PGDriebergenKerkNieuws

Jaargang 8, nummer 6, 25 april 2018| Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente en de Vrijzinnigen Nederland

 

Kerkdiensten   

ZONDAG 29 APRIL 2018

 

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. W. in ‘t Hout

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds. R.J. van Elderen

 

Parklaankerk

10.15

Ds. J. Kubacki

 

Nassau Odijckhof

10.30

Ds. Connie Karsten

 

Sparrenheide

10.30

Ds. D. Coppoolse

 

Bartimeus Kapel

10.30

Annemieke Dekker

Belevingsdienst

Bartimeus Druivenkas

10.30

Peter Koper

Inzingen 10.15

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Guido van der Neut

 

 

VRIJDAG 4 MEI 2018

 

DODENHERDENKING

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

St. Petrusbande

19.00

Ds. H.J. Baart

 

 

ZONDAG 6 MEI 2018

 

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. J.T. Baart

 

’t Hoge Licht

10.00

Ds.H.J. Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ds. N. Meynen

 

Bartimeus Kapel

10.30

Annemieke Dekker

Maaltijd van de Heer

Nassau Odijckhof

10.30

B. van Empel

 

Sparrenheide

10.30

Ds. W. Timmerman

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Hans Eschbach

Avondmaal

 

DONDERDAG 10 MEI 2018

 

HEMELVAARTSDAG

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

’t Hoge Licht

10.00

Ds. W. Greydanus

PGD gez. dienst

 

ZONDAG 13 MEI 2018

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. H. Makkinga

 

’t Hoge Licht

10.00

Arnold van Heusden

 

Parklaankerk

10.15

‘Levensadem’ met Digna Weiss,

Open Ruimte

Bartimeus Kapel

10.30

Joke de Zwaan

Inzingen 10.15

Nassau Odijckhof

10.30

ds. Tia Braam

 

Sparrenheide

10.30

Ds. S. Bruining

 

’t Hoge Licht, Traject24

12.00

Herman van Wijngaarden

 

Grote Kerk

19.30

Vesper Taizé

 

 

Collectebestemmingen

Zondag 29 april:

SOFAK: Stichting Ondersteuningsfonds Allochtone Kerken:

SOFAK ondersteunt migrantenkerken om tot volwassenheid te groeien als kerk en probeert ook in Nederland meer bekendheid te geven aan de vele migrantenkerken die wij rijk zijn. SOFAK ontvangt geen subsidie en is afhankelijk van giften van particulieren en een aantal plaatselijke Nederlandse kerken. Er zijn in Nederland meer dan 1000 migrantenkerken en naar schatting meer dan 800.000 christenmigranten. Voor deze jonge, startende kerken zijn veel uitdagingen in Nederland waaronder vaak heel praktische dingen: het vinden en huren van een zaaltje om dienst in te houden; wegwijs raken in de Nederlandse regelgeving om een kerk te stichten; de aanschaf van Bijbels, liedboeken, muziekinstrumenten, etc. Financieel zijn zij weinig draagkrachtig, terwijl deze gemeenten kleiner zijn dan de Nederlandse kerken.

Van harte aanbevolen!

Zondag 6 mei:

Stichting Joods Monument

De doelstelling van de “Stichting Joods Monument 1940-1945 in Driebergen-Rijsenburg” bestaat uit twee hoofdpunten. De eerste is het realiseren van een gedenkplaats voor de Joodse slachtoffers die gedurende enige tijd, gedurende de oorlogsjaren, in Driebergen-Rijsenburg verbleven en in de kampen zijn omgebracht. Deze doelstelling is inmiddels bereikt. De tweede doelstelling is het duurzaam onderhoud van het monument, het verzorgen van educatieve activiteiten/projecten voor scholen in de regio alsmede bewoners en bezoekers van Driebergen-Rijsenburg. Overdracht en behoud van kennis en waarden betreffende houding ten opzichte van Joden en andere volkeren wordt benadrukt. Deze tweede doelstelling behoeft permanente aandacht.

Wij vragen vandaag uw steun voor dit werk.

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag:

IKON/Wilde Ganzen:

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren zij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op. Ook versterken ze de kracht van mensen die in arme omstandigheden leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Voor een directe én een structurele verbetering van hun situatie en een kansrijke toekomst.

Uw steun wordt van harte aanbevolen.

Zondag 13 mei:

KiA: JOP Jeugdwerk:

JOP wil kinderen en jongeren uitdagen, voorleven en begeleiden op hun levensweg, met als doel dat zij verantwoordelijkheid (leren) nemen en zorg hebben voor zichzelf, de ander en de wereld. JOP heeft die roeping ook voor kinderen en jongeren die niet actief betrokken zijn bij of lid zijn van de kerk. JOP wil de plaatselijke gemeente helpen aanwezig te zijn in de wereld van (alle) kinderen en jongeren. Dat aanwezig zijn kan, afhankelijk van de context en de behoeften en vragen, steeds weer anders ingevuld worden. Iedere gemeente kan, op haar eigen wijze en in haar eigen context, aanwezig zijn in de wereld van kinderen en jongeren buiten de kerk. JOP kan gemeenten bij dit proces ondersteunen, begeleiden en adviseren. Ook verzamelen we ervaringen van al die gemeenten die invulling geven aan deze roeping, zodat zij hierin van elkaar leren en elkaar kunnen inspireren.

