PGDriebergenKERKNIEUWS

Jaargang 8, nummer 8, 4 juni 2018| Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten

ZONDAG 10 JUNI 2018

 

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Daco Coppoolse

 

Grote Kerk

19.30

Hans Baart

Vesper Sing inn

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

Bevestiging ambtsdrager

Parklaankerk

10.15

Mevr. M. Spoelstra

 

Nassau Odijckhof

10.30

Henk Procee

 

Sparrenheide

10.30

Ds. R.E. v.d. Wal

 

Bartimeus Kapel

10.30

Wija van der Kaaden

Belevingsdienst

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Hans Eschbach/

Marten Knevel

Inzegening Hariët Tarpeh

 

ZONDAG 17 JUNI 2018

 

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Hans Baart en

Alex v.d. Brink

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

Viering Heilig Avondmaal

Parklaankerk

10.15

Open Ruimte: filosoof Rogier van der Wal

 

Bartimeus Kapel

10.30

Wija van der Kaaden

Samen met jongeren uit de Tuindorpkerk

Nassau Odijckhof

10.30

Denny Mahabier

 

Sparrenheide

10.30

Mevr. H Allewijn

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Marten Knevel

 

 

ZONDAG 24 JUNI 2018

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Wijke Greydanus

m.m.v. Cantorij

’t Hoge Licht

10.00

Dr. C. van der Kooi

 

Parklaankerk

10.15

Ds. J. Roding

 

Bartimeus Kapel

10.30

Maria van Schaik

Hagedienst over Job

Nassau Odijckhof

10.30

Lenie Schoonderbeek

 

Sparrenheide

10.30

Mevr. H Allewijn

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Hariët Tarpeh

Afscheid Hans Eschbach

 

 

Collectebestemmingen

 

Zondag 10 juni: KiA: Guatemala: bijenhouden

Bijenhouden biedt jongeren toekomst. Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten.

 

Zondag 17 juni: Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug

Een vluchteling is iemand die gegronde vrees heeft voor vervolging in zijn land op grond van ras, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep.

Vluchtelingenverdrag van Genève, 1951

Jaarlijks zijn er miljoenen mensen op de vlucht. De meesten van hen worden in hun eigen regio, door buurlanden opgevangen. Een deel van de vluchtelingen of asielzoekers komt naar Nederland, soms op eigen gelegenheid, maar ook op uitnodiging van de overheid. Van hen wordt een klein aantal gehuisvest in een van de dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug heeft tot taak de vluchtelingen die thans een verblijfsstatus hebben gekregen te begeleiden bij de eerste stappen om een nieuw leven op te bouwen binnen onze samenleving.

Wij vragen vandaag uw steun voor dit werk.

Zondag 24 juni: Herberg Hezenberg. Geloof in verandering

Aan de rand van de Veluwe ligt een historisch landgoed, omgeven door een prachtig stukje natuur. Stichting de Hezenberg is opgericht in 1946. Voortgekomen uit protestants-christelijke pastorale zorg, heeft de Hezenberg zich ontwikkeld tot een centrum voor GGZ, Pastoraat en Retraite. Wij hebben een open christelijke identiteit en voldoen aan het keurmerk Christelijke Zorg. Gasten komen uit allerlei levensbeschouwelijke achtergronden, uiteraard verwelkomen wij ook mensen die niet-gelovig zijn. Het doel van de Hezenberg is om verandering te creëren in de levens van mensen. Wij helpen onze gasten om duurzame veranderingen in hun persoonlijke leven en omstandigheden te realiseren. Onze programma’s zijn gebaseerd op onze christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten. Wat ons verbindt is dat we met elkaar op weg zijn, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat er verandering mogelijk is.

Wij vragen uw steun voor dit werk.

Wijkgemeente Catharijne

 

Diensten

10 juni, Grote Kerk (10.00 uur)

Op deze zondag heten we als voorganger ds. Daco Coppoolse van harte welkom. Paul van Oosten zal ons begeleiden bij het zingen en Peter Tabbers is de lector. Allen van harte welkom in de kerk.

