biedt om hun verlangens en talenten uit te leven.

Dank dat u ons daarvoor met uw gift wilt steunen.

Zondag 17 februari:

GZB-project: Albanië, hulp ex-gevangenen

Na een verblijf in de gevangenis valt het niet mee om je leven weer op te pakken. De organisatie Prison Fellowship Albania helpt ex-gevangen bij het vinden van een baan en brengt hen in contact met een plaatselijke gemeente. Ex-gevangenen en hun families hebben te maken met vooroordelen en uitsluiting. In tegenstelling tot Nederland zijn er in Albanië dan ook nog eens geen sociale voorzieningen waar deze mensen op terug kunnen vallen. Vanwege geldgebrek, honger en boosheid op de omringende wereld is er grote kans dat ex-gevangenen terugvallen in crimineel gedrag om zo toch te overleven. Om dit te voorkomen willen we ex-gevangenen in contact brengen met plaatselijke gemeenten, hen begeleiden bij het omgaan met problemen en hen eventueel financieel ondersteunen. Een jobcoach helpt hen bij het vinden van een baan.

Wij vragen uw steun voor dit doel

Zondag 24 februari:

Stichting Voorkom: drugspreventie

St. Voorkom is een verslavingszorginstelling. Een stichting die preventieve voorlichting geeft op scholen door het hele land over alcohol, drugs, gokken, roken en internet. De lessen worden gegeven door een preventiewerker in samenwerking met een ervaringsdeskundige, die zelf verslaafd is geweest. De doelstelling is: Jongeren weerbaar maken tegen het gebruik van verslavende middelen.

Uw steun hebben zij hard nodig.

 

 

Wijkgemeente Catharijne

 

Diensten Grote Kerk

 

In verband met de invulling door veel gastpredikanten kan niet altijd alle informatie over de dienst worden gegeven. Volstaan wordt met het noemen van voorganger, organist en andere betrokkenen. Weet u welkom in onderstaande diensten!

Zondag 10 februari Grote Kerk 10.00 uur

Het thema op deze zondag is ‘roeping’. Dit n.a.v. van Jesaja 6:1-8 (de roeping van Jesaja) en Lucas 5:1-11 (de roeping van de eerste discipelen). Organist in deze dienst is Paul van Oosten, Geja Achterberg is lector, ds. Aleida de Hoog de voorganger. Medewerking wordt verleend door het Kerkkoor.

Zondag 17 februari Grote Kerk 10.00 uur

Voorganger deze zondag is ds. Daco Coppoolse uit Odijk, voormalig predikant uit Driebergen. Organist is Paul van Oosten en lector is Gerard van Donselaar. Ook de cantorij verleent haar medewerking!

 

Zondag 24 februari Grote Kerk 10.00 uur

Op deze zondag opnieuw een oud-predikant van Driebergen: ds. Sam Janse. Organist is Walter van den Brom en lector Esther Geitenbeek.


 

Uit de wijkgemeente Catharijne

Overlijden Ellen Budding-Rolaff

We zijn allen opgeschrikt door het overlijden van Ellen Budding-Rolaff. De meesten wisten wel van haar ziekte af. En ook dat zij met behandelingen bezig was. Half januari waren er nieuwe onheilspellende ontwikkelingen. Er werd gezocht naar wegen om de ziekte tot staan te brengen, zodat er meer tijd zou zijn voor en in het gezin. Die tijd bleek er niet meer te zijn. Vrij onverwacht stierf Ellen op 30 januari, 54 jaar oud. Een zeer groot verlies, een grote schok voor Erik en de kinderen, de verdere familie en vrienden, voor ons als gemeente. De gemeente waarin Ellen op allerlei wijze actief was. Zij maakte tot het laatst onder meer deel uit van de beroepingscommissie.

We hebben Ellen nog op ons netvlies in de dienst van 20 januari jl. waarin afscheid werd genomen van haar man Erik als voorzitter van de kerkenraad. Samen zaten zij achterin de kerk. Het ging in die dienst om een bruiloft, om een feest van leven. Er was op dat feest een levensteken, er was wijn. Het was er door de Heer van de derde dag. De Heer die weet heeft van onze tranen, verwant is met ons verdriet, met onze wanhoop. Die Heer is en blijft dwars daardoor heen ons aanspreekpunt. Ook en juist als wij het helemaal niet meer weten. Laten wij in zijn Naam om Erik en de kinderen heen staan, zodat zij zich rondom gedragen weten.

