PGDriebergen

Jaargang 8, nummer 11, 10 september 2018| Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

ZONDAG 16 september

 

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Wijke Greydanus

m.m.v. Harmonie Aurora

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Mevr. Aleida de Hoog

 

Parklaankerk

10.15

Dr. W. van der Meiden

Startzondag

Nassau Odijckhof

10.30

Arjen Vaartjes

 

Sparrenheide

10.30

Ds. W. Timmerman

 

Bartimeus Kapel

10.30

Wija van der Kaaden

Hagedienst

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Edward de Kam

Kerkproeverij

 

ZONDAG 23 SEPTEMBER

 

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

15.00

Ds. H. Makkinga, Mevr. Joke de Zwaan, dhr. H. Tran

Vredeszondag – Raad van Kerken; m.m.v. Cantorij, Hagekoor en Mediant

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Willem Jan de Hek

 

Parklaankerk

10.15

Ds. M. van Schaik-Laan

 

Bartimeus Kapel

10.30

Annemieke Dekker

 

Nassau Odijckhof

10.30

Ds. Nic. v.d. Wal

 

Sparrenheide

10.30

Ds. L Schoonderbeek

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Herman van Wijngaarden

 

 

ZONDAG 30 SEPTEMBER

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. W. Greydanus

m.m.v. Kerkkoren uit Aken en Driebergen

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

HA

Parklaankerk

10.15

Ds. M. van Schaik-Laan

 

Bartimeus Kapel

10.30

Hanneke

 

Nassau Odijckhof

10.30

Ds. L. Schoonderbeek

 

Sparrenheide

10.30

Mevr. J. de Zwaan

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Lineke Blijdorp

 

 

Collectebestemmingen

Zondag 16 september: Plaatselijk jeugdwerk

Bijna alle diaconale collecten worden doorgesluisd, maar deze collecte is bestemd voor het jeugdwerk in onze eigen gemeente. Als kerk hopen wij dat de jeugd, op hun eigen wijze, de voetsporen van Jezus Christus zullen volgen. De taak die wij hebben is de jeugd de ruimte voor ontmoeting en ontspanning te geven, zodat zij met elkaar over alledaagse dingen en geestelijke onderwerpen kunnen praten. Uw financiële hulp (maar ook menskracht, misschien iets voor u?) is daarbij hard nodig.

Zondag 23 september: Vredeswerk: werken aan Vrede is urgenter dan ooit

16 september was het Vredeszondag en daarom is vandaag de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter’ die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC ’s met ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Srebrenica biedt het programma ‘Dealing with the past’ van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken. Uw steun is hard nodig voor dit werk.

Zondag 30 september: Voorstel van Wijkgemeente Catharijne: Versterk de Kerk in het Midden Oosten

Kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen na zeven jaar oorlog groot. Veel gebouwen zijn verwoest en twee derde van de kerkleden is gevlucht voor oorlog en geweld. Voor hen is het leven een dagelijkse strijd om te overleven. Hun huizen liggen veelal in puin, er is nauwelijks onderwijs, onvoldoende werk en een tekort aan voedsel en water. Ds. Harout Selimian (Armeense Evangelische Kerk) is ondanks alles in Aleppo gebleven. “Tijdens de hevige gevechten kwamen we als kerken regelmatig samen om te bidden. Nu verzamelen we gegevens om te achterhalen hoeveel christenen er nog in Aleppo wonen. We roepen ook Syrische christenen op om terug te keren. Ze zijn hier zo nodig.” Inmiddels keren voorzichtig de eerste jongeren terug. Ook al is het nog niet helemaal veilig, ze willen graag werken aan het herstel van hun land. De voorbereiding daarvoor is gestart, maar er leeft veel onzekerheid. Hoe zorgen we dat de huizen en kerken weer worden opgebouwd? Dankzij de steun van de wereldwijde kerk krijgen mensen voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Kerken in Syrië blijven geloven in delen, maar ook de kerken in Irak, Egypte, Libanon en Jordanië in het gebied waar het christendom ooit begon, hebben onze steun hard nodig.

 

Wijkgemeente Catharijne

Diensten Grote Kerk

Zondag 16 september Grote Kerk 10.00 uur.

In deze eredienst lezen we twee lofliederen: Genesis 2: 4b-7 zingt de lof op de schepping van de mens en 1 Korinthe 13: 1-13 zingt de lof op de liefde. De lezingen worden verzorgd door Mirjam Dekker, Harmonie Aurora speelt in deze viering voor ons en begeleidt onze samenzang, voorganger is ds. Wijke Greydanus.

U/Jij bent van harte welkom!

23 september, Grote Kerk (10 uur)

Droom de wereld open

Zing tegen beter weten in

Zing en droom van de mens

die je mag zijn in zijn Naam

Gezegend je hand

die reikt naar de ander

Gezegend je woorden

die de ander geluk wensen

Gezegend je voeten

op weg naar de ander,

op weg naar recht en vrede.

Met deze zegenbede willen wij als Ambassade van Vrede te Driebergen u uitnodigen om als kerken samen de vrede te vieren op zondag 23 september, 10.00 uur, in de Grote Kerk aan de Hoofdstraat.

Daarbij leggen we nu alvast de vraag aan u voor: wat geven we door als het om vrede gaat in deze wereld, of anders gezegd wat is uw/jouw droom? Het thema van deze vredesweek is: Generaties geven VREDE door, als je samen kleurt gaat het beter.

Wij werden namelijk geïnspireerd door een poster door kinderen gemaakt, waar spel en kleur iets van hun enthousiasme en speelsheid laten zien. Genoeg invalshoeken dus om met jong en oud, zingend, biddend en dansend de vredesweek af te sluiten. De kinderen zullen worden uitgenodigd om hun eigen dromen kleur te geven en mogen dat doen op een plek in de kerkzaal waar wij samen vieren. We hopen dan ook dat u uw (klein)kinderen meeneemt! Droom de wereld open… met die zegenbede worden we gezegend en uitgenodigd om er mee aan de gang te gaan. De wereld zal dan een andere kleur krijgen!