10 juni, Grote Kerk (19.30 uur)

SingIn, zangdienst op zondagavond – weer zo’n heerlijke zangdienst waarin alle ruimte is om zelf een lied aan te dragen dat we samen gaan zingen. Liederen uit het Liedboek 2013 hoeven niet van tevoren opgegeven te worden. Liederen uit andere bundels graag in overleg met de voorganger ds. Hans Baart. Achter het orgel: Henk Veldman.

17 juni, Grote Kerk (10.00 uur)

Op deze zondag gaat onze pio Alex Brinkman voor. Weet u nog: pio staat voor predikant in opleiding. Alex heeft zijn pastorale opdrachten met goed gevolg afgerond en mag deze zondag zijn liturgische en homiletische vaardigheden laten zien.

Na afloop is er een nagesprek over de dienst. Dat is vereist om te slagen voor dit onderdeel, net als een verslag van zijn begeleider (ds. Hans Baart). U bent dus van harte welkom om door te praten over de dienst: wat neemt u ervan mee naar huis?

24 juni, Grote Kerk (10.00 uur)

We vervolgen op deze zondag de lezing uit het boek Job en lezen de hoofdstukken 30: 15-26 en 38: 1 over Jobs geluk dat vervlogen is en het begin van Gods antwoord daarop. Uit het Marcusevangelie lezen we over de storm op het meer Marcus 4: 35-41. In deze eredienst zal muzikale medewerking worden verleend door de cantorij o.l.v. Lieke van Oostenbrugge, Paul van Oosten bespeelt het orgel, Job Krijgsman is de lector en ds. Wijke Greydanus gaat voor. U/Jij bent van harte welkom!

Uit de wijkgemeente Catharijne

 

JJG: het overzicht

  • 0: 10 juni – laatste keer!
  • Afsluitende activiteit: 17 juni (niet: 24 – de datum is verzet vanwege een toetsweek)

Alle examenkanjers: sterkte met wachten op de uitslag!

Kent u nog iemand die examen gedaan heeft en wilt u dat zij/hij een roos van de gemeente krijgt op 13 juni, geef dan de naam door aan ds. Hans Baart.

18 juni: bezinning met pio Alex Brinkman

Onze predikant-in-opleiding Alex Brinkman gaat in verband met zijn opdracht ethiek een gemeentemiddag houden over wat in de volksmond ‘het voltooide leven’ is gaan heten. Wat is het leven eigenlijk? En hoe leven we dat waardevol als een goed leven? In hoeverre bepaalt dat ons denken over het levenseinde? Deze en meer vragen komen aan de orde. Belangrijker: úw vragen kunt u volop delen en bespreken met Alex en de deelnemers.

Het gebeurt op maandagmiddag 18 juni in Nieuw Salem. Tijdstip wordt nog bekend gemaakt.

Verdiepen&Ontmoeten in het nieuwe seizoen

Op 6 juli gaan de predikanten weer de hei op. Traditioneel wordt op zo’n heidag de start gemaakt met het samenstellen van het programma Verdiepen&Ontmoeten – het vroegere Vorming&Toerusting.

Graag horen ze uw en jouw ideeën hierover, concreet uitgewerkt of nog maar een hint – dat maakt niet uit. Ook is er weer alle ruimte dat u zelf een kring/cursus/workshop verzorgt. Door te geven aan een van de predikanten vóór 6 juli.

Ken je Kerk

In juni zouden wij een kennismakingsavond houden voor hen die in de afgelopen tijd bij onze wijkgemeente zijn gaan horen. Helaas hebben we dat moeten verschuiven naar donderdag 20 september (van 20.00 uur tot 21.30 uur, in Nieuw Salem). Tegen die tijd nodigen wij u graag van harte uit. Mocht u intussen al wat informatie willen hebben onze over wijkgemeente dan kunt u terecht bij ds. Henk Makkinga; e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeenteavond op 20 juni

Bijpraten over vragen en actuele zaken – elk jaar doen we dat in juni. Het is een sterke traditie om als kerkenraad en gemeente van gedachten te wisselen over wat er gaande is. Van harte welkom dus op 20 juni in Nieuw Salem. Inloop vanaf 19.30 uur, begin om 20.00 uur.