Bereikbaarheid predikanten  

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 09.30 uur, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0343-476878 of 06-21893914;

Ds. Marian van Giezen: (8 uur per week) variabel beschikbaar. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-18419992.

Belangrijk: als u uw naam en telefoonnummer inspreekt, bellen we zo spoedig mogelijk terug! Ook kunt u de scriba bellen, dhr. Ron Spruit: 06-30485346


V en O - Verdiepen en ontmoeten binnen de PGD

Onder deze titel is een vervolggidsje verschenen voor de tweede helft van het seizoen. Vrijwel alle activiteiten vinden plaats in ‘t Hoge Licht. Het programma is gevarieerd! Er is vast wel iets bij waarvoor u/jij belangstelling hebt.

Deze maand is de film ‘Troubled water’ een aanrader. Een prachtige, diepgaande film die je bijblijft. Plaats en tijd: ’t Hoge Licht 8 februari, 19.30 uur.

Graag tot ziens bij deze of een andere activiteit!

Met een hartelijke groet,

Ds. Marian van Giezen, ds. Aleida de Hoog, Kamiel van der Laan

 

Zondag 10 februari, Grote Kerk, 19.30 uur, Taizéviering

Op deze zondag houden we ’s avonds weer een viering in de traditie van de oecumenische broedergemeenschap van Taizé. D.w.z. dat we korte (meerstemmige) liederen in verschillende talen zingen, liederen die vaak herhaald worden. Daarnaast is er een korte Bijbellezing en zeggen we onze gebeden. En we zoeken de stilte.

Na afloop wordt er koffie en thee aangeboden en is er gelegenheid voor ontmoeting. Van harte welkom voor iedereen!

Algemeen Nieuws

Goedenavondcafé

Ieder eerste en derde vrijdagavond van de maand is het Goedenavondcafé van 19.30 uur – 22.15 uur geopend voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Het café wordt gehouden in ’t Hoge Licht, Klaproos 2.

Koffie met een oortje

Elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur houden de predikanten (ds. Marian van Giezen, ds. Aleida de Hoog, ds. Henk Reinders en ds. Hariët Tarpeh) inloopspreekuur in Koek en Ei, in het diaconale pand De Ontmoeting. Ook Bert de Goede is nu en dan van de partij. Voor wie een luisterend oor nodig heeft, staan zij klaar. U bent van harte welkom.

Iedere vrijdag Soephuis

In De Ontmoeting naast de Grote Kerk is het iedere vrijdag Soephuis: een heerlijke kop verse soep met een stuk brood voor €1. Het Soephuis is open van 11.30-13.30 uur! Ingang via de Hoofdstraat 113 of aan De Lei naast Nieuw Salem. Van harte welkom.

De Binnenkamer

De getijdengebeden in de kapel op Nieuw Hydepark worden gehouden van maandag t/m vrijdag, ’s morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 21.30 uur. U bent van harte welkom een keer zo’n gebed mee te maken. Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://www.bidindebinnenkamer.nl

Uit de kerkenraad

De wijkkerkenraad vergaderde 15 januari jl. Gekozen zijn een nieuw moderamen, bestaande uit Gijs Schaap (voorzitter), Ron Spruit (scriba) en Aleida de Hoog (assessor) en een nieuwe afvaardiging naar de Algemene Kerkenraad, te weten Jur Koerts, Harry Smit, Gijs Schaap en Ron Spruit. Wij dienen ook nog een diaken af te vaardigen naar de AK, maar naar deze kandidaat wordt nog gezocht. Gesproken is over het Nashville manifest, wat geleid heeft tot een verklaring die u kunt lezen op website www.wgcatharijne.nl. Gesproken is ook over het beroepingswerk, de reacties op advertenties komen langzaam op gang. Een protocol is vastgesteld t.b.v. uitvaartdiensten en de herdenking in de GedachteNis. Verder zijn we bijgepraat vanuit de Diaconie. In de aansluitende Nieuwjaarsreceptie hebben wij als kerkenraad afscheid genomen van Erik Budding als voorzitter, die deze job ruim 8 jaar met verve heeft vervuld. De kleine kerkenraad vergadert weer op 12 februari. Het verslag van 15 januari kunt u op korte termijn via de website downloaden.