 

Wijkgemeente Catharijne

Diensten

29 april, Grote Kerk (10.00 uur)

Deze zondag heten we ds. Wim In ’t Hout van harte welkom in onze gemeente als onze gastpredikant. Organist is Paul van Oosten, en lector Leen Terlouw.

6 mei, Grote Kerk (10.00 uur)

In deze dienst gaat ds. Hans Baart voor. We horen de stem van Jezus via Johannes 15, waar onze Heer zijn discipelen maar één gebod geeft: ‘hebt elkaar lief’. Is dat wel genoeg voor eeuwen kerk zijn? Of komen we tijd te kort?

10 mei, Gezamenlijke dienst Hemelvaartsdag 10.00 uur ’t Hoge Licht.

In deze dienst lezen we Ezechiël 1,3-5a en 26-28a waarin de profeet een visioen ontvangt en hij woorden probeert te vinden voor wat hij zag toen de hemel zich opende. En we lezen Lucas 24, 49-53 waar de evangelist niet alleen de opstanding verhaalt maar ook de hemelvaart als voorbode van Pinksteren. Lector in deze dienst is mw. K. van Laar, het orgel wordt bespeeld door Bert Wisgerhof en ds. Wijke Greydanus gaat voor.

13 mei, Grote Kerk (10.00 uur)

Op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, ook wel wezenzondag genoemd, horen we uit Johannes 17: 14-26 een gedeelte uit een gebed van Jezus. Daarnaast lezen we uit Genesis 9: 8-17, over het verbond dat God met Noach sloot. Een bijzondere verbond, dat God niet zal loslaten wat zijn hand heeft geschapen, terwijl daarvoor de vloed alles heeft verwoest. Maar nu met de regenboog als zichtbaar teken van het verbond van God met mensen. Er loopt een mooie parallel tussen wat er met Noach gebeurde, door de vloed heen naar nieuw leven, en in het NT: voor en na Pasen. En hoe je als gemeente verder gaat in het licht van Pasen.

Gerard van Donselaar is de lector. En voorganger is ds. Henk Makkinga.

13 mei, Grote Kerk (19.30 uur)

Op deze zondag houden we weer een viering in de traditie van de oecumenische broedergemeenschap van Taizé. D.w.z. dat we korte (meerstemmige) liederen in verschillende talen zingen, liederen die vaak herhaald worden. Daarnaast is er een korte Bijbellezing en zeggen we onze gebeden. En we zoeken de stilte. Een verademing in alle drukte en hectiek van deze tijd. Want in het dagelijks leven worden we constant geconfronteerd met problemen, taken, en worstelingen. Er wordt altijd veel van ons verwacht door mensen om ons heen. In de stilte proberen we dat even achter ons kunnen laten, en ons open te stellen om dichterbij God te zijn. Stilte biedt ook de mogelijkheid om ons te richten op de dingen die ik echt nodig heb voor mezelf. De staat van ‘leegzijn’, die gepaard gaat met de stilte, maakt het voor God mogelijk te spreken tot mijn hart.

Ook het liturgisch centrum is aangepast. Zo staan er 2 iconen uit Taizé (Jezus en zijn vriend, en de icoon van de barmhartigheid), hangen er oranje doeken, en branden er kaarsjes. Een bijzondere plek waar het goed is om er te zijn.

Na afloop wordt er koffie en thee aangeboden en is er gelegenheid voor ontmoeting. Weet je van harte welkom in deze viering. (ds. Henk Makkinga)

Bereikbaarheid predikanten

Van zaterdag 28 april t/m zondag 6 mei zijn ds. Wijke Greydanus en ds. Henk Makkinga niet beschikbaar i.v.m. de meivakantie. Ds. Hans Baart zal hen dan vervangen.

JJG: het overzicht

Voor het jeugd-, jongeren- en gezinsgebeuren JJG is een rooster actief. Dit komt er nog aan:

PREMEZ2.0: 10 juni

Catechisatie: 22 april (laatste keer alweer!!!)

Familiedienst: 20 mei Pinksteren

Afsluitende activiteit: 24 juni

Bericht betreffende jeugdwerker Cis de Hoop – bericht van onze voorzitter

“Namens de kerkenraad moet ik u tot mijn spijt mededelen dat onze jeugdwerker Cis de Hoop na haar ziekte niet bij ons terug zal keren. De reden hiervoor is dat tijdens de evaluatie van het eerste jaar gebleken is dat belangrijke van de door de gemeente gestelde doelen niet bereikt zijn. Essentieel was contact leggen met randkerkelijke gezinnen en jeugd. We hebben moeten vaststellen dat dit niet gelukt is. De taakgroep Jeugd, Jongeren en Gezinnen (JJG) heeft onvol­doende vertrouwen dat deze doelen de komende periode wel bereikt zullen gaan worden. De kerkenraad ondersteunt deze mening.

Met de PKN in Utrecht zijn we nu in gesprek om te bepalen of we een vervanger aan kunnen stellen. We hebben gesteld dat jongeren prioriteit hebben binnen onze kerk. Daar wijken we niet van af. We zullen daarom ons uiterste best doen zo snel en goed mogelijk een verdere invulling hieraan te geven.