Voorgangers in deze dienst zijn Hao Tran (pastoraal werker St. Petrus banden), Joke de Zwaan (Hagendiensten) en Henk Makkinga (wijgemeente Catharijne), met muzikale medewerking van Paul van Oosten en Frits de Zwaan, van Mediant, cantorij Hagendiensten en Cantorij van Wijkgemeente Catharijne. U bent van harte welkom!

De vredeswerkgroep Ambassade van Vrede.

Zondag 30 september Grote Kerk 10.00 uur

‘Zingt volop Gods lof’. In deze zangdienst verwelkomen we het kerkkoor Driebergen o.l.v. Wouter Harbers en de Evangelische Kantorei Aachen Süd-West o.l.v. Elmar Sauer, Loes van Schothorst, sopraan en Pim Schippers, organist.

De lezingen komen uit het boek van de Psalmen, psalm 103 en uit het evangelie volgens Lucas 17:11-19. Lector in deze dienst is Thijs v.d. Berg, voorganger is ds. Wijke Greydanus. U/Jij bent van harte welkom!

 

Gift

We mochten een gift voor de kerk ontvangen van € 100,-- van fam. van S. te Driebergen t.g.v. hun 50-jarig huwelijksjubileum. Heel veel dank daarvoor!

 

(Niet) voorbij

Beste mensen,

Nog steeds een beetje stil van het afscheid dat jullie me gegund en gegeven hebben, zit ik achter mijn bureau met een beste bak koffie, gezet met dat mooie cadeau van jullie. De afgelopen dagen na mijn afscheid heb ik nog tientallen gemeenteleden bezocht die er niet bij konden zijn of die ik om andere redenen nog een hand wilde geven in de rust van het eigen huis – en ongetwijfeld hadden dat er nog meer kunnen zijn. Daarna heb ik de sleutels van beide kerken ingeleverd, het restant van de giften die ik ter vrije besteding door de jaren heen ontvangen mocht, voor mijn collega Henk klaargelegd, nog één keer stilletjes door de Grote Kerk gelopen en vervolgens ben ik naar huis gereden. Naar Ommen. Driebergen is nu echt voorbij.

Nee, natuurlijk is Driebergen nooit helemaal voorbij. Onder de verplichtingen en verwachtingen is een dikke streep gezet, maar zoals ik in de afscheidsdienst al zei: uit het oog is niet uit het hart. En wie in de omgeving van Ommen komt is natuurlijk welkom bij ons. Omgekeerd hopen wij nog wel eens in Driebergen te komen.

Graag wil ik jullie als wijkgemeente Catharijne nogmaals bedanken. De vrijdagavond van 31 augustus zullen wij als gezin niet kunnen vergeten. De warmte, de hartelijkheid en de creativiteit was grandioos. Mooi dat er ook ruim aandacht was voor Gerdien en onze kinderen. Iedereen bedankt voor de komst; degenen die georganiseerd hebben verdienen een groot compliment (bij deze!); allen die gesproken, gezongen, gespeeld, een filmpje gemaakt of anderszins ons verrast hebben omhels ik nogmaals in gedachten. En de ondersteuning vanuit het team van Nieuw Salem was top!

De zondagmiddag van 2 september was niet minder onvergetelijk. Vrijdag zat de kerk al bomvol en zondag was dat nog meer. De zang van de cantorij, het spel van Walter en Paul, de gezongen verrassing van Lieke en Inge, de high-fives van de kinderen, het gebed door Petra en de toespraken van collega Willemien Keuning, Hans Gortemaker en Erik Budding deden ons goed. En dan vergeet ik nog een heleboel mensen te noemen die beamend, foto’s maken, koffie schenkend, stoelen klaarzettend en op nog veel meer manieren hun bijdrage geleverd hebben. En over het applaus na afloop zeg ik maar even niets… Wel ik hoop dat er iemand is die nog een keer een haakje in het jongerenhok wil schroeven om de regenboog op te hangen.

In het bijzonder wil ik Wijke en Henk bedanken. Als Mans en Mina die vrijdagavond even ‘uut Ommn’ kwamen hebben ze zich onsterfelijk gemaakt. En dat Henk me wilde losmaken van de wijkgemeente heb ik zeer gewaardeerd. Goede collegialiteit is onbetaalbaar.

Ten slotte nog een woord over de cadeaus. Het is ongekend was jullie me gegeven hebben. De Yahama P45 is een heerlijke piano die ik gemakkelijk mee kan nemen naar wie-weet-waar. Het koffiezetapparaat heb ik al genoemd. De overnachting in de Bergse Bossen was erg attent en het nieuwe Kubbspel voor het gezin vervangt ons oude exemplaar dat door jarenlang gebruik te vies is geworden om aan te pakken. Ontroerend mooi zijn de beschreven herinneringen – en ik ben er nog lang niet doorheen! De pollepels van de kinderen, hun recepten en het schort zijn en blijven in gebruik. En dan was er nog de klapper, de grote cheque van €1.700 als Martinusgift. Die term had ik trouwens zelf verzonnen, dus wie zich al googlend afvroeg wat een Martinusgift zou zijn, kwam niet ver. St. Maarten (Martinus) is niet alleen bekend van de snoepophaalactie op 11 november, maar ook van het verhaal dat deze ridder voor een arme bedelaar de helft van zijn mantel afsneed zodat beiden het warm hadden. Gerdien en ik hadden aangegeven dat wij graag op dezelfde manier delen wilden in wat we mochten ontvangen, om zo een stukje van een lening af te lossen die iemand bij de diaconie had moeten aangaan (uiteraard noem ik geen namen). Dat de Martinusgift zo hoog zou uitpakken overtrof onze stoutste verwachtingen. We hebben de helft daarom naar boven afgerond en 1.000 euro overgemaakt naar de diaconie. Wat overblijft leggen we apart. Onze Tommie moesten we vlak na de verhuizing laten inslapen omdat hij helemaal op was. Met het geld kunnen we over een tijdje een andere hond kopen. Zo blijven jullie voor ons een levende herinnering en is Driebergen nooit helemaal voorbij.

