Leden van de Algemene Kerkenraad

J.C.A. Gortemaker, voorzitter (moderamen),  onafhankelijk (IMG)

J.Koerts, scriba (moderamen), ouderling  (wg  Catharijne)

G.F.Sollman, lid (moderamen), ouderling-kerkrentmeester (HGG)

Ds.J.T.Baart, lid (moderamen), predikant  (wg Catharijne )

Mw.M.Nijenmanting, lid, diaken (ISZ De Brug)

C.Altena, lid, ouderling (IMG)

E.W.A.Budding, lid, ouderling (wg Catharijne)

A.A.Dekker, lid, diaken (wg Catharijne)

G.Hiemstra, lid, ouderling (Traject24)

G.Jaspers, lid, ouderling (IMG)

H.Smit, lid, ouderling-kerkrentmeester (wg Catharijne)

P.E.Kingma, lid, diaken (IMG)