PGDriebergenJaargang 9, nummer 1, 2019, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

 

ZONDAG 20 januari

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Aleida de Hoog

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ds. G.J. Aller

 

Nassau Odijckhof

10.30

Ds. Tia Braam

 

Sparrenheide

10.30

Ds. S. Janse

 

Bartimeus

10.30

Wija van der Kaaden

Kapeldienst

Kapel Nieuw Hydepark

10.30

Joke de Zwaan

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Robert Doornenbal

 

 

ZONDAG 27 januari

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

St. Petrusbanden

10.00

Nelleke Spiljaar, Joke de Zwaan

Geen dienst in Grote Kerk, ’t Hoge Licht en Parklaankerk

Nassau Odijckhof

10.30

Coby van den Boogaard

 

Sparrenheide

10.30

Ds. W. Timmerman

H.A.

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Dick Westerkamp

 

 

ZONDAG 3 februari

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Alida Groeneveld

   

’t Hoge Licht

10.00

ds. P. Vroegindeweij

Lexmond

Parklaankerk

10.15

Open ruimte met poëzie

 

Nassau Odijckhof

10.30

Denny Mahabier

 

Sparrenheide

10.30

Arjen Vaartjes

 

Bartimeus  

10.30

Wija van der Kaaden

Kapeldienst

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Hariët Tarpeh

 

Collectebestemmingen

 

Zondag 20 januari:

Jeugdwerk JOP: Duizenden jongeren spelen Sirkelslag:

Op vrijdagavond 1 februari gaan in heel Nederland 600 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young, een online spel van JOP, Jong Protestant. Met Sirkelslag spelen clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen uit heel Nederland. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Naast Sirkelslag Young voor kinderen van 12-16 jaar, is er ook Sirkelslag Kids voor 8-12-jarigen en Sirkelslag School voor groep 7 en 8 van de basisschool. Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.

We vragen u steun dit werk.

Zondag 27 januari:

Oecumene plaatselijk:Zondag voor de Eenheid.

Met deze collecte wordt de plaatselijke oecumene ondersteund. Het bijbehorende goede doel was helaas nog niet bekend bij het sluiten van de inzendtermijn van KerkNieuws, maar dit zal in de dienst van 27 januari bekend gemaakt worden.

Zondag 3 februari:

Werelddiaconaat: ZWO project Bouwen aan een beter bestaan - Bangladesh

Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut. Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof, en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op. En Biochar houdt water langer vast, dat een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voordeel voor gebruikers van de zogenaamde 'Akha' is dat binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom; beter voor de gezondheid! De 38-jarige Krishna Rani over de nieuwe oven: "Ik zie nu al een verbetering in de productie van groente!".

Uw steun is onontbeerlijk voor dit werk.

Wijkgemeente Catharijne

 

Diensten Grote Kerk

Door het vertrek van ds Wijke Greijdanus en ds Henk Makkinga zullen veel diensten worden ingevuld door gastpredikanten. Om die reden kunnen we in deze rubriek niet altijd per zondag de gebruikelijke informatie geven. Daarom wordt in veel gevallen volstaan met het noemen van voorganger, organist en andere betrokkenen. Weet u welkom in onderstaande diensten!

Zondag 20 januari, Grote Kerk 10.00 uur

Op deze zondag lezen we Jesaja 62: 1-5 en Johannes 2: 1-11. De eerste lezing gaat over het herstel van de band tussen de God van Israël en zijn volk. De evangelielezing gaat over de bruiloft in Kana. Op dat feest doet Jezus iets bijzonders. Iets waardoor het feest feest kan blijven en juist wordt versterkt. In deze dienst nemen we ook afscheid van Erik Budding als voorzitter van de wijkkerkenraad. Organist in deze dienst is Walter van den Brom. Lector is Leen Terlouw, ds Aleida de Hoog is de voorganger.

Zondag 27 januari is er een oecumenische dienst in St. Petrus Banden, 10.00 uur

 

Zondag 3 februari, Grote Kerk 10.00 uur.

Ds. Alida Groeneveld is deze zondag de gastpredikant. Het orgel wordt bespeeld door Walter van den Brom en Job Krijgsman is lector.

Zondag 10 februari, Grote Kerk 10.00 uur.

Het thema op deze zondag is ‘roeping’. Dit n.a.v. van Jesaja 6:1-8 (de roeping van Jesaja) en Lucas 5:1-11 (de roeping van de eerste discipelen). Organist in deze dienst is Wouter Harbers, Geja Achterberg is lector, ds. Aleida de Hoog de voorganger.

