PGDriebergen

Jaargang 8, nummer 12, 3 oktober 2018| Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente

en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

 

ZONDAG 7 OKTOBER

 

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

A. Brinkman  PIO   

Israëlzondag

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

bediening Heilige Doop

Parklaankerk

10.15

Dr. C.J. Menken-Bekius

 

Nassau Odijckhof

10.30

Ds Tia Braam

 

Sparrenheide

10.30

Ds. L Schoonderbeek

 

Bartimeus Kapel

10.30

Annemieke

Kapeldienst

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Hariët Tarpeh  

 

 

ZONDAG 14 OKTOBER

 

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. H. Makkinga

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ds. R.F. Philipp

 

Bartimeus Kapel

10.30

Peter Koper

Hagedienst

Nassau Odijckhof

10.30

Lenie Schoonderbeek

 

Sparrenheide

10.30

Ds. W Timmerman

viering HA

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Jeanette Westerkamp

 

 

ZONDAG 21 OKTOBER

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

A. Brinkman  PIO   

m.m.v. Cantorij

’t Hoge Licht

10.00

proponent mevr. Liesbeth van Deventer

uit Woudenberg

Parklaankerk

10.15

Ds. M. van Schaik-Laan

 

Bartimeus Kapel

10.30

Wija van der Kaaden

Kapeldienst

Nassau Odijckhof

10.30

Arjen Vaartjes

 

Sparrenheide

10.30

Ds. S. Janse

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Robert Doornenbal  

 

 

Collectebestemmingen

Zondag 7 oktober - Israëlzondag: Het gesprek houdt nooit op

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de

identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent.

 

Zondag 14 oktober - Wereldvoedseldag: Nepal – leven van Vis

In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed. In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over de verkoop van de vis. UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentewinkel op te zetten. Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.

Uw steun is hard nodig voor dit werk.

Zondag 21 oktober - Plaatselijke gehandicapten

Met deze collecte ondersteunt u het vele werk dat we in onze gemeente doen om samen, mensen met en zonder beperking, kerk te kunnen zijn. Samen leven, samen geloven? Gewoon Doen! Enkele van de vele activiteiten: Pastorale begeleiding, geestelijke verzorging en bevordering van integratie van mensen met een beperking onderling en in het dorp, bijbelgespreksgroepen, individuele catechese, doop- en belijdeniscatechese.

We hebben een fantastisch tweejaarlijks uitje gehad naar het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid afgelopen 30 juni.

Iedere 1e en 3e vrijdagavond van de maand is het Goedenavondcafé geopend van 19.30-22.15 uur, in ’t Hoge Licht, Klaproos 2. Uw steun is onmisbaar.

 

Wijkgemeente Catharijne

Zondag 7 oktober, Grote Kerk - 10.00 uur

Welkom in de kerk op deze zondag van “Kerk en Israël”. Organist is Walter van den Brom en voorganger predikant in opleiding Alex Brinkman. U/Jij bent van harte welkom!

Zondag 7 oktober, Grote Kerk - 14.30 uur Kliederkerk

Op deze zondagmiddag is er weer kliederkerk (tot 17.00 uur); een bijzondere plek voor alle kinderen van 0-12 jaar met hun (groot)ouders. Naast een verhaal uit de Bijbel wordt er ook samen gegeten, gevierd, ontdekt, gezongen. Iedereen is welkom.

Zondag 14 oktober, Grote Kerk – 10.00 uur

In deze dienst lezen we verder uit het Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 10:17-31, over de vraag wat je moet doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven. En dat in het antwoord van Jezus staat dat het gemakkelijker is voor een kameel om door het oog van de naald te gaan dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Het zal je maar gezegd worden. Er is weer veel om over na te denken.

In deze dienst zullen we ook afscheid nemen van een paar ambtsdragers omdat hun ambtstermijn er op zit. En we zijn dankbaar en blij dat we 4 ouderlingen, een diaken en een diaconaal medewerker mogen bevestigen.

Ook zal in deze dienst ds. Aleida de Hoog aan onze wijkgemeente verbonden worden.

Organist is Paul van Oosten en voorganger ds. Henk Makkinga.

Iedereen welkom in deze bijzondere dienst.

Zondag 21 oktober, Grote Kerk - 10.00 uur

Ook dan zal Alex Brinkman bij ons voorgaan. En Walter van den Brom zal ons bij de gemeentezang begeleiden. Ook dan bent u/ben jij van harte welkom.