Tenslotte nog twee dingen. In de eerste plaats: misschien vinden jullie het leuk om ons nieuwe adres te weten. Dat is: Korhoenstraat 30, 7731 XN te Ommen. Mijn telefoonnummer blijft ongewijzigd. Ten tweede hoorde ik dat er best wel een paar mensen zijn die naar mijn bevestiging in Ommen zouden willen komen. Bij deze van harte uitgenodigd! Natuurlijk konden we niet iedereen een uitnodiging laten sturen, daarom doe ik dat op deze manier. En de gereformeerde kerk in Ommen is met 982 zitplaatsen vast groot genoeg! Hij staat aan de Bouwstraat.

Jullie hebben me een geweldig compliment gegeven met het mooie afscheidsweekend. Heel veel dank daarvoor. Maar of dat allemaal verdiend is, weet ik niet. En er zijn wel meer mensen die iets moois verdienen, maar het niet krijgen. Boven alles uit: we hebben het SAMEN gedaan, niet een of drie dominees alleen. Daarom – ik kan het preken niet laten, haha: wees zuinig met kritiek op iemand, zoek het goede in die persoon en geef geregeld iemand een compliment (wanneer was de laatste keer?), blijf elkaar in het oog houden, bel eens aan bij iemand die je mist en laat zo merken dat je elkaar waardeert. Verder wens ik jullie veel succes bij de voorbereidingen van het afscheid van Henk en Wijke. Zij hebben gezien wat jullie kunnen en gunnen: ga er maar aan staan!

Zegen en alle goeds in werk, kerk en privé,

ook namens Gerdien, Maartje, Teike en Rhodé,

Ds. Hans Baart

Mededelingen JJG

Vanuit de commissie JJG vertellen we u met veel enthousiasme dat het erop lijkt dat we een nieuwe jongerenwerker hebben. Zodra een en ander officieel is zullen we deze aan u voorstellen.

Vanwege het vertrek van Hans Baart zal de catechisatie in een andere vorm gegoten worden. De jongeren kunnen zich aansluiten bij de jongeren van de Immanuël Gemeente. De groep jongeren in de leeftijd van 12-15 jaar wordt geleid door Marina en Magda; jongeren in de leeftijd van 16-17 jaar door Henk Reinders. Voor meer informatie is Ariadne Roelants te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uit de kerkenraad

Wij kijken terug op een bijzonder leuke, verrassend creatieve afscheidsavond en een mooie afscheidsdienst van ds. Hans Baart. Op 23 september a.s., aanvang 10:00 uur, zal Hans worden bevestigd in de Gereformeerde Kerk te Ommen.

Op 28 augustus zijn wij als wijkkerkenraad extra bijeen geweest i.v.m. afscheid en beroepingswerk. Tevens is gesproken over benoemingen en vacatures in de kerkenraad. Een profielschets voor twee predikanten is vastgesteld. Het pastoraat aan mensen met een beperking maakt hier deel van uit. De leden van de beroepingscommissie zijn met waardering voor hun toezegging benoemd. Het betreft: Berend Ponger, Ida van Duuren, Ellen Budding en Esther Geitenbeek vanuit de wijkgemeente; Gerdien Verhoef en Johan Baak vanuit de wijkgemeente, specifiek voor de doelgroep mensen met een beperking; Ariadne Roelants, Liesbeth van der Kwast-Heek en Meindert Kingma vanuit de wijkkerkenraad. Peter Kingma zal deelnemen vanuit wijkgemeente Immanuël (+AK) en Ellen Vermaas vanuit wijkgemeente Traject ‘24. De beroepingscommissie, welke zal worden ondersteund door een nog te benoemen consulent, start op woensdag 12 september met de werkzaamheden.

Er is besloten met enkele kandidaten in gesprek te gaan voor een aanstelling tot interim-predikant tijdens de vacatureperiode. Dit proberen wij op korte termijn te realiseren.

Tevens zijn wij voornemens op korte termijn een nieuwe jongerenwerker aan te stellen.

Op dinsdagavond 2 oktober a.s. zal er een gemeenteavond zijn. Wij zullen u dan bijpraten.

De wijkkerkenraad vergadert weer op 11 september. In deze vergadering zullen o.a. een nieuw moderamen en nieuwe kerkenraadsleden worden benoemd. Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.

Met hartelijke groet, Ron Spruit (scriba) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Immanuel

Rondom de erediensten

Op zondag 16 september hoopt voor te gaan ds. Aleida de Hoog uit buurgemeente Doorn.

Op zondag 23 september gaat proponent Willem Jan de Hek uit Amsterdam voor.

Op zondag 30 september vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal in een dienst waarin ik zelf hoop voor te gaan. “Ik zal er zijn voor jou, zo heeft de Heer gezegd. Met wijn, een stukje brood. Ik zal er zijn voor jou, mijn liefde is zo groot.” Van harte uitgenodigd dus, jong en oud!

We wensen elkaar bemoedigende en inspirerende diensten!

Eerstvolgende doopdienst

Op zondag 7 oktober – Israëlzondag - is er gelegenheid tot dopen. Inmiddels heeft zich een ouderpaar gemeld met hun dochtertje. Mochten er nog meer ouders zijn die de doop voor hun kind verlangen, laat het mij zo spoedig mogelijk weten.

Bevestiging ambtsdrager en pastoraal medewerkster

Op de startzondag is dhr. Arie Stans, Damhertlaan 109, 3972 DC, bevestigd in het ambt van ouderling met als bijzondere opdracht het scribaat van onze wijkgemeente. We zijn de huidige scriba dhr. Gerard Jaspers erkentelijk dat hij nog een paar maanden als ouderling aanblijft om rustig alle taken over te dragen.

