PGDriebergen Jaargang 8, nummer 7, 13 mei 2018| Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten   

ZONDAG 20 MEI 2018

 

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. J.T. Baart

Pinksteren familie/ en doopdienst m.m.v. de Cantorij

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Dhr. M. Kruimer

Pinksteren

Nassau Odijckhof

10.30

Ds. T. Braam

 

Sparrenheide

10.30

Dhr. A. Vaartjes

 

Bartimeus Kapel

10.30

   

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Hariët Tarpeh

 

 

ZONDAG 27 MEI 2018

 

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. W. Greydanus

HA

’t Hoge Licht

10.00

Ds.H.J. Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ds B.Cozijnsen

 

Bartimeus Kapel

10.30

Dineke Havinga

Hagedienst - Over: Torenbouw van Babel

Nassau Odijckhof

10.30

Mw. C. v.d. Boogaard

 

Sparrenheide

10.30

Ds. W. Timmerman

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Marije Vermaas-Boer

 

 

ZONDAG 3 JUNI 2018

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. J.T. Baart

Doopdienst

’t Hoge Licht

10.00

Ds. E. Agterhuis

 

Parklaankerk

10.15

dr. W. van der Meiden

themaviering

Bartimeus Kapel

10.30

   

Nassau Odijckhof

10.30

Ds. T. v.d. Wal

 

Sparrenheide

10.30

Ds. W. Timmerman

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

 Hans Eschbach Doopbijeenkomst

Grote Kerk

19.30

 

 

 

Collectebestemmingen

 

Zondag, maandag 20, 21 mei (Pinksteren):

KiA: Bangladesh Bijbelonderwijs:

In het islamitische Bangladesh behoren de christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. Het Mymensingh church care program (MCCP) van de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie, biedt hulp in allerlei vormen. Op de zondagsschool krijgen kinderen elke week bijbelonderwijs en leren ze tegelijkertijd lezen en schrijven. Door de week is er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen. Veel ouders kunnen niet lezen of schrijven en kunnen hun kinderen niet helpen. De volwassenen kunnen ook bijbelonderwijs en alfabetiseringscursussen volgen.

Wij vragen uw steun voor dit werk!

27 mei 2018: Vrije collecte PGD Driebergen

Deze maand, op 27 mei, willen we met onze collecte het werk van Kees van der Vinne in Zuid-Afrika ondersteunen. Kees is samen met zijn vrouw Fredah, dochter Ruth (12 jaar) en zoon Joshua (9 jaar) al een aantal jaren werkzaam in ‘De Schone Poort’ in Kaapstad. Op deze plaats worden kinderen uit de directe omgeving opgevangen en worden gezinnen uit de nabije omgeving ondersteund. Zo werden in 2016 540 kinderen opgevangen met HIV en werden 729 kinderen ondersteund bij het volgen van hun onderwijs. Kinderen die anders geen toekomstperspectief zouden hebben gehad. Deze vorm van diaconie ver weg wordt al jaren vanuit de Immanuelwijk ondersteund en we willen dit mooie werk dit jaar PGD breed onder uw aandacht brengen. D.m.v. uw bijdrage aan de collecte ondersteunen we het diaconale werk van Kees en zijn vrouw Fredah.

Van harte aanbevolen.

Zondag 3 juni:

ZWO-project: Bouwen aan een beter bestaan - Ethiopië

Terugkerende extreme droogte in de Hoorn van Afrika heeft een enorme impact op mens en dier. Meer dan één miljoen kinderen zijn ondervoed in Ethiopië, waarvan ruim 200.000 die jonger zijn dan vijf jaar zeer ernstig. De Ethiopische Evangelische Kerk, Mekane Yesus, zet zich in voor directe noodhulp nu én voor manieren om te voorkomen dat elke droogte een ramp wordt. Ze trainen mensen in rampenpreventie, opslag van water, het opzetten van waarschuwingssystemen en verspreiden zaaigoed dat bestand is tegen langdurige droogte.

Uw steun is hard nodig.

Wijkgemeente Catharijne

 

20 mei, Grote Kerk (10.00 uur, Pinksteren, doopdienst)

Het is Pinksteren! In het bijbelverhaal gaan de ramen op voor wind en vuur en de deuren open om de wereld in te gaan, te beginnen bij je eigen kleine omgeving. De gloedvolle preek van Petrus sloeg in: zo’n drieduizend mensen laten zich dopen! (Hand.2:40).