Met hartelijke groet, Ron Spruit (scriba) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Wijkgemeente Immanuel

 

Rondom de erediensten

Op zondag 10 februari hoop ik voor te gaan. We lezen Lucas 5: 1-11, het verhaal van de wonderbare visvangst. Op het woord van Jezus de netten uitwerpen en verwonderd raken over wie Hij is. In deze dienst zal ik het een en ander delen over mijn reis naar Gambia en het contact met de christenen daar. Tevens wordt een nieuw groen antependium (=kanselkleed) onthuld.

Op zondag 17 februari werkt de Catharijne cantorij o.l.v. Lieke van Oostenbrugge mee aan de dienst. Fijn hen te begroeten in onze dienst, temeer daar er ook een aantal gemeenteleden uit onze wijk in meezingen. We lezen Lucas 6: 27-38, radicale woorden over naastenliefde. Rondom dat thema heb ik met de cantorij mooie liederen uitgezocht.

Op zondag 24 februari hoopt ds. Esther van Schie-Hofman uit Rotterdam voor te gaan. Zij is predikant met een bijzondere opdracht en werkzaam onder migranten die met hun geloofs-en levensvragen aansluiting zoeken in de Nederlandse Kerk.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe.

Filmavond Vrijdag 8 februari, 19.30 uur  “Troubled Water”

Door collega Aleida de Hoog en ondergetekende zijn er twee films uitgezocht. Wij dragen ook zorg voor een inleiding op de film. De avonden zijn in ´t Hoge Licht en de kosten zijn € 5 incl. koffie/thee/drankje en hapje. Aanvangstijd is 19.30 uur, vanaf 19.15 uur is de zaal open. 

De jonge Jan Thomas keert na acht jaar cel terug in de samenleving. Vervroegde vrijlating wegens goed gedrag, vertelt ons deze film. Maar de houding van de mensen rond de Noorse jongeman laat iets anders zien. Zijn medegevangenen slaan hem bij het afscheid in elkaar. De gevangenispastor blijft gereserveerd. Jan Thomas zit gevangen voor iets wat kennelijk door geen enkel gedrag kan worden goedgemaakt: de dood van een kind.
De acteur Pål Sverre Valheim Hagen speelt de rol met een fantastische mix van kwetsbaarheid en dreiging. Jan Thomas probeert een nieuw leven op te bouwen als orgelspeler in een kerk nabij Oslo. De koster en pastor Anna zien in hem een zachtaardige en getalenteerde jongeman. Ze kennen zijn verleden niet en laten hem dichtbij komen. Ook bij Anna’s zoontje Jens. Maar ondertussen kolkt het in Jan Thomas — rancune, schuldgevoel, eenzaamheid — en hij vertolkt zijn gevoelens op dat majesteitelijke kerkorgel. De titel ‘Troubled water’ verwijst niet alleen naar de popklassieker van Simon & Garfunkel, maar ook naar de afschuwelijke verdrinkingsdood waarvoor Jan Thomas verantwoordelijk is.

Kerkelijke Agenda

Vrijdag 8 februari:   15.00-16.00 uur Koffie met een oortje in ‘Koek en ei’

17.30 uur Met ZWO aan tafel, eten voor Bangladesh – Nieuw Salem

18.00 uur Maaltijd–ontmoeting–catechese jonge tieners, ’t Hoge Licht

19.30 uur Filmavond “Troubled Water” – ’t Hoge Licht

Woensdag 13 febr.:  13.30 uur Pastoraal beraad Immanuel – bij Nel van der Werf

14.30-16.30 uur Spelmiddag ouderen in ’t Hoge Licht

Vrijdag 15 februari:  18.00 uur Maaltijd-ontmoeting-catechese oudere tieners, Pastorie

Oranjelaan 49

Maandag 18 febr.:   14.30-16.00 uur Pastorale Commissie Sparrenheide

20.00-21.00 uur Gebedskring bij Imarda Bikker

Dinsdag 19 febr.:     15.00 uur Viering Heilig Avondmaal in Rehoboth – ds.Henk Reinders

20.00 uur Moderamenvergadering wijkkerkenraad

Vrijdag 22 febr.:      18.00 uur Maaltijd-ontmoeting-catechese jonge tieners, ’t Hoge Licht

 

Elke woensdagmorgen van 9.00-10.00 uur Gebedskring bij Alies van der Deijl

 

Tenslotte

Wat een overgang vorige week. Vanuit de warme zon in Gambia naar de sneeuw en kou in Holland. Dankbaar kijk ik terug op een bijzondere reis met inspirerende ontmoetingen.