Uit de wijkgemeente Catharijne

Een nieuw nieuwjaar……

Want alles is anders geworden door het vertrek van ds. Henk Makkinga en ds. Wijke Greydanus. Zij hebben op de laatste zondag van het oude jaar op indrukwekkende wijze afscheid genomen. Het was voelbaar hoe zij beiden hun plaats in de wijkgemeente Catharijne hadden. En dat hebt u hen ook zeer laten merken! We wensen hen een goede start in het Doetinchemse. Vorige keer schreef ik al: we trekken als gemeente samen verder, met vertrouwen in de God die de toekomst heeft. Ook al voelt menigeen zich verweest zonder de vertrouwde domineesgezichten. In Bijbelse tijden hadden wezen en weduwen een kwetsbare positie. Daarom klinkt in de Schrift zo vaak de oproep om naar hen om te zien. Laten wij die oproep in onze situatie ook serieus nemen. En naar elkáár omzien, op elkaar letten. Als we dat doen, zijn we bezig met de kern van het gemeentewerk. Als pastorale aandacht nodig is, kunt u de coördinatoren bereiken, per telefoon en e-mail (zie de wijkgids). Zij zijn voor ondergetekenden een onmisbare schakel in het werk. Voelt u zich vrij om ons ook direct te benaderen. In dringende gevallen ook buiten de aangegeven tijden om.

Met hartelijke groet, mede namens ds. Marian van Giezen, ds. Aleida de Hoog

Bereikbaarheid predikanten  

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 9.30 uur, e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  0343-476878 of 06-21893914;

Ds. Marian van Giezen: (8 uur per week) variabel beschikbaar, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-18419992.

Belangrijk: als u uw naam en telefoonnummer inspreekt, bellen we zo spoedig mogelijk terug! Ook kunt u de scriba bellen, dhr. Ron Spruit: 06-30485346

Algemeen Nieuws

Goedenavondcafé

Ieder eerste en derde vrijdagavond van de maand is het Goedenavondcafé van 19.30u–22.15u geopend voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Het café wordt gehouden in ’t Hoge Licht, Klaproos 2.

Koffie met een oortje

Elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur houden de predikanten (ds. Marian van Giezen, ds. Aleida de Hoog, ds. Henk Reinders en ds. Hariët Tarpeh) inloopspreekuur in Koek en Ei, in het diaconale pand De Ontmoeting. Ook Bert de Goede is nu en dan van de partij. Voor wie een luisterend oor nodig heeft, staan zij klaar. U bent van harte welkom.

Iedere vrijdag Soephuis

In De Ontmoeting naast de Grote Kerk is het iedere vrijdag Soephuis: een heerlijke kop verse soep met een stuk brood voor €1. Het Soephuis is open van 11.30-13.30 uur! Ingang via de Hoofdstraat 113 of aan De Lei naast Nieuw Salem. Van harte welkom.

De Binnenkamer

De getijdengebeden in de kapel op Nieuw Hydepark worden gehouden van maandag t/m vrijdag, ’s morgens om 9.30u en ’s avonds om 21.30u. U bent van harte welkom een keer zo’n gebed mee te maken. Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://www.bidindebinnenkamer.nl.

Uit de kerkenraad

Wij kijken terug op een geslaagde afscheidsdienst van ds. Wijke Greydanus en ds. Henk Makkinga op 30 december jl. Het jaar 2018 is afgesloten, het jaar 2019 ligt voor ons met de nodige nieuwe uitdagingen. Onze interim-predikanten ds. Aleida de Hoog en ds. Marian van Giezen en onze jongerenwerker Kamiel van der Laan zijn inmiddels volop aan de gang.

Op dinsdag 15 januari vergadert de wijkkerkenraad. Op de agenda staan het kiezen van een nieuw moderamen (nodig na het afscheid per 31 december van voorzitter Erik Budding en Henk Makkinga), het kiezen van een nieuwe afvaardiging naar de Algemene Kerkenraad, het Nashville Manifest, het beroepingswerk, de organisatie van uitvaartdiensten in de vacaturetijd en we zullen worden bijgepraat over wat gaande is in de Classis Utrecht, in de Diaconie en in ZWO. De kleine kerkenraad vergadert weer op 13 februari.

Verdiepen en Ontmoeten

Graag wijzen wij u op het nieuwe boekje “Actief Voorjaar 2019”, in het kader van Verdiepen en Ontmoeten. Ds. Henk Reijnders en ds. Aleida de Hoog hebben zich ervoor ingezet u een interessant aanvullend aanbod aan activiteiten te bieden. Het boekje is uitgereikt in de kerk (er liggen nog een aantal exemplaren) en is te lezen op de website www.wgcatharijne.nl via Downloads Algemeen.

 

Toneeldienst

De toneeldienst, die u afgelopen zondag heeft kunnen bijwonen, wordt nog twee keer uitgevoerd. Eerst op donderdag 17 januari in de Bethelkerk te Den Haag (tussen 08:00 en 11:00) en daarna op zondag 3 februari (tussen 12:00 en 13:00) in ‘t Hoge Licht.

