Kerkkoor Driebergen zingt het Oratorium “Van liefde ongekend”

christus

\Zondag  9 april  a.s. om 19.30 wordt het Paasoratorium “Van Liefde Ongekend” van Johan Bredewout(muziek)/Hans de Ruiter(tekst) gezongen. Dit wordt gehouden in de Grote Kerk aan de Hoofdstraat 115 te Driebergen.

Het Oratorium bestaat uit twee delen: “Lam Gods” en “Christus is waarlijk opgestaan”

Het geheel staat onder leiding van dirigent Wouter Harbers en voor de muzikale begeleiding zorgen, Sjaak Verboom: piano,  Pim Schipper: orgel,  Maurice van Dijk: trompet(1), Laurens van Egmond : trompet(2), Robert Cekov:  viool,  Rineke de Wit: hobo, Marjolein de Wit: fluit,  Jaap Klootwijk: slagwerk.  Ds. Hans Baart is de dienstdoende predikant en Hans Sleeuwenhoek spreekt de verbindende teksten.

De toegang is gratis , aan de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten .

mendelsohn

Con Forza dec 2017

Op  dinsdag 13 december a.s. brengen het Chr. Mannenkoor Con Forza uit Woerden en Willemijn de Munnik, sopraan een Advent-Kerstconcert ten gehore in de Oude Kerk in Zeist.

 Voor dit concert heeft het koor, dat onder leiding staat van dirigent Bert Moll, een gevarieerd programma ingestudeerd. Con Forza telt ongeveer 100 leden, waarvan een groot aantal uit de regio Zeist komen. Het mannenkoor wordt in dit concert begeleid door Wim de Penning, orgel. Willemijn de Munnik, sopraan en Jong Forza zullen op deze avond enkele liederen ten gehore brengen. Naast koorzang is er in het programma ruimte voor samenzang. De meditatie wordt verzorgd door Ds G. Lustig.

De musici staan garant voor een sfeervolle avond in de schitterende ambiance van de Oude Kerk in Zeist. Aan het eind van het concert is er een collecte voor Stichting Zoa voor de slachtoffers in Haiti.

 Het Kerstconcert vindt plaats in de Oude Kerk, 1e Dorpsstraat 1, 3703 HE Zeist. De avond begint om 20.00 uur. Kaarten aan de kerk: toegang € 5, gezinskaart € 15 en via www.koorconcerten.nl.

De jaarrekening 2015 van de AK is te vinden op de pagina van de Algemene kerkenraad

 onder Verslagen AK

 

Zondag 30 oktober!

De extra collecte voor hulp aan het door een zware orkaan getroffen Haïti heeft het mooie bedrag van Euro 1.389,78 opgebracht. Hierbij zijn giften via de bankrekening nog niet opgeteld. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om bij te dragen aan deze noodhulp actie, dan kan dat alsnog via  NL47RABO 038.52.53.818, t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen, o.v.v. Haïti.

Op basis van de totale opbrengst bekijken wij als ZWO/Diaconie tot welk bedrag wij de opbrengst kunnen verhogen.  

Namens de Commissie ZWO, hartelijk dank voor uw gaven.

de groep klaar voor vertrek Spiritueeel reisje naar “Gouda’s Glorie”

Zaterdag 29 oktober iets over negenen vertrokken we met de trein vanaf Driebergen naar Gouda. We waren met 7 personen met als leidster Ida van Duren. Na een voorspoedige reis liepen we om 10.00 uur al in Gouda langs de rivier de Gouwe richting het oude centrum. De eerste bewoning van Gouda ontstond op de plaats waar de Gouwe uitmondt in de Hollandse Ijssel. Naast de bijzondere gebouwen, in diverse stijlen uitgevoerd, genoten we ook van de prachtige herfstkleuren van de verschillende boomsoorten, langs de rivier. In de oude binnenstad zagen we veel karakteristieke, oud-hollandse geveltjes. Ook waren er veel uitnodigende winkeltjes met zeer diverse artikelen in de verkoop. Opvallend waren de vele galerieen met kunstwerken in vele soorten. We bekeken o.a. de mooije binnentuin van het voormalig weeshuis, de Oud-Katholieke kerk, de Gouwekerk, de Goudse Waag en het oude Stadshuis. Voor het gebruik van de lunch had Ida een afspraak gemaakt bij “Juuls Lunchcafe”.

Nieuwsbrief diaconie no.4

uw diac mini 1

Graag informeren we met deze 4de Nieuwsbrief over de stand van zaken in verband met de verbouwing en de voorbereidende activiteiten van ons nieuwe diaconale centrum aan de Hoofdstraat.

