PGDriebergen KerkNieuws

Jaargang 8, nummer 10, 27 augustus 2018| Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente en de Vrijzinnigen Nederland

Kerkdiensten

ZONDAG 26 AUGUSTUS

 

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Wijke Greydanus

 

’t Hoge Licht

10.00

Zie Grote Kerk

 

Parklaankerk

10.15

Ds. H. Schram

 

Nassau Odijckhof

10.30

Coby van de Boogaard

 

Sparrenheide

10.30

Ds. L. Schoonderbeek

 

Bartimeus Kapel

10.30

Annemieke Dekker

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Marije Vermaas-Boer

 

 

ZONDAG 2 SEPTEMBER

 

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

15.00

Ds. Hans Baart

Afscheid m.m.v. de cantorij

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Gerrit Immink

 

Parklaankerk

10.15

Dr. ds. D. Gutter

 

Bartimeus Kapel

10.30

Annemieke Dekker

Belevingsdienst

Nassau Odijckhof

10.30

Coby van de Boomgaard

 

Sparrenheide

10.30

Ds. S. Janse

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Hariët Tarpeh

 

 

ZONDAG 9 SEPTEMBER

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Henk Makkinga

Bevestiging stagiaire Ivanke Druif

Kapelzaal van Broekbergen i.p.v.

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

Startzondag

Parklaankerk

10.15

Ds. J. de Wit

 

Bartimeus Kapel

10.30

Wija van der Kaaden

Maaltijd van de Heer

Nassau Odijckhof

10.30

Ds. Tia Braam

 

Sparrenheide

10.30

Ds. R. v.d. Wal

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Herman Kaldeway

 

Grote Kerk

19.30

Ds. Henk Makkinga

Taizé dienst

 

Collectebestemmingen

Zondag 26 augustus:

Diaconaal Centrum:

Het diaconale centrum, Hoofdstraat 113, is volop in gebruik. Het voorste deel is het lunch café Koek en ei gevestigd. Verder maakt Schuldhulpmaatje er iedere 2e maandagmorgen v.d. maand overleg met de Maatjes. De spreekkamer is doordeweeks ook beschikbaar voor gesprekken met hulpverleners. In het Achterom vergaderen o.a. de commissie ZWO en het moderamen van de Diaconie. Het is ook de plek waar de catechisatie wordt gegeven, waarvoor de maaltijd in de keuken wordt bereid.

Bovendien is er in principe wordt er iedere vrijdagmorgen KOFFIE MET EEN OORTJE aangeboden, waar iedereen vrij is om te komen voor een woordje met een predikant.

Er wordt dus heel veel georganiseerd, maar er is geld nodig om dit allemaal te kunnen blijven doen. Wij vragen uw bijdrage voor dit centrum.

Zondag 2 september:

Stichting Voorkom! Drugspreventie:

Voorkom! Geeft preventieve voorlichting over verslavende middelen. Voorkom! wil jongeren helpen bij het maken van gezonde keuzes bij middelengebruik. Daarom geven we voorlichtingen over alcohol, drugs, roken, internet en gokken. Jongeren zijn tijdens de voorlichting op scholen en in kerken steeds meer open over wat zij meemaken. Steeds vaker worden zij geconfronteerd met de problematiek van alcohol- en drugsmisbruik bij vrienden, of in hun eigen thuissituatie. Zij beseffen maar al te goed dat ze hierin een eigen keuze moeten maken. Door de unieke balans in preventieprojecten tussen de theorie over verslaving die behandeld wordt door een preventiewerker en de praktijk die verteld wordt door een ex-verslaafde, krijgen de jongeren de mogelijkheid om zelf een eerlijke keuze te maken. Helaas moeten we constateren dat het verslavingsprobleem niet aan de kerken voorbij is gegaan. Ook hierin ligt voor Voorkom! een taak om kerkelijke jongeren weerbaarder te maken op de terreinen van alcohol, drugs, gokken en roken. Ook voor ouders van opgroeiende jongeren hebben wij speciale programma’s.

Uw steun is hard nodig voor dit werk.

Zondag 9 september:

ZWO: Bouwen aan een beter bestaan – Bangladesh

Bangladesh is een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut. Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof, en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op. En Biochar houdt water langer vast, dat een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voordeel voor gebruikers van de zogenaamde 'Akha' is dat binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom; beter voor de gezondheid! De 38-jarige Krishna Rani over de nieuwe oven: "Ik zie nu al een verbetering in de productie van groente!".

Uw steun is onontbeerlijk voor dit werk.

Wijkgemeente Catharijne

26 augustus, Grote Kerk (gezamenlijke dienst 10.00 uur)

In deze laatste gezamenlijke dienst van deze zomerperiode lezen we over broodvermenigvuldigingen uit 2 Koningen 4:42-44 en uit Marcus 8:1-21. De lezingen worden verzorgd door Peter Tabbers, het orgel wordt bespeeld door Paul van Oosten en ds. Wijke Greydanus gaat voor in deze dienst.

U/Jij van harte welkom!

2 september, Grote Kerk (15.00 uur)

In deze bijzondere dienst, die (let op!) om 15.00 uur begint (’s morgens is er dan géén dienst in de Grote Kerk) neemt ds. Hans Baart afscheid, na 10 jaar predikant te zijn geweest in onze gemeente, eerst van wijkgemeente Grote Kerk, en de laatste jaren van de 3Wijken, nu wijkgemeente Catharijne genoemd. Voorgangers zijn ds. Hans Baart en ds. Henk Makkinga.