Feest van de geest

Informatie vindt u onder: Algemene Informatie en activiteiten om aan mee te doen.

Voor de Grote Kerk zoeken voor nog dorpelwachters, die een paar uur gastheer en gastvrouw willen zijn. Aanmelden bij scriba Ron Spruit, telefoon 06-30485346.

Met een hartelijke groet,

Hans Baart, ds. Wijke Greydanus, ds. Henk Makkinga

Uit de kerkenraad

Door de Eglise Réformeée Néerlandaise te Parijs, zie ook de link: http://ernparis.fr

is afgelopen week een beroep uitgebracht op ds. Hans Baart. Binnen drie weken zal Hans daarop moeten reageren. Wij wensen hem en zijn gezin veel wijsheid toe bij de te maken afwegingen. Namens wijkkerkenraad Catharijne: Erik Budding (voorzitter) en Ron Spruit (scriba) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wijkgemeente Immanuel

Een nieuwe lente, een nieuw geluid.

‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ is de eerste regel van het gedicht “Mei” van de schrijver Herman Gorter. Herman Gorter schreef dit gedicht in de 19e eeuw. En hij had de smaak te pakken, want na de eerste regel volgden er nog ruim 4.000! Misschien heeft u ze allemaal al eens gelezen. Ik niet. Maar waarom begin ik dan hier met deze opening?

Voor het begin van het antwoord moet ik u mee terug nemen naar mijn eindexamen op het Revius Lyceum. In die tijd (1984) diende er op de ‘boekenlijst’ voor het vak Nederlands tenminste één dichtbundel voor te komen. Ik koos voor “Mei” van Herman Gorter en ik nam mij voor daar ook serieuze notie van te nemen! Helaas, het bleef bij een voornemen. Hoe het mij met de rest van mijn ‘boekenlijst’ verging, laat ik hier graag in het midden.

Het mondelinge deel van het examen Nederlands startte en ik was eigenlijk best gerust op de afloop. De gerustheid verdween echter als sneeuw voor de zon toen een van de examinatoren, kijkend naar mijn lijst, bedacht om nu eens de dichtbundel aan de orde de stellen. Hij zei: “Carl, wat goed dat je Herman Gorter’s gedicht “Mei” hebt gelezen. Dat heb je toch gedaan?” Tja, ik kon toch echt niet anders dan instemmend knikken en ach, hoe lastig kon een vraag over zo’n gedicht nou zijn?

De examinator vervolgde: “Prima, noem ons dan eens de eerste regel daarvan.” Paniek en verontwaardiging maakten zich van mij meester. Wat een vraag! Ik had werkelijk in de verste verte géén idee! Er viel een stilte. De twee docenten lazen van mijn gezicht de onnozele onwetendheid. Op mijn beurt las ik van hun gezicht de strijd om wat ze nu het ergste vonden, mijn onbegrip of mijn aperte disrespect voor een dichtersgrootheid als Herman Gorter.

Uiteindelijk is het met dat bewuste tentamen nog goed gekomen en ik sloot het af met een (magere) voldoende. En de beiden hadden toch mijn nieuwsgierigheid gewekt, zeker naar die bewuste eerste regel: “Een nieuwe lente, een nieuw geluid.” En die regel is daarna steeds aan mij blijven kleven, ze sprak en spreekt mij nog steeds aan en komt op diverse momenten op diverse manieren bij mij voorbij.

Onze eerste zoon werd op 26 november 1995 geboren. En om onze dankbaarheid en vreugde te onderstrepen kondigden wij zijn geboorte aan met: “Voor ons is nu de lente al begonnen!” De docenten van destijds moesten eens weten. Waar een misser al niet toe kan leiden.

Zonder de andere jaargetijden te kort te willen doen, is de lente voor mij de meest bijzondere van de vier, het echte begin van een nieuw jaar, nieuw leven. Ze komt soms wat traag op gang, maar dat mag de pret van de alom aanwezige vernieuwing niet drukken. De natuur gaat in de hoogste versnelling en de uitwerking op de mensen is niet te missen. Voor ons Christenen is er bovendien het feest van Pasen, van dood en wederopstanding, van belofte. En stiekem ben ik dan ook blij met de mensen die dat, zij het helaas minder of niet bewust, een soort van met ons meevieren. Wellicht kunnen we die mensen, juist in een jaargetijde als de lente meer en beter bewust maken van ‘onze’ belofte!

Vanzelfsprekend is er ook een parallel aan te wijzen in onze gemeente. Na afgelopen 22 april klinkt er namelijk een nieuw geluid in ‘t Hoge Licht, het geluid van Ds. Henk Reinders. Daarvoor zijn we niet alleen dankbaar, maar daarmee zijn we ook heel blij. In de vacante periode hebben we mogen genieten van diverse voorgangers en van hun diversiteit in voorgaan. Ik had dat eerder niet verwacht, maar ze hebben op mij een goede uitwerking gehad.

En nu krijgen we weer vaste grond onder de voeten. Voor onze wijkgemeente (en de uitbouw daarvan) én voor onze persoonlijke groei is dat belangrijk. Als herder van de gemeente en haar leden heeft de dominee een bijzondere taak, een mooie en stevige taak. Ik ben overtuigd dat Henk Reinders voor ons de juiste mens op de juiste plek zal blijken te zijn en wens, samen met u, hem de zegen van onze God daarbij toe. We gaan samen mooie nieuwe jaren tegemoet!