Gegeven 

Van de fam. N.N. ontvingen we een gift van 20 euro op huisbezoek, waarvoor hartelijk dank. 

Beroep teruggegeven

Tot zijn grote spijt heeft ds. Hans Baart zich teruggetrokken als te benoemen predikant van de Nederlandse Gemeente te Parijs. Te ver uiteenlopende verwachtingen en enige ernstige incidenten hebben tot dit zeer moeilijke besluit geleid. Hij beseft dat dit niet alleen voor de kerk in Parijs en voor hemzelf verstrekkende gevolgen heeft, maar ook bij leden van de wijkgemeente Catharijne veel vragen en onduidelijkheid zal oproepen. Hij probeert in overleg met de kerkenraad zo snel mogelijk helderheid te verschaffen, over de grote vraag hoe de toekomst er voor onze wijkgemeente en voor zijn gezin eruit zal zien. Daar is even tijd voor nodig. Hopelijk kunt u het geduld opbrengen om de komende weken nog geen antwoord op uw vragen te krijgen. Op de gemeenteavond van 20 juni kunt u uw vragen hierover stellen.

Met een hartelijke groet, ds. Hans Baart, ds. Wijke Greydanus, ds. Henk Makkinga

Algemeen Nieuws

Steungezin gezocht voor meisje van 15

Kinderen opvoeden kan een hele klus zijn. Als het allemaal niet zo lekker loopt en je hebt weinig hulp, dan kan het allemaal net te veel worden. Een helpende hand kan dan heel welkom zijn. Dit is mogelijk via Buurtgezinnen. Buurtgezinnen organiseert ondersteuning voor gezinnen die overbelast zijn door deze te koppelen aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven.

Op dit moment is Buurtgezinnen op zoek naar een steungezin voor een meisje van 15 dat haar, naast haar eigen thuis, een extra vertrouwde plek kan bieden, en waar ze haar sociale vaardigheden kan blijven ontwikkelen. Het meisje heeft het syndroom van Down en nu haar grote zussen het huis uit zijn, mist ze het contact met meisjes die dezelfde interesses en hobby’s hebben.

Ze is een vrolijk meisje. Ze zoekt graag contact met anderen, maar weet zich ook heel goed zelf te vermaken. Ze vindt het fijn wanneer ze zich kan terugtrekken op een eigen plekje. Ze houdt van Youtube-filmpjes kijken, koken en bakken, spelletjes doen, filmpjes maken en daarnaast is ze graag bezig met haar pop.

We zijn op zoek naar één of meer steungezinnen in Doorn of Driebergen of omgeving met één of meer kinderen en een christelijke achtergrond. Een gezin dat het meisje structuur en regelmaat kan bieden en af en toe iets met haar wil ondernemen (terrasje pakken, zwemmen, sportieve activiteit, e.d.). Goed voor haar én een ontlasting voor haar ouders. De ondersteuning kan flexibel worden ingezet, bij voorkeur op een zaterdagmiddag. Belangrijk is wel dat er voldoende contact is om een band op te bouwen met elkaar.

Info: Mariska Cornelissen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-46614788; eventueel ook via ds. Hans Baart).

Uit de kerkenraad

Tot zijn spijt heeft ds. Hans Baart aan wijkkerkenraad Catharijne moeten laten weten dat hij zich heeft teruggetrokken als te benoemen predikant in Parijs. Te ver uiteenlopende verwachtingen en enige incidenten hebben tot dit zeer moeilijke besluit geleid. Hij beseft dat dit niet alleen voor de kerk in Parijs en voor hemzelf en zijn gezin verstrekkende gevolgen heeft, maar ook bij leden van de wijkgemeente Catharijne veel vragen en onduidelijkheid zal oproepen. Hij is thans bezig een andere kansrijke optie te onderzoeken.

Een en ander betekent dat het afscheid van ds. Hans Baart voorlopig zal worden uitgesteld.

De afscheidsavond op vrijdag 6 juli en de afscheidsdienst op zondag 8 juli vervallen.

