PGDriebergenKerkNieuws

 

Jaargang 8, nummer 9, 27 juni 2018| Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente en de Vrijzinnigen Nederland

Kerkdiensten

ZONDAG 1 JULI 2018

 

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Henk Makkinga

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Wijke Greydanus

 

Parklaankerk

10.15

Ds. J. Kubacki

 

Nassau Odijckhof

10.30

D. Mahabier

 

Sparrenheide

10.30

Ds. Henk Reinders

 

Bartimeus Kapel

10.30

Hanneke Willemse

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Robert Doornenbal

 

 

ZONDAG 8 JULI 2018

 

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Hans Baart

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

Heilige Doop en brugdienst

Parklaankerk

10.15

Ds. L.M. van der Toolen–van Boven

 

Bartimeus / Druivenkas

10.30

Teun van der Ven

Over Psalm 5

Bartimeus Kapel

10.30

Hanneke Willemse

Belevingsdienst

Nassau Odijckhof

10.30

Ds. T. Braam

 

Sparrenheide

10.30

Ds. D. Coppoolse

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Hester Touwen

 

 

ZONDAG 15 JULI 2018

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Wijke Greydanus

 

’t Hoge Licht

10.00

Zie Grote Kerk

 

Parklaankerk

10.15

Dr. W. van der Meiden

Zomerproject

Bartimeus Kapel

10.30

Annemieke Dekker

Maaltijd van de Heer

Nassau Odijckhof

10.30

Mevr. C. v.d. Boogaard

 

Sparrenheide

10.30

Ds. R.E. v.d. Wal

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Johan de Groot

1e zomerontmoeting

 

ZONDAG 22 JULI 2018

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Alex Brinkman

 

’t Hoge Licht

10.00

Zie Grote Kerk

 

Parklaankerk

10.15

Ds. A.R.F. van der Meiden

 

Bartimeus Kapel

10.30

Ds. Frederik Marais

 

Nassau Odijckhof

10.30

Ds. B. van Empel

 

Sparrenheide

10.30

Ds. W. Timmerman

Maaltijd van de Heer

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Sjaak van Kleef

2e zomerontmoeting

 

ZONDAG 29 JULI 2018

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Zie ’t Hoge Licht

 

’t Hoge Licht

10.00

Joke de Zwaan

 

Parklaankerk

10.15

Dr. W. van der Meiden

Zomerproject

Bartimeus Kapel

10.30

Annemieke Dekker

 

Nassau Odijckhof

10.30

Ds. L. Schoonderbeek

 

Sparrenheide

10.30

Mevr. L. van Deventer

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Nel Maas

3e zomerontmoeting

 

ZONDAG 5 AUGUSTUS 2018

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Zie ’t Hoge Licht

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Mevr. M. van Schaik–Loon

 

Bartimeus Kapel

10.30

Cor Berkel

 

Nassau Odijckhof

10.30

D. Mahabier

 

Sparrenheide

10.30

Ds. W. Timmerman

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Laurens & Dorien Touwen

4e zomerontmoeting

 

ZONDAG 12 AUGUSTUS 2018

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Zie ’t Hoge Licht

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Dr. W. van der Meiden

Zomerproject

Bartimeus Kapel

10.30

Annemieke Dekker

 

Nassau Odijckhof

10.30

Mevr. C. v.d. Boogaard

 

Sparrenheide

10.30

Ds. S. Jansen

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Tom & Anneke Ekelmans

5e zomerontmoeting

 

ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. Henk Makkinga

Heilig Avondmaal

’t Hoge Licht

10.00

Zie Grote Kerk

 

Parklaankerk

10.15

Ds. K. Douwens

 

Bartimeus Kapel

10.30

Frank Renssen

 

Nassau Odijckhof

10.30

Ds. L. Schoonderbeek

 

Sparrenheide

10.30

Ds. D. Gutter, Baarn

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Gosse & Adé Hiemstra

6e zomerontmoeting

 

 

Collectebestemmingen

 

Zondag 1 juli: Plaatselijk gehandicapten

Met deze collecte ondersteunt u het vele werk dat we in onze gemeente doen om samen, mensen met en zonder beperking, kerk te kunnen zijn. Samen leven, samen geloven? Gewoon Doen! Enkele van de vele activiteiten: Pastorale begeleiding, geestelijke verzorging en bevordering van integratie van mensen met een beperking onderling en in het dorp, bijbelgespreksgroepen, individuele catechese, doop- en belijdeniscatechese.

We hebben een fantastisch tweejaarlijks uitje gehad naar het Nederlands Instituut

voor Beeld en Geluid afgelopen 30 juni.

Iedere eerste en derde vrijdagavond van de maand is het Goedenavondcafé geopend van 19.30-22.15 uur, in ’t Hoge Licht, Klaproos 2. Uw steun is onmisbaar.

Zondag 8 juli: ZWO – Cambodja: SCC Onderwijs en bescherming voor kwetsbare kinderen

In Cambodja leven zo’n 750.000 kwetsbare kinderen. Vooral in de grote steden lopen deze kinderen grote risico’s en krijgen ze geen onderwijs. Deze kinderen missen één of zelfs beide ouders, of hun ouders zijn chronisch ziek; ze werken en/of leven op straat; ze groeien op in zeer arme huishoudens; ze worden misbruikt, hebben een handicap, zijn zelf ziek (bv. hiv/aids), zijn verslaafd of in de criminaliteit beland. Het Salvation Centre Cambodja ontfermt zich over deze kinderen in de hoofdstad Phnom Penh en de steden Battambang en Siem Reap. SCC heeft o.a. 5 scholen en biedt 470 kinderen onderwijs, vaardigheden, voeding en schoolmateriaal en doet veel meer. SCC werkt tevens samen met 2 kerken.