Tegelijk: wat een intens verdriet en schok in onze protestantse gemeente vanwege het overlijden van Ellen Budding, 54 jaar jong. Ellen nam samen met haar man Erik een centrale plaats in in de wijkgemeente Catharijne. Zij zat tevens in de beroepingscommissie die mij in Driebergen bracht en waar ik haar leerde kennen als vriendelijke en betrokken vrouw. Als wijkgemeente leven we mee met Erik, de kinderen, familie en goede vrienden. In alle verwarring, pijn en verdriet bidden we hen Gods nabijheid toe.

Met een hartelijke groet, in Christus verbonden,

  1. Henk Reinders

 

 

Parklaankerk

 

Agenda

05-02-2019 (di):    Filmhuis Parklaan ‘Orfeu Negro’, 20.00 uur

07-02-2019 (do):    Stilteontmoeting, 14.00 uur

15-02-2019 (vr):     Filmhuis Parklaan ’Centaur’, 20.00 uur

26-02-2019 (di):     Huiskamerlunch, 12.30–14.00 uur

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl


Wijkgemeente Traject24

 

Bij de zondagse bijeenkomsten

De komende zondagen zijn dit de sprekers: 10 feb. Hester Touwen, 17 feb. Peter Bakker (we vieren dan ook Avondmaal) en 24 feb. Edward de Kam. De toespraakthema’s worden vaak van tevoren op de website gepubliceerd (www.traject24.nl/agenda).

Jaarplan 2019

De afgelopen tijd hebben we het als bestuur o.a. gehad over een jaarplan 2019. Dit jaarplan geeft een overzicht op hoofdlijnen van de plannen en activiteiten van Traject24. Het is tot stand gekomen met behulp van de inbreng van de gemeente op de heidag in september 2018 en de avond met jonge gezinnen in oktober 2018.

Het bestuur heeft vervolgens nadere besluiten genomen over de prioriteiten voor 2019. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat de mensen en middelen beperkt zijn en er dus keuzes gemaakt moeten worden. Er is gekozen voor twee prioriteiten: missionaire roeping en geestelijke groei. Maar ook andere activiteiten die in het kader van gemeenteopbouw in Traject24 plaatsvinden verdienen aandacht en waardering. We hopen met al onze activiteiten bij te dragen aan de missie “Samen Jezus leren volgen in deze tijd”. Inspiratie voor dit plan vinden we in Johannes 15: 5, waar staat: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen”.

Het Jaarplan 2019 is te vinden op de website: www.traject24.nl/allerlei/missie-visie.

Geluk is

Half januari sprak Robert Doornenbal bij ons over ’Geluk is…’. Hij ging uit van de woorden van Jezus in de bergrede (Mattheüs 5: 8): ”Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.”

Een paar citaten:

- Jezus begint met de binnenkant, met wie je bent, wat er leeft in je hart.

- Je bent ‘zuiver’ (rein) van hart, als je… eerlijk, oprecht, open, zonder masker bent, doorzichtig voor God, 100% transparant.

- Davids gebed in Psalm 51: 12: “Schep, o God, een zuiver hart in mij”.

- Waar God de ruimte krijgt, daar komt bloei.

- We kunnen God - in al zijn glorie - pas zien in de hemel, maar nu al in: aanbiddingsmomenten, in Jezus en in mensen om ons heen.

Roberts toespraak is nog te beluisteren via www.traject24.nl/toespraken.

Liedjestrein

De Liedjestrein rijdt weer op 16 februari en op 2 maart. Voor peuters en kleuters en hun vriendjes en vriendinnetjes. Met een vrolijk, gezellig en informeel programma met veel muziek, zingen, een bijbelverhaal, enz. Ook ouders of grootouders kunnen er gewoon bij zijn (of samen in de hal een kop koffie/thee drinken). Vanaf ongeveer 10.30 uur tot 11.45 uur, in ’t Hoge Licht.

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide

Op de Revalidatie verblijven momenteel mevrouw Wolfensberger, mevrouw R. Kievit en de heer W. Lekkerkerker. Mevrouw Arends en mevrouw Koedam mochten weer maar huis.