Verder zijn we onze goede God dankbaar dat het team van pastoraal medewerkers voor het ouderenpastoraat is uitgebreid met mevr. Jenny van Voornveld-Espeldoorn, Feitse Boerwinkelhof 6, 3972 SX. Zij heeft een belofte van geheimhouding afgelegd en een zegen ontvangen over haar werk. Het team van pastoraal medewerkers ouderen- pastoraat bestaat verder uit mevr. Nel van der Werff, dhr. Joop Koster, mevr. Ariene Speelman en coördinatrice mevr. Gonnie Heij.

Catechese: maaltijd en ontmoeting

Alle jongeren tussen de 12 en de 20 jaar ontvangen binnenkort een uitnodiging in de bus om mee te gaan doen met een catechesegroep.

Vrijdagavond 5 oktober gaan er twee groepen van start:

 1. Jonge tieners van 12 t/m 15 jaar – deze groep komt bij elkaar in ’t Hoge Licht. Om 18.00 uur wordt begonnen met maaltijd en ontmoeting, daarna komt er een bijbels onderwerp op tafel. Rond 19.30 uur is de afsluiting. Leiding: Magda Lijftogt en Marina Roelofsen
 2. Oudere tieners/jongeren van 16 t/m 20 jaar – deze groep komt bij elkaar in de pastorie aan de Oranjelaan. Om 18.00 uur wordt begonnen met maaltijd en ontmoeting, daarna komt er een bijbels onderwerp op tafel. Rond 20.00 uur is de afsluiting. Leiding: ds. Henk en Ans Reinders.

Voor de groep jongere tieners worden er koks gezocht die een maaltijd voor de jongeren klaarmaken!! Dit ter ondersteuning van Magda en Marina – u kunt zich bij hen melden.

Bijbellezen

Bijbellezen. Het is één van de basics die bij ons geloven horen. Met elkaar gaan we in de komende maanden op elke woensdagochtend steeds een hoofdstuk lezen uit Genesis. Nu over aartsvader Isaak en Jakob met zijn zonen en dochter – Genesis 26 t/m Genesis 35.

Van woensdag 26 september bent u elke woensdagochtend in ’t Hoge Licht van harte welkom om Samen Bijbel te lezen. We nemen een uur de gelegenheid om met elkaar steeds over een hoofdstuk in gesprek te gaan. Om 10.15 uur is er inloop met koffie/thee, van 10.30-11.30 uur gaan we aan de slag met het betreffende hoofdstuk en is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen.

Leiding: afwisselend ds. Henk Makkinga en ondergetekende (wél elke woensdag een Henk dus).

Scherp aan de wind

Onder deze titel wordt met een feestelijk mini-symposium aan de VU te Amsterdam op vrijdagmiddag 5 oktober afscheid genomen van prof. dr. Kees van der Kooi, dit ter gelegenheid van zijn emeritaat. Na dit symposium spreekt Kees zijn afscheidsrede uit aan de faculteit Religie en Theologie, getiteld: “Een theologisch reisverslag: vijf bepalende uitkijkpunten”.

Een bijzondere dag voor hem, zijn vrouw Margriet en hun kinderen en kleinkinderen.

Met dankbaarheid kunnen we terugkijken op wat gedaan mocht worden in de wereld van de theologie – zowel in de kerk (landelijk en plaatselijk!), de academie en de samenleving. Overigens niet alleen in Nederland, want veel heeft Kees ook mogen betekenen aan het Calvin College in Grand Rapids USA. Daarnaast is hij al jarenlang betrokken bij de Charismatische Werkgemeenschap Nederland, namens welke organisatie hij ook een tijdje bijzonder hoogleraar geweest is. Met dankbaarheid terugzien, een belangrijke periode afsluiten en verwachtingsvol naar voren kijken. We wensen hem en zijn vrouw een goede en gezegende dag toe!

Tenslotte een hartelijke groet uit de pastorie, in Christus verbonden,

 1. Henk Reinders

Parklaankerk

Agenda

 • 20-09-2018 (di): Warme tafel, 17.30 – 19.30 uur
 • 21-09-2018 (vr): Filmhuis Parklaan ‘Home’, 20.00 uur
 • 02-10-2018 vr): Filmhuis Parklaan ‘Cigan’, 20.00 uur

Uitgelicht

Op zondag 16 september start het nieuwe seizoen van de Parklaankerk. Dat seizoen staat voor een belangrijk deel in het teken van het jaarthema: Communicatie & Ontmoeting. Uit een beraadslaging met enkele leden van de geloofsgemeenschap komt de keuze voor dit thema voort. Aan de ene kant is communicatie een niet weg te denken aspect van onze steeds complexere samenleving en de gedachte is niet gewaagd dat het belang van communicatie steeds groter wordt. Aan de andere kant maken mensen zich zorgen over de kwaliteit van de digitale communicatie, over haat- en schreeuwcultuur en over de bedreiging van onze privacy in het digitale tijdperk. Communicatie met de ander valt niet vanzelfsprekend samen met echte ontmoeting. Reden genoeg om dit seizoen in Open Ruimten en themavieringen verder na te denken over dit boeiende maatschappelijke fenomeen. Dat begint op 16 september met een themaviering, waarin inspirator Willem van der Meiden voorgaat. Rogier van der Wal verzorgt de muzikale begeleiding.

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl.

 

Wijkgemeente Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

Op zondag 16 september doet Traject24 mee met de landelijke actie Kerkproeverij. Het idee hierachter is dat gemeenteleden hun familie, vrienden, kennissen, buren enz. uitnodigen om een keer mee te komen naar de kerk, om zo eens te ‘proeven’ hoe zo’n kerkdienst is. De bijeenkomst zelf wordt niet extra opgetuigd – je wilt tenslotte de mensen laten proeven hoe het er op al die andere zondagen in de kerk aan toegaat. Op deze zondag is Edward de Kam de spreker. Edward werkt bij Youth for Christ in de functie van Area Directeur voor Europa, ‘t Midden Oosten en Noord-Afrika, en hij is lid van de Traject24-gemeente. Het is altijd boeiend om naar hem te luisteren.