Na de dienst is er een receptie waar we Hans Baart en zijn vrouw Gerdien Ort hand kunnen schudden.

9 september, Grote Kerk (10.00 uur)

In Marcus 8 (27-9:1) wordt de interessante vraag gesteld wie Jezus is. Als Jezus die vraag aan zijn leerlingen stelt krijgt hij verschillende antwoorden. Na die vraag verschuift hij de focus naar het volgeling zijn. Boeiende verzen waar we deze zondag bij stil willen staan.

In deze dienst starten we als Zending-Werelddiakonaat-Ontwikkelingssamenwerking met het vervolg van “Bouwen aan een Beter Bestaan”. Vanaf deze zondag gaat het om ondersteuning van projecten in Bangladesh. In de dienst zullen we daar bijzondere aandacht aan schenken.

Als het allemaal lukt ligt vanaf deze zondag het boekje “Actief” klaar (in het kader van Verdiepen&Ontmoeten). Er valt in het komende half jaar weer van alles te doen. En we hopen van harte dat u/jij (weer) wilt aanschuiven en meedoen. In de dienst zullen we daar aandacht aan geven.

In deze dienst zal Walter van den Brom ons begeleiden bij het zingen, Esther Geitenbeek is onze lector en ds. Henk Makkinga zal voorgaan. U/Jij bent van harte welkom!

9 september, Grote Kerk, 19.30 uur

Op deze zondag houden we weer een viering in de traditie van de oecumenische broedergemeenschap van Taizé. D.w.z. dat we korte (meerstemmige) liederen in verschillende talen zingen, liederen die vaak herhaald worden. Daarnaast is er een korte Bijbellezing en zeggen we onze gebeden. En we zoeken de stilte. Een verademing in alle drukte en hectiek van deze tijd. In de stilte proberen we dichterbij God te komen. Stilte biedt ook de mogelijkheid om ons te richten op de dingen die we echt nodig hebben. In Taizé wordt gezegd: “De staat van "leegzijn", die gepaard gaat met de stilte, maakt het voor God mogelijk te spreken tot mijn hart.”

Ook het liturgisch centrum is aangepast. Zo staan er 2 iconen uit Taizé (Jezus en zijn vriend, en de icoon van de barmhartigheid), hangen er oranje doeken, en branden er kaarsjes. Een bijzondere plek waar het goed is om er te zijn.

Na afloop wordt er koffie en thee aangeboden en is er gelegenheid voor ontmoeting. We hopen in deze viering ook delegaties uit Rwanda, Zwitserland, Frankrijk, België en Duitsland welkom te heten. Weet je van harte welkom in deze viering. (Ds. Henk Makkinga)

Uit de wijkgemeente Catharijne

Afscheid ds. Hans Baart

Op zondag 2 september neemt collega Hans Baart afscheid. Met hem vertrekt iemand die in de 10 jaar dat hij in onze gemeente predikant is geweest, flink zijn schouders heeft gezet onder heel veel kerkenwerk in onze wijkgemeente en binnen de PGD. En er is in die tijd veel gebeurt. Nu gaat er voor hem en voor zijn gezin een nieuwe start komen op een heel andere plek. Dat zal wennen zijn voor hen. Maar dat geldt ook voor ons als wijkgemeente.

We wensen Hans, Gerdien, Maartje, Teike en Rhodé alle goeds toe op hun nieuwe woon- en werkplek. (Wijke en Henk)

 

Beroeping ds. Henk Makkinga en ds. Wijke Greydanus

De Protestantse gemeente Doetinchem heeft op 2 juli een beroep op ons uitgebracht dat we hebben aangenomen. We beseffen dat dit voor onze wijkgemeente een ongelukkig samenloop van omstandigheden is. Daarom is het ook dat we pas aan het eind van dit jaar afscheid van Driebergen nemen en wel op zondag 30 december. Tot die tijd zullen we elkaar vast en zeker op verschillende momenten ontmoeten.

Namen van zieken

Op zondag 9 september gaan we stilstaan bij de zieken in onze wijkgemeente. Wij zouden daarom namen en adressen van mensen die ziek zijn willen ontvangen. Wilt u dat s.v.p. doorgeven aan ds. Henk Makkinga, het liefst per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U mag ook een briefje achterlaten in een doos in de kerkzaal van de Grote Kerk. Wij hopen op uw medewerking te mogen rekenen.

Huiskamergesprekken en maaltijden

In het najaar gaan we weer huiskamergesprekken houden in onze wijkgemeente. Dat doen we in de weken tussen maandag 29 oktober en vrijdag 16 november. Op verschillende adressen in onze wijk komen we dan met zo’n 8 à 10 personen bij elkaar voor een gesprek over geloven en leven. Dat doen we zowel in de middag als ’s avonds. Wellicht dat u, dat jij, je huiskamer hiervoor beschikbaar wilt stellen.

Daarnaast zouden we het ook fijn vinden om zulke gesprekken met elkaar te voeren bij een eenvoudige maaltijd (zo tussen 18 en 20 uur, en we denken bijv. aan soep met brood, o.i.d.). Ook daarvoor zoeken we een aantal adressen bij wie dat zou kunnen.