De geplande gemeenteavond op woensdag 20 juni gaat overigens wel door! Op deze gemeenteavond willen wij graag u als gemeente bijpraten en met u vooruitblikken naar de nabije toekomst. Graag zien wij u op woensdagavond 20 juni in Nieuw Salem!

Met hartelijke groet, Ron Spruit (scriba) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Immanuel

 

Rondom de erediensten

Op zondag 10 juni lezen we verder in het boek Handelingen. In deze dienst hopen we Henk van Voornveld, Feitse Boerwinkelhof 6, 3972 SX Driebergen, in het ambt van diaken te bevestigen. Daarnaast gaan Alies van der Deijl en Khrurram Akhtar aan de slag als diaconaal medewerkers. Na afloop kunt u hen de hand drukken ter bemoediging.

Op zondag 17 juni vieren we het Heilig Avondmaal. Christus nodigt jong en oud aan Zijn tafel. Hij versterkt ons geloof en onze verbondenheid met Hem en elkaar door brood en wijn. Ik zie ernaar uit om in deze viering voor te gaan en samen Gods goedheid te proeven en ervan te genieten (Psalm 34:9)

Op zondag 24 juni hoopt ons gemeentelid Kees van der Kooi voor te gaan. Hij behoeft geen nadere introductie, maar wel uw, jouw gebed en zegen natuurlijk.

Mijn Bijbel – gratis app

Tijdens de preek nog even iets nalezen in de Bijbel, maar geen Bijbel bij je hebben? Op een kring, bijeenkomst of school iets opzoeken? Mijn Bijbel is de gratis app waarmee je altijd en overal de Bijbel kunt lezen, ook offline. De app bevat zes bijbelvertalingen van het NBG: Nieuwe Bijbelvertaling, Bijbel in Gewone Taal, NBG-vertaling 1951, Groot Nieuws Bijbel, Statenvertaling editie 1977 en speciaal voor de Friezen onder ons is er de Bibel.

Op het startscherm van de app vind je de bijbeltekst van de dag, nieuws en blogs van bijbelwetenschappers. Met deze app heb je de Bijbel altijd bij je!

Pastoraat de Brug

Zoals u wellicht weet ben ik voor 15% van mijn ambtswerk namens de PGD aangesteld voor pastorale zorg in de drie huizen van de Brug: Sparrenheide, Nassau Odijckhof en Rehoboth. De afgelopen weken heb ik volop kennisgemaakt met de pastorale commissies in deze tehuizen, de geestelijk verzorger Marijke Zuilhof, zeer betrokken vrijwilligers, en mijn eerste stappen gezet op de treden van deze huizen. Een ontdekkingstocht waarbij ik me gaandeweg een beeld probeer te vormen van wat wel en niet tot mijn takenpakket gaat behoren. Wordt vervolgd dus! Fijn was het trouwens ook om met de mensen van het ouderen- en middenpastoraat en de kindernevendienst van onze wijkgemeente om de tafel te zitten. Er gebeurt veel goeds in de gemeente en de tehuizen.

Koffie met een oortje

Elke vrijdagmiddag is er van 15.00 tot 16.00 uur Koffie met een oortje in ‘Koek en Ei’ aan de Hoofdstraat naast de Grote Kerk. Collega’s Hans, Henk en Wijke zijn hiermee gestart: koffie of thee voor wie een luisterend oor nodig heeft of haar of zijn hart wil luchten. Een initiatief waar ik van harte achter sta – kerk naar buiten! Op vrijdag 25 mei mocht ik voor het eerst mijn oor lenen – en dat was niet voor niets: twee mensen vonden hun weg naar mijn tafel. Of ik ook een priester/clergyboordje ga dragen tijdens koffie met een oortje – ik weet het nog niet, u zult het ontdekken.

Felicitatie aan Traject24

Op zondag 10 juni wordt Hariët Tarpeh uit Utrecht verbonden als nieuwe parttime voorganger aan Traject24. Zij volgt Hans Esbach op die sinds 2014 als predikant verbonden was aan deze gemeenschap. Wij wensen Hariët en de gemeente een goede en gezegende verbintenisdienst toe en vruchtbare samenwerking voor de jaren die komen. Als collega zie ik uit naar een goede collegiale verstandhouding.

