Jaargang 8, nummer 16, 19 december 2018, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

 

Kerkdiensten

 

ZONDAG 30 december

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Afscheidsdienst ds. W. Greydanus/ds. H. Makkinga 

 

’t Hoge Licht

10.00

Daco Coppoolse

 

Parklaankerk

10.15

Midwintercafé, voor en door leden

 

Nassau Odijckhof

10.30

Denny Mahabier

 

Sparrenheide

10.30

Ds. E Schroten

 

Bartimeus Kapel

10.30

 

Hagedienst

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Leo Kuiper

 

 

MAANDAG 31 december

Oudejaarsdag

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

’t Hoge Licht

19.30

ds. F.G. Immink 

gezamenlijke dienst PGD

 

DINSDAG 1 januari

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

’t Hoge Licht

10.30

Ds. Henk Reinders

gezamenlijke dienst PGD

 

ZONDAG 6 januari

3 Koningen

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

A. Brinkman

 

’t Hoge Licht

10.00

proponent Liesbeth van Deventer

 

Parklaankerk

10.15

dr. W. van der Meiden

Themaviering

Bartimeus Kapel

10.30

Wija van der Kaaden

Maaltijd van de Heer

Kapel Nieuw Hydepark

 

Dienst met elkaar

Oecumenische Hagedienst

Nassau Odijckhof

10.30

Denny Mahabier

 

Sparrenheide

10.30

Ds. B. v Empel

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Hariët Tarpeh

 

 

ZONDAG 13 januari

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. M. van Giezen en K. v.d. Laan

Toneeldienst   

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

mw. M.G. Fernhout

 

Nassau Odijckhof

10.30

Arjen Vaartjes        

 

Sparrenheide

10.30

Ds. L. Schoonderbeek

 

Bartimeus belevingsdienst

10.30

Wija van der Kaaden

Met de Tuindorpjongeren

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Marije Vermaas-Boer

 

Collectebestemmingen

 

Zondag 30 december

ZWO project: Kameroen: Fedeme - Opvang en scholing voor verstandelijk gehandicapte kinderen

In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie.

De school staat in de stad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar vijftig verstandelijk gehandicapte en twintig dove kinderen passend onderwijs krijgen.

Steun dit werk.

Maandag 31 december oudejaarsavond

Ouderenwerk:

In deze dienst is er een collecte voor de eigen diaconie. De diaconie besteedt al jaren veel aandacht aan de ouderen in onze gemeente. Er wordt o.a. een bijdrage gegeven aan het werk van IKO en AVE. Veel bloemetjes voor zieken en ouderen worden ook door de diaconie betaald. De kosten hiervoor stijgen, vandaar dat wij u, de gemeente, vragen om de diaconie hierin te steunen.

Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsdag

Ouderenwerk:

In deze dienst is er een collecte voor de eigen diaconie. De diaconie besteedt al jaren veel aandacht aan de ouderen in onze gemeente. Er wordt o.a. een bijdrage gegeven aan het werk van IKO en AVE. Veel bloemetjes voor zieken en ouderen worden ook door de diaconie betaald. De kosten hiervoor stijgen, vandaar dat wij u, de gemeente, vragen om de diaconie hierin te steunen.

Zondag 6 januari

Schuldhulpverlening:

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Overal in het land schieten de professioneel opgeleide maatjes mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. Zij staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging. SchuldHulpMaatje geeft géén geld, dat helpt niet als je schulden helpt. Wat de vrijwilligers wel doen: zij komen langszij en helpen iemand om weer orde op zaken te stellen. En minstens zo belangrijk, zij leren hoe iemand ook in de toekomst zijn financiële huishouding gezond kan houden.

De diaconie van de Protestantse Gemeente Driebergen is zeer actief betrokken bij het project SchuldHulpMaatje.

Graag vragen wij uw hulp.

Zondag 13 januari

St. De Hoop, Dordrecht, hulpverlening:

Herstel in een liefdevolle omgeving. Mensen worden bij De Hoop gezien. Zij bieden hen hoop en werken samen aan herstel in een liefdevolle omgeving. Goede, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief, dat is waar zij iedere dag voor gaan. De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. Vanuit deskundigheid en met als bron het geloof, biedt men hulp aan mensen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen.

Wij vragen uw steun voor dit werk.

 

 

Wijkgemeente Catharijne

 

Diensten Grote Kerk

 

Zondag 30 december Grote Kerk 10.00 uur

Deze zondag na Kerst staan Hanna en Simeon centraal in de lezing van Lucas 2:22-40. Organist in deze dienst is Wouter Harbers en muzikale medewerking zal worden verleend door de Catharijnecantorij o.l.v. Lieke van Oostenbrugge.