Wie zijn of haar huiskamer voor een huiskamergesprek (middag/avond) ter beschikking wil stellen, en ook wie bereid is om als gastadres te zijn voor het gesprek met een eenvoudige maaltijd, vragen we zich z.s.m., in ieder geval voor zondag 2 september, te melden bij:

-Martine Koerts, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 512869

-Liesbeth v.d. Ploeg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 520633

-Margreet le Clercq, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 517692

We zien uit naar jullie aanmeldingen.

Moldaviëreis: zomer 2019

In de zomer van 2019 willen we weer naar Moldavië gaan voor een diaconale jongerenreis. Lees meer onder algemeen nieuws. En kijk vooral op de site www.jongerenreisdriebergen.nl!!! Jongeren gezocht! Ben je in juli 2019 tussen de 16-23 jaar, meld je dan voorlopig aan. Je wordt dan uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Leiding gezocht! Ben je 24+, vind je het leuk om met jongeren om te gaan en hou je wel van een beetje uitdaging, schiet dan Gijs Achterberg, Christian Westeneng of evt. Hans Baart aan voor meer informatie. Op de website vind je natuurlijk veel info en kun je je opgeven. Ook kun je mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met een hartelijke groet,

  1. Hans Baart, ds. Wijke Greydanus, ds. Henk Makkinga

Uit de kerkenraad

Hierbij de agenda voor de komende weken: dinsdag 21 augustus extra moderamen, dinsdag 28 augustus extra wijkkerkenraadsvergadering met het oog op het vertrek van ds. Hans Baart en het komende vertrek van ds. Henk Makkinga en ds. Wijke Greydanus eind van dit jaar. Op een nog te bepalen datum eind september/begin oktober willen wij graag met u als gemeente praten over hoe verder te gaan. Maar eerst gaan we afscheid nemen van ds. Hans Baart en zijn gezin. Dat doen we op vrijdagavond 31 augustus a.s. met een Bonte Avond. Hierover bent u reeds geïnformeerd door de Afscheidscommissie. Dan volgt op zondagmiddag 2 september 15:00 uur de afscheidsdienst voor ds. Hans Baart. De ochtenddienst komt dan te vervallen. Houdt u er rekening mee dat het druk zal worden!

Met hartelijke groet, Ron Spruit (scriba) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Immanuel

Rondom de erediensten

Op zondag 26 augustus besluit ds. Wijke Greydanus de zomerdienstregeling van de PGD in de Grote Kerk. We mogen terugkijken op fijne en zeer goed gevulde gezamenlijke diensten in Grote Kerk en ’t Hoge Licht. Maandag 27 augustus starten alle scholen weer, goed om in de voorbede om een zegen te vragen voor leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel.

Op zondag 2 september gaat in ’t Hoge Licht voor ds. Gerrit Immink, tevens gemeentelid van onze Protestantse Gemeente Driebergen. Binnenkort verschijnt er van zijn hand een nieuw boek over de homiletiek: “Over God gesproken – preken in theorie en praktijk”.

’s Middags is om 15.00 uur in de Grote Kerk het afscheid van ds. Hans Baart. Na tien goede en vruchtbare jaren in Driebergen zet hij zijn dienstwerk in Gods wijngaard voort in Ommen. We wensen hem, zijn vrouw Gerdien en hun gezin een waardevol afscheid en Gods zegen in hun nieuwe plaats. Daarnaast wensen we de wijkkerkenraad van de Grote Kerk veel wijsheid, creativiteit en moed in alles wat er op hun weg komt in deze en komende vacatures.

Op zondag 9 september vieren we de start van het winterwerk in onze wijkgemeente op een bijzondere plek: de Kapelzaal van Broekbergen, Kloosterlaantje 1. Waar ooit de zusters Benedictinessen de lofzang aanhieven, mogen wij nu onze goede God de lof toezingen. Het thema van deze start- of gemeentezondag zal zijn “Open je ogen, laat je raken”. Voor kinderen, jongeren, ouders, alleen gaanden en ouderen – kortom voor alle generaties zal er iets te doen, te beleven zijn! In de dienst nemen we afscheid van scriba Gerard Jaspers die na vijf intensieve jaren terugtreedt en mogen we Arie Stans tot nieuwe scriba bevestigen. We zijn God dankbaar voor deze beide broeders.

Daarnaast willen we onze dank uitspreken aan Henk den Boon en Els Kruidenier voor hun gastvrijheid op Broekbergen. Laten we uit respect voor de omgeving zoveel mogelijk per fiets of te voet komen naar Kloosterlaantje 1.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!

Gastvrijheid, een groot goed

Tijdens onze vakantie in de Cevennen waren wij op zondag te gast bij de Eglise Protestante Unie de France te Florac. Het beginlied van de dienst was naar Psalm 133 – ziet hoe goed, hoe lieflijk dat zonen en dochters van ’t zelfde huis als broeders en zusters samenwonen. Daar geeft de Heer zijn zegen. Een mooi begin, een geïnspireerde predikant en nog meer liederen die we zo mee konden zingen. En toch. Er knaagde iets. Naast ons tweeën was er nog een Nederlands gezin met drie kinderen en dan nog acht Franse gemeenteleden. Een kleine en kwetsbare gemeente… Zeker, waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn… Maar wat ontbrak was gastvrijheid. Er was niemand bij de deur die welkom heette, er werden geen handen geschud en merkbare interesse van de vaste gemeenteleden ontbrak. Toen ik na afloop de predikant in mijn beste Frans een goede en gezegende zondag toewenste, keek hij mij verwonderd aan en dat was het dan. Bij het verlaten van de kerk viel mijn oog op het orgel, waar in grote letters op stond ‘Dieu est amour’. Mooi, dacht ik, tegelijk: dat vraagt erom dat het handen en voeten krijgt. God is liefde. Die liefde is zeker groter dan ons beperkte hart maar als die niet zichtbaar en voelbaar wordt, hoe dan verder? Kortom: ”Vergeet de gastvrijheid niet!”