Uit de kerkenraad

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Op 11 september 2018 heeft wijkkerkenraad Catharijne benoemd tot ouderling: Thea Jelier, Berend Ponger, Evert Geitenbeek en Gijs Schaap, benoemd tot diaken: Clara Hagen en Ries Jelier, herbenoemd als diaken: Jorrit Berkel en benoemd als diaconaal medewerker: Zwaantje van ‘t Veer. Allen hebben deze benoeming aanvaard. In de dienst van zondag 14 oktober 2018 zal de bevestiging plaats vinden, met uitzondering van Jorrit Berkel en Ries Jelier. Zij zullen in de dienst van 11 november worden (her)bevestigd.

In dezelfde dienst (14 oktober) zal afscheid worden genomen van de ouderlingen Margreet le Clercq, Liesbeth van der Kwast-Heek en Meindert Kingma en van de diakenen Ellen Nieuwenhuis, Margreet van der Ploeg en Mieke Weeda.

Conform de kerkorde kunnen bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van gekozenen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van Catharijne. Deze dienen binnen 5 dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de scriba van

de kerkenraad (Ron Spruit, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) te worden ingediend.

Vacatures

Ondanks dat wij verheugd zijn over zoveel nieuwe gezichten, dient wel te worden vermeld dat er in ieder geval nog twee belangrijke vacatures niet zijn ingevuld. Het gaat om een ouderling-coördinator voor Pastoraat en voor diaken-coördinator voor Kerk naar buiten. Voelt u zich aangesproken en wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met de scriba, Ron Spruit.

 

Interim-predikanten en nieuwe jeugdwerker

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat voor de vervanging van ds. Hans Baart tijdelijk twee interim-predikanten zijn benoemd: ds. Aleida de Hoog (voor 20 uur per week) en ds. Marian van Giezen (voor 8 uur per week). Tevens is Kamiel v.d. Laan benoemd, die als jeugdwerker samen met JJG in onze wijkgemeente aan het werk gaat.

Ds. Aleida de Hoog start haar werkzaamheden per 1 oktober a.s. en zal in de dienst van 14 oktober door ds. Henk Makkinga aan onze wijkgemeente worden verbonden. Haar taakgebieden zijn pastoraat en consulentschap (ondersteuning beroepingscommissie).

Ds. Marian van Giezen start haar werkzaamheden per 15 oktober a.s. en zal in de kerkdienst van 11 november door ds. Wijke Greydanus aan onze wijkgemeente worden verbonden. Haar taakgebieden zijn jeugd, jongeren en gezinnen (JJG) en pastoraat.

Kamiel van der Laan is inmiddels al actief en zal eveneens op 11 november door ds. Wijke Greydanus aan onze wijkgemeente worden verbonden.

Met hartelijke groet, Ron Spruit (scriba) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Oproep wijkgemeente Catharijne

Binnen de wijkgemeente is dringend behoefte aan nieuwe mensen binnen de sectie-teams. Het gaat om bezoekmedewerkers.

Een bezoekmedewerker onderhoudt contact met een aantal adressen (zeg maar oog en oor).

Wat houdt het verder in ?

 • Personen van 80+ een bezoek brengen met verjaardagen, met een bloemetje namens de kerk.
 • Een bezoek brengen i.v.m. een huwelijksjubileum, met een bloemetje namens de kerk.
 • Af en toe iets rondbrengen namens de kerk, bv. uitnodigingen bij 80+ mensen voor de advent- en passiebijeenkomsten. Ook bv. wijkgidsen en uitnodigingen voor huiskamergesprekken.
 • Meedraaien in een sectieteam; komt globaal eens per twee maanden bij elkaar.

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met uw sectie-coördinator of met

Meindert Kingma Tel. 0343-518799, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Interim-predikanten stellen zich voor

Mijn naam is Marian van Giezen. Ik ben 57 jaar en woon bij mijn vader in Houten. Ik zie ernaar uit om in Driebergen tijdens de vacaturetijd een bijdrage te leveren aan het werk met jeugd, jongeren en gezinnen en het pastoraat in het algemeen. Dat ga ik voor (gemiddeld) 8 uur in de week doen. Daarnaast ben in de Wilhelminagemeente in Utrecht halftime predikant sinds eind 2010. Dat is mijn eerste officiële predikantsplaats; vóór ik predikant werd, ben ik tot mijn 46ste lid geweest van de RK kerk en heb ook daar in het pastoraat gewerkt (o.a. in Zeist, later uitgebreid tot de Utrechtse Heuvelrug). Uit onvrede met het RK beleid ben ik overgegaan naar de Protestantse Kerk, die ik vanuit mijn studie, werk én eerder huwelijk met een hervormd predikant al vrij goed kende. Ik heb twee zoons (beiden 25) en een dochter (21) die allemaal buitenshuis studeren. Sinds 7 jaar heb ik een vriend. Ik probeer mijn werk veelal per fiets te doen, maar binnenkort heb ik ook een elektrische scooterJ! U kunt mij benaderen via uw eigen wijkcoördinator, maar evt. ook rechtstreeks: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-18419992.