Het nieuwe geluid van Ds. Henk Reinders zal ook gaan klinken in KerkNieuws. En voor wat dat betreft is mijn tijd nu gekomen. Met veel plezier heb ik u 10 maal deelgenoot willen maken van de dingen die mij bezighouden, mijn overtuiging en mijn verwachtingen. Het was leuk om daarop ook regelmatig te worden aangesproken! Dank u wel. Vanaf nu zal ik mij weer beperken tot de meer ‘zakelijke’ berichtgeving vanuit de Wijkkerkenraad.

Mag de lente u en mij (nog meer) goede, nieuwe dingen brengen!

Carl Altena, Voorzitter

 

Parklaankerk

Agenda

01-05-2018 (di): Filmhuis Parklaan ‘Les Innocentes’, 20.00 uur

03-05-2018 (do): Stilteontmoeting, 14.00–14.45 uur

04-05-2018 (vr): Chez Baas, 16.00–18.00 uur

 

Feest van de Geest in de Parklaankerk (10 t/m 20 mei)

Het tweejaarlijkse Feest van de Geest op de Utrechtse Heuvelrug doet in mei Driebergen (Grote Kerk, Sint-Petrus Banden) en ook de Parklaankerk aan. De Driebergse kunstenares Digna Weiss voelt zich aangetrokken tot de ruimtelijke sfeer van de Parklaankerk en tot de mensen die er geloof en ongeloof beleven. Daarnaast bezoekt ze regelmatig het Filmhuis. Ze liet zich uitdagen tot het maken van een schilderij speciaal voor de Parklaankerk t.g.v. het Feest van de Geest, van Hemelvaart 10 mei tot en met Pinksteren 20 mei 2018. In de Open Ruimte van 13 mei gaan we er met haar over in gesprek. Het schilderij heet 'Ademtocht' en is in deze periode in de Parklaankerk te bezichtigen. Voor de openingstijden zie www.parklaankerk.nl. Voor wie nu al meer wil weten over Digna Weiss en werk van haar wil zien: www.dweiss.kunstinzicht.nl. Ze schreef eens: "Als je over vrijheid nadenkt, ben je ook geïnteresseerd in regels. Regels die het verstandelijke vertegenwoordigen, tegenover de gevoelsmatigheid van mijn handschrift en de kleurkeuze." Welkom Driebergen in de Parklaankerk!
Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

Wijkgemeente Traject24

 

Bij de zondagse bijeenkomsten

Guido van der Neut is op 29 april onze spreker; hij heeft al een aantal keren een toespraak bij ons gehouden. Guido komt uit Utrecht en is senior-studentenwerker in Utrecht voor Ifes-Nederland.

Op 6 mei spreekt Hans Eschbach en vieren we samen het Avondmaal. Wil je trouwens wat meer achtergronden lezen over onze avondmaalsvieringen, dan verschaft onze website daarvoor een klein aantal boeiende artikelen (www.traject24.nl/activiteiten/avondmaal), met ook speciale aandacht voor de kinderen.

Herman van Wijngaarden verzorgt op 13 mei de toespraak; Herman is lid van onze wijkgemeente en spreekt regelmatig. Hij is – met anderen samen – de samensteller van het studiemateriaal voor de Traject24-gesprekskringen (over Marcus).

Nieuwe voorganger

In een gezamenlijk vergadering van de Algemene Kerkenraad en het bestuur van Traject24 op 19 april is het besluit genomen om ds. Hariët Tarpeh uit Utrecht aan te stellen als parttime predikant (voor 0,2 fte; een dag per week). Hariët heeft zich op zondag 8 april aan de gemeente voorgesteld. Zoals het er nu uitziet zal ze in de bijeenkomst op zondag 10 juni in de gemeente worden aangesteld. Op diezelfde dag zullen we dan ook afscheid nemen van Hans Eschbach die zich zo’n vijf jaar als parttime predikant voor ons heeft ingezet.

Overigens staat Hariët Tarpeh al ingeroosterd om te spreken in onze bijeenkomst op Pinksterzondag (20 mei).

Huwelijksbevestiging

Anja Polman en Martijn van der Zijden treden op 9 mei a.s. in het huwelijk. De kerkdienst waarin hun huwelijk wordt bevestigd is om 15.00 uur; het adres van de kerk is Lekdijk 74, Tienhoven. De huwelijksbevestiging wordt gedaan door Hans Eschbach. Anja en Martijn gaan wonen in Ameide (Hazelaarlaan 66, 4233 HR). Vanaf deze plek wensen we Anja en Martijn een bijzonder feestelijke trouwdag en Gods zegen op hun leven verder samen.

Paulus aan Timoteüs

Nog vers in mijn geheugen zit de toespraak van afgelopen zondag van Herman Kaldeway. Het ging over 2 Timoteüs 2:1-13. Je zou het gewoon eens thuis moeten lezen in de Nieuwe Bijbelvertaling; die is toch prima te begrijpen. Een paar quotes:

”Paulus zit gevangen; maar de boodschap is vrij. De woorden van God kun je niet vastbinden, niet doden.”

”Zoek je troost bij God, in de bijbel, bij de woorden van God.”