Van harte aanbevolen.

Zondag 15 juli: Nederlands Bijbel Genootschap

Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe Bijbelvertaling voor Burkina Faso. En van www.debijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen. Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen. De kerndoelen: De Bijbel vertalen, De Bijbel beschikbaar stellen, Begrip van de Bijbel bevorderen, De relevantie van de Bijbel laten ervaren.

Wij vragen uw steun voor dit werk.

Zondag 22 juli: Veri Olanda

De collecte van vandaag (2 juli) is voor de Driebergse stichting Veri-Olanda.

Eind november zal in de Driebergse supermarkten weer de jaarlijkse voedselinzamelingsactie worden georganiseerd. Wij hopen de kansarmen in Roemenië met dit ingezamelde voedsel de winter door te helpen. Al het ingezamelde voedsel, aangevuld met kleding en huisraad zal in november op groot transport gaan naar de bij ons bekende regio van Roemenië. De opbrengst van deze collecte zullen wij onder meer gebruiken voor de bekostiging van dit transport.

Zondag 29 juli: Plaatselijke armoedebestrijding

Ook in Driebergen zijn er mensen die in (stille) armoede leven. Uit een breed kerkelijke onderzoek volgt de conclusie dat de effecten van de kredietcrisis en economische

neergang terug te zien zijn in het aantal hulpvragen bij de kerken. Die hulpvragen zijn spectaculair gestegen. Binnen de Protestantse Kerk en de Rooms-katholieke Kerk groeide het aantal hulpaanvragen met meer dan 20%. De kerken zien zich daarom genoodzaakt om nog vaker in te springen om aan meer mensen hulp te kunnen verlenen. Ook de kerken in Driebergen hebben hiermee te maken. Wij vragen uw steun voor dit werk

Zondag 5 augustus: Diaconale vakanties

Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV) verzorgt voor 4.150 gasten een onvergetelijke diaconale vakantie in o.a. het F.D. Roosevelthuis op landgoed Hydepark. Dit huis was in 2017 45 weken bezet. Elf weken werden verzorgd door het Vakantiebureau.nl van de PSDV. De overige 34 weken waren bezet door diaconale werkgroepen. Er zijn meerdere accommodaties waar diaconale vakantieweken van de PSDV worden gehouden, zoals De Werelt in Lunteren en Dennenheul in Ermelo.

De vakantiegasten hebben vaak intensieve hulp en begeleiding nodig. Vijftien procent van de vakanties bestond uit vakanties voor mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner. Daarnaast worden er ook vakanties verzorgd voor eenoudergezinnen en mensen met een verstandelijke handicap.

Zondag 12 augustus: Palestina: Sabeel - Ondersteuning van lokaal gemeentewerk

Sabeel heeft een programma waarin jongeren, vrouwen en predikanten van alle kerken actief deelnemen. Op verschillende manieren wordt de christelijke gemeenschap gewaarborgd. Bijv. d.m.v. Bijbelstudies, bezoeken aan heilige plaatsen, conferenties en seminars. Daarnaast is er een internationaal programma, waarin men een brug wil slaan tussen de christenen in het Heilige Land en de christenen in het westen. Daarbij worden ook christenen uit het buitenland uitgenodigd aan hun activiteiten deel te nemen.

Sabeel is ontstaan in reactie op de eerste Intifada in 1990, toen een aantal christenen, predikanten en leken van verschillende Palestijnse kerken, hun geloof wilden verdiepen te midden van zulke turbulente gebeurtenissen. Zij wilden een Sabeel, een weg, scheppen, een bevrijdende boodschap van en voor Palestijnen in de voortdurende verdrukking. Inmiddels is Sabeel uitgegroeid tot een bloeiend oecumenisch instituut.

Zondag 19 augustus: Protestantse kerk: Missionair werk/kerkgroei

Missionair Werk en Kerkgroei droomt van vitale gemeenten en zet zich in om bestaande gemeenten een nieuwe missionaire impuls te geven. Daarom worden plaatselijke gemeenten gestimuleerd om activiteiten te ontplooien die er aan bijdragen dat mensen in Nederland in aanraking komen met het christelijk geloof.

Tijdens de missionaire rondes maken gemeenten kennis met diverse kanten van missionair kerkzijn. Daartoe wordt werkmateriaal ontwikkeld waarmee gemeenten zelf aan de slag kunnen. Via cursussen en de missionaire specialisatie kunnen belangstellenden zich verder ontwikkelen in missionair gemeentezijn of als missionair predikant.

Wijkgemeente Catharijne

 

Diensten

1 juli, Grote Kerk (10.00 uur)

Op deze zondag bent u ook van harte welkom in de kerk. En we lezen dan het laatste hoofdstuk (42) van het boek Job. Kort samengevat lezen we daar dat Job na de ramspoed méér gezegend wordt dan daarvoor. Maar wat wil dat zeggen, als het gaat om wie hij is en om wat hij heeft? Kan dat ooit wegnemen wat hem overkomen is? En ten diepste gaat dit verhaal toch over God, over de Naam van God (”Ik zal er zijn”) en wat zegt dat dan? Indringende vragen waar we deze zondag bij stilstaan. Job Krijgsman is onze lector, Walter van den Brom zal ons begeleiden bij het zingen. Voorganger is ds. Henk Makkinga.