Met hartelijke groet, Ron Spruit (scriba) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nieuws van de beroepingscommissie

Tijdens de gemeenteavond van 2 oktober jl is de beroepingscommissie aan de gemeente voorgesteld. Na het vertrek van ds. Baart, ds. Greydanus en ds. Makkinga is voor ons de zoektocht naar nieuwe predikanten begonnen. Een uitdagende en waardevolle opdracht die we met elkaar zijn aangegaan. 

De beroepingscommissie bestaat uit 12 leden van variërend in leeftijd en achtergronden, een mooie afspiegeling van de veelkleurige wijkgemeente en overige leden van de PGD.

In aanloop naar het proces van vacatureplaatsing, sollicitaties en horen van potentiële voorgangers is het belangrijk elkaar beter te leren kennen en te weten wat er leeft bij eenieder. Op maandag 12 november hebben we samen gekookt, gegeten en gesproken in de keuken van Koek & Ei/de Ontmoeting. Een plezierige en vruchtbare avond waarin plezier en goede gesprekken gecombineerd werden. Een goed begin! 

Inmiddels zijn de advertenties geplaatst in diverse media en komen eerste reacties binnen. Tevens zijn door diverse gemeenteleden namen genoemd van potentiële voorgangers. We kunnen nu echt aan de slag!

Via de Zondagsbrief en KerkNieuws zullen we u en jullie regelmatig informeren over de voortgang van de beroepingscommissie. 

Rapportage huiskamergesprekken 2018.

In november jl. hebben we binnen de wijkgemeente Catharijne in huiskamer-verband geloofsgesprekken gehouden onder het thema “ik geloof, geloof ik”.

Er hebben 125 gemeenteleden deelgenomen, verdeeld over 14 bijeenkomsten.

Een deel van de bijeenkomsten heeft in de middag plaatsgevonden en een deel in de avonduren.

Twee bijeenkomsten, waren zogenaamde tafelbijeenkomsten, dat wil zeggen met een eenvoudige maaltijd met soep en brood. Deze vorm is als zeer goed ervaren.

Onder leiding van ds. Henk Reinders heeft ook een grote groep mensen van de aanleunwoningen Sparrenheide deelgenomen. En ds. Wijke Greydanus heeft een gespreksavond met hetzelfde thema georganiseerd voor de mensen met een beperking.

De gesprekken hebben in een goede sfeer van vertrouwen plaatsgevonden. Eén bijeenkomst had een eigen en een onverwachte dynamiek.

Het gespreksthema “ik geloof, geloof ik, naar aanleiding van Johannes 20:24-20 (het verhaal van Thomas), is als een goede basis ervaren.

De vorige twee gespreksrondes zijn zoveel mogelijk sectie-gebonden georganiseerd. Overweging was, dat men geloofsgenoten uit dezelfde buurt zou ontmoeten en (beter) zou leren kennen.

Deze keer is bewust gekozen voor een niet-sectie gebonden opzet. De overweging hierbij was, dat men in gesprek zou kunnen komen met mensen uit andere buurten. Dit is redelijk geslaagd en is ook als prettig ervaren. De opgegeven voorkeur liet evenwel zien, dat men deels wel heeft gehecht aan de eigen buurt. De gespreksleiders hebben het aangereikte materiaal ter voorbereiding als voldoende en goed bruikbaar ervaren.

We hebben het voornemen om dit soort gesprekken in de nabije toekomst weer te organiseren.

Namens de Taakgroep Pastoraat en Gemeenteopbouw.

Afscheid

Beste mensen. Nu het afscheid achter de rug is, en voor ons het werk in Doetinchem is begonnen, willen we jullie bedanken voor alle reacties in de vorm van mailtjes, kaarten, bloemen en andere geschenken, en voor alle goede woorden bij ons afscheid. En overweldigend ook dat na de afscheidsdienst zoveel mensen nog even een hand kwamen geven.

We zijn ook heel blij met het ongedacht grote bedrag (€ 3.195,--) dat jullie hebben willen geven voor de Stichting Vrienden van Rwanda. Daarmee kunnen veel mensen in Kirinda, de plaats waar de stichting werkzaam is en waar wij gewoond en gewerkt hebben, gaan werken aan hun toekomst. Ze zijn daar ongelooflijk blij mee.

Fijn dat ds. Henk Reinders op zijn betrokken en collegiale wijze ons heeft willen “los maken” als predikanten van wijkgemeente Catharijne, en dat hij ons de zegen heeft meegegeven.