In deze dienst zullen ds. Henk Makkinga en ds. Wijke Greydanus afscheid nemen van wijkgemeente Catharijne. Zij zullen beide in deze dienst voorgaan. Het afscheid in de dienst zal door ds. Henk Reinders geleid worden.

Maandag 31 december, 19.30 uur, ’t Hoge Licht

Deze avond komen we bij elkaar in een gezamenlijke dienst in ’t Hoge Licht. Prof. Gerrit Immink zal in deze dienst voorgaan.

Dinsdag 1 januari 2019, 10.30 uur, ’t Hoge Licht

En op deze eerste morgen van het nieuwe jaar komen we ook bij elkaar in een gezamenlijke dienst. Ds. Henk Reinders zal dan voorgaan. Er is ook gelegenheid om elkaar een gezegend nieuw jaar toe te wensen.

Zondag 6 januari 2019, Grote Kerk 10.00 uur

Op deze eerste zondag van januari gaat predikant in opleiding Alex Brinkman voor. Paul van Oosten is de organist en Marieke Schut de lector. Ook dan van harte welkom in de kerk.

Zondag 13 januari, Grote Kerk 10.00 uur, toneeldienst

Deze dienst zal ’s morgens in de Grote Kerk in het teken staan van de kindermoord in Bethlehem, een week na Driekoningen. De kinderen, onschuldig maar wel vermoord, roepen vragen op naar betrokkenheid van anderen en de gevolgen en verantwoordelijkheden die daaruit ontstaan. Moord, gepleegd uit angst om macht te verliezen; wie zijn daar niet alleen schuldig aan, maar wie is daar wellicht ook medeverantwoordelijk voor? En wie kan dit grote onrecht herstellen? Bovenal: wat heeft dit verhaal ons te zeggen? In het toneelstuk, dat geschreven is door Bas de Haas, komen deze vragen aan de orde. In deze toneeldienst zal ds. Marian van Giezen voorgaan en eigen gemeenteleden spelen een rol in dit toneel. Wouter Harbers is de organist.

Welkom in deze bijzondere viering.

Uit de wijkgemeente Catharijne

 

Wens voor de Kersttijd en Nieuwjaar

De tijd is omgevlogen. Toen we in de zomer het beroep van de Protestantse Gemeente in Doetinchem kregen en besloten dat beroep aan te nemen, hebben we ook gezegd dat we tot aan het eind van het jaar zouden blijven werken in Driebergen. Dat leek toen nog heel ver weg. En nu is het zover. Afscheid nemen is altijd dubbel, we zijn met elkaar verbonden geraakt. We danken u allen voor het vertrouwen in de afgelopen jaren.

We zijn dankbaar dat ds. Aleida de Hoog en ds. Marian van Giezen bereid zijn gevonden in deze overgangsperiode pastorale zorg te verlenen.

In Doetinchem komen we in een nieuw huis te wonen. Dat huis is nog in aanbouw. En daarom mogen we nog een aantal weken in de pastorie aan de Rijsenburgselaan wonen. We zullen regelmatig op en neer rijden naar Doetinchem omdat daar begin januari wel onze werkzaamheden zullen beginnen. Het zou zo maar kunnen dat we elkaar in het dorp nog eens tegenkomen. Dan kent u de achtergrond ...

We wensen u van harte een gezegend nieuwe jaar toe, met vrede en alle goeds.

Ds. Wijke Greydanus en ds. Henk Makkinga

Bereikbaarheid predikanten

Tot 31 december is ds. Wijke Greydanus op dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0343-445655.

Ds. Henk Makkinga is tot dan telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdagmorgen tussen 9.00 en 9.30 uur, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0343-445655.

Nu al en zeker vanaf 31 december kunt u een beroep doen op de interim-predikanten:

Ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 9.30 uur, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0343-476878 of 06-21893914;

Ds. Marian van Giezen: (8 uur per week) variabel beschikbaar, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of 06-18419992.

Op de drempel van het nieuwe jaar….

Het afscheid van ds. Henk Makkinga en ds. Wijke Greydanus nadert met rasse schreden! Voor menigeen zal deze ‘domineesamputatie’ voelbaar zijn. Anders gezegd: we zullen hen zeer missen!

Toch, we trekken als gemeente samen verder, ook in het jaar dat voor ons ligt. Met vertrouwen in de God die de toekomst heeft. Elkaar vast houdend en naar elkaar omziend. Een vacaturetijd brengt altijd ook onvermoede krachten naar boven.