We zijn al weer een tijdje over de drempel van 2018 en in 2019 beland. Vele goede voornemens zullen al in de onderste lade zijn beland. Toch zou ik u willen vragen om dit jaar om te zien naar onze naaste. Groet elkaar, maak een praatje, stuur een kaartje enz. De dagen beginnen weer te lengen en hoewel er meteorologisch nog van alles kan gebeuren (op dit moment prachtig buiten door de sneeuw) geeft januari toch een bepaald gevoel. De kop is er af. Afgelopen week zag ik de sneeuwklokjes en de krokussen op beschutte plekjes een groen puntje hebben. Het voorjaar is in aantocht. In de afgelopen week mocht ik weer bij u langs komen voor de Aktie Kerkbalans. Fijn dat u allen weer mee wilt doen. Dankzij uw bijdrage kunnen we ook in Sparrenheide de wekelijkse zondagsdiensten nog houden. Ook in de afgelopen weken waren er weer mooie diensten. We mochten de Maaltijd van de Heer vieren met een boeiende preek over de Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. (Luk. 4 ).

Vanaf deze plaats willen wij Koek en Ei – het lunchcafé in ons Diaconale pand aan de Hoofdstraat – van harte feliciteren met de prijs van ondernemer van het jaar. Een prachtig initiatief om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. Laten we met z’n allen zorgen dat dit schitterende project een goede toekomst heeft. Ook is er nu de mogelijkheid voor catering bij u aan huis. Een beetje reclame wil ik toch wel maken.

De Sparrenheide gemeenschap is ook verdrietig door het overlijden van Ellen Budding–Rolaff. De vrouw van Erik (regelmatig ambtsdrager op Sparrenheide) en moeder van drie opgroeiende kinderen en de dochter/zus van de Familie Rolaff. We herinneren haar als een warme, spontane, vrolijke en goedlachse vrouw. We zullen haar missen. Laten we het verdriet van de familie ook meenemen in ons gebed. We wensen de familie troost toe bij het gemis. Dat de herinnering aan Ellen hen tot zegen mag zijn.

Een boog in de wolken als teken van trouw – staat boven ons leven zegt: Ik ben bij jou! – in tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij u veilig, U die mij ziet.

Zingend Geloven

Op maandag 11 februari a.s. is er weer ons maandelijks Zingend Geloven in de Vierhoutzaal. We beginnen om 15.00 uur en de koffie/thee staat vanaf 14.30 uur voor u klaar. Iedereen is van harte welkom. Ook van buiten Sparrenheide om met ons een uurtje christelijke liederen te zingen.

Collectes

Op 13/1 €120,30, op 20/1 €136,30 en op 27/1 €100,80. Hartelijk dank.

De pastorale commissie wenst u een goede tijd toe. Elly Heek–van Doorn

Goedenavondcafé

Door de vacature van een geestelijk verzorger en lid van de werkgroep Samen Leven Samen Doen, zal ik u/jullie in de komende vacature tijd op de hoogte houden. Thea Jelier zal voor zover het mogelijk is het pastoraat verzorgen. De vrijwilligers van het Goedenavondcafé zullen hun uiterste best doen deze avonden te verzorgen. Hierbij wil ik tevens een oproep doen voor nieuwe vrijwilligers om in noodgevallen mee te draaien. Voor de bezoekers van het Goedenavondcafé zijn deze avonden echt een uitje. Kom gerust eens langs om het sfeertje te proeven en een koffie/thee/fris/biertje/wijntje mee te drinken. De avonden zijn in ‘t Hoge Licht, de 1e en 3e vrijdag van de maand. Aanvang 19.30 uur. Op vrijdag 15 februari a.s. is er weer de jaarlijkse “snert” avond met de door Thea de Goede gemaakte heerlijke erwtensoep. Deze keer beginnen we om 18.00 uur. Ik kan alvast verklappen dat op 15 maart a.s. het Shantykoor een optreden zal verzorgen. We hopen jullie allemaal weer te mogen begroeten.