”Wij hebben een boek met Gods woorden; daar kunnen we zelf mee aan de slag gaan.”

Na de korte voorbeelden van soldaat, atleet en boer zegt Paulus in vers 7: ’Denk na over wat ik je heb gezegd; de Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt.’

Namens het Traject24-bestuur,

Roel Vermaas, secretaris / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0343-517768 / www.traject24.nl

 

ISZ De Brug

 

Sparrenheide

Op 8 april jl. is overleden Mw. Liefting van Kamer 231. Hoewel zij van huis uit Rooms-Katholiek was kwam zij altijd iedere zondag naar de kerk en ook bij het Zingend Geloven.

Afgelopen najaar en winter heeft zij veel in het ziekenhuis gelegen. We mochten haar nog ontmoeten in de viering op Witte Donderdag. De afscheidsdienst was in de Vierhoutzaal en met het zingen van het in Paradisum (moge de engelen je begeleiden naar het paradijs) hebben we haar uitgeleide gedaan.

Op 13 april jl. is Mw. Holwerda van Kamer 205 overleden.

Mw. D. Niekerk heeft een darmoperatie ondergaan. We hopen dat ze weer gauw naar haar huis mag terugkeren.

We hebben net de paastijd achter de rug en hebben het verhaal van de ongelovige Thomas mogen horen. Na een week van beproeving en duisternis breekt het licht van Pasen ook door in zijn leven. We gaan nu op weg naar Hemelvaart (40 dagen na Pasen). Jezus is klaar met zijn werk op aarde. Afscheid nemen bij Jezus bestaat niet. Hij zal zijn Geest sturen.

Op de 50e dag na Pasen is het Pinksteren. Op deze dag zal in de Grote Kerk de tweeling van onze dochter gedoopt worden. Het belooft een mooie dienst te worden want er worden nog twee kindjes gedoopt. Wat een rijkdom. De drie moeders kennen elkaar van kerk en school. Na hun middelbareschooltijd hebben ze Driebergen verlaten om te gaan studeren en wonen nu allemaal weer in ons mooie dorp.

Velen van u hebben de oorlog meegemaakt. Op vrijdag 4 mei a.s. is er om 15.00 uur een korte herdenking aan omgekomen England-Spielagenten in de Vierhoutzaal.

Zingend Geloven

Op maandag 7 mei a.s. is er weer ons maandelijks Zingend Geloven. Fijn dat er de vorige keer weer leden van het Ouderenkoor aanwezig waren. We zijn er erg blij mee.

Iedereen die een uurtje christelijke liederen wil zingen is van harte welkom. Deze keer zal het in het teken van Hemelvaart en 4/5 mei staan. Ik heb het programma al gezien en het zijn mooie liederen. We beginnen om 15.00 uur en de koffie/thee met wat lekkers staat vanaf 14.30 uur voor u klaar. Volgende maand op 4 juni is de laatste keer voor de zomervakantie.

Collectes

Op 1/4 € 125,50, op 8/4€ 96,80, op 15/4€ 90,80. Hiervoor hartelijk dank.

Namens de pastorale commissie wens ik u allen goede gezegende dagen toe.

Elly Heek-van Doorn

Rehoboth

In herinnering
in de afgelopen weken hebben we van drie bewoners afscheid moeten nemen.
Op 2 april, 2e paasdag, is de heer T.A. Klomp overleden op de leeftijd van 78 jaar. Mogen de goede herinneringen aan hem zijn kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen tot troost zijn.
Vrijdag 13 april is Janneke Klein Wassink overleden, na zoals op de kaart staat, een kleurrijk leven, zij is 68 jaar geworden. Een lege plaats voor haar zus, zwager en nichtje; moge God hen nabij zijn.
Op 14 april overleed mevrouw J. van Rijnsoever–Mulder, op de leeftijd van 99 jaar, 3 dagen voor haar honderdste verjaardag. De kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen haar missen zij stond altijd voor iedereen klaar. Wij wensen hen sterkte toe bij het verwerken van dit verdriet.
Wij bidden om kracht en troost voor hen die verdriet hebben om het missen van een dierbare.

Maandopening
Op dinsdag 1 mei is de maandopening om 10.30 uur in de salon. Voorganger is mevrouw Coby v.d. Boogaard, de pianist de heer Roel Valk.

Pastorale activiteit met de geestelijke verzorger
Iedere derde donderdag van de maand om 10.45 uur is Marijke Zuilhof in huis voor een pastorale activiteit, deze maand op donderdag 16 mei, er is dan ook een rozenkransgebed van 11.00–11.30 uur samen met Piet Verver en Ria de Bondt.

Namens de pastorale commissie een hartelijke groet, Tiny Liebeek.

 

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

ZWO Project: ‘Bouwen aan een Beter Bestaan’

Op weg naar Pasen heeft ons project in Ethiopië in de diaconale aandacht gestaan. Ethiopië, het land vol grote tegenstellingen en ongelijkheid. De collectes op Palmzondag en Pasen, de vespermaaltijden en de opbrengst van een ouderenmiddag van de Immanuël Gemeente hebben €2.517 opgeleverd. En de spaardoosjes die zijn uitgedeeld hebben het mooie bedrag van €540 opgebracht. Alleen daarvan kan al voor een gezin een voedselpakket+aanvullende voeding voor kinderen gekocht worden en twee geiten, en ook nog een wateropslag worden hersteld. Vooral de kinderen heel hartelijk bedankt voor jullie hulp.