De coördinatoren in het pastoraat kunt u te allen tijde benaderen, per telefoon en e-mail (zie de wijkgids). Zij zijn voor ondergetekenden een onmisbare schakel in het werk. Voelt u zich vrij om ons ook direct te benaderen. In dringende gevallen ook buiten de aangegeven tijden om.

Ik wens u een goede jaarwisseling toe!

Met hartelijke groet, mede namens ds. Marian van Giezen, ds. Aleida de Hoog

Van de kerkrentmeesters

Ds. Henk Makkinga en ds. Wijke Greydanus nemen op 30 december 2018 afscheid van onze Protestantse Gemeente. In Doetinchem wordt de laatste hand gelegd aan het huis waar zij zullen gaan wonen. Dit huis wordt in maart 2019 definitief opgeleverd. In overleg met Henk en Wijke, de Protestantse Gemeente Doetinchem en ons College is afgesproken dat zij nog in de pastorie aan de Rijsenburgselaan blijven wonen totdat zij hun nieuwe huis kunnen betrekken. Zij hebben uiteraard hun werk in Doetinchem, maar het kan dus zijn dat u hen in de komende weken nog tegenkomt in Driebergen. Wij wensen hen een goede tijd in Doetinchem en veel sterkte bij het intensieve 'woon-werk' verkeer.

Met vriendelijke groet, College van Kerkrentmeesters

 

Algemeen Nieuws

 

Goedenavondcafé

Ieder eerste en derde vrijdagavond van de maand is het Goedenavondcafé van 19.30 uur – 22.15 uur geopend voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Het café wordt gehouden in ’t Hoge Licht, Klaproos 2. Op 4 januari bent u van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van het Goedenavondcafé.

Koffie met een oortje

Elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur houden de predikanten (ds. Marian van Giezen, ds. Aleida de Hoog, ds. Henk Reinders en ds. Hariët Tarpeh) inloopspreekuur in Koek en Ei, in het diaconale pand De Ontmoeting. Voor wie een luisterend oor nodig heeft staan zij klaar. U bent van harte welkom.

Iedere vrijdag Soephuis

In De Ontmoeting naast de Grote Kerk is het iedere vrijdag Soephuis: een heerlijke kop verse soep met een stuk brood voor €1. Het Soephuis is open van 11.30-13.30 uur. Ingang via de Hoofdstraat 113 of aan De Lei naast Nieuw Salem. Van harte welkom.

De Binnenkamer

De getijdengebeden in de kapel op Nieuw Hydepark worden gehouden van maandag t/m vrijdag, ’s morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 21.30 uur. U bent van harte welkom een keer zo een gebed mee te maken. Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://www.bidindebinnenkamer.nl.

Uit de kerkenraad

Op 11 december vergaderde de kleine kerkenraad voor de laatste keer met Wijke Greydanus en Henk Makkinga. Gesproken is over de invoering van de Privacyregels in onze administraties, de wijzigingen met betrekking tot de toegankelijkheid van de uitzendingen van de kerkdiensten via internet (voortaan met een wachtwoord), de ambtsdragervergadering van 13 december en onze bijdrage daaraan, de invulling van de afscheidsdienst van Wijke en Henk op 30 december, de voortgang van het beroepingswerk, de Night of Light, de randzaken rondom de Kerstnachtdienst, de Kinderkerstnachtdienst met toneelstuk en tocht naar de kinderboerderij op 24 december, de overdracht van diverse werkzaamheden van Wijke en we zijn bijgepraat op het gebied van alles rondom het kerkgebouw, de diverse zaken rondom het pastoraat en van de diaconie en van een aanvullend programma met betrekking tot verdiepen en ontmoeten in de eerste helft van 2019.

Voorafgaand aan de vergadering zijn wij samen met alle overige leden van de wijkkerkenraad bijgepraat over de recente besluitvorming van de Algemene Kerkenraad op basis van de door het CCBB versterkte toestemmingen. We hebben toestemming om te beroepen: 1,0 fte predikant voor onbepaalde tijd plus 0,6 fte 60+ predikant of een kerkelijk werker voor een periode van 5 jaar; daarnaast 0,4 fte 60+ predikant of een kerkelijk werker voor een periode van 5 jaar specifiek voor het pastoraat aan mensen met een beperking. NB: Zie ook het artikel “In relatie tot financiën en financiële positie” in de vorige uitgave van Kerknieuws. De Beroepingscommissie kan nu aan de gang.