Namens de werkgroep SLSD – Elly Heek–van Doorn

Rehoboth

 

In Herinnering
In de afgelopen weken hebben we van drie bewoners definitief afscheid moeten nemen.
Op 15 januari is de heer K. van Middelkoop overleden op de hoge leeftijd van 101 jaar. De afscheidsdienst was op 21 januari in de Grote Kerk. Na een huwelijk van meer dan 77 jaar blijft mevrouw Middelkoop alleen achter.
Op 17 januari is mevrouw M.H.E. Vermeulen–Linsen overleden, zij mocht 90 jaar oud worden. Op 24 januari was de uitvaartplechtigheid in de St. Petrus’ banden kerk. De kinderen en kleinkinderen zullen haar missen.
Op 31 januari is, in het bijzijn van zijn vrouw, de heer J.J.G. Berger overleden op de leeftijd van 84 jaar. Verdere gegevens heb ik nog niet.
Moge de goede herinneringen tot troost zijn voor hen die achterblijven. Wij wensen hen Gods nabijheid toe.


Verhuizing
Vrijdag 25 Januari is de heer W. Derksen van kamer 10E verhuisd naar Woonoord in Doorn.

Avondmaalsviering
Op dinsdag 19 februari 15.00 uur is er in de kleine ruimte een avondmaalsviering. Voorganger is ds. Henk Reinders, pianist de heer Gerrit Pijper.

 

Namens de pastorale commissie, een hartelijke groet, Tiny Liebeek.

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Met spoed gezocht: voorzitter Diaconie

Na ruim 12 jaar, waarin er veel gedaan is, heeft Bram Dekker zijn functie als voorzitter van de Diaconie neergelegd.

Helaas is er nog geen opvolger gevonden om leiding te geven aan onze plaatselijke diaconie. Hierbij gaat het met name om het voorbereiden en leiden van vergaderingen en de ambtelijke vertegenwoordiging van ons College naar buiten toe - op eigen wijze en met inzet van eigen talenten.

Voor meer informatie of een gesprek over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de scriba Ellen van Amerongen (tel. 514883), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mededeling

Geen Johannes de Heer dienst!

De taakgroep eredienst heeft besloten dat er dit jaar geen Johannes de Heer dienst gehouden zal worden. In deze periode van interim-predikanten en gastpredikanten ziet de taakgroep geen mogelijkheid om deze specifieke dienst te organiseren.


Namens de taakgroep, Berend Ponger, voorzitter

Iko lezing dinsdag 12 februari om 10.00 uur in ’t Hoge Licht

“Keizer Wilhelm II” door Jaap Holwerda

De volgende vragen komen aan de orde:

  • Waarom waren de wereldoorlogen onvermijdelijk.
  • Waarom klopt het beeld dat wij van Wilhelm II hebben niet.
  • Waarom bewaakte de SS Huis Doorn.

Een voorproefje? Bezoek www.dossier-wilhelm2.nl

Jaap Holwerda is voormalig rondleider en bestuurslid van Huis Doorn. Veel getuigenissen uit eerste hand zijn door hem opgetekend.

Woensdag 20 februari om 10.00 uur in de Parklaankerk

“Texel, het Gouwe bultje” door Erwin van Laar

Texel werd vroeger, toen het nog een zandplaat was, het Gouden bultje genoemd. Het grootste Waddeneiland is nu overwegend groen met hier en daar een gouden randje van de stranden.

Erwin van Laar laat ons als natuurfotograaf de wisselende natuurgebieden, zoals de

Slufter en de Waddenkant zien en daarnaast de vogels en de manier waarop zij hun jongen groot brengen.

Voor vervoer: T. Kingma, tel. 518799.

Ook in 2019 met Prinsheerlijk op vakantie!

Een vakantieweek voor mensen met een fysieke beperking!

Terwijl veel mensen zich kunnen verheugen op hun vakantie naar verre en exotische oorden of hun vakantieafspraken dichterbij hebben, is er een groep mensen die deze mogelijkheden niet hebben door lichamelijke beperkingen. Voor deze mensen geldt deze Prinsheerlijk vakantieweek! Wij, als projectgroep, zoeken het dicht bij huis, want je hoeft niet ver weg te zijn om er helemaal uit te zijn. Onze vakantiebestemming is groepshotel 'Nieuw Hydepark' in Doorn. Een prachtige accommodatie met alle faciliteiten die je je maar kunt wensen. Een eigen kamer of op verzoek een kamer met iemand delen. De kamer is voorzien van een aangepaste douche, hoog/laagbed, zo nodig een lift om u in en uit uw bed te helpen en ook tv. Persoonlijke verzorging en aandacht wordt u gegeven door een team van vrijwilligers, waarbij een groot aantal mensen met verplegende en verzorgende ervaring.

