Enquête toekomst Protestantse Kerk ruim 18.000 keer ingevuld
Zo’n 1000 predikanten, 4500 ambtsdragers, 6500 vrijwilligers en 6000 overige kerkgangers hebben de vragenlijst over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland ingevuld.
De vragenlijst is vooral ingevuld door mensen tussen de 45 en 75 jaar (ongeveer 65% van de respondenten).
Scriba Arjan Plaisier: “Dank aan alle mensen die via deze weg hun mening hebben laten horen over de toekomst van de kerk. Dit helpt de synode in haar besluitvorming.”
De resultaten van het onderzoek worden op donderdag 23 april - tijdens de vergadering van de generale synode - openbaar gemaakt. Het is een bezinnende bespreking ter voorbereiding op definitieve besluitvorming tijdens de synodevergadering in november 2015.
 
Kerk op weg naar 2025
Sinds november 2014 praat de synode over ‘de kerk op weg naar 2025’. Centraal staat daarbij de inhoud: kerk als geloofsgemeenschap in Jezus’ naam. Wat zijn de ‘basics’ van de kerk? Hoe kunnen we ‘back to basics’? En hoe kijken we in het licht daarvan tegen de organisatie van onze kerk aan? Er is een breed gedeeld besef dat die organisatie lichter moet. Met het idee dat er daardoor meer tijd en energie overblijft om bezig te zijn met waar het werkelijk om gaat: het geloof.