Even voorstellen: ds. Aleida de Hoog

Mijn wieg stond in Pijnacker, vlak bij Delft. In die stad volgde ik na de lagere school het voortgezet onderwijs. Na een studie Nederlands stond ik 23 jaar voor de klas op een Rotterdamse scholengemeenschap. Halverwege de jaren tachtig besloot ik toch nog theologie te gaan studeren. Een verdrongen tienerwens… Aan de Leidse universiteit deed ik het doctoraal, aan de Utrechtse het kerkelijk examen. Uiteindelijk werd ik predikant in Willemstad (N-B). Daarna volgde Doorn, waar ik in 2015 met emeritaat ben gegaan. De laatste jaren nam ik i.v.m. predikantsvacatures waar in Woudenberg (Protestantse Gemeente De Voorhof) en in de Protestantse Gemeente te Maarn-Maarsbergen (Ontmoetingskapel). En nu wordt het Driebergen, wijkgemeente Catharijne. Samen met Marian van der Giezen en Kamiel van der Laan ga ik aan de slag.

Wat zal ik nog meer van mezelf vertellen? Ik ben een talenmens, houd van literatuur en met name van poëzie. Dat wordt u wel gewaar. Verder lees ik natuurlijk! Theologie en ook geschiedenis. Ik mag graag een museum bezoeken, houd van fietsen en wandelen. Wat het eerste betreft, heb ik aardig wat lange-afstandstochten achter de kiezen in binnen- en buitenland. Bij het wandelen gaat als het even kan, mijn Friese stabij Sjoeke met me mee. Als het over muziek gaat, is het voor mij klassieke muziek. ‘Geen dag zonder Bach’ geldt ook voor mij.

Nog even over de invulling van mijn werk. In principe plan ik als werkdagen de dinsdag en de vrijdag voor Driebergen. Natuurlijk zal dat niet altijd lukken, maar dan maak ik op andere tijdstippen in de week afspraken. Pastoraal zal ik afhankelijk zijn van wat de coördinatoren mij aanreiken. Mocht u mij persoonlijk willen benaderen, dan heeft e-mail de voorkeur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; telefonisch ben ik van ma. t/m vr. te bereiken via 0343-476878 of 06-21893914, ’s morgens van 9.00 – 9.30 uur.

Tenslotte hoop ik onder u een goede tijd te hebben. Ik zie uit naar ontmoetingen op allerlei vlak.

Met een hartelijke groet, ds. M.A. (Aleida) de Hoog

Jeugd-/jongerenwerker stelt zich voor

Mijn naam is Kamiel van der Laan, 28 jaar en woon sinds twee jaar samen met Jim en onze kat Mia. Afgelopen zomer zijn we naar Doorn verhuisd. Mijn kennismaking met wijkgemeente Catherijne, waar ik sinds een half jaar lid van ben, heb ik ervaren als een warm en welkom bad, dank daarvoor!

Ik ben werkzaam als ondernemer. Vanuit mijn bedrijf Three Hills hou ik me bezig met onderwijs en theater. In Driebergen run ik het Winkeltheater en bied ik ondersteuning voor jongeren met onderwijshandicaps, geef opvoedingsadvies en help scholen bij het vernieuwen van onderwijs.

Je kunt me in de kerk vanaf nu met verschillende petten op tegenkomen: als gemeentelid, als jeugd-/jongerenwerker, regisseur van de toneeldienst en achter de bar van Nieuw Salem. 

Ik hoop er zowel voor de jeugd als voor hun ouders/verzorgers te kunnen zijn en dat beiden zich op een positieve manier gehoord en gezien mogen voelen binnen onze gemeente. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 06-10775240 (op ma, wo en do van 15.30 tot 17.30 uur) -

inloop uur bij Nieuw Salem: zondags aansluitend op de dienst, donderdagavond om 20.15 uur (alleen voor jongeren t/m 18 jaar). 

Gift

Afgelopen week mochten we van N.N. een gift van € 20 euro ontvangen, waarvan € 10 voor de Diaconie en € 10 voor de Kerk. Waarvoor veel dank.

Doop

Op zondag 21 oktober zal Sybe gedoopt worden. Sybe is de zoon van Anke Visser en Marnix van Leeuwen en broertje van Yke, Ruben en Elmer. Hij zal gedoopt worden in een dienst in de Parklaankerk. Uiteraard zal er een vertegenwoordiging van onze wijk aanwezig zijn vanwege de verbondenheid van doopouders en wijkgemeente Catharijne.