Geboren

“Loof de HEER want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw “(1 Kron.16:34). Met deze woorden geven Johan en Annerieke Roelofsen-Brandenburg stem aan hun dankbaarheid en vreugde om de geboorte van hun dochter Elieke Aleida op woensdag 18 juli jl. Elieke is thuis geboren en is het zusje van Daniel. Namens de gemeente een hartelijke gelukwens en Gods zegen en liefde voor dit gezin.

Adres: De Vos 12, 3972 VE Driebergen

In Memoriam

“Nu mag ik rusten zonder zorgen, wachtend op Uw grote morgen”. Op maandag 23 juli overleed in de leeftijd van 85 jaar ons gemeentelid Liefke Ritsema. Zij verbleef in verzorgingshuis De Amandelhof te Zeist. Liefke Ritsema was in haar familiekring een zeer gewaardeerde en markante tante.

De dienst van Woord en Gebed, geleid door waarnemend predikant ds. Gerrit Immink, heeft op donderdag 26 juli plaatsgevonden in de Kapel van het verzorgingshuis. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Driebergen.

Wij bidden de familie Gods vertroostende nabijheid toe.

Kringwerk 2018/19  

Alle gemeenteleden hebben inmiddels een nieuw boekje aangereikt gekregen met een overzicht van het kringwerk in onze wijkgemeente. Elkaar bemoedigen en opbouwen in het geloof is een waardevolle zaak. Van harte uitgenodigd dus om mee te doen met een van de kringen! Een woord van dank aan Arnold Middeldorp en Erna Allaart voor het verzorgde boekje. Met de kerkenraad heb ik afgesproken om dit winterseizoen alle kringen een keer te bezoeken om kennis te maken, te delen wat vreugde geeft en de vraag neer te leggen hoe we verbinding kunnen leggen tussen de kringen en de eredienst.

 

Uit de pastorie

Op maandag 27 augustus gaan alle scholen weer van start. Mijn vrouw Ans begint dan als docent Nederlands aan het Johannes Fontanus College te Barneveld. Zij heeft als vrije dag de donderdag. Daar het wel fijn is om sámen een vrije dag te hebben is voor het seizoen 2018/19 mijn vrije dag ook de donderdag. Dan ben ik in principe niet beschikbaar voor het gemeentewerk. Mochten er dan dringende zaken zijn dan kunt u contact opnemen met het mobiele nummer van de wijkkerkenraad: 06-42782587.

Met hartelijke groet, in Christus verbonden,

  1. Henk Reinders

Parklaankerk

Agenda

22-08-2018 (wo):3e Zomercafé: Op reis door Argentinië en Paraguay, 10.00 – 12.00 uur*

04-09-2018 (di): Filmhuis Parklaan ‘Eternal sunshine of the spotless mind’

07-09-2018 (vr): Chez Baas, 16.00 – 18.00 uur

Uitgelicht

Zomercafés Parklaankerk

Als altijd zijn er in de zomer drie zomercafés van de Parklaankerk waarvan de laatste op 22 augustus. Het zijn huiskamerbijeenkomsten van 10.00 – 12.00 uur met koffie en lekkers én met mensen die iets interessants te vertellen hebben. Iedereen is welkom.
Op woensdag 22 augustus neemt Frans Loos ons mee op reis door Argentinië en Paraguay. Dit zomercafé is thuis bij Joop Wisse, Horstlaan 8, tel. 0343 513573.

 

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

Wijkgemeente Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

We hebben 6 fijne zomerontmoetingen achter de rug. De verschillende inleiders vanuit onze eigen gemeente hebben op bijzondere wijze steeds weer invulling gegeven aan onze zomerse ontmoetingen. Allerlei onderwerpen kwamen voor het voetlicht: geestelijke muziek, engelen, gebedsgenezing, zorgen in het dagelijks leven enz. Eigenlijk wel jammer dat het nu voorbij is.

Op zondag 26 augustus starten voor ons weer de ‘gewone’ bijeenkomsten, met een spreker, band of muziekgroep enz. Deze eerste keer verzorgt Marije Vermaas-Boer uit Houten de toespraak. Marije heeft wereldgodsdiensten en contextuele theologie gestudeerd en heeft ook enkele boeken geschreven. Haar nieuwste boek ‘Jaag de liefde na – weekboek over leven vanuit liefde’ verschijnt over enkele dagen. Op zondag 2 september staat onze eigen predikante Hariët Tarpeh op het rooster. En op 9 september spreekt Herman Kaldeway uit Doorn weer; Herman was daar predikant voor de Nederlands Gereformeerde kerk, maar heeft dat ambt inmiddels ingewisseld voor een seculiere baan in de IT-sfeer.