Zo bont maken we het op 20 mei niet, maar de blijdschap is groot met vier dopelingen: Norah Hendrika Maria (dochter en eerste kind van Giuseppe en Lotte Aprigliano-van Reuler), Thijs (zoon van Willem Jan en Mathilde Hoogerdijk-Bruining, broertje van Ruben), en Milou Janne Henriëtte en Nadine Johanna Christine (tweelingdochters van Bob-Jeroen en Liesbeth van der Kwast-Heek en zusjes van de lieve Linde).

Het wordt in alles een bijzondere dienst, want de cantorij doet op verfrissende wijze mee o.l.v. Lieke van Oostenbrugge; organist is Henk Veldman; voorganger ds. Hans Baart.

Verder zal het kunstwerk van Ank ter Kuile een plek krijgen in de dienst (Feest van de Geest).

27 mei, Grote Kerk (10.00 uur, dienst van Schrift en Tafel)

In de dienst van Schrift en Tafel op deze zondag Trinitatis, de zondag van de drievuldigheid, lezen we uit Exodus 3: 1-6 over Mozes wiens aandacht getrokken wordt door een brandende braambos die niet verteerd wordt en Johannes 3: 1-16 waarin Nicodemus in de nacht bij Jezus komt en hoort over ‘van boven geboren’ worden. Het is een raadsel voor hem wat Jezus daarmee bedoelt. Lector in deze dienst is Mirjam Dekker, het orgel wordt bespeeld door Paul van Oosten en ds. Wijke Greydanus gaat voor. U/Jij bent van harte welkom!

3 juni, Grote Kerk (10.00 uur, doopdienst)

Twee weken later mogen we weer gaan dopen, want de familie van Lise Anna Tabbers was met Pinksteren niet compleet. Dit nieuwe mooie zusje van Sophie en Bas en lieve dochter van Peter en Nynke Tabbers-Hofman mogen we bevestigen in het verbond dat de Eeuwige met mensen wil sluiten: Hij zal nooit loslaten, maar vasthouden door dik en dun. Paul van Oosten zal muzikale vreugde toevoegen en ds. Hans Baart mag met u stil worden bij woorden uit de Schrift.

 

Uit de kerkenraad

Ds. Hans Baart heeft het op hem uitgebrachte beroep door de Eglise Réformée Néerlandaise te Parijs geaccepteerd. Dat betekent dat hij ons met zijn gezin na 10 jaar gaat verlaten om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Tien jaren waarin we veel met hem hebben mogen beleven en waar we met vreugde op terug kunnen kijken.

In de komende tijd zal het nodige moeten worden georganiseerd om enerzijds Hans met de zijnen een prachtig afscheid te geven en om alle voorbereidingen te treffen om op zoek te gaan naar een opvolger.

Dat betekent de volgende agenda:

 • dinsdagavond 15 mei: wijkkerkenraad met o.a. instelling commissie die het afscheid gaat coördineren, samenstelling beroepingscommissie en instelling commissie voorbereiding beroepingswerk;
 • dinsdagavond 5 juni: extra vergadering moderamen;
 • dinsdagavond 12 juni: extra vergadering wijkkerkenraad met vaststellen profielschetsen predikant, wijkgemeente en taakomschrijving beroepingscommissie;
 • woensdag 20 juni: gemeenteavond waarop wij alle gemeenteleden van Catharijne willen informeren over en betrekken bij het beroepingswerk;
 • vrijdagavond 6 of zaterdagavond 7 juli: Afscheidsavond Hans Baart (definitieve datum volgt z.s.m.);
 • zondagmiddag 8 juli: Afscheidsdienst in de Grote Kerk (15:00 uur).

Met hartelijke groet, Ron Spruit (scriba) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mei=examenstress

Er zijn weer een heleboel jongeren die maandag 14 mei beginnen met hun eindexamens. De een heeft er meer vertrouwen in dan de ander. Iedereen die voor deze grote klus staat willen we veel zelfvertrouwen, goede focus en concentratie toewensen. We hopen met jullie op een goede afloop!

Beroep

De Église Réformée Néerlandaise in Parijs heeft een beroep uitgebracht op ds. Hans Baart. Dat is in de wijkgemeenten van de PGD en in Parijs medegedeeld op 22 april. Op zondag 29 april is afgekondigd dat hij het beroep heeft aangenomen. Hans en Gerdien hebben inmiddels hun woning verkocht, met Teike en Rhodé gaan ze Driebergen en Nederland zelfs verlaten. Maartje zal na haar eindexamen in mei gaan werken en gaat vanaf eind september haar eigen weg in de wereld.

De intrede en bevestiging in Parijs zal op 2 september zijn. In het moderamen is als afscheidsdatum 8 juli vastgesteld. Hans zal in de week die daarop aansluit zijn werkzaamheden afhechten en vervolgens zijn vakantieweken opnemen.