We wensen hen een mooie en feestelijke dienst toe.

 

Afwezigheid predikanten

Van zondag 21.10 t/m 29.10 zijn de predikanten Aleida de Hoog, Wijke Greydanus en Henk Makkinga afwezig. Wel zal ds. Marian van Giezen aanwezig zijn. In dringende gevallen kunt u met haar contact opnemen.

Met een hartelijke groet, ds. Wijke Greydanus, ds. Henk Makkinga

Algemeen Nieuws

Catecheet gezocht

Voor één van de catechesegroepen van mensen met een beperking zijn we op zoek naar iemand die het leuk vindt om catechese te geven. Heb je affiniteit met mensen met een beperking en hun leef,- en geloofswereld, houd je van vertellen van Bijbelverhalen en ben je 1 avond in de maand 1½ uur beschikbaar, laat het weten! Info bij ds. Wijke Greydanus, tel. 445655.

Goedenavondcafé

Iedere 1e en 3e vrijdagavond van de maand is het Goedenavondcafé geopend in ‘t Hoge Licht. Dit café is speciaal voor mensen met een beperking in Driebergen en omgeving. Die avonden geopend van 19.30–22.15 uur. De komende maand zijn er caféavonden op 5 oktober, dan is verhalenverteller Peter Tabbers te gast, en op 19 oktober.

Loop gerust eens binnen voor een kop koffie/thee, welkom!

Wie geabonneerd is op de glossy ‘Petrus’ heeft in het zomernummer een mooi beeldverslag kunnen zien over het Goedenavondcafé!

Kliederkerk

Wanneer: 7 oktober - tijd: 14.30-17.00 uur - waar: Nieuw Salem

Een nieuw schooljaar is begonnen en ook wij beginnen bij 'het begin'. Op 7 oktober organiseren we weer kliederkerk en we gaan samen met elkaar ontdekken, vieren en eten rondom het welbekende bijbelverhaal over “De Schepping”.

We beginnen om 14.30 uur met allerlei leuke knutsel activiteiten en spelletjes waarin het verhaal van de schepping centraal staat. Natuurlijk gaan we ook KLIEDEREN. Daarna is er een korte viering, waarin het verhaal verteld wordt en we samen liedjes gaan zingen. We sluiten samen af met een glaasje en een leuke versnapering voor de kinderen rond 17.00 uur.
Alle kinderen vanaf jonge kleuter tot groep 6 basisschool (4-10 jaar) zijn van harte welkom met hun ouders en broertjes/zusjes en natuurlijk ook vriendjes, vriendinnetjes, buren of klasgenootjes. Ook kinderen/jongeren buiten die leeftijd zijn heel erg welkom, maar qua activiteiten richten we ons vooral op die leeftijd. Voor de allerjongsten is er een leuke peuterhoek.
En vind je het leuk om mee te denken en/of mee te helpen met de kliederkerk? We kunnen altijd creatieve geesten of handige handjes gebruiken! Meer info bij Liesbeth van der Kwast via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Binnenkamer

Vanaf 1 oktober gaat de Binnenkamer van start. De Binnenkamer is een Getijdengemeenschap die elke werkdag een ochtendgebed (om 9.30 uur) kent en een avondgebed (om 21.30 uur) in de kapel van Nieuw Hydepark.

Het is de bedoeling dat vanaf dezelfde datum deze morgen- en avondgebeden ook via internet te volgen zijn (live streaming). Dat maakt het mogelijk om ook op afstand of later mee te bidden.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om als bidder, zanger of voorganger, deze getijdengebeden mee te maken en mee vorm te geven in de kapel van Nieuw Hydepark.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://www.bidindebinnenkamer.nl en bij ds. Henk Makkinga en ds. Wijke Greydanus.

ACTIEF Verdiepen & Ontmoeten

Allerlei activiteiten in het kader van Verdiepen & Ontmoeten zijn of gaan binnenkort van start. In de kerken liggen nog exemplaren van Actief om mee te nemen. Inmiddels staat het ook op de website van de kerk. U/jij bent van harte uitgenodigd om aan één of meerdere activiteiten mee te doen.

Hierbij een kleine greep uit de activiteiten de komende weken (de informatie van deze activiteiten kunt u op de aangegeven bladzijden vinden):

- 3, 10 en 17 oktober: Samen Bijbellezen, 10.30-11.30 uur, ’t Hoge Licht (blz. 16);

- 4 en 11 oktober: Is leven een roeping tot verantwoordelijkheid?, 19.30-22.00 uur, Nieuw Salem (blz.19);

- 7 oktober: Kliederkerk, 14.30-17.00 uur, Nieuw Salem (blz. 20);

- 27 oktober: spiritueel reisje naar het Drents museum (blz. 21);

- 2 november: Herdenken in Driebergen, van 18.30-20.30 uur in de Grote Kerk (blz. 22);

- Huiskamergesprekken in wijkgemeente Catharijne: tussen maandag 29 oktober en vrijdag 16 november (blz. 10).