8 juli, Grote Kerk (10.00 uur)

Deze zondagmorgen staat een verhaal uit het evangelie centraal dat me verrast. Het gaat over de beeldvorming die we van elkaar kunnen hebben. Als mensen kennen we elkaar, maar niet altijd zo goed en zeker niet volledig. Zo kunnen we elkaar in de weg staan. Jezus heeft daar in Marcus 6:1-6 ook last van. Hoe kunnen we elkaar beter kennen, hoe kunnen we Hem beter kennen? Voorganger is ds. Hans Baart.

15 juli, Grote Kerk (10.00 uur) gezamenlijke dienst

In deze eerste gezamenlijke dienst in de zomerperiode samen met wijkgemeente Immanuel gaat het over op reis gaan, erop uitgestuurd te worden door Jezus in weerloosheid en aangewezen te zijn op de gastvrijheid die niet overal vanzelfsprekend is. We lezen Marcus 6: 6b-13 en Jesaja 52: 1-6. De schriftlezingen worden verzorgd door Marieke Schut, het orgel wordt bespeeld door Wouter Harbers en ds. Wijke Greydanus gaat voor in deze dienst. U/Jij bent van harte welkom!

22 juli, Grote Kerk (10.00 uur) gezamenlijke dienst

Ook van harte welkom op deze zondag waarop Alex Brinkman, predikant in opleiding zal voorgaan. Walter van den Brom zal het orgel bespelen en Geja Achterberg is onze lector.

29 juli, ’t Hoge Licht (10.00 uur) gezamenlijke dienst

Op deze zondag komen we bij elkaar in ’t Hoge Licht. Voorganger is dan Joke de Zwaan. U/Jij bent van harte welkom.

5 augustus, ’t Hoge Licht (10.00 uur) gezamenlijke dienst

We komen bij elkaar in ’t Hoge Licht. Ds. Henk Reinders zal in deze dienst voorgaan.

12 augustus, ’t Hoge Licht (10.00 uur) gezamenlijke dienst

In deze dienst in ’t Hoge Licht, zal ds. Henk Reinders voorgaan. Ook dan van harte welkom.

19 augustus, Grote Kerk (10.00 uur) gezamenlijke dienst

In deze gezamenlijke dienst, de laatste van deze zomer, en deze keer dus in de Grote Kerk, staan we stil bij het Evangelie volgens Marcus 7: 31-37, het wonderlijk mooie verhaal van de doofstomme die weer kan horen en spreken. Daarnaast lezen we van de profeet Jesaja, hoofdstuk 35: 1-10, woorden die je uittillen boven het gewone naar het bijzondere. Een vreugdevolle en blij makende tekst. En we vieren in deze dienst samen de Maaltijd van de Heer. Leen Terlouw is lector en ds. Henk Makkinga voorganger. Ook dan: van harte welkom.

Uit de wijkgemeente Catharijne

6 juli, heidag predikanten

Voorbereiding Verdiepen&Ontmoeten voor het nieuwe seizoen

Op vrijdag 6 juli gaan de predikanten net als elk jaar de spreekwoordelijke hei op. Een belangrijk onderdeel is altijd het starten met het programma voor Verdiepen&Ontmoeten, zoals dat in het boekje ACTIEF terechtkomt. Graag krijgen we van tevoren ideeën uit de gemeente. Dus heeft u lopen denken aan iets, heeft u een concreet verzoek of wilt u een activiteit ondernemen? Laat het de predikanten vóór 6 juli weten!

Nieuwe Moldaviëreis: zomer 2019

In de zomer van 2019 willen we weer naar Moldavië gaan voor een diaconale jongerenreis. Lees meer onder Algemeen nieuws. En kijk vooral op de site www.jongerenreisdriebergen.nl

Jongeren gezocht! Ben je in juli 2019 tussen de 16-23 jaar, meld je dan voorlopig aan. Je wordt dan uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Leiding gezocht! Ben je 24+, vind je het leuk om met jongeren om te gaan en hou je wel van een beetje uitdaging, schiet dan Gijs Achterberg, Christian Westeneng of evt. Hans Baart aan voor meer informatie. Op de website vind je natuurlijk info en kun je je opgeven. Of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geslaagd!

We willen Casger, Petra, Maartje, Hein, Lisa, Eline, Julia en Elina van harte feliciteren met het halen van hun eind­examen. Goed gedaan! Wat hebben ze hard gewerkt. Ook gelijk een gelukwens voor Frederike, met haar mbo dit jaar. Nienke had de grote pech behoorlijk ziek te zijn in de eerste week van de examens. We feliciteren haar met de vakken die ze wel kon doen én ook nog gehaald heeft en wensen haar sterkte bij het inhalen, als iedereen fliere­fluitend vakantie viert en zij nog moet blokken. Houd vol!

Steungezin gevonden!

Op de oproep voor een steungezin voor een meisje van 15 zijn twee serieuze reacties binnengekomen. Coördinator Mariska Cornelissen is hoopvol dat er ten minste één match te maken is. Goed nieuws! Dank voor uw aandacht!