Felicitatie

Onze collega Hans Baart feliciteren wij harte met het beroep dat hij van de Église Réformée Néerlandaise in Parijs heeft ontvangen, en ook met het aannemen ervan. Dat betekent een hele verandering voor hem en zijn gezin, en ook voor ons als gemeente.

Na 10 jaar breekt er nu een tijd van afscheid nemen aan. En zoals de Fransen zeggen: “Partir c’est mourir un peu”.

We wensen Hans samen met Gerdien en hun kinderen, van harte een goede tijd en zegen toe.

(ds. Wijke Greydanus en ds. Henk Makkinga)

2008-2018: ‘het past mij de Heer te danken’

Dank aan mijn collega’s voor hun sympathieke felicitatie. Zij hebben meermalen meegemaakt wat ik nu voor de tweede maal ervaar: de gemeente achterlaten die je met hart en ziel gediend hebt, is een stukje van jezelf achterlaten. Het doet een beetje pijn, c’est mourir un peu.

Het duurt nog even voor de tijd van het afscheid van 8 juli er is, exact tien jaar na mijn komst in Driebergen. Tegelijkertijd ervaar ik nu al dat er dingen zijn die je voor het laatst doet of hebt gedaan: het jongerenwerk, de 4-meiherdenking en Eet Mee schieten me het eerste te binnen. Komende weken zijn er nog een paar diensten, zal ik de begeleiding van onze predikant-in-opleiding Alex Brinkman voltooien en veel mensen proberen te bezoeken om dag te zeggen (au revoir of àdieu). Ik hoop u daarin recht te doen, maar vergeef me als dingen anders lopen dan gehoopt.

Ook ben ik de afgelopen tijd geregeld in Parijs geweest en dat zal nog wel een paar keer nodig zijn. Tien jaar geleden was dat niet anders; toen ben ik zelfs een half jaar wekelijks één à twee dagen vanuit Hoek van Holland in Driebergen geweest om werken en wonen voor te bereiden. Nieuwe dingen kan ik dus niet meer oppakken, maar ik zal mijn werk voor u naar beste kunnen afronden.

De banden die gegroeid zijn, moeten worden losgemaakt – wat gelukkig nog iets anders is dan vergeten. Ik ga hierover nu niet emotioneel worden, want zover is het nog niet. Maar er is ook iets anders. Hoewel ik ‘in Driebergen’ wel het een en ander ben kwijtgeraakt – zoals mijn lieve moeder die in 2014 overleed – en ook een donkere tijd van overspannenheid ben doorgegaan, heb ik vooral veel mogen geven aan én ontvangen van u. Daarvoor ben ik dankbaar. Te binnen schieten me de woorden die we aan de Tafel van de Heer gewoonlijk zeggen: ‘het past ons de Heer te danken.’ Dat past mij zeker. Dank!

(ds. Hans Baart)

Feest van de Geest

Ank ter Kuile heeft een prachtschilderij gemaakt van de vrouw naar wie onze wijkgemeente genoemd is: Catharina van Alexandrië. Ook heeft ze historische gegevens, verhalen en afbeeldingen verzameld en er een boekje van gemaakt, dat voor maar een paar euro te koop is.

Zie meer algemeen nieuws over het Feest van de Geest onder ALGEMEEN NIEUWS.

JJG: het overzicht

Voor het jeugd-, jongeren- en gezinsgebeuren JJG is een rooster actief. Dit komt er nog aan:

 • 0: 10 juni
 • Afsluitende activiteit: 24 juni

Kijken! Op 22 mei: NPO 2

Op vrijdag 11 mei zijn er televieopnames gemaakt tijdens Eet Mee met de Kerk. In het programma Hart en Ziel van 22 mei zal het resultaat te zien zijn: op NPO 2 om 16.10 uur.

Met een hartelijke groet,

 1. Hans Baart, ds. Wijke Greydanus, ds. Henk Makkinga

Wijkgemeente Immanuel

Rondom de erediensten

“Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen”. Op zondag 20 mei vieren wij Pinksteren – de gave van de Heilige Geest, de helende aanwezigheid van Vader en Zoon in ons, de kracht die ons als kerk verbindt en in beweging zet. Feest dus! We lezen uit Handelingen 2, we kijken naar kunst die Pinksteren verbeeldt, uitbundig loven wij God en verstild zien we uit naar wat de Geest ons wil geven.