Tevens doen wij een beroep op alle gemeenteleden van Catharijne namen aan te dragen van predikanten. Wij stellen het op prijs als u deze, met motivatie waarom u hem of haar geschikt acht, doorgeeft aan Berend Ponger, secretaris Beroepingscommissie Catharijne, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of aan/via de scriba.

Uitnodiging afscheidsdienst Wijke Greydanus en Henk Makkinga

Na vijf mooie en fijne jaren in Driebergen-Rijsenburg gaan Wijke Greydanus en Henk Makkinga een nieuwe uitdaging aan in de Protestantse Gemeente te Doetinchem. Vijf jaren waarin zij veel hebben mogen betekenen voor enerzijds mensen met een beperking en anderzijds onze wijkgemeente. Wij zullen hen missen, maar feliciteren de Protestantse Gemeente te Doetinchem met hun komst.

Wijkkerkenraad Catharijne nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij hun afscheidsdienst in de Grote Kerk, op 30 december, aanvang 10:00 uur. Na de dienst zal in Nieuw Salem een receptie zijn waar u Wijke en Henk de hand kunt schudden. Er zal worden voorzien in koffie/thee met broodjes en wat lekkers.

Op zondagmiddag 13 januari 2019 zullen Wijke en Henk worden verbonden aan hun nieuwe gemeente, in de Catharinekerk, Simonsplein 25 te 7001 BM Doetinchem, aanvang 14:00 uur!

Met hartelijke groet, Ron Spruit (scriba) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Immanuel

 

Rondom de erediensten

Op zondag 30 december, de laatste zondag in het ‘jaar onzes Heren’ 2018, gaat voor uw oud-predikant Daco Coppoolse uit Odijk. Zelf ben ik in de Grote Kerk te vinden waar ik betrokken ben bij het afscheid van Henk Makkinga en Wijke Greydanus.

Op maandagavond 31 december, Oudejaarsavond, is er om 19.30 uur een gezamenlijke dienst met wijkgemeente Catharijne in ’t Hoge Licht. Voorganger is ds. Gerrit Immink.

We kijken achterom met dankbaarheid en vreugde, met pijn, zorgen en verdriet, en we leggen het in Gods handen. Híj is ons een toevlucht, jaar in, jaar uit.

Op dinsdagmorgen 1 januari 2019, Nieuwjaarsdag, mag ik om 10.30 uur (!) voorgaan in de gezamenlijke nieuwjaarsmorgendienst in ’t Hoge Licht waarin wij met elkaar bidden om Gods zegen over het nieuwe jaar. Na afloop is er uiteraard gelegenheid om elkaar heil en zegen toe te wensen, onder het genot van koffie/thee en zullen er hopelijk nog ergens wel oliebollen of appelbeignets te vinden zijn!

Op zondag 6 januari, Driekoningen, hoopt om 10.00 uur voor te gaan proponent mevrouw Liesbeth van Deventer uit Scherpenzeel. Ze was in oktober vorig jaar al een keer bij ons als gastvoorganger.

Op zondag 13 januari mag ik dan weer voorgaan.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!

Afscheid ds. Henk Makkinga en ds. Wijke Greydanus

In juli kwam het bericht dat ze het beroep hadden aangenomen naar Doetinchem en ging er een luid ‘oh’ (nee toch) door onze kerk heen. Ik grapte toen dat ik per ingang van 2019 dan de langstzittende (staande) dominee van de PGD zal zijn. En nu is het zover, wat is het halfjaar omgevlogen. Als gemeente en kerkenraad mogen we Henk dankbaar zijn voor zijn inzet, humor en wijsheid als consulent in de vacante periode van begin november 2017 tot eind april 2018. Er werd nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan en er groeide echt een band, niet in het minst door de vriendelijkheid van Henk. Daarnaast was Henk te vinden bij het gezamenlijk Bijbellezen in ’t Hoge Licht op woensdagmorgen waar hij leiding gaf met kennis van zaken.

Ook Wijke was menigmaal in ’t Hoge Licht te vinden, voorgaand in de gezamenlijke diensten tijdens de zomerperiode en betrokken bij het Goedenavondcafé op vrijdagavond voor mensen met een beperking. Daar lag ook haar hart en kon ze haar creativiteit kwijt.

Persoonlijk zal ik hen beiden missen. Door de betrokkenheid van Henk bij het beroepingstraject en de warme, hartelijke dienst waarin hij mij verbond aan Wijkgemeente Immanuel, en de betrouwbare collegialiteit van beiden is er vriendschap gegroeid. Een kostbaar goed. Ik vind het dan ook bijzonder dat ik hen beiden mag ‘uitzwaaien’ op zondag 30 december.