De laatste stand is nu €7.112 De volgende collecte voor het project is op 3 juni! Hartelijk dank aan allen.

ZWO Noodhulp - Papua Nieuw-Guinea

Een bedrag van € 2000 is overgemaakt aan Wycliffe voor het verlenen van noodhulp n.a.v. aardbevingen in het Bosavi-Gebied in Papua Nieuw-Guinea waar ca. 150.000 mensen wonen die slachtoffer zijn van het aardbevingsgeweld. In dit gebied zijn Wycliffe Bijbelvertalers en MAF PNG actief en hebben contacten met de lokale bevolking. De overheid is niet of nauwelijks in staat om het gebied te bereiken, laat staan hulp te bieden. De infrastructuur is vernietigd, alleen via de lucht is contact mogelijk. Het Rode Kruis verleent hulp die voornamelijk gericht is op ziekenhuizen. Wycliffe onderhoudt de contacten met de lokale bevolking, inventariseert de nood en verzorgt de afstemming. Op dit moment verzorgt MAF de vluchten. De hulp is gericht op de primaire levensbehoeften zoals materiaal voor tijdelijke huisvesting; voedsel omdat de akkers die op de berghellingen liggen ontoegankelijk zijn of vernietigd; water omdat er een groot tekort is aan schoon drinkwater doordat watervoorraden zijn vernietigd en oppervlaktewater is vervuild/verzand; medicijnen.

 

Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen

Ieder jaar maakt de diaconie een jaarrekening. De jaarrekening 2017 van de diaconie is door de algemene kerkenraad vastgesteld. Hierbij treft u de informatie aan d.m.v. de staat van Baten en Lasten over 2017.

Van maandag 1 mei tot en met 24 mei 2018 is er gelegenheid om de volledige jaarrekening in te zien op het kerkelijk bureau tijdens de openingstijden.

De leden kunnen eventuele opmerkingen en vragen over de jaarrekening indienen bij de scriba (E.M. van Amerongen) of bij de penningmeester van de diaconie (J.C.A. Rietveld via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Toelichting op de jaarrekening van de Diaconie 2017

In 2017 waren er binnen de Diaconie verschillende ontwikkelingen, waarvan we er een aantal toelichten.

Materiële vaste activa

In 2015 heeft de diaconie het pand Hoofdstraat 113 (H113) aangekocht voor ca € 350.000.

De waardering in de jaarrekening is op basis van het advies van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) van de Protestantse Kerk Nederland.

Door diverse omstandigheden, zoals overlijden architect en door eisen van de welstandscommissie en het aantreffen van asbest in Q-4 2016 dat in Q-1 2017 verwijderd is, heeft de verbouwing veel vertraging opgelopen en komen de kosten van de verbouwing niet in 2016 maar in 2017 naar voren. Hierdoor komen ook diverse begrote posten niet overeen met de werkelijke kosten.

In oktober 2017 hebben we het pand in gebruik genomen.

Financiële vaste / vlottende activa

Het totaal opgenomen leningen/hypotheken u/g diverse personen is € 177.029 (19 personen), niet alle leningen hebben een onderpand, als een lening niet terugbetaald kan worden, komt dit ten laste van rekening 5010 “ondersteuning personen”.

In 2017 hebben we de rest van een toegezegde erfenis ontvangen; deze is gebruikt voor de aanschaf van het diaconale deel van H113. Er zijn 2 leningen verstrekt aan de huurder van het diaconaal deel. De aandelen Microkrediet en Oikocredit zijn gebruikt om de verbouwing te betalen.

Kortlopende vorderingen

De diaconie heeft voor FF-Anders verbouwkosten voor geschoten die men in 2018 weer heeft terugbetaald.

Kortlopende schulden

Door de vernieuwing van het administratiesysteem zijn er diverse collectes niet op tijd betaald maar worden in 2018 betaald. Inmiddels zijn de collectes over 2017 allemaal betaald. De waarborgsommen zijn toegenomen door de 3 verhuurde appartementen.

Leningen o/g

Er zijn 2 leningen opgenomen om de bouwkosten en de lening aan de huurder van het diaconaal deel te kunnen betalen. Als zekerheid voor deze lening staan 3 spaarcontracten bij de SKG.

Vrijwillige bijdragen diaconie

Ondanks afname aantal leden is de vrijwillige bijdrage vrijwel gelijk gebleven over 2017.

Giften/fondswerving H113

Er zijn fondsen binnen gekomen, maar er zijn ook diverse acties, collectes gehouden. We hebben dit bedrag gebruikt voor de verbouwing van het diaconale deel van het pand.

Lasten H113

Hier zien we de grote verschillen tussen de begroting en de werkelijke uitgaven, dit komt omdat de meeste kosten begroot waren in 2016

De energiekosten waren in 2016 te hoog aangeslagen en hebben we in 2017 teruggekregen.

De totale ontwikkelingskosten voor het diaconale pand H113 zijn € 596.304,55.

Overige kosten beeld en geluid

Hierop zijn de kosten geboekt voor de aanschaf van boxen voor bij de mensen thuis die de kerkdiensten willen zien op hun eigen TV.