Op zondag 27 mei is het zondag Trinitatis. Een prachtig, uitnodigend lied daarbij is Lied 706 “Dans mee met Vader, Zoon en Geest, kom binnen in hun kring, dat wervelende samenspel van ver voor ons begin.” Pinksteren zet ons in de vrijheid te zeggen wíe ons redt, tegelijk weten we dat dat tegenspraak en verzet oproept, zelfs vervolging. In de voorbede willen we daar in het bijzonder bij stilstaan.

Op zondag 3 juni hoopt ds. Evert Agterhuis voor te gaan, een vertrouwd gezicht voor de gemeente, sinds enkele maanden predikant te Heinenoord.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!

Uit de pastorie

De eerste bezoeken zijn afgelegd, de eerste ‘normale’ kerkdienst is geleid, de eerste kerkenraadsvergadering bijgewoond… en zo zou ik nog wel een poosje door kunnen gaan. Alles nieuw en voor het eerst. Spannend, boeiend, leuk, vreemd, grappig etc. Geraakt werd ik door de woorden van lied 809 – een mooi (en ook lastig) lied voor voorgangers en hun partner, dacht ik - “Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?” Dankbaar en gezegend kijk ik terug op de verbintenisdienst van zondag 22 april – warm en hartelijk in velerlei opzicht. Een goed begin, met God en met elkaar – we zijn als predikant en gemeente aan elkaar gegeven. De komende maanden tot de zomerperiode hoop ik voldoende wegwijs te raken om in het winterseizoen goed aan de slag te kunnen. Aan de kerkenraad en de vele actieve gemeenteleden: dank voor het mij bijpraten en wegwijs maken. Ik doe mijn best tijdens de koffie na de dienst zoveel mogelijk namen te onthouden en mensen te leren kennen, maar neem het me niet kwalijk als ik nog een keer naar de naam vraag. En mocht u, mocht jij me graag een keer uitgebreider spreken? Schroom niet een afspraak te maken of te bellen.

En wat de pastorie betreft: tsja, het voelt bijna als een vakantieoord met dat heerlijke weer. Rust, zon, vogels, tuin, ruimte. Dankbaar zijn we voor dit mooie plekje en blij ook dat Ans na de zomervakantie als docent Nederlands aan de slag kan in Barneveld.

Kerkelijke Agenda

Woensdag 30 mei: 20.30-22.00 uur Vergadering Kindernevendienst

Vrijdag 1 juni: 9.00 uur Overleg Brugkwintet in Nassau Odijckhof

Maandag 4 juni: 20.00 uur Vergadering Wijkkerkenraad

Met hartelijke groet, in Christus verbonden,

 1. Henk Reinders

Parklaankerk

 

Agenda

18-05-2018 (vr): Filmhuis Parklaan ‘Noces’, 20.00 uur

01-06-2018 (vr): Chez Baas, 16.00 – 18.00 uur

05-06-2018 (vr): Filmhuis Parklaan ‘I, Daniël Blake’, 20.00 uur

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

Wijkgemeente Traject24

 

Bij de zondagse bijeenkomsten

Op zondag 20 mei spreekt Hariët Tarpeh in de bijeenkomst; ze is dan nog wel niet bevestigd in onze wijkgemeente (dat gebeurt op 10 juni), maar is wel bereid om deze Pinksterzondag met ons na te denken over het thema ’Bid en ontvang’.

Marije Vermaas-Boer zal op 27 mei spreken; ze komt regelmatig als spreker bij ons. Op 3 juni staat onze ‘eigen’ Hans Eschbach weer ingeroosterd. Het wordt dan een bijzondere zondag: om 11.00 uur wordt Paul Hoeksema gedoopt, als volwassene in het zwembad bij de familie Van Ligten; aansluitend wordt in de bijeenkomst om 12.00 uur in ’t Hoge Licht Zanna gedoopt, dochtertje van Edwin en Tamara van Sorge.

Aanstelling Hariët Tarpeh

Op zondag 10 juni zal Hariët Tarpeh als parttime-predikant voor Traject24 worden aangesteld. Deze bijeenkomst wordt geleid door Hans Eschbach, samen met Marten Knevel, predikant van de Oosterkerk in Zeist (Marten is als consulent verbonden aan onze wijkgemeente). Iedereen is natuurlijk van harte welkom om deze feestelijke gebeurtenis mee te maken!