Afwezigheid/vakantie predikanten

Ds. Wijke Greydanus en ds. Henk Makkinga zijn van maandag 16 juli t/m zondag 12 augustus i.v.m. vakantie niet bereikbaar. Ds. Hans Baart zal hen dan t/m zaterdag 28 juli vervangen. Vanaf zondag 29 juli t/m 26 augustus zal ds. Hans Baart ook wegens vakantie afwezig zijn.

Voor de periode van zondag 29 juli t/m zaterdag 4 augustus kunt u in noodgevallen bellen naar Jan Geurkink (lid van het moderamen), telefoon 0343 514423. Hij zal dan contact opnemen met andere beschikbare predikanten voor pastorale bijstand. Vanaf zondag 5 aug. zal ds. Henk Reinders de vervanger zijn.

Met een hartelijke groet, ds. Hans Baart, ds. Wijke Greydanus, ds. Henk Makkinga

Uit de kerkenraad

Op 5 juni jl. hebben het moderamen en de kleine kerkenraad intensief met elkaar overlegd hoe om te gaan met de situatie na het zich helaas hebben moeten terugtrekken van ds. Hans Baart als te benoemen predikant in Parijs. De bedoeling was dat wij op 12 juni in de wijkkerkenraad de profielschets van een nieuwe predikant zouden vaststellen en de beroepingscommissie zouden benoemen. U begrijpt dat de vergadering van 12 juni niet is doorgegaan. Inmiddels hebben wij wel met elkaar een druk bezochte gemeenteavond gehad op donderdag 20 juni jl. Op deze gemeenteavond is uitvoerig stilgestaan bij ds. Hans en wat de huidige situatie ook voor hem en zijn gezin betekent. Hij heeft op een open wijze ons deelgenoot gemaakt van wat hem tot de conclusie heeft gebracht dat starten in Parijs op een gegeven ogenblik geen optie meer was. Goed was het om te horen en te zien het gezin Baart elkaar in deze moeilijke situatie volledig steunt. Over een aantal weken hopen we meer duidelijkheid te hebben hoe verder.

Daarna werd uitvoerig stil gestaan bij de reden van het niet lukken van de samenwerking met de jongerenwerker. Haar werkzaamheden in onze gemeente zijn inmiddels beëindigd.

Toen was het tijd om vooruit te blikken naar de samenstelling van de wijkkerkenraad na september 2018. Voor een aantal komende vacatures zijn al kandidaten gevonden, een aantal gesprekken loopt nog. Het werk zal gewoon doorgaan, maar het is goed als nog een paar plekken worden ingevuld (dat lege stoelen worden bezet!). Belangrijk om te weten is dat er geen sprake is van een leeftijdgrens voor ambtsdragers, behalve dan dat men tenminste 18 jaar dient te zijn! Tot slot heeft ds. Wijke Greydanus ons op een boeiende wijze een impressie gegeven van het werk dat zij in het kader van geestelijke begeleiding doet bij mensen met een beperking. De avond werd afgesloten met glaasje met wat lekkers erbij.

Wat kunt u van ons verwachten? Op 3 juli komt het moderamen weer bij elkaar om zoveel mogelijk laatste puntjes op de i te zetten voordat de vakanties aanvangen. Als er daarna nieuwe feiten te melden zijn informeren u z.s.m.

Met hartelijke groet, Ron Spruit (scriba) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Immanuel

 

Rondom de erediensten

Op zondag 1 juli gaat ds. Wijke Greydanus voor. Zelf hoop ik voor te gaan in Sparrenheide. Zeker omdat ik voor een deel van de werktijd aan De Brug verbonden ben, is het goed om daar in de eredienst te zijn.

Op zondag 8 juli is er opnieuw een feestelijke dienst in onze wijkgemeente. We mogen twee kinderen gaan dopen – de tweeling Maurits en Evelien Werensteijn  van Anita en Niels Werensteijn-Honingh en Susanne Honingh, Naast de doop zullen ook 3 kinderen van de kindernevendienst een overstap maken van KND naar eredienst/tienercatechese, van basisschool naar middelbare school – een zegen kunnen ze daar best bij gebruiken. Fijn is dat de tienerband meewerkt.

Zondag 15 juli gaat de zomerdienstregeling van de PGD in en houdt onze wijkgemeente met wijkgemeente Catharijne gezamenlijke diensten. Zie: Kerkdiensten

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe! Hier in Driebergen of in den vreemde.

Winterseizoen – kringwerk, verdiepen en ontmoeten

Hoewel de zomervakantie nog moet aanbreken worden er achter de schermen al weer de nodige plannen gesmeed voor het nieuwe winterseizoen. In elk geval gaan de bestaande kringen in onze wijkgemeente in het nieuwe seizoen weer van start – een indrukwekkend aantal kringen! Mijn intentie is om alle kringen een keer te bezoeken en kennis te maken. Daarbij zou ik o.a. de vraag willen stellen hoe er met de kring verbinding gelegd kan worden met de eredienst en hoe de kring meewerkt aan de opbouw van de gemeente en de gastvrijheid. Arnold Middeldorp draagt er zorg voor dat na de zomervakantie iedereen wordt voorzien van een kringwerkboekje.

Daarnaast is er gezamenlijk met wijkgemeente Catharijne het nodige toerustings- en opbouwwerk. Binnenkort gaan we als collega’s om de tafel zitten om aan dit winterprogramma te werken. Als u, jij suggesties of sprankelende ideeën hebt voor dit programma, laat het me weten!