Met hartelijke groet, in Christus verbonden,

  1. Henk Reinders

Parklaankerk

 

Vieringen in de Parklaankerk

Zondag 10 juni: mw. M. Spoelstra

Zondag 17 juni: Open Ruimte met filosoof Rogier van der Wal*

Zondag 24 juni: ds. J. Roding

Agenda

15-06-2018 (vr): Filmhuis Parklaan ‘I, Daniel Blake’, 20.00 uur

Uitgelicht

* 17-06-2018 Open Ruimte, 10.15 uur: vrijheid als uitnodiging en aansporing

met Rogier van der Wal

Vrijheid wordt tegenwoordig vaak uitgelegd als vrij zijn van beperkingen en van bemoeienis, als afwezigheid van dwang. Maar dat is in de kern een nogal negatieve benadering, die onverschilligheid kan voeden en binding tussen mensen niet bevordert. Veel interessanter is wat Isaiah Berlin ‘positieve vrijheid’ heeft genoemd: de vrijheid om te kunnen handelen, om ergens naar toe te werken, om goed te doen en mogelijkheden, kansen te zien en te grijpen. Of zoals Hannah Arendt in een recent herontdekt essay schreef: de vrijheid om vrij te zijn. Die vrijheid is niet vrijblijvend, maar moet veroverd en gekoesterd worden; dat vraagt om waakzaamheid. Het is ook de vrijheid van een open samenleving waarin meningsverschil en debat de ruimte krijgen, mits met respect en begrip. Niet leeg maar juist idealistisch, mensen samenbrengend, gespitst op het goede leven, op de mogelijkheid voor een nieuw begin.
Staan wij nog open voor een dergelijke positieve invulling van vrijheid? Is die herkenbaar, daagt die ons uit? Daar willen we het 17 juni in de Parklaankerk met elkaar over hebben. Zoals de Pools-Vlaamse filosofe Alicja Gescinka schreef in haar aangrijpende boek De verovering van de vrijheid: “Ver voorbij de morele onverschilligheid van de negatieve vrijheid en ver verwijderd van de totalitaire verdrukking, bevinden zich de positieve vrijheid en de overtuiging dat de mens vrijer wordt naarmate hij zijn leven zinvoller, beter en gelukkiger leidt. Dat het allemaal toch, ondanks en dankzij alles, de moeite loont. Deze gedachte is een uitnodiging en aansporing.”
Iedereen welkom! Collectemandjes voor de onkosten.


Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

Wijkgemeente Traject24

 

Bij de zondagse bijeenkomsten

Op zondag 10 juni zal Hariët Tarpeh als parttime-predikant voor Traject24 worden aangesteld. Deze bijeenkomst wordt geleid door Hans Eschbach, samen met Marten Knevel, predikant van de Oosterkerk in Zeist (Marten is als consulent verbonden aan onze wijkgemeente). Iedereen is natuurlijk van harte welkom om deze feestelijke gebeurtenis mee te maken! Na afloop een lunchbroodje en alle ruimte om elkaar te ontmoeten en Hariët een hand te geven.

Op zondag 17 juni is Marten Knevel opnieuw in ons midden, dan ‘gewoon’ om als predikant de toespraak in de bijeenkomst te verzorgen. Wij hebben Marten de afgelopen maanden leren kennen, met name door zijn betrokkenheid bij de werving/selectie van de nieuwe parttime voorganger en zijn dankbaar voor zijn bijdrage daarbij.

Hariët Tarpeh staat ingeroosterd om te spreken in de bijeenkomst op 24 juni. Aan het eind van die bijeenkomst nemen we afscheid van Hans Eschbach. Hans heeft ons ‘gediend’ als parttime voorganger vanaf begin januari 2014. Wij zijn bijzonder dankbaar voor Hans’ inzet deze 4,5 jaar en wensen hem zegen toe de komende tijd. We zullen hem vast nog wel horen/zien als hij nog eens komt spreken bij ons. Maar voor nu dus een afscheid.