Mannenactivitieiten

 • RopaRun: Henk Nap gaat met Pinksteren weer meelopen met RopaRun (van Parijs naar Rotterdam voor kankerbestrijding). Als je hem wilt sponsoren voor het goede doel, kijk dan voor details op traject24.nl/activiteiten/mannen
 • Zeildag: Een andere activiteit is een zeildag voor mannen op zaterdag 9 juni. Dit is een initiatief van Ruud van der Werf en Johan van Houwelingen. Ze zijn allebei enthousiaste sporters in het kader van de 4e Musketier. Details en mogelijkheden voor opgave vind je op de website die hierboven wordt genoemd.
 • Mannenontbijt: Zaterdag 2 juni is er ook weer ons maandelijkse Mannenontbijt, van 8.00-9.30 uur in ’t Hoge Licht. Iedereen is welkom, ook als je het op ’t laatste nippertje bedenkt. Het is wel fijn voor de catering als je je even opgeeft: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het onderwerp is dit keer ’Manipulatie’, hoofdstuk 45 uit het inspiratieboek Man.

Waarom laat God het toe?

Over dit thema sprak Hans Eschbach op 6 mei. Een paar citaten uit zijn toespraak:

 • Er zijn geen overwinningen zonder strijd, zonder verdriet.
 • Nergens belooft God dat het leven van een christen gemakkelijk zou zijn. Wel dat Hij er bij zal zijn. Denk aan Psalm 23.
 • Citaat van moeder Basilea: ’Vader, ik begrijp U niet, maar ik vertrouw U wel.’
 • En een citaat uit Hebreeën 2:10: ’Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren.’

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

 

Sparrenheide

De operatie van Mw. Nieuwkerk is goed verlopen. Wel moet zij nog verdere nabehandelingen ondergaan. We bewonderen haar optimisme.

Op kamer 36 is Mw. P. Koudijs komen wonen en op kamer 205 Mw. I.C. Jansen. Hartelijk welkom in Sparrenheide en we hopen dat u hier een goede tijd mag beleven.

Een aantal bewoners hebben veel zorg nodig. We wensen allen met verdriet, ziekte en zorgen troost, goede moed en nabijheid toe van God en mensen.

Via N.N. mochten we voor de kerk €50,-- ontvangen. Heel hartelijk dank hiervoor.

Komende week is er weer de PCOB vakantieweek. De bewoners die meegaan wensen wij een hele fijne week toe en dat u maar met mooie verhalen weer thuis mag komen.

 

Zingend Geloven

Op maandag 4 juni a.s. is er weer de laatste Zingend Geloven voor de vakantie. Heel fijn is het om samen een uurtje christelijke liederen te zingen. Ontroerend vond ik zelf de laatste keer dat we samen met enkele leden van het voormalig Ouderenkoor de canon “Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot”

mochten zingen. We zijn heel blij met jullie komst en zouden het fijn vinden om nog meer mensen van buiten Sparrenheide te mogen ontmoeten. Iedereen is welkom.

We beginnen om 15.00 uur en de koffie/thee met wat lekkers staat vanaf 14.30 uur voor u klaar.

 

Collectes

Op 22/4 € 73,90, op 29/4 € 124,67 en op 6/5 € 113,45. Hartelijk dank hiervoor.

 

Pinksteren

Spraakverwarring en toch elkaar verstaan. Dat is het wonder van Pinksteren. Waar in Babel de torenbouwers elkaar niet meer konden begrijpen, worden de leerlingen door mensen uit allerlei streken verstaan. Pinksteren is het feest van de Geest en daarmee ook het feest van de veelzijdigheid. Immers de Geest waait waarheen zij wil. Onlangs las ik een mooie uitspraak van Prof. Berkhof (rector van Kerk en Wereld geweest) die ik u mee wil geven: Pinksteren is het feest waarop we de ramen open zetten. Het gaat dan wel tochten, maar waar de Geest waait krijgen we ook frisse lucht.

Ds. Troost schreef een lied (op de wijs van Jezus zal heersen waar de zon) waarmee ik wil afsluiten : Zo waait de wind, zo blaast de Geest – zo laait het vuur van pinksterfeest – wij zijn het lichaam, Hij het hoofd – uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

De voorganger met Pinksteren is Mw. Joke de Zwaan.

Namens de pastorale commissie wens ik u allen goede gezegende Pinksterdagen toe.

Elly Heek – van Doorn

 

 

 

Rehoboth

 

Welkom
Op zaterdag 5 mei is de heer J.J.G.Berger op kamer 1 komen wonen, ook voor zijn vrouw een hele stap, we hopen dat hij zich hier thuis gaat voelen.
Op dinsdag 8 mei kwamen de heer en mevrouw J. Franso van Eck in kamer 10b, we wensen hen een goede tijd toe in Rehoboth.

Maandopening

Op dinsdag 5 juni wordt de maandopening verzorgd door de parochie, voorganger is de heer Piet Verver. U bent van harte welkom om 10.30 uur in de salon.