Vakantie: afwezigheid predikant

Van zaterdag 14 juli tot en met vrijdag 3 augustus ben ik afwezig i.v.m. vakantie. Vervolgens nog een paar dagen in de week van 13 tot en met 19 augustus. In de Nieuwsbrief van onze wijkgemeente kunt u lezen tot wie u zich kunt wenden in dringende pastorale situaties.

Gebed voor reizigers (uit: Book of Common Prayer)

O God, hemelse Vader, Uw glorie vervult de hele aarde,

Uw aanwezigheid komen we overal tegen, waar we ook heengaan,

bewaar hen die reizen, omring hen met uw zorgzame liefde,

bescherm hen tegen gevaar; geleid hen veilig naar het einde van hun reis,

door Jezus Christus onze Heer. Amen.

Met een hartelijke groet, in Christus verbonden, ds. Henk Reinders

 

Parklaankerk

 

Agenda

06-07-2018 (vr):     Chez Baas, 16.00–18.00 uur

11-07-2018 (wo):    1e Zomercafé: Pelgrimage naar Jeruzalem, 10.00 – 12.00 uur*

01-08-2018 (wo):    2e Zomercafé: Kloosterleven van buiten en van binnen gezien, 10.00–12.00 uur*

03-08-2018 (vr):     Chez Baas, 16.00 – 18.00 uur

03-08-2018 (vr):     Filmhuis Parklaan ‘The love punch’ 20.00 uur

22-08-2018 (wo):    3e Zomercafé: Op reis door Argentinië en Paraguay, 10.00–12.00 uur*

Uitgelicht

 

Zomerproject Parklaankerk over ‘maakbaarheid’
Al jarenlang hebben drie zondagen in de zomerperiode in de Parklaankerk een bijzonder karakter. Wijlen ds. Anton Engels vulde vroeger deze zondagen met discussiebijeenkomsten over maatschappelijk actuele thema’s. Die traditie hebben we in ere gehouden: het zijn zondagen waarop we vooral met elkaar in gesprek willen raken over wat ons direct raakt, in de wijde wereld en dichtbij huis. De gesprekken worden afgewisseld met elementen van een viering.
Dankzij de inbreng van verschillende leden van onze geloofsgemeenschap komen we dit jaar uit bij het thema ‘maakbaarheid’. We beginnen ‘in het groot’ met de maakbaarheid van de wereld. Daarbij valt te denken aan wat er nog over is van het vooruitgangsgeloof, wat de grenzen zijn aan wat de techniek ons kan brengen en hoe kunstmatige intelligentie ons leven zal veranderen.
De tweede zondag besteden we aan de maakbaarheid van het menselijk lichaam, waarbij het kan gaan over medicalisering, plastische chirurgie, dominante schoonheidsidealen en dergelijke. Op de derde zondag gaat het over de grenzen van de maakbaarheid van het eigen leven: zelfbeschikking over gezondheid, over ons eigen levenseinde, maar ook over vruchtbaarheidstechnologie en de ‘maakbaarheid’ van onze kinderen.
Steeds proberen we de dilemma’s van deze thematiek op het spoor te komen en bespreken we hoe deze ontwikkelingen ons eigen leven beïnvloeden.
Zondag 15 juli, zondag 29 juli en zondag 12 augustus. Drie bijzondere bijeenkomsten in het zomerproject van de Parklaankerk. Iedereen is welkom!

Zomercafés Parklaankerk

Als altijd zijn er in de zomer drie zomercafés van de Parklaankerk: huiskamerbijeenkomsten van 10.00–12.00 uur met koffie en lekkers én met mensen die iets interessants te vertellen hebben. Iedereen is welkom.
Op woensdag 11 juli komen Jodien van Ark en Martin Kemperman ons vertellen over hun pelgrimage naar Jeruzalem. Dit café vindt plaats in de Parklaankerk in verband met de ruimte die nodig is bij het gebruik van beamer en scherm.
Op woensdag 1 augustus verdiepen we ons in het kloosterleven onder leiding van Bert Laeyendecker. We zijn welkom bij Minny van Oortmerssen en Arthur Modderkolk, Engweg 60, tel. 0343 515868.
Op woensdag 22 augustus neemt Frans Loos ons mee op reis door Argentinië en Paraguay. Dit zomercafé is thuis bij Joop Wisse, Horstlaan 8, tel. 0343 513573.


Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

 

Wijkgemeente Traject24

 

Zomerontmoetingen 2018

Al voor het vijfde jaar hebben we vanaf zondag 15 juli onze ‘zomerontmoetingen’. We verwachten dat er in de zomer minder mensen aanwezig zijn en het is niet altijd mogelijk om sprekers e.d. te vinden. Maar velen stellen de zondagse ontmoeting erg op prijs. Vandaar voor deze zondagen een afwijkende opzet, met een groot accent op een ontspannen en inhoudsvolle tijd van ontmoeting. Steeds is één persoon verantwoordelijk voor het programma, met een persoonlijk verhaal en interactieve verwerking (een bijbelgedeelte, een boek, een film, muziek, een ervaring). Zo willen we graag iets horen over iemands leven met God. We hebben ervaren dat de zomerontmoetingen inspirerende bijeenkomsten zijn die invulling geven aan onze missie: Jezus volgen in deze tijd.