Henk en Wijke, ook namens wijkkerkenraad en gemeente: Gods zegen op jullie weg van loslaten en opnieuw beginnen. Een goede tijd in Doetinchem!

Kerkelijke Agenda

In de kerstvakantieperiode van zaterdag 22 december tot en met zaterdag 5 januari liggen de meeste gemeenteactiviteiten stil. Vanaf maandag 7 januari gaat het werk weer door en kunt u ook een nieuw boekje Toerusting en Vorming tegemoet zien, een gezamenlijke gids van alle drie de wijkgemeenten.

Dinsdag 8 januari: 10.00-11.30 uur Verder na verlies (laatste bijeenkomst) ’t Hoge Licht

                             20.00 uur Vergadering Wijkkerkenraad Immanuel

Woensdag 9 januari: 9.00-10.00 uur Gebedskring bij Alies van der Deijl

                                14.30-16.30 uur Spelletjesmiddag met koffie/thee/glas in ’t Hoge Licht  

Vrijdag 11 januari: 15.00-16.00 uur Koffie met oortje in ‘Koek en Ei’

                             18.00-19.30 uur Catechese jonge tieners in ’t Hoge Licht

Ter inspiratie

Maar luister naar dit woord van God (Jesaja 40: 1-11). Troost, troost. Je slavendienst is voorbij. Je schuld is voldaan. Het is voorbij. Het kan zijn dat er hoge bergen en diepe valleien liggen tussen jou en de plek waar je eigenlijk hoort te zijn, maar elk van die valleien zal verhoogd worden en elk van die bergen en heuvels zal vlak gemaakt worden, wat krom is zal recht worden, en wat rotsachtig is een vlakte. God baant voor jou een rechte weg, een doorgaande weg naar Sion. Je voelt je misschien zo zwak dat je het gevoel hebt dat je een grasspriet in de wind bent, maar je zult als een adelaar zweven op de wind, gedragen door de vleugels van Gods Geest. En God heeft je niet compleet aan je lot overgelaten. God zal je weiden zoals een herder dat doet, en als je in jezelf geen kracht meer kunt vinden om verder te gaan, zal God je dragen in Gods hart. Voel hoe je lichaam weer tot leven komt – met zijn botten, vlees, organen, ledematen en hart. Blijf niet langer in ballingschap. Dat is niet de plek waar je thuishoort. God wil niet dat je daar bent. Ziehier jouw God. Hij spreekt je moed in.

Uit: Samuel Wells, Wees niet bang. Met geloof je angst het hoofd bieden.

 

 

Tenslotte

“Bent u het al gewend?” Een belangstellende, oprechte vraag die mijn vrouw en mij regelmatig gesteld wordt. En na acht maanden wonen, werken en leven in Driebergen zeggen we allebei van harte ‘ja’. Zeker, zo’n overgang van de ene gemeente naar de andere, verhuizing, nieuwe school en vooral heel veel nieuwe gezichten – ja, dat is een klus. Maar u hebt ons liefdevol ontvangen en opgevangen. Nog steeds trouwens. En verbonden in die ene Heer met al onze verscheidenheid (ook een gave van de Geest), gaan we met vertrouwen het nieuwe jaar 2019 tegemoet.

Ook namens Ans een goede jaarwisseling gewenst en ‘heil en zegen’ in ’t nieuwe jaar.

Met hartelijke groet, in Christus verbonden

  1. Henk Reinders

Parklaankerk

Agenda

03-01-2019 (do): Stilteontmoeting, 14.00 – 14.45 uur

04-01-2019 (vr): Chez Baas, 16.00 – 18.00 uur

08-01-2019 (di): Filmhuis Parklaan ‘Perfetti Sconosciuti’, 20.00 uur

17-01-2019 (do): Warme tafel, 17.30 – 19.30 uur

*Themaviering

Vanaf de jaarlijkse Bernard Klein Wassink Leerstoel belicht theologisch inspirator Willem van der Meiden opnieuw aspecten van het jaarthema ‘Communicatie & Ontmoeting’. Nieuwe leden en begunstigers van de geloofsgemeenschap van de Parklaankerk stellen zich voor.

Dominee Bernard Klein Wassink was een geliefd lid van de Parklaankerkgemeenschap. Hij overleed op 17 maart 2012. Sedertdien draagt de eerste zondag van het jaar - die hij altijd voor zichzelf reserveerde - in de Parklaankerk zijn naam. Dit is de zevende zondag van de ‘leerstoel’.


Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

Wijkgemeente Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

De komende zondagen hebben we allemaal bekende sprekers. Leo Kuiper op 30 december; Hariët Tarpeh op 6 januari en Marije Vermaas-Boer op 13 januari. De thema’s van hun toespraken zijn nu nog niet bekend.

Wat ik wel weet is dat van Marije afgelopen maanden een nieuw boek verscheen: Jaag de liefde na. Liefhebben gaat niet altijd vanzelf. In dit boek ga je al lezend, tekenend en schrijvend op zoek naar de blijvende liefde waar God over spreekt en waar Hij ons toe aanspoort. De zoektocht naar wat liefde is, begint bij Hemzelf. Want Hij is Liefde.

Dit boek geeft inzichten in hoe liefdevol God is. En het wil je helpen om in je dagelijks leven te leren liefhebben. God, jezelf en anderen. Dat maakt je leven absoluut rijker, liefdevoller, meer gericht op het goede.

Neem elke week een vast moment voor dit prachtig vormgegeven weekboek. Elke week lees je een overdenking, krijg je leuke tips en ga je aan de slag met een doe- denk- of schrijfopdracht. Dat neem je vervolgens de hele week met je mee.

 

De tederheid van God

Kortgeleden sprak Jan-Maarten Goedhart over ‘De Tederheid van God’ (Jesaja 42:1-9). En hij deed een paar boeiende uitspraken die ik graag met jullie deel:

- God handelt in deze wereld door zijn dienaar (knecht, slaaf); in onze tijd zou je ook kunnen zeggen ‘medewerker’.

- Ook wij zijn ‘medewerkers’ van God; God is aan het werk en wij worden ingeschakeld.

- Wat op aarde gebeurt, is ook onze verantwoordelijkheid.

- Jezus zelf is Gods dienaar; dit gedeelte uit Jesaja wordt vaak in het Nieuwe Testament geciteerd.

- De stijl van de dienaar (Jezus) is er geen van geschreeuw, van aandacht trekken, maar van spreken met gezag. Jezus dringt zich niet op; Hij gebruikt beelden als een ‘mosterdzaadje’.

- Het feit dat God het ‘geknakte riet niet verbreekt’ en ‘de walmende vlaspit niet uitdooft’ laat zien dat God niet opgeeft, niet loslaat; God kent geen hopeloze gevallen.

- God is zo teder, zo dichtbij; Hij dient ons en vervolgens worden wij geroepen om zelf te gaan dienen.

Zijn toespraak is te vinden op www.traject24.nl/toespraken.

Mannen op zaterdag 5 januari

We pakken het in het nieuwe jaar gewoon weer op: 1e zaterdag van de maand Mannenontbijt in ’t Hoge Licht, van 8.00 tot 9.30 uur. Het boek ‘Man’ met zijn 52 hoofdstukken hebben we nu – na zo ’n 4 jaar ‘ontbijten’ – uit. We gaan met elkaar nadenken over welke thema’s en vormen we dit nieuwe jaar gaan oppakken. Er zijn meestal 10 à 15 mannen aanwezig. Maar, om met een bekend kinderliedje te spreken: Er kan nog meer bij… Iedere man is welkom!

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768/ www.traject24.nl

College van Kerkrentmeesters

 

De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 6 december 2018 de begroting voor 2019 vastgesteld. U kunt de details van de begroting inzien op het Kerkelijk Bureau, tot en met 14 januari 2019.

Samenvatting

De concept-begroting 2019 sluit met een negatief saldo van € 14.000 (v.j. - € 25.000), een afname van het tekort met afgerond € 11.000.

Verwacht wordt dat de baten, na aftrek van samenhangende hogere kosten, uit verhuur een iets grotere bijdrage leveren aan het resultaat. Er is rekening gehouden met interim ondersteuning en de vervulling van vacatures op basis van de (voorgenomen) besluitvorming.

Begroting 2019 – samenvattend overzicht en belangrijkste veronderstellingen

De begroting 2019 in vergelijking met 2018 en de realisatie 2017 geeft het volgende beeld. Dit betreft de geconsolideerde begroting van de kerk en de Stichting Exploitatie Kerkelijke Gebouwen (SEKG)

Toelichting op enkele onderdelen in de begroting 2019

Baten onroerend goed

Dit betreft de verhuur (via de Stichting Exploitatie Kerkelijke Gebouwen - SEKG) van:

Nieuw Salem, Hoge Licht, Kerkzaal Grote Kerk. Dit is inclusief de opbrengst uit horeca. De begrote baten zijn ongeveer € 17.000 hoger dan begroot voor 2018. De SEKG verwacht een hoger niveau van activiteiten. Opgemerkt zij dat de SEKG het vooral moet hebben van kleinschalige particuliere verhuur; dit blijft een moeilijke markt.