Namens de pastorale commissie een hartelijke groet, Tiny Liebeek.

 

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

 

ZWO Project: Bouwen aan een Beter Bestaan

Wij ondersteunen onze Ethiopische partners die boeren en nomaden helpen, daar waar maandenlang extreme droogte is, zodat ze niet steeds de honger hoeven te ontvluchten.

In het Liben Chukala district in Oromiya (een gebied anderhalf keer Nederland) leven de meesten van veeteelt en landbouw. De meesten trekken rond met vee. Meer dan de helft van de inwoners is jonger dan 18 jaar. De berg Chukala (bijna 3.000 meter hoog) verdeelt het gebied in tweeën. De loefzijde (waar de wind komt) krijgt voldoende regen in de zomer. De lijzijde is veel droger en de bevolking daar kan maar heel weinig voedsel (voor vijf maanden) verbouwen, omdat de bodem onvruchtbaar is en men weinig technologie gebruikt. Het werktempo ligt laag en mensen zijn niet gewend iets achter de hand te houden voor tijden van nood. Ze verdienen wat geld door hout en houtskool te verkopen en zichzelf te verhuren als dagloner. Doordat zoveel hout wordt gekapt om mee te bouwen, op te koken en voor de verkoop, zijn er steeds meer overstromingen in het regenseizoen en spoelt de vruchtbare toplaag vaak weg. Zo blijft de afhankelijkheid van subsidies en voedselhulp. Aan de mensen die aan de droge lijzijde van de berg leven wordt nu geleerd beter in hun eigen levensonderhoud te voorzien. In verschillende districten worden comités opgericht om die cirkel te doorbreken. Er is een biogasinstallatie als demonstratiemodel geplaatst en 30 boeren leerden hoe ze die kunnen gebruiken. Daarnaast is er een boomkwekerij opgericht. Zeventig jongeren leerden bomen te verzorgen en te planten en gaan nu samen vijf kwekerijen oprichten. Zij zorgen, samen met de overheid, dat er geen vee meer graast en dat er nieuwe aanplant komt. 25 mensen trainen om ontbossing tegen te gaan kost 200 euro. Meer info: https://www.kerkinactie.nl/projecten/acute-hongersnood-tegengaan-in-ethiopie

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

 

Goedenavondcafé

Iedere 1e en 3e vrijdagavond van de maand is het Goedenavondcafé geopend. Het is dé ontmoetingsplek voor mensen met en zonder beperking in Driebergen. Het café is geopend vanaf 19.30 uur – 22.15 uur en is te vinden in ’t Hoge Licht, Klaproos 2. De volgende caféavonden zijn op 18 mei en 1 juni a.s. Op 18 mei verwelkomen we een journalist van het diakonale vakblad ‘Diakonia’, die een artikel over het Goedenavondcafé gaat schrijven, en op 1 juni komt het jongerenshantykoor van de theaterwinkel aan de Traay bij ons op bezoek. Loop gerust eens binnen, iedereen is van harte welkom!

Koffie met een oortje

Elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur is er een inloopspreekuur in Koek en Ei in het diaconale pand De Ontmoeting. Koffie met een oortje is voor iedereen die even een luisterend oor nodig heeft, of die haar of zijn hart wil luchten. De predikanten Henk Makkinga, Wijke Greydanus en Hans Baart zullen afwisselend aanwezig zijn. De gesprekken kunnen gaan over allerlei vragen waarmee u zit. Ook als u het gewoon een keer prettig vindt dat iemand naar uw verhaal luistert, bent u van harte welkom. Loop gerust een keer binnen.

Iedere vrijdag Soephuis

In De Ontmoeting naast de Grote Kerk is het iedere vrijdag Soephuis: een heerlijke kop verse soep met een stuk brood voor €1. Het Soephuis is open van 11.30-13.30 uur! Ingang via de Hoofdstraat 113 of aan De Lei naast Nieuw Salem. Van harte welkom!

ACTIEF – Verdiepen&Ontmoeten

1 juni: BBB boekenleesclub We lezen De Pelikaan van Martin M. Driessen. Vrijdagavond 1 juni, 20.15-21.45 uur bij Sjouke Bruining, Marterkamp 48, 0343-758318.

 

Antisemitisme - het volk en de volken

Het Europese parlement heeft op 31 mei 2017 een definitie aanvaard van het begrip antisemitisme. Hiermee denkt men beter in staat te zijn meldingen van antisemitisme in Europa te kunnen bijhouden en zo het probleem nauwkeuriger te kunnen volgen. Het parlement stelt dat ‘antisemitisme een bepaald beeld is van Joden dat zich kan uiten als haat tegen Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme worden gericht tegen Joden of niet-Joden en/of hun bezittingen, tegen instellingen van de Joodse gemeenschap, en religieuze voorzieningen’.