- Ook brengen we onder uw aandacht de toneeldienst “vermoorde onschuld” die gehouden wordt op zondag 13 januari.

 

Wijkgemeente Immanuel

Rondom de erediensten

Op zondag 7 oktober – Israëlzondag – zal er een feestelijke doopdienst zijn. Het teken en zegel van de Heilige Doop wordt gegeven aan Elieke Aleida Roelofsen, geboren op 18 juli 2018. Ze is het dochtertje van Johan en Annerieke Roelofsen-Brandenburg en het zusje van Daniel. Elieke wordt opgenomen in het verbond met God en in de kring van de gemeente. Voor de ouders en ons als gemeente een gave èn opgave. We lezen Psalm 87 waarin gezongen wordt dat bij God ieder mensenleven telt en wij in Israël zijn ingelijfd. Na afloop van de dienst kunt u, kun jij de doopouders feliciteren en bemoedigen.

Op zondag 14 oktober hoop ik eveneens voor te gaan. We lezen dan uit het evangelie Marcus 10:17-31 – het verhaal van de rijke jongeling. Een ontmoeting met Jezus waarbij het niet tot navolging komt.

Op zondag 21 oktober zal proponent mevr. Liesbeth van Deventer uit Woudenberg voorgaan. Sommigen van u kennen haar misschien vanuit haar huidige werk bij o.a. Sparrenheide en de Vijver. Over een half jaar hoopt ze haar studie theologie met kerkelijke opleiding afgerond te hebben en stelt ze zich beroepbaar als predikant.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!

Catechese: maaltijd en ontmoeting

Alle jongeren tussen de 12 en 20 jaar hebben inmiddels een uitnodiging in de bus ontvangen om mee te gaan doen met een catechesegroep. De start is vrijdagavond 12 oktober in tegenstelling tot eerdere mededeling in dit blad. Er gaan twee groepen van start:

 1. Jonge tieners van 12 t/m 15 jaar – deze groep komt bij elkaar in ’t Hoge Licht. Om 18.00 uur wordt begonnen met maaltijd en ontmoeting, daarna komt er een bijbels onderwerp op tafel. Rond 19.30 uur is de afsluiting. Leiding: Magda Lijftogt en Marina Roelofsen.
 2. Oudere tieners/jongeren van 16 t/m 20 jaar – deze groep komt bij elkaar in de pastorie aan de Oranjelaan. Om 18.00 uur wordt begonnen met maaltijd en ontmoeting, daarna komt er een bijbels onderwerp op tafel. Rond 20.00 uur is de afsluiting. Leiding: ds. Henk en Ans Reinders.

Voor de groep jongere tieners worden er koks gezocht die een maaltijd voor de jongeren klaarmaken!! Dit ter ondersteuning van Magda en Marina – u kunt zich bij hen melden.

Kerkelijke Agenda

Dinsdag 9 oktober:            10.00-11.30 uur kring Verder na verlies

Woensdag 10 oktober:      9.00-10.00 uur Gebedskring bij Alies van der Deijl.

                                        10.30-11.30 uur Bijbellezen in ’t Hoge Licht – Genesis 28

                                       20.00 uur Dertigerskring – bij familie Akthar

Vrijdag 12 oktober:           15.00-16.00 uur Koffie met een oortje - ds. Henk Reinders

                                       18.00 uur Start beide catechesegroepen

Dinsdag 16 oktober:          15.00 uur Viering HA in Rehoboth – ds. Henk Reinders

Woensdag 17 oktober:       9.00-10.00 uur Gebedskring bij Alies van der Deijl

                                       10.30-11.30 uur Bijbellezen in ’t Hoge Licht – Genesis 29

Woensdag 24 oktober:       9.00-10.00 uur Gebedskring

Najaarsconventie CWN-CWJ

Er op uit in de herfstvakantie? Denk dan eens aan de conventie met als thema “It's a new dawn!” Waartoe zijn wij op aarde? Wat is onze stip op de horizon? Het werk van Gods Geest die wegen schrijft in onze tijd, ontdekken? Welkom op de Najaarsconventie van CWN-CWJ van 25-28 oktober in Ambt/Delden! Met een voorstelling van de Droomdominee (Rik Zutphen), lezingen van Michiel Gouman en pater jezuïet Jos Moons. Vieringen met ruimte voor gebrokenheid, kwetsbaarheid, zegen en heelwording. Werkgroepen, ontmoetingen. Een gaaf kinder-, tiener- en jongvolwassenenprogramma. Meer informatie en aanmelding via de website: www.cwn-cwj

Herfstvakantie

Van zondag 21 t/m zondag 28 oktober ben ik afwezig i.v.m. herfstvakantie. In de nieuwsbrief van onze wijkgemeente kunt u lezen tot wie u zich kunt wenden in dringende pastorale situaties.