De zondag daarna, 23 september, spreekt Herman van Wijngaarden weer; hij is lid van onze gemeente en als schrijver/redacteur werkzaam bij de Hervormd-Gereformeerde jeugdbond. Hij is – met anderen samen – de samensteller van het nieuwe studiemateriaal voor de Traject24-gesprekskringen (dit seizoen over de brief van Jakobus).

De 5e zondag van de maand - 30 september - lijkt speciaal te worden. Het voorbereidingsteam heeft als spreker Lineke Blijdorp uitgenodigd. Lineke is advocaat en zet zich onder meer in voor moslims die christen zijn geworden (en om die reden vervolgd). Op internet zijn nogal wat filmpjes van haar te vinden met o.a. toespraken over vrouwen in de bijbel. Al zoekend naar informatie over haar op internet ben ik best wel nieuwsgierig geworden.

Hei-dag

Op zaterdag 1 september hebben we in ’t Hoge Licht met 40 à 50 gemeenteleden een bezinningsochtend gehad. We hebben ons samen gebogen over onderwerpen als: geestelijke groei voor de gemeente; evenwichtige leeftijdsopbouw van de gemeente; hoe mensen van buiten helpen het geloof te ontdekken; hoe kinderen en jongeren op een bij hen passende manier het geloof laten beleven. Boeiende gesprekken en tal van gedachten en ideeën kwamen zo naar boven. In de komende bestuursvergaderingen zullen we ermee verdergaan en proberen met voorstellen te komen voor concretere plannen en activiteiten.

Alpha-cursus:

Ontmoeten-vragen-ontdekken! Dat zijn de kernwoorden voor Alpha. Op zondagavond 23 september start er weer een cursus/kring. Iedereen is daar welkom. In tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt; je vragen stellen en met andere deelnemers doorpraten over boeiende onderwerpen. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk! Elke cursus start met een gezamenlijke maaltijd. Gedetailleerde informatie is te vinden op onze website: www.traject24.nl.

Kringen

Alle leden van Traject24 zijn of worden ingedeeld op de kringen. Voor dit jaar staat de Jakobusbrief daar centraal, onder het thema ‘Leven wat je gelooft’ duiken we in dit Bijbelgedeelte. In deze brief gaat het niet om theoretische verhandelingen, maar om praktische en concrete richtlijnen hoe je geloof als christen uitwerkt in het dagelijks leven. Het is fijn dat ook in de toespraken op zondag regelmatig een stuk uit Jakobus centraal staat.

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

Sparrenheide

Wat gaat de tijd toch snel. We zitten nu al weer in september. We hebben genoten van de mooie zomer waarin heel veel bewoners lekker buiten bij de ingang konden zitten. Het was een goede gelegenheid om elkaar te spreken en nieuwe mensen te ontmoeten. De afgelopen periode hebben we mogen lezen uit het evangelie van Marcus. Dit is het oudste en tevens het kortste evangelie. In Marcus 8 geneest Jezus o.a. een doofstomme en een blinde. Ook wij kennen waarschijnlijk wel mensen die niet kunnen praten of doof zijn. Mensen die doof zijn en niet kunnen praten zijn beslist niet dom. Ook ouderen krijgen last van gehoorproblemen. Niet buitengesloten willen zijn van communicatie is een van de wezenlijke kenmerken van het mens-zijn. We mochten ook het mooie lied ”O Heer die onze vader zijt” zingen en vers 3: ”O vrede van Tiberias, o heuvels in het rond, waar Jezus in het zachte gras de mensen liefhad en genas, en in hun midden stond”. Je voelt je als het ware deelgenoot van die menigte.

Er zijn soms wat verwarringen over de voorgangers. Volgens mijn rooster gaat op 16-9 voor Ds. Timmerman, op 23-9 Mevr. Ds. Schoonderbeek en op 30-9 Mw.J .de Zwaan.

Zingend Geloven

De eerste Zingend Geloven van het nieuwe seizoen hebben we al weer achter de rug. Wij zijn verheugd dat er weer zoveel bewoners en mensen van buiten Sparrenheide met ons mee hebben willen zingen. De eerstvolgende Zingend Geloven is op maandag 1 oktober a.s. We hopen dat u dan weer allemaal komt. Koffie-thee met wat lekkers staat vanaf 14.30 uur voor u klaar. We willen beginnen om 15.00 uur.

Collectes

Op 19-8 € 81,45, op 26-8 € 77,74, op 4-9 € 106,30. Hartelijk dank hiervoor.

De pastorale commissie wenst allen die het moeilijk hebben op welke manier dan ook heel veel sterkte toe. Er is een hand die mij vasthoudt – Ook al zie ik die niet – als ik denk weg te zinken – in mijn angst en verdriet.

Elly Heek – van Doorn

 

Rehoboth

Op woensdag 22 augustus is op kamer 107 mevrouw A.G. Tilstra – van de Weg komen wonen, wij heten haar van harte welkom en hopen dat zij zich spoedig thuis gaat voelen in Rehoboth.

Donderdag 20 september is onze geestelijk verzorger Marijke Zuilhof in de salon voor een groepsactiviteit. Op Dinsdag 2 oktober wordt de maandopening verzorgd door de parochie, voorganger is dan de heer Piet Verver, pianist de heer Roel Valk.

Namens de pastorale commissie een hartelijke groet, Tiny Liebeek.

Algemene Kerkenraad – College van Kerkrentmeesters

De Algemene Kerkenraad heeft op 30 augustus 2018, gehoord het positief advies van de kascommissie, de jaarrekening over 2017 goedgekeurd. De jaarrekening 2017 ligt ter inzage op het Kerkelijk Bureau tot en met 26 september 2018.

