De Algemene Kerkenraad (AK) is het centrale bestuur van de gehele Protestantse Gemeente Driebergen.

PGDriebergen kent drie wijkgemeenten:
      *de wijkgemeente Catharijne
      *de wijkgemeente ImmanuĂ«l
     * de wijkgemeente Traject 24

Daarnaast kent zij als kerkenraadscommissies de Wijkraad Silverein.
Deze commissie verzorgt de kerkdiensten en het pastoraat voor de bewoners van de verzorgingstehuizen Beukenstein, Rehoboth en Sparrenheide.

Verder zijn er:
      *het College van Kerkrentmeesters
      *het College van Diakenen.

De AK faciliteert de wijkgemeenten en de kerkenraadscommissie. De AK ziet toe op het functioneren van de wijkgemeenten, de commissie en beide colleges en zorgt voor een goede onderlinge samenwerking.