 

IMG 8387Stand van zaken In de afgelopen maanden hebben de voorbereiding voor de verbouwing van het diaconale centrum niet stilgestaan. Er is veel overleg geweest met de architect, met deskundigen op het gebied van verbouwing e.d., de vergunning voor de verbouwing is de deur uitgegaan en ligt bij de burgerlijke gemeente Utrechtse Heuvelrug, er is overleg geweest met de aannemer, er is een keuken uitgezocht, en er zijn allerlei beslissingen genomen over wat wel en niet verbouwd moet worden, en of het financieel allemaal haalbaar is. Er zijn gaten in de vloer geboord om te kijken of de vloer stevig genoeg is zodat er geen problemen ontstaan bij het plaatsen van een keuken, plafondplaten zijn deels verwijderd, om goed te kunnen zien hoe de plafond/vloer op de tussenverdieping er uit ziet. Allerlei organisaties en personen tonen interesse in het diakonale centrum, met het oog op hun activiteiten die zeer goed zouden kunnen aansluiten bij wat wij als Diakonie voor ogen hebben.
Kortom er gebeurt veel, er wordt enthousiast aan gewerkt, maar het is niet altijd zichtbaar, zeker niet aan de buitenkant. Helaas hebben we ook te maken met wat tegenslagen. Zo is de architect, toch wel een spil bij de verbouwing, ernstig ziek geworden. Hij heeft een ingrijpende operatie moeten ondergaan. In goed overleg met hem wordt er aan gewerkt dat een andere architect zijn werkzaamheden overneemt. Ook de aanvraag voor de vergunning van de verbouwing loopt vertraging op. Na de gebruikelijke termijn is deze in overleg verlengd met een paar weken. Verder blijken er vanuit de welstandscommissie wat bezwaren te zijn tegen de voorgestelde verbouwing. De architect is inmiddels bezig om met nieuwe voorstellen te komen.

Lees verder

Ons doel om begin dit jaar ons diaconale centrum “de ontmoeting” in gebruik te kunnen nemen gaan we, zeer tot onze spijt, niet halen. We houden u graag op de hoogte van de vorderingen en de ver- bouwing het diakonale centrum.
Tekening van het keukenblok Naam voor het diaconale centrum Het college van Diakenen heeft in haar vergadering een naam gekozen voor het diaconale centrum. Het heet officieel: “de ontmoeting”. Deze naam is gekozen omdat ontmoeting één van de belangrijkste pijlers is en zal zijn van ons centrum.
Een spil in de activiteiten van de “de ontmoeting” zal de stichting “ff anders” zijn. Hieronder stellen zij zich graag voor. Even voorstellen… In enkele nieuwsbrieven is het al aan de orde geweest… de invulling en gebruik van het nieuwe pand. Graag willen we ons in deze nieuwsbrief aan u voorstellen, omdat wij medegebruikers worden en erg enthousiast zijn over de plannen die wij als nieuwe stichting in samenwerking met de diaconie willen vormgeven.
Stichting ‘ff anders’ wil aan de voorzijde van het pand lunches gaan verzorgen, en koffie met iets lekkers, en gaat mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt de kans geven te werken en vaardigheden te ontwikkelen. Dit kunnen mensen zijn met een verstandelijke-, lichamelijke-, psychische- of meervoudige beperking. Deze mensen hebben vaak minder kansen op de arbeidsmarkt om hun kwaliteiten in te zetten en zich te ontwikkelen en ervaring op te doen. Juist voor deze groep mensen is het belangrijk een zinvolle dagbesteding te hebben en zich een volwaardig lid van de samenleving te voelen. Vooral willen ze ook iets bijdragen aan onze samenleving. In dit kleinschalige project, waar ongeveer 10 medewerkers onder professionele begeleiding zullen werken, willen we mensen die kans geven. Natuurlijk is het ook voor Driebergen een locatie waar men in een gemoedelijke sfeer, naast een kopje koffie of thee, eerlijke (met biologische
ingrediënten) en heerlijke producten kan nuttigen. Gezelligheid, sfeer, beleving en saamhorigheid zullen vooraan staan binnen dit project. Tevens zal er een beperkte winkelfunctie zijn waar men zelfgemaakte producten, zoals (appel)taarten, belegde broodjes enz., kan kopen. Met veel inzet en in goede samenwerking met de diaconie zijn we inmiddels al vele stappen op de goede weg. Binnen het project werken we met zorgprofessionals, stagiaires en vrijwilligers, omdat het belangrijk is de medewerkers een veilige plek te geven en goede begeleiding. Natuurlijk zullen we ook samenwerken met enkele projecten die vanuit de diaconie opgezet zullen worden in het nieuwe pand en wordt de keuken, maar ook de lunchroom multifunctioneel gebruikt. We zijn erg enthousiast… we weten dat dit een groot succes gaat worden maar er moet nog een hoop werk gebeuren. Wellicht denkt u; ‘dit lijkt me een leuk project om als vrijwilliger aan deel te nemen!’ Natuurlijk zijn wij daar erg blij mee. U kunt daarvoor contact opnemen met iemand van de diaconie, die ons uw gegevens kan doorgeven. We hopen ook u, als lid van de kerkelijke gemeente, straks een warme hartelijke plek te kunnen bieden en welkom te mogen heten. Edric Pletting, Ivon Jacobs, Egbert en Joke Schroten.

diacentrumAnder nieuws In juni is er een voorproefje geweest met lekkere chocolade om “de ontmoeting” onder aandacht van mensen te brengen. In december, o.a. tijdens de Kerstmarkt op 9 december, hopen we weer zo’n actie te houden.
De jongeren en hun begeleiders van de diakonale Jongerenreis naar Moldavië zijn op 9 juli ’s morgens heel vroeg uitgezwaaid vanuit “de ontmoeting”. Na een broodje, wat drinken, en een goed woordje zijn ze richting Schiphol vertrokken.
Hebt u nog vragen of opmerkingen dan kunt u daarmee terecht bij de scriba van de Diaconie, Rinse van der Lee, e-mail of tel.: 0343 531392 september 2016