Jaargang 8, nummer 15a, 11 december 2018| Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

 

In verband met de komende kerstdagen vindt u hieronder een opgave van diensten en bijeenkomsten in deze periode. Dit is de informatie zoals aan ons doorgegeven.

We hopen dat misverstanden of teleurstellingen op deze manier voorkomen worden.

Met vriendelijke groet, de redactie

 

Kerkdiensten

 

ZONDAG 23 december

4e Advent

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. H. Makkinga

 

’t Hoge Licht

10.00

Dhr. Arnold van Heusden

 

Parklaankerk

10.15

Ds. H. Schram

 

Nassau Odijckhof

10.30

Coby v.d. Boogaard

 

Sparrenheide

10.30

Ds. W. Timmerman

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Peter Bakker

 

MAANDAG 24 december

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

18.30

Ds. Marian van de Giezen & Kamiel van de Laan

Gezinsdienst. Inloop rond 18.00 uur en daarna wandeling naar de Kinderboerderij.

Kapeldienst Hagediensten

20.00

Ds. Joke de Zwaan

 

Grote Kerk

23.00

Ds. Henk Reinders

Gezamenlijke PGD dienst m.m.v. Kerkkoor - Volkskerstzang

’t Hoge Licht, Traject24

19.30

 

Speciale kerstavonddienst voor Jong en Oud

 

DINSDAG 25 december

1e Kerstdag

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Wijke Greydanus

Familiedienst

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

Kerstdienst

Parklaankerk

10.15

Ds. H. Schram

 

Sparrenheide

10.30

Ds. Sam Janse

 

Bartimeus Kapel

10.30

Annemieke Dekker

Kapeldienst

’t Hoge Licht, Traject24

 

Geen bijeenkomst

 

 

WOENSDAG 26 december

2e Kerstdag

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

   

’t Hoge Licht

10.00

   

Parklaankerk

10.15

   

Nassau Odijckhof

10.30

Coby v.d. Boogaard

Zangdienst

Sparrenheide

10.30

 

 

 

 

Wijkgemeente Catharijne

 

NIGHT OF LIGHT

Vrijdag 14 december, Kerstmarkt op de Traay, dit jaar in samenwerking met de Raad van Kerken Driebergen. Er zullen, evenals voorgaande jaren, kaarsjes worden uitgedeeld.

U ontvangt een kaartje waarop vermeld staan alle kerkdiensten die Rondom de Kerst in ons dorp worden gehouden!

Adventsbijeenkomst wijkgemeente Catharijne

Donderdagmiddag 13 december a.s. organiseert de wijkgemeente Catharijne een adventsbijeenkomst voor ouderen. De middag begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Voor de pauze is een liturgisch gedeelte gepland, geleid door onze interim-predikant ds. Aleida de Hoog en met pianobegeleiding door Gerrit Pijper. Na de pauze zal een kerstverhaal worden verteld door Mieke Amptmeijer. Verder is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Als u vervoer nodig heeft kunt u contact opnemen met mevr. Heleen van den Brom, tel. 514531 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graag ontmoeten wij u op 13 december.

Namens de sectieteams van de wijkgemeente

Kinderkerstnachtdienst 24 december Grote Kerk 18.30 uur

Voor allen met m.m.v. ds. Marian van de Giezen en Kamiel van der Laan. Na de dienst is er de gebruikelijke wandeling naar de Kinderboerderij.

 

Kerstnachtdienst 24 december Grote Kerk 23.00 uur

In de Kerstnacht komen we bij elkaar om de geboorte van Christus te vieren. Met mooie kerstliederen begeleid door het orgel en een trompet en met medewerking van het Kerkkoor Driebergen, o.l.v. Wouter Harbers. Voorganger is ds. Henk Reinders.

Van harte welkom in deze feestelijke dienst.

 

Kerstmorgen 25 december Grote Kerk 10.00 uur

Van harte welkom in deze familiedienst op 1e kerstdag! Er is samenzang voorafgaande aan de dienst en ook in de dienst zullen we vele bekende liederen zingen. Lucas en de profeten hebben ons aan de tafel van hoop op weg naar het kerstfeest begeleid, deze tafel zal er naast de kerststal ook op Kerstochtend staan. We lezen het kerstevangelie uit Lucas 2, in het kind van Bethlehem ligt onze hoop. De kinderen worden van harte uitgenodigd om als herders of engelen in en bij de stal te komen. Organist in deze dienst is Paul van Oosten, Peter Tabbers is de lector en ds. Wijke Greydanus gaat voor.

                                   

Wijkgemeente Immanuel

 

Rondom de erediensten

Op zondag 23 december is het de 4e Advent en hoopt ons gemeentelid Arnold van Heusden voor te gaan. In de kindernevendienst klinkt Zacharia 9: 9-10.

Op maandagavond 24 december begint om 23.00 uur in de Grote Kerk de gezamenlijke kerstnachtdienst. Medewerking wordt verleend door het kerkkoor o.l.v. dirigent Wouter Harbers en diverse andere musici. Ik hoop in deze bijzondere dienst voor te gaan, in een feestelijk verlichte kerk. Om 22.45 uur begint de samenzang: “Komt laten wij aanbidden die Koning”.