Verslag van het College van Kerkrentmeesters over 2017

Algemeen

De Protestantse Gemeente Driebergen (PGD) nam in november 2017 afscheid van ds. D. Coppoolse als predikant van de Immanuelgemeente. De Algemene Kerkenraad en de classis stemden in met het verzoek van Traject24 om een wijkgemeente te worden. De kerkenraadscommissie van de Hervormd Gereformeerde Gemeenschap verzocht de Algemene Kerkenraad tot beëindiging van deze gemeenschap per 31 december 2017. Voor het College van Kerkrentmeesters stond het jaar 2017 in het teken van veranderingen in het kerkelijk bureau. Het geconsolideerde exploitatieresultaat over 2017 is per saldo € 18.000 lager uitgekomen dan de begroting, het resultaat van de kerk is €37.000 lager dan begroot. Hogere kosten door enkele bijzondere omstandigheden zijn hiervoor de belangrijkste oorzaak.

Financiële positie en Exploitatieresultaat

Financiële positie afgenomen door nettoresultaat – één derde deel is beklemd

Het totaal vermogen van de PGD bedraagt per eind 2017 € 2,3 mln. Hiervan is ruim € 731.000 beklemd in bestemmingsreserves (waaronder voor onderhoud aan de gebouwen). Er is bijna € 1,6 mln. vrij vermogen, waarvan overigens is afgesproken dat wij een minimaal vermogen van € 1,0 mln. nodig hebben.

Exploitatieresultaat - vergelijking met de begroting 2017

Hierna is de verkorte exploitatierekening opgenomen. De bijzondere elementen zijn hierin geëlimineerd, zodat de vergelijking kan plaatsvinden op het ‘genormaliseerde’ saldo.

 

Werkelijk

2017

Begroot

2017

Werkelijk

2016

Vrijwillige bijdragen en collecten

371.873

395.000

380.807

Opbrengst verhuur onroerend goed en beleggingen

260.516

233.040

188.223

Verkoop kerk

0

0

464.563

Totale baten

632.389

628.040

1.033.593

Totale lasten

703.702

650.635

700.427

Baten minus lasten

-71.313

-22.595

333.166

Mutatie bestemmingsreserves

14.186

-16.100

-31.098

Exploitatieresultaat

-57.127

-38.695

302.068

Eliminatie bijzondere posten

 

 

 

Opbrengst verkoop Immanuelkerk

0

0

-464.563

Afboeking aanschaf van activa, cf. grondslagen

0

0

38.660

Schenking aflossing

-2.129

0

-2.122

 

-59.256

-38.695

-428.025

Genormaliseerd exploitatieresultaat

-59.256

-38.695

-125.957

Ten opzichte van de begroting is het ‘genormaliseerde exploitatieresultaat’ over 2017 € 21.000 lager. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn als volgt.

 

Effect op resultaat

a. Lagere netto opbrengst uit onroerend goed exploitatie

-21.000

b. Hogere gerealiseerde baten uit beleggingen

48.000

c. Inkomsten uit levend geld

-23.000

Hogere baten

4.000

   

d. Hogere huisvestingskosten

- 6.000

e. Lagere pastoraatskosten

+ 9.000

f. Hogere kosten salarissen en vergoedingen

- 37.000

g. Lagere kosten beheer en administratie

+ 16.000

h. Diverse kostencategorieën die lager uitkomen

-7.000

 

-25.000

Totaal effect op het resultaat

-21.000

Ad a.

Ten opzichte van de begroting is de opbrengst lager uitgekomen, echter ten opzichte van de realisatie over 2016 is de opbrengst van uit horeca met €15.000 toegenomen. In de exploitatie is na jaren van afname van de opbrengsten een lichte toename te zien.

Ad b.

Als gevolg van verkoop van enkele effecten is een koersresultaat gerealiseerd. Een globale becijfering laat dan een totaal jaarrendement over 2017 zien van ongeveer 5% (2016: 5%) - bij de gehanteerde waarderingsgrondslagen.

Ad c.

De inkomsten uit de vrijwillige bijdragen zijn € 10.000 lager dan begroot, ofwel 3%, en €17.000 lager dan 2016, ofwel 5%. Bedacht moet worden dat wij, vanuit een eerdere beslissing van de Algemene Kerkenraad, in de begroting rekening hielden met een opbrengst uit legaten van

€ 20.000. Hiermee rekening houdend, zijn de inkomsten uit levend geld iets onder de begroting uitgekomen; door hogere baten uit giften, solidariteitskas en eindejaarscollecte.

De bijdragen voor de Solidariteitskas zijn € 2.000 hoger dan begroot en ongeveer verdubbeld ten opzichte van 2016. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het per post uitsturen van het verzoek om bijdrage. In 2016 werden de verzoeken per e-mail verzonden.

In 2017 hebben wij voor het eerst een ‘Eindejaarscollecte’ gehouden. Deze bracht in totaal bijna € 7.000 op. Een deel daarvan is ontvangen na het moment waarop wij de financiële administratie afsloten. Ten gunste van 2017 komt ruim € 3.600.

Ad d.

Gecorrigeerd voor de onttrekking uit de bestemmingsreserve voor groot onderhoud, zijn de kosten ongeveer € 6.000 hoger uitgekomen dan begroot. Dit is vooral het gevolg van onderhoud aan het orgel in ’t Hoge Licht.

Ad e.

De lagere pastoraatskosten ten opzichte van de begroting zijn lager door een te hoge inschatting van de traktementsbijdragen. Ten opzichte van 2016 zijn de kosten in totaal nagenoeg gelijk.

Ad f.

In de begroting 2017 zijn wij uitgegaan van een besparingsopdracht van € 20.000. Door de veranderende situatie is deze besparing niet gerealiseerd en zijn de kosten zelfs hoger uitgekomen.

Ad g.

De lagere kosten ‘Beheer en administratie’ zijn het gevolg van het opstellen van de jaarrekening door Stout Consultancy in plaats van KKA, lagere kosten kopieerwerk en lagere ‘overige lasten’.

Ad h.

Dit betreft een vijftal kostencategorieën waarvoor minder kosten zijn gemaakt.

Resultaat ten opzichte van 2016

Ten opzichte van 2016 zijn vergelijkbare factoren aan de orde die ook gelden in de vergelijking tussen realisatie en begroting 2017.