 

Een hartelijke groet uit de pastorie, In Christus verbonden, ds. Henk Reinders

Parklaankerk

02-10-2018 (vr):     Filmhuis Parklaan ‘Cigan’, 20.00 uur

04-10-2018 (do):    Stilteontmoeting, 14.00-14.45 uur

05-10-2018 (vr):     Chez Baas, 16.00–18.00 uur

19-10-2018 (vr):     Filmhuis Parklaan ‘King of the Belgians’, 20.00 uur

20-10-2018 (za):     Tuin- en klussendag, 09.30-12.30 uur

23-10-2018 (di):     Huiskamerlunch, 12.30–14.00 uur

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

Wijkgemeente Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

Op het moment van schrijven van deze rubriek zijn uiteraard wel de sprekers bekend, maar niet de thema’s. Op 7 oktober spreekt Hariët Tarpeh, op 14 oktober Jeanette Westerkamp (parttime justitiepredikant namens de NGK Houten) en op 21 oktober Robert Doornenbal (predikant bij de NGK De Lichtboog in Houten). Ze hebben allemaal al eerder gesproken in onze bijeenkomsten en we zien uit naar inspirerende toespraken van hen.

Herman & Herman

Een poos geleden zijn we begonnen om de Traject24-Facebook-pagina wat nieuw leven in te blazen. Om die reden probeer ik iedere zondag wat notities te maken van de toespraak en die als quotes naar Hinke de Vos te sturen. Zij maakt er dan samen met enkele foto’s een bericht van. Dit betekent ook dat ik de preek/toespraak eigenlijk een verlenging geef, van de zondag verder de week in. Terugkijkend kom ik dan pakkende uitspraken tegen. Bijvoorbeeld:

Van Herman Kaldeway (Jakobus 1:2-18):

 • We zijn niet zozeer blij met de beproevingen zelf, maar met de gevolgen: je wordt er sterker van!
 • Wijsheid is: weten wat juist is en dat ook doen.
 • Je mag niet Gods richtingwijzers negeren.
 • Zie tegenslagen niet als pech, maar als training.

En van Herman van Wijngaarden (Jakobus 1:1):

 • Dienen heeft hier de betekenis van 'liefhebben en toegewijd zijn' (Matteüs 6:24).
 • Waar gaat jouw liefde naar uit? Want dat bepaalt wie je bent.
 • De mammon (materialisme en consumentisme) is nog steeds de belangrijkste tegenpool voor het dienen van God.
 • Eigenlijk zou je elke dag 5 minuten stil moeten zitten en bedenken: God houdt van mij.

Mannen op tijd uit bed

Zaterdag 6 oktober is weer een 1e zaterdag van de maand en dat betekent bij Traject24 Mannenontbijt van 8.00 tot 9.30 uur in ’t Hoge Licht. Het thema is dit keer ‘Als mannen tot hun recht komen’ (aan de hand van hoofdstuk 49 uit Inspiratieboek Man). Als voorbeeld geldt David die een groep mannen om zich heen had verzameld (ruim 30 sterke krijgers die David beschermden; zie 2 Samuël 23:8-39). We pakken dan vragen bij de kop als: Wat heb jij nodig van je broeders om tot je recht te komen? Zit jij op dit moment op een plek waar je je talenten ten volle kunt gebruiken? Iedere man is welkom; vanwege de catering opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide

Op 8 september is overleden Dhr. Sybesma. Op 15 september overleed toch vrij plotseling de heer F. Budding. Eigenlijk niets met de kerk hebbende vertelde hij mij dat hij op zondag vaak naar de diensten uit de Vierhoutzaal keek. Mogen zij rusten in vrede.

Het is nog wel wat vroeg maar u kunt vast de volgende datum in uw agenda zetten. Woensdag 12 december a.s. om 15.30 uur hebben we in de Vierhoutzaal weer onze Adventsviering met medewerking van een kinderkoor en Ds. Henk Reinders.