Op dinsdagmorgen 25 december vieren we om 10.00 uur de geboorte van Christus in ’t Hoge Licht. We lezen uit het kerstevangelie Lucas 2: 1-21. Gedurende 4 zondagen zijn we met de profeten op zoek geweest naar de nieuwe leider die God aankondigde. Elke week ontdekten de kinderen en wij iets meer over de ‘mystery guest’ middels een filmpje. Vandaag sluiten we het kindernevendienstproject af. Om 9.45 uur begint de samenzang en in de viering wordt medewerking verleend door de tienerband.

We wensen elkaar vreugdevolle en gastvrije diensten toe.

Verschijnen zondagse nieuwsbrief

Op kerstmorgen verschijnt er een nieuwsbrief. Hierop staan ook de diensten vermeld voor oud en nieuw. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt dan weer op zondag 5 januari 2019.

 

Wijkgemeente Traject 24

Rond Kerst 2018

Op zondag 23 december is onze ‘nulde’ kerstdag. We hebben dan gewoon om 12.00 uur onze bijeenkomst. Daar zal ds. Peter Bakker spreken. Peter was jaren geleden voorganger in de Immanuelkerk in Driebergen. We hebben deze zondag betiteld als ’nulde kerstdag’; hij vormt als het ware een aanloop naar onze kerstviering op maandagavond.

Maandagavond 24 december kerstviering om 19.30 uur, in ’t Hoge Licht. We hebben onze kerstavondviering op onze uitnodiging genoemd EEN BIJZONDERE KERSTAVOND, een feestelijke muzikale avond met medewerking van de band.

We beginnen bewust vroeg op deze avond om het ook voor gezinnen met kinderen mogelijk te maken om mee te doen; voor de kleine kinderen is er zelfs een crèche. Wat we precies doen blijft een verrassing, maar heel wat kinderen en volwassenen zijn ingeschakeld om op een bijzondere manier het kerstevangelie naar voren te brengen. Daarom: ouderen, jongeren en kinderen van harte welkom!

Op 1e Kerstdag hebben we als Traject24 GEEN bijeenkomst. Bij het organiseren van onze bijeenkomsten zijn altijd heel wat mensen betrokken en we wilden onze ‘menskracht’ bundelen en concentreren op de samenkomst op kerstavond.

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide

Op het moment van schrijven is het bijna 3e Advent. Bij ons thuis hangt al decennia lang de Hernhutters Adventsster. U weet misschien wel die je ieder jaar weer in elkaar moet zetten. Gelukkig heb ik een lieve echtgenoot die dit voor zijn rekening neemt. Als de ster brandt denk ik altijd: we gaan weer op naar het feest. In Matt. 2 vertellen de wijzen dat ze “Zijn ster” hebben gezien. Prachtig is ook het lied: De sterre gaat stralen – voor wie moe van ’t dwalen – bij ’t wonder van Bethlehem – vrede vindt.

Op 1e Kerstdag is de voorganger ds. S.Janse. We hopen dat u allen naar deze dienst kunt komen.

De pastorale commissie Sparrenheide wenst u gezegende Kerstdagen toe.

Elly Heek – van Doorn

Zing mee in het kerstconcert van de Catharijnecantorij!

Het thema van deze dienst is 'van Advent naar Kerst'

Heerlijk uit volle borst de bekende advents- en kerstliederen meezingen, maar ook luisteren naar prachtige liederen over Maria, internationale wiegeliedjes, koralen van Bach, poëzie en mooie teksten. De cantorij staat o.l.v. Lieke van Oostenbrugge en wordt op orgel en piano begeleid door Paul van Oosten. Het belooft een verrassende en mooie avond te worden.

Welkom in de Grote Kerk in de avonddienst van 16 december, aanvang 19.30 uur.

 

Deadline KerkNieuws 16 > 14 december 2018

De verzending van deze laatste KerkNieuws vindt plaats in de week van 18 december.

En beslaat de periode van 26 december tot en met 13 januari 2019.

 

 

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

 

Wijkgemeente Catharijne

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Website: www.pgdriebergen.nl

 

Per adres: Kerkelijk Bureau

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Website: www.wgcatharijne.nl

Telefoon: 0343-513570

 

Scriba: R. Spruit (06 30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

   

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

Predikant: H. Makkinga (0343-445655)

Voorzitter: J.C.A. Gortemaker (0343-516238)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343-512869)

   

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Predikant: W. Greydanus (0343-445655)

College van Kerkrentmeesters

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: G.F. Sollman

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Wijkgemeente Immanuël

Secretaris: K. Allaart

 

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Per adres: Kerkelijk Bureau

   

Website:

Vrijwillige bijdragen: NL59FVLB0699643562

www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Voorzitter: C.E. Altena

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconie

 

Scriba: A. Stans (06-27430666)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: A.A. Dekker (0343-518826)

Predikant: H.J. Reinders (06-10730732) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen (0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secr. Diaconie: Ellen van Amerongen (0343-514883) mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

 

 

Wijkgemeente Traject24

   

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Commissie Zending, Werelddiaconaat en

Website: www.traject24.nl

Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

 

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

Asch van Wijcklaan 11, 3972 ST Driebergen

Voorzitter: H.H.W. Weeda (0343-520986)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

 

Predikant voor bijstand en adviezen:

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

 

Ds. Hariet Tarpeh (06-10069330)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

ISZ De Brug

Website: www.parklaankerk.nl

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug.nl

 

Theologisch inspirator:

Dr. W. van der Meiden (06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal meldpunt: Anje Leender (0343-515190)

Scriba: A.C. Smit-van der Heijden (0343-521150)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.