Opperrabbijn Binyomin Jacobs meldde dat het aantal leerlingen van de Joods Orthodoxe school 'Het Cheider' te Amsterdam terugloopt. Eén van de oorzaken: nogal wat jonge gezinnen verlaten Nederland vanwege het toenemende antisemitisme.

In het Evangelie naar Mattheus 25:31-46 wordt gesproken over het oordeel over de volken. Dan zullen alle volken voor hem (de Zoon des mensen) worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. In deze NBV vertaling wordt vertaald 'Hij zal de mensen van elkaar scheiden', in de Griekse tekst wordt niet over de mensen gesproken. Er staat 'hen' dat terugslaat op de volken. De volken worden geoordeeld. Welke volken? Alle volken die niet Israël zijn. Het bijbelse onderscheid is het volk Israël en de volken. Am (volk) Jisraël en de goyim - de volken, de heidenen. Christenen zijn gedoopte heidenen en zo deelgenoot aan de beloften van de God van Israël. De kerk uit de volken is niet in de plaats van Israël gekomen, maar er aan toegevoegd.

De vraag op grond waarvan de volken geoordeeld zullen worden wordt heel helder beantwoord. De volken die naar de goede kant verwezen worden, zullen vragen: "wanneer hebben wij u geholpen?" Zij krijgen ten antwoord: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” Jammer dat in deze vertaling een woord niet vertaald is. Er staat: "aan een van dezen, mijn minste broeders of zusters." Op hen wijst Hij. Het volk waartoe Hij behoort - Israël. Je kunt zeggen: antisemitisme, discriminatie van het volk Israël, Jodenhaat is de oervorm van discriminatie. De belangrijke 20e-eeuwse theoloog K.H. Miskotte heeft gezegd: 'Haat jegens Israël is haat jegens de God van Israël.' Het gaat in deze gelijkenis uit Mattheus dus niet zozeer om geloof, maar om het handelen. Het zou interessant zijn de geschiedenis van de volken van Europa, van de wereld - te onderzoeken en te beschrijven aan de hand van hun houding jegens Israël in hun midden, de houding tegenover de Joden. Wellicht dat het verzoek van het Europees Parlement een nieuw begin is.

Piet Warners © Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

Tussenjaar

Ben je toe aan een break? Weet je nog niet wat je moet gaan studeren? Wil je graag een tijdje iets voor een ander doen? Denk dan eens aan een diaconaal jaar in de Herberg. Samen met een paar andere jongeren leer je waardevolle dingen. Heel praktisch: maaltijden bereiden, receptiewerk, huishoudelijk werk en andere dingen die passen bij jou. Maar ook leer je omgaan met mensen, samenwerken, en jezelf beter kennen. Je levert een belangrijke bijdrage aan het werk van de Herberg en bent bezig met je eigen (geloofs)vorming. Een unieke kans. www.pdcdeHerberg.nl

 

 

 

Uniek vakantiewerk voor jongeren vanaf 15 jaar

Wil jij wel eens iets bijzonders doen in je vakantie? Geef je dan op voor twee weken vakantiewerk in de maanden juli en augustus. Het is een unieke kans om veel te leren, plezier te maken met andere jongeren en zinvol bezig te zijn. Naast een 36-urige werkweek is er tijd genoeg om te winkelen in Arnhem, te ontspannen in de omgeving of lekker met anderen te chillen in de eigen huiskamer in het Koetshuis. www.pdcdeherberg.nl

 

Spirituele uitstapjes: Verrassend Arnhem op zaterdag 16 juni

Bij Arnhem denkt iedereen vaak meteen aan de stad aan de Rijn en de Eusebiuskerk. En dat klopt, maar de stad heeft veel meer mooie items en dat zal deze stadswandeling ons laten zien.

De wandeling brengt ons aan de Rijn en de Eusebiuskerk (weliswaar in de steigers). Het is een historisch monument en uniek voor deze kerk is dat er een prachtige panoramalift is, vanwaaruit de omgeving schitterend te zien is.

De Eusebiuskerk is dan wel de grootste maar nog niet de oudste kerk, daarvoor moeten we naar de Walburgiskerk, waar we een rondleiding krijgen. In tegenstelling tot de Eusebius zijn hier nog vrij veel vieringen, vaak met een oecumenisch karakter.