Bestemmingreserve bijzondere noden.

Doordat de diaconie vlottende middelen heeft, is besloten om deze reserve in 2017 op te heffen en is nu gebeurd. Deze reserve was gevormd om calamiteiten te kunnen bekostigen.

Bestemmingsfonds Prinsheerlijk.

Dit wordt gebruikt om eventuele tekorten van Prinsheerlijk bij te dragen. Prinsheerlijk wordt om het jaar gehouden. Ook in 2017 heeft men door giften en bijdrage van de diaconie maar een klein te kort gehad

Balans

De balans sluit per 31 december 2017 debet en credit met totaaltellingen van € 2.173.554.

ZWO

De middelen die ZWO nog ter beschikking heeft - € 25.528 – zijn bij de bestemmingsreserves (€ 20.000) en de kortlopende schulden (€ 5.528). Met de ZWO is overeengekomen dat vanaf 2017 geen 10%, maar 5% aandeel wordt meegenomen.

Ondersteuning personen / verstrekte leningen

De uitgaven voor de ondersteuning van personen zijn ten opzichte van vorig jaar toegenomen.

Er zijn hulpvragen geweest, waarbij de diaconie geld heeft verstrekt.

Rentebaten

De renteopbrengsten zijn gedaald door o.a. een lager rentepercentage bij spaarcontracten en minder spaargeld.

Resultaat 2017

Het boekjaar 2017 sluit met een nadelig resultaat van € 250.554.

                         STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

   
           
 

2017

 

2017

 

2016

 

Werkelijk

 

Begroting

 

Werkelijk

BATEN

 

 

           

Baten onroerende zaken

76.587

 

97.605

 

69.848

Rentebaten

20.545

 

24.490

 

25.556

Bijdragen levend geld

118.511

 

120.500

 

52.153

Door te zenden collecten en bijdragen

89.158

 

73.755

 

99.648

           

Totaal baten

304.801

 

316.350

 

247.205

           

LASTEN

         
           

Lasten onroerende zaken

9.816

 

6.365

 

4.146

Lasten H113

305.875

 

94.175

 

10.022

Verplichtingen en bijdragen aan

         

    Andere organen

9.192

 

10.600

 

9.592

Kosten beheer en administratie

13.984

 

17.100

 

11.782

Interest en bankkosten

1.952

 

1.900

 

1.183

           

Subtotaal 4-groep

340.820

 

130.140

 

36.725

           

Diaconaal werk

         

Diaconaal werk plaatselijk

134.892

 

126.400

 

83.526

Diaconaal werk provinciaal en landelijk

17.198

 

19.000

 

25.215

Diaconaal werk wereldwijd

78.734

 

61.250

 

85.925

           

Subtotaal diaconaal werk

230.824

 

206.650

 

194.666

           

Overige baten en lasten

1.655

 

10.600

 

1.394

           

Totaal lasten

573.299

 

347.390

 

232.785

           

Saldo baten minus lasten

-268.498

 

-31.040

 

14.420

           

Toevoegingen en onttrekkingen

         

Toevoegingen reserves/voorz./fondsen

-37.704

 

-34.000

 

-88.624

Onttrekkingen reserves/voorz./fondsen

55.648

 

30.000

 

79.484

           

Subtotaal toevoegingen en onttrekkingen

17.944

 

-4.000

 

-9.140

           

Resultaat

-250.554

 

-35.040

 

5.280

           

 

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

 

Goedenavondcafé

Iedere 1e en 3e vrijdagavond van de maand is het Goedenavondcafé geopend. Het is dé ontmoetingsplek voor mensen met en zonder beperking in Driebergen. Het café is geopend vanaf 19.30–22.15 uur en is te vinden in ’t Hoge Licht, Klaproos 2.

Omdat de 1e vrijdag in mei op 4 mei, dodenherdenking, valt is er op die avond géén Goedenavondcafé. De volgende caféavond is op 18 mei a.s. in ’t Hoge Licht, Klaproos 2.

Koffie met een oortje

Elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur is er een inloopspreekuur in Koek en Ei in het diaconale pand De Ontmoeting. Koffie met een oortje is voor iedereen die even een luisterend oor nodig heeft, of die haar of zijn hart wil luchten. De predikanten Henk Makkinga, Wijke Greydanus en Hans Baart zullen afwisselend aanwezig zijn. De gesprekken kunnen gaan over allerlei vragen waarmee u zit. Ook als u het gewoon een keer prettig vindt dat iemand naar uw verhaal luistert, bent u van harte welkom.

Iedere vrijdag Soephuis

In De Ontmoeting naast de Grote Kerk is het iedere vrijdag Soephuis: een heerlijke kop verse soep met een stuk brood voor €1. Het Soephuis is open van 11.30-13.30 uur! Ingang via de Hoofdstraat 113 of aan De Lei naast Nieuw Salem. Van harte welkom.

ACTIEF – Verdiepen & Ontmoeten

 

1 juni: BBB boekenleesclub We lezen De Pelikaan van Martin M. Driessen. Vrijdagavond 1 juni, 20.15-21.45 uur bij Sjouke Bruining, Marterkamp 48, 0343-758318.