Ernstige ziekte

Begin augustus werden we opgeschrikt door een bericht van Hans Eschbach. Hij vertelde dat bij hem een kwaadaardig gezwel in de alvleesklier is ontdekt. We hebben op zondag vanuit de gemeente een aantal persoonlijke woorden naar hem gestuurd (en uiteraard voor hem gebeden). Hierop reageerde Hans met deze ‘dank-e-mail’:

”Beste vrienden van Traject 24, Hartelijk dank voor de kaarten met bemoedigingen: om stil van te worden! Op dit moment voel ik me nog redelijk, maar het perspectief op herstel is somber. Maar ik weet mij geborgen bij God. Paulus zegt: Als de aardse tent wordt afgebroken is er een huis in de hemel gereed. Uit die belofte leef ik ook nu! Dank voor alle vriendschap en liefde die ik de afgelopen jaren van jullie mocht ontvangen. Als alles goed gaat in je leven is het fijn om te geloven in Jezus Christus als je Heer en Heiland. Als het perspectief verandert, dan is het gewéldig om Jezus te mogen kennen: Hij heeft de dood overwonnen! Shaloom!”

(Hans’ adres: Newtonpad 14, 3822 XK Amersfoort, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..)

Hei-dag/ ’t Hoge licht-dag

Voor zaterdagochtend 1 september heeft het bestuur een bezinningsochtend gepland. Het zou fantastisch zijn als heel veel gemeenteleden hieraan meedoen. Aanvang 9.30 uur. We eindigen met een gezamenlijke lunch. De locatie is niet ‘de hei’, maar ’t Hoge Licht. Meer informatie volgt in de bijeenkomsten op zondag en op de website.

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris/Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768/ www.traject24.nl

Sparrenheide

Afgelopen periode zijn Mw. Bent en Mw. Marlet in het ziekenhuis opgenomen. Mw. Marlet verblijft momenteel op de Revalidatieafdeling. De heer Jaap Groenwold is verhuisd naar het Zonnehuis in Doorn. We zullen hem missen. Mw.v.d.Kwast van de aanleunwoningen is verhuisd naar Kamer 28. Op Kamer 137 is Mw.J.A.Londen komen wonen. Net voor de grote vakantie hebben de bewoners van de aanleunwoningen kennis mogen maken met Ds. Henk Reinders. Het was een goede en geslaagde middag. De zondag er op mocht dominee Henk al voorgaan in de Vierhoutzaal. Helaas ontbrak de organist maar dankzij het pianospel van de dominee konden we goed meezingen. Overigens was er nog een boeiende preek over engelen. Ik wil u graag het heel oude kinderversje meegeven waarmee de dominee begon. `s Avonds als ik slapen ga volgen mij veertien engeltjes na, twee aan mijn rechterzij, twee aan mijn linkerzij, twee aan mijn hoofdeind, twee aan mijn voeteneind, twee die mij dekken, twee die mij wekken, twee die mij wijzen naar ´s hemels paradijzen. Ik kende het niet maar bij navraag bij katholieke kennissen boven de 50 was dit zeer bekend. Iemand vertelde mij dat dit als schilderijtje in de gang hing. Het is een mooi gebedje, het ademt veiligheid en geborgenheid uit. De bijbel spreekt veel meer over engelen dan wij beseffen.

Zingend Geloven   

Op maandag 3 september a.s. beginnen we weer met ons maandelijks uurtje zingen van christelijke liederen. We beginnen om 15.00 uur en de koffie-thee met wat lekkers erbij staat vanaf 14.30 voor u klaar. U kunt opgehaald worden. Ook mensen van buiten Sparrenheide zijn welkom om met ons mee te zingen.

Collectes

Op 24-6 € 104.32, op 1-7 €146,15, op 8-7 €101,20, op 15-7 €90,-, op 22-7 €102,20, op 29-7 96.05. Op 5-8 195,65 en op 12-8 €145,55. Van Mw. S. mochten we €10.- voor de kerk ontvangen.

Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

De HGG afd. Driebergen hield op 1 januari j.l. op te bestaan. Enkele mensen hebben het initiatief genomen om 1 keer per maand samen te komen om eens bij te praten met een kopje koffie-thee. Een trouwe deelneemster neemt altijd wat lekkers mee. Deze ontmoeting vind plaats in de Brasserie van Sparrenheide en wel op de 2e woensdag van de maand om half drie. De eerstvolgende keer is op 12 september. De volgende zijn dan 10-10, 14-11 en 12-12. Hartelijk welkom.

De pastorale commissie wenst allen die ziek zijn, een operatie tegemoetzien, eenzaam zijn of verdriet hebben om het verlies van een dierbare Gods zegen en zijn Licht en troost toe. Soms tilt God ons over bergen, soms voert Hij ons er omheen. Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal. Wij gaan niet alleen.

Elly Heek – van Doorn

Rehoboth

In herinnering
Op zaterdag 23 juni op haar 86 ste verjaardag is mw. J.R. van den Berg – ten Veen overleden, zij woonde in kamer 107. Wij denken aan haar man, kinderen en kleinkinderen.
Dan is op vrijdag 20 juli de heer G.M. Vos overleden, ook hij is 86 jaar geworden. Samen met zijn vrouw woonde hij in kamer 108, wij wensen haar en de kinderen en kleinkinderen sterkte toe.
Op dinsdag 7 augustus is de heer E.H. Pho overleden hij is 89 jaar geworden, hij woonde in kamer 209, ook aan zijn kinderen en kleinkinderen denken wij.