Zingend Geloven

De volgende editie is op maandag 5 november. We hopen dat er weer vele mensen met ons mee willen zingen. We beginnen om 15.00 uur en de koffie-thee staat vanaf 14.30 voor u klaar. Als u niet in de gelegenheid bent om zelfstandig te komen dan komen wij u graag halen. Van de december editie hopen we iets extra’s te maken.

Collectes

Op 9/9 € 81.20, op 16/9 €121,70 en op 23/9 € 115,45. Hartelijk dank.

Zolang er nog hoop is – zolang is er ook bidden – en zolang zal God je in zijn handen houden.

De pastorale commissie van Sparrenheide wenst u vrede en alle goeds toe.

Elly Heek–van Doorn

 

Rehoboth

Op kamer 109 is op 19 september mevrouw B. Hoogeveen–Hoeksma komen wonen, we hopen dat zij zich spoedig gaat thuis voelen in Rehoboth.

Dinsdag 9 oktober 13.30 uur is er een vergadering van de pastorale commissie. Dinsdag 16 oktober om 15.00 uur is er een avondmaalsviering in de kleine ruimte, voorganger is dan ds. Henk Reinders en pianist is de heer Gerrit Pijper. Donderdagmorgen 18 oktober is Marijke in de salon voor een groepsactiviteit vanaf 10.45 uur.

Namens de pastorale commissie een hartelijke groet, Tiny Liebeek

 

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

ACTIEF Verdiepen & Ontmoeten

Spirituele reisjes

In Assen bezoeken we in het Drents Museum de tentoonstelling Iran – Bakermat van de beschaving. Iran, een land dat veel in het nieuws is maar waarvan de lange enerverende geschiedenis en de hoogontwikkelde cultuur voor veel mensen onbekend is. We worden rondgeleid en zien het spijkerschrift van het oude Elam, een van de oudste communicatiemiddelen ter wereld, bewonderen gouden voorwerpen van de beroemde koningen Darius, Cyrus en Xerxes, schatten uit verwoeste Perzische hoofdsteden zoals Persepolis en ontdekken de complexe Zoroastrische geloofswereld. 

Datum: Zaterdag 27 oktober 2018

Vertrekpunt Station Driebergen-Zeist: 09.00 voor een treinreis van een kleine 2.5 uur. Op weg van station naar de koffie/lunch zien we al een aantal mooie gebouwen. Na de lunch gaan we naar het museum voor de rondleiding met daarna nog tijd om op eigen gelegenheid rond te kijken.

Verwachte terugreis rond 17.00 uur.

Kosten op basis van OV kortingskaart en museumkaart/bankgiro loterij VIPkaart: € 60 p.p. (vervoer + lunch/koffie); entree museum (zonder korting) €13,-; kosten rondleiding is minimaal € 50 voor een groep tot 10 personen. Opgave uiterlijk 23 oktober: Dick Vlot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; tel. 516137; Ida van Duuren Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 515793; Mieke Weeda Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; tel. 520986.

Iko lezingen

Dinsdag 9 oktober om 10.00 uur in ‘t Hoge Licht “Het Schaepman monument en zijn historische context” door Jaap Holwerda, voorzitter van Stichting Credo Pugno.

U wordt meegenomen naar het ontstaan van het Grootseminarie en Aartsbisschoppelijk Buiten.

Abraham Kuyper, Pierre Cuypers, Schaepman, Thorbecke en Bismarck zullen aan u voorbij trekken.

Het ontstaan van de Lourdesgrot en wat zich daar nu afspeelt zal onderdeel van de presentatie zijn. Een voorproefje? Kijk op www.credopugno.nl

Woensdag 17 oktober om 10.00 uur in de Parklaankerk “Naar Franciscus aan het Ortameer” door Felicia Dekkers.

Franciscus vind je niet alleen in en rond Assisi, maar ook aan het Ortameer in Noord-Italië. Daar is een ‘heilige berg’ met 20 kapellen waar sinds 1592 het verhaal van Franciscus verteld en uitgebeeld wordt te midden van een prachtige natuur. Deze kapellenreeks ligt bij Orta San Giulio aan een stil meer, met een eiland daarin.

Felicia Dekkers studeerde Nederlands met kunstgeschiedenis en later theologie. Zij schreef een boek, geïnspireerd door deze bijzondere plek aan de hand van thema’s als kwetsbaarheid, dóórgaan, verlangen en hoop. In deze lezing zal ze vele afbeeldingen laten zien en over de kapellen vertellen, afgewisseld door korte teksten. Een pelgrimsreis naar Franciscus in deze oktobermaand als een reis naar binnen. Is dat reizen om stil te staan of vanuit je stoel te reizen? Beide zijn mogelijk. Voor vervoer: Tiny Kingma tel. 518799.