 

Het Bulgaarse paradijs

God schiep hemel en aarde, maar op het een of andere manier waren de Bulgaren even afwezig en kwamen toen al een beetje te laat bij de goede God. Jammer, want God had juist een verdeling gemaakt voor de aardbewoners. Uiteindelijk na lang aandringen van de Bulgaren streek God met zijn hand over het hart en heeft van al het moois wat hij had geschapen nog een stukje aan de Bulgaren gegeven. Zo kenmerkt Bulgarije zich door een zeer afwisselende en interessante natuur.

De oude ascetische kluizenaars hebben veel oog gehad voor de schoonheid van de natuur en hebben zich op de prachtigste plekjes teruggetrokken, waardoor we vandaag de dag de mooiste kloosters op deze plaatsen kunnen ontwaren.

Er is nog steeds de mogelijkheid in te schrijven op een reis langs dit prachtige religieuze erfgoed. In een 13-daagse reis kunt u kennismaken met deze parels van religie, maar ook met de oude Thracische, Byzantijnse en Romeinse geschiedenis en opgravingen en de adembenemend mooie landschappen. Het is tevens een kennismaking met traditie en folklore, een kijkje in de Bulgaarse keuken en nog veel meer moois!

De reis is van 31 augustus t/m 13 september 2018 en wordt begeleid door Ida van Duuren (17 jaar ervaring met themareizen door Bulgarije).

Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of ga voor een uitgebreid programma naar www.rodinatravel.nl waar u ook ervaringen van reizigers aantreft.

FEEST VAN DE GEEST 2018.

Feest van de Geest is een 2-jaarlijks landelijk evenement waarbij de architectuur van de kerken, hedendaagse beeldende kunst én het Pinksterfeest een centrale rol vervullen. Vijftien kerken op de Utrechtse Heuvelrug én in Woudenberg doen ook dit jaar weer mee aan dit evenement.

--Openingsavond: woensdag 9 mei om 20.00 in de Maartenskerk in Doorn--

Zestien beeldende kunstenaars hebben zich laten inspireren door het Pinksterfeest en met bezieling en bezinning gewerkt aan het thema van dit jaar: ‘Levensadem’. De deelnemende kunstenaars zijn schilders, beeldhouwers, fotografen, keramisten, edelsmeden en beoefenaars van diverse grafische technieken.

De kerken zijn van 13.00 tot 17.00 uur open op:

-donderdag 10 mei (Hemelvaart)

-zaterdag 12 mei

-zondag 13 mei

-zaterdag 19 mei t/m Pinkstermaandag 21 mei.

Zie voor de gegevens over de deelnemende kerken de regionale website:

www.feestvandegeestUtrechtseheuvelrug.nl

Tijdens het openingsfeest op 9 mei is er muziek, cabaret en een visuele presentatie. Na afloop is er een gezellig samenzijn waarbij ook de kunstenaars aanwezig zullen zijn.

De werken van de deelnemende kunstenaars zijn tevens te koop en informatie over hen vindt u in de kerken of in de bijbehorende folder. Er is ook een routebeschrijving langs alle deelnemende kerken.

Landelijke website: www.feestvandegeest.nl; contactpersoon: Sonja Rinsma Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deadline KerkNieuws 7 >>11 mei 2018

 

Het redactieteam van KerkNieuws bestaat momenteel uit 4 personen.

Dat is wat krap! Graag zouden wij 1 of 2 gemeenteleden in ons team willen verwelkomen ter ondersteuning. Wilt u weten wat dit werk inhoudt, belt u dan met de heer Pim Mol, tel. 0624715993.

 

Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Wijkgemeente Catharijne

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Website: www.pgdriebergen.nl

Per adres: Kerkelijk Bureau

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Website: www.wgcatharijne.nl

Telefoon: 0343-513570

Scriba: R. Spruit (06 3048 5346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Kerkenraad

Predikant: J.T. Baart (06-24359765)

Per adres: Kerkelijk Bureau

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: J.C.A. Gortemaker (0343-516238)

Predikant: H. Makkinga (0343-445655)

Scriba: J. Koerts (0343-512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: W. Greydanus (0343-445655)

College van Kerkrentmeesters

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: G.F. Sollman

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wijkgemeente Immanuël

Secretaris: K. Allaart

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website:

Vrijwillige bijdragen: NL59FVLB0699643562

www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Voorzitter: C.E. Altena

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconie

Scriba: G. Jaspers (030-6570300)

Per adres: Kerkelijk Bureau

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter: A.A. Dekker (0343-518826)

Predikant: H.J. Reinders (06-10730732) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Ellen van Amerongen (514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secr. Diaconie: Ellen van Amerongen (514883) mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

 

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Commissie Zending, Werelddiaconaat en

Website: www.traject24.nl

Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

 

Secretaris: R. Vermaas (0343-517768)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Asch van Wijcklaan 11, 3972 ST Driebergen

Voorzitter: H.H.W. Weeda (0343-520986)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

Predikant voor bijstand en adviezen:

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Ds. H. Eschbach, Amersfoort (033-4725236)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

ISZ De Brug

Website: www.parklaankerk.nl

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug.nl

Theologisch inspirator:

Dr. W. van der Meiden (06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343-555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraal meldpunt: Anje Leender (0343-515190)

Scriba: A.C. Smit-van der Heijden (521150)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.