Veel van onze werkzaamheden in de wijkgemeente hebben we kunnen overdragen aan onze interim-predikanten ds. Aleida de Hoog en ds. Marian van Giezen, en aan Thea Jelier (pastoraat voor mensen met een beperking). Wij hebben er vertrouwen in dat het bij hen in goede handen is.

Voor jullie is er een spannende tijd aangebroken, namelijk het beroepingswerk. We wensen jullie en de beroepingscommissie veel zegen toe. Dat zal vast goed komen. We wensen jullie alle goed toe.

Wijke Greydanus en Henk Makkinga

Wijkgemeente Immanuel

 

Rondom de erediensten

Op zondag 20 januari hoop ik voor te gaan in ’t Hoge Licht. Op deze zondag gaan er 2 belangrijke activiteiten van start. Allereerst de Week van gebed voor de eenheid, georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Het thema van deze week is Recht voor ogen n.a.v. Deuteronomium 16: 11-20. Gedurende acht dagen kunt u/kun jij meebidden, meelezen en mediteren over dit thema middels een handzaam boekje dat in deze dienst wordt uitgedeeld. Ook voor de kinderen en jonge tieners is er een praktisch boekje en een gebedsarmband. De tweede activiteit is de actie Kerkbalans “Geef voor je kerk” – door een commissie uit de breedte van PGD is hier hard aan gewerkt. Om te kunnen bouwen aan de kerk is er naast geloof, gebed en inzet ook gewoon geld nodig.

Veel vrijwilligers zetten zich in voor deze actie.

Op zondag 27 januari loopt de Week van Gebed om eenheid dan uit op een oecumenische viering in de R.K-kerk St. Petrusbanden aan het Kerkplein om 10.00 uur.

Voorgangers zijn Nelleke Spiljaar, pastoraal werker uit de R.K.- kerk en Joke de Zwaan uit de PGD. De cantorijen uit drie kerken ondersteunen de gemeentezang. Het thema is “Recht voor ogen”. Er is kindernevendienst.

Op zondag 3 februari hoopt ds. P. Vroegindeweij uit Lexmond voor te gaan.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe.

Belijdenis doen

Belijdenis van het geloof doen in het midden van de gemeente – wat betekent dat?

Als we belijdenis afleggen van het geloof, geven wij daarmee antwoord op Gods liefde voor ons. God is degene die ons roept, ons hart en ons leven zoekt.

Voor degene die als kind gedoopt is, betekent belijdenis doen dat je persoonlijk je doop aanvaardt: met je ja-woord geef je te kennen dat je God dankbaar bent dat Hij – toen je nog klein was – in de doop al ja tegen jou zei.

Voor degene die later in zijn of haar leven God heeft leren kennen, betekent het dat je op je ja-woord aan God het teken van de doop mag ontvangen

Belijdenis doen is een verbintenis tot discipel schap, tot navolging van Jezus Christus en daarmee het loslaten van vrijblijvendheid.

Zou je graag deze stap willen maken of daar samen met anderen eens rustig over doorpraten? Op maandagavond 4 februari om 20.00 uur ben je van harte welkom in de pastorie. Mocht je die avond niet kunnen of wil je nog wat meer informatie neem dan met mij contact op: 06-10730732 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maar ook als je wel mee wilt gaan doen: laat het me vooraf even weten.

Reis naar Gambia – afwezigheid predikant

In de zomer van 2014 ben ik met 16 jongeren uit mijn vorige gemeente en nog 2 mede-reisleiders voor een diaconale bouwvakantie naar Gambia geweest. We hebben daar gewerkt aan de bouw van de eerste klaslokalen van een school. In Serekunda verbleven wij op de compound van Youth for Christ, bij een gedreven en enthousiaste pastor Seal Sylvester Jammeh. Een pastor voor de jongeren, aanjager van deze school en daarnaast ook bouwer van zijn eigen charismatische gemeente. Het diepe, oprechte geloof van deze pastor, en alles wat we meemaakten, werkte zo aanstekelijk dat in de 2 jaar daaropvolgend bijna alle jongeren belijdenis gedaan hebben en sommigen ook gedoopt zijn. Waar de Geest van de Heer aan het werk gaat, kun je mooie en ontroerende verrassingen ontvangen. De hechte band die ontstond tussen pastor Seal en ondergetekende heeft zich voortgezet en verdiept. We komen uit verschillende culturen en geloofstradities, maar de Geest laat ons elkaar verstaan. Van maandag 21 januari tot en met dinsdag 29 januari ga ik met mijn jongste dochter die toen ook mee was, en mede-reisleiders weer naar Gambia. Een werkvakantie. We gaan natuurlijk het project bekijken dat nu af is, want via Livingstone Amersfoort zijn er teams blijven gaan. Verder gaan we ook pastor Seal bemoedigen en gaan we voor in samenkomsten. Daarnaast geef ik toerusting aan een groep van voorgangers uit evangelische en charismatische gemeenten op het vlak van pastor-zijn. En met de gift die ik dankbaar ontving van de diaconie hopen we o.a. support te geven aan de allerarmsten middels het uitreiken van rijst, olie en meel. Ik zie ernaar uit.