Opbrengsten uit levend geld

Voor de raming van de baten uit levend geld 2019 is aansluiting gezocht (per wijk) bij het niveau van de toezeggingen van 2018. In de praktijk zien we dat, o.a. door extra bijdragen boven toezeggingen, de realisatie iets hoger uitkomt dan de toezeggingen.

Lasten gebouwen

Voor 2019 zijn qua onderhoud geen bijzonderheden voorzien. Wel is rekening gehouden met extra kosten voor het gebruiksklaar maken van de pastorie Rijsenburgselaan. Verder hebben wij in de cijfers rekening gehouden met de huur van een pastorie voor een nieuwe predikant in Wijkgemeente Catharijne.

Pastoraatskosten

In de pastoraatskosten zijn de reguliere stijgingen als gevolg van loonstijgingen verwerkt. Er is rekening gehouden met emeritaat en kosten van beroep/vestiging.

Ten opzichte van de begroting 2018 zijn de kosten, naast reguliere kostenstijgingen, hoger met name door iets hoger niveau van gastpredikanten (a.g.v. vacatures) en doordat de combinatie van traktementen en bijstand pastoraat hoger is vastgesteld.

De verwachte afname ten opzichte van de realisatie 2017 is onder meer het gevolg van een lagere bezetting (door de vacatures in wijkgemeente Catharijne en nog bestaan van de HGG in 2017).

Salarissen en vergoedingen

Dit betreft kosten van het personeel SEKG en organisten. Samenhangend met het verwachte hogere activiteitenniveau in de SEKG zijn de personeelskosten iets hoger.

Kosten beheer en administratie

Naast de kosten voor de bestuurscolleges, kopieerwerk etc. zijn hierin de kosten voor het kerkelijk bureau opgenomen. De netto lasten (na doorbelasting) bedragen € 48.000 voor 2019. In de begroting 2018 is € 47.000 begrepen. Ten opzichte van eerdere jaren is hiermee een besparing van ruim € 20.000 gerealiseerd.

 

Bankkosten

De bankkosten betreffen met name de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille.

Met vriendelijke groet,

Het College van Kerkrentmeesters

 

Sparrenheide

Na een ziekenhuisopname mocht mevr. A.J. Gerritse weer terugkomen naar haar huis. We hopen en bidden dat zij in de komende tijd met heel veel rust haar krachten weer zal vinden. Ook in het huis zijn vele zieken.

Ik wil nog even terugkomen op de mooie diensten die we gehad hebben. Allereerst de Gedachtenisdienst. Fijn dat we met heel veel familieleden en u de overledenen van dit jaar in Sparrenheide mochten herdenken. Ook het Zingend Geloven met een groot gedeelte van het voormalige Ouderenkoor o.l.v. Len den Ouden. Wat kunnen zij nog zingen. We zouden het heel fijn vinden als zij ook in de Paas editie aanwezig kunnen zijn. De pastorale commissie vond het ook heel bijzonder dat er zo veel mensen waren bij onze jaarlijkse Adventsviering met het Kinderkoor en Ds. Reinders. Ontroerend vond ik het samen het Ere Zij God zingen. Ik wil nogmaals benadrukken dat het heel bijzonder is dat er iedere week nog in Sparrenheide diensten kunnen worden gehouden.

Van boven daalt een englenschaar – en maakt aan herders openbaar – dat God aan mensen vrede geeft – in wie Hij welbehagen heeft.

Op zondag 30 december gaat Ds. E. Schroten voor en ik hoop u dan weer te mogen begroeten. Dan gaan we op naar de jaarwisseling. Op oudejaarsdag gaan de gedachten vaak even terug naar het afgelopen jaar. Met wie starten we het jaar, maar eindigen we het jaar niet meer? Dit kan veel verdriet geven. Psalm 90 wordt veel gelezen op deze laatste dag van het jaar. Mozes bidt tot God en zegt: Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. Is God wel het afgelopen jaar onze toevlucht geweest, of geworden?

Zingend Geloven

In 2019 is het Zingend Geloven verplaatst naar de tweede maandag van de maand. Op maandag 14 januari a.s. willen we weer beginnen. Iedereen is welkom. Ook mensen van buiten Sparrenheide om een uurtje christelijke liederen met ons te zingen. Koffie/thee staat vanaf 14.30 uur voor u klaar en we beginnen om 15.00 uur. Er wordt beweerd dat Kerkvader Augustinus heeft gezegd dat zingen tweemaal bidden is. Er is wel wat voor te zeggen.