Mannen-zeildag

Zaterdag 9 juni is er een zeildag voor mannen. Dit is een initiatief van Ruud van der Werf en Johan van Houwelingen. Ze zijn allebei enthousiaste sporters in het kader van de 4e Musketier. Details en mogelijkheden voor opgave vind je op de website: www.traject24.nl/activiteiten/mannen

Even een terugblik

Zondag 27 mei sprak Marije Vermaas-Boer bij ons, over ‘Opstandingsgetuige’ (n.a.v. Marcus 16). Een paar interessante citaten:

* Labels plakken op mensen is genadeloos…

* Soms zijn we ook genadeloos naar onszelf…

* Genade is dat mensen kunnen veranderen; God kan mensenharten veranderen.

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

 

Sparrenheide

Op 20 mei jl. is overleden Mevrouw J. Prins (K224). Op 26 mei is zij gecremeerd in Leusden. Op 25 mei jl. is overleden Mevrouw K. Ooik. De laatste maanden verbleef zij op de NOH maar heeft heel lang in Sparrenheide gewoond. Zij was een trouwe kerkganger. Zij is op 31 mei begraven bij haar man in Zeist.

Na een ongelukkige val en een heupoperatie is Mevrouw M. Lips (K114) op de Revalidatie opgenomen. Het gaat goed met haar en we hopen dat zij weer gauw haar vrijwilligersactiviteiten en het zingen in het Kerkkoor kan oppakken.

Voor allen die ziek zijn, een operatie tegemoet zien, eenzaam zijn, verdriet hebben om het verlies van een dierbare, bidden wij Gods zegen en zijn licht en troost toe. Zondag 13 mei mochten we het mooie lied ‘Beveel gerust uw wegen’ zingen. Een lied dat actueel blijft. Door alle tijden heen heeft het lied de mens in moeilijke en donkere omstandigheden geraakt, bemoedigd en vooral gesterkt.

Op 10 juni is uw voorganger Ds. v.d. Wal en op 17/24 juni Mevrouw Allewijn.

Namens mijn familie willen wij u nog heel hartelijk danken voor de aanwezigheid van zeer velen van Sparrenheide tijdens de doopdienst van de kleindochters met Pinksteren in de Grote Kerk. Het was heel fijn om mee te maken dat er vier kinderen gedoopt werden.

Zingend Geloven

Maandag 4 juni is het laatste Zingend Geloven van dit seizoen. Op maandag 3 september willen we weer beginnen.

Collectes

Op 13/5 € 92,40 – op 20/5 € 108,30 – op 27/5 € 107,35. Alle gevers hartelijk dank.

De pastorale commissie wenst u goede dagen toe.

Elly Heek-van Doorn

 

Rehoboth

 

Activiteit met Marijke Zuilhof
Op donderdag 21 juni 10.45 uur is er weer een groepsactiviteit met Marijke Zuilhof, geestelijk verzorger van de Brug.
Avondmaalsviering
Dinsdag 26 juni om 15.00 uur is er een avondmaalsviering, voorganger is ds. Hans Baart, pianist de heer Roel Valk.

Namens de pastorale commissie een hartelijke groet,

Tiny Liebeek

 

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Geen info deze keer.

 

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

 

Van de Algemene Kerkenraad

Dit jaar is een nieuwe wet van kracht geworden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In de AVG staat een aantal eisen ten aanzien van persoonsgegevens.

De manier waarop een organisatie omgaat met privacy en persoonsgegevens is beschreven in een zgn. privacystatement.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die iemand met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij onze kerk is. U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht.

Het is de bedoeling dat via de AK in onze gemeente beleidsmatige maatregelen worden getroffen waarvan het overzicht op de website wordt vermeld.

Het beroepingswerk is inmiddels in twee wijkgemeenten afgerond, in de wijkgemeente Catharijne wordt een beroepingscommissie ingesteld om de vervulling van de komende vacature voor te bereiden. Van de jongerenwerker is afscheid genomen.

Over de financiën is te melden dat de Jaarrekening diaconie 2017 is vastgesteld. Een analyse van Kerkbalans volgt binnenkort.