Afwezigheid predikant

In dringende pastorale situaties kunt u/kun jij van maandag 21 januari tot en met dinsdag 29 januari contact opnemen met de kerkenraad via het mobiele nummer dat op de nieuwsbrief van onze wijkgemeente te vinden is.

Kerkelijke Agenda

Vrijdag 18 jan.        18.00u Maaltijd-ontmoeting-catechese oudere tieners, Oranjelaan 49                               

Maandag 21 jan.      20.00-21.00u Gebedskring bij Imarda Bikker

Woensdag 23 jan.       9.00-10.00u Gebedskring bij Alies van der Deijl

Vrijdag 25 jan.        18.00u Maaltijd–ontmoeting-catechese jonge tieners, ’t Hoge Licht

Dinsdag 29 jan.       19.45u Moderamenvergadering

Woensdag 30 jan.    9.00-10.00u Gebedskring bij Alies van der Deijl

                                20.00u De preek als ‘perfomance’ – Gerrit Immink en

                                               Aleida de Hoog in ’t Hoge Licht  

Maandag 4 feb.       20.00-21.00u Gebedskring bij Imarda Bikker

                              20.00u Startavond belijdenisgroep in de pastorie

Dinsdag 5 feb.       20.00u Vergadering wijkkerkenraad, vanaf 19.45 uur inloop

Woensdag 6 feb.     9.00-10.00u Gebedskring bij Alies van der Deijl

Vrijdag 8 feb.         15.00-16.00u Koffie met een oortje

                              18.00u maaltijd-ontmoeting-catechese jonge tieners, ’t Hoge Licht                            

                              19.30u Troubled Water – eerste filmavond PGD – leiding: Henk Reinders

                                                                                

Tenslotte

In de laatste paar weken van het oude jaar gebeurde er veel. Ik kijk terug op twee prachtige diensten rond Kerst. Wat een mooie ervaring om in de Grote Kerk de kerstnachtdienst te leiden met een geweldig koor en dito musici. Dan de kerstmorgen in ’t Hoge Licht, een feest zo vol in velerlei opzicht. Dan de zondag waarin we afscheid namen van ds. Henk Makkinga en ds. Wijke Greydanus, een liefdevolle en hartverwarmende dienst en Oud en nieuw. Overigens dank voor de kaarten en goede wensen die bij ons in de bus vielen. En inmiddels zijn we alweer bij de derde zondag in het nieuwe jaar aanbeland en zijn er door de week weer volop activiteiten. Lees het nieuwe boekje Verdiepen en Ontmoeten 2019! Ga met God en Hij zal met je zijn.

Met een hartelijke groet uit de pastorie, in Christus verbonden, ds. Henk Reinders

Parklaankerk

 

Agenda

17-01-2019 (do): Warme tafel, 17.30 – 19.30 uur

18-01-2019 (vr): Filmhuis Parklaan ‘Fantasia’, 20.00 uur

01-02-2019 (vr): Chez Baas, 16.00 – 18.00 uur

05-02-2019 (di): Filmhuis Parklaan ‘Orfeu Negro’, 20.00 uur

Open Ruimte

De vierde poëzieviering met André Droogers, Margo van Biezen, Aad Goddijn en Rogier van der Wal.

Thema: Dagdelen - ochtend, middag, avond, nacht. Met veel gedichten en andere teksten, zang en andere muziek.

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

Wijkgemeente Traject24

 

Bij de zondagse bijeenkomsten

De komende zondagen hebben we allemaal bekende sprekers. Robert Doornenbal op de 20e; Dick Westerkamp op de 27e; Hariët Tarpeh op 3 februari. De thema’s van hun toespraken zijn nu nog niet bekend, maar worden vaak van tevoren op de website gepubliceerd (www.traject24.nl/agenda).

Dankbaar verder

De jaarwisseling ligt alweer twee weken achter ons. Toch wil ik nog even terugblikken naar de toespraak van Leo Kuiper op 30 december. Het ging over ‘Dankbaar verder’. Hij deed een paar interessante uitspraken, die ik hier graag nog even ophaal: “Dankbaarheid en tevredenheid gaan hand in hand (1 Timoteüs 6:6,7).” Leo nam Jozef (Genesis 39) als voorbeeld en zei: “De bijbel zegt dat God bij Jozef was en binnen enkele jaren is hij de leider van de huishouding van Potifar. (…) Jozef zat niet bij de pakken neer; samen met God komt hij er bovenop en gaat verder. Later in de gevangenis krijgt hij ook weer verantwoordelijkheid. (…) Jozef bereikt zijn bestemming 13 jaar nadat hij werd verkocht door zijn broers. Het geheim van Jozef was: 1. Hij had een rotsvast vertrouwen in God. 2. Hij wist dat Gods plan met hem voltooid zou worden. 3. Hij liet zich niet overwinnen door het kwaad; hij dook niet in de slachtofferrol.”