Hariet Tarpeh gestart als voorganger Traject24

Tijdens een feestelijke bijeenkomst is ds. Hariet Tarpeh op zondag 10 juni ingezegend als voorganger van de protestants evangelische wijkgemeente Traject24. En op zondag 24 juni heeft ds. Hans Eschbach, die ruim vier jaar enthousiast bij Traject24 betrokken is geweest, afscheid genomen. Hariet Tarpeh was eerder onder meer predikant in Waalwijk en Amsterdam.

Informatie

Alle informatie over Traject24 is te vinden op de website www.traject24.nl. Hierop zijn iedere week de toespraken te beluisteren en de slides te bekijken.

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

 

Sparrenheide

 

Op 11 juni jl. is overleden de heer Merkenhof. De maandag ervoor was hij nog aanwezig bij het Zingend Geloven. De uitvaartdienst, geleid door Ida, vond op 15 juni plaats in Leusden. Afgelopen week mocht Mevrouw Lips van de Revalidatie weer naar huis en waarschijnlijk volgende week mevrouw Van Geet. De heer en mevrouw Vinke wonen nu weer samen op kamer 201. De bewoners die meegaan met de vakantieweek “Doornroosje” wensen wij een goede week toe. Het Zingend Geloven begint weer in september. Onlangs werd ik ontroerd bij een bezoek aan een mevrouw wiens geheugen haar een beetje in de steek laat. Op mijn vraag of ze misschien nog een liedje van vroeger kende, begon ze spontaan “Jezus ga ons voor, deze wereld door” te zingen. Dat had ze vroeger op school geleerd. Voor mij heel herkenbaar. Dit lied is één van de bekendste liederen bij de Hernhutters, geschreven door Von Zinzendorf zelf. Op de onlangs gehouden Gemeenteavond citeerde Ds. Henk Makkinga de woorden van Augustinus: “Zingen is twee keer bidden”. Heel mooi. Ik heb ook door het bezoekwerk begrepen dat voor velen het kerkblad een spil is in de communicatie met de kerk. Het is vooral voor lezers die niet geregeld naar de kerk gaan het enige “lijntje” met de kerk.

Er is een hand die mij vasthoudt – er is een hand die mij draagt – die in moeite en zorgen – mij vertroost en mij schraagt (ondersteund).

Collectes

Op 3/6 €88,55, op 10/6 €78,40 en op 17/6 €105,20. Hartelijk dank hiervoor.

De pastorale commissie wenst u in de komende tijd Gods zegen en Zijn Licht en troost toe.

Elly Heek–van Doorn

Rehoboth

 

Geen kopij

 

Zomer-thema-diensten in de kapel van Bartimeus

De Hagediensten organiseren in de zomermaanden juli en augustus om de twee weken op de zondagen 8 juli, 22 juli, 5 augustus en 22 augustus een themadienst.
De eerste Themadienst op zondag 8 juli in de Druivenkas van de moestuin van Bartimeus,

de andere diensten in de kapel van Bartimeus. Aanvangstijd 10:30 uur.
Deze themadiensten worden voorbereid door leden van de Hagedienstgemeenschap.

De voortrekkers voor deze themadiensten zijn respectievelijk: Teun van der Ven, Jodien van Ark met Ds. Frederik Marais (Stellenbosch Z.A.), Cor Berkel en Frank Renssen.

De eerste thema dienst op zondag 8 juli gaat over:

         Bijbelvertalingen, en hervertellingen, geïllustreerd aan Psalm 5.
         Verschillende versies van Psalm 5 worden gezongen, gelezen en vergeleken.

Iedereen met interesse voor dit thema is welkom.

De thema’s voor de diensten na 8 juli zijn nog niet bekend. Maar zullen uiterlijk de donderdag voor de themadienstzondag te lezen zijn op: www.hagediensten.nl

Voor meer informatie bel Teun van der Ven 0343-517095, of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  1. van der Ven, secretaris Oecumenische Hagediensten Driebergen-Doorn

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

ZWO Project 2017-2019: ‘Bouwen aan een Beter Bestaan”

Wij zijn al weer een jaar bezig met ons project waar we aandacht besteden aan het verlenen van hulp in landen waar zich steeds weer rampen voordoen, zoals overstromingen, droogte, oorlogen, aardbevingen. Hoe kun je mensen en gemeenschappen weerbaar maken? Hoe bouw je het leven weer op na een alles verwoestende overstroming? Hoe kun je verder als je gewassen op het veld verdrogen? Je bent er niet met het geven van noodhulp. Er moet veel meer gebeuren en daar werken Kerk in Actie en hun partners aan. Vaak met weinig middelen maar met ongelofelijk veel inzet. Ze voorzien mensen in hun eerste levensbehoeften, maar daarna kijken ze samen met de bevolking hoe zij aan een hoopvolle toekomst kunnen bouwen.

Wij hebben ons het eerste jaar gericht op de extreme droogte die in grote delen van Ethiopië heerst. Wat doe als je je kinderen geen eten meer kunt geven? Hoe bouw je langzaam maar zeker je bestaan weer op door als gemeenschap samen waterputten, irrigatiesystemen en opslag van water aan te leggen of te verbeteren, waardoor langzaam maar zeker weer voedsel verbouwd kan worden, er een klein inkomen komt en de gezondheidssituatie verbetert. Hierdoor worden dorpen weer levensvatbaar en krijgen mensen weer hoop.