Mikondo bloembollen

Er is, inclusief bestellingen via de Hagediensten, voor een bedrag van € 1.489,50 aan bollen besteld, ruim € 200 meer dan vorig jaar en ook meer dan in eerdere jaren! Een fantastische opbrengst, waarvan 40%, dus € 595,80 naar de school La Tulipe in Mikondo gaat. 

De bollen worden eind oktober/begin november afgeleverd. Alle afnemers alvast hartelijk dank!

Informatie ZWO

Terwijl wij ons deze zomer afvroegen hoe dat nu moest met die droogte hier, eisten in het buitenland overstromingen vele mensenlevens. Met onmacht en verdriet zien mensen hun leven van het ene op het andere moment veranderen. De enorme schaal van rampen zoals in India, Indonesië en Bangladesh maakt pijnlijk duidelijk wat het betekent als de ramp heel groot is en de financiële middelen beperkt. Partners van Kerk in Actie en andere organisaties zoals Tear komen overal direct in actie.

In Bangladesh komen een miljoen Rohingya, onder wie 700.000 kinderen, die voor het geweld in Myanmar gevlucht zijn, opnieuw in levensgevaar. Door de hevige regenval komen delen van de vluchtelingenkampen onder water te staan en spoelen tenten en gezondheidsposten weg. De kans op ziekten, zoals mazelen, difterie en cholera worden hierdoor vergroot. Vooral kinderen zijn kwetsbaar. De vraag naar voedsel, onderdak, water en basishygiëne is groot.

Kerala en Assam, India werden getroffen door de hevigste overstromingen van een eeuw. Er zijn ruim 350 doden en 900.000 getroffenen. Partners van Kerk in Actie zijn met man en macht aan het werk. CASA is een sterke gevestigde organisatie, in een land waar 19% christen is, die alom erkend wordt voor haar goede werk. De hulp bestaat uit het uitdelen van voedselpakketten, hygiëne kits, dekens, kleding, materiaal voor noodtenten en ondersteuning om huizen te herstellen. 

Op Lombok, Indonesië beefde de aarde. Na de grote aardbevingen waren naschokken aan de orde van de dag. Een grote ravage en er zijn meer dan 500 doden te betreuren. Tear is daar in actie gekomen via lokale partners en verstrekt tentzeilen, lakens, gereedschap, schoon drinkwater en andere eerste levensbehoeften.

Wij willen hun werk graag ondersteunen met een gift (totaal € 5.000,-) verdeeld over KerkinActie: Bangladesh: € 2.000,-; Inda: € 2.000,- en Tear: Lombok € 1.000,-.

Ten slotte: heeft iemand tijdens of na afloop van het concert van Wouter Harbers op zaterdag 22 september in de Grote Kerk per ongeluk 2 CD’s mee naar huis genomen. De rechtmatige eigenaar heeft de CD’s betaald, maar bij aankomst thuis bleek dat de CD’s verdwenen waren. Indien u meer hierover weet, graag melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Deadline KerkNieuws 13 > 19 oktober 2018

 

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

 

Wijkgemeente Catharijne

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Website: www.pgdriebergen.nl

 

Per adres: Kerkelijk Bureau

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Website: www.wgcatharijne.nl

Telefoon: 0343-513570

 

Scriba: R. Spruit (06 30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

   

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

Predikant: H. Makkinga (0343-445655)

Voorzitter: J.C.A. Gortemaker (0343-516238)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343-512869)

   

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Predikant: W. Greydanus (0343-445655)

College van Kerkrentmeesters

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: G.F. Sollman

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Wijkgemeente Immanuël

Secretaris: K. Allaart

 

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Per adres: Kerkelijk Bureau

   

Website:

Vrijwillige bijdragen: NL59FVLB0699643562

www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Voorzitter: C.E. Altena

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconie

 

Scriba: A. Stans (06-27430666)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: A.A. Dekker (0343-518826)

Predikant: H.J. Reinders (06-10730732) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen (0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secr. Diaconie: Ellen van Amerongen (0343-514883) mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

 

 

Wijkgemeente Traject24

   

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Commissie Zending, Werelddiaconaat en

Website: www.traject24.nl

Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

 

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

Asch van Wijcklaan 11, 3972 ST Driebergen

Voorzitter: H.H.W. Weeda (0343-520986)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

 

Predikant voor bijstand en adviezen:

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

 

Ds. Hariet Tarpeh (06-10069330)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

ISZ De Brug

Website: www.parklaankerk.nl

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug.nl

 

Theologisch inspirator:

Dr. W. van der Meiden (06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal meldpunt: Anje Leender (0343-515190)

Scriba: A.C. Smit-van der Heijden (0343-521150)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.