Aan het einde van zijn toespraak gaf Leo nog een leidraad voor gebed, zoals die is te vinden in 1 Kronieken 4:10 (gebed van Jabes): 1.Wil mij overvloedig zegenen. 2.Vergroot mijn gebied, mijn invloed. 3.Ga overal met mij mee. 4.Bescherm mij tegen het kwaad.

Zeker de moeite waard om mee aan de slag te gaan, ook al is het al half januari.

Mannen op 2 februari

In januari zijn we weer gewoon begonnen met ons maandelijkse Mannenontbijt in ’t Hoge Licht, van 8.00 tot 9.30u. Op zaterdag 2 februari is de volgende keer. We blijven uit het boek ‘Man’ de inspirerende onderwerpen bespreken. Meestal zijn we met 10 à 15 mannen bij elkaar, maar er is altijd ruimte voor meer. Dus mannen… hartelijk welkom!

Liedjestrein

Op zaterdag 19 januari en op zaterdag 2 februari ‘rijdt’ de Liedjestrein weer. Het is een vrolijk, gezellig en informeel programma (met veel muziek en zingen, een Bijbelverhaal, enz.) voor peuters en kleuters. Ouders of grootouders mogen gewoon erbij zijn (of samen in de hal van een kop koffie/thee genieten). Vanaf ongeveer 10.30u tot 11.45u, in ’t Hoge Licht.

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768/ www.traject24.nl

Sparrenheide

In het huis is komen wonen Mw. Walst en op de Revalidatie verblijven Mw. H. Arends, Mw. Koedam en dhr. W.Lekkerkerker.Het vorige schrijven dateerde nog van voor de Kerstmis. Terugkijkend hebben we mooie diensten gehad met veel mensen. Ook de zangdienst op tweede Kerstdag in de NOH trok vele bezoekers. Ontroerend is het om te zien hoe de bewoners de oude vertrouwde Kerstliederen nog meezingen en als dit helemaal niet meer lukt dit neuriënd doen. We mochten zingen van Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Fijn dat er zoveel mensen waren maar het kerkelijk jaar heeft nog zoveel mooie momenten. Of zou het een stukje nostalgie zijn. Het nieuwe jaar is alweer een tijdje begonnen en vele goede voornemens zullen al weer denk ik in de onderste lade zijn beland. Ik zou u toch willen vragen om in het nieuwe jaar te proberen om meer naar elkaar om te zien door middel van een bezoekje, telefoontje, bloemetje naar de ander die het echt nodig hebben. Er zijn best veel mensen alleen/eenzaam. Laten we dit niet alleen met Kerstmis of in de week van de eenzaamheid doen. Het kost echt niet veel.

Ik wil u er nog even op wijzen dat er bij de ingang van de Vierhoutzaal op zondag altijd het Voorbedeboek ligt. U kunt hierin opschrijven voor wie u speciaal gebed wilt. U mag het ook thuis of in uw kamer op een briefje schrijven en dan op zondag afgeven of laten afgeven als u dit zelf niet kunt.

In de week van 21 januari a.s. komen we weer bij u langs voor de actie Kerkbalans. Het thema is “Geef voor je Kerk”. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Het is een vrijwillige bijdrage maar we kunnen niet zonder! Dankzij uw bijdrage kunnen we onder meer de wekelijkse diensten in Sparrenheide nog houden. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen.

Zingend Geloven

Als u dit leest is de eerste Zingend Geloven van dit jaar weer geweest. Het thema was “Beveel gerust uw wegen”. Het Zingend Geloven o.l.v. Marijke Zuilhof in februari is op maandag 11 februari om 15.00u in de Vierhoutzaal, Koffie/thee staat vanaf 14.30u voor uw klaar en indien u niet zelfstandig kunt komen dan halen wij u op om samen te zingen. Iedereen is welkom, ook mensen van buiten Sparrenheide. Vanochtend kwam ik van een begrafenis en hoorde weer de vertrouwde Psalm 23 vol troost, geborgenheid en lijden. Mooie inspirerende woorden van David.

Collectes

Op 13/12 een gift van N.N. €5,-, 16/12 €99,50, 23/12 €126,60, 25/12 €142,50, 30/12 €117,45 en op 6/1/2019 €81,15. Van de fam. N.N. mochten we een mooie gift van €50,- ontvangen. Heel hartelijk dank.