De stadswandeling laat ons vervolgens een stad zien die geleden heeft aan de oorlog, maar waar gelukkig nog veel zichtbaar is van de oude gebouwen. Het is een stad die leeft. Onze tocht brengt ons nog even in de catacomben van Arnhem.

Een welkome onderbreking van deze wandeling wordt een bezoek aan de Tuinen van de Stadslandbouw. Hier zien we hoe mooi op een creatieve en collectieve manier omgegaan wordt met het idee van 'moestuintjes'. Met elkaar maakt men hier de zaai- en pootkalender. Er worden mensen ingeschakeld vanuit werkgelegenheidsprojecten en gedurende de oogst gaan er wekelijks krattenvol naar de Voedselbank. Hier zullen we de lunch gebruiken en het verhaal achter dit sociale, diaconale project horen.

Een dagvullend programma, verzamelen op het station om 9.00 uur.

Kosten incl. de lunch:± € 30,00 excl. de vervoerskosten ± € 13,00 (gebruikmakend van kortingkaarten)

Opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 0343-515793

 

FEEST VAN DE GEEST 2018

Feest van de Geest is een 2-jaarlijks landelijk evenement waarbij de architectuur van de kerken, hedendaagse beeldende kunst én het Pinksterfeest een centrale rol vervullen. Vijftien kerken op de Utrechtse Heuvelrug én in Woudenberg doen ook dit jaar weer mee aan dit evenement.

Rond Pinksteren staan de deuren van vijftien deelnemende kerken op de Utrechtse Heuvelrug én in Woudenberg open voor iedereen. Zestien beeldende kunstenaars hebben zich laten inspireren door het Pinksterfeest en met bezieling en bezinning gewerkt aan het thema van dit jaar: ‘Levensadem’. De deelnemende kunstenaars zijn schilders, beeldhouwers, fotografen, keramisten, edelsmeden en beoefenaars van diverse grafische technieken.

De kerken zijn van 13.00 tot 17.00 uur nog open op:

zaterdag 19 mei t/m Pinkstermaandag 21 mei.

zie voor de gegevens over de deelnemende kerken de regionale website:

www.feestvandegeestUtrechtseheuvelrug.nl

De werken van de deelnemende kunstenaars zijn tevens te koop en informatie over hen vindt u in de kerken of in de bijbehorende folder. Er is ook een routebeschrijving langs alle deelnemende kerken.

Landelijke website: www.feestvandegeest.nl; contactpersoon: Sonja Rinsma Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Deadline KerkNieuws 8 > 1 juni 2018

 

 

Het redactieteam van KerkNieuws bestaat momenteel uit 4 personen.

Dat is wat krap! Graag zouden wij 1 of 2 gemeenteleden in ons team willen verwelkomen ter ondersteuning. Wilt u weten wat dit werk inhoudt, belt u dan met de heer Pim Mol, tel. 0624715993.

 

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

 

Wijkgemeente Catharijne

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Website: www.pgdriebergen.nl

 

Per adres: Kerkelijk Bureau

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Website: www.wgcatharijne.nl

Telefoon: 0343-513570

 

Scriba: R. Spruit (06 3048 5346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

 

Predikant: J.T. Baart (06-24359765)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: J.C.A. Gortemaker (0343-516238)

Predikant: H. Makkinga (0343-445655)

Scriba: J. Koerts (0343-512869)

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Predikant: W. Greydanus (0343-445655)

College van Kerkrentmeesters

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: G.F. Sollman

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Wijkgemeente Immanuël

Secretaris: K. Allaart

 

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Per adres: Kerkelijk Bureau

   

Website:

Vrijwillige bijdragen: NL59FVLB0699643562

www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Voorzitter: C.E. Altena

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconie

 

Scriba: G. Jaspers (030-6570300)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: A.A. Dekker (0343-518826)

Predikant: H.J. Reinders (06-10730732) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen (514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secr. Diaconie: Ellen van Amerongen (514883) mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

 

 

Wijkgemeente Traject24

   

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Commissie Zending, Werelddiaconaat en

Website: www.traject24.nl

Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

 

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768)

Per adres: Kerkelijk Bureau

 

Asch van Wijcklaan 11, 3972 ST Driebergen

Voorzitter: H.H.W. Weeda (0343-520986)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

 

Predikant voor bijstand en adviezen:

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

 

Ds. H. Eschbach, Amersfoort (033-4725236)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

ISZ De Brug

Website: www.parklaankerk.nl

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug.nl

 

Theologisch inspirator:

Dr. W. van der Meiden (06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal meldpunt: Anje Leender (0343-515190)

Scriba: A.C. Smit-van der Heijden (521150)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.