Maandopening
Op dinsdag 4 september is er weer een maandopening om 10.30 uur in de salon. Voorganger is de nieuwe predikant van de Immanuel gemeente ds. Henk Reinders, pianist Gerrit Pijper.

Namens de pastorale commissie een hartelijke groet, Tiny Liebeek.

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

ZWO Project ‘Bouwen aan een Beter Bestaan”.                 

Wat hebben mensen nodig na een ramp om hun bestaan weer op te bouwen. In Ethiopië zagen we wat extreme droogte betekent voor gemeenschappen en gezinnen. Deze zomer hebben we zelf een heel klein beetje kunnen meebeleven wat er gebeurt als er niet genoeg regen valt – vergeelde akkers, verlies aan oogsten, lage waterstanden, verstikking van vissen, enz.

Vanaf 9 september kijken we naar Bangladesh – een land van overstromingen. Het is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld en ligt in ’s werelds grootste rivierdelta. Net als in Nederland zijn er daardoor problemen met overstromende rivieren door heftige regenval in eigen land en omringende landen, maar ook overstromingen vanuit zee door (wervel)stormen. Door klimaatveranderingen neemt het toe in kracht en aantal. Een realiteit - de stormen en overstromingen zijn niet te voorkomen - waar de mensen in Bangladesh mee moeten leven en al jaren tegen strijden. Steeds weer worden mensen dakloos, oogsten verwoest en vervallen veel gezinnen in armoede. Het water is zowel vriend als vijand. Na massale overstromingen in de jaren tachtig is een landelijk waarschuwingssysteem opgezet, zodat mensen tijdig een veilig heenkomen kunnen zoeken. Na de cycloon van 1991 waarin 140.000 mensen om het leven kwamen en 10 miljoen Bengalen hun huis verloren, werden duizenden cycloonbestendige shelters gebouwd. Al vele jaren werken Kerk in Actie en hun partners samen om de bevolking hier zo veilig mogelijk te laten leven. Ook herbebossing en het gebruik van droogte en zoutbestendige gewassen vergroten de weerbaarheid van de bevolking.

Samen hebben we al € 7.743,- bij elkaar gebracht. Wij hopen dit in het komende jaar te verhogen (te verdubbelen misschien?) via collectes en acties zoals de ZWO-maaltijd. Giften zijn ook welkom: NL47RABO038.52.53.818 t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen o.v.v. ZWO Project Beter Bestaan.

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Informatie KerkBalans

Gemeenteleden, Over de jaren heen heeft u via de actie kerkbalans financieel bijgedragen aan de kerk en de diaconie. Donaties die, als u komt te overlijden wegvallen.

Om toch nog bij te blijven dragen aan het in standhouden van uw kerk en/of diaconie en zo het geloof door te blijven geven, kunt u de kerk en/of diaconie een legaat schenken. Hierbij legt u notarieel vast welk bedrag uit uw nalatenschap aan de kerk en/of diaconie geschonken wordt. Zo helpt u mee aan het vitaal houden van de kerk in Driebergen.

Meer informatie kunt u vinden op www.pgdriebergen.nl onder het tabblad Nalatenschap. Ook liggen er sinds kort folders in de kerkgebouwen. Neemt u er gerust een mee, want er zijn er genoeg.

 

Koffie met een oortje

Elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur is er een inloopspreekuur in Koek en Ei in het diaconale pand De Ontmoeting. De predikanten Henk Reinders, Wijke Greydanus, Hans Baart en Henk Makkinga zullen afwisselend aanwezig zijn. De gesprekken kunnen gaan over allerlei vragen waarmee u zit. Ook als u het gewoon een keer prettig vindt dat iemand naar uw verhaal luistert, bent u van harte welkom. Loop gerust een keer binnen.

Iedere vrijdag Soephuis

In De Ontmoeting naast de Grote Kerk is het iedere vrijdag Soephuis: een heerlijke kop verse soep met een stuk brood voor €1. Het Soephuis is open van 11.30-13.30 uur! Ingang via de Hoofdstraat 113 of aan De Lei naast Nieuw Salem. Van harte welkom.

Goedenavondcafé

Het hele jaar door, ook in de zomer, heeft het Goedenavondcafé iedere eerste en derde vrijdagavond van de maand zijn deuren open voor mensen met een beperking.

In september ben je welkom op vrijdag 7 september en vrijdag 21 september, van 19.30 uur – 22.15 uur. Loop gewoon eens binnen voor een praatje, een kopje koffie/thee. Van harte welkom!

In het zomernummer van het vakblad voor diaconaal werk ‘Diakonia’ is een mooi artikel verschenen over het Goedenavondcafé. U vindt Diakonia op de leesplanken in de kerk.

Iko lezing woensdag 19 september in de Parklaankerk om 10.00 uur.

”Turner: de meester van de mist” door Tieleke Huijbers

Het in zijn tijd toch wel als behoorlijk excentriek beschouwde genie werkte in de eerste helft van de 19e eeuw. Een tijd van grote veranderingen: de “Franse Revolutie” was niet de enige revolutie!