Heer wil altijd bij ons blijven – Blijf voor ons zorgen – Iedere dag – dan zijn we veilig en geborgen.

Namens de pastorale commissie een hartelijke groet en een goede tijd toegewenst.

Elly Heek-van Doorn

Rehoboth

Maandopening
De maandopening van februari is op dinsdag 5 februari om 10.30u in de salon. Voorganger is Coby v.d. Boogaard, een inmiddels bekend gezicht in Rehoboth. Pianist, ook een vertrouwd gezicht, Gerrit Pijper.De pastorale commissie komt bijeen op dinsdag 29 januari om 13.30 uur

Namens de pastorale commissie, een hartelijke groet, Tiny Liebeek.

 

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

 

Iko lezing woensdag 23 januari in de Parklaankerk om 10 uur,

“Antonio Gaudi” door drs. Jan L. Timmerman

Gaudi was één van de meest oorspronkelijke architecten in het Barcelona van omstreeks 1900.

Zijn opzienbarende gebouwen, met name de beroemde kathedraal de Sagrada Familia, fascineren nog altijd. Hij was een vurig aanhanger van de Catalaanse Beweging die in zijn tijd al actief was en die momenteel zelfs onafhankelijkheid van Spanje nastreeft. Met zijn architectuur wilde Gaudi een ode brengen aan de Catalaanse natuur en aan het roemruchte Catalaanse verleden.

Jan Timmerman is kunsthistoricus en verbonden aan de Hollandse Academie, Amsterdam.

Vervoer: Tiny Kingma 518799.

V&O - Verdiepen en ontmoeten binnen de PGD

Onder deze titel is een vervolggidsje verschenen voor de tweede helft van het seizoen. Vrijwel alle activiteiten vinden plaats in ‘t Hoge Licht. Het programma is gevarieerd! Er is vast wel iets bij waarvoor u/jij belangstelling hebt.

Ik vestig alvast uw aandacht voor de eerste keer op 30 januari, dan gaat het over de preek. Daarover heeft dr. G.F. Immink recent een boek gepubliceerd. ‘Over God gesproken’, ondertitel: Preken in theorie en praktijk. We gaan er met hem over in gesprek. Graag tot ziens bij deze of een andere activiteit! Met een hartelijke groet,

Ds. Marian van Giezen, ds. Aleida de Hoog, Kamiel van der Laan, ds. Henk Reinders en ds. Hariët Tarpeh

Spirituele reisjes

'Ode aan de Synode', Stadswandeling Dordrecht zaterdag 23 maart 2019

Dordrecht was in de 17 eeuw het centrum van Europa. In 1618 kwamen hier vanuit heel Europa zo'n 100 predikanten, professoren, en politici bij elkaar en was daar de Synode van Dordt. Naast het feit dat het een kerkvergadering was is dit evenement van grote politieke en culturele invloed geweest op onze geschiedenis, onze taal en onze gezamenlijke normen en waarden.

Een stadswandeling getuigt van dit bijzondere verleden, waar we zeker een bezoek zullen brengen aan 'Het Hof van Holland' en 'De Grote Kerk'.

Koffie met Synode-appelkoek volgens een recept uit 1618 mag niet ontbreken en wat dacht u voor de lunch van een 'plateau de Synode'?

U kunt zich opgeven voor deze dag bij:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0343-515793

NB aanbeveling voor het 'actief' programma van Bé Jager 'de Heilige Strijd' op op di 12/3 en 2/4.

Kliederkerk 3 februari, Echte Vrienden

Ben jij een goede vriend? Heb jij een echte vriend? We gaan samen ontdekken wat een goede vriend (voor je) kan doen en kan betekenen.

Rondom het verhaal van 4 vrienden en de verlamde man

gaan we ontdekken wat echte vriendschap en vertrouwen is.

Dit doen we met leuke activiteiten, spelletjes en knutselen/kliederen!

Kom je ook samen met je ouders, grootouders, buren en je goede vrienden? We hopen je te mogen verwelkomen en samen een leuke middag te hebben die we afsluiten met een hapje.

Meer info?

Facebook: Kliederkerk Driebergen / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wanneer:    3 februari 2019

Waar:         Grote Kerk, Driebergen (Nieuw Salem)

Tijd:            14.30-17.00u.

Kerk en Israel, U moet uw naaste liefhebben als uzelf”

“U moet uw naaste liefhebben als uzelf”, staat er in Leviticus 19:18b. En ook vinden we deze zin bij Matthëus (22:39), bij Markus (12: 1) en bij Lukas (10:27). Zo krijgt deze uitspraak de kracht van een gezegde, dat vaak als samenvatting van de Tien Woorden wordt gememoreerd, samen met: “U zult de Heere, uw God, liefhebben ..” In de evangeliën plaatst Jezus beide uitspraken als vervulling van wet en profeten, als weg ten leven, naast elkaar.