Vanaf 9 september gaan we onze aandacht richten op Bangladesh, een land dat, net als Nederland, altijd tegen het water strijdt. Bangladesh wordt regelmatig getroffen door stormen en heftige regenval die allesverwoestende overstromingen veroorzaken, mensen dakloos maakt en oogsten verwoest. Hoe help je gemeenschappen te overleven? Waar kun je schuilen, wat kun je doen om te overleven? Kerk in Actie ondersteunt lokale partnerkerken en –organisaties, zodat zij in staat zijn de bevolking voor te bereiden op mogelijke nieuwe rampen en de gevolgen daarvan het hoofd te bieden. De tussenstand: € 7.743,-

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

 

Goedenavondcafé

Ook tijdens de zomer is het Goedenavondcafé gewoon open! Iedere 1e en 3e vrijdagavond van de maand van 19.30-22.15 uur in ’t Hoge Licht, Klaproos 2. Het café is de komende maanden geopend op vrijdag 6 en 20 juli, op 3 en 17 augustus. Heb je zin om leuke mensen, met en zonder beperking, te ontmoeten? Loop gewoon een keer binnen, van harte welkom!

Koffie met een oortje                                                     

Elke vrijdagmiddag (behalve op vrijdag 20 en 27 juli en 3 augustus) van 15.00 tot 16.00 uur is er een inloopspreekuur in Koek en Ei in het diaconale pand De Ontmoeting. De predikanten Henk Reinders, Wijke Greydanus, Hans Baart en Henk Makkinga zullen afwisselend aanwezig zijn. De gesprekken kunnen gaan over allerlei vragen waarmee u zit. Loop gerust een keer binnen.

Iedere vrijdag Soephuis

In De Ontmoeting naast de Grote Kerk is het iedere vrijdag Soephuis: een heerlijke kop verse soep met een stuk brood voor € 1. Het Soephuis is open van 11.30-13.30 uur!

OPROEP van ‘Koek & Ei’: een paar vrijwilligers gezocht !!

Lunchcafé ‘Koek & Ei’, naast de Grote Kerk, hoeft in deze Nieuwsbrief niet meer geïntroduceerd te worden, denk ik. Deze dagbesteding voor mensen met een (verstandelijke) beperking of andere achterstand tot de arbeidsmarkt heeft zich in Driebergen een plekje veroverd en velen hebben zich er al één of meer keren laten verwennen. Laatste nieuws is dat ‘Koek & Ei’ een erkend leerbedrijf is geworden waar jonge mensen in opleiding stage kunnen lopen. Kortom, het gaat goed, zo goed dat we nog wel een paar vrijwilligers kunnen gebruiken.

Behoefte aan vrijwilligers dus, maar het zou geweldig zijn als daar gegadigden tussen zouden zitten die ervaring hebben in de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking en/of in de horeca. Ook zijn we op zoek naar iemand die acquisitie zou kunnen doen met het oog op catering vanuit ‘Koek & Ei’.

Het spreekt vanzelf dat we met spanning uitzien naar de reacties op deze oproep! Aanmelden of informatie vragen kan bij de leiding van ‘Koek & Ei’, Edric of Sebastiaan, tel. 0343-702286 of via de website (https://www.koekeneidriebergen.nl/ à contact). Namens het bestuur van stichting ‘FF Anders’ en het team van “Koek & Ei’, Egbert Schroten.

Ga mee naar Moldavië! (www.jongerenreisdriebergen.nl)

In de zomer van 2019 willen we met 15 à 20 personen twee weken op reis naar Moldavië. De bestemming is het dorp Bozieni, zo’n 40 km. ten zuidwesten van de hoofdstad Chisinau. We gaan daar onze lokale partner ondersteunen met bouwwerkzaamheden en er een zomerkamp voor kinderen organiseren.

De reis organiseren we samen met Livingstone, die samenwerkt met Youth for Christ ter plaatse. Doordat YfC lokaal aanwezig is, is er een structurele ondersteuning voor het project waar wij ons steentje aan gaan bijdragen. Twee jaar geleden hebben we ontdekt dat dat een prima formule is.

Contact met de kinderen daar, lekker (leren) bouwen, samen op reis: dit worden twee onwijs leuke weken. We zullen een aantal excursies gaan doen, we trekken gezellig met elkaar op. Het wordt echt een ervaring om nooit te vergeten. Ga voor meer informatie naar www.jongerenreisdriebergen.nl. Daar vind je ook een link naar de impressie van onze reis in 2016 naar Moldavië. Op de website kun je ook opgeven – voorlopig nog vrijblijvend. En je kunt mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. En je kunt ons natuurlijk gewoon aanschieten. De reis vindt plaats van 22 juli t/m 5 augustus 2019. Iedere deelnemer betaalt een eigen bijdrage van €475. Verder wordt een deel van de kosten gesponsord door de diaconie van de Protestante Gemeente Driebergen. Om de begroting rond te krijgen houden we diverse sponsoracties, waar alle deelnemers zich voor inzetten.

(Hans Baart, namens de kartrekkers Gijs Achterberg en Christian Westeneng)

Kent u de Gebedsbrief eigenlijk?

Ruim 34 jaar geleden startte op initiatief van o.a. de predikant van de Immanuel gemeente, ds. Piet van Midden, een epistel voor (biddende) gemeenteleden. In die tijd waren er diverse gebedskringen. Er was contact met het klooster Arca Pacis. Kees van der Vinne besloot vanuit de vrijdagavond gebedskring van de IMK gemeente de zending in te gaan en kwam uiteindelijk in Kaapstad S.A. terecht. Er werd aangehaakt bij de actie “Er is Hoop”. Ook ontstond in de jaren ‘80 van de vorige eeuw het regiogebed.