 

Goedenavondcafé

Iedere eerste en derde vrijdagavond van de maand is het Goedenavondcafé geopend vanaf 19.30-22.15 uur in ’t Hoge Licht, Klaproos 2. In het Goedenavondcafé ontmoeten mensen met en zonder beperking elkaar in een gezellige sfeer. Ook in de zomer is het café gewoon open op bovengenoemde vrijdagavonden. Op 1 juni hebben we genoten van een optreden van het jeugd-shantykoor van de Theaterwinkel aan de Traay, we verheugen ons op de caféavond van 15 juni en op ons tweejaarlijkse uitje. Op 30 juni a.s. gaan we naar het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Er hebben zich al 70 mensen aangemeld. Lijkt het u leuk om als begeleider mee te gaan? Meldt u zich dan aan bij ds. Wijke Greydanus: tel. 0343 44565 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Help ons met pannenkoeken bakken!

Op zaterdag 30 juni a.s. hebben de gasten van het Goedenavondcafé weer hun tweejaarlijks uitje. Zij kijken er al heel lang naar uit. De traditie is dat het uitje afgesloten wordt met een pannenkoekmaaltijd in Nieuw Salem. We zijn op zoek naar mensen die thuis pannenkoeken willen bakken en deze op zaterdagmiddag naar Nieuw Salem willen brengen.

Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. Voor opgave en informatie kunt u mij altijd bellen. Bij voorbaat dank alvast. Elly Heek tel: 0343 518869.

Koffie met een oortje

Elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur is er een inloopspreekuur in Koek en Ei in het diaconale pand De Ontmoeting. De predikanten Henk Reinders, Wijke Greydanus, Hans Baart en Henk Makkinga zullen afwisselend aanwezig zijn. De gesprekken kunnen gaan over allerlei vragen waarmee u zit. Ook als u het gewoon een keer prettig vindt dat iemand naar uw verhaal luistert, bent u van harte welkom. Loop gerust een keer binnen.

Iedere vrijdag Soephuis

In De Ontmoeting naast de Grote Kerk is het iedere vrijdag Soephuis: een heerlijke kop verse soep met een stuk brood voor €1. Het Soephuis is open van 11.30-13.30 uur! Ingang via de Hoofdstraat 113 of aan De Lei naast Nieuw Salem. Van harte welkom.

 

Deadline KerkNieuws 9 > 22 juni 2018 - De laatste voor de vakantie

 


Adressen

 

Kerkelijk Bureau

 

Wijkgemeente Catharijne

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Website: www.pgdriebergen.nl

 

Per adres: Kerkelijk Bureau

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Website: www.wgcatharijne.nl

Telefoon: 0343-513570

 

Scriba: R. Spruit (06 30485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

 

Predikant: J.T. Baart (06-24359765)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: J.C.A. Gortemaker (0343-516238)

Predikant: H. Makkinga (0343-445655)

Scriba: J. Koerts (0343-512869)

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Predikant: W. Greydanus (0343-445655)

College van Kerkrentmeesters

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: G.F. Sollman

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Wijkgemeente Immanuël

Secretaris: K. Allaart

 

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Per adres: Kerkelijk Bureau

   

Website:

Vrijwillige bijdragen: NL59FVLB0699643562

www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Voorzitter: C.E. Altena

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconie

 

Scriba: G. Jaspers (030-6570300)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: A.A. Dekker (0343-518826)

Predikant: H.J. Reinders (06-10730732) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen (0343-514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secr. Diaconie: Ellen van Amerongen (0343-514883) mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

 

 

Wijkgemeente Traject24

   

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Commissie Zending, Werelddiaconaat en

Website: www.traject24.nl

Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

 

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

Asch van Wijcklaan 11, 3972 ST Driebergen

Voorzitter: H.H.W. Weeda (0343-520986)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

 

Predikant voor bijstand en adviezen:

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

 

Ds. H. Eschbach, Amersfoort (033-4725236)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

ISZ De Brug

Website: www.parklaankerk.nl

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug.nl

 

Theologisch inspirator:

Dr. W. van der Meiden (06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal meldpunt: Anje Leender (0343-515190)

Scriba: A.C. Smit-van der Heijden (0343-521150)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.