Het “wonderkind” begon zijn carrière op 14-jarige leeftijd: hij had kans gezien om na slechts één jaar studie aan de Royal Academy” mee te mogen doen aan de zomertentoonstelling van dat prestigieuze instituut! Bijna zijn hele leven stond in het teken van reizen: in Engeland en door half Europa. Dat leverde zo’n 30.000 schetsen op. Een paar honderd werden in het atelier uitgewerkt tot “echte” schilderijen. Veelal landschappen en “watergezichten”. Maar niet zomaar: het ging hem vooral om “verhevigde emoties” waarbij vormen volledig konden oplossen in een baaierd van kleurige nevel.

Dat maakt hem niet zozeer tot een “voorloper” als wel een “geestverwant” van de latere Impressionisten en nóg veel later van het abstract Expressionisme. Excentriek of niet: Turner was in zijn tijd een gezaghebbend personage en van zijn kunst kon hij – anders dan veel collega’s – goed leven!

Tieleke Huijbers is kunsthistorica en hield al eerder lezingen over Georgië en Bouwen met leem.

Vervoer T. Kingma 518799.

 

De Catharijne-Cantorij begint weer!

De R komt weer in de maand en alle activiteiten beginnen weer, zo ook de cantorij.

Dat kan een mooi moment zijn voor nieuwkomers om in te stappen, want met een nieuw seizoen is het veel makkelijker om samen een frisse start te maken.

Er kunnen bij alle stemgroepen mensen bij.

We zijn intussen al goed gewend aan onze nieuwe dirigent Lieke van Oostenbrugge en zijn over en weer ook heel blij met de samenwerking.

Vanwege de afscheidsdienst van Hans Baart op zondag 2 september starten we al op donderdag 23 augustus. De volgende dienst is dan op Vredeszondag 23 september samen het het RK-koor Mediant in de Grote Kerk.

Hartelijke welkom op donderdag in de Grote Kerk, waar we repeteren van 19.45 uur tot 21.45 uur.

Wilt u meer informatie? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel 515793

Verdiepen en ontmoeten Actief/Spirituele reisjes

Tsjerkepaad 2018 – Kerkepad 2018

In Friesland zijn nog honderden kleinere en grotere oude kerken met een lange staat van dienst en vaak een geweldige geschiedenis. Iedere zomer weer stellen veel van deze kerken op zaterdag en/of zondag hun deuren open voor belangstellenden. Gastvrijheid is het visitekaartje! De 'iepen mienskip' ofwel de open gemeenschap is het motto van de kerkelijke gemeentes. Er staat koffie en thee voor de gasten en er zijn verhalen. In veel kerken is een tentoonstelling van kunstenaars of wordt het orgel bespeelt.

De te bezoeken kerken en plaatsen voor deze tocht zijn: de begraafplaats met klokkenstoel van Oranjewoud; de Eco-kathedraal van Mildam; het kerkje van Mildam (nu galerie en in gebruik voor concerten); kerk Nieuwehorne, kerk Langezwaag, hier is tevens een prachtig project 'Haren in de wind' in het kader van Leeuwarden Culturele hoofstad. Dit project is door de hele gemeenschap van Langezwaag bedacht en uitgevoerd, er is door jong en oud aan meegewerkt; daarna gaan we nog naar nog twee kerkjes in De Knipe, een 'Vermaning' (Doopsgezinde kerk) en het Witte Kerkje.

Deze tocht is prachtig om met de fiets gemaakt te worden, Friesland op z'n mooist (± 30 km) maar er is ook de mogelijkheid voor de rit per auto. We gaan per auto, waar de fietsen op gebonden zijn, naar Friesland toe, bestemming Heerenveen. Opgave kan door aan te geven wat de voorkeur heeft. Vervolgens gaan we kijken hoe we allen en alles kunnen koppelen en aan alle wensen kunnen voldoen.

Datum: zaterdag 25 augustus

Vertrek bij Nieuw-Salem: 8.30 uur.

Op de terugweg zullen we ergens stoppen voor een diner.

Verwachte terugkomsttijd: tussen 20.00 en 21.00 uur.

Kosten: ± 50 euro (berekening van vervoerskosten + lunch + koffie/thee + diner).

Opgave: Dick Vlot, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel.516137

            Ida van Duuren, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06-13249834

            Mieke Weeda, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Open Monumentendag 2018

Dit jaar is de jaarlijks terugkerende Monumentendag in het weekend van 8 en 9 september.

Het thema voor dit jaar is 'Europa'.

Voor ons als kerk weer een gelegenheid om ons te kunnen presenteren.

De kerk is sowieso open vanwege het Muziekfestival van de Utrechtse Heuvelrug dat ook dit weekend plaats vindt. Er zullen deze dag in de kerk verschillende concerten zijn van goede amateurmusici en professionals.

Daarnaast is het natuurlijk aardig als er nog een kerkelijk gerelateerde presentatie is.

Hoe kunnen wij een link leggen met Europa?

Denkend aan rituelen in de kerk gingen de gedachten uit naar 'de doop'.

Overal in Europa wordt gedoopt, maar overal zijn weer andere geloofsgemeenschappen en verschillende rituelen.

De presentatie in de kerk zou via een beamerproductie maar ook via panelen, waar informatie en fotomateriaal met verhalen over de doop een plaats kunnen krijgen. Er is een expositie van antieke doopjurken.