Voor de gebedsbrief wordt bij elke uitgave aan de Driebergse predikanten en de geestelijk verzorgster van de tehuizen gevraagd welke onderwerpen en vooral welke mensen aandacht nodig hebben.

Tot nu toe circuleert de gebedsbrief maandelijks,(m.u.v. januari en augustus) dus 10 maal per jaar. Wel wordt gesteld dat mensen die in de brief genoemd worden dit zelf ook moeten willen. Nu met de wet op de privacy is dit zeker nodig.

Het geeft reden tot dankbaarheid dat regelmatig iemand zelf vraagt om gebed en plaatsing op de brief. Elke maand levert een predikant of een ander theologisch geschoold contact een meditatie. Intussen worden er ruim 35 brieven digitaal verstuurd en 30 exemplaren op papier verspreid. De brief gaat naar individuele bidders, maar ook naar gebedskringen. Ook zijn er al meer dan 30 jaar diverse gebedskringen.

Nel Terlouw, Madzy Nienhuis en Alies van der Deijl stellen maandelijks de brief samen.

Na meer dan 20 jaar trouwe medewerking wil Nel Terlouw zich terugtrekken en zoeken we uit de Catharijne gemeente vervanging voor haar.

GZB ziet zich genoodzaakt om werkers terug te trekken uit Nicaragua

Voor meer info:                 Website John en Marjan Lindhout: www.gzb.nl/familielindhout

Website Wim en Anke Poldervaart: www.gzb.nl/fampoldervaart

V&O ACTIEF – Spiritueel reisje

12 mensen verzamelden zich op het station voor een V&O dagje Arnhem. Na aankomst allereerst koffie op de Korenmarkt en nadien al wandelend door de stad o.l.v. Dick Vlot. Het was zeer interessant om te zien hoe een door de oorlog zwaar getroffen stad zich door de jaren heen aan het herstellen is. Je herkent de verschillende ideeën over stadsvernieuwing in de gebruikte stijlen. Dit kwam tezamen in het bezoek aan de Eusebiuskerk.

Voor de lunch werden wij hartelijk welkom geheten in de tuinen van het ‘Stadslandbouwproject Mooieweg’ waar buurtbewoners samen groenten, kruiden en fruit verbouwen op een natuurlijke wijze. De oogst is voor de voedselbank en voor de vrijwilligers. In de er aan verbonden ‘zorgtuin’ kunnen mensen die extra behoefte hebben aan een veilige beschutte omgeving terecht voor dagbesteding in een kleine groep. Een prachtige plek met een mooie doelstelling.

Nadien was er een rondleiding in de Walburgiskerk, over de kerk en zijn historie, maar ook de tentoongestelde kunst kreeg de aandacht. Ook hier wordt men geconfronteerd met inkrimping en sluiting van kerken en het zoeken naar manieren om daar mee om te gaan.

Voordat we de trein naar huis terug namen hebben we eerst samen nog een terrasje gepikt. Ook nu weer leerden we een stad beter kennen, hoorden we hoe anderen bezig zijn iets te betekenen voor en in hun omgeving en leerden wij elkaar een beetje beter kennen. Wij hopen voor het komend seizoen een nieuw programma te maken. Ideeën zijn altijd welkom.

Ida van Duuren, Dick Vlot, Mieke Weeda

Midzomerconcertarrangement Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg: zaterdag 7 juli 2018

Voor meer info: www.pdcdeherberg.nl

 

Deadline KerkNieuws 10 > 13 AUGUSTUS 2018

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

 

Wijkgemeente Catharijne

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Website: www.pgdriebergen.nl

 

Per adres: Kerkelijk Bureau

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Website: www.wgcatharijne.nl

Telefoon: 0343-513570

 

Scriba: R. Spruit (06 30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

 

Predikant: J.T. Baart (06-24359765)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: J.C.A. Gortemaker (0343-516238)

Predikant: H. Makkinga (0343-445655)

Scriba: J. Koerts (0343-512869)

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Predikant: W. Greydanus (0343-445655)

College van Kerkrentmeesters

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: G.F. Sollman

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Wijkgemeente Immanuël

Secretaris: K. Allaart

 

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Per adres: Kerkelijk Bureau

   

Website:

Vrijwillige bijdragen: NL59FVLB0699643562

www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Voorzitter: C.E. Altena

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconie

 

Scriba: G. Jaspers (030-6570300)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: A.A. Dekker (0343-518826)

Predikant: H.J. Reinders (06-10730732) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen (0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secr. Diaconie: Ellen van Amerongen (0343-514883) mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

 

 

Wijkgemeente Traject24

   

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Commissie Zending, Werelddiaconaat en

Website: www.traject24.nl

Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

 

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

Asch van Wijcklaan 11, 3972 ST Driebergen

Voorzitter: H.H.W. Weeda (0343-520986)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

 

Predikant voor bijstand en adviezen:

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

 

Ds. Hariet Tarpeh (06-10069330)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

ISZ De Brug

Website: www.parklaankerk.nl

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug.nl

 

Theologisch inspirator:

Dr. W. van der Meiden (06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal meldpunt: Anje Leender (0343-515190)

Scriba: A.C. Smit-van der Heijden (0343-521150)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.