 

Collectes

Van N.N. een mooie gift ontvangen.

Op 25/11 €224,42, op 2/12 € 130,40 en op 9/12 € 95,20. Hartelijk dank hiervoor. De pastorale commissie wenst u allen veel zegen voor het nieuwe jaar dat voor de deur staat.

Ik weet dat dit kerknieuws door de moderne techniek ook buiten Driebergen en zelfs in het buitenland gelezen wordt. Vanuit dit mooie Driebergen wensen wij u allen ook een gezegend 2019 toe.

Een hartelijke groet namens de pastorale commissie Sparrenheide.

Elly Heek-van Doorn

Rehoboth

Maandopening

De eerste maandopening van het nieuwe jaar is op dinsdag 8 januari 2019 om 10.30 uur in de salon. Voorganger is Coby v.d. Boogaard, de samenzang wordt met de piano begeleid door Roel Valk.

Donderdag 17 januari 10.45 uur pastorale activiteit met de geestelijk verzorger Marijke Zuilhof.

Dan wens ik u namens de pastorale commissie goede kerstdagen toe en veel heil en zegen voor het jaar 2019.

Een hartelijke groet, Tiny Liebeek

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

 

Mededelingen ZWO

Met ZWO aan tafel! Op vrijdagavond 8 februari 2019 zijn we zover en kunt u weer aanschuiven aan de sponsormaaltijd voor ons 2-jarig project “Bouwen aan een Beter Bestaan” en wel het werk in Bangladesh. Onze partners daar zetten zich in om de door stormen en overstromingen getroffen gemeenschappen weerbaar te maken en te ondersteunen op de weg naar herstel en een waardig leven. Terwijl u geniet van een gevarieerd menu krijgt u meer informatie over het project dat wij samen ondersteunen. In januari krijgt u meer informatie. Wij kijken er nu al naar uit.

De laatste stand voor hulp na de tsunami op Sulawesi is bekend! Via de bank is € 3.645 binnengekomen, wat de stand samen met de collecteopbrengst op € 4.958 brengt. Met de verdubbeling door ZWO maken we dus € 9.916 aan Kerk in Actie en hun partners over.

Bouwen aan een Beter Bestaan: De kijkdozen actie van de kinderen in de wijkgemeente Catharijne voor het ZWO project heeft het fantastische bedrag van € 183,55 opgeleverd. E gaan dus met de stand van € 11.428! op weg naar het nieuwe jaar.

Hartelijk dank allen! Commissie ZWO

Deadline KerkNieuws 1 > 11 januari 2019


 

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Wijkgemeente Catharijne

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Website: www.pgdriebergen.nl

Per adres: Kerkelijk Bureau

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Website: www.wgcatharijne.nl

Telefoon: 0343-513570

Scriba: R. Spruit (06 30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: J.C.A. Gortemaker (0343-516238) Scriba: J. Koerts (0343-512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

·       ds. Wijke Greydanus: dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen, telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; tel. 0343-445655;

Voorzitter: G.F. Sollman

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Vrijwillige bijdragen: NL59FVLB0699643562

·       ds. Henk Makkinga: maandag, woensdag en vrijdagmorgen, telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 9.30 uur, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; tel. 0343-445655;

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

 

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: A.A. Dekker (0343-518826) Secretaris: Ellen van Amerongen (0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Bijdragen: NL47RABO0385253818

·       ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 9.30 uur, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 0343-476878 of 06-21893914;

·       ds. Marian van Giezen: (8 uur per week) variabel beschikbaar. e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-18419992

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Wijkgemeente Immanuël

Per adres: Kerkelijk Bureau

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Voorzitter: H.H.W. Weeda (0343-520986)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Secretaris: E. van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: C.E. Altena

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: A. Stans (06-27430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ISZ De Brug

Predikant: H.J. Reinders (06-10730732) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug.nl

Secr. Diaconie: Ellen van Amerongen (0343-514883) mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

Wijkgemeente Traject24

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: A.C. Smit-van der Heijden (0343-5211500

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2 Website: www.traject24.nl

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768) Asch van Wijcklaan 11, 3972 ST Driebergen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Website: www.parklaankerk.nl

Theologisch inspirator:

Dr. W. van der Meiden (06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal meldpunt: Anje Leender (0343-515190)

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant voor bijstand en adviezen:

Ds. Hariet Tarpeh (06-10069330

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.