Het merkwaardige is dat in de uitleg van “uw naaste liefhebben als uzelf” nogal eens opgemerkt wordt dat je de naaste moet liefhebben op dezelfde wijze en met dezelfde kracht zoals je van jezelf houdt. Dan ligt de gedachte op de loer dat hoe meer je van jezelf gaat houden, hoe meer je van je naaste kunt gaan houden. Maar is de opdracht tot het liefhebben van de naaste dan gegrond op een soort egocentrisme? Of op zelfkennis?

De grote Joodse denker Martin Buber (1878 – 1965) vertaalt Leviticus 19:18b als volgt: “Halte lieb deinen Genossen, dir gleich.” Vertaald: “Heb je naaste lief, jou gelijk(zijnde)”. Hier staat dat je de naaste sowieso moet liefhebben, met de verduidelijking dat hij immers aan jou gelijk is.

Een andere Joodse filosoof (en student van Buber), Emanuël Levinas (1906 – 1995) gaat in zijn filosofie hierop door. Hij laat zien dat wij mensen, vanwege ons mens-zijn, allemaal raakbaar zijn voor pijn, voor vreugde, voor verdriet. Daarom kan gesteld worden dat onze medemens, alhoewel in zekere zin een totaal andere, toch ook aan ons gelijk is. Zo aan ons gelijk dat wij bijna automatisch zijn pijn, zijn vreugde, zijn verdriet aanvoelen en dus met hem kunnen meeleven, hem intuïtief begrijpen en daarom die ander kunnen liefhebben. Het blijkt dus dat de opdracht tot liefhebben een opdracht is die de Schepper in ons “gebakken” heeft en daardoor realiseerbaar is.

En zoals de Joodse wijzen met regelmaat doen, verwijzen we naar een typerende zinsnede uit de Tora: Leviticus 19: 34b: “U zult de vreemdeling liefhebben als uzelf, want u bent vreemdeling geweest in Egypte”. De lezer trekke in onze tijd de conclusie voor zichzelf.

Piet Booij

© Classicale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

Met ZWO aan tafel? Ja natuurlijk! Wij zijn zover!

Eten wat de pot schaft. Een gevarieerde maaltijd die met liefde wordt klaargemaakt.

Tijdens de maaltijd richten wij onze aandacht op ons 2 jarig thema “Bouwen aan een Beter Bestaan” en wel specifiek op het werk van de partners van Kerk In Actie in Bangladesh die zich inzetten om de door natuurgeweld getroffen gemeenschappen te helpen overleven en weerbaar te maken, zodat de mensen stappen kunnen zetten op de weg naar herstel en een waardig leven.

De deur van Nieuw Salem staat om 17.30 voor u open op vrijdag 8 februari 2019. De kosten € 17.50 p/p (€ 10 voor de jeugd) inclusief welkomstdrankje.

U kunt zich tot uiterlijk 2 februari opgeven bij:

Janny Doornenbal             - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.         Tel. 520728

Ellen van Amerongen         - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.               Tel. 514883

Trudy Groot                     - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.               Tel. 521700

Weet wel vol is vol !

Wij kijken naar u uit.

Commissie ZWO

Nieuwsbrief Kees en Fredah van der Venne

Op de website www.pgdriebergen.nl kunt u hun decemberbrief vanuit Kaapstad lezen.    

Deadline KerkNieuws 2 > 1 februari 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adressen

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343-513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (06 30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 9.30 uur, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 0343-476878 of 06-21893914;

ds. Marian van Giezen: (8 uur per week) variabel beschikbaar. e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-18419992

 

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: J.C.A. Gortemaker (0343-516238)

Scriba: J. Koerts (0343-512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkrentmeesters

Voorzitter: G.F. Sollman

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Vrijwillige bijdragen: NL59FVLB0699643562

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: C.E. Altena

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: A. Stans (06-27430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: H.J. Reinders (06-10730732) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: A.A. Dekker (0343-518826) Secretaris: Ellen van Amerongen (0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Bijdragen: NL47RABO0385253818

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: H.H.W. Weeda (0343-520986)

Secretaris: E. van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2 Website: www.traject24.nl

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768) Asch van Wijcklaan 11, 3972 ST Driebergen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant voor bijstand en adviezen:

Ds. Hariet Tarpeh (06-10069330

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug.nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343-518869

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

 

Website: www.parklaankerk.nl

 

Theologisch inspirator:

Dr. W. van der Meiden (06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 

Pastoraal meldpunt: Anje Leender (0343-515190)

 

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.