Vooruitzichten

De verhouding tussen inkomsten en lasten van de kerk blijft veel aandacht vragen. Een (genormaliseerd) tekort van deze omvang blijft een zorgelijk punt. Voor de wijkgemeenten is het van belang de betrokkenheid van de leden bij de gemeente te vergroten. Hiervoor worden diverse initiatieven ontplooid, onder meer in het jongerenwerk. Een grotere betrokkenheid leidt, hopelijk, tot hogere bijdragen. Daarnaast is kostenbeheersing een belangrijk aandachtspunt voor de PGD als geheel.

Met vriendelijke groet, Het College van Kerkrentmeesters

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Informatie KerkBalans

Gemeenteleden,

Over de jaren heen heeft u via de actie kerkbalans financieel bijgedragen aan de kerk en de diaconie. Donaties die, als u komt te overlijden, wegvallen.

Om toch nog bij te blijven dragen aan het in standhouden van uw kerk en/of diaconie en zo het geloof door te blijven geven, kunt u de kerk en/of diaconie een legaat schenken. Hierbij legt u notarieel vast welk bedrag uit uw nalatenschap aan de kerk en/of diaconie geschonken wordt. Zo helpt u mee aan het vitaal houden van de kerk in Driebergen.

Meer informatie kunt u vinden op www.pgdriebergen.nl onder het tabblad Nalatenschap. Ook liggen er sinds kort folders in de kerkgebouwen. Neemt u er gerust een mee, want er zijn er genoeg.

De Binnenkamer

Vanaf 1 oktober gaat de Binnenkamer van start. De Binnenkamer is een Getijdengemeenschap die elk werkdag een ochtendgebed (om 9.30 uur) kent en een avondgebed (om 21.30 uur) in de kapel van Nieuw Hydepark.

Het is de bedoeling dat vanaf dezelfde datum deze morgen- en avondgebeden ook via internet te volgen zijn (live streaming). Dat maakt het mogelijk om ook op afstand of later mee te bidden.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om als bidder, zanger, voorganger, deze getijdengebeden mee te maken en mee vorm te geven in de kapel van Nieuw Hydepark. Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://www.bidindebinnenkamer.nl en bij ds. Henk Makkinga en ds. Wijke Greydanus.

ACTIEF Verdiepen & Ontmoeten

Het nieuwe boekje met allerlei activiteiten PGD-breed in het nieuwe seizoen is klaar en is op zondag 9 september uitgedeeld. In de kerken liggen nog exemplaren om mee te nemen. We hopen het binnenkort ook op de website van de kerk te zetten.

U bent van harte uitgenodigd om aan één of meerdere activiteiten mee te doen.

En hierbij een kleine greep uit de activiteiten van de komende weken:

 • 22 september: Liedjestrein, 10.30-11.45 uur, ’t Hoge Licht
 • 23 september: Alpha-cursus, 17.30-21.00 uur
 • 25 september: Verder na verlies, 10.00-11.30 uur, ’t Hoge Licht
 • 26 september: Samen Bijbellezen, 10.30-11.30 uur, ’t Hoge Licht
 • 1 oktober: Waar gaat dit over?!, 19.00-19.45 uur, Nieuw Salem
 • 2 oktober: Psalmen in expressie, 17.00-19.30 uur, Nieuw Salem
 • 4 oktober: Is leven een roeping tot verantwoordelijkheid?, 19.30-22.00 uur, Nieuw Salem
 • 7 oktober: Kliederkerk, 14.30-17.00 uur, Nieuw Salem

 

Koffie met een oortje

Elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur is er een inloopspreekuur in Koek en Ei in het diaconale pand De Ontmoeting. De predikanten Henk Reinders, Wijke Greydanus en Henk Makkinga zullen afwisselend aanwezig zijn. De gesprekken kunnen gaan over allerlei vragen waarmee u zit. Ook als u het gewoon een keer prettig vindt dat iemand naar uw verhaal luistert, bent u van harte welkom. Loop gerust een keer binnen.

Iedere vrijdag Soephuis

In De Ontmoeting naast de Grote Kerk is het iedere vrijdag Soephuis: een heerlijke kop verse soep met een stuk brood voor €1. Het Soephuis is open van 11.30-13.30 uur! Ingang via de Hoofdstraat 113 of aan De Lei naast Nieuw Salem. Van harte welkom.

Goedenavondcafé

Het hele jaar door, ook in de zomer, heeft het Goedenavondcafé iedere eerste en derde vrijdagavond van de maand zijn deuren open voor mensen met een beperking.

In september ben je welkom op vrijdag 7 september en vrijdag 21 september, van 19.30 uur – 22.15 uur. Loop gewoon eens binnen voor een praatje, een kopje koffie/thee. Van harte welkom!

In het zomernummer van het vakblad voor diaconaal werk ‘Diakonia’ is een mooi artikel verschenen over het Goedenavondcafé. U vindt Diakonia op de leesplanken in de kerk.

Moldaviëreis: zomer 2019

In de zomer van 2019 willen we weer naar Moldavië gaan voor een diaconale jongerenreis. Lees meer onder algemeen nieuws. En kijk vooral op de site www.jongerenreisdriebergen.nl!!! Jongeren gezocht! Ben je in juli 2019 tussen de 16-23 jaar, meld je dan voorlopig aan. Je wordt dan uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Leiding gezocht! Ben je 24+, vind je het leuk om met jongeren om te gaan en hou je wel van een beetje uitdaging, schiet dan Gijs Achterberg, Christian Westeneng of evt. Hans Baart aan voor meer informatie. Op de website vind je natuurlijk veel info en kun je je opgeven. Ook kun je mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met een hartelijke groet, ds. Wijke Greydanus, ds. Henk Makkinga

Iko lezing woensdag 19 september in de Parklaankerk om 10.00 uur.

”Turner: de meester van de mist” door Tieleke Huijbers

Het in zijn tijd toch wel als behoorlijk excentriek beschouwde genie werkte in de eerste helft van de 19e eeuw. Een tijd van grote veranderingen: de “Franse Revolutie” was niet de enige revolutie!