Aardige bijkomstigheid is dat het museum 'Vroeger en Nu' en 'Funeraire Traditie' een inkijkje geeft over rouw en het begraven in diverse landen van Europa.

Een totaalpresentatie 'Europa van de wieg tot het graf'.

GZB

Zendingswerkers GZB keren terug naar Nicaragua

Sinds 18 april is het onrustig in Nicaragua en diverse groepen protesteren tegen de regering. Bij de gewelddadige confrontaties tussen ordetroepen en demonstranten zijn veel doden gevallen. De onrust heeft ook geleid tot een toename van criminaliteit.

In Nicaragua heeft de GZB-contact met de Iglesia Reformada. Sinds begin 2018 wonen en werken John en Marjan Lindhout met hun dochter Sophie in Nicaragua als diaconaal werkers. Daarnaast heeft de GZB ds. Wim Poldervaart en zijn vrouw Anke beschikbaar gesteld voor een aantal maanden per jaar voor de theologische toerusting van de kerk.

Half juni zag de GZB zich genoodzaakt haar werkers terug te trekken uit Nicaragua en tijdelijk in Nederlander te laten verblijven. Inmiddels is het in Nicaragua wat rustiger geworden, de wegen zijn weer begaanbaar en de gewelddadige confrontaties zijn afgenomen. De mensen proberen het leven weer op te pakken, de scholen zijn weer gestart en de meeste bedrijven en organisaties zijn weer open. Hoewel het sociaal-politieke conflict nog niet voorbij is, heeft de GZB besloten het werk in Nicaragua te hervatten. De familie Lindhout is inmiddels terug in Nicaragua. De inzet van de familie Poldervaart is onder voorbehoud van hoe de situatie zich verder gaat ontwikkelen.

 Hoewel de GZB het werk in Nicaragua hervat, blijft de situatie precair en is er zorg over de grote polarisatie tussen de diverse groepen. De GZB vraagt gebed voor het volk en de kerk in Nicaragua.

Nieuwe werkplek familie Klaasse

De afgelopen maanden is er alles aan gedaan om voor Johan en Astrid Klaasse een visum te krijgen om door de GZB te worden uitgezonden naar Aruba. Zij zouden zich daar gaan inzetten voor de Protestantse Kerk Aruba, in een wijk met veel sociale problemen. Door het stagneren van het proces rond de visumaanvraag, is besloten om deze aanvraag te stoppen en op zoek te gaan naar een nieuwe werkplek. Die is gevonden in de stad Medellín, in Colombia.

Ten tijde van Pablo Escobar was Medellín, met zo’n 4.000 moorden per jaar, één van de gevaarlijkste steden van Colombia. De afgelopen 20 jaar is Medellín echter uitgegroeid tot één van de veiligere steden met een bloeiende economie. Er is echter wel een groot verschil tussen arm en rijk. De Iglesia Pesbiteriana en Colombia Sínodo Reformado (IPCSR), partnerkerk van de GZB, bevindt zich met name in de arme wijken. In de rijkere wijken heeft de kerk nauwelijks gemeentes. Juist in zo’n wijk wil de presbyteriaanse kerk daarom een nieuwe gemeente starten. Daar hopen Astrid en Johan hun bijdrage aan te gaan leveren. Daarnaast is er ruimte om te ondersteunen in de diaconale projecten in de arme wijken van Medellín. Het is het verlangen van Astrid en Johan dat arm en rijk zich verbonden mogen voelen met elkaar, maar bovenal met God.

De uitzending van de familie Klaasse is in september vanuit de Protestantse Gemeente Rijnsburg.

Deadline KerkNieuws 11 > 07-09-2018

 


 

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

 

Wijkgemeente Catharijne

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Website: www.pgdriebergen.nl

 

Per adres: Kerkelijk Bureau

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Website: www.wgcatharijne.nl

Telefoon: 0343-513570

 

Scriba: R. Spruit (06 30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

 

Predikant: J.T. Baart (06-24359765)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: J.C.A. Gortemaker (0343-516238)

Predikant: H. Makkinga (0343-445655)

Scriba: J. Koerts (0343-512869)

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Predikant: W. Greydanus (0343-445655)

College van Kerkrentmeesters

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: G.F. Sollman

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Wijkgemeente Immanuël

Secretaris: K. Allaart

 

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Per adres: Kerkelijk Bureau

   

Website:

Vrijwillige bijdragen: NL59FVLB0699643562

www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Voorzitter: C.E. Altena

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconie

 

Scriba: G. Jaspers (030-6570300)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: A.A. Dekker (0343-518826)

Predikant: H.J. Reinders (06-10730732) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen (0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secr. Diaconie: Ellen van Amerongen (0343-514883) mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

 

 

Wijkgemeente Traject24

   

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Commissie Zending, Werelddiaconaat en

Website: www.traject24.nl

Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

 

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

Asch van Wijcklaan 11, 3972 ST Driebergen

Voorzitter: H.H.W. Weeda (0343-520986)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

 

Predikant voor bijstand en adviezen:

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

 

Ds. Hariet Tarpeh (06-10069330)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

ISZ De Brug

Website: www.parklaankerk.nl

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug.nl

 

Theologisch inspirator:

Dr. W. van der Meiden (06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal meldpunt: Anje Leender (0343-515190)

Scriba: A.C. Smit-van der Heijden (0343-521150)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.