En dan pakken we helemaal uit met een programma waarin iedere dag wel activiteiten aangeboden worden van een dagje uit, tot muziek, theater, spel, knutselen, wandelen, want er is ook altijd iemand die u met de rolstoel mee kan nemen.

Maar wilt u even niets, dan kan dat ook. Het hotel is groot en er zijn altijd wel stiltehoekjes te vinden.

Het park om het hotel is prachtig, groot en heeft goede wandelpaden. Het landgoed heeft nog de allure van de tijd van de mooie landhuizen en kastelen. De keuken is uitstekend en speelt in op al onze wensen. De vakantie week is van 6 t/m 13 juli 2019.

Een uitnodigingsbrief en inschrijvingsformulier wordt op verzoek bij u gebracht en wilt u meer weten over deze vakantieweek, neem dan contact op met de coördinator: Ida van Duuren, Oranjelaan 42, 3971 HH Driebergen-Rijsenburg / telefoon 0343-515793 of

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatie avond Zegenend Helpen

Wat je wel eens hoort is dat de grootste afstand die een mens kan ervaren de 30 centimeter is van het hoofd naar het hart. In het christelijk geloof kan het zo zijn, dat veel geloofsuitspraken wel met het hoofd onderkend kunnen worden, maar niet direct met het hart kunnen worden ervaren. Als we het lied zingen ’Til mij op, neem mij in Uw armen’, dan kunnen we dat geloven, maar hebben we daar een ervaring bij. Een ervaring, dat we in lastige situaties het gevoel hebben dat God ons boven de situatie uit tilt en ons in Zijn armen neemt.

Als je wilt groeien om die kloof tussen hoofd en hart voor een deel te overbruggen, dan kunnen we je de cursus ‘Zegenend Helpen’ aanbevelen. Behalve theorie over hoe God ons kan zegenen is er ook aandacht voor het gebed, waardoor we iets van Zijn zegen kunnen ervaren. De gedachte leeft om dit voorjaar een cursus van een drie of vier avonden te gaan organiseren in Driebergen. Informatie hierover is ook te vinden op de website: www.zegenendhelpen.nl

Ook voor mensen die willen groeien in hun pastorale bekwaamheid is deze cursus heel geschikt. Je leert zegenend aanwezig te zijn in situaties waarin mensen Gods nabijheid en sterkte willen ervaren.

Als je geïnteresseerd bent, maar nog niet precies weet of dit iets voor je is, dan willen we je uitnodigen voor de informatieavond op 6 februari in ’t Hoge Licht in Driebergen.

We hebben deze uitnodiging ook doorgegeven aan andere kerken in de regio.

In het kort:

  • Informatieavond Zegenend Helpen
  • 6 februari 2019, 20.00 uur (koffie/thee vanaf 19.30 uur)
  • ‘t Hoge Licht, Klaproos 2, Driebergen

Opgave en/of informatie bij: Greet Haze, Sparrenlaan 26, 3971 PW Driebergen, tel. 0343-516088.

 

 

Deadline KerkNieuws 3 > 22 februari 2019


Adressen

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343-513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (06 30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag,

telefonisch bereikbaar
maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 9.30 uur,
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
0343-476878 of 06-21893914;

ds. Marian van Giezen: (8 uur per week)

variabel beschikbaar.

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of 06-18419992

 

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: J.C.A. Gortemaker (0343-516238)

Scriba: J. Koerts (0343-512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkrentmeesters

Voorzitter: G.F. Sollman

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Vrijwillige bijdragen: NL59FVLB0699643562

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: C.E. Altena

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: A. Stans (06-27430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: H.J. Reinders (06-10730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: A.A. Dekker (0343-518826) Secretaris: Ellen van Amerongen (0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Bijdragen: NL47RABO0385253818

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: H.H.W. Weeda (0343-520986)

Secretaris: E. van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht,

Klaproos 2 Website: www.traject24.nl

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768)

Asch van Wijcklaan 11, 3972 ST Driebergen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant voor bijstand en adviezen:

Ds. Hariet Tarpeh (06-10069330

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug.nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343-518869

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

 

Website: www.parklaankerk.nl

 

Theologisch inspirator:

Dr. W. van der Meiden (06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 

Pastoraal meldpunt: Anje Leender

(0343-515190)

 

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.