Het “wonderkind” begon zijn carrière op 14-jarige leeftijd: hij had kans gezien om na slechts één jaar studie aan de Royal Academy” mee te mogen doen aan de zomertentoonstelling van dat prestigieuze instituut! Bijna zijn hele leven stond in het teken van reizen: in Engeland en door half Europa. Dat leverde zo’n 30.000 schetsen op. Een paar honderd werden in het atelier uitgewerkt tot “echte” schilderijen. Veelal landschappen en “watergezichten”. Maar niet zomaar: het ging hem vooral om “verhevigde emoties” waarbij vormen volledig konden oplossen in een baaierd van kleurige nevel.

Dat maakt hem niet zozeer tot een “voorloper” als wel een “geestverwant” van de latere Impressionisten en nóg veel later van het abstract Expressionisme. Excentriek of niet: Turner was in zijn tijd een gezaghebbend personage en van zijn kunst kon hij – anders dan veel collega’s – goed leven!

Tieleke Huijbers is kunsthistorica en hield al eerder lezingen over Georgië en Bouwen met leem.

Vervoer T. Kingma 518799.

De Catharijne-Cantorij begint weer!

De R komt weer in de maand en alle activiteiten beginnen weer, zo ook de cantorij.

Dat kan een mooi moment zijn voor nieuwkomers om in te stappen, want met een nieuw seizoen is het veel makkelijker om samen een frisse start te maken. Er kunnen bij alle stemgroepen mensen bij.

We zijn intussen al goed gewend aan onze nieuwe dirigent Lieke van Oostenbrugge en zijn over en weer ook heel blij met de samenwerking.

Vanwege de afscheidsdienst van Hans Baart op zondag 2 september starten we al op donderdag 23 augustus. De volgende dienst is dan op Vredeszondag 23 september samen het RK-koor Mediant in de Grote Kerk.

Hartelijke welkom op donderdag in de Grote Kerk, waar we repeteren van 19.45 uur tot 21.45 uur.

Wilt u meer informatie? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 515793

Zaterdag 27 oktober 2018: Iran – Bakermat van de beschaving

In Assen bezoeken we in het Drents Museum de tentoonstelling over Iran, een land dat veel in het nieuws is. Toch is de lange enerverende geschiedenis en de hoogontwikkelde cultuur voor veel mensen onbekend. We zien het spijkerschrift van het oude Elam, een van de oudste communicatiemiddelen ter wereld, bewonderen gouden voorwerpen van de beroemde koningen Darius, Cyrus en Xerxes, schatten uit verwoeste Perzische hoofdsteden zoals Persepolis en ontdekken de complexe Zoroastrische geloofswereld.

Ida van Duuren (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Mieke Weeda (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Dick Vlot (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Mikondo

Het is september en dan is het weer de tijd voor de door ZWO georganiseerde bloembollenaktie, nu al de zesde keer, voor de school LA TULIPE in Mikondo, een wijk van Kinshasa.

Wat zou het fijn als de kinderen in Mikondo ook dit schooljaar weer les konden krijgen in min of meer behoorlijke omstandigheden. Het is zo aan ze besteed, de school is echt een begrip in de wijk: vrijwel altijd 100% geslaagden, een unieke prestatie voor Congo!

En de nood is groot, want de school wordt niet door de overheid betaald en is juist bedoeld voor kinderen van families die geen bijdrage kunnen betalen. En voor hen lijken de omstandigheden wel elk jaar moeilijker te worden door de schrijnende armoede, werkloosheid en onmacht van de overheid om basisvoorzieningen en een veilige omgeving te organiseren.

U steekt ouders, personeel en kinderen een hart onder de riem met uw steun.

Dat kan natuurlijk door rechtstreekse giften op Vrienden van Mikondo, Deventer

ING NL37 INGB 0009394095 en …. door bloembollen te bestellen!

Bij de mensen die in (één van) de vorige jaren al bollen hebben afgenomen, is de afgelopen week de nieuwe folder met bestelformulier bezorgd.

En als u vergeten bent of best ook graag een mooie tuin wilt, neem dan straks een folder mee. Met een bestelling zorgt u voor een fleurig voorjaar in en om het huis en steunt u LA TULIPE, omdat 40% van de omzet linea recta naar de school gaat! Vraag nieuws aan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kijk op de site voor nog meer akties. www.mikondo.nl

Deadline KerkNieuws 12 > 28-09-2018

 

 

 

 

 

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

 

Wijkgemeente Catharijne

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Website: www.pgdriebergen.nl

 

Per adres: Kerkelijk Bureau

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Website: www.wgcatharijne.nl

Telefoon: 0343-513570

 

Scriba: R. Spruit (06 30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

 

Predikant: J.T. Baart (06-24359765)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: J.C.A. Gortemaker (0343-516238)

Predikant: H. Makkinga (0343-445655)

Scriba: J. Koerts (0343-512869)

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Predikant: W. Greydanus (0343-445655)

College van Kerkrentmeesters

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: G.F. Sollman

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Wijkgemeente Immanuël

Secretaris: K. Allaart

 

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Per adres: Kerkelijk Bureau

   

Website:

Vrijwillige bijdragen: NL59FVLB0699643562

www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Voorzitter: C.E. Altena

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconie

 

Scriba: A. Stans (0627430666)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: A.A. Dekker (0343-518826)

Predikant: H.J. Reinders (06-10730732) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen (0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secr. Diaconie: Ellen van Amerongen (0343-514883) mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

 

 

Wijkgemeente Traject24

   

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Commissie Zending, Werelddiaconaat en

Website: www.traject24.nl

Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

 

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

Asch van Wijcklaan 11, 3972 ST Driebergen

Voorzitter: H.H.W. Weeda (0343-520986)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

 

Predikant voor bijstand en adviezen:

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

 

Ds. Hariet Tarpeh (06-10069330)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

ISZ De Brug

Website: www.parklaankerk.nl

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug.nl

 

Theologisch inspirator:

Dr. W. van der Meiden (06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal meldpunt: Anje Leender (0343-515190)

Scriba: A.C. Smit-van der Heijden (0343-521150)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.